Ana
Güç kaynağı

Prostatın adenomu. Gelişimin aşamaları ve olası komplikasyonlar.

Prostat adenom genellikle elli yıl sonra erkeklerde bulunan benign bir oluşumdur. Patoloji büyümüş prostat dokudur. Demir büyümesi idrar yolunu tıkar ve mesanede sıvı tutulmasına neden olur. Problem işeme patolojinin ana belirtisi olarak kabul edilir.

İstatistiklere göre, erkeklerin sadece küçük bir kısmı adenom için hastaneye gidiyor. Diğerleri ise patoloji belirtilerini fark etmemeyi tercih ederler. Ve boşuna, vücut için adenomun sonucu oldukça ciddi. İşeme ile ilgili sorunlar ciddi hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur.

İlişkili prostat adenom hastalığı:

 • Ürolitiyazis.
 • İdrarın tutulması.
 • Üriner sistemin inflamatuar süreçleri.
 • Hidronefrozda.
 • Prostat kanseri.
 • Böbrek yetmezliği.

Patoloji belirtileri

Hastalığın gelişiminin 3 aşaması vardır. İlk aşamada, mesane hala tamamen boşaltılır. Gündüz, üriner dürtülerin sıklığı genellikle değişmeden kalır, ancak geceleri artar. Daha sonra, idrar miktarı artar, idrar hacmi azalır.

1 derece hastalık belirtileri:

 • Daha az serbest ve yoğun idrara çıkma.
 • Geceleri sık sık arzuları.
 • Mesaneyi boşaltmak için hasta peritoneal kasları kontraktür.

Evre 2 patolojisi olan hastalar mesanenin şişmesine işaret eder. Organ rezidüel idrar ile artmaktadır. Duvarları elastikiyetini kaybeder, bunun sonucunda boşalma sadece periton kaslarının büzülmesinden kaynaklanır. Üreterlerin sıkışması, üst kanalların genişlemesi, böbrek fonksiyon bozukluğu vardır.

İkinci derece adenom belirtileri:

 • Sık idrara çıkma isteği.
 • Mesanenin eksik boşaltılması, işlevselliğinin ihlali.
 • İdrar çıkışı aralıklı olarak gerçekleşir.
 • Kalıntı idrar hacmi en az 100 ml'dir.
 • Hematüri var.
 • Böbreklerin işlevselliği bozulur, hasta sürekli susuzluk hisseder.

Üçüncü aşamada, ciddi bir böbrek yetmezliği, idrar sisteminin neredeyse tamamen disfonksiyonu başlayabilir. Mesane bağımsız olarak veya peritoneal kasların yardımıyla boşaltılmaz.

Organ, karnın duvarları boyunca incelenebilecek kadar geniş ve sıvı dolu. İdrar atılımı sadece küçük miktarlarda mümkündür. Böbrek yetmezliği vücudun zehirlenmesine neden olur.

3 derece hastalık belirtileri:

 • Karın kaslarının kasılmaları ile bile mesane kasılma yeteneğine sahip değildir.
 • İdrar küçük porsiyonlarda atılır (200-300 g yerine 20-30 g).
 • Hasta idrar yapma konusunda sürekli dürtü hisseder.
 • Küçük miktarlarda idrar spontan olarak serbest bırakılır.
 • Böbrek yetmezliği başlar.
 • Hastanın böbrek yetmezliğinin neden olduğu zehirlenme belirtileri vardır (sürekli baş ağrısı, bulantı öyküsü).

tedavi

Prostat adenomunun erken safhalarında, bezin hacmini azaltan ve kasları gevşeten ve böylelikle idrar kanalını serbest bırakan ilaçlar reçete edilir. Konservatif tedavi belirgin bir sonuç vermediyse, cerrahi gereklidir. Adenom çıkarılması için modern tıp çeşitli yöntemler kullanır. Seçim, adenom ve ilgili hastalıkların durumuna ve büyüklüğüne bağlıdır.

Ameliyat sırasında, prostatın tamamen çıkarılması gerçekleştirilmez. Sadece idrar yolunu tıkayan dokuyu çıkardı.
Adenomektomi veya açık cerrahi. 80 ml'den büyük formasyonların çıkarılması tavsiye edilir. Adenomektomi, mesanede taşların bulunup bulunmadığı durumlarda da kullanılabilir. Operasyon tam anestezi ile yapılır, genişlemiş doku, peritonda ve mesanenin ön duvarındaki insizyondan çıkarılır.

Daha az travmatik, TUR (transüretral rezeksiyon) ve TUIP (prostatın transüretral insizyonu) dahil olmak üzere endoskopik operasyonlardır. Her iki işlem de açık erişim olmaksızın gerçekleştirilir. Üreterden manipülatör resectoscope yerleştirilir. TUR sırasında, genişlemiş dokular kesilir ve damarlar da koterize edilir. TUIP'de, dokular kesilmez, ancak iki yerde kesilir, böylelikle üretrayı serbest bırakır.

Evre 1 ve 2 adenomun tedavisi öncelikle ilaçlıdır. Modern ilaçlar tümörün büyümesini durdurabilir, mesaneyi geri kazanabilir. Evre 2 adenomu olan hastalarda hipotermi, stres, alkol tüketimi akut idrar retansiyonuna neden olabilir. Bu durumda yardımcı olmak için sadece bir kateter takabilirsiniz. Durum stabil değilse, ameliyat önerilir.

Evre 3 adenomu olan hastaların vücutta geri dönüşü olmayan değişiklikler üriner sistemin tüm organlarında başlar. Mesanenin duvarlarını uzatır, bunun sonucu olarak normal şekilde çalışmayı durdurur. Enflamasyon başlar, böbrek yetmezliği, vücudun sarhoşluğu gelişir. Acil ameliyat olmadan, hasta ölebilir.

Prostat adenomunun evreleri

Prostat bezinin adenomu gelişiminin birkaç aşamasından geçer. Patoloji yavaş yavaş gelişir. Resmi uluslararası sınıflandırmasında, prostat adenomunun üç aşaması vardır. Semptomlar, özgüllükleri, glandüler çoğalma derecesi ve diğer faktörler göz önünde bulundurulur. Detaylı açıklamaya göre, sadece ilk işaretlerin ortaya çıktığı ilk aşamada prostat hiperplazisini tespit etmek mümkündür.

Bu nedir?

Prostat adenom iyi huylu bir tümördür. Hastalık prostat dokusunu proliferattığında, neoplazmalar (düğümler ve tümörler) vardır. İdrarı sıkıyorlar, bu da mesaneyi boşaltmayı zorlaştırıyor, tuvaleti rahatsız etmek için ziyaret ediyor. Ayrıca adenom nedeniyle, güç ile ilgili sorunlar var. Prostatın hiperplazisi genellikle 40-50 yaş ve üzeri erkeklerde gelişir.

Prostat büyüklüğü

Bir doktor adenom şüphesi varsa, o zaman bir dizi çalışma atar. Amacı, bir artış olup olmadığını belirlemek için bezin boyutunu ortaya çıkarmaktır. Bu durumda en bilgilendirici TRUS ve palpasyon. Normal olarak, ortalama prostat büyüklüğü 25-30 mm x 25 mm'dir ve yaklaşık 20 ml'ye karşılık gelir.. Daha doğru olarak, erkeğin yaşını, cildini, anatomik özelliklerini dikkate alan özel formüller ile hesaplayabilirsiniz. Daha yaşlı olan hasta, ütünün büyüklüğü daha büyüktür. Bununla birlikte, 60 ml'lik bir hacme ulaştığınızda, zaten hiperplazi hakkında güvenle konuşabilirsiniz.

Bununla birlikte, prostatın 40 mm veya daha fazla proliferasyonu ile, acilen doktora başvurmak gerekir. 45 mm'lik bir artışla, üretra tamamen kapanır, bu da vücutta geri dönüşü olmayan değişikliklere, boşaltım sistemine ve hatta ölüme neden olur.

1. aşama

Prostat adenomu erken dönemde nadiren teşhis edilir. genellikle diğer hastalıklar ile ilgili planlanan denetimler veya anketler, "tesadüfen" olur. Bunun nedeni hafif semptomlar ve nonspesifik nedeniyle olur. Hastalar sıklıkla soğuk, stres üzerindeki tüm kapalı yazma, idrar veya potens ile küçük sorunlara önem yok, uyku, kronik yorgunluk, ve diğerleri eksikliği. Ancak, genellikle cerrahi en etkili gerektirir prostat adenom erken dönemlerinde tedavi edilir.

Adenomun başlangıç ​​aşaması aşağıdaki semptomlara sahiptir:

 • daha sık değilse, tuvalete daha sık gece ziyareti ya da dürtü oluşumu. Gün boyunca idrara çıkma miktarı değişmeden kalır;
 • İdrar süreksiz bir akıntı, dalgalar bırakır;
 • İdrarın tamamlanmasından sonra idrar damlacıklarının ortaya çıkması olasıdır;
 • idrar çıkış hızında azalma;
 • erektil fonksiyonun hafif ihlali, güç zayıflaması;
 • Bazen, abdominal kasları idrar torbasını boşaltmak için zorlamak gerekir;
 • İşeme eyleminden sonra rahatsızlık olabilir.

İdrara çıkma ile ilgili bazı sorunlara rağmen, mesane hala tamamen boşalmıştır, ancak hiperplazi başlangıcı nedeniyle, zaten küçük problemler vardır. Bu aşamada, adenom, genitoüriner sistemin diğer hastalıkları ile karıştırılabilir, örneğin, sistit veya nefrit, soğuk algınlığı için alır veya stresin etkisini açıklar. Bu nedenle, bir laboratuar çalışmasının yapılması, muayeneye tabi tutulması ve hastalığı açıkça ayırt etmesi gereklidir. En bilgilendirici tanı yöntemi prostat bezinin rektal muayenesidir. Klinik bulguların yokluğunda glandüler dokunun proliferasyonunu henüz başlatmamıza izin verir.

Prostat adenoma evre 1 için tedavi, cerrahi ve tümörün çıkarılmasını içermez. Kural olarak, hastalık kombine ilaç tedavisi yardımı ile iyi tedavi edilir. Ayrıca hasta fizyoterapi kursunu önerebilir. Sonucu iyileştirmek ve pekiştirmek için, yaşam tarzını düzeltmek, diyeti düzeltmek ve beslenmeyi geliştirmek gerekir.

2 aşama

İkinci aşamada, boşaltım sisteminde patolojik değişiklikler başlar: üreter, mesane, böbrekler. Semptomlar daha parlak görünür, yenileri eklenir:

 • tuvalette idrar yaparken gece;
 • mesaneyi boşaltmak için, alt karın bölgesindeki kasların konması gereklidir;
 • İdrar eyleminin tamamlanmasından sonra idrar bırakır;
 • İdrar aralıklı, basınç dalgaları: daha zayıf, daha güçlü, daha sonra tamamen kesintiye uğramış;
 • tuvaleti ziyaret ettikten sonra, mesanenin tamamen boşalmadığı görülüyor.

Prostat adenomunun 2 aşamasında, semptomları hafifleten ilaçlar kullanılır. Hastanın hayatını önemli ölçüde kolaylaştırır, idrar yaparken rahatsızlık düzeyini azaltır. Ayrıca, düzenli ilaç kullanımı ile, hastalığın gelişimi yavaşlar. Ancak, iyileşme durumunda bir iyileşme yapmayın. Tamamen tedavi, ancak tümörün çıkarılmasından sonra mümkündür. Genellikle laparoskopi, buharlaşma, transüretral rezeksiyon veya kan damarlarının embolizasyonunu öneriyoruz. Belirli bir tedavi tipinin seçimi, endikasyonlara, doku çoğalmasının büyüklüğüne, hastanın durumuna bağlıdır.

3 aşamalı

Hastalık hızla 2. aşamadan geçer ve bir sonraki aşamaya geçer. hiperplazisi sınıf 3 sistemini çıkışı ile ciddi sorunlar olduğunda, bu nedenle şiddetle tuvalete her ziyaret hasta için neredeyse işkence yapar üreter tarafından preslenmiş mesane önemli başarısızlıklar vardır. Aşama 3 adenomunun aşağıdaki belirtileri vardır:

 • alt karındaki ağrıları kalıcı hale gelir: istirahatte, işeme sırasında, tuvalete gittikten sonra;
 • istemsiz idrara çıkma;
 • ağrı alt karın bölgesinden alt sırtına, testislere ışınlayabilir;
 • tuvalete gittiğinizde idrar retansiyonu;
 • Mesanenin duvarları kontraktür, abdominal kasları zorlamadan boşaltmak imkansızdır. Aynı zamanda, tam tahliye elde etmek mümkün değildir;
 • Böbreklerdeki başarısızlıklar var;
 • gastrointestinal sistemin işlevlerini tamamen yerine getirmeyi bırakır;
 • üst idrar yolu genişler;
 • üreter sıkılır.

Genitoüriner sistem ile ilgili problemlere ek olarak, hastanın genel durumu kötüleşir. Bu sürekli stres ve rahatsızlıktan kaynaklanır, uyku kalitesinde bir azalma. Hastalar genellikle uykusuzluk, sinirlilik, artan eksitabilite ya da tersine, apati gibi şikayetler. Ayrıca, iştah azalır, mukoza zarları kuru olur, ancak kronik susuzluk endişesi, kişi çok içiyor.

Prostat adenomunun 3. aşaması, sonuçları nedeniyle tehlikelidir: vakaların% 80'inde, hastalar eşlik eden hastalıklar ve komplikasyonlar geliştirir, boşaltım sistemindeki arızalardan kaynaklanır. Üretrit, prostatit, böbrek yetmezliği, adenomit, vb. Gibi patolojileri görünüz Bazı durumlarda, iyi huylu bir tümör malign olur. Çıkış sisteminin çalışmasında önemli hatalar ölüme yol açabilir.

Aşama 3, tümörün acil olarak çıkarılmasını gerektirir. Bu durumda adenomu sadece ilaçlarla tedavi etmek yararsızdır: semptomları hafifletir, ancak hastalığın nedeni üzerinde en ufak bir etkisi olmaz. Operasyon zamanında yapılmazsa, aşırı büyümüş glandüler doku üreteri tamamen bloke edecektir. Ayrıca, hasta böbrekleri de reddedebilir ve bu da ölüme neden olacaktır.

İhmal edilen bir hastalık çok tehlikelidir ve ölüme neden olabilir. Kural olarak, prostat adenomunun gelişiminin son aşaması 1 yıl içinde devam eder. Zamanında tedavi ve ameliyat olmadan, hasta ölecek.

Durumunuza dikkat etmek çok önemlidir ve eğer bir patolojiden şüpheleniyorsanız, bir uzmana danışın.. Patoloji erken aşamalarda tespit edilebilirse, tedavi prognozu uygundur. Hastalığın iyi bir çalışması ve saptanması için modern yöntemler sayesinde, prostat bezindeki küçük değişiklikleri bile tespit etmek mümkündür.

Bir hata mı buldunuz? Onu seçin ve Ctrl + Enter tuşlarına basın

Prostat 1 derece adenomu

1. derece prostatın adenomu genellikle elli yaşın üstündeki erkeklerde görülür. Patolojinin ortaya çıkmasının ana sebebi, vücuttaki hormonal dengenin ihlalidir. Bu durum, prostat hücrelerinin kontrolsüz bölünmesine yol açar. Sonuç olarak, vücudun hacmi önemli ölçüde artmıştır. Hastalık sıklıkla tesadüfen saptanır: bir sonraki programlı muayene veya prostat bezinin ultrason geçişi.

semptomlar

Bir prostat adenomunda hastada bir kestirim problemleri vardır. Hipotermi, stres, alkollü içecek kullanımı, kronik kabızlık ile yoğunlaşırlar.

Prostat adenomunun ilk aşaması, aşağıdaki semptomlarla karakterizedir:

 • Artan idrara çıkma;
 • Kasık bölgesinde ağrı hissi;
 • İdrar yapmak için yanlış dürtünün görünüşü.

Sarhoş olan sıvının hacminde bir azalma ile, idrara çıkma sıklığı azalmaz. Hasta sıklıkla mesanenin eksik boşaltılması hissine sahiptir.

Bu aşamada, daha güçlü cinsiyet temsilcisi, genitoüriner sistemin organlarında herhangi bir yapısal değişiklik göstermez, bu nedenle hastalığın tedavisi genellikle bazı ilaçları almakta azaltılır. Çoğu durumda, tümör büyümesi cerrahi müdahale olmaksızın durdurulabilir.

tanılama

Prostat bezinin diğer hastalıklarının varlığını dışlamak için çeşitli teşhis yöntemleri kullanılır: Bir uzman prostatı parmakla inceler. Muayene sırasında, bu tür sapmaları tanımlamak mümkündür:

 • Organın yapısının heterojenliği;
 • Prostat bezinde ağrılı mühürlerin varlığı;
 • Prostatın oranlarının asimetrisi;
 • Acının varlığı.

Sıklıkla, kan ve idrar laboratuvar muayenesi gerçekleştirilir. Prostat adenomu ile üroflowmetri de gerçekleştirilir. Ürogenital sistemin işleyişini değerlendirmek için ultrason da kullanılır. Prostatta malign bir tümörden şüphelenirseniz, hastaya bir biyopsi reçete edilir.

Tümör yeri

Neoplazmın lokalizasyonundan patoloji semptomlarının şiddeti değişir. Tümör mesanenin boynuna yakın olduğu zaman, iç sfinkterin yapısı değişebilir, bu nedenle hasta idrara çıkma problemleri yaşar.

Adenom rektumun hemen yakınında yer alıyorsa, idrar çıkışı, kural olarak bozulmaz. Tümör prostat bezinin iç kısmında yer aldığında, prostatın yapısı değişir. Prostat bezi oldukça yoğun hale gelir. Tümörün böyle bir lokalizasyonu ile idrara çıkma da ihlal edilmez.

tedavi

Birinci dereceden prostat adenomu konservatif tekniklerle tedavi edilebilir. Tıbbi bitkilerin, tıbbi preparatların kullanıldığını varsayarlar.

Prostatik adenoma tedavisinde alfa-adrenoblockerler kullanılır. Bu ilaçlar normal idrar çıkışını düzeltmeye yardımcı olur. Bu sonuç, vücuttaki sinir uyarılarını bloke ederek elde edilir. Alfa-adrenoblocker'lar prostat bezinin kaslarının tonunu zayıflatır.

Prostat adenomunun 5-alfa redüktaz inhibitörleri ile tedavisi de oldukça popülerdir. Bu ilaçların etkisi, tümörün daha fazla büyümesini durdurmayı amaçlamaktadır. Bazı vakalarda prostat adenomu birkaç kez küçülür. Ancak bu ilaçlar uzun süre alınmalıdır. Tedavi kursu süresi üç aydan birkaç yıla kadar değişmektedir.

Halk ilaçları

Prostat bezinin adenomunun tedavisi, bitki kaynaklı bileşenler temelinde hazırlanan fonların kullanılmasını içerir: şifalı bitkilerin özleri, esansiyel yağlar. Kabak, papatya veya ısırgan otu içeren ilaçlar kullanılır.

Prostat bezinin adenomunun tedavisinde de arıcılık ürünleri kullanılır:

Birinci derece prostatit ve prostat adenomunun tedavisinde kestane ve kabak yaygın olarak kullanılmaktadır:

 • 30 gram kestane kabuğu 200 ml alkol içine dökülür;
 • Karışım en az 10 gün ısrarla tavsiye edilir. Hazırlık periyodik olarak çalkalanır;
 • Belirtilen periyottan sonra infüzyon filtrelenir.

Ürün çay veya kahveye eklenmelidir. Önerilen doz günde 50 damladır. Tedavi kursunun süresi en az 14 gündür.

Bu halk tarifini kullanabilirsiniz:

 • Sarımsak, yulaf ezmesi durumuna öğütülür;
 • Elde edilen kütle 400 ml kaynar su içine dökülür;
 • En az altı saat boyunca, daha sonra filtrelenir.

İnfüzyon yemeklerden 30 dakika önce alınır. Yararlı bir ilaç sadece sarımsaktan değil, aynı zamanda soğandan da hazırlanır. Bunu yapmak için 10 gram yeşil soğan aynı huş ağacı yaprağı ile karıştırılır. Karışım 0.2 litre kaynar su içine dökülmüş ve yaklaşık 60 dakika boyunca ısrar edilmiştir. Bu infüzyonun yemeklerden önce günde bir kez içilmesi tavsiye edilir.

Alternatif terapiler

Çeşitli kaynaklarda, prostat tümörünün özel olarak geliştirilmiş bir egzersiz kompleksi ile nasıl tedavi edildiğini okuyabilirsiniz. Ana vurgu pelvik kasların güçlendirilmesi için terapötik jimnastik üzerinde olmalıdır. Sabahları perine masajı yapılması tavsiye edilir. Bu prosedürün süresi en az beş dakika olmalıdır.

Bir insan hayvansal yağların yağlarını, un ürünlerini terk etmelidir. Kırmızı rengin tuz ve et tüketimini sınırlamak gerekir. Günlük menüde taze meyve ve sebze suları mutlaka bulunmalıdır.

Güçlü cinsiyet temsilcisi, bir ürolog tarafından düzenli olarak izlenen vücut ağırlığını kontrol etmelidir. Prostat bezinin hastalıklarının teşhisi zamanında yapılmalıdır. Hastalığın uygun tedavisi hastanın yaşam kalitesini artıracaktır. Hastalığın ana semptomlarını ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Prostatın hiperplazisi veya adenom 1, 2 ve 3 derece: tedavi, sorular ve cevaplar

Yirmi yıl boyunca yaşı geçen erkeklerin en kitle patolojisi istatistiklerine göre, adenom olarak bilinen hiperplazi veya bir hastalıktır.

Bu sadece cinsiyete dayalı, yani sadece erkeklere özgü olan hastalık, prostat dokusunun benign olduğu (bu patolojinin böyle bir kelime olarak adlandırılabiliyorsa) boyutunun artması ile karakterizedir.

Sonuç olarak idrar yolunu veya idrar yolunu yavaş yavaş büyüyüp üst üste binerek idrarın hastanın vücudunu terk etmesini zorlaştırır. Hastalığın gelişimini ve seyrini üç derece veya aşamalarını ayırt eder ve açıklar.

Hastalığın nedenleri

Erkek patolojisinin ortaya çıkışı ve gelişmesinin nedenleri ile ilgili olarak, şaşırtıcı bir şekilde hala güvenilir bir veri yoktur. Uzman-ürologlar arasında hastalığın nedenleri hakkında farklı yargılar vardır, ancak ortak bir görüş var.

Sağlıklı prostat ve adenom

İlk ve en önemlisi, tüm doktorların aynı fikirde oldukları, erkeklerde hormonal dengede adenom yaş değişikliklerine neden olmalarıdır. Bununla birlikte, hastalık ve istatistikler bunu doğrular, giderek artan biçimde erkekleri ve "kritik" yaştan çok önce etkilemektedir.

Hiperplazi'nin diğer nedenleri temelsiz değildir:

 • olumsuz çevre koşulları;
 • vücudun metabolik süreçlerinin ihlali;
 • Aşırı yiyecek, fiziksel olarak inaktif yaşam tarzı;
 • Karaciğer, ateroskleroz ve diğer hastalıkların sirozu şeklinde kronik bir doğa hastalıkları.

Dereceler ve gelişim aşamaları

Ilk aşama

1. derece prostat adenomu - nedir ve nasıl kendini gösterir? Başlangıçta, prostat bezindeki negatif süreçler kendini göstermez ve adam, kural olarak, tuvalet odasını ziyaret ederken rahatsızlık hissetmez.

İdrar tam olarak atılır, idrar yolları ücretsizdir ve değişikliklere maruz kalmaz.

Hastalığın gelişiminin başladığı gerçeği, özellikle geceleri geceleri tuvalete gitme sıklığı olduğunda ortaya çıkar ve idrar yapma süreci farklı bir yoğunluğa sahiptir..

Zaman içinde sadece gece değil, gündüz dürtülerinin sıklığı da artar. Bir uykudan sonra, tuvalete yapılan bir ziyarete idrarda gözle görülür bir gecikme eşlik eder. Adam giderek ters orantılılığın paradoksal etkisini fark etmeye başlar: daha sık tuvaleti ziyaret eder, bir kerelik işkence eylemi için sıvı çekilme miktarı o kadar az olur.

Hastalığın seyrinin ilk aşaması oldukça uzun sürebilir. Birçok erkek için, önemli bir semptomatoloji göstermez, üstelik, hem idrara çıkma rejimine hem de hastalığa uyum sağlamaya çalışırlar, böylece bir üroloğa bir temyizi ertelerler.

Ikinci aşama

2. derece prostat adenomu - ne ve hangi semptomatoloji bunun için karakteristiktir? İlk ve hiperplazi ikinci aşamasının başlangıcı arasındaki çizgi neredeyse algılanamaz.

1 ile 2 derece arasında ayrım yapan tek şey, sık idrara çıkma ve idrardan tamamlanmamış serbest bırakmanın semptomatolojisinin, idrar yaparken rahatsızlık veren bir durum ve ağrılı duyular ile desteklenmesidir.

Bu, prostat bezinin dokularının etkilendiği iltihaplı süreçlerin varlığı ve gelişmesi hakkında konuşur. Hastalığın bu aşamasına, idrarın tam örtüşmesi ve idrarın tam olarak tutulmasına yol açan mesane kas dokusunun distrofisi eşlik edebilir, çünkü kabından dışarı itilemez.

Sıvı hem idrarda hem de böbreklerde durgunlaşır ve böylece bir taraftan atılır ve diğeri de mesane kapasitesine girmez. Tüm bunlar, idrara çıkma idrarı sırasında, hem hastanın vücudunun kasık kısmında hem de bel bölgesinde ciddi ağrıların olduğu gerçeğine yol açar.

İkinci dereceden bir adenom gibi bir rahatsızlık ile, stres veya aşırı soğutulmuş bir durum gibi faktörler, ayrıca alkol ve zararlı gıda alımı gibi, hastanın durumunu büyük ölçüde bozar.

Hastalığın ikinci aşaması sırasında hastanın durumunu iyileştirmek ve ciddi komorbid komplikasyonları önlemek için, idrarda tam bir gecikme ile mesane sıvısını serbest bırakmak için bir kateter yerleştirilir.

2. derece prostat adenomu teşhisi konulduysa, ameliyat gerekli midir? İkinci derece adenomda, tehlikeli erkek patolojinin cerrahi tedavi yöntemleri dışlanmamaktadır.

Üçüncü aşama

Herhangi bir elverişli koşul ve koşullar için birinci derece adenom ikinci aşama değilse, ikinci kaçınılmaz olarak üçüncü olur.

Adenomun üçüncü aşaması, hasta için şiddetli semptomlar, devamsız ağrı, hem bez hem de mesanede belirgin bir artış, kontraktürün tamamen durması nedeniyle ortaya çıkar.

Hastanın durumu, bulantı, kusma ve kabızlık ile birlikte eşlik eden, apati durumu, vücudun dehidrasyonu, genel halsizlik gibi semptomlarla şiddetlenir. Bu nedenle, üçüncü derece prostat adenom prognozu, hem adenomata hem de prostatit ve üretrit ve epididimoortit formunda olası komplikasyonlar ile son derece elverişsizdir.

Üçüncü derece prostat tedavisi için, bu durumda ilaç ile tedavi kesinlikle işe yaramaz. Cerrahi tedavi olmaksızın burada vazgeçilmezdir. Ameliyat zamanında yapılmazsa, üreter tamamen üst üste gelebilir ve böbrek yetmezliği ortaya çıkacaktır.

Patolojiyi nasıl önleyebiliriz?

Geleneksel tıp, gelişiminin ilk aşamalarında hiperplazi teşhis ve tespitinde kesin yöntemler kullanır, tedavinin tıbbi ve cerrahi yöntemlerini önemli ölçüde azaltır, bu da hastalığın olumsuz öngörülerini önemli ölçüde azaltır. Bununla birlikte, her sorumlu kişinin bilmesi gereken adenomu önleme yöntemleri daha az önemli değildir.

Kesinlikle herhangi bir adam bir grup adenoma savunmasızlığıdır. Bu nedenle:

 • tetkik ve konsültasyon için üroloğu düzenli olarak ziyaret etmek gerekir;
 • Beslenme ayarlaması yapmak için diyetisyen tavsiyelerine uygun olarak;
 • hekimlerle yapılan istişarelerin ardından fiziksel efora devam etmek;
 • Tamamen hariç tutmak veya alkol kullanımını sınırlamak;
 • Aşırı kilo varlığında - kesinlikle tıbbi ve koruyucu diyetler gözlemlemek.

Prostat adenomu 1, 2, 4 derece: tedavi

İkinci dereceden prostat adenomunun semptomatik olması ilkinden biraz farklıdır. Ancak hastalığın bir erkeğin vücudunda bu aşamaya geçişi ile birlikte böbrek yetmezliğinin gelişmesine kadar birçok distrofik değişiklik vardır.

Bu nedenle adenomun zaman içinde teşhis edilmesi ve doğru tedaviye başlanması çok önemlidir. Eğer 1. derece prostatın adenomu, sadece idrar yolunda bir değişiklikle ve hastalığın şiddetli semptomlarının yokluğuyla karakterize edilirse, ikinci aşamada hastalık kendini daha rahat hisseder.

Prostat adenomu grade 2'ye ulaştığında çoğu hasta hekime başvurur. patolojik süreç içinde karışmama, prostatik idrar yolu hatalarını telafi mesane kaslarının 1 nedenleri hipertrofi adım için, hastalık ilerledikçe, mesane kas incelir ve idrar daha sık ve daha kalıcı hale gelmektedir.

semptomlar

İkinci derece prostatın adenomu kendini hissettirir:

 • İdrar jeti değiştirerek, dalgalı, aralıklı doğada. Adam boşalma sırasında dinlenmeye zorlanır. Tüm idrara çıkma eylemi sırasında diyafragma ve abdominal kasları kuvvetli bir şekilde zorlamak ve zorlamak için gereklilik. Bu detrusordaki (mesane kasları) distrofik değişikliklerin varlığına bağlıdır. Ağızda kuruluk ve acı, sürekli susama, böbrek fonksiyonlarının azalması belirtisidir. Paradoksal idrara çıkma. Bu terim, idrar damla damla bağlı istemsiz akıntı, özellikle benzer bir olay kalabalık bir mesane ve yaşlı erkeklerde görülür.

Klinik belirtiler

İkinci dereceden prostat adenomu olan erkeklerin anketleri:

 • 100-200 ml varlığı ve mesanede kalan idrar hacminde kademeli bir artış. Mesanenin artan hacmi.

Prostat 1 derece adenomu

Bu hastalık prostatta bir veya birkaç kademeli olarak artan nodül oluşumu ile karakterizedir, benign olarak ilerler ve 50 yaşın üstündeki erkeklerde en sık görülen ürolojik patolojilerden biridir. Son yıllarda, gençleşmeye doğru bir eğilim olmuştur.

nedenleri

Uzmanlara göre, bu patolojinin ortaya çıkışı cinsel aktivite, cinsel tercihler, alkol kötüye kullanımı, sigara içimi, kronik prostatit veya cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile ilişkili değildir. Cinsel çevrenin endokrin regülasyonunda paraüretral bezlerin hiperplazisi nedeniyle belirli değişiklikler meydana geldiğinde BPH gelişme riski yaşla artar. Mesanenin altında yer alırlar, üretranın prostatik kısmında üretrayı çevrelerler.

Prostat 1 derece adenomu

Mesane (detrusor) kas zarının telafi edici hipertrofisi vardır. Bu organdan idrarın tamamen boşaltılmasını sağlar. Bu durumdaki ana işaret, disüri, yani idrar sıklığı ve süresinin ihlalidir. Her bir vakada belirli semptomların ortaya çıkması, hastanın sosyal durumu, yaşı ve tıbbi farkındalığı, zihinsel ve fiziksel durumuna bağlıdır. Hastalığın ilk belirtilerinden tespit edilebilir:

 • idrarın başlangıç ​​aşamasında gecikme; zorunluluğun ortaya çıkışı (idrara çıkma eylemiyle değil) arzuları (özellikle geceleri); artan aciliyet; Hasta, abdominal kasları zorlayarak, zorlayarak idrar yaparken mesaneye yardımcı olmaya çalışır, bu organın üst duvarında intraabdominal basınç artışıyla sonuçlanır.

Ne yazık ki, çoğu vakada, erkekler hastalığın bu belirtilerini yaş özelliklerine bağlıyor ve tıbbi yardım almaktan gecikiyor.

tanılama

BPH 1 derecesinin saptanması özellikle zor değildir. Fizik muayene, bu tür tanı yöntemlerinin kullanılmasından oluşur:

 • dış muayene, karın palpasyonu; rektal (rektal) muayene - doktor, tümörün büyüklüğüne, mühürlerin varlığına, loblarının simetrisine, yüzeyin pürüzsüzlüğüne veya tüberositesine ve muayenenin acısına dikkat eder; kreatinin veya üre için biyokimyasal kan testleri; genel idrar analizi; üroflowmetri (idrar parametrelerini tahmin etmeyi sağlar); Rektal bir sensörle bezin ultrasonu; intravenöz ürografi; sistoskopi.

Bu veya bu anketin atanması, doktor tarafından bireysel olarak kararlaştırılır. Onkolojik lezyonları dışlamak için tüm diagnostik önerileri uygulamak çok önemlidir.

tedavi

prostat adenom 1 derece teşhis pelvis patolojik sürecin büyümesi, kan dolaşımının iyileştirilmesi engellenmesi amaçlı koruyucu tedavi, tercih zaman, üriner sistem enfeksiyonu çıkarılması. Hastaya, mobil bir yaşam tarzı olan yatmadan önce içilen sıvıların sayısını azaltması önerilir.

Baharatlı ve baharatlı yiyecekleri, sigara ve alkollü içkileri kesinlikle yasaklıyorum. Akut idrar retansiyonu durumunda (hipoterminin arka planında veya kötü alışkanlıklardan kurtulmak için tıbbi tavsiyelere uyulmadığında), hasta mesanenin kateterizasyonu için acil olarak hastaneye yatırılır. İki tür uyuşturucu uygulayın:

 • alfa-blokerleri uzun ve kısa işlem (Tamsulosin, doksazosin, terazosin) prostat tonu ve mesane boynunun düz kas azaltmak; blokerler 5-alfa-redüktaz.

Prostatit ve prostat adenomunun derecesi (evre)

Prostatit belirtileri tüm erkekleri eşit olarak etkilemez. Oldukça aksine prostat adenomu olabilir. Her şey hastalığın evresine göre değişir.

Semptomların varlığı göz önüne alındığında, ürolog hastalığın şiddetini belirler. Her iki hastalık da çok hızlı geliştiğinden ve çok fazla sıkıntıya neden olduğu için, tezahürlerinin ana noktalarını bilmek gerekir.

Bir aşamadan ya da hastalık derecesinden diğerine geçiş, genel durumun kötüleşmesiyle her zaman doludur. İlk belirtiler bulunduğunda bir erkeğin hastalığını tedavi et, gerçekten onlardan sakınamazdın.

Aşamalar veya prostatit dereceleri

Hekimler bu hastalığın gelişiminin 3 aşamasını (derece) ayırt eder. Her aşamada hastalığın tezahürleri vardır. Onları göz önünde bulundurarak tedavi reçete edilir, fiziksel aktivite önerilir.

Prostatit 1 derece

Hastalığın ilk aşamasında, prostat bezinde iltihaplanma süreci başlar. Hastalar perine bölgesinde rahatsızlık hissederler, kasıkta, sıklıkla rektuma geçer veya testislere uzanır.

İdrar yapma isteği daha sık görülür ve süreç acı verir. Bu zamanda ejakülasyona ağrı eşlik ettiği ve ereksiyonun azaldığı için, samimi yaşamdaki ilgi kaybolmaya başlar.

Prostatit 2 derece

Prostatit gelişiminin ikinci aşaması, bezdeki inflamatuar süreçte bir azalma ile işaretlenir. Bununla birlikte, bu durumda, aldatıcı prostatın halihazırda şekillenmeye başladığı için aldatıcı bir gelişmedir. Gemilerin bir yenilgi var.

Daha belirgin ağrı, idrar yaparken ortaya çıkar, bu da erkeklerde genel tahrişe neden olur, anksiyete. Erkekler cinsel ilişkide daha az aktivite gösterirler, çünkü ereksiyon ile ilgili sorunlar daha sık görülür ve orgazma kadar ve ulaşılmaz. Bu aşamada eşlik eden hastalıklar radikülit, kalp yetmezliği, vejetovasküler distonidir.

3 derece prostatit

Prostatitin bu aşaması, hastalığın kronik bir duruma geçişi anlamına gelir. Hastalar bez dokusunda değişiklikler fark eder, genellikle nekroz vardır. Yara izleri daha da büyük oldu.

İdrar kanalını sıkarlar, bu nedenle idrar işlemi sırasında idrardan tamamen serbest bırakılamaz. Komplikasyonlar sadece üretral kanal ve mesaneyi değil aynı zamanda böbrekleri de etkileyebilir, hiçbir durumda hastalığın başlaması ve son aşamaya getirilmemesi gerekir.

Aynı tehlikeli sadece bir uzman yardımının reddi değil, aynı zamanda etkili olan ilaçlar tarafından gerçekleştirilemeyen prostatitin kendi kendine ilaçlanmasıdır. Üroloğun ziyareti ne kadar erken yapılırsa, teşhis ne kadar erken başlayacak ve tedavi başlayacak ve bu ciddi komplikasyonlara gelmeyecek bir garantidir.

Prostat adenomunun derecesi

Prostat adenomunun tipik belirtileri göz önüne alındığında, ürologlar ayrıca hastalığın gelişiminin 4 aşamasını belirlemiştir. Gelişiminin her aşamasında, sadece doğru tedavi değil, aynı zamanda seçilmiş bir diyet, hastalığın hızlı ilerlemesini provoke stresler, hipotermi ortadan kaldırılması gereklidir.

Prostat 1 derece adenomu

Hastalığın gelişim aşamasına prostat adenomunun habercisi denir. Erkeklerde, idrar yapma isteği daha sık görülür. İdrar akımı çok güçlü değil. Bez boyutunda artmaya başladıkça, idrar zorluğu meydana gelir.

Mesaneyi tamamen serbest bırakmak için, çaba sarfetmeli, kasları germelisiniz. Nadir durumlarda, geceleri idrar kaçırma görülür. Bu büyüyen adenomanın üretrayı kuvvetlice sıkması halinde olur.

Bu dönemde tedavi, ilaç kullanımı ve halk tedavisi yöntemleri ile başlar. Bazen bu hastalığı durdurmak için yeterlidir.

İkinci derece prostat adenomu

İkinci aşamada tümörün gelişimi, aşağıdaki semptomların varlığı nedeniyle daha belirgin hale gelir:

 1. İdrar akımı, başka önemli ölçüde.Mochevoy kabarcık artar (1 litre için) düz kishka.Uvelichivaetsya rezidüel idrar hacmini düşebilir sadece ağrı, gergin için hesap, eşlik şekilde kapel.Protsess idrar genellikle idrar mümkün olduğu kadar zayıf, daha yavaş ilerler boyutlar, içindeki basıncı artırır.İdrar, sadece mesanede değil, aynı zamanda böbreklerde de durgunluk hissine başlar, ağrıdaki artışla kanıtlanır.

Bu aşamada adenomun konservatif tedavisi her zaman etkili değildir. Bazı durumlarda, hastalığın bir sonraki aşamaya geçişini önlemek ve kanserli bir tümörde iyi huylu hiperplazinin gelişmesini önlemek için cerrahi tedaviye başvurulması gerekmektedir.

3. derece prostat adenomu

Adenomun tedavisi zamanında başlanmazsa, mutlaka ikinci dereceden üçüncü seviyeye geçecektir. Bu, hasta insanın genel durumunun bozulmasının yanı sıra hastalığın bazı ek belirtilerinde görülür:

 1. bağlı rtu.Chastaya mide bulantısı ya da kusma sırasında iştah ve ağız rta.Oschuschenie idrar koku depresif nastroeniya.Nepriyatnaya kuru mukoza zarının kaybına zayıf kaplyam.Obschaya organizmanın tüm süre boyunca istem dışı idrar boşaltma.

Bu aşamada bir adamın tıbbi yardıma ihtiyacı var. Sadece cerrahi tedavi yoğun gelişen bir hastalığı durdurabilir.

4. derece prostat adenomu

Herhangi bir hasta için en tehlikeli olan 4. derece prostat adenomudur. Bu çoğunlukla prostat kanseridir. Çok sayıda vakada ölümcül bir sonuç olduğu için, doktorlar başarılı bir sonucu garanti etmemek üzere, yalnızca ameliyathane bir şekilde tedavi edilir.

Prostat bezinde, malign bir tümörün oluşumu. Dokular bezin ötesine yayılırsa, metastaz süreci gelişir. Bu durumda yardımcı olmak için ilaç güçsüzdür, bu nedenle tüm tedaviler bir hayatın sürdürülmesine ve genel durumun basitleştirilmesine yönlendirilecektir Hastalarda hastalık belirtileri bulunur:

 1. İdrar kaçırma, idrarda kan ve kan pıhtılarının varlığı, böbrek yetmezliğinin gelişimi, metastaz büyümesi ile birlikte anemi ve kaşeksi.

Bu konuyla ilgili ilginç materyaller!

Halk ilaçları ile prostat adenom tedavisi

Prostat adenomunun halk ilaçları ile tedavisi anlamlıdır ve sadece hastalığın başlangıcında etkilidir. Prostat adenomunun gelişiminde mevcut sınıflandırmayı düşünün.

Prostat adenom gelişiminin 3 aşaması

 • 1 derece (kompanse adenom), gelişmesi yaklaşık olarak (1-3) yıl sürer. Semptomlar: Geceleri tuvalete sık yürüme, jet yeterince zayıf iken, rezidüel idrarın görülmemesine rağmen idrarda hafif bir gecikme olur. Bu aşamada klinik tanı koymak zordur, bu nedenle prostat adenomunun halk ilaçları ile tedavisi önerilir ve etkilidir. Özellikle şüpheli erkekler tuvalete sık sık gece yürüyüşleri konusunda daha rahat olmalı, çünkü bu gün boyunca çok sarhoş olduğu gerçeğinden kaynaklanıyor olabilir. Normal mod içme ve sık "gezileri" bir aydan fazla süren Ama eğer derecesini (BPH subcompensated) zadumatsya..2 gerektiğini aralıklı idrar, rezidüel idrar, ağrılı ve istemsiz ile karakterizedir. İnsan yöntemleri etkisizdir. Tedavi genellikle buruşma prostat neden hormon gerçekleştirilir, ancak gelişme ve dekompres adenom, idrar damla damla kesintiye böbrekler, genellikle bulanık idrar muhtemelen cerrahi vmeshatelstvo.3 açısıdır. Ağızda idrarın genel bir zayıflığı vardır, mide bulantısı... Tedavi sadece cerrahidir.

Prostat adenomunun halk ilaçları ile tedavisi sadece hastalığın 1 aşamasında etkilidir.

Popüler birleştirildiğinde geleneksel yöntemlerin ilaç etkinliği, etkisi özellikle, daha çabuk ulaşılır, ancak herhangi bir nedenle doktorların yardımıyla başvurmak istemiyorsanız, sen kendi başlarına hastalık başlangıç ​​evresinde ile rekabet edebilecek açıklığa kavuşturulmalıdır. Bu durumda, bazı alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekecektir.

Bu beslenme ve egzersiz için geçerlidir.Bu hastalık için çok iyi bisiklet yardımcı olur. Sıcak mevsimde yeteri kadar günde en az yarım saat bisiklet sürmek ve adenom tamamen yok olana kadar azalacaktır. Genel olarak, karın kasları, kalçalar, bacaklar gelişimi - genitoüriner sistem tüm hastalıkların iyi bir önleme.

Prostat adenomunda beslenme

 • Menüden tüm kızarmış ve keskin hariç tutulmalıdır. kalça ve alıç meyveleri gül den, armut kompostosu içmek kukuruznuyu.Ochen kullanışlı, çay karabuğday, yulaf ezmesi: Sadece et ve kümes hayvanları, hiçbir rekomenduyutsya.Rekomenduetsya düzenli tahıl yemek hiç et yok, sebze ryby.Bulony.

Prostatın çok temiz bir masajını tavsiye edebilirsiniz.

Prostat adenomunun halk ilaçları ile tedavisi

(Hastalığın sadece ilk aşamasında ya da hastalığın koruyucu bakımı olarak etkili görünmektedir) Ivan-çay. Prostat adenomu, "erkek çayı" veya söğüt-çayı için en çok tanınan halk ilaçlarından biri.

Bu amaçla, bir miktar (2-3) h. Bir kaşık dolusu, yarım litre kaynar su dökün ve 5 dakika demleyin. Erkekler çayı hazır! Tercihen iki kez veya günde üç kez, tercihen boş bir midede, yaklaşık olarak eşit kısımlarda içirin Soğan, soğanlıdır.

Soğan kabuğu yaklaşık 5 dakika pişirilir. Bir saat sürüyor ve filtreler. Suya eklenir bal yarım çay kaşığı.

5 gün boyunca öğünlerden önce günde üç kez yarım fincan içilir. Bir, iki ay, her gün aynı zamanda taze (değil haşlanmış) ovoschey.Tykva ve tohum salata soğan eklemem gerekiyor, soğan büyük kafa, yatmadan önce en iyi yemek.

Her gün 300g var. çiğ kabak küspesi baharat 1 st. zeytinyağı kaşığı. Tohum temizliği 1. kaşıkla ve iyice çiğneyin. Ya da, bir kahve öğütücüsünde önceden doğranmış, su ile yiyin, sarımsağı limonla yıkayın.

Ya da, aynı zamanda denir, gençlik iksiri, hangi prostat adenom için iyi dahil olmak üzere vücut üzerinde en geniş sağlık iyileştirici etkileri vardır ve gücü artırır. 200ml yemek pişirmek için. su 1 orta limon sıkın, sıkın (veya ince rendelenmiş) 2 diş sarımsak ve mevsim 1 st. bal kaşığı.

Nasıl karıştırılır ve içilir. Bu iksir 10 gün sonra beş günlük mola sabah aç karnına içmek, bu döngü 1 goda.Zdes için en az altı ay süreyle tekrarlanmalıdır sadece BPH halk ilaçları tedavisi için birkaç popüler tarifler vardır. Maalesef, çok yaygın bir rahatsızlık ile mücadele için geleneksel tıp birçok diğer tarifleri vardır.

Elli yaşından sonra erkeklerde sıklıkla prostat adenomu gibi bir hastalık söz konusudur. Yunancadan "adenoma" sözcüğünü Rusçaya çevirirseniz, "iyi huylu bir tümör" den başka bir şey elde edemezsiniz.

Bu onların yapısı o prostat bezi ve mesane boynunun küçük submukozal katmanları büyüyor askıya orijinal bez tkan.Etot terimi olarak aynı olmasıdır. Yani, yaklaşık üç adacık oluşur, burada iki yanaldır (bunlar periüretral gruba yönlendirilir) ve bir arkadadır (rektuma yakın görünür ve perikervikal gruba aittir). Bu semptomlara bakıldığında, hastalığı çağırmak daha doğru olur - periüretral bezlerin adenomu.

Bu bezlerin çok işlevi hala net değil. tıbbi bilim adamları, cinsel aktivite dolduğunda bu bezler bir anda atrofik süreçler gerçekleşir zhelez.Rost onlar erkek seks endokrin bezlerine ait olduğunu, Sebepleri vardır.

Tümörün kendisi sadece glandüler değildir, kas ve bağ dokuları içerir. Bu nedenle, sıklıkla sadece adenomatöz olarak değil, aynı zamanda fibröz veya miyomatöz olarak da ortaya çıkar.

Tümör şekil olarak farklılık gösterebilir ve sadece küresel değil, aynı zamanda silindirik ve armut şeklinde de olabilir. Birkaç düğümden oluşabilir ve beş ila on gram ağırlığında olabilir. Bazen çok geniştir ve neredeyse 200 gram ve hatta daha fazlasına ulaşır.

İlk aşama hastalığa ilk aşamadan başlar. Bu hala hastalığın habercisi. Özellikle geceleri, sık idrara çıkma ile kendini gösterir. Bazen beş ila sekiz kez ulaşır.

İdrar akışı ilk başta çok yavaş ve zamanla idrara çıkmakta zorlaşır. Bazen, boşalmak için, bir adam ilk aşamada podnatuzhitsya.Vidy adenomlara ihtiyaç duyar. Tümörler sadece yapı bakımından değil, aynı zamanda lokasyonda da farklılık gösterebilir.

 • Üretra içinden geçebilir ve mesanenin içine nüfuz edebilir. Aynı zamanda iç sfinkter değişir ve fonksiyonu bozulur, tümör rektum yönünde artabilir. Çok rahatsız idrara çıkma fazla değil, ancak mesane boş tamamen başarısız olur artırılamaz prostat bezi uretry.Sama kontraktilite kaybetti ama sadece mühürlü olabilir. Şiddetli idrara çıkmayabilir ve belki de idrar mesanede kalmaz.

Adenom ilk aşamada ise, gece istemsiz idrara çıkma mümkündür, çünkü keyfi bir sfinkter rahatlamış olur. Bu iç sfinkter adenomunun deforme olmasının bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Aynı nedenden dolayı, idrar yaparken idrar kaçağı olduğunda ağrı ortaya çıkar. Adenomun ilk aşamasında mesanenin tam boşalması yoktur. Artık idrar, kas duvarındaki telafi edici işlev tarafından zaten atılır.

Eğer önlem almazsanız, hastalık ikinci aşamaya geçecektir, adenomanın ilk evresinin tedavisi Zaten hastanın ilk semptomları ile doktora başvurmak gerekir. İlk aşama hala halk ilaçları ile tedavi edilebilir.

Bunu yapmak için, çeşitli bitkilerin, bitkilerin süslemelerini kullanın. Bitkilerin tedavisi En etkili olanları, bu gibi bitkilerin infüzyonlarıdır:

Gerçek bir bitki yapmak için, otlar doğrayın veya kesin ve kaynar su dökün. Bütün gece boyunca infüzyon yapmak için. Bu infüzyon ile tedavi seyri yaklaşık üç ay sürmelidir.

Günde yarım litre yemeklerden önce almalısınız.Propolis ile tedavi... İlk derece adenomu tedavi etmek için propolis gereklidir. Her zaman diyette olmalı, propolisli bal da uygundur.

Bu sadece yemeklerden önce bir çay kaşığı yemek veya bitkisel otvary.V Propolis çok antibakteriyel ajanlar eklemek, bu nedenle bu adenomu için de geçerlidir dahil birçok iltihaplı hastalıklar için iyidir edebilirsiniz. Eczanede propolisli özel mumlar var.

Bunlar belirtilen instruktsii.Takzhe bu hastalık için iyi bir tedavi aşağıdaki uygulanması gerekir şunlardır: arı podmor.Lechenie adenomu birinci derece gimnastikoyPomimo tedavi halk ilaçları fiziksel egzersizler unutmak gerekmez kırlangıçotu, kabak çekirdeği, soğan kabuğu,.

Bir fiziksel kültürün yardımı ile tedavi edilemez, ancak et suyu ile birlikte, sonuç pozitif olacaktır.Fiziksel eğitim kompleksi içinde abdominal ve pelvik kasların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için egzersizler olmalıdır. Sabah uyanışından sonra perineal bir masaj yapmalısınız, bu 5 dakikadan fazla sürebilir.