Ana
Nedenleri

Acinar adenokarsinom hakkında her şey

Erkek üreme sisteminin organlarının malign neoplazmaları, özellikle yaşlı erkekler arasında oldukça yaygındır. Acinar adenokarsinom, prostat bezinin habis tümörlerinin formlarından biridir, glandüler dokudan gelişir ve bu organın asisinde lokalize olur.

Prostatın adenokarsinomunun oluşumuna yol açan glandüler, epitelyal ve diğer vücut dokularının patolojik proliferasyonu için birçok risk faktörü vardır.

Prostat kanseri semptomları da çok çeşitli olabilir, bu nedenle idrara çıkma, cinsel işlev ve diğer anksiyete belirtileri ile ilgili sorunlarınız varsa, bir üroloğa hemen başvurmalısınız. Prostat adenokarsinomunun tedavisi sadece deneyimli ve uzman bir uzman tarafından yapılmalıdır. tıbbi bakım için zamanında erişim ile, hasta için prognoz uygundur.

Hastalığın nedenleri

Prostat bezinin asinar adenokarsinomu çoğunlukla yaşlı erkeklerde saptanır, bu da hormonal arka planda bir değişiklikle hastalığın ortaya çıkışını sağlar. Prostattaki benign tümör süreçleri de seks hormonlarının dengesizliğinden dolayı gelişir. Prostat adenokarsinomu patogenezinde temel rolü testosteron ve dihidrotestosteron ve erkek organizma içinde belirli miktarlarda mevcut erkek ve dişi hormon arasında normal ilişkiler, bozulması azalma seviyelerini oynar.

Östrojen seviyesinde (ana kadın cinsiyet hormonu) bir artışın, erkek üreme sisteminin organları üzerinde kanserojen bir etkiye sahip olduğuna inanılmaktadır.

Hormonal dengesizlik, 60 yaşın üzerindeki asinar adenokarsinom gelişiminin ana nedenidir. Bununla birlikte, bu yaştan daha genç erkeklerde patolojik süreç tespit edilir. Prostatın asinusunda adenokarsinom oluşumu için risk faktörleri şunlardır:

 • Kalıtsal yatkınlık.
 • Seks hormonlarının metabolizmasında önemli rol oynayan adrenal bezlerin hastalıkları.
 • Obezite. Obez erkeklerde kadın cinsiyet hormonlarının seviyesi, östrojen sentezinde yer alan aromataz enziminin yağlı dokularındaki varlığı ile ilişkilidir.
 • Tiroid bezi hastalıkları. Tiroid hormonları vücutta metabolizmanın önemli bir düzenleyicisidir, bu nedenle tiroid bezinin herhangi bir patolojisi cinsiyet hormonlarının dengesizliğine neden olabilir.
 • Akut ve kronik karaciğer hastalığı.
 • Kötü alışkanlıklar. Alkol kötüye kullanımı ve sigara kullanımı vücudun genel direncini azaltır ve serbest radikallerin sayısını artırır.
 • İyonlaştırıcı ve ultraviyole radyasyonu içeren negatif çevresel faktörler.
 • Zararlı çalışma koşulları (kadmiyum ile uzun süreli temas).
Prostat adenokarsinomunun nedenini ortaya çıkarmak tedavi taktiklerini belirlemek ve nüksleri önlemek için çok önemlidir.

sınıflandırma

Acinar adenokarsinom, prostatın malign tümörleri tiplerinden biridir ve sırayla küçük-asiner ve büyük-asiner olarak ayrılır. Parankimin küçük yakın-yalan yapıları da dahil olmak üzere küçük boyutlu malign tümörler küçük-asiner olarak adlandırılır. Büyük ölçekli tümör, büyüktür ve geniş glandüler kapanımlar içerir.

adenokarsinoma olan bir hasta için prognozu değerlendirmek için, Gleason skoru yaygın olarak (8 ila 10 puan arasında) bu ölçekte, 2 den 10 yüksek puanlar prostat doku yapısının ve tanımlanan yerlerinde değişiklikleri değerlendirmek için yardımcı olabilir, kullanılan ile karakterize edilir hastalığın hızla ilerleyen seyrini göstermektedir Düşük dereceli neoplazmlar için. Göstergeler 5, 6 ve 7 puan hasta için iyi bir prognoz olduğunu göstermektedir. ve orta derecede farklılaşmış bir tümör belirtmektedir. En uygun prognoza sahip olan yüksek derecede farklılaşmış tümörler için endeksler 1 ila 4 arasındadır.

Prostat adenomunda prognoz, neoplazmın farklılaşma derecesine ve hastadaki eşlik eden hastalıkların varlığına bağlıdır.

Gleason skalasında adenokarsinomu, prostat dokusunun biyopsisini ve iki farklı bölgeden materyalin ayrı ayrı değerlendirilmesini (her birinin 1'den 5'e kadar olduğu tahmin edilmektedir). Şu anda, tıbbi tedaviye zamanında erişim ile, yüksek Gleason skoruyla bile adenokarsinomu başarılı bir şekilde tedavi etmek mümkündür.

Patoloji nasıl ortaya çıkıyor?

Prostat kanseri onun için kesin olarak spesifik semptomlara sahip değildir, klinik tablo çok çeşitli olabilir. Prostat adenokarsinomunun erken dönemlerinde, çoğu durumda, hasta rahatsız etmez ve bu nedenle birçok hasta geç doktora yönelir. Prostatın adenokarsinomunun ana klinik semptomları, üretrayı sıkmaya başlayan tümör dokularının büyümesi ile ortaya çıkar. Hastalar en sık aşağıdaki şikayetleri yaparlar:

 • idrara çıkma isteğinin artması;
 • idrar yapma sürecinde zorlukların oluşması, idrar akışı ince veya aralıklı hale gelir;
 • idrar kesildikten sonra mesanenin eksik boşaltılması hissi;
 • perineal bölgede spastik doğanın ağrılarının periyodik oluşumu, anüs, sakrum içine yayabilir;
 • üriner inkontinans veya istemsiz idrara çıkma (adenokarsinomun prostattan mesaneye yayılması durumunda);
 • cinsel işlevin ihlali: ereksiyon, erken, ağrılı ejakülasyon ile ilgili sorunlar;
 • idrar ve spermada kan safsızlıklarının ortaya çıkması;
 • Zayıflık, iştahsızlık, zihinsel ve fiziksel performansın azalması şeklinde kendini gösteren bedenin genel sarhoşluğu;
 • deride solgunluk, anemi gelişiminde baş dönmesi.
Prostatın adenokarsinomu diğer organlara metastazları yayabilir, bu gibi durumlarda diğer semptomlar birleşir. Prostattan adenokarsinomun metastazı baskın olarak pelvis, inguinal ve iliak lenf nodlarında görülür. Bazen karaciğer, akciğerler ve diğer iç organlar etkilenir. alt ekstremite, uyluk kemiği ağrısı, akciğer, hastalık semptomlarının (dispne, hemoptizi) ya da karaciğer (sindirim güçlüğü, sarılık, intoksikasyon), şişme durumunda metastaz varlığı mümkündür şüpheli.

Patolojik sürecin teşhisi

Asiner adenokarsinomda tanı, uzman bir ürolog onkoloğu tarafından yapılmalıdır. Hastalığın semptomları iyi huylu prostat tümörleri, enflamatuar süreçlerin oluşumu meydana gelebilir, bu nedenle prostat karsinomuna açıklığa kavuşturmak için, ek çok sayıda çalışma gerektirir. Doktor dikkatli bir şikâyet koleksiyonuyla başlar, hastalık ve yaşam anamnezi, prostatın adenokarsinomuna kalıtsal bir yatkınlığın varlığını veya yokluğunu açıklar.

Adenokarsinom şüphesi olan bir hastanın objektif muayenesinin önemli bir aşaması, prostatın rektal parmak muayenesidir. Onun sayesinde, prostat bezinde bir artış, palpasyonda hassasiyet bulabilirsiniz. Prostatın transrektal ultrason muayenesini uyguladığınızdan emin olun, bu da organ parankimindeki durumu ve değişiklikleri değerlendirmenize izin verir, tümör oluşumunun lokalizasyonunu ve boyutunu doğru olarak belirleyin.

Ayrıca, ana tanı yöntemlerinden biri, kan serumu içindeki prostat spesifik antijenin belirlenmesidir. Bu tümör markörünün yüksek konsantrasyonu prostatta malign veya benign bir tümörün varlığını gösterebilir. Teşhisi doğrulamak için prostat dokusu biyopsisi yapılır., Ultrason ve diğer araştırma yöntemlerinde patolojik anormallikler bulundu. Gleason skoruna göre tümörü değerlendirmek için bir biyopsi de gereklidir.

Prostat adenokarsinomu, diğer dokulara ve organlara metastaz için, metastaz erken tespiti için karın ultrason, MR ve CT taraması gerçekleştirmek tavsiye edilir. Kesin tanı konulduktan sonra, doktor hastalığın şiddetine bağlı tedaviyi reçete eder.

Hastalık nasıl tedavi edilir veya önlenir

Prostatın adenokarsinomunu tedavi etmek için farklı yöntemler vardır, bunların seçimi büyük ölçüde akış evresine ve hastalığın biçimine bağlı olacaktır. Radikal yöntemlerle yapabileceğiniz en iyi tedavi prostatın adenokarsinomudur. Eğer tümör henüz metastaz yapmamışsa Uzaktan radyasyon tedavisi, neoplazm ultrasonik ablasyon, brakiterapi uygulamak. Bazı durumlarda radikal prostatektomi endikedir.

Minimal invaziv ameliyatlar, prostat tümörlerinin tedavisinde en yaygın yöntemdir. GnRH agonistleri olarak ameliyatla hadım ile muamele metastazların varlığı ileri aşamalarda asinar prostat adenokarsinomu, kullanılan hormonal ajanlar ile kombinasyon halinde, harici ışın radyoterapi edilir. Şiddetli vakalarda, hastanın tedavisi, hoş olmayan semptomların maksimum düzeyde ortadan kaldırılması ve adenokarsinoma gelişiminin ilerlemesinin durdurulmasıdır.

Prostatik adenokarsinomun semptomatik tedavisi hormon tedavisini içerir.

Prostat adenokarsinomu oluşumunu önlemek için, erkek (E vitamini, demir, selenyum yeterli miktarda olmalıdır diyette) doğru beslenme, kötü alışkanlıklar, kaçınmalısınız, derhal iltihaplı hastalıklar ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar için tıbbi yardım isteyin. Onkolojik hastalıklara kalıtsal bir yatkınlık varsa, 45 yıl sonra düzenli olarak bir tarama muayenesi yapılmalıdır (prostatik spesifik antijenin tanımı).

Malign ya da zamansız tedavi ile iyi huylu prostat tümörlerinin malign bir yol aldıkları da unutulmamalıdır. Bu nedenle, idrara çıkma veya cinsel işlev ihlallerinin herhangi bir belirtisinin ortaya çıkması, bir uzmanla görüşmenin ciddi bir nedenidir.

Bir hata mı buldunuz? Onu seçin ve Ctrl + Enter tuşlarına basın

Prostatın asiner adenokarsinomu

Prostat neoplazmı, bir tümör şeklinde, tedavi edilmemiş veya ihmal edilmiş kronik prostatitin bir sonucu olarak ortaya çıkar ve prostatın asiner adenokarsinomu olarak adlandırılır. Böyle bir patoloji maligndir ve her zaman iyi bir prognoza sahip değildir. Prostat kanserinin erken tespiti, bir erkeğin sağlığı ve yaşamı için büyük önem taşımaktadır, bu nedenle, genital bölgede ve enflamatuar süreçlerdeki herhangi bir rahatsızlıktan dolayı, üroloğa başvurmak gerekir.

Kanser nedenleri

Prostatın adenokarsinom formundaki malign neoplazması, erkek bezinin bir tür kanseridir. Tümör katmanlı bir yapıya sahiptir, metastaz yapabilir ve komşu dokulara filizlenebilir. Prostatın epitelyal dokusunda bir neoplazm vardır.

Adenokarsinom, 50 yaşın üstündeki erkeklerde görülür ve şunlarla birlikte olabilir:

 • genetik yatkınlık;
 • hormonal dengesizlik;
 • obezite, dengesiz beslenme (hayvansal kaynaklı ürünlerin baskınlığı);
 • kronik inflamasyon;
 • devam eden bir bulaşıcı süreç;
 • mikroelementlerin bozulmuş dengesi;
 • belirli bir virüsün taşıyıcısı (XMRV);
 • bezin hiperplazisi;
 • kronik kadmiyum zehirlenmesi.

Prostat kanserinin ortaya çıkmasına neden olan predispozan faktör yaşlılık, bağışıklık bozuklukları, kötü alışkanlıklara (özellikle sigara) eğilme, eşlik eden hastalıklar, çevresel nedenlerdir.

Hastalık hastanın ömrünü 10 yıl azaltır.

Adenokarsinom çeşitleri

Prostatın malign bir tümörünün gelişiminin varyantları, işlem sırasında farklıdır ve histolojik çalışmalarla özel bir Gleason ölçeği ile belirlenir.

Prostatın asiner adenokarsinomu:

 1. küçük - aynı zamanda, büyük bir tümör oluşturan birleşme (bez 4'te, rektum ve omurganın ağrı sendromu vardır) bezinin birkaç küçük lobları etkilenir;
 2. orta derecede farklılaşmış - dijital rektal muayenede iyi ortaya çıkar (burada PSA yüksektir, prognoz uygundur);
 3. büyük - büyük glandüler oluşumların varlığı.

Ana üç türe ek olarak, diğer tümörlerin yanı sıra malign tümörlerin gelişiminin 4 aşaması vardır.

İlk evreyi belirlemek çok zor - önemli klinik belirtiler vermez. Aşama 2 ve 3'te, hastalığın bulguları kendilerini hissettirir (burada artan tümör büyümesi başlar) ve hastanın muayenesiyle belirlenir. Son aşama en ağır olanıdır, metastazla geçer, vücudun genitoüriner ve gastrointestinal sistemini etkiler. 4. evrenin son derece ciddi seyrinde, patoloji tüm organlara metastaz verebilir ve ölümcül bir sonuca yol açabilir.

Adenokarsinom hızlı büyüme yeteneğine sahiptir, son aşamalarda her zaman idrarın ihlali ile karakterize edilir (üretra sıkışması nedeniyle).

Semptomlar ve Adenokarsinom Tanısı

İlk aşamada, ilk aşamada, patoloji algılanamaz şekilde ilerler. PSA analizi (endekslerde bir artış var) ve muayenede (ultrason) analizi sayesinde tanı koyabilirsiniz. Ardından, aşağıdaki gibi hastalık belirtileri geliştirin:

 • Prostat bezinin büyüklüğünde artış yönünde artış;
 • Bu süreçte üriner bozukluklar (sık idrara çıkma, kötü çıkış, artan gerginlik ihtiyacı, eksik boşalma hissi) ve ağrı;
 • idrar yolunun sürekli inflamasyonu;
 • kasık rahatsızlığı ve kasık ağrısı;
 • idrar ve ejakülatta kan varlığı;
 • Salgı bezinin büyüklüğünü artış yönünde değiştirmek;
 • tıkalı dışkı, kabızlık, kanlı dışkı;
 • artmış bölgesel lenf düğümleri;
 • metastaz gelişmesi ile - etkilenen organda (örneğin, kemikler) ağrı sendromu.

Adenokarsinomun 1 aşamasını belirlemek imkansızdır, 2 ve 3 aşama iyi tespit edilir. Bunu yapmak için, onko-işaretleyicileri için rutin testler ve testler yapın.

Son aşamada, anüste şiddetli ağrı, yürüme sırasında alt karındaki ağırlıklar olabilir. Kötü sağlık, halsizlik, kilo kaybı, iştah azalması.

Hasta karın ultrason ve transrektal çalışma, PSA kan bağışı (prostat spesifik antijen içeriği), radyoizotop analizi üroflovmetri, MRI (manyetik rezonans görüntüleme), prostat dokularının biyopsi reçete edilir. Anamnez ve dijital rektal analiz zorunludur.

Tümör Tedavisi

Prostatın ortaya çıkarılmış asiner adenokarsinomunun tedavisi diğer onkolojik patolojilerdeki gibi aynı prensibe göre gerçekleştirilir. Rezeke tümör çıkarılır ve daha sonra bir kimyasal tedavi tayin edilir, ışınları, hormonlar, sitostatikler, azot, prostat yüksek yoğunluklu ultrason ablasyon semptomatik ve hafifletici tedbirleri ifade eder.

Cerrahi-onkologlar operasyonu gerçekleştirir (bezdeki radikal prostatektomi). Adenokarsinomda, bez ve bitişik lenf düğümleri tamamen çıkarılır. Ameliyat sonrası hastaya uzun zaman alabilecek rehabilitasyon önlemleri reçete edilir. Rehabilitasyon, pelvik organların fonksiyonlarının ve erkek gücünün restorasyonunu içerir.

Patolojinin 4. aşamasında prostatta ameliyat yapılması imkansızdır:

 • ileri yıllarda;
 • inoperabl bir evrenin tanımı;
 • ilişkili kardiyak ve vasküler bozukluklar;
 • beynin hastalıkları varsa;
 • 5 yıla kadar beklenen ömür beklentisi.

Bir erkek için destekleyici tedavi ve tıbbi gözetim önerilir.

Bir insan sağlığını izlemeli. Ürogenital bölgenin transfer daha erken inflamatuar hastalıklar, sağlıklı bir yaşam tarzı neden bağışıklık sistemini, yürüyen bir sürü güçlendirmek, özellikle ürolog de periyodik muayene geçmesi önerilir.

Bir insanın hastalığa karşı mücadelede yakın insanlara ve kendi tavrına yardımcı olması ve desteklemesi çok önemlidir. Patolojinin erken tespiti ve yeterli tedavi adenokarsinomu yenebilir.

Prostat adenokarsinomu nedir

Prostat bezinin adenokarsinomuna hücresel bir malignite denir. Bu hastalığın tedavisi zordur, bu yüzden birçok yaşlı erkeğin ölümüne sebep olur. Çoğu zaman, prostat bezinde bulunan adenokarsinom 50 yaşından büyük hastalarda teşhis edilir. Bir kişinin hayatını 9 yıl azaltabilir. Bu patolojinin tedavisinin prognozu doğrudan tedavinin ne kadar hızlı başlatıldığına ve hastalığın anından beri vücutta ne kadar ciddi değişikliklerin meydana geldiğine bağlıdır.

Bu nedir?

Hastalığın ana belirtileri ve semptomları, ICD 10'daki ilgili bölümü incelerseniz görülür. C00-D48 kodunun altına yerleştirilir. Patoloji, benign hücrelerin malign hücrelere hızlı dejenerasyonu nedeniyle gelişir. Zamanla, neoplazm komşu dokulara yayılır. Sadece zamanında tedavi bu sürecin önlenmesine yardımcı olur ve prostatın bir kapsülüyle patojenik hücrelerin çoğalmasını sınırlar.

Metastaz ile, hastalık iliyak ve retroperitoneal bölgelerde bulunan lenf düğümlerine yayılır. Ayrıca, habis hücreler hematojen yöntemle genişletilebilir. Bu durumda kemik dokudaki görünümleri.

Başlangıçta hastalık sadece prostat bezini etkiler. İlk aşamada, prostatın asiner adenokarsinomu, kanser hücrelerinden oluşan bir düğüm gibi görünür.

İlk aşamalarda, kanser hücreleri sadece bezlerde lokalize edilir.

nedenleri

Bu tanı ile yaşlılık çağındaki erkekler çeşitli nedenlerle karşı karşıya kalmaktadır. Malign bir tümör oluşumunu provoke eden faktörler, bu hastalık ve normal karsinom için benzerdir. Çoğu zaman, bu sonuç hormonal sistemin dengesizliğinden ve vücudun farklı yapıları ile hormonların yanlış etkileşmesinden kaynaklanır.

Doktorlar, metastazlı bu prostat hastalığının genç erkeklerde de bulunabileceğini söylüyorlar. Bu sapmayı aşağıdaki faktörlere bağlarlar:

 • Adrenal yetmezlik. Bu ihlal, aromataz sentezinde bir arızaya yol açar. Bu enzim testosteronun estrojene dönüştürülmesinden sorumludur;
 • Aşırı kilo Yağ dokusu kompozisyonunda aromataz vardır. Bu durumda, enzim kolesterolden östrojen sentezine girer. Aşırı kilo nedeniyle, erkek vücut onun tarafından aşırı doymuş;
 • Karaciğerin ihlali. Bu organ çeşitli hormonların metabolizmasında yer alır;
 • Tiroid hormonlarının eksikliği ya da fazlası;
 • Alkollü içeceklerin kötüye kullanılması;
 • sigara;
 • Vücuttaki belirli hormonların içeriğini etkileyen gıdaların kötüye kullanılması;
 • Kalıtsal faktör;
 • Zararlı ekolojiye sahip yerlerde konaklama.

Bu nedenlerden herhangi biri er ya da geç olumsuz sonuçlara yol açabilir.

Kışkırtıcı faktörlerin yarısı, yanlış hayat tarzına bağlanmıştır.

semptomataloji

Gelişimin ilk aşamasında, çoğu erkek kanserlerini bile bilmiyor. Hepsi bir süreliğine tamamen asemptomatik olduğu için. Böyle bir durumda, prostat bezindeki ihlalleri sadece bir doktorla yapılan rutin muayene sırasında tespit etmek mümkündür.

Kemiğe metastaz ile ortaya çıkabilecek hastalık, böyle bir klinik tabloya sahiptir:

 1. Gecikmeli idrara çıkma süreci;
 2. Kasıkta ağırlık hissi;
 3. Perine içinde ağrı;
 4. Geceleri yoğunlaşan idrar yapmak için düzenli idrara çıkma;
 5. Yetersiz boşalmış mesane hissi bırakmamak.

Eğer hastalık metastaz yaparsa, o zaman ortak belirtilere omurga ve eklemlerde kronik yorgunluk, halsizlik ve ağrı eklenir. Bir erkeğin idrar tutamama ve üst veya alt ekstremitelerde motor fonksiyon bozukluğu olabilir. Kural olarak, bu tür sapmalar prostatik adenokarsinoma gelişiminin son aşamalarında gözlenir.

Semptomların çoğu prostat adenomunun belirtileri ile kolayca karışır.

tanılama

Uzmanın malign bir neoplazm bulabileceği ve hastalığın gelişim evresini tanımlayabileceği, hasta tarafından geçirilen analizlerin sonuçlarını ve tanı eylemlerini tanıması gerekir. Bu tanının ifadesi için aşağıdaki araştırma yöntemleri gereklidir:

 1. Sadece hastaları değil, aynı zamanda bu tür ihlallerden muzdarip aile üyelerini de anamnez toplamak;
 2. Prostatın palpasyonla rektal muayenesi;
 3. İdrar ve kan analizi;
 4. Prostat spesifik antijen için serum çalışması. Bu, malign hücreler tarafından üretilen belirli bir proteinin adıdır;
 5. Üroflovmetri. İdrar hızını belirlemede yardımcı olur;
 6. İnceleme ve boşaltım tipinin ürografisi;
 7. Prostatın transrektal ultrason muayenesi;
 8. Periton boşluğunun organlarının ultrasonografisi;
 9. MRI;
 10. lymphography;
 11. Laparoskopik lenfadenektomi;
 12. Tümör dokusunun histolojik çalışması.

Kimlerle iletişim kurabilirim?

Prostatın adenokarsinomunun teşhisi ve tedavisi bir ürolog ve bir onkolog tarafından gerçekleştirilir.

Nasıl denetlenir

Hastanın durumuyla ilgili en doğru bilgiler, prostat ultrasonografisi ve etkilenen dokunun biyopsisi gibi araştırma yöntemleri ile sağlanır.

Ultrason, bir tümörün varlığını ve biyopsi - hücrelerinin türünü tespit edebilir

Hangi testler gerekli?

Prostat durumunun araştırılması için, sırrının bir analizi mutlaka yapılmalıdır.

tür

Prostatın adenokarsinomunu birkaç ayrı türe ayıran bir sınıflandırma vardır. Hekimler hastalığın birkaç grubunu ayırt eder:

 • Son derece farklılaşmış adenokarsinom. Bu aşamada, malignite nispeten yavaş gelişir. Bu nedenle, genellikle kendini klinik olarak ortaya çıkarmaz. Tahmin gelince, bu durumda olumlu. Modern tedavi yöntemlerinin uygulanması ile vakaların% 95'inde tam iyileşme sağlanır;
 • Düşük dereceli adenokarsinom. Bu tip tümör en agresif olarak kabul edilir. Hücreleri çok hızlı komşu dokulara yayıldı. Şu anda meydana gelen patolojik süreçler geri dönüşümsüzdür. Bu aşamada, doktorlar metastatik kanseri gözlemlerler. Bu teşhisi olan tahminler olumsuz olacaktır;
 • Prostatın orta derecede diferansiye adenokarsinomu. Anüste malign neoplazmın yeri ile karakterizedir. İnsanın zamanında tedaviye başlaması durumunda, hastalık iyileşme ile ilgili olarak olumlu prognoza sahip olabilir.

Tedavi, farklılaşma türüne bağlı olarak seçilir. Bu gösterge aynı zamanda iyileşmenin prognozunu da etkiler.

Bunlar ana adenokarsinom gruplarıdır. Ancak ayırt edici ve diğer hastalık türleri:

 • Prostatta ince adenokarsinom. Aynı anda birçok yerde bulunur. Oluşan neoplazmlar yavaş yavaş genişler ve kalınlaşır. Bağlanmalarının bir sonucu olarak, hasta prostat bezinde büyük bir tümöre sahip olacaktır. Hastalığın bu formu, üçüncü gelişme derecesine kadar kendini hissettirmez. Tümör palpasyon sırasında hissetmek zordur. Bununla birlikte, tedavisinin tahminleri en uygun değildir;
 • Hücre adenokarsinomunu temizle. Böyle bir tümörün adı, hücrelerinin, bazı boyama yöntemleri ile, boyayı neredeyse algılamasından kaynaklanır. Bu nedenle, renk doygunluğu çok zayıftır;
 • Koyu hücreli adenokarsinom. Hücreleri, boyanın güçlü bir şekilde emilmesi nedeniyle daha koyu bir tonda lekelenebilir.

Adenokarsinom çeşitleri ayrılır, tedavi rejimi ve prognozu değişebilir.

Prostat bezinin adenokarsinomunu lokalizasyonuyla ayırt edin. Bu temelde vardır:

 • Güzel tümör. Bir kerede birkaç bölgede görünür. Küçük contalar neredeyse bezin her yerinde oluşabilir;
 • Büyük ölçekli tümör. Prostatın arkasında ve sadece bir yerde lokalizedir.

İlaç seçimine devam etmeden önce, doktor hastanın kanserinin tam olarak ne tür bir kanser olduğunu belirlemelidir.

tedavi

Prostatın adenokarsinomunda, tedavi, teşhis prosedürlerinden geçirildikten sonra yapılan testlerin sonuçlarına göre seçilir. Modern tıp prostat bezinin yaşadığı malign süreçle mücadele etmek için çeşitli yollar sunar:

 1. Operatif müdahale Bu, tümörün çıkarılmasında en etkili yöntemdir. Bunu çıkarmak için, birikimin kendiliğinden eksizyonu, enfekte olabilen bir dizi yerleşmiş doku ile birlikte gereklidir. Tümör küçükse, bezin temel işlevlerini sürdürme olasılığı vardır;
 2. Radyasyon tedavisi. Bu prosedür çok sayıda yan etki nedeniyle çok nadiren reçete edilir. Hastalıkla ilgili olarak orta derecede etkinlik ile karakterizedir;
 3. Kemoterapi. Bu teknik, malign hücreleri yok etmeyi ve büyümelerini durdurmayı mümkün kılar. Böyle bir etki, kanser tedavisi için amaçlanan ilaçlarda bulunan toksinler tarafından uygulanır.
 4. Hormonal tedavi. Prosedür sayesinde, vücutta bir androjen blokajı oluşur, bu tümörün büyümesine izin vermez.

Nadir durumlarda, doktorlar ultrason, kriyoterapi ve diğer benzer teknikler ile ablasyon reçete.

görünüm

Gelişimin son aşamasında metastatik neoplazm büyümesini durdurmak çok zordur. Bu tanısı olan hastalar hayal kırıklığı yaratan bir prognoz bekliyorlar.

komplikasyonlar

Prostat bezinin adenokarsinomunun ana komplikasyonu metastazdır. Hastalığın böyle bir tedavisinin prognozu olumsuz olacaktır. Metastazlar etkileyebilir:

Metastazların görünümü keskin bir şekilde iyileşmenin prognozunu kötüleştirir.

Postoperatif dönemde sıklıkla bir takım komplikasyonlar meydana gelir. Tümörün bir erkekte çıkarılmasından sonra, aşağıdaki rahatsızlık türleri ortaya çıkabilir:

 • Lenfatik sıvının dokularda durağanlığı;
 • Egzersizle birlikte artan alt karın bölgesinde ağrı;
 • Bacaklarda trombüs oluşumu;
 • Üriner inkontinans;
 • Bağırsak tahliyesi sürecinin ihlali;
 • Erektil disfonksiyon.

Acı verici durumlardan kurtulmak dinlenmeye ve dinlenmeye yardımcı olur. Ayrıca, ameliyat sonrası hastalar özel beslenmeye bağlı kalmalı ve zaman zaman hafif fiziksel egzersizler yapmalıdır.

Rehabilitasyon döneminde, prostat bezi üzerinde ameliyat olmuş bir erkek, aşağıdaki komplikasyonlardan dolayı rahatsız olabilir:

 • Alerjik reaksiyonlar;
 • Bulaşıcı organ hasarı;
 • kısırlık;
 • Kardiyovasküler sistemin organlarının çalışmasında ihlaller.

Operasyondan birkaç yıl sonra, birçok hasta idrar yapmakta güçlük çekiyor.

Problemin daha da kötüleşmesini önlemek için, erkekler kendi sağlıklarını dikkatlice izlemelidir. Adenokarsinom gibi hastalıklar, gelişimin ilk aşamasında tedavi edilmelidir. Sadece bu durumda hasta iyileşmeye güvenebilir.

Herhangi bir doktor, prostatitin önemsiz ve etkisizden radikal tedaviye kadar birçok yolunu size sunacaktır.

 • tabletleri ve rektal masajı ile düzenli olarak bir tedavi alabilir ve her altı ayda bir geri dönebilirsiniz;
 • İnsanların araçlarına güvenebilir ve bir mucize inanabilirsiniz;
 • ameliyata git ve seks hayatını unut...

Prostat adenokarsinomunun tedavisi: etkili yöntemler

Prostat bezinin adenokarsinomu, malign epitelyal oluşumun en yaygın varyantlarından biridir. Onkolojik hastalıklara sevk edilir. Prostat kanseri hastalarının% 90'ında görülür. Diğer kanser türleri daha az teşhis edilir. Erken evrede semptomatik olmak neredeyse imkansızdır, bu da hastalığın kendini teşhis etmesini zorlaştırır.

Prostatın asiner adenokarsinomu

Prostatın asiner adenokarsinomu nedir? Bu prostat kanserinin histolojik bir özelliğidir, en yaygın adenokarsinomdur. Büyük ölçekli, küçük-asiner ayrılmıştır.

İnce asiner, en yaygın adenokarsinom tipidir. Prostat kanserlerinin% 95'inde görülür. Büyük-asin adenokarsinom, tümörün yüksek malignitesinin yanı sıra atipik bir yapıya sahiptir. Böyle bir teşhis ile tahminler, kural olarak, hayal kırıklığı yaratıyor.

Çoğu olguda asiner adenokarsinom 50 yaş üstü erkeklerde teşhis edilir. Hastalık ilk önce prostatın periferik bölgesinin asiner epitelyumunu etkiler. Genellikle hastanın ömrünü 10 yıl azaltır.

Prostatın asiner adenokarsinomunun hastalığın üçüncü ve dördüncü aşamalarında tedavisi, tümörün hızlı büyümesi ile komplike hale gelmektedir.

Adenokarsinomun nedenleri, evreleri, belirtileri

Adenokarsinom aşağıdaki durumlardan önce gelir:

 • doku çoğalması ve yapısında bir değişiklik olduğu atipik hiperplazi;
 • Yeni patolojik hücrelerin ve dokuların oluştuğu neoplazi, intraepitelyal.

Patolojinin aşamaları

İlk evre teşhis etmek zordur, yapısal değişiklikler minimaldir ve sadece biyopsi sırasında bulunur. Bu aşamadaki analizler genellikle bilgilendirici değildir.

İkinci aşamada, bez ve membranların bazı kısımları etkilenir. Kandaki, idrardaki izleyicilerin ortaya çıkması nedeniyle araştırma sürecinde tespit edilebilir.

Üçüncü aşama, tümörün aktif büyümesi ile karakterizedir. Onkolojik hücreler, prostatın kabarcıklarını etkiler ve bitişik organları etkileyebilir.

Metastazlar, bazen hemen hemen tüm organları etkileyen, genitoüriner ve sindirim sistemlerinin komşu organlarına yayılır.

Hastalığın nedenleri

Adenokarsinomun gelişimi birçok faktörden etkilenir. En yaygın olanları şunlardır:

 • vücutta yaşlılık değişiklikleri;
 • kalıtsal yatkınlık;
 • kronik kadmiyum zehirlenmesi;
 • aşırı kilolu;
 • XMRV virüsü;
 • hormonal arka planın ihlali;
 • kronik inflamatuar hastalıklar.

semptomlar

Patoloji hakkında aşağıdakiler kanıtlanabilir:

 • sık idrara çıkma isteği;
 • kasık bölgesinde rahatsızlık, ağrı;
 • İdrar yaptıktan sonra, mesanenin eksik boşaltılması hissi vardır;
 • zor idrar çıkışı;
 • idrarda kan, meni;
 • sık idrar yolu enfeksiyonu;
 • prostat bezinin genişlemesi;
 • idrara çıkma, sadece basının kaslarının kuvvetli bir gerginliğinden sonra gerçekleştirilir.

Hastalığın gelişiminin son aşamaları, anüste ağrı, yürüme sırasında bacaklarda, pelviste ağırlık hissi ile karakterizedir. Bu tümörün prostat ötesinde çoğaldığını gösterir. Metastazların yayılmasından dolayı kasıktaki lenf düğümleri şişebilir ve kemiklerde şiddetli ağrı hissedilir.

Prostatın adenokarsinomu: tedavi

Erken evreler hastalığın cerrahi olmadan tedavi edilebilir. Daha sonraki aşamalarda, genellikle ilaç ve cerrahi tedavi kullanılır. Adenokarsinom tedavisinde sık kullanılan yöntemler:

 • prostatektomi - tümör çıkarma yöntemi;
 • endoskopik prostatektomi;
 • radyoterapi;
 • kriyoterapi;
 • kemoterapi;
 • hormonal tedavi.

prostatektomi

Bu prostat bezinin tamamen çıkarılması ile cerrahi bir prosedürdür. Ameliyat genel anestezi altında yapılır, ameliyat öncesi hazırlık ve postoperatif destek, rehabilitasyon dönemi gereklidir. Operasyon için en başarılı aşamalar prostat bezi dışında metastaz olmaksızın birinci, ikinci ve üçüncü aşamalardır.

 • kalp hastalığı, kan damarları nedeniyle anestezi hoşgörüsüzlük;
 • kanama bozukluğu.

Operasyon sırasında, bez, kapsül, komşu doku, lenf düğümleri çıkarılır.

Laparoskopik prostatektomi

Modern yöntemlerden biri, endoskopik teknik kullanılarak laparoskopik prostatektomidir. Ayrıca, Da Vinci operasyon kompleksi kullanılarak cerrahi müdahale gerçekleştirilmektedir.

Ameliyat sırasında, cerrah ön karın duvarının üç küçük kesiğini yapar, içeriye gaz karışımı ve endoskopu bir video kamera ve görüntüyü monitörde gösteren manipülatörler ile sokar.

Bu operasyon açık cerrahi girişimden daha az invaziv ve daha az travmatiktir. Laparoskopi, idrar ve idrar retansiyonunu, cinsel uyarılmayı, ereksiyonu kontrol eden sinir demetlerini korumanıza izin verir.

Açık prostatektomi sonrası hasta 2-3 hafta hastanede kalmalıdır. Laparoskopik yöntemden sonra - 10 gün. Ameliyattan sonraki ilk günlerde idrar, üriner kateter yoluyla gerçekleşir. Hastada ayrıca, enfeksiyöz komplikasyonların önlenmesi ve bağırsakların boşaltılması, kabızlığın önlenmesi ve gaz oluşumunun önlenmesi için bir diyet önerilmiştir.

Operasyondan sonraki ikinci günde yürüyüşe izin verilir. 3-6 ay sonra, dayanıklılık ve önceki aktivite yavaş yavaş geri döner.

Pelvik günün kaslarını güçlendirmek için, hastanın genel durumunu iyileştirmek için terapötik jimnastikle uğraşılmalıdır. Bir doktorun izni ile Kegel egzersizlerini yapabilirsiniz.

kriyoterapi

Kriyoterapi sırasında, etkilenen prostat dokusunda, düşük ve yüksek sıcaklıklar meydana gelir ve ölümüne yol açar. Dondurulduğunda, hücre membranı buz kristalleri tarafından delinir, kan kaynağına zarar verir, dokuyu oksijenle besler, besinler.

İşlem, lokal anestezi ve genel anestezi altında gerçekleştirilir. Kriyoproblar prostat içine enjekte edilir, transrektal ultrason ile kontrol edilir. Yüksek ve düşük sıcaklıklar bunlarla beslenir. Prosedür, monitörlü bir bilgisayar kullanılarak kontrol edilir.

Sıklıkla, don alanından kriyoterapi ereksiyondan sorumlu olan sinirleri dışlayamaz, bu da erektil disfonksiyona neden olur. İşlemden altı ay sonra erkeklerin% 80'i güçsüzlükten muzdariptir, 2 yılda yüzde 76'ya düşer. Olguların% 5'inde kriyoterapi üriner inkontinansa neden olabilir.

Hormonal tedavi

Tedavi, vücuttaki hormon seviyesini baskılayan veya kanser hücreleri üzerindeki etkilerini engelleyen ilaçları almayı amaçlamaktadır. Bu hormonları normal olarak sentezleyen organları (orşiektomi) çıkarmak da mümkündür: Testesteronun% 90'ı testisler tarafından sentezlenir. Ama genellikle erkekler ilaç kullanmayı tercih eder.

Terapi ayrılır:

 • adjuvan - anti-hormonal ajanlar, hastalığın nüksetmesini önlemek için postoperatif dönemde reçete edilir;
 • Neoadjuvan - hormonal ilaçlar tümörün boyutunu azaltmak için ameliyattan önce reçete edilir.

Adenokarsinomda, ışın tedavisi, ışınlama sırasında arka plan olarak daha sonraki aşamalarda bağlanır.

İyileşme olasılığı adenokarsinomun evresine bağlıdır. En ufak bir endişe verici belirtinin ortaya çıkması, doktorda acil konsültasyon için bir fırsattır. İlk iki aşama iyi tedavi edilebilir, işçilik niteliklerini sürdürme olasılığı, erektil fonksiyon da yüksektir. Koşu evrelerinde iç hasar belirtileri ölümle sonuçlanabilir.

Prostatın adenokarsinomu: işaretler ve olası tedavi

Prostatın asinar adenokarsinomu, çoğunlukla yaşlı erkeklerde gelişen, en yaygın prostat kanseri formlarından biridir. Prostatın düşük dereceli adenokarsinomu, küçük-asiner ve hastalığın diğer formlarının kendi özellikleri vardır, fakat hepsi ölümcül olabilir.

Prostatın adenokarsinomu ile erken tanı çok önemlidir. İlk aşamada hastalık ortadan kaldırmaya uygundur ve terapötik etkilerin gerekli seyrini geçirmiş erkekler çok uzun bir süre yaşamaktadır. İhmal edilmiş prostat kanseri vakalarında, tedavi sonuç vermeyebilir ve en azından olumlu bir sonuç elde etme şansı vardır.

Dolayısıyla, bir erkeğin böyle bir tanı ile ne kadar yaşayabileceği, büyük ölçüde bir gün kaybetmeden hastalıkla mücadele etme kararlılığına bağlıdır.

nedenleri

Prostat bezinin asinar adenokarsinomunun nereden geldiği konusunda fikir birliği yoktur.

Nedenin şu olabileceğine inanılmaktadır:

 • Andropoz;
 • düşük cinsel aktivite;
 • yanlış beslenme;
 • Zararlı metabolik ürünlerin birikmesi,

Bu nedenle, prostat hücrelerinin bölünmesi normalden farklıdır ve glandüler hücresel elementlerin malignan tezahür hücrelerine dönüşüm süreci başlar.

Obeziteye yol açan dengesiz beslenme, kanser hücresi yapılarının çoğalma süresini kısaltabilen ve hastalığı teşvik edebilen, östrojenin erkek vücudundaki birikimi kışkırtır.

Endokrin hastalıkları, karaciğer hastalıkları ve tiroid bezi de adenokarsinoma neden olabilir.

Çoğu durumda, prostat kanseri ile, prognoz, alas, çok rahatlatıcı değildir.

semptomlar

Prostat bezinin adenokarsinomunun ilk belirtileri, algılanamayacak şekilde gelişir, genellikle benign adenomun semptomları altında maskelenir, bu nedenle hastanın durumunun yanlış bir değerlendirmesi nedeniyle risk artar.

En tipik olanı, hastalığın iki aşamasıdır:

 • idrar yaparken başlangıçta sık idrara çıkma (ağrı ve diğer rahatsız edici duyular gözlemlenebilir);
 • inguinal bölgede son lenf nodları artar, hematüri ve hemospermi bulguları vardır. Vücudun farklı bölgelerinde eksprese edilen ağrı, örneğin bel, pelvis, metastazların oluştuğu durumlarda.
 • kan ve idrarın kalite ve kantitatif parametrelerinin analizi - indirilmiş olan kırmızı kan hücrelerinin içeriği;
 • PSA;
 • delinme;
 • MRI, ultrason.

Uluslararası Sınıflandırma

Söz konusu bozukluğu ayırmak için, Gleason sınıflandırması kullanılır, bu da hastalığın dışavurumunun saldırganlığının doğasını değerlendirmeyi mümkün kılar.

Gleason sınıflaması

 • G1 - düşük agresiflik gözlemini gözlemledi, 1-4 puan;
 • G2 - hücrelerin büyümesi dinamikleri. Gleason için 6 puan. Dava tedavi ile çözülür. En yüksek değer 7 puandır;
 • G3 - doku infiltrasyonu. Açıkça görülebilir, çap ve boyut bakımından farklılık gösteren bir grup bezdir. Gleason ve üzeri için 8 (4 + 4) puan. Görünüm olumsuz;
 • G4 - tamamen bir atipik türün hücresel elementlerinden oluşmuş formasyon. Gleason ölçeğine göre 9-10 puan;
 • G5 - Balçık oluşturan kanser. 10 puan.

Sayı ne kadar yüksek olursa, tümör oluşumu o kadar agresiftir ve daha düşük bir prognoz şansı o kadar düşüktür.

 • Son derece farklılaşmış adenokarsinom G1 sınıfıdır. Küçük bir ilerleme hızı, patolojiden iyileşme pahasına olumlu prognoz varlığı ile karakterizedir. Modern terapötik prosedürler, çağrıların% 95'inde başarılı olabilir;
 • Prostatın orta derecede diferansiye adenokarsinomu G2-G3 sınıfına aittir. Prognoz, tedavinin zamanında ve doğru olduğuna bağlı olarak pozitiftir. Rektal muayenede tespit edilebilir;
 • İncelenen bozukluğun ince-varyantı çeşitliliği, prostat bezini etkileyerek, birçok alanda lokalize olan 7 noktada tahmin edilmektedir. Formasyonun küçük boyutu, bir tümör oluşumuna birleştirilir. Dışa doğru 3-4 dereceye ulaşana kadar kendini göstermez. İdrar yapma eylemi sırasındaki acı verici duygular sabit değildir. Palpasyon teşhisi ile tümör tümörü palpe edilemez. Görünüm elverişsiz;
 • Düşük dereceli patoloji tipi G4-G5'dir. Hızlandırılmış bir hızla ilerleyen en büyük saldırganlık ile karakterizedir. Prosesler geri döndürülemez, metastaz gelişir. Tahmin, dört yıldan fazla olmayan olumsuz bir sonuçla karakterizedir.

Aşamaları

 • Ben - gelişimin ilk aşamasının tezahürü belirtilir. Grafik T1 marker ile temsil edilir. Tespit genellikle rastgele yapılır. Semptomların tezahürüyle karakterize değildir. Biyopsi ile tespit edilir;
 • II - 2. derece prostat kanseri - doku transformasyonu sadece prostatın bir kısmında görülür, teşhis edilmesi kolaydır;
 • IIIA - tümörün aktif büyümesi, kapsüler torba ile seminal veziküller etkilenmeye başlar;
 • IIIB - 3. derece prostat kanseri. Yakın konumdaki komşu bölgelerdeki ilerlemeler;
 • IV - dördüncü aşama belirlenmesi. Metastatik oluşumlar sfinkter, rektum, pelvik duvar ve diğer alanların yüzeyinde görülür.

Tedavi yöntemleri

Operasyon onkolojik patolojinin ilerlemesi için en iyi çözüm değildir, çünkü tekrarlayan doğanın tezahür etme olasılığı yüksek bir yüzdedir.

Modern tedavide, hormonal ilaçların kullanımı ve kimyasallara maruz kalma ile ilgili terapötik prosedürler gerçekleştirilmektedir. Tedavi planı, hastalığın şiddetini değerlendirerek, katılan doktor tarafından atanır.

Operatif müdahale

Operasyon, tümör oluşumu olan bir durumda yapılır, ortalama bir boyuta ulaşırsa, idrara çıkma sürecini kötüleştirir, buna müdahale eder, ancak metastazlar henüz tespit edilmez.

İşlem türleri şunlardır:

 • etkilenen organın toplam eliminasyonu ile karakterize prostatektomi.
 • orşiektomi. Testisleri çıkarıldı. Provoke edici faktör, testosteron moleküllerinin artmış bir üretimi ise, cerrahi formun dökümü, bozukluğun tekrar oluşmasını önlemek için ek bir önlem olarak gerçekleştirilir.

Prostatın adenokarsinomunun ortadan kaldırılmasının sonuçlarına göre, bu tür belirtiler cerrahi olarak gerçekleştirilebilir:

 • idrar kaçırma;
 • enfeksiyon;
 • diğer postoperatif komplikasyonlar;
 • kısırlık.

Operatif bir ölçüm yapılırken, ek olarak, bozukluğun papiller bir versiyonu meydana gelirse lenf düğümleri çıkarılabilir.

Radyasyon tedavisi

Modern radyasyon tedavisi, onkolojik eğitimin 1-2 aşaması egemen olduğunda kullanılan bağımsız bir terapötik etki yöntemi olarak üretilmektedir.

Radyasyon kaynağı, etkilenen organın (prostat) mikroskobik büyüklükteki kapsüller yardımıyla girmesidir ve belli bir süre orada kalmaktadır.

Hormonal etkiler

Onkolojik elementin toplam oluşum süresini arttırmak için hormonal tedavi uygulanır. Hormonal ilaçlarla yapılan enjeksiyonlar sadece diğer ilaçlarla birlikte reçete edilir. Bağımsız bir tedavi yöntemi değildir.

kemoterapi

Kemoterapi sadece yardımcı bir yöntem olarak gerçekleştirilir. Bu olay metastatik oluşumlarla mücadele etmek ve operasyondan sonra önleyici bir önlem olarak tasarlanmıştır.

ablasyon

Ablasyon yapılırken, tümörün bulunduğu bölgeye bir ultrason kaynağı verilir.

kriyoterapi

Bu operasyonel önlem için, aşağıdaki tipikdir: etkilenen prostat bezi bölgesi donmuştur. Ardından, helyum, sıvılaştırılmış bir halde argon ile dokuların yüzeyine verilir. Bu maruz kalmadan, söz konusu hastalık ortadan kaldırılır.

İpuçları

Beslenmeye gelince, aşırı kolesterol, aşırı yağlı ve tuzlu yiyecekler kabul edilemez. Çok fazla vitamin ve mineral almak, yemek gereklidir. Zararlı ürünlerden kaçının. Gıda dengeli olmalı.

Büyük ve sık ağırlık kaldırıcılar kesinlikle kontrendikedir. Düzenli olarak karşılanır ve kas tonusunu korumak, çeşitli sporları yapmak, temiz havada yürümek için yeterlidir.

Oturma pozisyonunda vakit geçirmek için zararlıdır.

Önleme ana tezi:

 • aktif aşırı cinsel yaşantıya sahip olmak son derece tehlikelidir;
 • tüm kötü alışkanlıkları dışlamak gerekli;
 • stresli durumların olmaması.

Bir patoloji geliştirme riskini en aza indirmeyi veya tedaviden sonra yaşam tarzını nasıl takip edeceğinizi anlamak için, hastaların deneyimlerini paylaştıkları bir forumu ve olası tıbbi tavsiyeleri de ziyaret edebilirsiniz.

Prostatın adenokarsinomu: nedir?

Prostat bezinin adenokarsinomu, prostatın habis tümörünün en yaygın varyantı olup, bu hastalığın tanılarının% 90'ında görülür. ICD-10'un Kodu - D07.5 - prostat kanseri in situ (ilk aşama) ve C61 - prostatın bir neoplazması anlamına gelir.

Prostat bezinin adenokarsinomu, farklılaşmasını kaybeden ve aktif olarak çoğalmaya başlayan glandüler epitelyum hücrelerinin kaynağına sahiptir.

Adenokarsinoma yol açan nedenler şunlardır:

 • yaşlılık;
 • hormonal bozukluklar;
 • kalıtsal yatkınlık;
 • belirli bir virüsün varlığı;
 • kronik inflamatuar hastalıklar;
 • mikroelement dengesinin ihlali.

Prostatın adenokarsinom tipleri

Prostatın adenokarsinomu, histolojik ve morfolojik olarak farklı özellikler ve tümör sürecinin seyri ile çeşitli varyantlarla temsil edilir. Gleason skalası ile birlikte histolojik yapıya göre, hastalığın seyrinin prognozu belirlenir.

 1. Prostat bezinin en sık görülen adenokarsinom varyantı, küçük bir acindir.. Kaynağı, prostat bezinin asidinin (küçük lobüller) epitelyumudur, çoğu zaman periferik bölgede birkaç yerde eşzamanlı olarak ortaya çıkar ve daha sonra katı bir tümöre karışır.
  Bu tümörün hücreleri müsin üretimi ile karakterizedir. Üretranın tıkanması olmadan gerçekleşebilir, 4 aşamada rektumda ağrı ve omurga karakteristiktir.
 2. Prostat bezinin ikinci tip adenokarsinomu orta derecede farklılaşmıştır.. Sıklıkla bezin arkasında bulunur, parmakla yapılan araştırmalarla belirlenir, Gleason ölçeğinde 5-7 puan vardır. Böyle bir tümör PSA'da bir artışa neden olur, tedavi için iyi bir prognoza sahiptir.

Prostat bezinin asiner adenokarsinomu - nedir bu?

Bu, histolojik çeşitlerinden biri olan prostat kanseri tanısıdır.

Neoplazmın hücrelerinin ayırt edilemediği prostat bezinin adenokarsinomu polimorfiktir. Düşük dereceli.

 • Tümörün katmanlı bir yapısı vardır.
 • Gleason skoru 8-10 puana karşılık gelir.
 • Çabuk komşu organlara filizlenir.
 • Aktif metastazın karakteristiği.

Prostatın oldukça farklılaşmış adenokarsinoması Gleason skalasında, 1-5 hücrelerin farklılaşmasında hafif bir değişiklik ile karakterize, yavaş yavaş büyür, zamanında tedavi durumunda prognoz olumludur.

 • Parlak hücre prostatik adenokarsinomu Belli bir histolojik lekeleme yöntemiyle hücrelerinin, boya ve boyayı normal dokulardan daha zayıf algıladığı gerçeği ile karakterize edilir.
 • Prostatın koyu hücreli adenokarsinoması, tersine, boyaların hücreler tarafından daha fazla emilmesi nedeniyle daha koyu bir renkte renklendirilir.

Ayrıca aşağıdaki formlar vardır: glandüler-kistik, solid-trabeküler, asiner, papiller, geniş hücreli ve müsinöz.

Kemikteki metastazları olan prostatın adenokarsinomu, prostat kanserinin son aşamasında daha sık görülür ve farklılaşmamış hücreler bu tür bir kurs için daha yaygındır.

Daha az farklılaşmış tümörlerin daha agresif bir şekilde büyüdüğü ve sıklıkla metastaz verdiği not edilmelidir.

Semptomlar ve prostat kanseri tedavisi

Prostatın karsinoması, prostat kanallarının epitelyal dokusundan gelişen bir tümördür.

Prostat bezinin karsinomu - nedir? Bu, prostat kanserinin çeşitlerinden biridir.

Prostat karsinomu hastalığında semptomlar hastalığın evresine ve derecesine bağlıdır. Karsinomun ilk aşamalarında ve başka tipte bir onkolojide, sadece kanda veya muayenede yüksek düzeyde PSA varlığında endişe ve teşhis edilemez.

 • Daha sonra, kapsül ve komşu organlardaki tümör etkisinin derecesine bağlı olarak semptomlar eklenir.
 • Ağrı, idrara çıkma, idrarda kan, rektumda çimlenme ile dışkıda defekasyon ve kan problemleri olabilir.
 • Metastaz eklenmesi ile bölgesel lenf düğümlerinde artış, kemik ağrısı ve kanser zehirlenmesinin belirtileri vardır.

Karsinom küçük asiner, asiner ve prostat karsinomunun infiltratları da görülebilir.

Prostat karsinoması hastalığı ile tedavi, diğer kanser türlerinde bundan farklı değildir. Cerrahi tümör için, tümörün cerrahi olarak çıkarılması, daha sonraki hormon terapisi, kemoterapi ve palyatif ölçümler için en iyi seçenektir.

Prostat ve prognoz adenokarsinomunun tedavisi

Prostatın adenokarsinomunun tedavisi, tümör çıkarılmak üzere mevcutsa tanıdan hemen sonra başlamalıdır.

Prostat adenokarsinomunu kaldırma operasyonu, bölgesel lenf nodlarının çıkarılmasıyla sıklıkla genişlemiş bir hacimde gerçekleştirilen radikal prostatektomi olarak adlandırılır. Halen, açık bir şekilde, laparoskopi yardımıyla veya robot yardımlı bir operasyonla gerçekleştirilmektedir.

 • Daha sonraki aşamalarda hormon tedavisi kullanılır, sitostatikler, radyasyon ve diğer yöntemler kullanılır. Farklılaşmamış tümörlerin kemoterapiye daha iyi yanıt verdiği kaydedildi.
 • Prostatektomi ameliyatından sonra, hastalar uzun bir rehabilitasyon periyoduna, pelvik organların işlevinin restorasyonuna, özellikle de idrarın tutulmasına ve bunun uygun olması halinde erkeğin erkeğini geri kazanmaya yönelik önlemlere ihtiyaç duyarlar.

Prostat adenokarsinom hastalığında prognoz, birçok faktöre bağlıdır. Hastanın yaşam beklentisi, tümör hücrelerinin farklılaşma derecesinden, tümörün bez kapsülünün ötesine yayılmasından, metastazların varlığından etkilenir. Ayrıca, tahmin tedavinin taktiklerine ve hastanın vücudunun genel durumuna bağlıdır.

Bazı durumlarda, hastanın prostat kanseri semptomları 4 derecedeyse, başka bir deyişle:

 • inoperabl bir aşamada;
 • yaşlılıkta;
 • kardiyovasküler sistemin ciddi hastalıklarının varlığında, beyin;
 • Beklenen yaşam beklentisi beş yıldan az.

Hastaya dinamik gözlem ve palyatif önlemler önerilmektedir.

Prostat adenom ve adenokarsinom arasındaki temel farklılıklar

Hasta için, adenomdaki farklılıkları prostatın adenokarsinomundan ve terapötik önlemlerin öneminden açıklamak gerekir. Adenom prostat bezinin hücrelerinde iyi huylu bir değişikliktir, yavaş seyirlidir ve bunun ana semptomu idrar zorluğudur.

Adenokarsinom da daha hızlı büyür ve idrarın ihlali idrar yolunun sıkışmasıyla hastalığın oldukça ihmal edilmiş bir durumunu gösterir.

Ayrıca, prostatın adenokarsinomundan adenomdaki farklılıklar, tedavi taktiğine neden olmaktadır. Kanser durumunda, cerrahi tedavi mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır ve prostat adenomu ile, ilaçların tedavisi bir doktor gözetiminde gerçekleştirilir ve üretra açıklığını düzeltmek için başka bir yol olmadığında son çare olarak cerrahi müdahale kullanılır.

Bir adenom ile organ koruyucu ameliyatlar mümkündür. Adenokarsinomda, prostat tamamen komşu lenf nodları ile tamamen çıkarılır, çünkü en az bir farklılaşmamış hücre bırakılması hastalığın nüksetmesine yol açabilir.

Adenom sadece bir erkeğin yaşam kalitesini bozar ve hayatı tehdit etmezse, dördüncü aşamada adenokarsinom sıklıkla ölüme yol açar.

Önceki Makale

Speman