Ana
Analizleri

Prostat adenomunun ameliyatından sonraki öneriler

Prostat adenomunun ameliyatından sonra hastanede geçirdiğiniz süre, verdiğiniz operasyon türüne ve müdahaleden sonra ne kadar çabuk iyileşeceğinize bağlıdır.

Prostat adenom operasyonunun sonunda, idrarın idrar torbasından boşaltılması için idrar tahliline bağlı olan, idrar yolunun dış deliğinden penisin başındaki özel bir kateter (Foley) yerleştirilir. Kateter birkaç gün boyunca mesanede bırakılır. Bazen bir kateter, ameliyattan sonra mesanenin tekrarlayan ağrılı spazmlarına neden olabilir. Mesane spazmları tedavi etmek zordur, ama sonunda, yok olurlar.

Hastanede kaldığınız süre boyunca, size antibiyotik reçete edilecektir. Doktorlar, ameliyattan önce veya enfeksiyon gelişmesini önlemek için prostat adenomunun ameliyatından hemen sonra antibiyotik reçete ederler. Bununla birlikte, yeni çalışmalar antibiyotiklerin her durumda gerekli olmadığını ve doktorunuzun, olası bir tedaviyi seçebileceğini, yani enfeksiyon belirtisi bulunmadığını, antibiyotik reçetelemediğini öne sürmektedir.

Prostat adenomunun ameliyatından sonra, idrarda veya pıhtıdaki kanın görünümü, yaranın iyileşmesi ile ilişkilidir. İdrarda az miktarda kan bulunması normaldir, hastaneden taburcu oluncaya kadar durmalıdır. BPH ameliyatı sırasında, mesanenin durulanması ve iyileşmenin hızlandırılması için bol miktarda sıvı (günde en az sekiz fincan) içmeniz gerekir.

Mümkün ve prostat adenoması için ameliyat sonrası neler yapılamaz?
Eve döndükten sonraki ilk birkaç hafta için dikkatli olun. Ağrıyla rahatsız edilmeyebilirsiniz, ancak insizyonun görünmediği bir transüretral operasyondan sonra bile, ameliyat sonrası bir yaranız vardır. Alışılmış bir yaşam tarzına dönmeden önce bir doktora danışın. Hastaneden taburcu olduktan sonraki ilk haftalarda, postoperatif yaralara zarar verebilecek ağır fiziksel aktiviteler veya ani hareketlerden kaçının.

Prostat adenomunun ameliyatından sonraki öneriler

mesaneyi durulamak için bolca sıvı içmeye devam edin
Defekasyon sırasında aşırı gerilmekten kaçının
kabızlığı önlemek için dengeli bir diyet gözlemleyin. Kabızlık konusunda endişeleriniz varsa, müshil alarak doktorunuzla konuşun.
ağır yükleri kaldırmayın
arabayı sürmeyin.
Prostat adenoması için ameliyat sonrası normal bir yaşam tarzına dönün.
Hastaneden taburcu olsanız bile, tam iyileşme için birkaç ay sürebilir. Kurtarma periyodu sırasında aşağıdaki problemler ortaya çıkabilir.

İdrarla ilgili problemler

Operasyondan sonra idrar akışının daha da güçlendiğini fark edeceksiniz, ancak idrarın tamamen iyileşmesi biraz zaman alacaktır. Kateterin çıkarılmasından sonra, idrar prostatın cerrahi yarasından aktığında, idrar yaparken veya sıkıntıya girdiğinde dinçlik hissedebilirsiniz. Bu sorunlar yavaş yavaş azalır ve BPH operasyonundan birkaç ay sonra daha az sıklıkta ve daha kolay bir şekilde idrar yaparsınız.

Mesane normal çalışmaya döndüğünde, idrar tutamama ile ilgili geçici sorunlarınız olabilir. Doktorlar, ameliyattan önceki inkontinans süresinin uzadıkça, mesanenin normal işlevini yeniden kurmaya daha fazla zaman alacağına inanırlar.

Kanama (idrarda kan görünümü)

Prostatik adenom için transüretral operasyondan sonraki ilk birkaç haftada, idrarda ani bir kan oluşumu mümkündür. İdrarda az miktarda kanın görülmesi endişe verici olsa da, kanama genellikle yatakta kısa bir süre dinlendikten sonra bolca içilir. Ancak, idrar çok miktarda kan pıhtıları içeriyorsa, herhangi bir rahatsızlık hissederseniz, derhal tıbbi yardım alın.

Prostat adenomunda ameliyat sonrası cinsel fonksiyon

Birçok erkek şu soru hakkında endişeleniyor: prostat adenomunun ameliyatı cinsel işlevlerini nasıl etkileyecek. Bazı kaynaklar, prostat adenoması için ameliyat sonrası cinsel fonksiyonun zarar görmediğini iddia ederken, diğerleri vakaların% 30'unda sorunların ortaya çıkacağına inanmaktadır. Ancak çoğu doktor, cinsel alanda ihlallerin geçici olduğuna emin. Böylece zaman içinde çoğu erkek yine aktif bir cinsel yaşam sürdürebilir.

Cinsel fonksiyonun tam olarak restorasyonu, bir kişinin genel iyileşmesinin gerisinde kalmak üzere 1 yıla kadar sürebilir. Tam zaman aralığı, prostatik adenomanın cerrahi tedavi tipinden ameliyat öncesi prostatik adenom semptomlarının ortaya çıkış anından ne kadar zaman geçtiğine bağlıdır. Aşağıda, prostat adenomunun cerrahi tedavisinin, cinsel işlevin bazı yönlerini nasıl etkileyebileceği kısaca açıklanmaktadır.

Bir ereksiyonun güçlendirilmesi

Çoğu ürolog, ameliyattan önce iktidarsızlıktan şikayet etmediyseniz, prostat adenomunun cerrahi tedavisi sonrasında ereksiyon yapabileceğiniz konusunda hemfikirdir. Operasyon nadiren erektil disfonksiyona neden olur. Ancak ameliyat, ameliyattan önce kaybedilen fonksiyonu geri yükleyemez.

Prostat adenomunun cerrahi tedavisinden sonra çoğu erkeğin ereksiyon geliştirebilme kabiliyetine rağmen, genellikle ameliyatın aşağıdaki komplikasyonu - retrograd ejakülasyon, erkekleri infertil yapar.

Cinsel ilişki sırasında, testislerden gelen spermler idrar torbasının ağzına kadar girer. Normalde, kas spermin mesaneye girmesini engeller ve sperm penisten çıkarılır. Ancak, mesane boynunu genişletmek için prostat adenomunun ameliyatı sonucunda bu kas çıkarılır.

Operasyondan sonra sperm en az direnç yolunu seçer ve mesanenin daha geniş açıklığına girer. Daha sonra sperm idrarla birlikte idrar torbasından güvenli bir şekilde çıkarılır. Bazı durumlarda, retrograd ejakülasyon, mesanenin boynundaki kas tonusunu iyileştiren ve spermin mesanedeki bir orgazm sırasında girmesini önleyen ilaçlar ile tedavi edilebilir.

Çoğu erkek prostat adenoması için ameliyat öncesi ve sonrası orgazmlar arasındaki farkı hissetmez. Her ne kadar ejakülasyonu retrogradeye alışmak zaman alabilir.

Cerrahi prosedürü anlamak ve ameliyattan önce doktor ile herhangi bir sorunu tartışmak, genellikle erkeklerin daha önce cinsel aktiviteye devam etmesine yardımcı olur. Postoperatif iyileşme döneminde birçok erkeğe bir androlog (seksolog) yardımcı olur.

Prostat adenomunun daha ileri tedavisi gerekli midir?
Prostat adenomu ameliyatı sonrası, üroloğu gözlemlemek ve yılda en az bir kez dijital rektal muayeneye girmek önemlidir.

Prostat adenomunun ameliyatı sırasında sağlıklı prostat dokusu kaldığından prostat adenomu da dahil olmak üzere prostat hastalıklarını yeniden geliştirmek mümkündür. Operasyon yaklaşık 15 yıl prostat adenomunun semptomlarını hafifletir. Prostat adenomunun cerrahi tedavisi sonrası erkeklerin sadece% 10'unun ikinci bir operasyona ihtiyacı vardır. Genellikle bunlar erken yaşta ilk ameliyatı geçirmiş erkeklerdir.

Bazen ameliyat sonrası oluşan skar dokusu, prostat adenomunun tedavisinden bir yıl sonra tedavi gerektirir. Nadir durumlarda, mesanenin açılması skar dokusunun oluşumuna bağlı olarak daralır ve idrar yolunun tıkanmasına neden olur. Bu problem bir transüretral insizyon yardımı ile çözülebilir. Daha sıklıkla skar dokusu üretra darlığı oluşumu ile üretrayı küçültür. Ürolog bu problemi bougieur üretra yardımıyla çözebilir.

Prostatik stentler
Bir stent, üretra yoluyla daralma alanına sokulan küçük bir cihazdır. Prostatik stent, prostat dokusunu uzaklaştırarak üretrayı genişletir. Stent, erkeklerde idrar yolu tıkanıklığını azaltmak ve idrara çıkmayı geliştirmek için tasarlanmıştır. Prostatik stentler, idrar yolunun tıkanmasını önlemek için prostatik adenomun tedavisi için standart cerrahi yöntemleri olmayan erkeklerde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Prostat adenomu ve prostat kanseri: açık bir ilişki yoktur

Prostat adenoması için ameliyattan sonra, çıkarılmış doku kanser hücreleri için kontrol edilir. 10 vakadan 1'inde kanser hücreleri bulunur, ancak çoğu zaman saldırgan olmayan prostat kanserinin birkaç hücresi ile sınırlıdır ve hiçbir tedaviye gerek yoktur.

sözlük

Anestezi, ameliyat başlamadan önce yapılan anestezi
Anüs (anüs) rektumun dış açıklığıdır.
Kısırlık, çocuk sahibi olma yeteneğinin olmamasıdır.
Bir hormon, bezi uyaran bir maddedir.
Demir, vücudun diğer kısımlarında etkili olan kan maddelerini salgılayan ve salgılayan bir organdır.
İktidarsız, ereksiyon olmayan bir adam.
Bir kateter, idrarı idrar torbasından boşaltmak için içi boş bir tüptür, ki bu da idrar yolunun dış kısmından penisin başındaki mesane içine enjekte edilir.
Mesane, idrarın biriktiği içi boş bir kas organdır.
İdrar yolları böbrekleri, üreterleri, mesaneyi ve üretrayı içerir.
İşeme, sıvı cürufların (idrar) vücuttan atılmasıdır.
Skrotum, testislerin bulunduğu deri kesesidir.
Üriner inkontinans idrara çıkmayı kontrol etme yeteneğidir.
Tıkanıklık normal bir idrar çıkışını engelleyen bir tıkanıklık veya ablukadır.
Rektum, anüste (anüs) biten kalın bağırsağın terminal segmentidir.
Üreme sistemi (üreme sistemi), kadın ve erkeklerin çocuk sahibi olabileceği bir vücut sistemidir.
Sperm, orgazm sırasında peniden çıkan spermatozoa içeren bir sıvıdır.
Ultrason (ultrason), iç organlardan yansıyan ultrasonik dalgaların görüntülerini oluşturduğu bir araştırma yöntemidir.
Erkeklerde üretra (idrar yolu), idrarın vücuttan atıldığı penis içerisinden geçen bir kanaldır.
Sistoskop, mesanenin iç zarını incelemek için kullanılan bir araçtır.
Boşalma (ejakülasyon) orgazm sırasında peniden spermin salgılanmasıdır.
Yumurtalar, spermatozoanın oluştuğu erkek cinsiyet bezleridir.

Prostat adenomunun çıkarılmasından sonra iyileşme: diyet, egzersiz ve korunma

Dünyadaki daha güçlü seks yapan milyonlarca kişi prostat adenomundan muzdariptir. Böyle bir tanı, hastayı inceledikten ve belirli prosedürlerden geçtikten sonra yapılır.

Prostat adenomunu iki yöntemle tedavi edin: ilaç ve cerrahi. İlk yöntem, hastalığın ilk aşamalarında kullanılır.

Deneyimli bir doktor, her hasta için sağlık durumu, iyileşme ve diğer bireysel faktörlere dayanarak bireysel bir tedavi yöntemi seçecektir.

Belirtiler ve belirtiler

Prostatın adenomu, organ dokularındaki iyi huylu bir idrarın üretra bölgesinde zaman içinde büyüdüğü erkeklerde görülen bir hastalıktır.

İlk klinik belirtiler şunlardır:

 • sık arzuları;
 • az miktarda atılan idrar;
 • jetin düşük başı;
 • sürekli bir mesane taşması hissi;
 • İdrar yaparken kasların kuvvetli gerilmesi ihtiyacı.

Prostat adenomunun tüm semptomları prostat bezindeki prostatik tüneli sıkıştıran neoplazmların bir sonucudur. Prostat adenomunun semptomları her hastada farklı yollarla sonuçlanır. Bazıları hemen yukarıdaki semptomlara sahiptir ve diğerleri- hastalık asemptomatik olarak güçlü bir idrar retansiyonuna kadar geçer.

Cerrahi tedavi

Operasyon aşağıdaki durumlarda atanır:

 • prostat bezinde maligniteler varsa;
 • idrar yolunda bir enfeksiyon varsa;
 • eğer bir kateter ile çıkarılamayan idrarda uzun bir gecikme varsa;
 • hastanın böbrek yetmezliği varsa;
 • hastanın mesanede taş varsa;
 • idrar yaparken kan boşaltılırsa.
 1. Basit vakalarda (prostatın küçük adenomları, 80 ml'ye kadar olan bezin hacmi). Transüretral rezeksiyon yapın, TUR.
 2. Karmaşık durumlarda (prostat adenomu 40 g'dan daha büyüktür, bezin hacmi 150 ml'ye kadardır.) - bezlere erişime bağlı olarak müdahaleci veya travmatik olan adenomektomi. Temel olarak, bu yöntem özellikle bir kanser tespit edildiğinde tüm bezin çıkarılması için kullanılır.
 3. Lazer cerrahisi, klasik bir cerrahiye alternatif olarak, bir tümörün (prostat adenomu) lazer tarafından tahrip edilmesidir. Bu yöntemler daha ilerlemiş, daha az travmatiktir ve prostatın adenomunu gidermek için ameliyat sonrası hastalar daha çabuk rehabilite edilir.

Bu işlemler şunları içerir:

 • buharlaşma (fotoselektif);
 • ablasyonu;
 • rezeksiyon;
 • enüklasyon;
 • hastalıklı hücrelerin diseksiyonu;
 • interstisyel tedavi.

Prostat adenomunun çıkarılmasından sonra postoperatif dönem

Temel olarak, tüm hastalar hızla iyileşir ve normal yaşama geri döner, ancak prostatik adenomanın çıkarılmasından sonra rehabilitasyon sırasında bazı problemler olabilir. Prostat adenomunun çıkarılmasından sonra, gücün restorasyonu biraz zaman alacaktır, ancak birkaç ay sonra hastalar zorluk çekmeyecektir.

 1. Idrara çıkma zorluğu. Kateterin çıkarılmasından sonra idrar, ameliyat edilen alandan akacak ve hoş olmayan duyumlara neden olacaktır.
 2. İdrar kaçırma. Ameliyat sonrası mesane yavaş yavaş sağlıklı bir rejime döner, bu da inkontinansa neden olur. Sorun, ameliyattan önce ne kadar fazlaysa, prostat adenomunun ameliyatı sonrası rehabilitasyon ne kadar uzun sürecektir.
 3. İdrarda kan var. Birkaç hafta gözlendiğinde bir kuraldır. Ancak bol kanamayı durdurmuyorsa, pıhtılar oluşur ve hasta kendini rahat hissetmez - hemen doktora başvurmalısınız.
 4. Retrograd ejakülasyon. Çoğu erkek, prostat bezinin ameliyatından önce ve sonra boşalmadaki farkı fark etmez. Ancak ameliyattan sonra sperm idrara girebilir ve idrara çıkarken infertiliteye yol açar.

Rehabilitasyon sırasında, prostat bezinde ameliyat sonrası, retrograd ejakülasyon konusunda tavsiyelerde bulunacak bir seksologu ziyaret etmeniz önerilir.

Postoperatif dönemde prostat adenomu olan süre, faktörlere bağlıdır:

 • hastanın yaşı;
 • hastalığın ihmali;
 • operasyonun karmaşıklığı;
 • operasyon yöntemi;
 • hastanın genel sağlığı.

Prostat adenomunun çıkarılmasından sonra iyileşme süresi kaç gündür? Rehabilitasyon iki aşamada yapılır - hastanede ve evde. İstatistiklere göre, prostat adenomunun çıkarılmasından sonraki rehabilitasyon süresi iki haftadan bir yıla kadar sürmektedir.

Ameliyattan sonra prostat adenomunun tedavisi - öneriler:

 1. İlaç tedavisi - antibiyotikler ve ağrı kesiciler. Cerrahiden sonra prostat adenomunun çıkarılmasından sonra hasta, enflamasyonu ve etkilenen dokunun şişmesini azaltan anti-enflamatuar ilaçlar kullanmalıdır. İlaçlar reçete edilirse, özellikle kateter bulunduğunda bunları almak gerekir.
 2. Bol içecek. Bir sıvı (günde yaklaşık 3 litre) içmek, mesaneyi durdurabilir ve yaranın iyileşmesini hızlandırabilir.
 3. olmalı aşırı fiziksel aktiviteden kaçının, t.ch. Ağırlıkları kaldır ve keskin hareketler yap.
 4. Kabızlık durumunda, laksatifler kullanın.
 5. Sürüş ve seks hayatını reddet, en az bir aydır.
 6. Kurtarma döneminin bileşenlerinden biri diyet bir prostat adenomunun ameliyatından sonra.

Bağırsak işini normalleştirmek için gerekli prostat adenomunun çıkarılmasından sonra diyete dikkat edin.

Yasak ürünler: keskin, tuzlu, asidik, füme, kızartılmış, yağlı.

Prostat adenomunun ameliyatından sonra ne yiyebilirim? Gıdalar çoğunlukla haşlanmalı veya buharlanmalıdır.

Prostat adenomunun ameliyatından sonra diyet, gıda katkı maddeleri ve koruyucu maddeler içeren yiyecekleri yemeyi reddetmeyi ima eder. Ayrıca, alkol, kahve ve gazlı içecekler atılmalıdır. Küçük porsiyonlarda günde 6 kez yazıyorum.

Prostat adenomunun çıkarılmasından sonra diyet - yaklaşık bir menü:

 1. kahvaltı: yulaf ezmesi, yabani gül suyu, meyve katı güveç lor güveç, kissel yumurta haşlanmış, rendelenmiş havuç, meyve suyu.
 2. Geç kahvaltı muz fındık kabak pişmiş.
 3. öğle yemeği: sebze çorbası, patates püresi, haşlanmış balık, kurutulmuş meyve kompostosu, balık çorbası, haşlanmış tavuk fileto, sebze salatası, bitkisel çay, deniz mahsulleri ile haşlanmış sebze, haşlanmış kuşkonmaz, gazsız maden suyu.
 4. Atıştırmalık: meyve jöle pişmiş elma tarçın ile kabak haşlanmış.
 5. akşam yemeği: haşlanmış lahana, haşlanmış deniz ürünleri haşlanmış tavşanlar, haşlanmış sebzeler, mors balık buğulanmış balık, bir üniformalı patates, domatesli salata.
 6. Geç Akşam Yemeği: yoğurt yoğurt.

Makalemizde neler yiyebileceğinizi ve prostat adenomu ile neler yapamayacağınızı okuyabilirsiniz.

Erken iyileşme için yararlı fiziksel aktivite

Prostat adenomunun spordan çıkarılmasından sonra iki ay boyunca spordan vazgeçilmelidir. Bundan sonra, tedavinin karmaşıklığına, genel sağlık durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak, prostat adenomunun ameliyatından sonra spor salonuna girmeniz, yavaş yavaş yükü arttırmanız gerekir.

Prostatik adenomun çıkarılmasından sonra postoperatif dönemde erkekler için jimnastik, ısınma, atlama egzersizleri, kuvvet egzersizleri ve ani hareket için bir dizi egzersizdir. Yüzmek, yürümek ve bisiklete binmek en iyisidir. Egzersizler her gün ılımlı egzersizle yapılmalıdır. Yükler, katı bir doktor tarafından sıkı bir şekilde standartlaştırılmalı ve reçete edilmelidir.

İdrarın normalleşmesi için eğitimli olmalı sfinkter, Bir doktor Kegel egzersizlerini kullanarak, doktorun izninden sonra. Bu kompleks pelvik kasların güçlendirilmesini amaçlamaktadır.

Bunu yapmanın birkaç yolu vardır:

 • perine kaslarını 2-3 saniyeliğine kontratlıyoruz ve aynı zamanda rahatlıyoruz;
 • ritmik ve sık kaslarda kasılma, ardından 30 saniyelik bir rahatlama.

Başlamak için her egzersiz 15-20 saniye sürmeli ve kompleks 10 yaklaşım içermelidir.

Ardından yükü kademeli olarak artırabilirsiniz. Kalça ve karın kaslarıyla çalışmayın - bu etkiyi azaltır.

Kegel kompleksi, herhangi bir zamanda ve her yerde kullanılabilir. Prostat adenomasını çıkarmak için ameliyat sonrası cinsel organların sağlıklı işleyişi sorunu en çok erkekleri endişelendiriyor. Bu soruya verilen istatistikler açık bir cevap vermemektedir.

Temel olarak, prostat adenomunun çıkarılmasından sonra, hastalar bir rehabilitasyon kursundan sonra sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzına geri dönerler. Operasyondan önce sahip olan hastalarda ereksiyon devam edecektir.

Sonuç

Prostat adenomu teşhisi konulduysa, panik yapmayın. Erkeklerin yaklaşık yarısı, 50 yaşın üzerinde bu rahatsızlıktan muzdariptir. Operasyonun, doktorların önerilerine bağlı olarak, 15 yıl boyunca nüksü azaltmak için garantilenmesi. Sağlıklı bir diyet, biraz fiziksel egzersiz sayesinde, tekrar bir enerji dalgası hissedebilirsiniz. Prostatın adenomu, tedavi edilemez bir hastalıktır, bir cümle değildir!

Prostat adenomunu çıkarmak için ameliyattan sonra ne yapmalı?

Operasyon, minimal invaziv olsa bile, tüm doktor tavsiyelerinin ondan sonraki dönemde sıkı sıkıya bağlı kalmasını gerektirir. Burada her şey basittir - eğer ilgilenen hekimin reçetelerini takip etmiyorsanız, çok nahoş ve ciddi sonuçlar doğurabilirsiniz.

Genellikle, her hastaya ürolog, hasta vücudunun iyileşmesini sağlamak için belli bir süre içinde nasıl davranılacağını söyler.

Fakat bu sebepten ötürü herhangi bir sebepten ötürü, rehabilitasyon döneminin tüm inceliklerini bu makaleden öğrenebilirsiniz. Ayrıca ameliyat olmak üzere olan kişiler için de ilginç olacaktır.

Bir hastanede ameliyat sonrası dönem nasıldır?

Hastanın ne tür ameliyatları olursa olsun, her zaman kan ve idrar tahliyesi için bir kateter yerleştirilir ve ameliyattan sonra prostat adenomunu hastanede çıkarmak için biraz zaman harcamak gerekir.

Kateter, bazen bir gün ve bazen 3 gün boyunca farklı bir süre için bırakılır, hepsi prostat adenomunu kaldırma operasyonunun ve diğer birçok faktörün nasıl yapıldığına bağlıdır. Bir çeşit komplikasyon ortaya çıkabilir - mesanenin spazmları. Onlardan kurtulmak zordur, ancak zamanla her şey normaldir.

Önceleri antibiyotik tedavisi bu dönemde zorunluydu, amacı enfeksiyöz sürecin gelişmesini engellemekti. Bugün, enfeksiyonun dışlandığı bu tür operasyonlar (örneğin, lazer buharlaştırma) vardır. Ve invazif yöntemler her zaman bir enfeksiyona neden olmaz. Bu nedenle, antibiyotikler genellikle hemen reçete edilmez, ancak sadece bulaşıcı sürecin gelişim belirtileri ortaya çıktığında. Her durumda, doktor karar verirken her şey olmalıdır.

İlk operasyonda başka ne önemli? Bol sıvı tüketin. Böylece mesanenin daha çabuk yıkanması mümkün olacaktır. Hematüriden korkmayın - bu kendi başına geçecek normal bir olgudur.

Hastaneden taburcu olduktan sonra nasıl davranılır?

Prostatik adenoma kaldırmak için ameliyat sonrası iyileşme evde devam ediyor. Hastanede, hasta, ortalama 1-2 hafta geçirir, ardından evinin duvarlarında iyileşmek üzere güvenli bir şekilde gönderilir. Kişinin kendi sağlığı için tüm sorumluluğu hastanın omuzlarına dayanır ve kötü sonuçlara yol açmamak için doktor tavsiyesinden utanması bile tavsiye edilmez.

Ağırlıkları kaldırmak ve fiziksel egzersiz yapmak için en az birkaç hafta kesinlikle yasaktır ve ayrıca cinsel ilişkiye girmekten kaçınmak gerekir. Bir cilt insizyonu yapıldıysa, yani bir yara varsa, en kısa zamanda iyileşmesi için ona iyi bakmanız gerekir.

Normal sıvılardan daha fazla içmeye devam etmek gereklidir. Ortalama olarak, 8 bardak su veya diğer içecekler (tabii ki alkolik değil) içmeniz gerekir. Defekasyon eylemi sırasında zorlanamazsınız. Kabızlığı önlemek için her şeyi yapmak da önemlidir. Hafif, mide yüklemesi olmayan yemeklerden oluşan bu diyetin elde edilmesine yardımcı olacaktır. Ama eğer olursa, panik yapmayın. Doktor bir mum veya başka bir müshil yazacak.

Takip tedavisi gerekli midir?

Bir nüksetme olasılığı her zaman vardır, saklanamaz ve saklanamaz (çoğu durumda risk, prostat adenomunun ameliyat sırasındaki evresine bağlıdır). Bu bağlamda üroloğu yılda en az bir kez ziyaret etmelisiniz. Ancak doktorlar, prostat adenomunun genellikle ameliyattan 15 yıl önce geri dönmediğini söylüyorlar. Bununla birlikte, önleyici tedbirler gereksiz olmayacaktır.

Rehabilitasyon ortalama olarak birkaç ay sürer. Tam bir hayata dönmeden önce, bir doktora gitmeli ve bunun hakkındaki görüşlerini öğrenmelisiniz. Daha uzun bir süreye ihtiyaç duyulur ve fiziksel efor ve cinsel aktiviteye erken dönüş, komplikasyonlara neden olabilir.

birçok insan cinsel alanda ihlali olarak prostat adenom çıkarmak için ameliyat sonrası bu tür komplikasyonlar hakkında konuşmak çünkü, tavsiye sexologist gerekebilir. Ama doktorlar sakinleşir - eğer böyle olursa, kendiliğinden geçer.

Retrograd ejakülasyonun en olası gelişimi, bunun sonucu olarak infertilite, çünkü sperm mesaneye girer. Bu durum tedavi edilir, bazen sadece özel ilaçlar almak için yeterlidir.

Prostatik adenoma kaldırmak için ameliyat sonrası rehabilitasyon ve kurtarma

Adenom ya da iyi huylu prostat hiperplazisi malign bir tümör değildir - bez dokularının aşırı büyümesi, idrar yolunun sıkışmasıdır. Hastalığın terapötik tedavisi belirgin sonuçlar vermez, çünkü bezdeki anatomik değişiklikler hormonal ve geri dönüşümsüzdür. Hiperplazi cerrahisi ürolojide tüm cerrahi girişimlerin yarısını oluşturmaktadır. Günümüzde prostat adenomunun çıkarılması, minimal invazif yüksek teknoloji yöntemleri ile mümkün olup, bu da postoperatif süreyi önemli ölçüde azaltmaktadır.

Operasyon türleri

Geleneksel overbear adenomektomiye ek olarak - açık kavite operasyonu, cerrahi tedavi prostatın transüretral rezeksiyonunu (TUR) kullanır. Bu yöntem abdominal duvarın açılması ve mesanenin kesilmesi ile ilişkili değildir, üretra içinden içeri sokulan bir resektoskop kullanılarak gerçekleştirilir. Cerrah, prostat bezinin fazla dokusunu nazikçe kesen ve kan damarlarının koterizasyonunu sağlayan aletin çalışmasını görsel olarak kontrol eder. Bu tip tedavi ile enfeksiyon riski ihmal edilebilir, eksternal cerrahi yara yoktur.

Çıkarılan dokular daha sonra malign dejenerasyon için bir histolojik incelemeye tabi tutulur.

Kanser belirtilerinin saptanması durumunda radikal prostatektomi yapılır - etrafındaki organ ve dokuların tamamen çıkarılması.

Operasyon tamamlandıktan sonra

Prostatın adenomunu çıkarmak için operasyondan sonraki iyileşme süresinin süresi, başlangıçtaki fiziksel duruma, hastanın yaşına, ameliyat tipine ve eşlik eden hastalıkların varlığına bağlıdır.

Prostat adenomu çıkarıldıktan sonra erken postoperatif dönemde büyük tehlike çünkü sadece kan muhtemel kaybı, kanama devam edilir, ama aynı zamanda idrar akışının tıkanma riski pıhtıları içine kıvrılmış.

Buna ek olarak, operasyondan hemen hemen her hastaya kardiyak tedaviye ihtiyaç duyulmaktadır - çoğu taşikardi, kalp atımının ihlali, sternumun arkasındaki şiddettir. Bronşlarda ve akciğerlerde balgam tıkanıklığının neden olduğu solunum komplikasyonları yaygındır. Olguların% 1,5-2,5'inde cerrahi girişim uygulananlarda tromboembolizm görülür.

TUR ameliyatından sonra, adenom, üretra içinden içeri sokulan küçük bir balon ile yumuşak bir silikon tüp olan Foley kateterini yerleştirerek mesaneye alınır. Boşluğun, kan pıhtılarını temizleyen dezenfektan solüsyonları ile sıkıştırılması ve sulanması için gereklidir. Kateter kanalı içinden dışarı çıkıldığında idrar çıkışı olur.

Açık adenomektomi durumunda, mesanenin boşluğuna bir drenaj tüpü yerleştirilebilir.

Kan inceltici ajanların parenteral, intravenöz ve intramüsküler enjeksiyonları, kardiyak aktiviteyi normale döndürmek için reçete edilir. Soluma ve suni havalandırma kullanılmaktadır.

Tabii ki, hastanın ameliyattan hemen sonra bulunduğu fiziksel durum, rahat olarak adlandırılamaz. Genitoüriner sistemin organlarında birçok sinir ucu vardır, tahriş edici etki oldukça keskin bir şekilde hissedilir. Ameliyat sonrası ağrı sendromu mesanenin doluluk, geçici drenaj sisteminin varlığının yansıması olduğunun sık ısrarıyla hissi şiddetlenir.

Ameliyattan 2-3 saat sonra su içebilirsiniz. İlk gün 1,5 litre temiz su kullanmak yeterlidir, kademeli olarak sıvının hacmi 2-2,5 litreye çıkarılmalıdır. Bu meyveyi ya da meyve içecekleri, güçlü çay değil arzu edilir.

Mesanenin boşaltılması her yarım saatte bir saatte yapılmalıdır. Refah durumunda, ertesi sabah yemek yemeye izin verilir. Prostat bezinde ameliyat sonrası genel beslenme kısıtlamaları - mesaneyi tahriş eden ürünlerin dışlanması: tuzlu, keskin, asidik.

İkinci günde kalkmaya izin verilir.

Hastane rehabilitasyonu

Hastanın ameliyat öncesi durumuna göre - kronik prostatit varlığında, enflamatuar böbrek hastalıkları ve sistit, üretrit, süpürasyon önlenmesi için, çoğu durumda enfeksiyon komplikasyonlar diüretik ile birlikte, antibakteriyel tedavi atanır. Komplikasyonlardan korkmak için bir neden yoksa, antibiyotiklerin alımı iptal edilebilir.

Kateter TUR'dan sonraki üçüncü veya dördüncü günde görüntülenir. Onunla açık adenomektomi ile yaklaşık bir hafta yürümek zorunda kalacak. Drenaj tüpleri 2 hafta sonra çıkarılır.

Kateterün idrarla birkaç gün boyunca çıkarılmasından sonra bile, küçük kan pıhtıları salınabilir, idrarda önemli miktarda kan bulunabilir. Perine içinde olası yanma, ağrı ve rahatsızlık, tuvalete girme sıklığı ve sıklığı, idrar tutmada zayıf kontrol. Ameliyattan sonra bu tür semptomlar normaldir, çünkü bu sebeple iyi bir sebep vardır ki bu da iç organların dokularının bütünlüğünün ihlaline neden olmuştur.

rehabilitasyon

Hastanede genel kalış süresi 3 hafta kadar sürer. Operasyondan sonra hastaneden taburcu olduktan sonraki ilk aylarda, başarılı bir rehabilitasyon için kendi kendine kontrol ve kişinin fiziksel durumuna dikkat etmek gerekir. Aşağıdaki belirtiler acil tıbbi yardımın nedenleridir:

 • uzun süreli kanama durmuyor;
 • şiddetli kanama veya inkontinans;
 • güçlü kramplar, tahammül zor olan ağrıları keser.

Nedenleri nedenleri komplikasyonlar gelişebilir: operasyon sırasında bir hata sonucu akut prostatit, piyelonefrit, sepsis, iç organlara travma.

Birkaç ay, sağlığın dikkatli bir şekilde tedavisine ihtiyaç duyar. Bir takım kısıtlamaların gözlemlenmesi gerekmektedir:

 • İdrar yaparken ve defekta ederken zorlamayın;
 • Ağırlıkları kaldırmayın, zorlamayın;
 • oturma pozisyonunda uzun süre oturmaktan kaçının - bir araba sürmek veya otururken başka bir iş yapmak;
 • havalarda elbise, aşırı soğuma;
 • Daha fazla yürümeyi deneyin - en az 4-5 km.

rehabilitasyon dönemi gerekli doğru beslenme olarak: dışlanan sıcak ve baharatlı atıştırmalıklar, turşu, asit ve çıkarıcılar içeren ürünleri füme. Böbrek fonksiyonu sınırlı olduğunda, et ürünleri ve yumurtaları sınırlıdır. Bira, gazlı içecekler dahil kontrendike alkol. Gıdalardaki kabızlığı önlemek için lif bakımından zengin sebzeler, meyveler, tahıllar, süzme peynirleri içermeniz gerekir.

Adenomektominin sonuçları

Adenom çıkarılmasının istenmeyen uzun vadeli sonuçları, darlıkların oluşması ve prostat hiperplazisinin nüksetmesi nedeniyle üretral lümenin daralmasıdır. Bu durumlarda, bir yeniden düzenleme mümkündür.

Adenomun çıkarılmasının sonuçları üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olan bir başka önemli nokta, retrograd ejakülasyon olarak adlandırılmaktadır. mekanik nedeni - mevcut idrarla birlikte gider kabarcık bölmesinde - boşalma sırasında prostat bezi artık mesane ve seminal sıvı boynunu kapatır yerine dışarı dağıtılması, ters yönde düşer kesilmiş. Sağlığa zarar veren bu özellik taşımaz, ancak çocukların doğumunu planlarken ciddi bir sorun haline gelebilir.

Cinsel yaşamda, erektil fonksiyonda, cinsel ilişki süresinde, orgazmik duygularda, ameliyat müdahalesinin gerçeği hiçbir şekilde yansıtılmamaktadır.

Cinsel hayat, cerrahi tedaviden 1-2 ay sonra yeniden başlatılabilir.

Sağlığın tamamen iyileşmesi bir yıldan fazla sürebilir.

Prostat hiperplazisinin ortadan kaldırılmasının hastalığın problemini kökten çözmediği, ancak sıkıştırılmış iç organları serbest bırakmaya yardımcı olduğu unutulmamalıdır. Orijinal sebep - hormonal dengede yaşa bağlı değişiklikler - kalır. Relapslar, yani prostatın daha fazla proliferasyonu, ameliyat sonrası olguların% 10'unda görülür. Her durumdaki klinik tabloya bağlı olarak, ya düğümlerin ikincil olarak yok edilmesi ya da prostatın tamamen çıkarılması gerçekleştirilir.

Prostat adenomunun çıkarılmasından sonra postoperatif dönem

Prostat adenom erkeklerde yaygın bir hastalıktır. Bu nedenle, idrar sistemi acı çeker, bu nedenle yapısal doku hücrelerinin sayısı artmaya başlar.

Erkeklerde kırk yıldır, prostatta hücresel düzeyde meydana gelen değişiklikler başlar.

Prostat adenomunun gelişimi

Hücre sayısı arttığında, iyi huylu bir karakter oluşturan bir tümör başlar. Üretrayı sıkıştırmaya başlar, adamın tam bir mesane hissi vardır, tuvaleti ziyaret etmeye başlar.

Bu hastalık, elli yıllık bir işaretin ardından, gezegenin erkek nüfusunun yarısında teşhis edilir.

Hastalık başlarsa, hiçbir ilaç işe yaramaz, bu yüzden doktorlar hastayı tedavi etmek için sadece tek bir yolu vardır, bu bir ameliyat müdahalesidir. Bez çıkarılacaktır.

Bazı durumlarda prostat adenomunun çıkarılmasından sonraki postoperatif dönem uzun sürmektedir. Bu dönemde çeşitli komplikasyonlar oluşabilir.

Ameliyattan sonra vücudun iyileşmesini etkileyen faktörler vardır. Yapılan uzaklaşmanın ana kalitesi, ameliyat sonrası hastanın beslenmesi. Bu, hastanın sadece hastanede değil evde de kaldığı koşullar olabilir.

Hastanın hastanede rehabilitasyonu

Her insanda prostat bezinin adenomunun çıkarılmasından sonra rehabilitasyon farklı şekillerde geçer.

Ancak herkesin mesaneye bir kateter yerleştirmesi zorunludur, bu da boşalmaya yardımcı olacaktır. Çünkü ameliyattan hemen sonra, kendiniz yapamazsınız.

Genellikle bu arka plana karşı acı verici duyumlar vardır, bir mesane içinde spazmlar vardır. Bu semptom tedavi edilmez, birkaç gün boyunca kendi kendine geçer.

Bir kateter veya başka cihazlarla farklı enfeksiyonlara karşı önlem almak için hastaya antibiyotik reçete edilir.

Bu ilaçlar prostat adenomunun transüretral rezeksiyonu (TUR) öncesi veya sonrasında hastaya reçete edilir. Bazı uzmanlar bunu yapmazlar, prostat adenomu ameliyatı sonrasında hastayı gözlemleyerek fonları değiştirirler. İlk işaretleri takip edin ve onları enfeksiyonun yanından inceleyin.

Prostatik adenomu çıkarmak için ameliyat sonrası vücudun restorasyonu sonuçlara neden olur: idrarda kan. Postoperatif insizyonlar nedeniyle ortaya çıkar. Bunu durdurmak için bir süre beklemek gerekiyor.

Bu sonuç ameliyattan sonra normaldir, bu yüzden doktorlar hemen ardından mesaneyi fizyolojik bir solüsyonla durulamalıdır.

Bir başka önemli tavsiye, büyük miktarlarda sıvı ve uygun beslenmenin kullanılmasıdır. Bu, vücudun daha hızlı iyileşmesine yardımcı olacaktır.

Bu gibi prosedürler mesanenin daha hızlı iyileşmesine yardımcı olacaktır, ayrıca hiçbir yara izi olmayacaktır. Bir kişi rahatsızlık veren ve ikinci bir ameliyat geçiren yara izlerinin görünümünden dolayı.

Prostat adenomunun çıkarılmasından sonra tavsiye edilen ilk şey yatak istirahati tutmaktır. İlk günlerde, üçüncü günde durum değişmediyse, o zaman rejim üç gün uzatıldı.

Kateter çıkarılmadan önce, doktor işlevselliğini test etmek için hastanın mesanesini doldurur. Tüm idrara çıkma süreçleri normalse, cerrahi müdahale olaysızdı.

Evde rehabilitasyon dönemi

Cerrahi sonrası rehabilitasyon, hastanın iyileşmesinin kısa sürede geçeceği şekilde yapılmalıdır.

Hasta ameliyattan bir hafta sonra eve gidebilir. Evde, rehabilitasyon süresi, devam eden hekimin tüm kurallarına ve tavsiyelerine göre yapılmalıdır. Hasta sadece sağlıklı bir diyet yapmalıdır.

Bu nedenle uzman hasta önerilerini verir:

 • Ani hareketler yapmayın.
 • Soğuğa maruz kalmamaya çalışmak için soğuktan kaçmayı deneyin.
 • Ağır taşıma veya kaldırma.

Gözle görülemeyecek olsa da, değişime cevap vermek için bedensel olarak dikkat gösterilmelidir. Bir yara olabilir, ancak vücudun içinde olacaktır, çünkü operasyondan sonra hiçbir dış kesik yoktur.

Evde herhangi bir komplikasyon olmaksızın dönemi düzeltmek için, doktor tavsiyelerine uymak gerekir. Bu, normal yaşama hızla geri dönmeye yardımcı olacaktır.

Önemli bir nokta dengeli beslenme. Doktor prostat adenomunun çıkarılmasından sonra özel bir diyet olan hasta için bir menü hazırlamaya yardımcı olur.

Gıda dengeli olmalı ve vücudu zorlamaya gerek yok, başka önlemler de var:

 • Bir doktorla düzenli kontroller.
 • Kötü alışkanlıkların reddedilmesi.
 • İki ay boyunca cinsel aktiviteyi reddetme.
 • Vücudu güneşte, saunada ve banyoda ısıtmaktan kaçının.

Komplikasyonlar nelerdir

Genellikle komplikasyonlar yoktur, rehabilitasyon gereklidir, çünkü ameliyattan sonraki ilk dönemde sorunlar ortaya çıkabilir:

 • Mesaneyi boşaltma ile ilgili sorunlar. Acı ve büyük bir idrar akışı. Bu rahatsızlık devam ederse de, birkaç gün sonra olur. Bu nedenle, sorunun varlığı doktor tarafından bilgilendirilmelidir.
 • İdrar kaçırma. Bunu önlemek için doktorlar kas tonusunu artırmayı önerir ve bu amaçla özel araçlar vardır.
 • İdrara çıkma, rahatsızlık eşlik ediyor. Bu ameliyat sırasında cerrah teknik bir hata yaptığında gerçekleşebilir. Yeniden çalışarak tamir edebilirsiniz.
 • Retrograd ejakülasyon. Semen ejakülasyonu ile dışarı çıkmaz, ancak mesaneye girer.

Tüm hastalar şu soruyla ilgilenmektedir: “Çıkarma gücü etkileyecek mi?”. Cevap basit - hayır. İşlemden önce bazı problemler varsa, bu işlevi geri yükleyemez.

Uzmanların önerileri

Ameliyat sonrası herhangi bir iyileşme operasyonun nasıl yapıldığına, hastanın taburcu edildiği sırada nasıl hissettiğine bağlıdır. Doktorlar, taburcu edildikten sonra, bedeni tam bir iyileşme olana kadar vücuda sıkı bir çalışma yapmamalarını tavsiye eder.

Hastaya belirli bir süre izin verilir, çünkü işe gidemez. Sert fiziksel iş olup olmadığına bağlı değildir. Evde kalmak için birkaç hafta boyunca, bu dönemde oturmak için harcanmamalısınız. Hafif fiziksel egzersizler yapmak daha iyidir.

Uzmanlar, açık havada yürüyüş yapmaları için bir erkeğe tavsiyelerde bulunurlar, yavaşça geçmeleri ve uzun bir süre devam etmeleri gerekir. Yaklaşık bir ay sonra, havuzu ziyaret etmeye başlayabilirsiniz.

Bu rehabilitasyonun anlamı, hastalığın nüksetmesinin olmamasıdır, eğer insan fiziksel olarak aktif değilse mümkündür.

Erektil fonksiyonun restorasyonu

Prostatın adenomunu gidermek için yapılan ameliyatlar, daha sonraki ereksiyonu etkilemez.

Ve bu olabilir çünkü çıkardığınızda kaslar zarar görür. Fakat bu gerçekleşirse, hastaların yarısı yine de geri dönebilir.

Mümkün olduğunca faktörler şunları gösterecektir:

 • Ameliyat öncesi ereksiyon ile ilgili sorunlar.
 • Sinir uçlarına verilen hasar yüzdesi.
 • Hastanın yaşı.

Gücün yeniden kazanılacağı sürenin yaklaşık bir yıl alabileceğini anlamak gerekir. Ve yediğiniz yiyecekler iyileşmede yardımcı olacaktır.

Prostat adenom cerrahisi sonrası rehabilitasyon

Prostat adenom yaygın bir erkek hastalıktır. Üriner sistemin bozulmuş çalışması hastalığın bir belirtisidir. 40 yaşına doğru, bir kişinin prostat bezi hücresel yapıdaki yaşa bağlı değişiklikler yaşamaya başlar.

Hücrelerin büyümesi, genişleme sürecinde idrar yolunu sıkıştıran iyi huylu bir tümör oluşturur. Bu nedenle sık idrara çıkma isteğiyle birlikte sık görülen bir semptom söz konusudur: Medic, 50 yaşın üzerindeki erkek popülasyonunun yarısında prostat adenomunu teşhis etmektedir.

Ameliyattan sonra

Bir hastanın bir hastanede yatağında prostat adenomunun çıkarılmasından sonra geçirmesi gereken zaman miktarı, ameliyat türüne ve vücudun iyileşme hızına bağlı olacaktır. Tümörün üretra yoluyla çıkarılması üzerine, idrar toplanmasına bağlı özel bir kateter yerleştirilir. Tüpü tanıtmanın amacı idrarı boşaltmaktır. Periyodik olarak, kateter mesanenin ağrılı kasılmalarını provoke edebilir, ancak ağrı eninde sonunda geçecektir.

Hastanede olma süresinde, hastaya olası enfeksiyon önleme için antibiyotik reçete edilir. Ancak, testlerin gösterdiği gibi, antibiyotiklere her zaman ihtiyaç duyulmamaktadır, bu nedenle doktor, enfeksiyon belirtilerinin yokluğunda, randevularından kaçınabilir. Daha sonra, cerrahi müdahale, idrarda kanın görünümünü değiştirebilir, bu da yaranın iyileşmesini gösterir. İyileşme süresi, daha fazla su (8 bardak / gün) kullanımını gerektirir, bu iyileşmeyi hızlandıracaktır.

Nelerden kaçınılmalıdır?

Ameliyattan sonraki ilk haftalar, fiziksel eforlara ve ani hareketlere dayanmak için dikkatli olmalıdır. Aşağıdaki önerilere uymak gerekir:

 • Daha fazla su içmek;
 • Defekasyon sırasında aşırı yorulmadan kaçının;
 • Dengeli bir diyete bağlı kalın. Kabızlık oluşursa, bir müshil alarak hakkında bir doktor tavsiyesi alın;
 • Ağırlık kaldırmaktan kaçının;
 • Araba sürmeyiniz.

Normal hayata dön

Hastanın olumlu duygularının aksine, bedeni tamamen restore etmek bir aydan fazla sürebilir. Kurtarma süreci genellikle aşağıdaki komplikasyonların bir kısmını ortaya çıkarır:

İşeme problemleri

Operasyonun sonuçlarına göre, yavaş yavaş idrar akışı daha da güçlenecektir. Kateterin çıkarılması bazen idrara çıkma sırasında acı verici duyumlara yol açar.

İdrar tutamama

Mesanenin doğal işleyişe dönüşünden dolayı, hasta inkontinansta zorluk yaşayabilir. Doktorlar, ameliyattan önce inkontinansın uzun sürmesi durumunda, tam mesane çalışmasını geri kazanmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyulacağından emin olabilirler.

Kanlı akıntı

Tümör çıkarılmasından sonraki ilk haftalar idrarda kan görünümünü eşlik edebilir. Kanama genellikle dinlendikten sonra durur, ancak önemli miktarda kanla hastaneye gitmelisiniz.

Cinsel işlev

Erkekler soru hakkında endişelidir: Cerrahi müdahale nasıl cinsel fonksiyonları etkileyecektir. Uzmanlar, cinsel alanda olası sapmaların geçici olduğunu iddia ediyorlar, ama geri yüklemek için tam bir yıl sürebilir. Daha doğru bir zaman aralığı, farklı faktörlere (cerrahi tedavi tipi, hastalığın ihmal edilme zamanı, vb.) Bağlı olabilir. Aşağıda, operasyonun etkisinin varyasyonlarını cinsel fonksiyonun bazı yönleri üzerinde ele alacağız:

ereksiyon

Pek çok ürolog bunu kabul ediyor Eğer cerrahi girişimden önce hasta iktidarsızlık geçirdiyse, ameliyattan sonra ereksiyon olacaktır., çünkü, ereksiyonun bozulmasını çok nadiren etkiler. Ne yazık ki, ameliyat ameliyattan önce olmayan fonksiyonu geri dönemez.

boşalma

Çoğu erkek cerrahi sonrası, tümör erektil kapasitesini korur, Ancak çoğu kez, kısırlığı tehdit eden retrograd ejakülasyon gibi komplikasyonlar ortaya çıkar. Çünkü operasyon sırasında, seminal sıvının mesaneye girmesini engellemekten sorumlu olan kasın çıkarılması söz konusudur. Bu nedenle, sperm içine nüfuz eder ve idrara çıkma sırasında buradan çıkar. Periyodik olarak, retrograd ejakülasyon tedavi edilebilir.

orgazm

Genellikle erkekler, ameliyat öncesi ve sonrası dönemleri karşılaştırmak için orgazmdaki farkı fark etmez. Bununla birlikte, retrograd ejakülasyona adaptasyon zaman alır. Bu nedenle, cinsel aktiviteyi çok daha hızlı bir şekilde iyileştirmeye yardımcı olacak olan ilgili doktorla sorunu tartışmanız önerilir.

Ek tedaviye ihtiyacım var mı?

Operasyonun sonunda üroloğun gözlenmesi ve hastalığın olası bir nüksünden dolayı, yılda en az bir kez dijital rektal muayeneden geçmesi gerekir. Cerrahi müdahale, 15 yıla kadar semptomların ortaya çıkışını kolaylaştırır. Erkeklerin sadece% 10'unun yeniden ameliyat gerektiğine dikkat edilmelidir.. Bazen sikatrisyel postoperatif doku üretrayı daraltır, bu yüzden ürolog onu problemi çözerek çözmek zorundadır.

Prostatik stentler

Üretra yoluyla daralma bölgesine sokulan prostatik stent nedeniyle genişleme gerçekleşir. Bu tedavi yöntemi idrarı iyileştirir. Tipik cerrahi tedavinin işe yaramadığı durumlarda stent kullanımı onaylanmıştır.

Adenom ve prostat kanseri arasındaki ilişki

Ortaya çıkan benign neoplazm sırasında bile bireysel semptomların benzerliği prostat kanseri riskini artırmaz. Ancak, iyi huylu bir tümör olan hastalar aynı anda saptanmamış prostat kanserine sahip olabilirler.. Bu nedenle, 40 yaşından büyük erkeklerin rektal muayeneden geçmeleri önerilmektedir.

Ameliyat sonrası prostat adenomu

Prostat adenom iyi huylu bir prostat tümörüdür. Genellikle doku büyümesi süreci 40 yaşlarında erkeklerde görülür. 50 yıl sonra, bu hastalık her ikinci adamda ortaya çıkar. Paraüretral bezin hücreleri büyür ve genişlediğinde mesaneden çıkışı engeller. Prostatın adenomu yaşlılık belirtisi değildir, tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır.

Adenomu tedavi etmezseniz, ciddi sorunlar sağlığınızı tehdit eder. Hastalığın başlangıcında, mesanenin kasları daralmış kanal boyunca idrarı zorlayabilir. Fakat daha sonra adenomun kademeli olarak büyümesi, mesanenin elastikiyetinin ihlaline yol açar. İdrar tutamama, idrar kaçırma, sık idrara çıkma yönünde güçlü dürtüler vardır. Prostat adenomunun son aşamalarında geri dönüşümsüz böbrek lezyonları gözlenir.

Prostat adenomunun belirtileri

Aşağıda listelenen belirtilerden herhangi biri varsa, üroloğa hitap etmek acil olarak gereklidir:

- idrar yapma veya sık idrara çıkma zorluğu (gündüz ve gece);

- mesanenin eksik boşalma hissi;

- idrarda kesintiler;

- İdrar yaparken zayıf bir jet.

Prostat adenomu için tedavi tipleri, özel duruma, hastanın yaşına ve diğer faktörlere bağlıdır. Adenom operasyonu olmayan nazik bir yöntem, ilaç tedavisinden oluşur.

Durumu adenomla koruyan tabletler çeşitli türlere ayrılır: bitkisel preparasyonlar, alfa blokerler. Son tip ilaçlar tüm dünyada ürologlar arasında yaygınlaşmıştır.

Prostat adenom cerrahisini önlemek veya geciktirmek için, doktor bazı durumlarda prostatı zayıflatan ve idrara çıkmayı kolaylaştıran alfa blokerleri reçete eder. Preparatın etkisi altında prostatı saran lifler rahatlar ve idrara çıkma daha serbest bir şekilde gerçekleşir.

Bununla birlikte, alfa blokerler basıncı büyük ölçüde azaltır, bu yüzden hipertansif hastalar için uygundurlar. Bir erkeğin normal veya düşük tansiyonu varsa, bu tür tedavi onun için işe yaramaz. Bu ilaçlar kendilerini bu hastalığın semptomlarını hafiflettikleri için kanıtlamıştır. Ancak, insanın adenomun işleyişinden kurtulabileceğini garanti etmezler. Mesele alfa blokörlerin adenomayı etkilememesi, büyümesini engellememesi, azaltmamasıdır.

Bu ilaçların farklı kimyasal bileşimleri vardır ve hasta, kural olarak, ilk önce uygun olanı bulmak için çeşitli türler deneyecektir. Bu nedenle bu ilaçları deneyimli bir doktorun gözetiminde kullanmak çok önemlidir.

Söylediğimiz gibi, hala bitki kökenli müstahzarlar var. Fakat onlar sadece hastalığın ilk aşamalarında etkilidirler. Böyle bir tedavi "fitoterapi" adını almıştır. Avrupa'da ürologların% 50'den fazlası sentetik ilaçları terk etti ve bunları bitkisel ürünlerle değiştirdi. Rusya'da doktorlar kimyasal ilaçları tercih etmeye devam ediyor.

Prostat adenomunun tedavisine kapsamlı bir yaklaşım ile fizyolojik prosedürlerden indirgenemez: elektroforez, fonoforez, masaj, elektrostimülasyon ve diğerleri.

Ancak bazı durumlarda, adenomun çalışması kaçınılmazdır. Bu doktor tarafından karar verilir, ancak, bir kural olarak, onun kararı tümörün büyüklüğüne bağlıdır. Bunun için hasta aşağıdaki gibi hazırlanır:

1) Genel bir kan ve idrar analizi yapılır.

2) Elektrokardiyografi ve göğüs röntgeni yapın.

3) Kalan idrar miktarının belirlendiği bir işitsel muayene yapın.

4) İşeme oranını ölçün.

5) Kandaki spesifik antijen seviyesini belirler.

6) Bir terapist ve anestezi uzmanı ile muayene edilir.

7) Operasyonun arifesinde temizlik lavmanı yapılır.

8) Saat 00.00'dan sonra ve ameliyattan önce içmek ve içmek yasaktır.

Prostat adenom operasyonunun birkaç türü vardır:

1) Transüretral rezeksiyon. Cerrah, mesane içine idrar kanalının açılması yoluyla bir rezektoskop yerleştirir. Görsel kontrole sahip özel bir cihaz aşırı prostat dokusunu ortadan kaldırır ve yakı gerçekleştirilir. Böyle bir operasyon genel olarak değil lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Buna göre, hastanın ameliyat sonrası anestezi ile hiçbir komplikasyonları yoktur.

2) Transvezikal adenomektomi. Bu, mesanenin ön duvarının kesildiği tam bir kavite operasyonu. Böyle bir operasyondan sonra hasta hastanede uzun süre kalır. Yaklaşık 10-12 gün.

3) Lazer endoskopik enükleasyon. Üretra yoluyla dış kesikler olmadan gerçekleştirilir. Bu tip adenom operasyonu henüz yaygın olarak kullanılmamıştır, ancak etkinliğini göstermiştir. Aşırı dokunun çıkarılması, aşırı kanamayı ve sağlıklı dokulara zarar vermeyi önleyen bir lazer ışını ile yapılır. Ameliyattan sonra, bu şekilde hasta daha hızlı bir şekilde restore edilir.

Tabii ki, adenom operasyonunun tüm sonuçları ve seyri, onu yürüten doktorun yeterliliğine ve deneyimine bağlıdır.

Prostat adenomunun ameliyatından sonra

Prostat adenomunu çıkarmak için ameliyattan sonra hastaya idrar yapma işleminin gerçekleştiği özel bir tüp yerleştirilir. Eğer operasyon kavisliyse, belki de, ek bir drenaj tüpünün yerini almanız gerekir.

Bütün bu tüpler sadece birkaç günlüğüne bırakıldı. Bazen bir kateter, prostat adenomunun ameliyatından sonra tekrarlanan ağrılı spazmların sebebidir. Ama sonunda, yok olurlar.

Yine de, hastaya, bir mesanenin bir sulama sistemi olan bir furatsilina çözeltisi kurmasıdır. Bu çözelti mesaneye girer ve daha sonra kan pıhtıları ile birlikte kateterden çıkarılır.

Enfeksiyon gelişmesini önlemek için, hasta operasyondan sonra bir antibiyotik tedavisi reçete edilir.

Ameliyattan sonra, sıklıkla idrarda kan veya mukus safsızlıkları vardır. Bu normaldir, çünkü iyileşme süreci devam etmektedir. Hasta hastaneden taburcu edildiğinde, kanama süreci durur.

Prostat adenomunun ameliyatından sonra, doktorlar mümkün olduğu kadar sıvı içmesini tavsiye ediyorlar. Böylece mesane hızla durulanır. Hastaneden taburcu olduktan sonra hastaya aşağıdaki reçete verilir:

- Dışkılama sırasında zorlanma;

- kabızlığı önlemek için tasarlanmış dengeli bir diyet;

- ağırlık kaldıramazsın;

- sürüş tavsiye etmiyoruz;

- düzenli olarak dışarıda yürüyüp yürümelisiniz, ama hipotermi ve ağır fiziksel efora izin vermemelisiniz;

- cinsel yaşam 1.5-2 aydan daha erken başlanamaz.

Hangi komplikasyonlar oluşabilir?

1) İşeme ile ilgili sorunlar. Tüm hoş olmayan belirtilerin ortadan kalkması yaklaşık iki ay sürebilir. Bu, idrarın bir yara ile geçirilen kanal boyunca akmasıyla açıklanabilir.

2) Üriner inkontinans. Bu sorun, adenomun ameliyatından önce uzadıkça, mesanenin normal işleyişi ne kadar uzun süre sonra yeniden kazanılır.

3) idrarda kan görünümü. Prostat adenomunu çıkarmak için ameliyattan birkaç hafta sonra bu normaldir.

4) Cinsel işlev. Bütün erkekler bu konuda endişeli. Ancak doktorlar, bir erkeğin adenom ameliyatı öncesinde ereksiyon ile ilgili bir problem yaşamadıklarını söylerler. Ve eğer herhangi bir problem varsa, bunlar geçicidir ve adenomun ameliyatı sonrasında hastanın tam rehabilitasyonundan sonra kaybolurlar.