Ana
Analizleri

Prostatın adenokarsinomu

Prostat bezinin adenokarsinomu, tümörün prostat içine çekilmesi veya lenfatik yollardan göç etmesi ile erkeklerde gelişir. Prostatın adenokarsinomu malign bir süreçtir, kanser epitel hücreleriyle başlar, hastalık genellikle 55 yaşlarındaki erkeklerin ölümüne yol açar.

nedenleri

Prostat adenokarsinomunun ana nedeni yaşa bağlı organ değişmesidir. Ayrıca, genetik yatkınlık da rol oynar. Erkeklerde prostat bezi genellikle başka bir organda malign bir süreçten muzdariptir. Hastalık her yıl gençleşiyor, 20-40 yaşlarındaki erkekleri bile etkiliyor. Adenokarsinomun gelişimi, dış veya iç ortamın negatif faktörlerinin etkisine bağlıdır.

Olumsuz faktörler:

 • Bir erkeğin vücudundaki hormonal dengenin ihlali, besinlerin niceliksel göstergesindeki değişim, bunların vücuda yetersiz alımı veya işlem ihlali ile ilişkilidir;
 • vücudun kimyasal elementler veya radyasyonla kronik zehirlenmesi;
 • genetik yatkınlık - yakın akrabaları çeşitli organların kanserinden muzdarip erkeklerde prostat kanseri gelişimi daha yüksektir;
 • Erkeklerin üreme sistemindeki yaş değişimleri - 75 yaşından sonra tüm nüfusun yarısından fazlasının herhangi bir kanser prostatı sürecinin olduğu kanıtlanmıştır;
 • Beslenme ve yaşam tarzı - Bu iki faktör her zaman bir hastalığın gelişiminde belirleyici olmaya devam etmektedir ve kanser için olduğu gibi, genetik bir yatkınlık varsa filizlenmeye yol açabilecek sigara ve uygunsuz diyettir.

Bugüne kadar, kanser hastalarının başlıca nedenlerini bulmak için kanser hastalarının izlenmesi ve izlenmesi çalışmaları devam etmektedir. Tümör süreçlerinin tedavisi ve önlenmesi için gereklidir. Erkeklerde prostat kanserinin gelişimini doğrulayacak birleşik bir teori olmamasına rağmen.

semptomataloji

Prostat bezinin tümör sürecinin belirtileri son aşamalarda ortaya çıkar. İlk başta, bir erkek vücudunda malign doku değişikliklerinin meydana geldiğinden şüphe etmeyebilir ve günlük aktivitelere sakin bir şekilde girmeye devam edebilir. Ama bir noktada adam keskin bir acı, cinsel ilişkide bulunamama, üretradan kanama ve cinsel organda bir artış hisseder. Bunlar kanserle ilgili ilk sinyallerdir. Geç semptomatoloji, tedavinin prognozunu ciddi şekilde etkileyen tam teşekküllü bir tedaviye başlama fırsatı sağlamamaktadır.

En sık görülen semptomlar bir prostat tümörüdür.

 1. Perine bölgesinde rahatsızlık hissi.
 2. İdrara çıkma ile keder, kan veya diğer sıvıların safsızlığının idrarı.
 3. Cinsel organdan kötüye gitmeyen kanamalar, kızarıklık, renk değişikliği ve boyut.
 4. Cinsel aktivite, iktidarsızlık veya diğer erektil disfonksiyon ihlali.
 5. Prostat büyüklüğü büyük oranda artmaktadır.
 6. Özellikle idrara çıkma ve ereksiyon ile şiddetli ağrı.
 7. Progresif kilo kaybı, yeme bozuklukları, genel halsizlik.

Aşamaları

Prostat kanserinin evreleri

Adenokarsinomun kanserli herhangi bir süreci, ilk aşamadan dördüncü aşamaya kadar, aşamalar boyunca ilerler.

 1. Oldukça farklılaşmış bir tümör, toplam organın% 4'ünden daha fazla olmayan bir hacme sahiptir.
 2. Tümör, vücudun derinliklerine filizlenen vücudun% 4'ünden fazlasını kaplar.
 3. Biyokimyasal kan analizi ile belirlenir, parmak testleri henüz kanser belirtileri göstermez.
 4. Son aşamada, istenmeyen bir prognoz vardır, hastanın ölümüne yol açan metastaz başlar.

Hastalığın yapısına, lokalizasyonuna, morfolojisine ve temel sınıflandırmasına bağlı olarak birkaç sınıflandırması vardır, Gleason sınıflandırmasıdır.

Gleason Sınıflaması:

 • 4 puan - oldukça farklılaşmış bir tümör, yine de dokuların iyi huylu bir büyümesidir, fakat habis kansere geçişin tepe noktasındadır;
 • 4-7 puan orta derecede farklılaşmış bir kanserdir;
 • 7'den fazla puan - ciddi bir kanser süreci, bu prostat bezinin düşük dereceli bir adenokarsinomudur.

Yapısına bağlı olarak sınıflandırma:

 • Prostatın asiner adenokarsinoması;
 • oldukça farklılaşmış bir tümör;
 • küçük-asin adenokarsinom;
 • glandüler-kistik kanser;
 • mukus oluşturan kanser;
 • papiller kanser;
 • Düşük dereceli kanser;
 • katı tümör.

Tedavi ve prognoz

Prostat kanserinin tedavisi

Prostat adenokarsinomunun tedavisi sıklıkla cerrahi olarak gerçekleşir. Reçeteli ilaç ve fizyoterapi prosedürlerinin etkinliğini arttırmak. En önemlisi kanser kemoterapisi ve radyasyon terapisidir. Prostat bezinin asinar karsinomu radyoterapide erken evrede duyarlıdır, bu nedenle işlem operasyon öncesi gerçekleştirilir.

Asiner adenokarsinom en yaygın olanıdır. Tedavinin prognozu, seçilen tekniğe ve altta yatan hastalığın teşhis zamanına bağlıdır.

Tedavi amacıyla aşağıdaki yöntemler kullanılır:

 • prostat bezinin radikal olarak çıkarılması - cerrahi endikasyonlar, gelişimin birinci ve ikinci aşamalarında vücutta metastaz olmaması, hafif proliferasyon ve asiner adenokarsinomdur;
 • Kriyoterapi - asiner adenokarsinom soğuk tedaviye verilebilir, ancak birçok kontrendikasyon vardır ve kanserin büyük boyutları onları ilgilendirir;
 • En etkili seçenek cerrahi tedavi ile medikal tedavinin bir kombinasyonudur.

görünüm

Erkeklerde kanser prognozu çoğu durumda olumsuz bir durumdur, bu da hastalığın erken dönemlerinde yetersiz bir semptomatoloji ve zamanında tespit edilememesi ile ilişkilidir. Tabii ki, bu tüm durumlar için geçerli değildir, birçok istisna vardır.

Örneğin, rutin muayenenin geçişi, zamanında tanı için ana yöntemdir çünkü 40 yaşından sonra erkeklerde prostat kanserinin önleyici bir ölçüsü olarak düşünülebilir.

Prostatın adenokarsinomu

tanım

Prostat bezinin adenokarsinomu, periferde yer alan ve sarımsı yoğun bir düğüm gibi görünen en yaygın prostat kanseri formudur. Bununla birlikte, bu kümülatif konsept, prognozdan önemli ölçüde farklılık gösteren çeşitli morfolojik özelliklerin prostat tümörlerini belirleyebilir.

Adenokarsinom grubu şunları içerir:

 • nasıl yavaş büyüyen zamanında tedavi ile iyi bir prognoza sahip tümörler,
 • ve agresif ve hızla yayılan formlar.

Adenokarsinom çeşitleri

Prostatın adenokarsinomunun tedavi yönteminin seçimini etkileyen belirleyici faktörlerden biri, prostat bezinin adenokarsinomunun sınıflandırılması için kullanılan farklılaşması veya olgunluk derecesidir. Malign hücrelerin farklılaşması, bir mikroskop altında incelendiğinde sağlıklı hücrelerden yapılarında farklılık derecesi olarak anlaşılmaktadır.

Aynı zamanda düşük-, ikincil- ve son derece farklılaşmış adenokarsinoma hücreleri. Vakaların insidansına göre prostat adenokarsinomu:

 • melkoatsinarnaya;
 • oldukça farklılaşmış;
 • düşük dereceli adenokarsinom;
 • skuamöz hücre.

Çoğu zaman, vakaların neredeyse% 95'i, prostat adenokarsinomalı hastalarda küçük-asinar için hesap. Bu tür için çeşitli tümör sitelerinin oluşumu ile karakterizedir. Bu kanser tipini tedavi etmek için, tümörün cerrahi olarak çıkarılması (yayılma evresine bağlı olarak hem bir organ koruyucu operasyon hem de radikal olabilir), radyoterapi ve hormonal testosteron blokajı kullanılır.

Tam kür için en iyi prognoz farklıdır oldukça farklılaşmış adenokarsinom (hastalığın ikinci en sık görülen durumu). Prostatın oldukça farklılaşmış adenokarsinoma hücreleri, normal hücrelerden yapı bakımından farklı değildir. Böyle adenokarsinomlar yavaş yavaş gelişir ve pratikte metastaz vermez.

En nadir, ama en agresif, prostatın adenokarsinom formu yassı hücreli. Kemikte hızlı metastaz ile karakterizedir. Pratik olarak radyasyon, hormonal ve kemoterapi ile tedavi edilemez. Radikal prostatektomi ve idrar kanalının bir kısmının çıkarılmasını gerektirir.

Düşük dereceli adenokarsinom

Adenokarsinoma hücrelerinin farklılaşma derecesi Gleason'un beş noktalı skalasından (G1-G5) tahmin edilir. Yani, düşük diferansiye hücreler baskın ise, o zaman Gleason ölçeğine göre en yüksek değerler (yaklaşık 7 ve üzeri) atanır.

Düşük diferansiye (ND) adenokarsinomların sağlıklı hücrelerden anormal farklılıkları vardır. Hızlı büyüme ve metastaz yapma eğilimi ile karakterizedirler.

Hızla büyüyen ND adenokarsinomları, oldukça farklılaşmış olmaktan daha az tedavi edilebilir. Skuamöz adenokarsinomaya kıyasla, düşük dereceli hücrelerin orta şiddette olduğu söylenebilir.

Bu adenokarsinomun tamamen iyileşmesi hala mümkündür - başlangıç ​​aşamasında. Hastalık 2. ve 3. evrelerde teşhis edilirse, radikal prostatın çıkarılması ve remisyonu uzatmayı amaçlayan başka bir önlemle ciddi tedaviye gerek duyulacaktır. Prostatın düşük dereceli adenokarsinomunun 4 aşamasında palyatif tedavi uygulanır.

Prostatik adenokarsinom tanısı

Prostat adenokarsinom tanısını koymak için, prostat bezinin biyopsisi gereklidir - daha sonra bir mikroskop altında incelenen doku örneklerinin örneklenmesi gerekir. Böyle bir çalışma tanıyı doğru bir şekilde belirlemenize ve tümör tipini belirlemenize izin verir.

Kliniğimizde tedavi görmeye başlarsanız, prostatın adenokarsinomunun ön tanısının fiyatı tedavi masraflarına dahil edilmiştir. Eğer ülkenizde bir biyopsi yapmışsanız, o zaman bir "cam" getirebilir, böylece analizi tekrar kontrol edebiliriz (muayenesini gerçekleştirdik).

Ek olarak, preoperatif tanı, ultrason, EKG, kalp muayenesi, PSA analizi dahil olmak üzere tüm gerekli muayenelerin tam bir listesini içerir. Kesin bir teşhisten "ellerde" olmamakla birlikte, hiçbir doktor tedaviye başlamayacaktır.

Prostatın adenokarsinomunun evreleri

Adenokarsinom tedavisinden önce, sadece görünüşünü (küçük hücreli, düşük dereceli, vb.) Değil, yayılma evresini de teşhis etmek gerekir. Gelişim diğer türlerin prostat kanserinin evrelerine karşılık gelen tüm aşamalardan geçer.

Bununla birlikte, tam tedavi veya remisyon zamanı için tahminlerde farklılıklar vardır. Tedavinin zamanlaması, başarının anahtarıdır. Bu nedenle, örneğin, tüm büyüme evrelerinde yassı hücreli prostat adenokarsinomu hızla geçmektedir. Oldukça yüksek büyüme oranı da düşük dereceli adenokarsinomlar ile karakterizedir. Bu tür hastalıklarla başarılı bir tedavi için geçen süre "gün" e gider.

Prostat bezinin skuamöz veya düşük dereceli adenokarsinomunun en erken evrede saptanması gerçek bir mucize olarak kabul edilebilir. Tedaviye başlamak için hemen olmalı! Prostat kanserinin koruyucu tanısının önemsiz önemi her insan için hatırlanmalıdır.

Prostat adenokarsinomunun tedavisi

Ameliyat tedavisi

Prostat muayenesinde erken bir aşamada adenokarsinom tespit edilirse, hastanın prostat bezi ve seminal vezikül ile birlikte cerrahi olarak çıkarılması ile tam bir iyileşme şansı vardır.

Almanya'daki prostat bezindeki adenokarsinomu kaldırmak için, kural olarak, DaVinci robotunu kullanan işlemler de dahil olmak üzere minimal invaziv teknikler üzerinde işlemler kullanılır.

Konservatif tedavi

Adenokarsinomun tedavisi için radyasyon tedavisi, hem cerrahinin yerine getirilmesi mümkün değilse hem de onkolojik sürecin sonraki aşamalarında başka yöntemlere ek olarak kullanılır. Düşük dereceli adenokarsinomun tedavisi için radyasyon tedavisinin de birkaç seçeneği vardır: radyasyon kaynağı dışarıda (konvansiyonel radyasyon tedavisi) veya içte (brakiterapi).

Prostat bezinin adenokarsinom ile brakiterapisi sırasında, çevreleyen hücreleri ışınlayan ve tümörün boyutunu azaltan radyoaktif kapsüller kullanılır. Almanya'da prostat bezinde bulunan adenokarsinom için diğer alternatif tedaviler geliştirilmiştir:

 • kriyoterapi (soğuk tedavi),
 • HIFU (odaklı yüksek yoğunluklu ultrason tedavisi).

Agresif tiplerde ve ileri evrelerde doktorlar kemoterapi ve hormon tedavisine başvurabilirler.

Her durumda, adenokarsinom hangi aşamada olursa olsun, Almanya'da bir tedavi seçilir, bu durumda en uygun olanıdır.

Prostat adenokarsinomu için risk faktörleri

Bu onkolojinin erkeklerde gelişmesinin nedenleri sonuna kadar açık değildir. Prostat kanseri ve prostat adenokarsinom riskine neden olan bazı faktörler arasındaki bağımlılıklar bulunmuştur. Bu faktörler şunları içerir:

 • yaşlılık ana faktördür. İstatistiklere göre emeklilik yaşının yarısından fazlası (75 yıldan fazla) değişen derecelerde prostat kanserine sahiptir.
 • kalıtım. Bir erkeğin akrabaları, prostatın adenokarsinomu ile hasta olsaydı, bu hastalığa karşı genetik bir yatkınlığa sahip olma ihtimaliniz olur.
 • dengesiz beslenme. Erkeklerin beslenmesinde hayvansal kaynaklı çok sayıda yağlı gıda, onu adenokarsinom riskine maruz bırakır.
 • siyah yakınlık;
 • uzun testosteron tedavisi, hormonal planda bir değişiklik;
 • bulaşıcı hastalıklar ürogenital sistem;
 • tehlikeli endüstrilerde çalışmak - kadmiyum gibi kimyasal maddelerle temas;
 • sigara bağımlılığı.

Adenokarsinom morbiditesini en aza indirgemek için tüm faktörler kişinin yaşamından dışlanamaz. Bununla birlikte, diyetin değiştirilmesi, zararlı gıdalardan vazgeçilmesi, sigarayı bırakmak ve hatta zararlı işleri değiştirmek bile bizim gücümüzdür. Yılda bir kez profilaksi olarak, PSA'nın bir tanısal analizinin yapılması gerekmektedir.

Almanya'daki prostat adenokarsinomunun tedavisi ile ilgili sorular için
Prostat Merkezi, Dortmund

Beurhausstraße 40
44137 Dortmund

Almanya'da telefon:
+49 (152) 267-32-570

Rusya'da:
+7 926 649 68 77

E-posta adresi:
Bu e-posta adresi spam botlarından korunmaktadır. Görüntülemek için JavaScript’in etkin olması gerekiyor.

Almanya'da prostat kanserinin teşhisi ve tedavisi

Bizimle tedavi planı

 • 1. Başvurunun sitede veya telefonla kaydedilmesi
 • 2. Tıbbi teklifin 12 saat içinde hazırlanması
 • 3. Karar verme ve tedavi tarihinin atanması.
 • 4. Vizenin alınması ve Almanya'ya varış, Dortmund
 • 5. Operasyon ve rehabilitasyon
 • 6. Çıkarın ve eve dönün

Rak-Prostaty.ru - Almanya'da prostat kanseri tedavisi hakkında bilgi sitesi
© 2018, Tüm hakları saklıdır. Künye
Gizlilik Politikası

Sitenin normal çalışması için Cookies teknolojisini kullanıyoruz, IP adresi ve ziyaretçilerin yeri hakkında bilgi topluyoruz. Bununla aynı fikirde değilseniz, siteyi kullanmayı bırakmalısınız

Prostatın Adenokarsinomu Hakkında Her Şey

Prostat bezinin adenokarsinoması, prostat kanseri olan vakaların% 95'inde teşhis edilen bir kanser türüdür. Ad, "adenom" iki kavramından oluşur - glandüler bileşenin enflamasyonu ve "karsinom", malign bir tümördür. Prostat bezinin glandüler dokularını etkileyen tümörleri birleştirir.

Atipik hücreler bir organ kapsülü veya lenf düğümlerine ve kemiklere metastaz ile sınırlıdır. Daha önce, 60 yaşından büyük hastalarda, daha genç yaşta tespit edildi.

Nedenleri ve Belirtileri

Sonunda modern tıp, kötü huylu hücrelerin ortaya çıkmasının nedenlerinden emin değildir. Uzun yıllara dayanan araştırmalar sırasında, bazı faktörlerin onkolojinin gelişimine olan etkisi belirlendi:

 • kalıtım (hastaların yarısı akrabalarında bir hastalığa sahip olduğunu bildirir);
 • diyet ve obezitede yanlışlıklar;
 • sigara ve alkolizm;
 • prostatın fizyolojik yaşlanması, anamnezde bir adenom;
 • ekolojik olarak elverişsiz bölgelerde yaşamak;
 • İşyerinde karsinojenlerle temas.

Prostat bezinin adenokarsinomunun ortaya çıkışının, yaşlılıkta doğal nedenlerle mevcut olan seks hormonlarının dengesizliği ile yakından ilişkili olduğu ispatlanmıştır. Bununla birlikte, endokrin sistemindeki herhangi bir ihlal hormonal arka planda değişikliklere neden olabilir ve genç erkeklerde bile etkileşimlerini bozabilir.

Tümörün görünümü asemptomatik olarak geçmekte, kanserin ilk belirtileri neoplazm büyümesi ve bezin büyüklüğünde büyümesi ile ortaya çıkmaktadır.

Üretraya baskı yapmaya başlar, hasta, genitoüriner sistemin çalışmasında düzensizlikler hisseder. Sık idrara çıkma, mesaneyi tamamen boşaltma hissi, libido ve erektil problemler - diğer hastalıklara benzer semptomlar (prostatit, adenoma, zührevi enfeksiyonlar) duyumları vardır.

Patolojik sürecin gelişmesiyle birlikte idrarda ve ejakülatta kan, perine, rektumda ağrı, defekasyon ile saptanır. Vücudun intoksikasyonu, genel kan testindeki değişiklikler ile ifade edilir: hemoglobin miktarında bir azalma, ESR'deki bir artış, lökosit formülü içinde bir değişim.

Hastalığın gelişim evreleri

Prostatın adenokarsinomu yavaş yavaş gelişir. Prostat bezinin aşağıdaki aşamalarını ayırt edin:

 1. Tümör sadece görünür, küçük bir boyuta sahiptir. Semptomatoloji ifade edilmez, hastalığı sadece biyopsi yardımı ile belirlemek mümkündür. Muayenenin yetersiz olmasından dolayı çok nadiren tanı konur.
 2. Neoplazm, prostatın bir kısmını, bazen zarını etkiler, ancak bunun ötesine geçmez. Bir palpasyonda hipertrofi bulunur, ilk belirtiler vardır.
 3. Malign hücrelerin aktif büyümesi tüm organın yenilmesine yol açar, onkolojik süreci en yakın lenf düğümlerine yaymak mümkündür. Klinik tablo büyüyor, hasta daha kötü hissediyor.
 4. Aktif metastaz aşaması. Tüm vücutta kanser hücrelerinin çoğalması. Sağlık durumu kötüleşir: kemiklerde ağrı ve ağrı, kilo kaybı, genel zehirlenme vardır.

Her aşamanın süresi gelişmekte olan prostat adenokarsinomunun tipine, bağışıklık sisteminin durumuna ve hastanın bireysel özelliklerine bağlıdır.

sınıflandırma

Malign tümör hücrelerinin histolojik özelliklerine dayanarak, çeşitli hastalık türleri ayırt edilir.

Prostat bezinin en yaygın - asiner adenokarsinomu - ne olduğu, adını açıklar. Bu kanser formunda, atipik hücreler prostat veya asinin lobüllerinde lokalize olur. Etkilenen epitelin büyüklüğüne bağlı olarak, prostat bezinin küçük-asiner adenokarsinomu ve çeşitli odakların kademeli füzyonundan sonra oluşan iri asiner adenokarsinom belirlenir.

Açık hücreli adenokarsinom, normal hücrelere göre daha hafif bir malign hücre rengi ile karakterize edilir. Skuamöz hücre formu düzleşir. Türler, biyopsi ile elde edilen tümör doku örneklerinin mikroskopik incelemesinden sonra belirlenir.

Türlere Göre Gleason

Hücrelerdeki morfolojik değişikliklere ek olarak, prostatın adenokarsinomunun sınıflandırılması için temelleri, farklılaşma dereceleridir (normal hücrelerin sayısının atipik hücrelere oranı). Bu mezuniyet Amerikalı patolog Gleason tarafından geliştirildi ve 40 yıldan fazla süredir kullanılıyor.

Ölçek puanlarla ölçülür, tümör saldırganlığının değerlendirilmesi sayılarına bağlıdır. Hücreler ne kadar yüksekse, Gleason skoru ne kadar az olursa kanser tedavisi tahmini o kadar iyidir.

Dokular incelemek için farklı neoplazmlardan en az iki örnek alın (genellikle en büyük boyutta). Değişiklikler beş noktalı skalanın her birinde değerlendirilir. Gleason indeksi iki histolojik preparasyonun toplamıdır. Aşağıdaki çeşitleri mümkündür:

 • Son derece farklılaşmış adenokarsinom. Gleason indeksi 2 ila 6 birim, 2 (1 + 1), 3 (1 + 2), 4 (2 + 2), 5 (3 + 2), 6 (3 + 3) olarak kaydedildi. Küçük tümörlerde normal hücreler daha anormaldir. Kanser yavaş gelişir, prognoz olumludur.
 • Ortalama farklılaşma 7'dir (3 + 4), agresiflik göstergeleri ortalamadır, hücresel yapıların yarısından fazlası değiştirilir. Tümör tedavi edilebilir.
 • Düşük diferansiye adenokarsinom 8 ile 10 - 8 (4 + 4), 9 (4 + 5), 10 (5 + 5) arasında bir indeks ile karakterizedir. Glandüler doku tamamen atipik olan ile değiştirilir. Uzak metastazlar olabilir.

Tedavinin prognozu ve taktikleri, kanserin tespit edildiği evreye, tümörün büyüklüğüne ve prostat bezi kapsülünün ötesine yayılmasına bağlıdır.

Tanı ve tedavi

İlk belirtiler ortaya çıktığında, diğer prostat hastalıklarından (adenom, yaş hiperplazisi) ayırıcı tanı zorunludur.

Prostat kanserinin saptanması için spesifik bir işaret, kandaki PSA (prostat spesifik antijen) seviyesidir. Ortaya çıkarıldığında, doktor, kanserin gelişmesinden şüphelenebilir ve teşhisi doğrulamak veya reddetmek için teşhis prosedürlerini reçete edebilir:

 1. Şüpheli alanlar tespit edildiğinde prostatın ultrasonu, biyopsisi ve elde edilen materyalin histolojik muayenesi.
 2. MRG, tümörlerin yapısını daha doğru bir şekilde tespit etmek için varlığını doğruladıysa;
 3. Sintigrafi - Kemiklerin metastazları dışlamaktan ziyade röntgen muayenesi.

Prostatın adenokarsinomunun prognozu ve prognostik Gleason indeksini belirleyerek doğru bir tanı koyduktan sonra tedaviye hemen başlanır.

Modern tıp, kanserle savaşmak için tamamen bir cephanelik yöntemine sahiptir. Prostat bezinin adenokarsinomunun tedavisi ilaç, cerrahi ve radyasyona maruz kalma yöntemlerini içerir.

operasyon

Prostat bezinin komple çıkarılması - prostatektomi - endikasyonlara bağlı olarak laparoskopik veya açık kavite yöntemiyle gerçekleştirilir.

Birçok onkolog, radikal yolun hasta için en iyi çözüm olduğuna inanmaktadır: ondan sonra çok düşük bir relaps yüzdesi vardır.

Ancak olası komplikasyonlar (tamamen güç kaybı, inkontinans), genç erkeklerin ameliyatını durdurur.

Radyasyon tedavisi

Cerrahi tedavi uygulanamazsa veya hasta radyoterapiyi kullanmayı reddeder. Teknolojinin gelişimi, radyoizotoplar-brakiterapinin hedeflenmesi için bir yöntem sunmayı mümkün kılmıştır. Kanseri tedavi etmek için, radyoaktif maddeler içeren kapsül, doğrudan atipik hücreleri yok ettiği prostat dokusuna enjekte edilir. Prosedür düşük agresif tümörler için (Gleason indeksi 6'ya kadar) evre 1 - 2'de endikedir. Çoğu durumda, brakiterapi adenokarsinomu tedavi etmenize ve nükslerin ortaya çıkmasını engellemenize izin verir.

Uzaktan ışınlama, diğer yöntemlere karşı kontraendikasyonlarla veya hastalığın geç aşamalarında bir terapötik önlemler kompleksiyle gerçekleştirilir.

Konservatif tedavi

Kemoterapi ve hormon tedavisi içerir. Diğer yöntemler yardımcı olmadığında veya uzak metastazlar üzerinde karmaşık etkilere neden olduğunda, kanserin 3-4. Evrelerinde kullanılırlar.

Hormonal tedavi, testosterona tümör büyümesine bağlı olduğunu doğrularken reçete edilir. Bu araçlar seks hormonlarının sentezini engellemek için kullanılır. Sonuç olarak, tümörün gelişimi askıya alınır, ancak tam iyileşme olmaz.

İlk aşamada kanserin asemptomatik seyri, ihmal edilmiş formlarda hastalığın sık görülmesine yol açar.

Bu nedenle, prostat adenokarsinomu riski dramatik olarak arttığında, 45 yıl sonra erkeklerde üroloğun önleyici muayeneleri önemlidir.

Semptomların adenokarsinomunun semptomları, tedavisi, nedenleri ve önlenmesi

Adenokarsinom, glandüler epitelyumun malign bir tümörüdür. Bu hastalık birçok organı etkileyebilir: kadınlarda mide, karaciğer, özofagus, tükürük bezleri, bağırsaklar, yumurtalıklar ve uterus, ayrıca erkeklerdeki prostat. Prostat bezinin adenokarsinomu en sık görülen kanserlerden biridir.

Tanım ve çeşitleri

Prostat bezinin adenokarsinomu, organın alveolar-hücresel elemanlarının epitelyumundan gelişen malign bir oluşumdur. Dünyada her yıl bu tür teşhis 400 binden fazla erkek konur.

Sahneye bağlı olarak, hastalıktan etkilenen hücrelerin özellikleri ve bunların yeri, prostatın adenokarsinomu bu çeşit çeşittir:

 • oldukça farklılaşmış;
 • orta derecede farklılaşmış;
 • Düşük dereceli;
 • melkoatsinarnaya;
 • krupnoatsinarnaya;
 • papiller;
 • katı trabeküler;
 • glandulocystica;
 • parlak hücre.

Prostat bezinin oldukça farklılaşmış adenokarsinoması en kolay tedavi edilebilir. Küçük boyutlu, normal genişlemiş çekirdeklerden farklı olan hücrelerin yeni oluşumlarında kendini gösterir. Çoğu zaman, böyle bir tümör malign olmayan prostat büyümesinin tedavisi sırasında tespit edilir.

Orta derecede diferansiye adenokarsinom da oldukça tedavi edilebilir. Bu tür hastalık için, form ve yapı bakımından çok sayıda kanser hücresi ile karakterizedir. Orta derecede diferansiye adenokarsinom ile hastalıktan etkilenen hücreler, normal türlerden aşağıdaki türlerden daha az farklılık gösterir.

Düşük dereceli adenokarsinom en tehlikeli olanıdır. Bu durumda kanser hücreleri normalden çok farklıdır. Şekil ve boyut olarak değiştirilebilirler. Hücreler çok çabuk bölünür ve oluşturdukları tümör net sınırlara sahip değildir.

İnce acinar adenokarsinom büyük ölçekli büyüklükten farklıdır. Kural olarak, bu tür tümörler tespit edilir, bunlardan birkaçı vardır. Ayrıca hücrelerin sitoplazmasında artan müsin içeriği ile karakterizedir.

nedenleri

Prostat bezinin adenokarsinomu, bu faktörler tarafından provoke edilebilir:

 • kalıtsal yatkınlık;
 • hastanın XMRV virüsü vücudunda varlığı;
 • hormonal bozukluklar.

Ayrıca, aşağıdaki nedenlerden dolayı hastalığın gelişme riski artmaktadır:

 • sigara;
 • alkolizm,
 • kronik kadmiyum zehirlenmesi;
 • obezite;
 • adrenal bezlerin patolojisi;
 • bozulmuş karaciğer fonksiyonu;
 • elverişsiz ekolojik bir duruma sahip bir yerde yaşamak.

Hastalığın belirtileri

Birçok hastalık tarafından, bu hastalık prostatın iyi huylu bir genişlemesine benziyor, bu nedenle teşhis ve doğru bir tanı koymak için zamanında bir doktora danışmak çok önemlidir.

Semptomlar genellikle hastanın orta veya düşük dereceli bir adenokarsinoma sahip olması durumunda daha belirgindir.

Hastalığa bu tür belirtiler eşlik eder:

 • tuvalete sık sık gitme ihtiyacı;
 • aralıklı ve zayıf jet;
 • Mesanenin sonuna kadar boşalmadığını hissetmek;
 • idrarda kan varlığı;
 • perine bölgesinde ağrı.

Aşağıdaki belirtiler de oluşabilir:

 • iktidarsızlık;
 • idrar kaçırma;
 • keskin kilo kaybı;
 • iştahsızlık;
 • artan yorgunluk;
 • anemi.

Tanı Yöntemleri

Prostatın adenokarsinom tedavisine başlamadan önce, doğru bir teşhis koymalısınız.

Bunun için aşağıdaki teşhis yöntemleri kullanılır:

 • idrar analizi;
 • prostatın palpasyonu;
 • ürografisi;
 • genel bir kan testi;
 • prostat spesifik bir antijeni tanımlamayı amaçlayan bir kan testi;
 • bezin transrektal ultrason muayenesi;
 • üroflovmetri;
 • biyopsisi.

Ayrıca, bu yöntemleri kullanabilirler:

 • karın boşluğunun ultrason muayenesi;
 • radyoizotop çalışması;
 • lymphography;
 • görüntüleme.

tedavi

Hastalığın çeşitliliğine, evresine ve ayrıca hastanın yaşı ve genel sağlık durumuna bağlıdır.

Orta ve düşük dereceli adenokarsinom sıklıkla cerrahi müdahale ile tedavi edilir. Seminal vezikül ile birlikte prostatın tamamen çıkarılmasını sağlar.

Radyasyon tedavisi de sıklıkla kullanılır. Bu ışınlamada sadece bezin kendisi değil, yanında bulunan lenf düğümleri de bulunur.

Tümörlerin ultrasonik imhası ve tümörün kriyoablasyonu olarak kullanılmış ve bu tip tedavi yöntemleri.

Ayrıca hastada yüksek, orta veya düşük dereceli bir adenokarsinom tespit edildiğinde hormonal tedavi uygulanmaktadır. Bu, androjenlerin üretimini kontrol eden hipofiz hormonunu bloke etme etkisine sahip ilaçların yardımı ile yapılır. Bunlar aşağıdaki ilaçlardır:

 • Dekapeptil;
 • trelstar;
 • firmagon;
 • zoladex;
 • leuporelin ve diğerleri.

örneğin artmış kan glikoz düzeyleri, kaşıntı, eklem ağrısı, erektil disfonksiyon, terleme, basınç atlar, ruh hali, baş ağrısı, saç kaybı gibi yan etkilerin bir dizi neden olabilir, bu tip aletler kullanıldığında.

Ayrıca reçete, bez dihidrotestosteron hücreleri üzerindeki etkisi engelleyen ilaçlardır. Aşağıdaki ilaçlar olabilir:

 • tsebatrol;
 • flutsinom;
 • bikaprost;
 • balutar;
 • flutakan;
 • siproteron ve diğerleri.

Bu tür ilaçların alınması sırasında, meme bezlerinin büyüklüğünde bir artış, sperm üretiminin durdurulması, duygudurumun bozulması gibi yan etkiler de meydana gelebilir.

Prostat kanserinin ilaç tedavisi de aromataz inhibitörleri (Eksemestan, aminoglutetimid, Anastrozol) ve dihidrotestosteron (Finasterid, Dutasteride) testosteronu dönüştüren enzim blokerlerinin kullanılmasını içerebilir.

Özellikle ağır vakalarda, yukarıdaki tedavi yöntemleri etkisiz olduğunda, hastaya kemoterapi reçete edilir. Ayrıca, bir doktor, erkek hormonlarının üretiminin tamamen engellenmesi için testisleri çıkarmaya karar verebilir.

Prognoz ve olası komplikasyonlar

Hastalığın sonucu doğrudan doğruya bağlıdır. Bu nedenle adenokarsinomun zaman içinde teşhis edilmesi çok önemlidir. Prostatla ilgili problemleriniz varsa, kendinizi asla tedavi etmemelisiniz, hemen bir uzmana danışmalısınız.

Hastalığın erken aşamalarında görünüm olumludur. Tedaviden sonra tamamen restore edilme olasılığı çok yüksektir.

Prostat kanseri daha sonraki aşamalarda daha tehlikelidir, çünkü ölüme yol açabilir.

Komplikasyonların metastazları mümkündür. Hem kan dolaşımından hem de lenfatik damarlardan yayılırlar. Metastazlar aşağıdaki organları etkileyebilir:

önleme

Bir kişinin kalıtsal bir yatkınlığı varsa, yüksek, orta veya düşük dereceli bir adenokarsinoma sahip olmamak için, aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:

 • sigara içmeyin;
 • herhangi bir alkollü içecek kullanımını tamamen terketmek;
 • yemek ve içmek için sadece temiz su kullanın;
 • yüksek protein içeriği yeme miktarını sınırlamak;
 • Stresli durumlardan kaçının;
 • kanser riskini azaltan daha fazla ürün kullanın (domates, lahana, sarımsak, üzüm, brokoli);
 • vücutta A, C ve E vitaminlerinin bulunmamasına izin vermemek;
 • kızarmış yiyecekler yemeyin;
 • yüksek iyot içeriği olan daha fazla yiyecek var;
 • aşırı kilo alımından kaçının;
 • genitoüriner sistem hastalıklarının zamanında tedavisi;
 • En az yılda bir kez önleyici tıbbi muayene yapılır.

Ayrıca Finasteride veya benzeri ilaçlar alındığında prostat kanseri riski azalır.

Prostatın adenokarsinomu

Prostat bezinin adenokarsinomu - bir tür kanser olarak en sık erkek popülasyonunda bulunur ve tüm prostat kanserinin neredeyse% 90'ını oluşturur.

Prostat bezinin adenokarsinomu glandüler epitel hücrelerinden gelir. Belli koşullar altında, hücreler farklılaşmalarını kaybetmeye başlar. Bu andan itibaren aktif yayılmaları başlıyor. En sık görülen karsinom formu asinerdir (% 95).

Prostatın asiner adenokarsinomu nedir? Acinar türleri - bu nedenle prostat kanseri gibi tipik teşhis anlamına gelir. Prostat kanseri ICD kodu -10-D07.5, prostat neoplazm-C61 ile in situ (ilk aşamada) tanısı konur.

Prostatın karsinoması, prostat kanallarının epitelyumundan gelişir. Prostat kanserinin evresine bağlı olarak kendini semptomlarda gösterir.

Karsinom, prostat bezinin gelişiminin ilk aşamalarındaki diğer onkolojisi gibi, huzursuzluk belirtileri göstermez, sadece kandaki PSA seviyesi yükseldiğinde görülür.

Diğer türlerin prostat kanseri daha az yaygındır ve adenokarsinomun aksine prostat bezlerinden gelişmeye başlar. Lenfoma, ürotelyum karsinomu, skuamöz nöroendokrin onkojenez olabilir.

Prostatın adenokarsinom tipleri

Bilmek önemlidir! Karsinomlar glandüler-kistik bir formda, katı tüberkül, aznar, papiller, büyük hücreli veya müsinözdür.

Prostat bezinin asiner adenokarsinomu büyük ve küçük-asiktir. Her iki form da bir tür prostat kanseridir.

1. Melkoatsinarnaya prostat bezinin adenokarsinomu - en yaygın adenokarsinom tipini ifade eder. Prostatın tüm kanserlerinin% 92-95'ini oluşturur. Prostat bezinin geçiş bölgesinde -% 20 oranında görülür. Artan miktarda musin içeren çoklu nokta odakları büyümeye başlar. Küçük lobules epitelyumundan (prostatın acini) kaynaklanır. Periferal bölgede, birkaç küçük onkojen eş zamanlı olarak filizlenir ve katı bir tümöre dönüşme eğilimi gösterir, bu da musin üretir. Genellikle idrarı gideren kanalın tıkanması (üst üste) olmadan gelişir.

2. Krupnoatsinarnaya adenokarsinom büyük glandüler onkolojik oluşumlardan oluşur. Mikroskobik inceleme sonucunda, sitoplazmalı, bezleri kaplayan silindirik hücreler dikkati çekmektedir. Sitoplazma hücreleri yoğun bir şekilde lekeleyebilir. Uzatılmış çekirdekler bazal kısımda bulunur. Hiperkromik karakter, orta derecede belirgin polimorfizm, büyük boy ve yoğun renklenme ile donatılırlar. Büyük ölçekli prostat adenokarsinom prognozu, tümörün atipik yapısına ve yüksek malignitesine bağlı olarak hayal kırıklığı yaratacağını vaat etmektedir.

3. Orta farklılaşmış Prostatın adenokarsinoması prostatın onkolojik tümörleri arasındaki ikinci adımdır. PSA'da artış ve bezin arka kısmında parmak tanısı ile tespit edilir ve Gleason için 5-7 puan verilir. Tedaviden sonra pozitif bir prognoz verir.

4. Son derece farklılaşmış Prostat adenokarsinomu, erkeklerde sadece küçük ölçekli hastalığa ikinci sırada gelmektedir. Papiller ve müsinöz, sürünen ve endometriotik, mukus, glandüler-kistik ve solid-trabeküler adenokarsinomaya bölünür. Bu tür adenokarsinom hücrelerinin zayıf olarak farklılaştığı (farklılaştığı), Gleason ölçeğinde yavaşça büyümesi, 1-5 arasında bir sayıdır. Zamanında tedaviye başlandığında, hastalık uygun bir prognoz vaat ediyor.

5. Onkojenez hücreleri kendilerini farklılaşmalara ve polimorfiklere borçlu değilse, bu Düşük dereceli Prostatın adenokarsinomu, tedaviden sonra hayatta kalma oranı aşağıdakilere bağlı olarak düşüktür:

 • tümörün katmanlı yapısı;
 • komşu organlarda hızlı çimlenme;
 • prostat kanseri aktif metastazı.

Gleason ölçeğinde 8-10 puan verildi. Prostat kanserinin yanı sıra aktif kompleks tedavi gerektirir.

6. Hücreyi temizle adenokarsinom, histolojik analizler sırasında hücrelerin bir boya ile zayıf boyanması ile ayırt edilebilir.

7. var temnokletochnoy Tersine, prostat bezinin adenokarsinomu, boyaların hücreler tarafından daha fazla emilmesi nedeniyle koyu bir renge boyanır.

Prostatın nadir görülen adenokarsinomları arasında şunlar olabilir: çarpık, endometrioid, glandüler-kistik ve mukus.

Nedenleri ve belirtileri

35 yaşından beri erkekler özellikle diyetlerini, sağlık durumlarını ve yaşam tarzlarını izlemelidir. Kalıtsal yatkınlığa ek olarak, adenokarsinomun nedeni:

 • mikroelementlerin bozulmuş dengesi;
 • Kursun kronik aşamasında inflamatuar hastalıklar;
 • spesifik virüs;
 • Vücudun hormonal arka planının ihlali.

Semptomatik adenokarsinom prostat adenomu bulgularının arkasına saklanabilir, bu nedenle en ufak semptomları göz ardı etmeyin ve varsa bir doktora danışın:

 • sık idrara çıkma isteği;
 • mesanede yanma hissi ve idrar kalıntıları;
 • tıkalı ve aralıklı işeme;
 • karın kaslarının gerginliğini gerektiren zayıf bir idrar jeti;
 • idrar tutulması ile ilgili zorluklar;
 • sorun ereksiyon ve ağrılı ejakülasyon;
 • idrarda sperm veya spermde kan;
 • perine ve anüste ağrı;
 • kasık üzerinde baskı;
 • lumbosakral bölgede ve alt ekstremitelerde ağrı.

Prostat adenokarsinomunun tedavisi

Prostatın adenokarsinomunun tedavisi ve prostat kanserinin tedavisi kompleksi içinde yer alır:

 • prostatektomi ile kanserin çıkarılması (klasik, laparoskopik veya Da Vinci robotu kullanılarak);
 • cerrahiden sonraki cerrahi ve iyileşme süresini azaltan endoskopik prostatektomi;
 • yüksek yoğunluklu ultrason maruz kalma, odaklanmış HIFU;
 • brakiterapi (PSA ve bezi hacmini dikkate alarak içten gelen ışınlama);
 • radyoterapi - tümörün yönlendirilmiş ışınlaması ile;
 • Kriyoterapi - tümörü donarak yok etmek;
 • kemoterapi ve hormon tedavisi;
 • prostat kanseri ile beslenme;
 • prostat kanserinin halk tedavisi.

Prostat bezinin adenokarsinomu tanısı konduğunda, hormonal tedavi ile tedavi, ışınlanma fonuna ve halk yöntemleriyle tedaviye karşı kanser gelişiminin sonraki aşamalarında bağlanır. Kimya genellikle farklılaşmamış tümörler için kullanılır.

Prostat bezinin adenokarsinomu erkekler arasında yaygın görülen onkolojik bir hastalıktır.

Hastalık, erkeklerin yarısı arasında çok yaygındır. Diğer tüm kanserler gibi, adenokarsinom sadece erken teşhis ile başarılı bir tedavi şansına sahip olabilir.

Ayrıca, özellikle yaşlılar için, sağlıklı davranış normlarına bağlılığın, bir diyetin doğru seçilmesinin erkek sağlığını desteklemeye yardımcı olduğunu hatırlamak gerekir.

Konsept ve istatistikler

Onkolojik prostat oluşumu, bir grup farklı kanser tipidir. Aslanın payı, yani prostatın malign doğasındaki tüm tümör vakalarının% 90'ı adenokarsinom adı verilen bir türe aittir.

Akciğer kanseri ve cilt onkolojisi sonrası hastalık, erkek cinsiyetinin temsilcileri arasında en yaygın üçüncü sırada yer almaktadır. Bir tümörün ne kadar hızlı tespit edildiğine bağlı olarak, hastalık ortalama olarak hastanın ömrünü on yıl kadar azaltır.

Biyopsi metodu, tümör malignitesinin incelenmesi için materyalin bir örneklemesini yapar.

Bu analiz ayrıca hastanın ne tür bir kansere sahip olduğunu da belirler. Histolojik inceleme için biyopsi örneklerine ek olarak cerrahi ile çıkartılan tümörler kullanılır.

Hücrelerin farklılaşma derecesi, girmekte oldukları eğitimin ne kadar agresif olduğunu gösterir.

Normal hücreler modifiye edilir, mutasyona uğrar ve böylece onkolojik yapılara dönüştürülür.

Bir hücre ne kadar fazla duyarsızlaşma geçirirse, tanıyı kaybeder, onkolojik tümör daha agresiftir. Bu rakam sayısal olarak Gleason ölçeği ile belirlenir.

Bu prensibe göre adenokarsinom sınıflandırılır:

 • Oldukça farklılaşmış tümör - hücreler küçük ölçüde değişti. Bu tür bir patoloji, sorun zaman içerisinde teşhis edilirse ve tedaviye başlanırsa, olumlu bir prognoza sahiptir. Eğitim düşük bir oranda gelişir. Gleason skoru, bu tipteki tümörleri 1 ÷ 5 puan için farklılaşarak tanımlar. Hücrelerin yüksek bir diferansiyasyonuna sahip patolojik oluşumlar tiplere ayrılır:
  • Karanlık hücre adenokarsinom - histolojik inceleme sırasında test için özel bir boya eklenir. Bu tipteki hücreler maddeyi iyi emer ve rengi koyulaşır.
  • Hücreyi temizle adenokarsinomave Prostatın aynı olduğu, ancak tümör hücreleri renklendirici ajanı küçük bir ölçüde algılar, bu yüzden daha hafif bir gölgede normal hücrelerden farklıdırlar.
 • Adenokarsinom orta derecede diferansiye - meydana gelme sıklığında ikinci sıradadır. Bu tip bir patoloji, tıbbi bakım sağlamak için zamanında önlemler ile iyi bir prognoza sahip olabilir Gleason skalası, 5 ÷ 7 top içindeki hücre farklılaşmasının derecesini belirler. Hafif derecede farklılaşmış bir tümör genellikle bezin posterior bölgesinde ortaya çıkar. Patolojinin varlığı, kandaki PSA düzeyini yükseltir. Parmak tanısı ile bu tip tümör tespit edilebilir.
 • Melkoatsinarnaya Prostat bezinin adenokarsinomu, tüm adenokarsinom türleri arasında en yaygın olanıdır. Patoloji birkaç yerde aynı anda ortaya çıkabilir. Sonra bu adalar büyük bir tümör oluşturur. Eğitim idrara çıkma ile sorun yaratamaz. Patolojik hücreler müsin üretebilir. Bir hasta, gelişimin son aşamasında bu tipte bir tümör geliştirdiğinde, omurga ve rektumda ağrılı duyular oluşabilir.
 • Düşük bir diferansiyasyon derecesine sahip hücreler En agresif tümör olarak patolojiyi karakterize eder. Gleason skalası, böyle bir hücre farklılaşması seviyesi, 8 ÷ 10 aralığındaki puanları ifade eder. Bu, hücrelerin, kaynaklandığı dokuların işaretlerini tamamen yitirdiği anlamına gelir. Eğitim aşağıdaki özelliklere sahiptir:
  • hızla yakın dokulara yayılır
  • tümörün gövdesi katmanlı bir yapıya sahiptir.
  • hızlı bir şekilde metastaz verebilir.

Gelişim nedenleri

Prostat bezinde adenokarsinomun oluşmaya başlayacağı gerçeğini doğrudan etkileyen faktörler bilinmemektedir.

Fakat bu patoloji tespit edildiğinde sıklıkla ortaya çıkan düzenlilikler, fenomenler vardır.

Bunlar:

  • Erkek vücudunda yaşla birlikte meydana gelen hormonal yeniden düzenlemeler.
  • Bir XMRV virüsü tespit edildiğinde.
  • Kadmiyum ile çalışın.
  • Genetik yatkınlık, akrabaların benzer hastalıklara sahip olması halinde sonuçlandırılabilir.
  • Maddelerin hücrelerinin beslenmesi için gerekli dengenin ihlali.

semptomlar

Erken bir aşamada, hastalık kendini göstermeyebilir. Semptomların çoğu sadece adenokarsinomun özelliği değildir. Hastalığın başlangıcını kaçırmamak için zillere dikkat etmelisiniz.

Prostatın adenokarsinomu: nedir?

Prostat bezinin adenokarsinomu, prostatın habis tümörünün en yaygın varyantı olup, bu hastalığın tanılarının% 90'ında görülür. ICD-10'un Kodu - D07.5 - prostat kanseri in situ (ilk aşama) ve C61 - prostatın bir neoplazması anlamına gelir.

Prostat bezinin adenokarsinomu, farklılaşmasını kaybeden ve aktif olarak çoğalmaya başlayan glandüler epitelyum hücrelerinin kaynağına sahiptir.

Adenokarsinoma yol açan nedenler şunlardır:

 • yaşlılık;
 • hormonal bozukluklar;
 • kalıtsal yatkınlık;
 • belirli bir virüsün varlığı;
 • kronik inflamatuar hastalıklar;
 • mikroelement dengesinin ihlali.

Prostatın adenokarsinom tipleri

Prostatın adenokarsinomu, histolojik ve morfolojik olarak farklı özellikler ve tümör sürecinin seyri ile çeşitli varyantlarla temsil edilir. Gleason skalası ile birlikte histolojik yapıya göre, hastalığın seyrinin prognozu belirlenir.

 1. Prostat bezinin en sık görülen adenokarsinom varyantı, küçük bir acindir.. Kaynağı, prostat bezinin asidinin (küçük lobüller) epitelyumudur, çoğu zaman periferik bölgede birkaç yerde eşzamanlı olarak ortaya çıkar ve daha sonra katı bir tümöre karışır.
  Bu tümörün hücreleri müsin üretimi ile karakterizedir. Üretranın tıkanması olmadan gerçekleşebilir, 4 aşamada rektumda ağrı ve omurga karakteristiktir.
 2. Prostat bezinin ikinci tip adenokarsinomu orta derecede farklılaşmıştır.. Sıklıkla bezin arkasında bulunur, parmakla yapılan araştırmalarla belirlenir, Gleason ölçeğinde 5-7 puan vardır. Böyle bir tümör PSA'da bir artışa neden olur, tedavi için iyi bir prognoza sahiptir.

Prostat bezinin asiner adenokarsinomu - nedir bu?

Bu, histolojik çeşitlerinden biri olan prostat kanseri tanısıdır.

Neoplazmın hücrelerinin ayırt edilemediği prostat bezinin adenokarsinomu polimorfiktir. Düşük dereceli.

 • Tümörün katmanlı bir yapısı vardır.
 • Gleason skoru 8-10 puana karşılık gelir.
 • Çabuk komşu organlara filizlenir.
 • Aktif metastazın karakteristiği.

Prostatın oldukça farklılaşmış adenokarsinoması Gleason skalasında, 1-5 hücrelerin farklılaşmasında hafif bir değişiklik ile karakterize, yavaş yavaş büyür, zamanında tedavi durumunda prognoz olumludur.

 • Parlak hücre prostatik adenokarsinomu Belli bir histolojik lekeleme yöntemiyle hücrelerinin, boya ve boyayı normal dokulardan daha zayıf algıladığı gerçeği ile karakterize edilir.
 • Prostatın koyu hücreli adenokarsinoması, tersine, boyaların hücreler tarafından daha fazla emilmesi nedeniyle daha koyu bir renkte renklendirilir.

Ayrıca aşağıdaki formlar vardır: glandüler-kistik, solid-trabeküler, asiner, papiller, geniş hücreli ve müsinöz.

Kemikteki metastazları olan prostatın adenokarsinomu, prostat kanserinin son aşamasında daha sık görülür ve farklılaşmamış hücreler bu tür bir kurs için daha yaygındır.

Daha az farklılaşmış tümörlerin daha agresif bir şekilde büyüdüğü ve sıklıkla metastaz verdiği not edilmelidir.

Semptomlar ve prostat kanseri tedavisi

Prostatın karsinoması, prostat kanallarının epitelyal dokusundan gelişen bir tümördür.

Prostat bezinin karsinomu - nedir? Bu, prostat kanserinin çeşitlerinden biridir.

Prostat karsinomu hastalığında semptomlar hastalığın evresine ve derecesine bağlıdır. Karsinomun ilk aşamalarında ve başka tipte bir onkolojide, sadece kanda veya muayenede yüksek düzeyde PSA varlığında endişe ve teşhis edilemez.

 • Daha sonra, kapsül ve komşu organlardaki tümör etkisinin derecesine bağlı olarak semptomlar eklenir.
 • Ağrı, idrara çıkma, idrarda kan, rektumda çimlenme ile dışkıda defekasyon ve kan problemleri olabilir.
 • Metastaz eklenmesi ile bölgesel lenf düğümlerinde artış, kemik ağrısı ve kanser zehirlenmesinin belirtileri vardır.

Karsinom küçük asiner, asiner ve prostat karsinomunun infiltratları da görülebilir.

Prostat karsinoması hastalığı ile tedavi, diğer kanser türlerinde bundan farklı değildir. Cerrahi tümör için, tümörün cerrahi olarak çıkarılması, daha sonraki hormon terapisi, kemoterapi ve palyatif ölçümler için en iyi seçenektir.

Prostat ve prognoz adenokarsinomunun tedavisi

Prostatın adenokarsinomunun tedavisi, tümör çıkarılmak üzere mevcutsa tanıdan hemen sonra başlamalıdır.

Prostat adenokarsinomunu kaldırma operasyonu, bölgesel lenf nodlarının çıkarılmasıyla sıklıkla genişlemiş bir hacimde gerçekleştirilen radikal prostatektomi olarak adlandırılır. Halen, açık bir şekilde, laparoskopi yardımıyla veya robot yardımlı bir operasyonla gerçekleştirilmektedir.

 • Daha sonraki aşamalarda hormon tedavisi kullanılır, sitostatikler, radyasyon ve diğer yöntemler kullanılır. Farklılaşmamış tümörlerin kemoterapiye daha iyi yanıt verdiği kaydedildi.
 • Prostatektomi ameliyatından sonra, hastalar uzun bir rehabilitasyon periyoduna, pelvik organların işlevinin restorasyonuna, özellikle de idrarın tutulmasına ve bunun uygun olması halinde erkeğin erkeğini geri kazanmaya yönelik önlemlere ihtiyaç duyarlar.

Prostat adenokarsinom hastalığında prognoz, birçok faktöre bağlıdır. Hastanın yaşam beklentisi, tümör hücrelerinin farklılaşma derecesinden, tümörün bez kapsülünün ötesine yayılmasından, metastazların varlığından etkilenir. Ayrıca, tahmin tedavinin taktiklerine ve hastanın vücudunun genel durumuna bağlıdır.

Bazı durumlarda, hastanın prostat kanseri semptomları 4 derecedeyse, başka bir deyişle:

 • inoperabl bir aşamada;
 • yaşlılıkta;
 • kardiyovasküler sistemin ciddi hastalıklarının varlığında, beyin;
 • Beklenen yaşam beklentisi beş yıldan az.

Hastaya dinamik gözlem ve palyatif önlemler önerilmektedir.

Prostat adenom ve adenokarsinom arasındaki temel farklılıklar

Hasta için, adenomdaki farklılıkları prostatın adenokarsinomundan ve terapötik önlemlerin öneminden açıklamak gerekir. Adenom prostat bezinin hücrelerinde iyi huylu bir değişikliktir, yavaş seyirlidir ve bunun ana semptomu idrar zorluğudur.

Adenokarsinom da daha hızlı büyür ve idrarın ihlali idrar yolunun sıkışmasıyla hastalığın oldukça ihmal edilmiş bir durumunu gösterir.

Ayrıca, prostatın adenokarsinomundan adenomdaki farklılıklar, tedavi taktiğine neden olmaktadır. Kanser durumunda, cerrahi tedavi mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır ve prostat adenomu ile, ilaçların tedavisi bir doktor gözetiminde gerçekleştirilir ve üretra açıklığını düzeltmek için başka bir yol olmadığında son çare olarak cerrahi müdahale kullanılır.

Bir adenom ile organ koruyucu ameliyatlar mümkündür. Adenokarsinomda, prostat tamamen komşu lenf nodları ile tamamen çıkarılır, çünkü en az bir farklılaşmamış hücre bırakılması hastalığın nüksetmesine yol açabilir.

Adenom sadece bir erkeğin yaşam kalitesini bozar ve hayatı tehdit etmezse, dördüncü aşamada adenokarsinom sıklıkla ölüme yol açar.