Ana
Önleme

Prostatın asiner adenokarsinomu

Prostat neoplazmı, bir tümör şeklinde, tedavi edilmemiş veya ihmal edilmiş kronik prostatitin bir sonucu olarak ortaya çıkar ve prostatın asiner adenokarsinomu olarak adlandırılır. Böyle bir patoloji maligndir ve her zaman iyi bir prognoza sahip değildir. Prostat kanserinin erken tespiti, bir erkeğin sağlığı ve yaşamı için büyük önem taşımaktadır, bu nedenle, genital bölgede ve enflamatuar süreçlerdeki herhangi bir rahatsızlıktan dolayı, üroloğa başvurmak gerekir.

Kanser nedenleri

Prostatın adenokarsinom formundaki malign neoplazması, erkek bezinin bir tür kanseridir. Tümör katmanlı bir yapıya sahiptir, metastaz yapabilir ve komşu dokulara filizlenebilir. Prostatın epitelyal dokusunda bir neoplazm vardır.

Adenokarsinom, 50 yaşın üstündeki erkeklerde görülür ve şunlarla birlikte olabilir:

 • genetik yatkınlık;
 • hormonal dengesizlik;
 • obezite, dengesiz beslenme (hayvansal kaynaklı ürünlerin baskınlığı);
 • kronik inflamasyon;
 • devam eden bir bulaşıcı süreç;
 • mikroelementlerin bozulmuş dengesi;
 • belirli bir virüsün taşıyıcısı (XMRV);
 • bezin hiperplazisi;
 • kronik kadmiyum zehirlenmesi.

Prostat kanserinin ortaya çıkmasına neden olan predispozan faktör yaşlılık, bağışıklık bozuklukları, kötü alışkanlıklara (özellikle sigara) eğilme, eşlik eden hastalıklar, çevresel nedenlerdir.

Hastalık hastanın ömrünü 10 yıl azaltır.

Adenokarsinom çeşitleri

Prostatın malign bir tümörünün gelişiminin varyantları, işlem sırasında farklıdır ve histolojik çalışmalarla özel bir Gleason ölçeği ile belirlenir.

Prostatın asiner adenokarsinomu:

 1. küçük - aynı zamanda, büyük bir tümör oluşturan birleşme (bez 4'te, rektum ve omurganın ağrı sendromu vardır) bezinin birkaç küçük lobları etkilenir;
 2. orta derecede farklılaşmış - dijital rektal muayenede iyi ortaya çıkar (burada PSA yüksektir, prognoz uygundur);
 3. büyük - büyük glandüler oluşumların varlığı.

Ana üç türe ek olarak, diğer tümörlerin yanı sıra malign tümörlerin gelişiminin 4 aşaması vardır.

İlk evreyi belirlemek çok zor - önemli klinik belirtiler vermez. Aşama 2 ve 3'te, hastalığın bulguları kendilerini hissettirir (burada artan tümör büyümesi başlar) ve hastanın muayenesiyle belirlenir. Son aşama en ağır olanıdır, metastazla geçer, vücudun genitoüriner ve gastrointestinal sistemini etkiler. 4. evrenin son derece ciddi seyrinde, patoloji tüm organlara metastaz verebilir ve ölümcül bir sonuca yol açabilir.

Adenokarsinom hızlı büyüme yeteneğine sahiptir, son aşamalarda her zaman idrarın ihlali ile karakterize edilir (üretra sıkışması nedeniyle).

Semptomlar ve Adenokarsinom Tanısı

İlk aşamada, ilk aşamada, patoloji algılanamaz şekilde ilerler. PSA analizi (endekslerde bir artış var) ve muayenede (ultrason) analizi sayesinde tanı koyabilirsiniz. Ardından, aşağıdaki gibi hastalık belirtileri geliştirin:

 • Prostat bezinin büyüklüğünde artış yönünde artış;
 • Bu süreçte üriner bozukluklar (sık idrara çıkma, kötü çıkış, artan gerginlik ihtiyacı, eksik boşalma hissi) ve ağrı;
 • idrar yolunun sürekli inflamasyonu;
 • kasık rahatsızlığı ve kasık ağrısı;
 • idrar ve ejakülatta kan varlığı;
 • Salgı bezinin büyüklüğünü artış yönünde değiştirmek;
 • tıkalı dışkı, kabızlık, kanlı dışkı;
 • artmış bölgesel lenf düğümleri;
 • metastaz gelişmesi ile - etkilenen organda (örneğin, kemikler) ağrı sendromu.

Adenokarsinomun 1 aşamasını belirlemek imkansızdır, 2 ve 3 aşama iyi tespit edilir. Bunu yapmak için, onko-işaretleyicileri için rutin testler ve testler yapın.

Son aşamada, anüste şiddetli ağrı, yürüme sırasında alt karındaki ağırlıklar olabilir. Kötü sağlık, halsizlik, kilo kaybı, iştah azalması.

Hasta karın ultrason ve transrektal çalışma, PSA kan bağışı (prostat spesifik antijen içeriği), radyoizotop analizi üroflovmetri, MRI (manyetik rezonans görüntüleme), prostat dokularının biyopsi reçete edilir. Anamnez ve dijital rektal analiz zorunludur.

Tümör Tedavisi

Prostatın ortaya çıkarılmış asiner adenokarsinomunun tedavisi diğer onkolojik patolojilerdeki gibi aynı prensibe göre gerçekleştirilir. Rezeke tümör çıkarılır ve daha sonra bir kimyasal tedavi tayin edilir, ışınları, hormonlar, sitostatikler, azot, prostat yüksek yoğunluklu ultrason ablasyon semptomatik ve hafifletici tedbirleri ifade eder.

Cerrahi-onkologlar operasyonu gerçekleştirir (bezdeki radikal prostatektomi). Adenokarsinomda, bez ve bitişik lenf düğümleri tamamen çıkarılır. Ameliyat sonrası hastaya uzun zaman alabilecek rehabilitasyon önlemleri reçete edilir. Rehabilitasyon, pelvik organların fonksiyonlarının ve erkek gücünün restorasyonunu içerir.

Patolojinin 4. aşamasında prostatta ameliyat yapılması imkansızdır:

 • ileri yıllarda;
 • inoperabl bir evrenin tanımı;
 • ilişkili kardiyak ve vasküler bozukluklar;
 • beynin hastalıkları varsa;
 • 5 yıla kadar beklenen ömür beklentisi.

Bir erkek için destekleyici tedavi ve tıbbi gözetim önerilir.

Bir insan sağlığını izlemeli. Ürogenital bölgenin transfer daha erken inflamatuar hastalıklar, sağlıklı bir yaşam tarzı neden bağışıklık sistemini, yürüyen bir sürü güçlendirmek, özellikle ürolog de periyodik muayene geçmesi önerilir.

Bir insanın hastalığa karşı mücadelede yakın insanlara ve kendi tavrına yardımcı olması ve desteklemesi çok önemlidir. Patolojinin erken tespiti ve yeterli tedavi adenokarsinomu yenebilir.

Prostatın adenokarsinomu

Prostat bezinin adenokarsinomu - bir tür kanser olarak en sık erkek popülasyonunda bulunur ve tüm prostat kanserinin neredeyse% 90'ını oluşturur.

Prostat bezinin adenokarsinomu glandüler epitel hücrelerinden gelir. Belli koşullar altında, hücreler farklılaşmalarını kaybetmeye başlar. Bu andan itibaren aktif yayılmaları başlıyor. En sık görülen karsinom formu asinerdir (% 95).

Prostatın asiner adenokarsinomu nedir? Acinar türleri - bu nedenle prostat kanseri gibi tipik teşhis anlamına gelir. Prostat kanseri ICD kodu -10-D07.5, prostat neoplazm-C61 ile in situ (ilk aşamada) tanısı konur.

Prostatın karsinoması, prostat kanallarının epitelyumundan gelişir. Prostat kanserinin evresine bağlı olarak kendini semptomlarda gösterir.

Karsinom, prostat bezinin gelişiminin ilk aşamalarındaki diğer onkolojisi gibi, huzursuzluk belirtileri göstermez, sadece kandaki PSA seviyesi yükseldiğinde görülür.

Diğer türlerin prostat kanseri daha az yaygındır ve adenokarsinomun aksine prostat bezlerinden gelişmeye başlar. Lenfoma, ürotelyum karsinomu, skuamöz nöroendokrin onkojenez olabilir.

Prostatın adenokarsinom tipleri

Bilmek önemlidir! Karsinomlar glandüler-kistik bir formda, katı tüberkül, aznar, papiller, büyük hücreli veya müsinözdür.

Prostat bezinin asiner adenokarsinomu büyük ve küçük-asiktir. Her iki form da bir tür prostat kanseridir.

1. Melkoatsinarnaya prostat bezinin adenokarsinomu - en yaygın adenokarsinom tipini ifade eder. Prostatın tüm kanserlerinin% 92-95'ini oluşturur. Prostat bezinin geçiş bölgesinde -% 20 oranında görülür. Artan miktarda musin içeren çoklu nokta odakları büyümeye başlar. Küçük lobules epitelyumundan (prostatın acini) kaynaklanır. Periferal bölgede, birkaç küçük onkojen eş zamanlı olarak filizlenir ve katı bir tümöre dönüşme eğilimi gösterir, bu da musin üretir. Genellikle idrarı gideren kanalın tıkanması (üst üste) olmadan gelişir.

2. Krupnoatsinarnaya adenokarsinom büyük glandüler onkolojik oluşumlardan oluşur. Mikroskobik inceleme sonucunda, sitoplazmalı, bezleri kaplayan silindirik hücreler dikkati çekmektedir. Sitoplazma hücreleri yoğun bir şekilde lekeleyebilir. Uzatılmış çekirdekler bazal kısımda bulunur. Hiperkromik karakter, orta derecede belirgin polimorfizm, büyük boy ve yoğun renklenme ile donatılırlar. Büyük ölçekli prostat adenokarsinom prognozu, tümörün atipik yapısına ve yüksek malignitesine bağlı olarak hayal kırıklığı yaratacağını vaat etmektedir.

3. Orta farklılaşmış Prostatın adenokarsinoması prostatın onkolojik tümörleri arasındaki ikinci adımdır. PSA'da artış ve bezin arka kısmında parmak tanısı ile tespit edilir ve Gleason için 5-7 puan verilir. Tedaviden sonra pozitif bir prognoz verir.

4. Son derece farklılaşmış Prostat adenokarsinomu, erkeklerde sadece küçük ölçekli hastalığa ikinci sırada gelmektedir. Papiller ve müsinöz, sürünen ve endometriotik, mukus, glandüler-kistik ve solid-trabeküler adenokarsinomaya bölünür. Bu tür adenokarsinom hücrelerinin zayıf olarak farklılaştığı (farklılaştığı), Gleason ölçeğinde yavaşça büyümesi, 1-5 arasında bir sayıdır. Zamanında tedaviye başlandığında, hastalık uygun bir prognoz vaat ediyor.

5. Onkojenez hücreleri kendilerini farklılaşmalara ve polimorfiklere borçlu değilse, bu Düşük dereceli Prostatın adenokarsinomu, tedaviden sonra hayatta kalma oranı aşağıdakilere bağlı olarak düşüktür:

 • tümörün katmanlı yapısı;
 • komşu organlarda hızlı çimlenme;
 • prostat kanseri aktif metastazı.

Gleason ölçeğinde 8-10 puan verildi. Prostat kanserinin yanı sıra aktif kompleks tedavi gerektirir.

6. Hücreyi temizle adenokarsinom, histolojik analizler sırasında hücrelerin bir boya ile zayıf boyanması ile ayırt edilebilir.

7. var temnokletochnoy Tersine, prostat bezinin adenokarsinomu, boyaların hücreler tarafından daha fazla emilmesi nedeniyle koyu bir renge boyanır.

Prostatın nadir görülen adenokarsinomları arasında şunlar olabilir: çarpık, endometrioid, glandüler-kistik ve mukus.

Nedenleri ve belirtileri

35 yaşından beri erkekler özellikle diyetlerini, sağlık durumlarını ve yaşam tarzlarını izlemelidir. Kalıtsal yatkınlığa ek olarak, adenokarsinomun nedeni:

 • mikroelementlerin bozulmuş dengesi;
 • Kursun kronik aşamasında inflamatuar hastalıklar;
 • spesifik virüs;
 • Vücudun hormonal arka planının ihlali.

Semptomatik adenokarsinom prostat adenomu bulgularının arkasına saklanabilir, bu nedenle en ufak semptomları göz ardı etmeyin ve varsa bir doktora danışın:

 • sık idrara çıkma isteği;
 • mesanede yanma hissi ve idrar kalıntıları;
 • tıkalı ve aralıklı işeme;
 • karın kaslarının gerginliğini gerektiren zayıf bir idrar jeti;
 • idrar tutulması ile ilgili zorluklar;
 • sorun ereksiyon ve ağrılı ejakülasyon;
 • idrarda sperm veya spermde kan;
 • perine ve anüste ağrı;
 • kasık üzerinde baskı;
 • lumbosakral bölgede ve alt ekstremitelerde ağrı.

Prostat adenokarsinomunun tedavisi

Prostatın adenokarsinomunun tedavisi ve prostat kanserinin tedavisi kompleksi içinde yer alır:

 • prostatektomi ile kanserin çıkarılması (klasik, laparoskopik veya Da Vinci robotu kullanılarak);
 • cerrahiden sonraki cerrahi ve iyileşme süresini azaltan endoskopik prostatektomi;
 • yüksek yoğunluklu ultrason maruz kalma, odaklanmış HIFU;
 • brakiterapi (PSA ve bezi hacmini dikkate alarak içten gelen ışınlama);
 • radyoterapi - tümörün yönlendirilmiş ışınlaması ile;
 • Kriyoterapi - tümörü donarak yok etmek;
 • kemoterapi ve hormon tedavisi;
 • prostat kanseri ile beslenme;
 • prostat kanserinin halk tedavisi.

Prostat bezinin adenokarsinomu tanısı konduğunda, hormonal tedavi ile tedavi, ışınlanma fonuna ve halk yöntemleriyle tedaviye karşı kanser gelişiminin sonraki aşamalarında bağlanır. Kimya genellikle farklılaşmamış tümörler için kullanılır.

Prostatın adenokarsinomu: işaretler ve olası tedavi

Prostatın asinar adenokarsinomu, çoğunlukla yaşlı erkeklerde gelişen, en yaygın prostat kanseri formlarından biridir. Prostatın düşük dereceli adenokarsinomu, küçük-asiner ve hastalığın diğer formlarının kendi özellikleri vardır, fakat hepsi ölümcül olabilir.

Prostatın adenokarsinomu ile erken tanı çok önemlidir. İlk aşamada hastalık ortadan kaldırmaya uygundur ve terapötik etkilerin gerekli seyrini geçirmiş erkekler çok uzun bir süre yaşamaktadır. İhmal edilmiş prostat kanseri vakalarında, tedavi sonuç vermeyebilir ve en azından olumlu bir sonuç elde etme şansı vardır.

Dolayısıyla, bir erkeğin böyle bir tanı ile ne kadar yaşayabileceği, büyük ölçüde bir gün kaybetmeden hastalıkla mücadele etme kararlılığına bağlıdır.

nedenleri

Prostat bezinin asinar adenokarsinomunun nereden geldiği konusunda fikir birliği yoktur.

Nedenin şu olabileceğine inanılmaktadır:

 • Andropoz;
 • düşük cinsel aktivite;
 • yanlış beslenme;
 • Zararlı metabolik ürünlerin birikmesi,

Bu nedenle, prostat hücrelerinin bölünmesi normalden farklıdır ve glandüler hücresel elementlerin malignan tezahür hücrelerine dönüşüm süreci başlar.

Obeziteye yol açan dengesiz beslenme, kanser hücresi yapılarının çoğalma süresini kısaltabilen ve hastalığı teşvik edebilen, östrojenin erkek vücudundaki birikimi kışkırtır.

Endokrin hastalıkları, karaciğer hastalıkları ve tiroid bezi de adenokarsinoma neden olabilir.

Çoğu durumda, prostat kanseri ile, prognoz, alas, çok rahatlatıcı değildir.

semptomlar

Prostat bezinin adenokarsinomunun ilk belirtileri, algılanamayacak şekilde gelişir, genellikle benign adenomun semptomları altında maskelenir, bu nedenle hastanın durumunun yanlış bir değerlendirmesi nedeniyle risk artar.

En tipik olanı, hastalığın iki aşamasıdır:

 • idrar yaparken başlangıçta sık idrara çıkma (ağrı ve diğer rahatsız edici duyular gözlemlenebilir);
 • inguinal bölgede son lenf nodları artar, hematüri ve hemospermi bulguları vardır. Vücudun farklı bölgelerinde eksprese edilen ağrı, örneğin bel, pelvis, metastazların oluştuğu durumlarda.
 • kan ve idrarın kalite ve kantitatif parametrelerinin analizi - indirilmiş olan kırmızı kan hücrelerinin içeriği;
 • PSA;
 • delinme;
 • MRI, ultrason.

Uluslararası Sınıflandırma

Söz konusu bozukluğu ayırmak için, Gleason sınıflandırması kullanılır, bu da hastalığın dışavurumunun saldırganlığının doğasını değerlendirmeyi mümkün kılar.

Gleason sınıflaması

 • G1 - düşük agresiflik gözlemini gözlemledi, 1-4 puan;
 • G2 - hücrelerin büyümesi dinamikleri. Gleason için 6 puan. Dava tedavi ile çözülür. En yüksek değer 7 puandır;
 • G3 - doku infiltrasyonu. Açıkça görülebilir, çap ve boyut bakımından farklılık gösteren bir grup bezdir. Gleason ve üzeri için 8 (4 + 4) puan. Görünüm olumsuz;
 • G4 - tamamen bir atipik türün hücresel elementlerinden oluşmuş formasyon. Gleason ölçeğine göre 9-10 puan;
 • G5 - Balçık oluşturan kanser. 10 puan.

Sayı ne kadar yüksek olursa, tümör oluşumu o kadar agresiftir ve daha düşük bir prognoz şansı o kadar düşüktür.

 • Son derece farklılaşmış adenokarsinom G1 sınıfıdır. Küçük bir ilerleme hızı, patolojiden iyileşme pahasına olumlu prognoz varlığı ile karakterizedir. Modern terapötik prosedürler, çağrıların% 95'inde başarılı olabilir;
 • Prostatın orta derecede diferansiye adenokarsinomu G2-G3 sınıfına aittir. Prognoz, tedavinin zamanında ve doğru olduğuna bağlı olarak pozitiftir. Rektal muayenede tespit edilebilir;
 • İncelenen bozukluğun ince-varyantı çeşitliliği, prostat bezini etkileyerek, birçok alanda lokalize olan 7 noktada tahmin edilmektedir. Formasyonun küçük boyutu, bir tümör oluşumuna birleştirilir. Dışa doğru 3-4 dereceye ulaşana kadar kendini göstermez. İdrar yapma eylemi sırasındaki acı verici duygular sabit değildir. Palpasyon teşhisi ile tümör tümörü palpe edilemez. Görünüm elverişsiz;
 • Düşük dereceli patoloji tipi G4-G5'dir. Hızlandırılmış bir hızla ilerleyen en büyük saldırganlık ile karakterizedir. Prosesler geri döndürülemez, metastaz gelişir. Tahmin, dört yıldan fazla olmayan olumsuz bir sonuçla karakterizedir.

Aşamaları

 • Ben - gelişimin ilk aşamasının tezahürü belirtilir. Grafik T1 marker ile temsil edilir. Tespit genellikle rastgele yapılır. Semptomların tezahürüyle karakterize değildir. Biyopsi ile tespit edilir;
 • II - 2. derece prostat kanseri - doku transformasyonu sadece prostatın bir kısmında görülür, teşhis edilmesi kolaydır;
 • IIIA - tümörün aktif büyümesi, kapsüler torba ile seminal veziküller etkilenmeye başlar;
 • IIIB - 3. derece prostat kanseri. Yakın konumdaki komşu bölgelerdeki ilerlemeler;
 • IV - dördüncü aşama belirlenmesi. Metastatik oluşumlar sfinkter, rektum, pelvik duvar ve diğer alanların yüzeyinde görülür.

Tedavi yöntemleri

Operasyon onkolojik patolojinin ilerlemesi için en iyi çözüm değildir, çünkü tekrarlayan doğanın tezahür etme olasılığı yüksek bir yüzdedir.

Modern tedavide, hormonal ilaçların kullanımı ve kimyasallara maruz kalma ile ilgili terapötik prosedürler gerçekleştirilmektedir. Tedavi planı, hastalığın şiddetini değerlendirerek, katılan doktor tarafından atanır.

Operatif müdahale

Operasyon, tümör oluşumu olan bir durumda yapılır, ortalama bir boyuta ulaşırsa, idrara çıkma sürecini kötüleştirir, buna müdahale eder, ancak metastazlar henüz tespit edilmez.

İşlem türleri şunlardır:

 • etkilenen organın toplam eliminasyonu ile karakterize prostatektomi.
 • orşiektomi. Testisleri çıkarıldı. Provoke edici faktör, testosteron moleküllerinin artmış bir üretimi ise, cerrahi formun dökümü, bozukluğun tekrar oluşmasını önlemek için ek bir önlem olarak gerçekleştirilir.

Prostatın adenokarsinomunun ortadan kaldırılmasının sonuçlarına göre, bu tür belirtiler cerrahi olarak gerçekleştirilebilir:

 • idrar kaçırma;
 • enfeksiyon;
 • diğer postoperatif komplikasyonlar;
 • kısırlık.

Operatif bir ölçüm yapılırken, ek olarak, bozukluğun papiller bir versiyonu meydana gelirse lenf düğümleri çıkarılabilir.

Radyasyon tedavisi

Modern radyasyon tedavisi, onkolojik eğitimin 1-2 aşaması egemen olduğunda kullanılan bağımsız bir terapötik etki yöntemi olarak üretilmektedir.

Radyasyon kaynağı, etkilenen organın (prostat) mikroskobik büyüklükteki kapsüller yardımıyla girmesidir ve belli bir süre orada kalmaktadır.

Hormonal etkiler

Onkolojik elementin toplam oluşum süresini arttırmak için hormonal tedavi uygulanır. Hormonal ilaçlarla yapılan enjeksiyonlar sadece diğer ilaçlarla birlikte reçete edilir. Bağımsız bir tedavi yöntemi değildir.

kemoterapi

Kemoterapi sadece yardımcı bir yöntem olarak gerçekleştirilir. Bu olay metastatik oluşumlarla mücadele etmek ve operasyondan sonra önleyici bir önlem olarak tasarlanmıştır.

ablasyon

Ablasyon yapılırken, tümörün bulunduğu bölgeye bir ultrason kaynağı verilir.

kriyoterapi

Bu operasyonel önlem için, aşağıdaki tipikdir: etkilenen prostat bezi bölgesi donmuştur. Ardından, helyum, sıvılaştırılmış bir halde argon ile dokuların yüzeyine verilir. Bu maruz kalmadan, söz konusu hastalık ortadan kaldırılır.

İpuçları

Beslenmeye gelince, aşırı kolesterol, aşırı yağlı ve tuzlu yiyecekler kabul edilemez. Çok fazla vitamin ve mineral almak, yemek gereklidir. Zararlı ürünlerden kaçının. Gıda dengeli olmalı.

Büyük ve sık ağırlık kaldırıcılar kesinlikle kontrendikedir. Düzenli olarak karşılanır ve kas tonusunu korumak, çeşitli sporları yapmak, temiz havada yürümek için yeterlidir.

Oturma pozisyonunda vakit geçirmek için zararlıdır.

Önleme ana tezi:

 • aktif aşırı cinsel yaşantıya sahip olmak son derece tehlikelidir;
 • tüm kötü alışkanlıkları dışlamak gerekli;
 • stresli durumların olmaması.

Bir patoloji geliştirme riskini en aza indirmeyi veya tedaviden sonra yaşam tarzını nasıl takip edeceğinizi anlamak için, hastaların deneyimlerini paylaştıkları bir forumu ve olası tıbbi tavsiyeleri de ziyaret edebilirsiniz.

Prostatın adenokarsinomu: nedir?

Prostat bezinin adenokarsinomu, prostatın habis tümörünün en yaygın varyantı olup, bu hastalığın tanılarının% 90'ında görülür. ICD-10'un Kodu - D07.5 - prostat kanseri in situ (ilk aşama) ve C61 - prostatın bir neoplazması anlamına gelir.

Prostat bezinin adenokarsinomu, farklılaşmasını kaybeden ve aktif olarak çoğalmaya başlayan glandüler epitelyum hücrelerinin kaynağına sahiptir.

Adenokarsinoma yol açan nedenler şunlardır:

 • yaşlılık;
 • hormonal bozukluklar;
 • kalıtsal yatkınlık;
 • belirli bir virüsün varlığı;
 • kronik inflamatuar hastalıklar;
 • mikroelement dengesinin ihlali.

Prostatın adenokarsinom tipleri

Prostatın adenokarsinomu, histolojik ve morfolojik olarak farklı özellikler ve tümör sürecinin seyri ile çeşitli varyantlarla temsil edilir. Gleason skalası ile birlikte histolojik yapıya göre, hastalığın seyrinin prognozu belirlenir.

 1. Prostat bezinin en sık görülen adenokarsinom varyantı, küçük bir acindir.. Kaynağı, prostat bezinin asidinin (küçük lobüller) epitelyumudur, çoğu zaman periferik bölgede birkaç yerde eşzamanlı olarak ortaya çıkar ve daha sonra katı bir tümöre karışır.
  Bu tümörün hücreleri müsin üretimi ile karakterizedir. Üretranın tıkanması olmadan gerçekleşebilir, 4 aşamada rektumda ağrı ve omurga karakteristiktir.
 2. Prostat bezinin ikinci tip adenokarsinomu orta derecede farklılaşmıştır.. Sıklıkla bezin arkasında bulunur, parmakla yapılan araştırmalarla belirlenir, Gleason ölçeğinde 5-7 puan vardır. Böyle bir tümör PSA'da bir artışa neden olur, tedavi için iyi bir prognoza sahiptir.

Prostat bezinin asiner adenokarsinomu - nedir bu?

Bu, histolojik çeşitlerinden biri olan prostat kanseri tanısıdır.

Neoplazmın hücrelerinin ayırt edilemediği prostat bezinin adenokarsinomu polimorfiktir. Düşük dereceli.

 • Tümörün katmanlı bir yapısı vardır.
 • Gleason skoru 8-10 puana karşılık gelir.
 • Çabuk komşu organlara filizlenir.
 • Aktif metastazın karakteristiği.

Prostatın oldukça farklılaşmış adenokarsinoması Gleason skalasında, 1-5 hücrelerin farklılaşmasında hafif bir değişiklik ile karakterize, yavaş yavaş büyür, zamanında tedavi durumunda prognoz olumludur.

 • Parlak hücre prostatik adenokarsinomu Belli bir histolojik lekeleme yöntemiyle hücrelerinin, boya ve boyayı normal dokulardan daha zayıf algıladığı gerçeği ile karakterize edilir.
 • Prostatın koyu hücreli adenokarsinoması, tersine, boyaların hücreler tarafından daha fazla emilmesi nedeniyle daha koyu bir renkte renklendirilir.

Ayrıca aşağıdaki formlar vardır: glandüler-kistik, solid-trabeküler, asiner, papiller, geniş hücreli ve müsinöz.

Kemikteki metastazları olan prostatın adenokarsinomu, prostat kanserinin son aşamasında daha sık görülür ve farklılaşmamış hücreler bu tür bir kurs için daha yaygındır.

Daha az farklılaşmış tümörlerin daha agresif bir şekilde büyüdüğü ve sıklıkla metastaz verdiği not edilmelidir.

Semptomlar ve prostat kanseri tedavisi

Prostatın karsinoması, prostat kanallarının epitelyal dokusundan gelişen bir tümördür.

Prostat bezinin karsinomu - nedir? Bu, prostat kanserinin çeşitlerinden biridir.

Prostat karsinomu hastalığında semptomlar hastalığın evresine ve derecesine bağlıdır. Karsinomun ilk aşamalarında ve başka tipte bir onkolojide, sadece kanda veya muayenede yüksek düzeyde PSA varlığında endişe ve teşhis edilemez.

 • Daha sonra, kapsül ve komşu organlardaki tümör etkisinin derecesine bağlı olarak semptomlar eklenir.
 • Ağrı, idrara çıkma, idrarda kan, rektumda çimlenme ile dışkıda defekasyon ve kan problemleri olabilir.
 • Metastaz eklenmesi ile bölgesel lenf düğümlerinde artış, kemik ağrısı ve kanser zehirlenmesinin belirtileri vardır.

Karsinom küçük asiner, asiner ve prostat karsinomunun infiltratları da görülebilir.

Prostat karsinoması hastalığı ile tedavi, diğer kanser türlerinde bundan farklı değildir. Cerrahi tümör için, tümörün cerrahi olarak çıkarılması, daha sonraki hormon terapisi, kemoterapi ve palyatif ölçümler için en iyi seçenektir.

Prostat ve prognoz adenokarsinomunun tedavisi

Prostatın adenokarsinomunun tedavisi, tümör çıkarılmak üzere mevcutsa tanıdan hemen sonra başlamalıdır.

Prostat adenokarsinomunu kaldırma operasyonu, bölgesel lenf nodlarının çıkarılmasıyla sıklıkla genişlemiş bir hacimde gerçekleştirilen radikal prostatektomi olarak adlandırılır. Halen, açık bir şekilde, laparoskopi yardımıyla veya robot yardımlı bir operasyonla gerçekleştirilmektedir.

 • Daha sonraki aşamalarda hormon tedavisi kullanılır, sitostatikler, radyasyon ve diğer yöntemler kullanılır. Farklılaşmamış tümörlerin kemoterapiye daha iyi yanıt verdiği kaydedildi.
 • Prostatektomi ameliyatından sonra, hastalar uzun bir rehabilitasyon periyoduna, pelvik organların işlevinin restorasyonuna, özellikle de idrarın tutulmasına ve bunun uygun olması halinde erkeğin erkeğini geri kazanmaya yönelik önlemlere ihtiyaç duyarlar.

Prostat adenokarsinom hastalığında prognoz, birçok faktöre bağlıdır. Hastanın yaşam beklentisi, tümör hücrelerinin farklılaşma derecesinden, tümörün bez kapsülünün ötesine yayılmasından, metastazların varlığından etkilenir. Ayrıca, tahmin tedavinin taktiklerine ve hastanın vücudunun genel durumuna bağlıdır.

Bazı durumlarda, hastanın prostat kanseri semptomları 4 derecedeyse, başka bir deyişle:

 • inoperabl bir aşamada;
 • yaşlılıkta;
 • kardiyovasküler sistemin ciddi hastalıklarının varlığında, beyin;
 • Beklenen yaşam beklentisi beş yıldan az.

Hastaya dinamik gözlem ve palyatif önlemler önerilmektedir.

Prostat adenom ve adenokarsinom arasındaki temel farklılıklar

Hasta için, adenomdaki farklılıkları prostatın adenokarsinomundan ve terapötik önlemlerin öneminden açıklamak gerekir. Adenom prostat bezinin hücrelerinde iyi huylu bir değişikliktir, yavaş seyirlidir ve bunun ana semptomu idrar zorluğudur.

Adenokarsinom da daha hızlı büyür ve idrarın ihlali idrar yolunun sıkışmasıyla hastalığın oldukça ihmal edilmiş bir durumunu gösterir.

Ayrıca, prostatın adenokarsinomundan adenomdaki farklılıklar, tedavi taktiğine neden olmaktadır. Kanser durumunda, cerrahi tedavi mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır ve prostat adenomu ile, ilaçların tedavisi bir doktor gözetiminde gerçekleştirilir ve üretra açıklığını düzeltmek için başka bir yol olmadığında son çare olarak cerrahi müdahale kullanılır.

Bir adenom ile organ koruyucu ameliyatlar mümkündür. Adenokarsinomda, prostat tamamen komşu lenf nodları ile tamamen çıkarılır, çünkü en az bir farklılaşmamış hücre bırakılması hastalığın nüksetmesine yol açabilir.

Adenom sadece bir erkeğin yaşam kalitesini bozar ve hayatı tehdit etmezse, dördüncü aşamada adenokarsinom sıklıkla ölüme yol açar.

Prostat adenokarsinom tipleri ve tedaviden sonra sağkalımın prognozu

Prostat adenokarsinomunun hastalığı, yaşı 50. yıl dönümüne ulaşmamış olan erkeklerde oldukça nadirdir. Ancak yarım yüzyıldan fazla bir süre sonra, hasta risk bölgesine girer. Patoloji ilk aşamada örtülü semptomlar ile tehlikelidir ve bu nedenle rutin muayenelerden geçmek ve ilk rahatsızlık belirtileriyle doktora başvurmak önemlidir.

Prostatın adenokarsinomu nedir?

Adenokarsinom yüksek bir ölüm olasılığı olan onkolojik bir hastalıktır. Hastalar arasında mortalite açısından, patoloji akciğer kanserinden sonra ikinci sıradadır. Karakteristik bir özellik, glandüler epitelyum hücrelerinin patolojik proliferasyonudur ve neoplazm, her zaman organın kapsülü ile sınırlı değildir, yakınlardaki organların yapılarında çimlenir.

Önemli! Lenf akışı yoluyla atipik hücreler retroperitoneal, iliak lenf düğümlerini etkiler. Kemik yapısındaki metastazlar hematojen yolla penetre olurlar. Böylece hastalık tüm vücuda yayılarak hastanın hayatını tehlikeye sokar..

Gelişim türleri ve nedenleri

Prostat adenokarsinomunun malign formasyonunun ortalama ömrü 5-10 yıl arasında azalır. Uzmanlar aşağıdaki hastalık türlerini ayırt eder:

 • melkoatsinarnaya;
 • oldukça farklılaşmış;
 • düşük dereceli kanser (prostatın asiner adenokarsinoması);
 • papiller;
 • Katı-trabeküler;
 • endometrioid;
 • glandüler-kistik karsinom;
 • balçık.

Adenokarsinomun nedeni, bir erkeğin vücudundaki hormonal dengesinin ihlalidir. Andropoz hormon oluşumu durdurma rutini etkileşim üzerine, dengesizlik dihidrotestosteron (DHT) birikmesine sebep olur, ve fisyon aktivasyon bezi doku hücrelerini tetikler. DHT - testosteron bir metaboliti, hormon düzeyleri artış aktivasyonu ve katobolizma hızındaki bir azalmaya yol açar. Bu durumda, her bir insanın vücudunda mevcut olduğu ve içerir dişi hormonu estrojen, estrojen reseptörü-alfa prostat dokuları üzerinde kanserojen etkisini toplar. Bu nedenle yaş faktörü, tüm erkekler 60-65 yıl sonra risk bölgesine girerler - bu vakaların 2 / 3'ünü oluştururlar.

Genç yaşta malign bir tümörün ortaya çıkma nedenleri:

 1. Enzimlerin sentezini azaltan adrenal yetmezlik;
 2. obezite - yağlı doku, estrojen sentezleyen aromataz içerir;
 3. tiroid hormonlarının fazlalığı veya yetersizliği;
 4. bozulmuş karaciğer fonksiyonu;
 5. sigara, alkol;
 6. Gıda katkı maddelerinin aşırı kullanımı, hormonları etkileyen ürünler;
 7. kalıtsal, genetik faktörler;
 8. Kötü ekoloji.

Hekimler stres nedeniyle 40-45 yıl sonra erkeklerde hastalıkta bir artış dikkat edin. Sürekli sinir gerginliği hormonal dengesizliğe neden olur - malign tümörlerin ilk sebebi.

Prostatın adenokarsinomunun evreleri

Glisson tarafından uluslararası bir sınıflandırma ve derecelendirme sistemi bulunmaktadır. Şeması Whitmore:

 • T1 - başlangıç. Karakteristik belirtilerin yokluğu, örtük tanı, analizlerde küçük değişiklikler. Biyopsi ile belirlenir.
 • T2 - bezi ve kapsülün bir kısmı lezyonu. Teşhisi iyi, palpasyon organdaki değişiklikleri gösterecektir.
 • T3 - tümörün aktif büyümesi. Evre, veziküllerin yenilmesi ile karakterizedir, yüksek metastaz riski.
 • T4 - hastalık genital, idrar, sindirim sistemi, sfinkter, rektum ve diğer organları etkiler.
 • N1 - duvarların ve küçük pelvisin lenf düğümlerinin yenilmesi ile sınır derecesi.
 • N2 - tüm organlar, kemik dokusu değişiyor, süreç geri dönüşümsüz, ölümcül.

Gleason'a göre prostat bezinin adenokarsinoması:

 1. G1 - oluşumu sadece bölünmez çekirdeklere sahip homojen bezlerden oluşur;
 2. G2 - tümör hücreleri izole kalır, ancak füzyon dinamiği ile;
 3. G3 - stroma infiltrasyonu, çevreleyen dokular göze çarpar;
 4. G4 - bezler ve dokular neredeyse tamamen atipik tümör hücreleri ile etkilenir;
 5. G5-a tümörü lamellar bir formasyondur, hücreler ayırt edilemez - anaplastik kanserdir.

Hastalığın evrelerini değerlendirmek için bir puanlama seçeneği vardır:

 • T1 (G1) 1-4 puan - zamanında teşhis ile iyi tedavi edilir.
 • T2 (G2) 5-7 puan - orta derecede farklılaşmış kanser,% 80 oranında tedavi iyi sonuç verir.
 • T3-T4 (G3) - 8-10 noktaları - yakındaki organların kötü prognoz için zayıf farklılaştırılmış adenokarsinoma asinar metastatiktir.

Önemli! En yaygın form, prostat bezinin asiner adenokarsinomudur. Bu nedir? Büyük boyutlar, çok sayıda metastaz ile karakterize bir patoloji olmakla birlikte, klinik belirtiler o kadar geç ortaya çıkıyor ki, erken dönemlerde tanı ölçütleri işe yaramıyor. Örtük belirtiler prostatit ile benzerdir, bu nedenle hastalar genellikle kanserli bir tümörün gelişmesini önermeyen prostatın iltihaplanması için tedavi görürler..

semptomlar

Prostat üretra üzerinde basın başlar ölçüde şişmiş bir hastalığın ortaya çıkması ve daha sonraki bir aşamada semptomlar, gecikme, adenokarsinom en tehlikeli hastalıklardan biri olun. Birincil işaretleri:

 • sık idrara çıkma veya sık idrara çıkma şikayetleri;
 • jet başının zayıflaması;
 • mesanenin eksik boşalma hissi;
 • sürecin ağrılılığı;
 • inkontinans - mesanenin boynuna bir tümörün sokulması nedeniyle istemsiz idrara çıkma veya idrar kaçırma.

Hastalığı tedavi etmezseniz, oluşumlar büyüdükçe, aşağıdaki belirtiler ortaya çıkar:

 1. hematüri - idrarda kan;
 2. hemospermi - spermada kan;
 3. erektil disfonksiyon ya da fonksiyonun tamamen yokluğu;
 4. anüs, kasık, alt karın, omurgada değişen yoğunlukta ağrı, ağrıların karakteri çekiyor, can sıkıcı.

Alt ekstremitelerin şişmesi, iştahsızlık, vücut ağırlığında keskin bir azalma, halsizlik, yorgunluk, boğaz ağrısı - tümörün metastaz yaptığı belirtileri. Laboratuvar incelemesi, diğer şeylerin yanı sıra, düşük bir alyuvar sayımını ortaya çıkaracaktır..

Tüm belirtilerin nedeni, prostat bezindeki iltihaplanma süreci, dokunun çoğalmasıdır. Bir tedavi rejimini doğru bir şekilde teşhis etmek ve reçete etmek için uzmanın kapsamlı bir muayenesi gerekecektir.

Prostat adenokarsinomunun tedavisi

Çoklu patolojilere rağmen, prostat kanserini yenmek mümkündür - sağkalım prognozu çok iyidir. Radikal cerrahi tedavi olguların% 95'inde garanti vermektedir. Ancak, prostatın ilk gelişme aşamasında bir tümörden etkilenmesi durumunda.

Şimdi diğer aşamalar hakkında:

 1. İkinci derece cerrahi tedavi ve ardından rehabilitasyon. Karakter tersine çevrilebilir.

Önemli! Cerrahi yöntem, prostatın çıkarılmasını, üretranın bir kısmını, mesanenin boynunu içerir..

 1. Gleason'un G3-4 olarak tanımladığı üçüncü aşama, androjen blokajı (kastrasyon) ve radyoterapi seansları gerektirir.
 2. Son aşamada hasta bir androjen blokajına uğrar. hastalığın yayılmasını kısıtlamak kasırga - herhangi bir etkisi odak radyoterapi, Flyutsina, Estratsita klorür de dahil olmak üzere, ilaç tedavisi uygulandığı takdirde.

Önemli! Ana sınav bir ürolog tarafından gerçekleştirilir. Sonra tedavi, prostatın hastalıktan ne kadar etkilendiğini öğrenecek olan ve ilacı reçete edecek olan androlog ile devam eder.e.

Prognozu açıklığa kavuşturmak için prostat kanseri özel tedavi gerektirir:

 • Basaloid hızlı doku çoğalması olan düşük dereceli bir tiptir. Metastaz oluşmaz. Östrojen ile tedavi, progesteron. Karakteristik bir tezahür: idrar kanallarının tıkanıklığı, lokal ekstraprostatik yayılma.
 • Ploskokletochny - agresif ve seyrek kanser, vakaların% 0.6'sında meydana gelir. Risk grubu - 48 yaşından erkekler. Provoke bir sebep şistoz olabilir. Ağrı hemen ortaya çıkan kemiklerdeki metastazlarla karakterizedir. Radyasyonun verimsizliği, hormonal, kemoterapi klinik olarak doğrulanır. Tedavi: total üretroektomi, prostatektomi.
 • Asiner adenokarsinoma prostatın asiner epitelyumunu ve / veya prostat bezinin geçiş bölgesini etkiler. Malign hücrelerde çoklu fokal lezyonlar, yüksek miktarda musin ile karakterizedir. Son aşamanın belirtileri: anüste ağrı, vertebral kolon.
 • Çok farklılaşmış kanser, hastalık sayısı bakımından "ikinci" dir. Hastaların hayatta kalması, prostatın başka herhangi bir tipinde onkolojisinden çok daha yüksektir.
 • Düşük dereceli onkoloji ılımlı bir hastalıktır, skorlama sistemi 5-7'ye göre tedavi, patolojinin klinik tablosuna bağlıdır.

Prognoz ve önleme

Prostat kanseri teşhis edilirse, prognoz doğrudan hastalığın tipine ve gelişimine bağlıdır. İlkden üçüncü dereceye kadar hayatta kalma oranı% 68-75'in üzerindedir. Bununla birlikte, son 4 aşamada, tedavi sadece ağrı ataklarını durdurmayı ve hastaya sakin bir bakım sağlamayı amaçlamaktadır. Patoloji vücut boyunca yayılır ve sonuçları zaten geri dönüşümsüzdür.

Terapi sonrası ömür boyu:

 • Düşük dereceli T1 tümörü - Hastaların% 50'si en az 6-7 yıl yaşar;
 • T2 aşamasında - 5 yıla kadar yaşamak, erkeklerin% 50'sini;
 • T3 aşamasında, hastaların% 25'i 5 yıla kadar ayakta kalmaz;
 • İkinci aşama, bir yıl civarında, hastaların% 4-5'inden fazlasının geçmediği hızlı bir ölüme yol açar.

Önleme tedbirlerini takip ederseniz Onkoloji bir karar olmayacaktır. Çok fazla menüye ve gıda sistemine bağlıdır: Aşırı kırmızı et, yağlar, tatlılar, düşük hareketlilik, düzenli seks hayatının olmaması, içmeye eğilimi (bira) - bu hastalarda patoloji riski yaklaşık% 68 oranında daha yüksektir.

Diyet şunları içerecek şekilde gözden geçirilmelidir:

 • sebzeler (özellikle domates);
 • fasulye;
 • meyveler;
 • tam tahıl ürünleri;
 • sert kabuklu yemişler;
 • Kuşburnu, deniz topalak ve yaban mersini.

Normal cinsel yaşantıya dönün, alkol kullanımını azaltın, sigarayı azaltın, spor yapmak için gidin ve doktorda rutin muayeneleri yapın - bu, prostat kanserinden erken bir ölümden kaçınmak için gereken kurallardır.

Prostat adenokarsinomu nedir ve bir insan bununla ne kadar yaşayabilir?

Prostatın adenokarsinomu, 60 yaş üstü erkekler için tehlikeli olan en sinsi ve ciddi hastalıklardan biri olan bir eğitimdir.

Sadece ülkemizde yılda 500 insanın ölümüne neden olur.

Bu nedenle doktorlar bu sorunun önlenmesi ve tedavisine özel bir önem vermektedir.

Prostatın adenokarsinomu: ne ve ne kadar insan yaşayacak? Makalede bu sorunun cevabı okunur.

Prostatın adenokarsinomu: nedir?

Prostatın karsinomu: nedir? Prostat bezinin adenokarsinomu, organların gingival epitelyumunu (gingival kanser) etkileyen malign bir neoplazmdır. Bu durumda lezyonların büyük bir kısmı periferik dokularda (% 65-70'e kadar) ve en küçük - geçiş ve merkez bölgelerinde (yaklaşık% 15-20) görülür.

Patolojinin nedenleri

Tıpta, bu hastalığın gelişmesi için kesin sebepler henüz belirlenmemiştir, ancak bilim, predispozan faktörlerin şu olduğunu bilir:

 1. Besin dengesi organizmasında (biyolojik olarak önemli elementler) ihlal.
 2. Hormonal yaş değişir.
 3. Kirlenmiş ekolojinin yanı sıra metallerin üretimi veya rafinerilerinde elde edilen kadmiyum zehirlenmesi.
 4. Retrovirüs ailesinden XMRV virüsünün yenilgisi.
 5. Kalıtsal yatkınlık.
 6. Beslenmedeki bozulmalar, β-karoten emiliminde bozulmaya neden olur.

Bu konuda daha fazla bilgi burada okuyabilirsiniz.

Uzun yıllara dayanan deneyimler, prostat adenomu olan erkeklerin, sağlıklı akranları kadar sıklıkla iki kez adenokarsinomadan muzdarip olduklarını göstermektedir.

Belki de bu, bu hastalıklarda bulunan aynı tetik mekanizmalarından kaynaklanmaktadır. Bu durumda adenomanın varlığı adenokarsinomun daha da gelişimini gösteremez. Bazı ortak özelliklere sahip olmalarına rağmen hastalıklar birbirinden bağımsız olarak gelişebilir.

semptomlar

Hastalık kendini farklı şekillerde ortaya çıkarabilir. Kural olarak, prostatit ve genito-üriner enfeksiyonların gelişimi için tipik aynı belirtileri vardır.

Tahriş edici belirtiler şunlardır:

 • mesanenin yetersiz boşaldığı hissi;
 • sık idrara çıkma isteği (özellikle gece ve sabah);
 • perinumda ağrı ve raspiraniya hissi.

Obstrüktif işaretler:

 • idrarın tutulması;
 • Mesaneyi boşaltmada zorluk (aralıklı veya ince jet);
 • İdrar yaparken basının gerilmesi.

Adenokarsinomun erken evrelerinin hemen hemen asemptomatik olarak ortaya çıkabileceği ve tümörün büyümesi ile belirgin belirtilerin her zaman ortaya çıktığı dikkati çekmektedir.

En şiddetli semptomatoloji, hastalığın şiddetli evresinin karakteristiğidir.

Listelenen özelliklere ek olarak, katılabilirsiniz:

 • artan vücut ısısı;
 • şişkinlik;
 • kabızlık veya ishal;
 • bulantı;
 • dışkılama sırasında ağrı;
 • vücut ağırlığı kaybı;
 • iştahsızlık.

sınıflandırma

Şu anda, hastalığın çeşitli sınıflandırmaları bilinmektedir. Gleason sınıflandırması, neoplazm gelişimi sürecinin histolojik karakterizasyonuna dayanır.

Buna göre, aşağıdaki resmi elde ediyoruz:

 1. 2 ila 4 puan varlığını gösterir son derece farklılaşmış prostatın adenokarsinomu. Bu işlemde, hücrelerin çoğu normal işlevlerini ve yapısını korurlar. Tahmin olumlu.
 2. 5'ten 7'ye kadar puan gösteriyor ılımlı Sağlıklı hücrelerin yeterince yüksek bir lezyonu ile karakterize edilen prostat bezinin adenokarsinomu. Tahmin ortalama.
 3. 8 veya daha fazla nokta gösteriyor Düşük dereceli prostatın adenokarsinomu. Onunla, organın tüm sağlıklı hücreleri etkilenir. Görünüm olumsuz.
 4. Prostatın asiner adenokarsinomu: nedir? Olarak ayrıldı asiner ve küçük-asiner biçimler. Bunların sonuncusu en yaygın olarak kabul edilir ve tüm formların% 93-95'inde görülür.
 5. En ağır ve en nadiren dikkate alınır skuamöz hücreli karsinom.

Böylece, aşağıdaki adenokarsinom formlarını ayırt edebiliriz:

 • melkoatsinarnaya;
 • oldukça farklılaşmış;
 • orta derecede farklılaşmış;
 • Düşük dereceli;
 • asinar;
 • skuamöz hücre.

Hastalığı gelişiminin aşamalarına göre ele alırsak, aşağıdaki resme sahibiz:

 1. İlk aşama (başlangıç), sadece biyopsi ile görülebilen dokularda minimal değişikliklerle karakterizedir. Teşhis etmek zordur.
 2. İkinci aşamada, bazı parçaların lezyonları ve prostat kabukları karakteristiktir. Tanı sırasında patolojik değişiklikler kolaylıkla tanımlanabilir.
 3. Üçüncü aşamada, prostat bezinin kabarcıklarını etkileyen neoplazmın aktif bir büyümesi vardır.
 4. Dördüncü aşamada, neoplazm genişlemeye devam eder ve hatta en yakın organlara (ürogenital organlar ve sindirim sistemi) geçmeye devam eder. Yüksek metastaz riski vardır.

Hastalığın teşhisi

Modern tıpta aşağıdaki teşhis tipleri kullanılır:

 • biyopsisi;
 • palpasyonla rektal muayene;
 • klinik kan ve idrar testleri;
 • PSA için kan testi;
 • Ultrason (transabdominal, transrektal);
 • idrar yapma oranının ölçülmesi (üroflowmetri);
 • MRG (kontrast madde dahil);
 • lymphography;
 • ürografisi;
 • X-ışını incelemesi;
 • laparoskopik lenfadenektomi.

Tedavi özellikleri

Adenokarsinoma tedavisi, patolojik sürecin aşamasından, tümörün formundan, hastanın yaşından ve diğer bireysel özelliklerden gelecek olan farklı yöntemler ile gerçekleştirilir.

Modern cerrahide bugün geçerlidir:

 1. prostatektomi radikal doğası, tüm prostat bezinin (ciddi şekillerde) veya bir kısmının çıkarılmasını ima eder.
 2. Radyasyon tedavisi (diğer yöntemlerle birlikte kullanılır).
 3. brakiterapi - radyoaktif iğnelerin prostat içine sokulmasıyla üretilen ışınlanma biçimlerinden biri. Radyoterapiden daha çok tercih edilir ve etkilidir.
 4. kriyoterapi (prostatın adenokarsinomunun derin dondurucu ile tedavisi). Küçük tümörleri tedavi etmek için kullanılabilir.
 5. Hormonal tedavi.

Forma bağlı olarak tedavi örnekleri:

 1. Prostat bezinin küçük ölçekli adenokarsinomunun tedavisi için, testosteronun hormonal blokajı, radyoterapi ve cerrahi müdahale kullanılabilir. Olguların% 93-95'inde tedavi olumlu sonuç verir.
 2. Skuamöz hücre formu olan hastalarda radikal prostatektomi yapılması önerilmektedir. Bu form en ağır olanıdır. Kemikte hızlı gelişim ve metastaz ile karakterizedir. Hormonal tedavi ve kemoterapi bu formda sıklıkla olumlu bir etki yaratmaz.
 3. Farklılaşmamış tümörler için, kemoterapinin kullanımı, sitostatikler ve hormon tedavisi ile kombine edilebilen çok uygundur.
 4. Radyoterapi sadece ilk aşamalarda ve hastalığın hafif formlarıyla (oldukça farklılaşmış ve orta derecede diferansiye tümörlerde) etkilidir.

görünüm

Prostatın adenokarsinomunun prognozu, uzmanlar tarafından belirlenen patolojik sürecin aşamasına bağlıdır. Ne kadar erken teşhis yapılır ve tedavi başlarsa, başarılı bir iyileşme şansı artar.

Prostat bezinin adenokarsinomunun prognozunun ilk aşamalarında hemen hemen her zaman olumlu bir sonuç vardır. Ağır adenokarsinom formları çok sıkı tedavi edilebilir ve sıklıkla ölüme yol açabilir.

Doktorlar, önleyici yıllık sınavların önemine dikkat etmektedir. Bu özellikle yaşlı erkekler için geçerlidir. Adenokarsinom tehlikelidir çünkü ilk aşamalarda pratik olarak asemptomatik olabilir ve geç aşamalarda ciddi bir gelişme ve olumsuz bir sonuç vardır. Sağlığınıza iyi bakın!

Acinar adenokarsinom hakkında her şey

Erkek üreme sisteminin organlarının malign neoplazmaları, özellikle yaşlı erkekler arasında oldukça yaygındır. Acinar adenokarsinom, prostat bezinin habis tümörlerinin formlarından biridir, glandüler dokudan gelişir ve bu organın asisinde lokalize olur.

Prostatın adenokarsinomunun oluşumuna yol açan glandüler, epitelyal ve diğer vücut dokularının patolojik proliferasyonu için birçok risk faktörü vardır.

Prostat kanseri semptomları da çok çeşitli olabilir, bu nedenle idrara çıkma, cinsel işlev ve diğer anksiyete belirtileri ile ilgili sorunlarınız varsa, bir üroloğa hemen başvurmalısınız. Prostat adenokarsinomunun tedavisi sadece deneyimli ve uzman bir uzman tarafından yapılmalıdır. tıbbi bakım için zamanında erişim ile, hasta için prognoz uygundur.

Hastalığın nedenleri

Prostat bezinin asinar adenokarsinomu çoğunlukla yaşlı erkeklerde saptanır, bu da hormonal arka planda bir değişiklikle hastalığın ortaya çıkışını sağlar. Prostattaki benign tümör süreçleri de seks hormonlarının dengesizliğinden dolayı gelişir. Prostat adenokarsinomu patogenezinde temel rolü testosteron ve dihidrotestosteron ve erkek organizma içinde belirli miktarlarda mevcut erkek ve dişi hormon arasında normal ilişkiler, bozulması azalma seviyelerini oynar.

Östrojen seviyesinde (ana kadın cinsiyet hormonu) bir artışın, erkek üreme sisteminin organları üzerinde kanserojen bir etkiye sahip olduğuna inanılmaktadır.

Hormonal dengesizlik, 60 yaşın üzerindeki asinar adenokarsinom gelişiminin ana nedenidir. Bununla birlikte, bu yaştan daha genç erkeklerde patolojik süreç tespit edilir. Prostatın asinusunda adenokarsinom oluşumu için risk faktörleri şunlardır:

 • Kalıtsal yatkınlık.
 • Seks hormonlarının metabolizmasında önemli rol oynayan adrenal bezlerin hastalıkları.
 • Obezite. Obez erkeklerde kadın cinsiyet hormonlarının seviyesi, östrojen sentezinde yer alan aromataz enziminin yağlı dokularındaki varlığı ile ilişkilidir.
 • Tiroid bezi hastalıkları. Tiroid hormonları vücutta metabolizmanın önemli bir düzenleyicisidir, bu nedenle tiroid bezinin herhangi bir patolojisi cinsiyet hormonlarının dengesizliğine neden olabilir.
 • Akut ve kronik karaciğer hastalığı.
 • Kötü alışkanlıklar. Alkol kötüye kullanımı ve sigara kullanımı vücudun genel direncini azaltır ve serbest radikallerin sayısını artırır.
 • İyonlaştırıcı ve ultraviyole radyasyonu içeren negatif çevresel faktörler.
 • Zararlı çalışma koşulları (kadmiyum ile uzun süreli temas).
Prostat adenokarsinomunun nedenini ortaya çıkarmak tedavi taktiklerini belirlemek ve nüksleri önlemek için çok önemlidir.

sınıflandırma

Acinar adenokarsinom, prostatın malign tümörleri tiplerinden biridir ve sırayla küçük-asiner ve büyük-asiner olarak ayrılır. Parankimin küçük yakın-yalan yapıları da dahil olmak üzere küçük boyutlu malign tümörler küçük-asiner olarak adlandırılır. Büyük ölçekli tümör, büyüktür ve geniş glandüler kapanımlar içerir.

adenokarsinoma olan bir hasta için prognozu değerlendirmek için, Gleason skoru yaygın olarak (8 ila 10 puan arasında) bu ölçekte, 2 den 10 yüksek puanlar prostat doku yapısının ve tanımlanan yerlerinde değişiklikleri değerlendirmek için yardımcı olabilir, kullanılan ile karakterize edilir hastalığın hızla ilerleyen seyrini göstermektedir Düşük dereceli neoplazmlar için. Göstergeler 5, 6 ve 7 puan hasta için iyi bir prognoz olduğunu göstermektedir. ve orta derecede farklılaşmış bir tümör belirtmektedir. En uygun prognoza sahip olan yüksek derecede farklılaşmış tümörler için endeksler 1 ila 4 arasındadır.

Prostat adenomunda prognoz, neoplazmın farklılaşma derecesine ve hastadaki eşlik eden hastalıkların varlığına bağlıdır.

Gleason skalasında adenokarsinomu, prostat dokusunun biyopsisini ve iki farklı bölgeden materyalin ayrı ayrı değerlendirilmesini (her birinin 1'den 5'e kadar olduğu tahmin edilmektedir). Şu anda, tıbbi tedaviye zamanında erişim ile, yüksek Gleason skoruyla bile adenokarsinomu başarılı bir şekilde tedavi etmek mümkündür.

Patoloji nasıl ortaya çıkıyor?

Prostat kanseri onun için kesin olarak spesifik semptomlara sahip değildir, klinik tablo çok çeşitli olabilir. Prostat adenokarsinomunun erken dönemlerinde, çoğu durumda, hasta rahatsız etmez ve bu nedenle birçok hasta geç doktora yönelir. Prostatın adenokarsinomunun ana klinik semptomları, üretrayı sıkmaya başlayan tümör dokularının büyümesi ile ortaya çıkar. Hastalar en sık aşağıdaki şikayetleri yaparlar:

 • idrara çıkma isteğinin artması;
 • idrar yapma sürecinde zorlukların oluşması, idrar akışı ince veya aralıklı hale gelir;
 • idrar kesildikten sonra mesanenin eksik boşaltılması hissi;
 • perineal bölgede spastik doğanın ağrılarının periyodik oluşumu, anüs, sakrum içine yayabilir;
 • üriner inkontinans veya istemsiz idrara çıkma (adenokarsinomun prostattan mesaneye yayılması durumunda);
 • cinsel işlevin ihlali: ereksiyon, erken, ağrılı ejakülasyon ile ilgili sorunlar;
 • idrar ve spermada kan safsızlıklarının ortaya çıkması;
 • Zayıflık, iştahsızlık, zihinsel ve fiziksel performansın azalması şeklinde kendini gösteren bedenin genel sarhoşluğu;
 • deride solgunluk, anemi gelişiminde baş dönmesi.
Prostatın adenokarsinomu diğer organlara metastazları yayabilir, bu gibi durumlarda diğer semptomlar birleşir. Prostattan adenokarsinomun metastazı baskın olarak pelvis, inguinal ve iliak lenf nodlarında görülür. Bazen karaciğer, akciğerler ve diğer iç organlar etkilenir. alt ekstremite, uyluk kemiği ağrısı, akciğer, hastalık semptomlarının (dispne, hemoptizi) ya da karaciğer (sindirim güçlüğü, sarılık, intoksikasyon), şişme durumunda metastaz varlığı mümkündür şüpheli.

Patolojik sürecin teşhisi

Asiner adenokarsinomda tanı, uzman bir ürolog onkoloğu tarafından yapılmalıdır. Hastalığın semptomları iyi huylu prostat tümörleri, enflamatuar süreçlerin oluşumu meydana gelebilir, bu nedenle prostat karsinomuna açıklığa kavuşturmak için, ek çok sayıda çalışma gerektirir. Doktor dikkatli bir şikâyet koleksiyonuyla başlar, hastalık ve yaşam anamnezi, prostatın adenokarsinomuna kalıtsal bir yatkınlığın varlığını veya yokluğunu açıklar.

Adenokarsinom şüphesi olan bir hastanın objektif muayenesinin önemli bir aşaması, prostatın rektal parmak muayenesidir. Onun sayesinde, prostat bezinde bir artış, palpasyonda hassasiyet bulabilirsiniz. Prostatın transrektal ultrason muayenesini uyguladığınızdan emin olun, bu da organ parankimindeki durumu ve değişiklikleri değerlendirmenize izin verir, tümör oluşumunun lokalizasyonunu ve boyutunu doğru olarak belirleyin.

Ayrıca, ana tanı yöntemlerinden biri, kan serumu içindeki prostat spesifik antijenin belirlenmesidir. Bu tümör markörünün yüksek konsantrasyonu prostatta malign veya benign bir tümörün varlığını gösterebilir. Teşhisi doğrulamak için prostat dokusu biyopsisi yapılır., Ultrason ve diğer araştırma yöntemlerinde patolojik anormallikler bulundu. Gleason skoruna göre tümörü değerlendirmek için bir biyopsi de gereklidir.

Prostat adenokarsinomu, diğer dokulara ve organlara metastaz için, metastaz erken tespiti için karın ultrason, MR ve CT taraması gerçekleştirmek tavsiye edilir. Kesin tanı konulduktan sonra, doktor hastalığın şiddetine bağlı tedaviyi reçete eder.

Hastalık nasıl tedavi edilir veya önlenir

Prostatın adenokarsinomunu tedavi etmek için farklı yöntemler vardır, bunların seçimi büyük ölçüde akış evresine ve hastalığın biçimine bağlı olacaktır. Radikal yöntemlerle yapabileceğiniz en iyi tedavi prostatın adenokarsinomudur. Eğer tümör henüz metastaz yapmamışsa Uzaktan radyasyon tedavisi, neoplazm ultrasonik ablasyon, brakiterapi uygulamak. Bazı durumlarda radikal prostatektomi endikedir.

Minimal invaziv ameliyatlar, prostat tümörlerinin tedavisinde en yaygın yöntemdir. GnRH agonistleri olarak ameliyatla hadım ile muamele metastazların varlığı ileri aşamalarda asinar prostat adenokarsinomu, kullanılan hormonal ajanlar ile kombinasyon halinde, harici ışın radyoterapi edilir. Şiddetli vakalarda, hastanın tedavisi, hoş olmayan semptomların maksimum düzeyde ortadan kaldırılması ve adenokarsinoma gelişiminin ilerlemesinin durdurulmasıdır.

Prostatik adenokarsinomun semptomatik tedavisi hormon tedavisini içerir.

Prostat adenokarsinomu oluşumunu önlemek için, erkek (E vitamini, demir, selenyum yeterli miktarda olmalıdır diyette) doğru beslenme, kötü alışkanlıklar, kaçınmalısınız, derhal iltihaplı hastalıklar ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar için tıbbi yardım isteyin. Onkolojik hastalıklara kalıtsal bir yatkınlık varsa, 45 yıl sonra düzenli olarak bir tarama muayenesi yapılmalıdır (prostatik spesifik antijenin tanımı).

Malign ya da zamansız tedavi ile iyi huylu prostat tümörlerinin malign bir yol aldıkları da unutulmamalıdır. Bu nedenle, idrara çıkma veya cinsel işlev ihlallerinin herhangi bir belirtisinin ortaya çıkması, bir uzmanla görüşmenin ciddi bir nedenidir.

Bir hata mı buldunuz? Onu seçin ve Ctrl + Enter tuşlarına basın