Ana
Tedavi

Alfa blokerleri: prostatit tedavisinde kullanılan ilaçlar

Alfa adrenoblocker adrenerjik sinapstan geçen sinir uyarılarını yavaşlatan ilaçlar olarak adlandırılır. Eylemlerinin kalbinde adrenerjik reseptörlerin (alfa-1 ve alfa-2) geçici bir blokajı vardır. Bu özellik kardiyolojide (kan damarlarının kan basıncını düşürmek için) ve ürolojide kullanılır.

Prostatit ile birlikte alfa blokerler gibi ilaçların kullanılması prostatın iltihaplanması nedeniyle bozulan idrara çıkma durumunu geri getirebilir.

Alfa blokerleri ne için kullanılır?

Sinir sistemi, insan organlarının çalışması ve kasların kontrolü ile doğrudan ilgilidir. Bir kişi sağlıklı olduğunda, bu mekanizma başarısız olmaz. Bununla birlikte, prostatit ile iltihaplı süreçler sinir sisteminin çalışması üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Her şeyden önce, bu idrar yolu spazmı ve mesanenin düz kaslarını provoke eden reseptörlerin çalışmalarından anlaşılmaktadır. Bu nedenle, bir adam normalde tuvalete gidemez ve idrara çıkma sürecinin ihlali, bu prostatın iltihaplanmasının ana belirtilerinden biridir.

Alfa adrenoblocker, prostat iltihabının tedavisinde ilaç olarak kullanılır. Yönlendirildikleri gibi davranırlar, idrarın bölümlerinin dışarı çıkmasıyla birlikte hem prostat hem de mesanenin boynu olan düz kas dokusunu gevşetmeye yardımcı olurlar. Bu durumda, prostat büyümesinin belirgin semptomlarında belirgin bir azalma vardır.

İlaç rejiminde, kullanılan ana ilaçların etkinliğini artırmak için tedavide alfa blokerler uygulanır. Bu nedenle, tıbbi tedavide, gerekli olduğunda, ikinci sıradaki ilaçlara atıfta bulunurlar:

 • üretradaki iç basıncı azaltmak;
 • prostatın düz kaslarının ve mesanenin boynunun tonunu azaltın;
 • zayıflatılmış mesanenin tonunu arttır.

Prostat bezinin patolojisindeki alfa blokerler, hastalığın seyrini hafifletmek için tasarlanır, ancak tedavi edilmez. Bu tamamen semptomatik tedavidir. Uygulamalarından sonra, aşağıdaki etkiler gözlemlenir:

 • İdrar çıkışının normalleşmesi;
 • Ağrıda azalma ile düz kasların gevşemesi;
 • cinsel arzunun geri dönüşü;
 • pelviste kan stazının ortadan kaldırılması;
 • benign organ hiperplazisinin azalmış bulguları.

Alfa blokörlerinin sınıflandırılması

Bu ilaçlar ayrılır:

 • alfa-1 ve alfa-2 adrenerjik reseptörlerini (fentolamin, fenoksibenzamin) bloke eden seçici olmayan ilaçlar;
 • sadece alfa-1 reseptörlerini (prazosin) bloke eden seçici kısa etkili ajanlar;
 • sadece alfa-1 reseptörlerini (terazosin, doksazosin, alfuzosin) bloke edebilen seçici uzun etkili ajanlar;
 • üroleptik ilaçlar (tamsulosin).

Seçici araçlar, ön hazırlık gerektirmez ve sadece nadir durumlarda hafif yan etkilere neden olur. Önemli avantajlara rağmen, bu türün üreme çağındaki erkekler için dikkate alınması gereken bir özelliği vardır.

Retrograd ejakülasyonun, ilacın aktif bileşenlerinin etkisi altında geliştiği tespit edilmiştir. Bu çalışmada, seminal sıvının, üretrada değil, mesanede ortaya çıktığı görülmektedir. Prostat bezi patolojilerinin tedavisinde kullanılan tüm preparatları daha ayrıntılı olarak ele alalım.

Bununla birlikte, uzmanların çoğu, seçici ilaçların seçici olmayanlardan daha iyi olduğu konusunda hemfikirdir, çünkü bunlar ikincil olarak mesane ve sinir sistemi üzerinde daha güçlü bir etkiye sahiptir.

tamsulosin

En çok kullanılan ilaçlardan biri. Erkek bezinde, mesanenin boynunda ve üretranın prostatik kısmında reseptörler üzerinde seçici bir etkiye sahiptir. Tüm blokörlerin ana özelliklerine ek olarak, organdaki enflamatuar yanıtı ve obstrüksiyon olgusunu da azaltabiliyor.

30 adet kapsül şeklinde mevcuttur. Ana madde dozu ile kaplanmış ambalaj - 0.4 mg. Prostatit tedavisi için kahvaltı sırasında günde 1 kapsül 1 kez alınmalıdır, 150 ml su veya süt ile yıkayarak.

Tedaviye devam eden hekimin reçetelerine göre tedavi süresi 2-3 aydır. İlk etki, ilacı kullanmanın 2 haftasından sonra ortaya çıkar.

 • baş dönmesi;
 • taşikardi, ortostatik reaksiyonlar;
 • iştah kaybı, mide bulantısı, kusma, kabızlık;
 • prematüre veya retrograd ejakülasyon;
 • kaşıntı, deri üzerinde kızarıklık.
 • ajanın bileşenlerine aşırı duyarlılık;
 • bilinç kaybıyla hipotansiyona eğilim;
 • şiddetli karaciğer yetmezliği.

Şu anda Tamsulosin, grubunun doktorları arasında en popüler temsilcisi.

doksazosin

Alfa-1 reseptörlerinin başka bir seçici antagonisti. Önceki ilaç ile benzer bir etkiye sahiptir. Bu aracın daha az popüler kullanımının ana farkı ve nedeni, uygulama sırasında titrasyona ihtiyaç duyulmasıdır.

Paket başına 1, 2, 4, 8 mg 30 tablet tabletlerde üretilmiştir. Ortalama günlük doz 4 mg'dır. Yemekle günde 1 tablet 1 kez kullanmanız gerekir. İlk hafta 7 gün sonra, 1 mg'lık bir doz atar - 2 mg ve böylece 4 mg ortalamaya kadar. Tedavi süresi 3 aydır.

 • uyuşukluk, baş ağrısı, asteni (zayıflık);
 • rinit, periferik ödem oluşumu;
 • mide bulantısı, kusma, ishal;
 • son derece nadiren - üriner inkontinans.

Kontrendikasyonlar - ilacın bileşenlerine alerjiler.

Hastalığın akut seyrinde alfa-adrenoblockerlerin kötü bir sonuç verdiğini söylemeye değer. Bu, ilk etkilerin başlangıcından kaynaklanmaktadır. Doksazosin kullanıldığında, etkileri sadece 14 gün sonra ortaya çıkar, bu da akut belirtiler sırasında kesilemeyecek kadar uzundur.

alfuzosin

Tek popüler ve yaygın olarak kullanılan seçici olmayan α-reseptör blokeri. Analogları ile aynı özelliklere sahiptir, ancak ürolojide daha az kullanıldığı için bir takım dezavantajlara sahiptir.

Bu, esas olarak vücuttaki tüm alfa reseptörleri üzerinde bir etkidir. Sonuç olarak - damarların (hipotansiyon), bağırsakların (kabızlık) ve solunum yollarının düz kaslarının gevşemesi.

5 mg'lık tabletler halinde üretilmiştir. Hastalığın ciddiyetine ve doktorun reçetesine bağlı olarak günlük 7.5-10 mg doz. 200 ml su içtikten sonra, yemekle birlikte günde 3 kez 1/2 tablet (2.5 mg) alın. Terapi süreci - 2-3 ay. Bu ilacı aynı gruptan diğer ilaçlarla birleştiremezsiniz. Bu durumda, her ikisinden de etki düzleşir.

 • halsizlik, uyuşukluk, kulak çınlaması, baş dönmesi;
 • taşikardi, ortostatik hipotansiyon, anjina pektorisin alevlenmesi;
 • ağız kuruluğu, mide bulantısı, kusma, kabızlık;
 • ciltte kaşıntı ve döküntü.
 • ilacın bileşenlerine alerji;
 • böbrek ya da karaciğer yetmezliği;
 • anamnezde bir hipotansiyon atakları.

terazosin

İlaç, seçici olmayan ajanlara karşılık gelir ve günlük dozajda kademeli bir artış gerektirir. İlk alım sırasında aktif madde miktarı 1 mg'ı geçmemelidir. Yavaş yavaş, prostat iltihabı tedavisi sırasında doz, idame tedavisi ve 20 mg'a kadar 10 mg'a çıkarılır. İlk sonuçlar, kursun başlamasından 14 gün sonra hissedilir. Stabil bir klinik etki elde etmek için, 1-1.5 ay sürer.

Terazozin tablet şeklinde mevcuttur. Yatmadan önce akşamları içmek tavsiye edilir. Bu yan etki olasılığını azaltacaktır.

 • asteni;
 • görmenin bozulması;
 • Solunum sisteminin mukoza zarının şişmesi;
 • cinsel işlev ihlalleri.
 • ilacın bileşenlerine alerji;
 • böbrek ya da karaciğer yetmezliği;
 • kardiyovasküler sistem patolojisi.

Sonuç

Bu grubun ilaçları, prostat bezinin iltihabının ana semptomlarının giderilmesinde çok etkilidir. Yine de, sadece ana tedaviye ek olarak sunulabileceklerini anlamak gerekir.

Uzun süreli etkilerinden dolayı, kronik prostatit gibi ilaçlar, hastalığın akut fazından çok daha etkilidir. Bu fonların alınması, ciddi advers reaksiyonların gelişmesini önlemek için, sadece ilgilenen doktor tarafından atanmalıdır.

Prostatitli alfa blokerler

Prostatit, prostat bezini etkileyen inflamatuar bir hastalıktır. Patoloji, özellikle prostat enfeksiyonuna girmek veya küçük pelviste durgun süreçler nedeniyle çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. İkincisi, yaşlılık grubunun hastaları için tipiktir.

Prostatit belirtileri oldukça spesifiktir, bunlar idrarın ihlali, kasıktaki ağrıdır. Hastalık tedavi edilmezse, idrar tutamama ve üreme fonksiyonunun kaybına yol açar.

Bu nedenle, prostat iltihabının ilk belirtilerinde, bir doktora danışılması tavsiye edilir. Uzman muayene yapacak ve gerekli hazırlıkları yazacaktır. Genellikle prostatit ve prostat adenomu ile alfa-adrenoblockatotrans reçete edilir.

Alfa blokerler: etki mekanizması

Prostatit ile, özellikle kronik formuyla, idrara çıkma sürecinde bir ihlal vardır. Normal olarak, idrar çıkışı sırasında, üretradaki basınç azalır, daha sonra mesane kaslarının kasılması ve dış sfinkter gevşer. Böylece normal idrara çıkma süreci düzenlenir.

Prostatit ile bu sürecin çeşitli ihlalleri vardır, özellikle mesane yeterince azaltılmamıştır ve sfinkter gevşememektedir, idrar yolundaki basınç azalmaz. Sonuç olarak, mesanenin boşaltılması zorlaşır, hasta itmeye başlar. Daha fazla ihmal edilen durum, bir erkeğin idrar birikiminden kurtulmasının daha zor olmasıdır.

Son çalışmalar pelvik taban kaslarının kesilmesini prostatit görünümü ile ilişkilendirmektedir. Üriner sistemin arızalanmasının bir sonucu olarak, idrar yolunun tıkanması ve idrarın ihlali, ardından idrarın prostat ve iltihap kanallarına atılmasıdır.

Kas dokusunun çalışmasını normalleştirmek ve alfa blokerler reçete etmek. Bu ilaçlar, hücrelerdeki alfa adrenoreseptörlere bağlanır ve spazmodik ve vazokonstriktif bir etkiye sahiptir.

Prostatitli alfa-adrenoblockerler, ilacın tipine bağlı olarak farklı davranırlar. Seçici ve seçici olmayan alfa blokerler vardır. Seçici idrar yolunda aşırı spazmı hafifletir, bu da normal bir idrar çıkışı sağlar. Seçici olmayan, mesanenin aşırı rahatlamasına neden olabilir, ki bu onların dezavantajıdır.

Prostatit ile alfa blokerler preparatlarının listesi

Halen prostatit için kullanılan oldukça geniş bir alfa adrenoblocker listesi bulunmaktadır. Bu tür ilaçları kendiniz seçmemelisiniz çünkü ciddi yan etkileri vardır. Alfa-blokerleri atayın, doktorun veroloğun hastanın muayenesinin sonuçları üzerine olmalıdır.

Ayrıca, bu tür ilaçların sadece karmaşık tedavide kullanıldığını da belirtmek gerekir. Örneğin, bir enfeksiyon iltihaplanma sürecine katılmışsa, alfa-adrenoblocker'lar sadece semptomatik bir etkiye sahip olacak, patojenden kurtulmaya yardımcı olmayacaktır. Bu durumda, doktor da bir antibiyotik reçete edecektir.

Prostatitli alfa-adrenoblocker ilaçları:

 • Tamsulosin (Omnik, Fokusin, Proflosin);
 • Doksazosin (Cardura, Artesin, Kamiren);
 • alfuzosin;
 • Prazosin.

Sıklıkla ilk iki aktif maddeyle birlikte reçeteli ilaçlar.

Tamsulosin seçici alfa blokerler aittir. İlaç, tıkanıklık belirtileri kurtulmak ve idrar atılımı sürecini normalize yardımcı olur, ancak almanın etkisi 2 haftadan daha erken değildir.

Doksazosin daha az etkili değildir. Böyle bir ilaç semptomatik tedavi olarak prostatit ve prostat adenomu için reçete edilir. Doksazosin, benign prostat hiperplazisinin tüm belirtilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Prostatitlerde alfa blokör kullanımı

İlacın dozu, hastanın ihmaline ve ilaç tipine bağlı olarak doktor tarafından ayrı ayrı reçete edilir. Genellikle prostat adenomu ile, amaca göre tamsulosin veya doksazosin bir tableti belirtilir. İlaçları, sabahları yeterli suyla birlikte, aynı zamanda içilmelidir. Kapsül veya tabletin, ilacın emilim sürecinin bozulmasına yol açabileceğinden, çiğnenmesi önerilmez.

Alfa blokerler genellikle hastalar tarafından iyi tolere edilir. Ancak özel durumlarda, yan etkiler, en sık arteriyel hipotansiyon belirtileri, yani basınçta azalma olabilir. Sonuç olarak, hasta zayıflık ve baş dönmesi, artan yorgunluktan şikayetçidir.

İlacın bileşenleri hoşgörüsüz ise, alerjik reaksiyonlar, özellikle deri döküntüleri, burun kanaması ve ağızda kuruma hissi mümkündür. Yan etkiler telaffuz edilirse, bir doktora danışın.

Sonuç

Alfa-adrenoblocker'lar prostatit ve prostat adenomunda kullanılan oldukça etkili bir ilaç grubudur. Ancak bu tür bir tedavi semptomatik bir etkiye sahiptir ve hastanın doktorun ziyaretini ihmal etmesi ve kendi kendine ilaç tedavisine girmesi durumunda prostatitin sonsuza dek ortadan kaldırılmasına yardımcı olmaz.

Prostat iltihabı alfa blokerleri listesi

Günümüzde prostatit tanısı, 45 yaşından sonra erkekler arasında bir beladır. Bunlar istatistiksel verilerdir, ancak doktorlar gerçekte durumun daha da kötü olduğunu, daha güçlü olan cinsiyetin yarısının prostatit geçirdiğini söylüyor. Hastalık, erkeklere büyük rahatsızlık verir ve yaşam kalitesini kötüleştirir: düzenli ve karmaşık idrara çıkma, alt karın bölgesinde çeken bir karakterin ağrısı, erektil fonksiyon ile ilgili sorunlar ve libido azalması.

Bütün bu sorunları dışlamak için, doktorlar hastalarına prostatit ile alfa bloker ilaçları almaları konusunda tavsiyelerde bulunur.

Ilaçlar nelerdir?

İnsan vücudu, devasa sinir reseptörleri ve sonları dizisinden inşa edilmiştir. Bunların her biri bunu veya bu işlevi yerine getirir:

 1. A1a reseptörleri mesanenin boynunda, prostatta ve üretrada bulunur. Bu noktaları uyarma sürecinde, pelvik organların kaslarında bir azalma vardır.
 2. A1B reseptörleri, arteriollerin yüzeylerinde lokalize olur ve bunların stimülasyonu, damarların daralmasına yol açar. Sonuç olarak, kan basıncı artar.
 3. A2 reseptörleri nöromüsküler sinapslarda yer alır, bu noktalar üzerindeki etki, antihipertansif bir etkinin ortaya çıkmasına ve hipertansiyona bloke edilmesine katkıda bulunur.

Ilaçlar ne için?

Prostatitin kendileri ile alfa blokerleri çok etkilidir. Bu grubun fonlarının terapinin etkinliğini arttırması amaçlanmıştır. Sadece doktor bu fonları size reçete edebilir.

Genellikle bu aşağıdakiler için yapılır:

 1. Mesane kas sisteminin tonunu azaltın.
 2. Düz kas tonusunu azaltın.
 3. Düşük kan basıncı.

Bu ilaçların kullanımından sonra olumlu bir etki, vakaların yüzde elliinde belirtilmiştir.

sınıflandırma

Bu ilaçların iki çeşidi vardır. Seçici ve seçici olamazlar. İlk ilaç grubu, tamusolosin adı verilen ilacı içerir. Hastalığın tedavisinde, bir dizi olumlu özellik ile karakterizedir:

 1. Ön eğitim almayın.
 2. Neredeyse hiç yan etki yok.

Fakat çok özel bir nüans var: bu fonlar retrograd ejakülasyonu tetikliyor.

Bu nedenle, çoğu zaman, doktorlar bu fonların seçici olmayanlardan daha iyi olduğu konusunda hemfikirler. Bu tür ilaçlar, genitoüriner sistem ve merkezi sinir sistemi üzerinde daha güçlü bir etkiye sahiptir.

Prostatit için kullanılan ilaçların listesi

Prostatitli alfa adrenoblocker'lar patolojinin tipine bağlı olarak reçete edilir. Prostatit gibi bir hastalığın tedavisinde kullanılan sadece dört ilaç türü vardır. Belli bir ilaç grubunu kullanma ihtiyacı doktor tarafından belirlenir. Ayrıca prostatit için kullanılan alfa-adrenoblockerler sunulacaktır.

prazosin'dir

İlaçlı kısa etkili ilaç denir prazosin'dir Gastrointestinal yoldan hızla emilir. Etkisi damarları genişletmek ve idrar çıkışı sürecini kolaylaştırmaktır. Bir doktor izni olmadan kesinlikle kabul edilemez bir kasıtlı kullanım.

Ilacın ilk kullanımı kan basıncında bir düşüşe neden olabilir. İlacın kalp ritminde bir etkisi yoktur.

Ne sonuç doğurabilir:

 1. Baş ağrısı.
 2. Tükenmesi.
 3. Baş dönmesi.
 4. Ayakların şişmesi.
 5. Ağızda bulantı ve kuruluk.

Günde iki kez ilaç içmek tavsiye edilir. Tedavi süresi ve doz, ürolog tarafından sıkı bir sırayla belirlenir. Ana endikasyon iyi huylu prostat hiperplazisidir.

Ilaç alfuzozin

Prostatit tedavisinde seçici olmayan alfa blokerler, idrar basıncını geri kazanmak için tasarlanmıştır. Sonuç olarak, idrara çıkma süreci restore edilir, spazmlar ortadan kaldırılır ve ağrı giderilir.

İlaç alma sürecinde, aşağıdaki olumsuz reaksiyonlar meydana gelebilir:

 1. Karında mide bulantısı ve hassasiyet, dışkı bozuklukları.
 2. Tükenme, karışıklık, uyuşukluk.
 3. Kurucu bileşenlerin hoşgörüsüzlüğü.
 4. Şişlik, kulaklarda ses, kalpte ağrı bastırıyor.

Bu ilaçları akşam saatlerinde almaya başlamak gerekir. Doz, kabul süresi doktor tarafından belirlenir.

doksazosin

doksazosin tablet formunda yapılır. Ürodinamiği doldurmak için tasarlanmış, toplam kolesterolü etkileyerek, onu arttırır.

İlaç kan basıncında keskin düşüşlerin etkilerinden yoksundur, kalp üzerindeki yük önceki ilaç kadar büyük değildir. Prostat hiperplazisi ve diğer inflamasyon tiplerinin tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Olası sonuçlar:

 1. Karışıklık, uyku bozuklukları, bayılma.
 2. Kalp hızı yetmezliği.
 3. Görme problemleri.
 4. Deri patolojisi
 5. Göğüs ve omurgada keder var.

Tavsiye edilen doz aşılırsa, kan basıncında bir düşüş olabilir. Diğer ilaçlar ile kombinasyon halinde terapötik etkinin artmasına veya bozulmasına neden olabilir.

terazosin

Prostatit için ilaç alfa blokeri terazosin periferal reseptörlerin bloke edilmesini destekler ve hastalığın çeşitli formları için reçete edilir. İlacın etkisi uygulamadan bir saat sonra başlar.

Maksimum etki iki saat içinde gerçekleşir. Kullanımın özgüllüğü: İlk dozaj minimal olmalıdır. İlacını içtikten sonra 6-8 saat yataktan çıkamazsınız.

Yan etkiler arasında hızlı kalp atışı, görme keskinliği, cinsel istek, bacakların şişmesi azalmış olabilir.

Bu ilacı alkollü içeceklerle birleştirmek yasaktır.

Şiddetli semptomlar ve ihmal edilmiş patoloji ile, prostatit için alfa-redüktaz inhibitörleri reçete edilir. Bunlar prostat büyümesini etkileyen hormonal ilaçlar. Ancak tedavinin sonucunun daha yüksek olduğu, bu ilaçların uzun bir ders alması önerilmektedir.

Sonuç

Prostatit ilaçları olan adrenoblockerlerin listesini inceledik ve bu ilaçlar en etkili ilaçlardan biri olarak kabul edildi. Üretra ve mesane üzerinde güçlü bir terapötik etkiye sahiptirler, gerginliği ortadan kaldırırlar. Sonuç olarak, idrarın tamamen çekilmesi sağlanır, pürülan lezyonların gelişmesi ile yüklenen durağan süreçler önlenir.

Ancak, olumlu yanı rağmen, bu ilaçlar her zaman vücut tarafından iyi algılanmaz. Olumsuz yan etkilerin oluşmasını önlemek için bunları kendiniz satın almayın. Sadece ilgilenen doktor, bireysel durumu yeterince değerlendirebilir ve hastaya böyle bir çarenin reçetelenip yazılmayacağına karar verebilir. Doktor gerekli dozajı belirler ve tedavinin gidişatını belirler.

Prostatın iltihaplanması için kompleks tedavide alfa-adrenoblockerlerin rolü

Alfa-adrenoblocker yardımıyla idrara çıkma bozuklukları ortadan kaldırılır, ağrılar kesilir ve güç arttırılır. Bu grubun ilaçları, tedavinin temeli değildir, ancak kronik prostatit ve prostat adenomu için giderek daha fazla reçete edilmektedir. Terapi süreci uzun ve 4 ila 8 hafta arasında değişmektedir.

Prostatiti tedavi eden ilaçlar

Prostatit tedavisi, hastalığın evresine, formuna ve semptomlarına bağlı uzun bir süreçtir. Tek başına ilaç reçete edilmez. Katılan hekim, inflamasyonla mücadele planını ancak tanıdan sonra ve patolojinin nedenlerini ortaya çıkararak belirleyebilir.

Prostatit tedavisinde kullanılan ilaçlar:

 1. Alfa-blokerler. Ilaçlar idrara çıkmayı amaçlamaktadır. Uygulamadan sonra, genişlemiş prostat tarafından sıkılan idrar torbasından çıkarılır.
 2. Antibiyotikler. Bakteriyolojik prostatit teşhis edilirse, patojenik mikroorganizmaların gelişimini baskılamak için ilaçlar reçete edilir. Rektal fitiller ve enjeksiyonlar kullanılır.
 3. NSAID. Patolojinin gelişmesini önlemek ve inflamatuar süreci durdurmak için atanırlar. İdrar yaparken ağrı ve rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olur.
 4. Antispazmodik. Onların yardımıyla, prostat ve mesane kaslarının spazmı çıkarılır. Bir adam tuvalete ağrı olmadan gidebilir ve seks yapabilir ve prostat suyunun dışarı akışını da kolaylaştırabilir.
 5. Hormonal preparatlar. Hormonal arka plan normalize, kan dolaşımını artırmak, şişlikleri ortadan kaldırmak için atayın.
 6. Fitoterapötik preparatlar. Bu ilaç grubu bitki bileşenlerine dayanmaktadır. Eylemleri daha az agresiftir ve şişlik sendromunu hafifleterek ve patolojinin yayılmasını önleyerek, şişlik ve iltihaplanmayı gidermeyi amaçlamaktadır.
 7. Vitamin Kompleksleri. Lokal bağışıklığı geliştirmek ve metabolik süreçleri normalleştirmek için tasarlanmıştır.
 8. Kas gevşeticiler. Onların yardımı ile prostatın sekresyonunun dışarı akışını iyileştirir, mesanenin duvarlarının stresini azaltır.

Prostatit tedavisi kapsamlı olmalı, ancak bu tüm ilaçları bir kerede almanız gerektiği anlamına gelmez. İlaç tedavisine fizyoterapi, fizyoterapi prosedürleri eklenir. Ayrıca, zararlı ürünleri hariç tutmak gerekir.

Genel alfa blokerler fikri

Prostatit tedavisinde alfa blokerler ikinci basamak ilaçlardır. Antibiyotiklere, antiinflamatuar ve analjeziklere ek olarak reçete edilirler. Bu grubun fonları, idrar yaparken ağrıyı ortadan kaldırmak ve inflamasyonu azaltmak için kullanılır.

Adrenoblockerler, adrenalin ve noradrenalin üretimini azaltır ya da durdurur, bunlardan sorumlu olan reseptörleri nötralize eder. İlaçları aldıktan sonra, aşağıdaki etki gözlenir:

 • prostat ve mesane kas tonusunun ortadan kaldırılması;
 • vazodilatasyon ve kan dolaşımının iyileştirilmesi;
 • kan basıncını düşürmek;
 • kan şekerinde düşüş.

Ayrıca, ilaçlar kardiyovasküler hastalıkları tedavi etmek için kullanılır. Kronik prostatit ile hastaların% 50'den fazlası tedavi seyrinin 5. gününde pozitif bir etkiye sahiptir.

Prostat adenomu ile, bu ilaçlar cerrahi müdahaleyi önlemeye yardımcı olur. Neoplazmdaki azalma tedavide 2. haftada gözlemlenmiştir ve semptomlar ilk dozdan sonra kaybolur.

İlaç çeşitleri ve kullanım amacı

Belirli bir alfa blokör sınıflandırması vardır. Doktor, patoloji ve hastanın genel sağlığına bağlı olarak ilacı reçete eder.

 1. Non-selektif. Semptomiyoloji çok belirgin olmadığı zaman, hastalığın kronik bir formu için reçete edilir ve remisyon döneminde hemen hemen hiç rahatsızlık yoktur. Bu ilaçlar, mesane ve sinir sisteminin kaslarını kuvvetli bir şekilde etkiler ve bir takım yan etkilere neden olur.
 2. Seçici. Şişliği ve hassasiyeti hızlı bir şekilde ortadan kaldırmak için bu tip adrenoblockerler alınır. Kısaltılmış ve uzun süreli maruz kalma ilaçlarına ayrılırlar. Kronik prostatit ile ikincisi en etkilidir. Bununla birlikte, cinsel ilişki boşalma ile bitmediğinde, bunların kullanımı retrograd ejakülasyona neden olabilir.
 3. Uroslekticheskie. İlaçlar prostat dokusunun kas tonunu ortadan kaldırır, sfinkterin fonksiyonunu normalleştirir. Uzun resepsiyon için tayin edilir. Etki sadece iki haftalık bir tedaviden sonra gözlemlenir.

Söz konusu ilaçlar, idrarı iyileştirmeyi, ağrıyı ve idrarın tutulmasını önleyerek, reflü önlenmesini amaçlamaktadır. Güçlenmeyi arttırmak, baş ağrılarını azaltmak ve beyin damarlarını genişletmek için başka bir grubun adrenolikleri atandı: beta blokerleri.

Bu ilaç grubunun prostat iltihabı üzerindeki etkileri

Alfa blokerleri mesane ve üretrayı etkiler, prostat ödemini azaltır. Hangi enzimin engellendiğine bağlı olarak, iki mekanizma ayırt edilir, bu da etki mekanizmasında farklılık gösterir:

 1. 5-alfa redüktaz inhibitörleri. Erkek vücudunda hormon dihidrotestosteron üretimi azalır, bu da prostatın patolojik genişlemesini etkiler. İlacın aktif bileşenleri yavaş yavaş toplanır, bu nedenle bu tedavi altı aya kadar sürebilir. Bu sınıfın engelleyicileri, potensi ve sperm üretimini etkileyebilir.
 2. Alfa-1-bloke edicilerdir. İlaç prostat bezinde ve mesanenin mukoza zarında inflamatuar sürecin yayılmasını engeller. Eylemleri, resepsiyonun başlamasından birkaç gün sonra başlıyor. Enfeksiyöz prostatit için reçete edilmez, aynı zamanda ciddi patolojiler için de reçete edilir. Erkeklerin% 90'ının terapiden hiçbir yan etkisi yoktu.

Şiddetli prostatit formlarında, inhibitörler reçete edilir. Tedavi sırasında, gücü artıran ilaçlar alınmamalıdır.

En sık kullanılan ilaçların listesi, uygulama özellikleri

Alfa blokerler semptomatolojiye bağlı olarak prostatit için reçete edilir. Farklı aktif madde bileşimlerine sahip birçok çeşit vardır.

Bir ilacın seçiminde önemli bir faktör, olası alerjik reaksiyonlar, arteriyel hipotansiyon, karaciğer hastalığı veya bir elemente karşı bireysel hoşgörüsüzlüktür. Aşağıda bu grubun en etkili ve popüler uyuşturucularının bir listesi.

"Tramsulozin"

Bu ilaç genellikle idrar rahatsızlıkları eşlik eden kronik prostatit ve adenom için reçete edilir. "Tamsulosin", seçici olarak prostatın kas kaslarına etki eder ve tonu ortadan kaldırır. Ayrıca, inflamatuar süreci durdurur, mesane ve üretrayı da olumlu etkiler.

Tıbbi form - bir kabuk ile kaplanmış kapsüller. Bir paket 30 gün için tasarlanmıştır. Tedavinin seyri 4 ila 6 haftadır. İlaç en güvenli ve etkilidir, ancak bunu kendiniz reçete etmeniz tavsiye edilmez.

Her sabah bir kapsül alır, 7-8 saat sonra en yüksek aktif madde konsantrasyonuna ulaşılır. Ağrılı semptomların giderilmesi ve hastanın sağlığının iyileştirilmesi 7-10 gün sonra ortaya çıkar.

"Tamsulosin" aşağıdaki yan etkilere neden olabilir:

 • hazımsızlık bozukluğu;
 • dışkı ihlali;
 • boşalma ihlali: onun tamamen yokluğu;
 • alerjik reaksiyon.

Bu ilacın en popüler analogu "Omnik" dir, özdeş bileşenler içerirler. İsim ve fiyattan bağımsız olarak, uygulamanın etkisi aynıdır.

"Terazosin'dir"

Bu ilaç, genitoüriner sistemin organlarını seçici olarak etkileyen terazosin maddesine dayanır. Kullanımı, ödemin azaltılmasını, kan damarlarının genişlemesini ve prostat bezinin kan dolaşımını iyileştirmeyi mümkün kılar, bu da hızlı bir iyileşmeye katkıda bulunur. Sadece inflamasyon için değil aynı zamanda iyi huylu tümörler için reçete edilir.

İlaç dozaj formu 1, 2, 5, 10 mg terazosin içeren bir tablettir. Asgari tedavi süresi, dozun kademeli olarak arttığı bir aydır. Başlangıçta, yatmadan önce 0.5-1 mg kullanılması tavsiye edilir, kurs sonunda, 20 mg'a kadar bir artış mümkündür.

Tedavinin yan etkileri:

 • kan basıncının düşürülmesi;
 • hızlı darbe;
 • vücutta sıvı tutma;
 • mide bulantısı ve baş ağrısı.

"Terazozin" adrenoblokatorami grup beta, potens, inhibitörleri artıran ilaçlar ile reçete değildir. Kendini tayin ve dozaj tespiti sadece istenen etkiyi getirmez, aynı zamanda sağlığa da zarar verebilir.

"Alfuzosin"

"Alfuzozin" bir grup seçici olmayan ilaç anlamına gelir. Bununla birlikte, diğer alfa blokerlerden daha az popüler değildir. Prostatit, adenom, idrar fonksiyonunun ihlaline yol açan diğer ürolojik hastalıklar için reçete edilir. Uygulama sırasında prostat bezindeki basınç azalır, şişkinliği azalır, mesaneyi yükten serbest bırakır.

Dozaj formu, her biri 2 veya 5 ml alfuzosin hidroklorür içeren, sarı veya beyaz bir zar ile kaplanmış bir tablettir. Günde birkaç kez, maksimum günlük dozda 10 mg alınır. Tedavinin seyri 4 ila 6 haftadır.

Aşağıdaki yan etkiler nadir durumlarda ortaya çıkar (bunların görünümü aşırı dozdan kaynaklanabilir):

 • Düşük tansiyon;
 • zehirlenme belirtileri, ağız kuruluğu;
 • halsizlik, baş dönmesi;
 • taşikardi.

Farklı grupların adrenoblocker'larını aynı anda almak yasaktır. Farklı ilaçların bileşenleri vücut üzerindeki etkilerini etkilediğinden, bu tür tedaviden etkililik yoktur.

"Doksazosin"

Önceki adrenoblockerlere karşı alerjik reaksiyon durumunda "Doksazosin" reçete edilir. Onun eylemi, erkek hormonunun üretimini ve kandaki kolesterol seviyesini engellemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle ağrı sendromu sabittir, idrara çıkma sorunu ortadan kalkar, prostat bezinin şişmesi giderilir. Prostatit gelişimin ilk aşamasında tespit edilirse ilaç, ek ilaçlar olmaksızın kullanılabilir.

Dozaj formu, her biri 1 ila 8 ml aktif maddeden oluşan bir beyaz toz içeren bir tablet veya kapsüldür. Ortalama olarak, tedavi 6 haftadır, bu süre boyunca her 7 günde bir ilacın dozu giderek artmaktadır.

Doz aşımı durumunda, diğer adrenoblockerlere benzer yan etkiler görülür: mide bulantısı, kusma, dikkat eksikliği, halsizlik. Rinit gelişmesinden dolayı yüzün şişmesi olabilir. Aşırı durumlarda, sfinkter ve mesanenin kas tonusunu kaybederek idrar tutamamaya neden olur.

"Doksazosin" 5-alfa redüktaz inhibitörleri ile birleştirilmesi tavsiye edilir. Tedavi daha etkili olacaktır, üçüncü veya dördüncü günde patolojik semptomlar ortadan kaldırılabilir.

Tedavi hakkında geribildirim

"Kronik prostat iltihabı teşhisi konduğunda, doktor aralarında bir adrenoblocker bulunan pek çok ilaç reçete etti. Yaklaşık 2 yıldır alevlenmeler sırasında "Tramzulosin" aldım. Çok etkili bir ilaç, sonunda tedavinin ilk gününden sonra yardım etmeye başladı. Ancak şimdi harekete geçmiştir. Ürolog, vücudun aktif maddelere tepki gösterip etmediğini ve bu nedenle "Terazozin" reçete ettiğini söyledi.

"Bir doktorun tavsiyesi üzerine Omnik'i kabul ediyorum." Kendimi daha iyi hissediyorum: acı ve yanma gitti, güç geri döndü. Ancak sperm üretimi belirgin bir şekilde azaldı. Endişelenmeyin, çünkü diğer erkeklerin İnternet incelemelerinde bu geçici bir fenomen olduğunu okudum. Bir sonraki kurs için "Tramzulosin" satın almayı planlıyorum çünkü fiyatının yarısı kadar. "

“Fiziksel aktiviteyi arttırdığı söylendi, aksi halde ilaç tedavisinin etkisi olmayacak. Ancak, saldırılar sırasında, tuvalete gitmek için neredeyse hiç zorlanmadım. İki hafta süren Doksazosin uygulamasından sonra, temiz havada daha fazla yürümeye başladım. Ve dersin sonunda sabah koşabilirim. "

"Alfa-adrenoblockerlar prostatit ile kurtarılan ilaçlardır. 5 yıllık hastalık için alternatif olarak "Terazozin" ve "Alfuzozin" içtim. Her ikisi de bana yaklaştılar: herhangi bir yan etkiye neden olmadılar ve seks hayatımı restore ettiler. ”

Alfa-adrenoblockerlar prostatitleri tedavi etmez. İdrarın işlevi bozulduğunda, kronik formların zorunlu tedavisinin bir parçasıdırlar. İlaçlar güvenlidir ve vakaların sadece% 10'unda yan etkilere neden olur. Bununla birlikte, tek başına dozajı reçete etmek ve gücü arttırmak için araçlar ile birleştirmek tavsiye edilmez.

Prostatitlerde alfa blokör kullanımı

Bir süre önce, kronik prostatiti tedavi etmenin tek yolu cerrahi müdahale idi. Günümüzde farmakolojik şirketlerin gelişimi, prostat adenomunun başarılı tedavisi için doğrudan hiperplastik dokuya yönlendirilen modern ilaçlar sunmaktadır.

Kronik prostatit için ilaç

Prostat bezinin iltihabında kullanılan ilaçların etkisi, androjen prostat üzerindeki olumsuz etkilerini baskılama yeteneklerine dayanmaktadır. Bu bez salgılarla azaltılmış aktiviteye yol açar, boyutları azaltılır ve böylece, kan dolaşımı ve doku geliştirmek ağrı, idrar işlemi geçmesi, aynı zamanda vücut salgılarının normal çıkışına geri.

Prostatitin ilaç tedavisi arasında, bu ilaç grupları ayırt edilir:

 • antibiyotikler;
 • alfa blokerler;
 • anti-enflamatuar ilaçlar.

Kronik prostatit tedavisi için antibakteriyel ilaçlar, sadece enfeksiyöz formuyla doktor tarafından reçete edilir. Bunun için, idrarın bakteriyolojik bir çalışması ve üretradan bir yayma gerçekleştirilir. Enfeksiyonun tespiti durumunda, bakterilerin belirli antibiyotiklere duyarlılığı belirlenir. Tedavi rejimi her vaka için ayrı ayrı seçilir. En yaygın antibiyotik grupları şunlardır: fluorokinolonlar, penisilinler, sefalosporinler ve aminoglikozitler.

Alfa-blokerler, kas hücre yüzeyi uyarıcı prostat ve mesane sfinkter idrar sırasındaki normal çalışmaya devam reseptörleri. Bu durumda, idrarın prostatın çıkış kanallarına girmesi en aza indirgenir.

Steroidal olmayan anti-enflamatuar ilaçlar (diklofenak, ibuprofen, nimisulid, movalis) belirgin bir prostat ağrı ve enflamasyon ekspresyonunu azaltır.

Alfa-adrenoblocker'ların prostat inflamasyonu üzerine etkisi

Normal idrarı olan erkeklerde, bu işlemden hemen önce, intraüretral basınç azalır. Bundan sonra, intravezikal basınçtaki artış detrusorun azalmasını izler. Bu EMG idrar tüm işlemi sırasında dış üretral sfinkter gevşeme uzanan yansıtma yoluyla kaydedilebilir elektrik duraklama, not edilmelidir.

Bir erkeğin kronik prostatiti varsa, prostat bezinde bazı değişiklikler olabilir ve bunların arasında dikkat edilmesi gerekir:

 • üretral kapatma basıncında önemli artış;
 • maksimum işeme oranında azalma;
 • Mesanenin boynunun eksik açılması.

Bu değişiklikler, sempatik işlevin ihlalinin bir sonucudur. Modern araştırmaya göre, fonksiyonel üretral tıkanıklık prostat bezinin iltihabının temel faktörüdür. Andrenerjik stimülasyondaki artış, üretral içeriklerin prostat kanallarına geri akışına neden olur. İhlal kas tonu prostatit gelişiminin ana mekanizmalardan biridir reflü İntraprostatik, yatkınlık özelliklerini işeme bir değişikliğe neden olur.

Yapılan çalışmaların sonuçlarına göre, alfa-adrenoblocker kullanımı, alfa-adrenerjik reseptörlerin reflünün gelişiminde ve prostatik sendromların patogenezindeki rolünün bir kanıtıdır. Onların yardımı ile orada:

 • semptomların düzelmesi;
 • maksimum üretral kapatma basıncında azalma;
 • idrar akış hızında bir artış;
 • relaps sıklığında azalma.

Alfa blokerler sınıflandırması

Bu ilaçlar ayrılır:

 • seçici olmayan ilaçlar (fentolamin, fenoksibenzamin);
 • seçici kısa etkili ajanlar (prazosin);
 • seçici uzun etkili ajanlar (terazosin, doksazosin, alfuzosin);
 • üroleptik ilaçlar (tamsulosin).

Daha sonra, kronik prostatit tedavisinde kullanılan en popüler ilaçları ele alacağız.

Tamsulosin, prostat bezinin yumuşak kaslarının postsinaptik adrenoreseptörlerini, mesanenin boynunu ve üretranın prostatik kısmını seçici olarak etkileyebilen bir ilaçtır. Bu, idrar yapma sürecinin normalleşmesi sonucunda düz kasların tonunun azalmasına neden olur. Tamsulosin ile tedavi aynı zamanda prostatit iltihabı azaltmak için yardımcı olur.

Pozitif etki, tabletlerin alınmasından 14 gün sonra zaten fark edilebilir. Tamsulosin, kronik prostatitle mücadelede en etkili ilaçlardan biridir. Prostatitin tamsulosin ile tedavi edilmesi, hastanın ilaca karşı aşırı duyarlılığı, arteriyel hipotansiyona eğilimi ve karaciğerde anormallikler varsa önerilmez.

Alfuzosin, kronik prostatit tedavisinde seçici olmayan ilaçlara karşılık gelir. Yüksek verime sahiptir, idrar yolundaki basıncı azaltmanıza ve ayrıca idrar akışına herhangi bir dirençle başa çıkmanıza yardımcı olur. Alfuzosin alan erkekler hafif idrara çıkma ve dizüri giderilmesi güvence altına alınabilir.

Diğer alfa blokerler ile alfuzosin uyumsuzdur. Bu dikkate alınmazsa, hipotansiyonun gelişmesine yol açacak hipotansif etkisini güçlendirebilirsiniz.

Alfa blokerler grubundaki özel bir yer, doksazosin tarafından işgal edilir. Erkeklerde genitoüriner sistem hastalıklarının tedavisi için karmaşık tedavide aktif olarak kullanılır. Prostatitin ana semptomlarını gidermek ve periferik vasküler direncini azaltmak için kullanılır. İlaç idrara çıkma sürecini normalleştirir ve pelvik organların genel durumunu iyileştirir.

Tıbbi özelliklerine rağmen, doksazosin bazı yan etkilere sahiptir:

 • vizyonu bozar;
 • nefes almayı zorlaştırır;
 • alerjik reaksiyonların ortaya çıkmasına, yumuşak dokuların ödemine, vb. yol açar.

Alfa blokerlerin sağlık üzerine etkisi

Hastaların yaklaşık% 85-90'ı normal olarak bu gruba ait ilaçlarla tedaviyi tolere etmektedir. Ancak tedavi süresi nispeten uzundur.

Engelleyici almak, olası yan etkileri unutmayınız.

En sık görülen yan etki, baş dönmesi (ortostatik hipotansiyona bağlı) ve geçici bir performans kaybıdır (olası basınç farklılıkları nedeniyle). Kronik prostatitin alfa-adrenoblocker ile tedavisi semptomatik ve analjeziktir. Eylemlerinin ilkesi, mesanenin boynunun kas liflerinin gevşemesine dayanması nedeniyle, sıklıkla prostatit ile eşlik eden semptomları hafifletmeye yardımcı olur. Bu tedavinin tek dezavantajı yan etkilerin varlığı olabilir.

hisse Onunla arkadaşlarınla ​​ve kesinlikle seninle ilginç ve yararlı bir şeyler paylaşacaklar! Çok kolay ve hızlı, kolay basın En sık kullandığınız hizmetin düğmesi:

Prostatit tedavisinde kullanılan alfa blokörlerin gözden geçirilmesi (fiyatlar ve yorumlar ile)

Akut ve kronik prostatitli alfa adrenoblocker'lar, idrar yolu spazmları ve mesanenin düz kaslarına bağlı olan belirgin idrara çıkma ile cerrahi müdahaleyi önleyebilirler. Bu yeni kuşak ilaçlar, uygulandıkları zaman, kan damarlarının ve kasların kasılmasını ve gevşemesini kontrol eden, işlevselliği geri kazandıran ve normal işlevlerini kolaylaştıran reseptörler üzerinde aktif olarak hareket ederler. Bu tür bloke ediciler, uygulamalarını ürolojide bulmuşlardır, tüketici değerlendirmeleri bunu doğrulamaktadır.

Terapi özellikleri

Uygulayıcılar, prostatitin erkeklerde idrar disfonksiyonu üzerindeki etkisinin farkındadır. İltihaplı ve şişmiş prostat bezleri, mesanenin duvarlarını sıkar ve bu da basınçta bir artışa ve aynı zamanda dışarı çıkma ihlaline yol açan idrar kanallarına neden olur. Aşağıdaki patolojiler ile bağlantılıdır:

 1. Üretrayı kapatırken artan basınç.
 2. Azaltılmış idrara çıkma oranı.
 3. Mesanenin boynunun eksik açılması.

Prostatitin genel tedavisinde kullanıldığında alfa adrenoblockerler, yukarıdaki ihlalleri ortadan kaldırır ve idrar çıkışını normalleştirir. Bu ilaçlar, doktor tarafından atanan prostatit tedavisinin bir parçası olarak düzenli girişleriyle iyi bir terapötik etki sağlar.

Bir kez daha ilaç seçiminin ve tedavi sürecinin uzunluğunun doktora gittiğini hatırlamak gereksiz olacaktır. Kontrolsüz alfa blokör kullanımı komplikasyonlarla doludur, bu ilaçlara göre, çok güçlüdür.

Tıbbi ürünlerin sınıflandırılması ve çeşitleri

Ürolojide, alfa blokerleri genellikle gruplara ayrılır, böylece onların listesi çok hantal değildir. Bu sınıflandırma, seyrinin şiddetine, semptomlarına, yaşına ve hastanın genel sağlığına bağlı olarak, prostatta kullanım için uygun ilaçların seçimini büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır. Toplamda 4 grup var:

 • Seçici kısa etkili blokerler.
 • Seçici uzun etkili blokerler.
 • Seçici olmayan blokerler.
 • Üroselektik blokerler.

İlaçlar hastalığın derecesine ve semptomlara bağlı olarak reçete edilir.

En ünlü kısa etkili seçici ilaç Prazosin, uzun etkilidir - Doxazosin, Alfuzosin, Terazosin. Doksazosin, derlemelerde, erkeklerde genitoüriner sistemin disfonksiyonlarının tedavisi için önerilen en popüler ilaçlardan biri olarak kabul edilir. Ana eylemi, prostatitin akut semptomlarının giderilmesi ve idrarın normalleşmesidir. Bu alfa1 adrenoblocker, pelvik organların normalleşmesine katkıda bulunan periferik vasküler direncini aktif olarak azaltır. Modern alfa blokerler ile ilgili ilaçlara sahip yan etkiler, görme keskinliğini ve çeşitli alerjik reaksiyonların görünümünü içerir - derideki döküntülerden toksik ödemlere.

Alfuzosin daha hafif bir etkiye sahiptir. Bu alfa bloker kullanımı esas olarak kronik prostatit tedavisi için endikedir. Etkisi paha biçilmezdir - mesanedeki basıncı hızla azaltır ve günün herhangi bir saatinde normal idrara çıkmayı sağlar. Terazosin, benzer bir terapötik etkiye sahiptir ve ayrıca prostatit tedavisinde aktif olarak kullanılır. Onun özelliği, diğer alfa blokerlerin aksine, taşikardiye neden olmaması ve neredeyse hiç yan etkisi olmamasıdır.

Ancak yeni neslin alfa blokörleri ile ilgili bilinen ilaçların listesini kapatan en popüler ilaç Tamsulosin'dir. Ürolektektik ilaçlara aittir ve 2 haftalık kullanımından sonra prostatit tedavisinde belirgin bir etki sağlar. Bu ilaç, prostatın, idrar yolunun ve mesanenin düz kaslarının sinir uçlarını göstererek, onların rahatlamasına neden olur. Bu, idrar çıkışının normalleşmesine ve ayrıca tıkanıklığın akut semptomlarının giderilmesine yardımcı olur. Farmakolojik grubunun en iyisi olarak kabul edilen bu alfa bloker kullanımı, prostatın iltihaplanmasını ve ödeminde belirgin bir azalmayı azaltmaya yardımcı olur. Yukarıdaki fonlardan herhangi biri sadece doktor tarafından reçete edildiği gibi alınabilir. Böyle bir tedavi etkili olacak, herhangi bir evre ve formda prostatitte etkili olacaktır.

İlaç sinir uçlarında akut olarak hareket eder, onları rahatlatır.

maliyeti

Bu engelleyicilerin sahip oldukları oldukça yüksek fiyatlar, etkinlikleriyle doğru orantılıdır. Korkmamalılar. Sonuçta, bu rahatsızlık verici bu erkek hastalıktan tam ve nihai iyileşme için bu ilaçlar gereklidir. Aynı ürün fiyatları Rusya'nın bazı bölgelerinde farklı olabilir. Bizim tabağımızda, sermayenin eczanelerinin verilerine dayanarak gösterilecekler.

Prostatit için alfa blokerler

Prostat bezinin iltihaplanması tedavisi çok uzun ve sorumlu bir süreçtir. Hastalığın nedenine bağlı olarak, temel terapi seçimi değişebilir. Hastalığı tedavi etmek için kullanılan ilaçların şartlı olarak 2 gruba ayrıldığını bilmek önemlidir.

1. satırın ilaçları:

2. satırın ilaçları:

 • İmmünmodüle edici maddeler;
 • venotoniki;
 • Alfa-blokerler;

İkinci fon grubu, hastanın iyileşmesi için doğada ek niteliğe sahiptir ve tedavi için bir temel olarak kullanılamaz. Şu anda en yaygın olan bir yardımcı etkinin preparatları prostatit olan alfa blokerlerdir.

Prostat iltihabında alfa blokerler: etki mekanizması

Ürologların bu farmasötik ürün grubuna çok düşkün olduğu temel özellik, prostatın, mesanenin ve idrar yolunun düz kaslarını gevşetme kabiliyetidir. Bu etki ağrılı ve sık idrara çıkma şeklinde semptomları önemli ölçüde azaltır.

Reseptörleri etkileme olasılığına bağlı olarak, alfa blokerler temsilcileri şunlardır:

İlk vücutta düz kaslar üzerinde eşit davranır. Bazı yan etkiler (hipotansiyon, sindirim bozuklukları, kabızlık) nedeniyle daha az popülerdirler. İkinci grup, prostat bezinin dokularında kas liflerinin nokta benzeri gevşemesi ile karakterizedir.

Prostatitli alfa adrenoblockerler, hastalığın seyrini hafifletmek için tasarlanmıştır, ancak tedavi etmezler. Bu tamamen semptomatik tedavidir.

Uygulamalarından sonra, aşağıdaki etkiler gözlemlenir:


 1. İdrar çıkışının normalleşmesi;
 2. Düz kasların gevşemesi ağrıyı azaltır;
 3. Cinsel arzunun geri dönüşü;
 4. Küçük pelviste kanın durgunluğunun giderilmesi;
 5. Benign organ hiperplazisinin azalan bulguları.

Temel hazırlıklar

Alfa bloker grubundan ana ve en popüler ilaçları düşünelim.

tamsulosin

En çok kullanılan ilaçlardan biri. Erkek bezinde, mesanenin boynunda ve üretranın prostatik kısmında reseptörler üzerinde seçici bir etkiye sahiptir. Tüm blokörlerin ana özelliklerine ek olarak, organdaki enflamatuar yanıtı ve obstrüksiyon olgusunu da azaltabiliyor.

Bir paket içinde 30'luk kapsül formunda, ana madde dozu ile kaplanmış bir kaplama ile kaplanmıştır - 0.4 mg. Prostatit tedavisi için, kahvaltıda günde 1 kez 1 kapsül almak, 150 ml su veya sütle yıkamak gerekir.

Tedaviye devam eden hekimin reçetelerine göre tedavi süresi 2-3 aydır. İlk etki, ilacı kullanmanın 2 haftasından sonra ortaya çıkar.

Yan etkileri:

 • baş dönmesi;
 • Taşikardi, ortostatik reaksiyonlar;
 • Iştah kaybı, mide bulantısı, kusma, kabızlık;
 • Prematüre veya retrograd ejakülasyon;
 • Kaşıntı, deri döküntüsü.

Kontrendikasyonlar:

 • Maddenin bileşenlerine aşırı duyarlılık;
 • Bilinç kaybı ile hipotansiyona eğilim;
 • Şiddetli karaciğer yetmezliği.

Şu anda Tamsulosin, grubunun doktorları arasında en popüler temsilcisi.

doksazosin

Alfa-1 reseptörlerinin başka bir seçici antagonisti. Önceki ilaç ile benzer bir etkiye sahiptir. Bu aracın daha az popüler kullanımının ana farkı ve nedeni, uygulama sırasında titrasyona ihtiyaç duyulmasıdır.

Paket başına 1, 2, 4, 8 mg 30 tablet tabletlerde üretilmiştir. Ortalama günlük doz 4 mg'dır. Her gün 1 yemek kaşığı bir hap kullanın. İlk hafta, 7 gün sonra, 1 mg'lık bir doz reçete edilir - 2 mg ve böylelikle ortalama dört miligramlık bir orana kadar. Tedavi süresi 3 aydır.

Yan etkileri:

 • Uyuşukluk, baş ağrısı, asteni (zayıflık);
 • Rinit, periferik ödem oluşumu;
 • Bulantı, kusma, ishal;
 • Bu son derece nadirdir - idrar kaçırma.

Kontrendikasyonlar:

 • Tıbbın bileşenlerine karşı alerji.

Akut prostatitli alfa-adrenoblockerlerin zayıf bir sonuç verdiğini söylemeye değer. Bu, ilk etkilerin başlangıcından kaynaklanmaktadır. Doksazosin kullanıldığında, etkileri sadece 14 gün sonra ortaya çıkar, ki bu da hastalığın akut seyrinde kesilemeyecek kadar uzundur.

alfuzosin

Tek popüler ve yaygın olarak kullanılan seçici olmayan α-reseptör blokeri. Analogları ile aynı özelliklere sahiptir, ancak ürolojide daha az kullanıldığı için bir takım dezavantajlara sahiptir.

Bu, esas olarak vücuttaki tüm a-reseptörleri üzerinde bir etkidir. Sonuç olarak - damarların (hipotansiyon), bağırsakların (kabızlık) ve solunum yollarının düz kaslarının gevşemesi.

5 mg'lık tabletler halinde üretilmiştir. Hastalığın ciddiyetine ve doktorun reçetesine bağlı olarak günlük 7.5-10 mg doz. 200 ml su içtikten sonra, günde 3 kez öğünlerle birlikte yarım hap (2.5 mg) almalısınız. Terapi süreci - 2-3 ay. Bu ilacı aynı gruptan diğer ilaçlarla birleştiremezsiniz. Aksi halde, her ikisinin etkisini nötrleştirir.

Yan etkileri:

 • Zayıflık, uyuşukluk, kulak çınlaması, baş dönmesi;
 • Taşikardi, ortostatik hipotansiyon, anjina pektorisin alevlenmesi;
 • Ağız kuruluğu, mide bulantısı, kusma, kabızlık;
 • Ciltte kaşıntı ve döküntü.

Kontrendikasyonlar:

 • Ilacın bileşenlerine alerjisi;
 • Böbrek veya karaciğer yetmezliği;
 • Anamnezde hipotansiyon atakları.

Sonuç

Bu grubun ilaçları, prostat bezinin iltihabının ana semptomlarının giderilmesinde çok etkilidir. Yine de, sadece ana tedaviye ek olarak sunulabileceklerini anlamak gerekir.

Uzun süreli etkisinden dolayı prostatitli alfa blokerler hastalığın akut fazından çok daha faydalıdır. Bu fonların kabul edilmesi, ciddi advers reaksiyonların gelişmesini önlemek için, ilgilenen hekimle tartışılmalı ve kararlaştırılmalıdır.