Ana
Masaj

Alfa blokerleri: prostatit tedavisinde kullanılan ilaçlar

Alfa adrenoblocker adrenerjik sinapstan geçen sinir uyarılarını yavaşlatan ilaçlar olarak adlandırılır. Eylemlerinin kalbinde adrenerjik reseptörlerin (alfa-1 ve alfa-2) geçici bir blokajı vardır. Bu özellik kardiyolojide (kan damarlarının kan basıncını düşürmek için) ve ürolojide kullanılır.

Prostatit ile birlikte alfa blokerler gibi ilaçların kullanılması prostatın iltihaplanması nedeniyle bozulan idrara çıkma durumunu geri getirebilir.

Alfa blokerleri ne için kullanılır?

Sinir sistemi, insan organlarının çalışması ve kasların kontrolü ile doğrudan ilgilidir. Bir kişi sağlıklı olduğunda, bu mekanizma başarısız olmaz. Bununla birlikte, prostatit ile iltihaplı süreçler sinir sisteminin çalışması üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Her şeyden önce, bu idrar yolu spazmı ve mesanenin düz kaslarını provoke eden reseptörlerin çalışmalarından anlaşılmaktadır. Bu nedenle, bir adam normalde tuvalete gidemez ve idrara çıkma sürecinin ihlali, bu prostatın iltihaplanmasının ana belirtilerinden biridir.

Alfa adrenoblocker, prostat iltihabının tedavisinde ilaç olarak kullanılır. Yönlendirildikleri gibi davranırlar, idrarın bölümlerinin dışarı çıkmasıyla birlikte hem prostat hem de mesanenin boynu olan düz kas dokusunu gevşetmeye yardımcı olurlar. Bu durumda, prostat büyümesinin belirgin semptomlarında belirgin bir azalma vardır.

İlaç rejiminde, kullanılan ana ilaçların etkinliğini artırmak için tedavide alfa blokerler uygulanır. Bu nedenle, tıbbi tedavide, gerekli olduğunda, ikinci sıradaki ilaçlara atıfta bulunurlar:

 • üretradaki iç basıncı azaltmak;
 • prostatın düz kaslarının ve mesanenin boynunun tonunu azaltın;
 • zayıflatılmış mesanenin tonunu arttır.

Prostat bezinin patolojisindeki alfa blokerler, hastalığın seyrini hafifletmek için tasarlanır, ancak tedavi edilmez. Bu tamamen semptomatik tedavidir. Uygulamalarından sonra, aşağıdaki etkiler gözlemlenir:

 • İdrar çıkışının normalleşmesi;
 • Ağrıda azalma ile düz kasların gevşemesi;
 • cinsel arzunun geri dönüşü;
 • pelviste kan stazının ortadan kaldırılması;
 • benign organ hiperplazisinin azalmış bulguları.

Alfa blokörlerinin sınıflandırılması

Bu ilaçlar ayrılır:

 • alfa-1 ve alfa-2 adrenerjik reseptörlerini (fentolamin, fenoksibenzamin) bloke eden seçici olmayan ilaçlar;
 • sadece alfa-1 reseptörlerini (prazosin) bloke eden seçici kısa etkili ajanlar;
 • sadece alfa-1 reseptörlerini (terazosin, doksazosin, alfuzosin) bloke edebilen seçici uzun etkili ajanlar;
 • üroleptik ilaçlar (tamsulosin).

Seçici araçlar, ön hazırlık gerektirmez ve sadece nadir durumlarda hafif yan etkilere neden olur. Önemli avantajlara rağmen, bu türün üreme çağındaki erkekler için dikkate alınması gereken bir özelliği vardır.

Retrograd ejakülasyonun, ilacın aktif bileşenlerinin etkisi altında geliştiği tespit edilmiştir. Bu çalışmada, seminal sıvının, üretrada değil, mesanede ortaya çıktığı görülmektedir. Prostat bezi patolojilerinin tedavisinde kullanılan tüm preparatları daha ayrıntılı olarak ele alalım.

Bununla birlikte, uzmanların çoğu, seçici ilaçların seçici olmayanlardan daha iyi olduğu konusunda hemfikirdir, çünkü bunlar ikincil olarak mesane ve sinir sistemi üzerinde daha güçlü bir etkiye sahiptir.

tamsulosin

En çok kullanılan ilaçlardan biri. Erkek bezinde, mesanenin boynunda ve üretranın prostatik kısmında reseptörler üzerinde seçici bir etkiye sahiptir. Tüm blokörlerin ana özelliklerine ek olarak, organdaki enflamatuar yanıtı ve obstrüksiyon olgusunu da azaltabiliyor.

30 adet kapsül şeklinde mevcuttur. Ana madde dozu ile kaplanmış ambalaj - 0.4 mg. Prostatit tedavisi için kahvaltı sırasında günde 1 kapsül 1 kez alınmalıdır, 150 ml su veya süt ile yıkayarak.

Tedaviye devam eden hekimin reçetelerine göre tedavi süresi 2-3 aydır. İlk etki, ilacı kullanmanın 2 haftasından sonra ortaya çıkar.

 • baş dönmesi;
 • taşikardi, ortostatik reaksiyonlar;
 • iştah kaybı, mide bulantısı, kusma, kabızlık;
 • prematüre veya retrograd ejakülasyon;
 • kaşıntı, deri üzerinde kızarıklık.
 • ajanın bileşenlerine aşırı duyarlılık;
 • bilinç kaybıyla hipotansiyona eğilim;
 • şiddetli karaciğer yetmezliği.

Şu anda Tamsulosin, grubunun doktorları arasında en popüler temsilcisi.

doksazosin

Alfa-1 reseptörlerinin başka bir seçici antagonisti. Önceki ilaç ile benzer bir etkiye sahiptir. Bu aracın daha az popüler kullanımının ana farkı ve nedeni, uygulama sırasında titrasyona ihtiyaç duyulmasıdır.

Paket başına 1, 2, 4, 8 mg 30 tablet tabletlerde üretilmiştir. Ortalama günlük doz 4 mg'dır. Yemekle günde 1 tablet 1 kez kullanmanız gerekir. İlk hafta 7 gün sonra, 1 mg'lık bir doz atar - 2 mg ve böylece 4 mg ortalamaya kadar. Tedavi süresi 3 aydır.

 • uyuşukluk, baş ağrısı, asteni (zayıflık);
 • rinit, periferik ödem oluşumu;
 • mide bulantısı, kusma, ishal;
 • son derece nadiren - üriner inkontinans.

Kontrendikasyonlar - ilacın bileşenlerine alerjiler.

Hastalığın akut seyrinde alfa-adrenoblockerlerin kötü bir sonuç verdiğini söylemeye değer. Bu, ilk etkilerin başlangıcından kaynaklanmaktadır. Doksazosin kullanıldığında, etkileri sadece 14 gün sonra ortaya çıkar, bu da akut belirtiler sırasında kesilemeyecek kadar uzundur.

alfuzosin

Tek popüler ve yaygın olarak kullanılan seçici olmayan α-reseptör blokeri. Analogları ile aynı özelliklere sahiptir, ancak ürolojide daha az kullanıldığı için bir takım dezavantajlara sahiptir.

Bu, esas olarak vücuttaki tüm alfa reseptörleri üzerinde bir etkidir. Sonuç olarak - damarların (hipotansiyon), bağırsakların (kabızlık) ve solunum yollarının düz kaslarının gevşemesi.

5 mg'lık tabletler halinde üretilmiştir. Hastalığın ciddiyetine ve doktorun reçetesine bağlı olarak günlük 7.5-10 mg doz. 200 ml su içtikten sonra, yemekle birlikte günde 3 kez 1/2 tablet (2.5 mg) alın. Terapi süreci - 2-3 ay. Bu ilacı aynı gruptan diğer ilaçlarla birleştiremezsiniz. Bu durumda, her ikisinden de etki düzleşir.

 • halsizlik, uyuşukluk, kulak çınlaması, baş dönmesi;
 • taşikardi, ortostatik hipotansiyon, anjina pektorisin alevlenmesi;
 • ağız kuruluğu, mide bulantısı, kusma, kabızlık;
 • ciltte kaşıntı ve döküntü.
 • ilacın bileşenlerine alerji;
 • böbrek ya da karaciğer yetmezliği;
 • anamnezde bir hipotansiyon atakları.

terazosin

İlaç, seçici olmayan ajanlara karşılık gelir ve günlük dozajda kademeli bir artış gerektirir. İlk alım sırasında aktif madde miktarı 1 mg'ı geçmemelidir. Yavaş yavaş, prostat iltihabı tedavisi sırasında doz, idame tedavisi ve 20 mg'a kadar 10 mg'a çıkarılır. İlk sonuçlar, kursun başlamasından 14 gün sonra hissedilir. Stabil bir klinik etki elde etmek için, 1-1.5 ay sürer.

Terazozin tablet şeklinde mevcuttur. Yatmadan önce akşamları içmek tavsiye edilir. Bu yan etki olasılığını azaltacaktır.

 • asteni;
 • görmenin bozulması;
 • Solunum sisteminin mukoza zarının şişmesi;
 • cinsel işlev ihlalleri.
 • ilacın bileşenlerine alerji;
 • böbrek ya da karaciğer yetmezliği;
 • kardiyovasküler sistem patolojisi.

Sonuç

Bu grubun ilaçları, prostat bezinin iltihabının ana semptomlarının giderilmesinde çok etkilidir. Yine de, sadece ana tedaviye ek olarak sunulabileceklerini anlamak gerekir.

Uzun süreli etkilerinden dolayı, kronik prostatit gibi ilaçlar, hastalığın akut fazından çok daha etkilidir. Bu fonların alınması, ciddi advers reaksiyonların gelişmesini önlemek için, sadece ilgilenen doktor tarafından atanmalıdır.

Prostatit için alfa blokerler

Prostat bezinin iltihaplanması tedavisi çok uzun ve sorumlu bir süreçtir. Hastalığın nedenine bağlı olarak, temel terapi seçimi değişebilir. Hastalığı tedavi etmek için kullanılan ilaçların şartlı olarak 2 gruba ayrıldığını bilmek önemlidir.

1. satırın ilaçları:

2. satırın ilaçları:

 • İmmünmodüle edici maddeler;
 • venotoniki;
 • Alfa-blokerler;

İkinci fon grubu, hastanın iyileşmesi için doğada ek niteliğe sahiptir ve tedavi için bir temel olarak kullanılamaz. Şu anda en yaygın olan bir yardımcı etkinin preparatları prostatit olan alfa blokerlerdir.

Prostat iltihabında alfa blokerler: etki mekanizması

Ürologların bu farmasötik ürün grubuna çok düşkün olduğu temel özellik, prostatın, mesanenin ve idrar yolunun düz kaslarını gevşetme kabiliyetidir. Bu etki ağrılı ve sık idrara çıkma şeklinde semptomları önemli ölçüde azaltır.

Reseptörleri etkileme olasılığına bağlı olarak, alfa blokerler temsilcileri şunlardır:

İlk vücutta düz kaslar üzerinde eşit davranır. Bazı yan etkiler (hipotansiyon, sindirim bozuklukları, kabızlık) nedeniyle daha az popülerdirler. İkinci grup, prostat bezinin dokularında kas liflerinin nokta benzeri gevşemesi ile karakterizedir.

Prostatitli alfa adrenoblockerler, hastalığın seyrini hafifletmek için tasarlanmıştır, ancak tedavi etmezler. Bu tamamen semptomatik tedavidir.

Uygulamalarından sonra, aşağıdaki etkiler gözlemlenir:

Temel hazırlıklar

Alfa bloker grubundan ana ve en popüler ilaçları düşünelim.

tamsulosin

En çok kullanılan ilaçlardan biri. Erkek bezinde, mesanenin boynunda ve üretranın prostatik kısmında reseptörler üzerinde seçici bir etkiye sahiptir. Tüm blokörlerin ana özelliklerine ek olarak, organdaki enflamatuar yanıtı ve obstrüksiyon olgusunu da azaltabiliyor.

Bir paket içinde 30'luk kapsül formunda, ana madde dozu ile kaplanmış bir kaplama ile kaplanmıştır - 0.4 mg. Prostatit tedavisi için, kahvaltıda günde 1 kez 1 kapsül almak, 150 ml su veya sütle yıkamak gerekir.

Tedaviye devam eden hekimin reçetelerine göre tedavi süresi 2-3 aydır. İlk etki, ilacı kullanmanın 2 haftasından sonra ortaya çıkar.

Yan etkileri:

 • baş dönmesi;
 • Taşikardi, ortostatik reaksiyonlar;
 • Iştah kaybı, mide bulantısı, kusma, kabızlık;
 • Prematüre veya retrograd ejakülasyon;
 • Kaşıntı, deri döküntüsü.

Kontrendikasyonlar:

 • Maddenin bileşenlerine aşırı duyarlılık;
 • Bilinç kaybı ile hipotansiyona eğilim;
 • Şiddetli karaciğer yetmezliği.

Şu anda Tamsulosin, grubunun doktorları arasında en popüler temsilcisi.

doksazosin

Alfa-1 reseptörlerinin başka bir seçici antagonisti. Önceki ilaç ile benzer bir etkiye sahiptir. Bu aracın daha az popüler kullanımının ana farkı ve nedeni, uygulama sırasında titrasyona ihtiyaç duyulmasıdır.

Paket başına 1, 2, 4, 8 mg 30 tablet tabletlerde üretilmiştir. Ortalama günlük doz 4 mg'dır. Her gün 1 yemek kaşığı bir hap kullanın. İlk hafta, 7 gün sonra, 1 mg'lık bir doz reçete edilir - 2 mg ve böylelikle ortalama dört miligramlık bir orana kadar. Tedavi süresi 3 aydır.

Yan etkileri:

 • Uyuşukluk, baş ağrısı, asteni (zayıflık);
 • Rinit, periferik ödem oluşumu;
 • Bulantı, kusma, ishal;
 • Bu son derece nadirdir - idrar kaçırma.

Kontrendikasyonlar:

 • Tıbbın bileşenlerine karşı alerji.

Akut prostatitli alfa-adrenoblockerlerin zayıf bir sonuç verdiğini söylemeye değer. Bu, ilk etkilerin başlangıcından kaynaklanmaktadır. Doksazosin kullanıldığında, etkileri sadece 14 gün sonra ortaya çıkar, ki bu da hastalığın akut seyrinde kesilemeyecek kadar uzundur.

alfuzosin

Tek popüler ve yaygın olarak kullanılan seçici olmayan α-reseptör blokeri. Analogları ile aynı özelliklere sahiptir, ancak ürolojide daha az kullanıldığı için bir takım dezavantajlara sahiptir.

Bu, esas olarak vücuttaki tüm a-reseptörleri üzerinde bir etkidir. Sonuç olarak - damarların (hipotansiyon), bağırsakların (kabızlık) ve solunum yollarının düz kaslarının gevşemesi.

5 mg'lık tabletler halinde üretilmiştir. Hastalığın ciddiyetine ve doktorun reçetesine bağlı olarak günlük 7.5-10 mg doz. 200 ml su içtikten sonra, günde 3 kez öğünlerle birlikte yarım hap (2.5 mg) almalısınız. Terapi süreci - 2-3 ay. Bu ilacı aynı gruptan diğer ilaçlarla birleştiremezsiniz. Aksi halde, her ikisinin etkisini nötrleştirir.

Yan etkileri:

 • Zayıflık, uyuşukluk, kulak çınlaması, baş dönmesi;
 • Taşikardi, ortostatik hipotansiyon, anjina pektorisin alevlenmesi;
 • Ağız kuruluğu, mide bulantısı, kusma, kabızlık;
 • Ciltte kaşıntı ve döküntü.

Kontrendikasyonlar:

 • Ilacın bileşenlerine alerjisi;
 • Böbrek veya karaciğer yetmezliği;
 • Anamnezde hipotansiyon atakları.

Sonuç

Bu grubun ilaçları, prostat bezinin iltihabının ana semptomlarının giderilmesinde çok etkilidir. Yine de, sadece ana tedaviye ek olarak sunulabileceklerini anlamak gerekir.

Uzun süreli etkisinden dolayı prostatitli alfa blokerler hastalığın akut fazından çok daha faydalıdır. Bu fonların kabul edilmesi, ciddi advers reaksiyonların gelişmesini önlemek için, ilgilenen hekimle tartışılmalı ve kararlaştırılmalıdır.

Prostatitli ilaçlar alfa-adrenoblockerler

Prostatit ile, alfa blokerler gibi ilaçlar doktorlar tarafından disüri olarak böyle bir semptomu hafifletmek için kullanılır. Genel olarak, bir vazodilatatör ve hipotansif etkinin gerçekleştirilmesi için bir adrenoblocker alt grubunun, kandaki glikoz seviyesinde bir azalmanın gerekli olduğu bilinmektedir. Çalışmaları, gruplara ayrıldıkları yere bağlı olarak adrenolin reseptörlerinin bloke edilmesine dayanmaktadır.

Prostatit ile, hasta sadece adrenolitikten çok daha fazla ilaçlara ihtiyaç duyar. İnflamasyon gidermek için kullanılan non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar ve spazmları azaltmak - kas gevşeticiler. Ağrı varlığında, analjezikler hormonal yollarla - hormonal yollarla reçete edilir. Ek olarak, hasta doğru yaşam tarzına bağlı olmalıdır, aksi takdirde tabletler çok az kullanılacaktır. Ayrıca, hapların kendileri sadece ilgili hekim tarafından reçete edilmelidir, bağımsız kararlar ciddi sonuçlarla doludur.

Alfa-blokerler nedir?

Adrenoblockerler, kalp ve kan damarlarındaki adrenalin reseptörlerini nötralize edebilen ilaçlardır. Sadece adrenalin ve norepinefrin regülasyonundan sorumlu olanları ortadan kaldırın. Bunun olası etkileri nelerdir?

 • Kan damarlarının uzantıları
 • Kan basıncını düşürücü
 • Kan şekeri seviyelerinin azaltılması
 • Biliary lümen daralması
 • Düz kas dokusu ve kasların tonunu azaltma

Prostat iltihabına sahip alfa blokerler, alfa-1-adrenoblocker ile gruba aittir; sadece alfa-1-adrenerjik reseptörlerini "kapatabilirler". Bu ilaçlar Alfuzonin, Prazosin, Tamsulosin içerir. Diğer birkaç ilaç grubu vardır:

 1. Alfa-2 adrenerjik blokerler
 2. Alfa-1,2-blokerler
 3. Beta 1-blokerler
 4. Beta-1,2-blokerler

Her biri, başkalarını etkilemeden reseptörlerini kapatıyor. 2 basamaklı olanlar, birkaç enzimi doğrudan etkileyebilir. Göz önünde bulundurduğumuz ilaçların standart endikasyonları hipertansiyon, kronik kalp yetmezliği, prostat adenomudur. Prostatit de bu gruba atfedilebilir, tk. tezahürler benign hiperplazi ile çok benzerdir.

Prostatit, sadece erkeklerde görülen prostat bezinin iltihaplı bir hastalığıdır. 40 yaş ve üstü yaştaki güçlü cinsiyet temsilcilerinin karakteristiğidir.

Prostatitin çeşitli semptomları arasında, işeme ihlalleri vardır - tuvalete giderken ağrı, mesanenin eksik boşaltılması, jetin kesilmesi, vb. Prostatitli alfa-adrenoblocker hastalığın bu belirtileri ile başa çıkmak için tasarlanmıştır. Diğer adrenolitikler gücü artırabilir, baş ağrılarını hafifletebilir, serebral dolaşımını artırabilir ve oksijen açlığını ortadan kaldırabilir. Kontrendikasyonlar ve ilaçların yan etkileri yeterlidir, bu yüzden onları dikkatle alın.

İlaçları doktor reçetesi olmadan eczaneden satın alabilirsiniz, ancak bu satın almanız ve hemen tedaviye başlamanın gerektiği anlamına gelmez. Prostatitin nedenini öğrenmek, doktordan nasıl kurtulacağını öğrenmek ve aynı zamanda semptomları durdurmak önemlidir.

Hazırlık çalışma prensibi

prostat bezi, mesane ve (kapat prostata), üriner kanal küçük bir kısmının düz kas dokusunda bulunan post-sinaptik alfa-1a-adrenerjik reseptörleri bloke göre prostatit tedavisinde iş alfa blokerleri. Bu kaslar gevşetir ve idrar çıkışı gelişir. çünkü etki sadece bir reseptör üzerindedir, hastada basınç veya diğer süreçlerle ilgili herhangi bir problem yoktur.

Damarların genişlemesi nedeniyle periferik dolaşım iyileşir, kalpteki yük azalır. Enflamatuar süreçler daha az yoğunlaşır, dokuların şişmesi azalır ve bununla birlikte idrar yapma daha kolay hale gelir. Yanan ve okşayan, mesanenin eksik boşaldığı hissi, gece kasılmalarında tuvalet kasılmalarında artış. Prostatitli Alfa-1-adrenoblocker'lar çok alımlı değil, birkaç gün sonra harekete geçebilir. Tabletler oldukça uzun süre dayanır - yaklaşık 24 saat ve daha fazla, bu nedenle günde sadece bir kez alınır.

Popüler alfa blokerler

Alfa-adrenoblocker'lar, farklı aktif maddelere sahip birkaç ilaç grubuna sahiptir. Aşağıda, en popüler ve etkili olanları ve bunlarla ilgili eksiksiz bilgileri sunacağız.

tamsulosin

Prostatit ile oldukça iyi bilinen alfa-1-blokerler temsilcisi Tamsulosin'dir. Onun analogları (kesin olarak aynı elemanları içeren) Hyperprost, Omnik, Tulosin ve Fokusin'dir. Tıbbi ürünün kullanımı için endikasyonlar şunlardır:

 • Kronik prostatit
 • Benign prostat hiperplazisi
 • Disurik bozukluklar

Tabletlerin etkisi altında, prostat bezinin düz kasları ve idrar yolunun yakınında geçen kısmı gevşer. Böylece idrara çıkma kolaylaşır ve onunla ilişkili tüm semptomlar gider. İlacın maksimum konsantrasyonu, aç karnına alındığı takdirde 4-5 saat, yemekle birlikte 6-7 saat sonra resepsiyona ulaşır. İlacın gerekli terapötik konsantrasyonu 5-6 güne ulaşır, bundan dolayı anlık bir etki beklemezsiniz.

1 adet için tabletleri içeri alın. günde, 400 mg aktif madde. Bu, yemekler sırasında, her zaman aynı saatte yapılmalıdır. Kapsül parçalara bölünemez veya çiğnenemez, yutulmalı ve su ile yıkanmalıdır. Tedavi süresi doktor tarafından reçete edilir.

Tamsulosin almak için kontrendikasyonlar, bileşenlerine (tamsulosin hidroklorür), kadın cinsiyetine, şiddetli renal veya hepatik yetmezliğe karşı aşırı duyarlılık olarak adlandırılır. Ilacın yan etkileri çok değil:

 1. Baş ağrısı ve baş dönmesi
 2. Uyku bozuklukları (uykusuzluk veya uyuşukluk)
 3. Kalp çarpıntısı
 4. Bulantı ve kusma
 5. Alerjik reaksiyon

Tamsulosin ile diğer alfa blokerler, PDE-5 inhibitörleri (artış gücü), Furosemide ile birleştirmek arzu edilmez. Dikkatli bir şekilde, araba kullanan veya yüksek konsantrasyon gerektiren yerlerde çalışan erkeklere ilaç almalısınız.

terazosin

Terazosin tablet şeklinde üretilir ve antihipertansif, damar genişletici ve dolaşımda iyileştirici bir etkiye sahiptir. Ana bileşeni, alfa-1-adrenerjik reseptörleri seçici olarak bloke eden, böylece idrarın dışarı akışını normalleştiren aynı maddedir. İlaç mükemmel biyoyararlanımı vardır, 24 saat içinde atılır. Kullanım talimatlarında prostatit ve prostat, arteriyel hipertansiyonun adenomu için ilaçları kullanabileceğiniz söylenir.

Prostat bezinin iltihaplanması için gerekli olan hasta, 2 hafta içinde düzenli bir alımla etki gösterecek ve sonucun kaybolmadığından emin olmak için yaklaşık bir ay boyunca tedaviye devam etmelisiniz. Rüyadan önce 1 mg üzerinde Terazozin kabul edilir, yavaş yavaş dozaj 10 mg'a kadar artmaya yetkilidir. Maksimum günlük doz 20 mg terazosin'dir.

En iyi alış udobnye.Tsena bu ilacı seçmelidir reçeteye uygun olarak, yani 1, 2, 5 ve 10 mg miktarında tabletlerdeki Uygun - Prostat terazosin için Alfa-bloker paket başına yaklaşık 300 ruble olduğunu. Bu ilacın tedavisi aşağıdaki durumlarda yasaktır:

 • Hamilelik ve emzirme
 • Reşit olmayan yaş
 • Bileşenlerin bireysel hoşgörüsüzlüğü
 • Diğer adrenolitiklere aşırı duyarlılık

Yatışın başlangıcında, birçok hasta ortostatik hipotansiyon (oturuştan ya da yatarak uzanırken basınçta keskin bir düşüş), bayılmaya kadar gidebilir. Ayrıca, çarpıntı, bulantı, baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve yüzün şişmesi ortaya çıkabilir. Terazosin ile beta-blokerler, kalsiyum kanal blokerleri ve ACE inhibitörleri kombinasyonu istenmemektedir. Arteriyel hipotansiyonun anlık gelişimi ile doludur.

alfuzosin

Alfuzosin çeşitli markalar altında üretilebilir: Alfuprost, Dalzaf, Alfuzozin kendisi ve diğerleri. İlaç, her biri 5 ve 10 mg olmak üzere 2 gruba ayrılır. Beyaz veya sarı-sarı renk tonları ve yuvarlak bir şekli vardır. Prostat adenomu ile idrara çıkma ihlali varsa bunları kabul edin, ancak prostatit ile bile doktorlar genellikle bu ilacı reçete ederler. Aktif maddeler sayesinde, mesanedeki iltihaplı organın basıncını azaltır ve idrar yolunu rahatlatır.

Böylece, idrar akımı daha fazla direnç bulamaz ve idrara çıkma çok daha kolay gerçekleşir. Ve etki sadece prostattaki alfa-1 reseptörleri, diğer organlarda bulunan damarlar, dokunmuyor. İlacın biyoyararlanımı, önceki ilaçlarınki kadar yüksek değildir, ancak gıda alımı ile etkinliği dikkate alınmaz. Uygulama şekli şöyledir:

 1. Sabah ve akşam 5 mg'da 1 tablet alın
 2. Akşam resepsiyonunda tedaviye başlamak için
 3. Bir günde en fazla 10 mg alfuzosin almasına izin verilir

Hap az miktarda su ile yıkanır, yemeklerden bağımsız olarak yapabilirsiniz. Hipotansiyondan muzdarip yaşlı erkekler için, dozaj günde 5 mg'a indirilir. Bir alfa-adrenoblocker kullanımı kontrendikasyonlar, bu grubun diğer araçları tarafından eşzamanlı tedavi, ortostatik hipotansiyona bir eğilim, karaciğer ihlali artmış olabilir. Dikkatli bir şekilde, kronik bir aşamada böbrek yetmezliği, iskemik kalp hastalığından muzdarip erkekler, 75 yıl boyunca daha güçlü cinsiyet kapsüller almalıdır.

Aşırı doz durumunda, kan basıncında güçlü bir düşüş olur, yan etkiler seyrek görülür, İlaç iyi tolere edilir. Ağız kuruluğu, karın ağrısı, ishal, baş dönmesi ve baş ağrısı olabilir. Alerjik reaksiyonlar ciltte kaşıntı ve kaşıntı ile birlikte daha az görülür. Eczanede, sadece reçete ile Alfuzosin satın alabilirsiniz.

doksazosin

Doksazosin, periferal damarların genişlemesine neden olan ve kandaki kolesterol seviyesini azaltan selektif alfa-adrenobloklayıcıdır. Ürodinamiği geliştirir ve prostatit belirtilerini durdurur. Tek başına kullanılabilir (hastalık ilk aşamada ise ve sadece bir işeme bozukluğu varsa) ve başka yollarla birlikte kullanılabilir. 1, 2, 4 ve 8 mg doksazosin (beyaz toz) kapsüller formunda mevcuttur.

Ilacı sadece bir doktora danıştıktan sonra kullanın tk. Oldukça ciddi yan etkileri vardır ve özellikle kabulün ilk günlerinde güçlüdür. Kabul edilebilir dozaj günde 1 ila 10 mg ilaçtır, ortalama olarak 2-4 mg reçete edilir. Tedavi 1 hafta süre ile 1 g almakla başlar, daha sonra aynı miktarda 2 gram alır ve dozaj 16 mg'a çıkarılabilir.

Gördüğünüz gibi, ilaç uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır, ancak bağımlılık veya yoksunluk sendromundan korkmamalısınız. Talimatlar aşağıdaki kontrendikasyonları göstermektedir:

 • Ağır karaciğer yetmezliği formları
 • Böbreklerin disfonksiyonu
 • Enfeksiyon yolu ile idrar yolu enfeksiyonu
 • Arteriyel hipotansiyon
 • emzirme
 • Çocuk veya ergenlik
 • Doksazosin bileşenlerine bireysel hoşgörüsüzlük

Prostatitin birlikte çalışmasında alfa blokerler ve 5-alfa redüktaz inhibitörleri çok daha güçlü bir etki yaratabilir ve ayrıca daha hızlı gelir. Fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri, kalsiyum antagonistleri, nitratlar, alkollü içecekler ile istenmeyen kombinasyon.

Tam iyileşme için spor yapmak, doğru yemek, düzenli seks yapmak, halk ilaçları almak gereklidir.

Herhangi bir alfa-adrenoblocker maliyeti ile tedaviye başlamak için ya da sadece doktor tarafından onaylandığında geçerlidir. Eğer bu tür bir ilacı, dizüri semptomlarının varlığında reçete etmemişse, ona bunu anlat. Bazen kas gevşeticilerin yerini almak için kullanılabilir, tk. aynı eylemleri var.

Prostatitli alfa adrenoblockerler. Prostatitli hastalarda alfa blokör kullanımının özellikleri

Prostatitli alfa blokerler, tedavinin oldukça etkili olması için sıklıkla gereklidir. Bu ilaçlar ikinci tıbbi tedavi hattına başvurabilir.

Alfa blokerler üç vakada yazılmalıdır:

 • intraüretral basınç azalır;
 • Mesane boynunun tonunun yanı sıra prostatın düz kasları gevşer;
 • Mesane tonu zayıflar.

Hastaların% 48 - 80'inde pozitif bir etki elde edilir.

Alfa-adrenoblocker türleri

Seçmek için kullanılan seçici alfa-adrenoblocker tamsulosin (en popüler), önemli avantajlara sahiptir. Bu ilaçlar titrasyon gerektirmez; Çok nadir görülen yan etkilere neden olur. Fonların sıklıkla retrograd ejakülasyona yol açabilmesi için ahlaki olarak hazırlanmalıdır. Bu bağlamda, seçici alfa-adrenoblockerler seçici olmayanlardan (terazosin, doksazosin, alfuzosin) daha iyidir. Uzmanlar, seçici olmayan ajanların mesane ve hatta merkezi sinir sistemi üzerinde daha belirgin bir etkiye sahip olduğunu öne sürmektedir.

Tamsulosin en iyi alfa blokerlerinden biridir

Tamsulosin, prostatın düz kaslarının adrenoreseptörlerini, üretranın prostatik kısmını ve mesanenin boynunu selektif olarak postsinaptik - etkileyebilen bir ilaçtır. Bu, oluşumların düz kaslarının tonunun azalmasına ve idrar çıkışının normalleşmesine yol açar. Ek olarak, tıkanıklık ve iltihap belirtileri daha az fark edilir hale gelir. Terapötik etki Tamsulosin başlangıcından iki hafta sonra fark edilebilir. Terapötik etkinin hemen fark edilmemesine rağmen, Tamsulosin genellikle prostatitin en iyi alfa blokerlerine sevk edilir. Bu, bu ilacın genellikle doktorlar tarafından reçete edilmesine yol açar.

Tamsulosinin, bu ilaca karşı aşırı duyarlı olan erkeklerde, arteriyel hipotansiyona eğilimde ve karaciğerde işleyişin ciddi şekilde ihlal edildiğinde tavsiye edilmediğini belirtmek önemlidir.

Tamsulosin, kahvaltıdan sonra dört yüz mikrogram için günde bir kez alınmalıdır.

Terazosin ne kadar etkilidir?

Terazosin seçici olmayan alfa adrenoblocker'ları ifade eder, fakat ait olduğu grubun çoğu ilaçları gibi belirgin taşikardiye neden olmaz. Terazosin, venöz damarların tonunda azalmaya ve kalpte önyükde bir azalmaya neden olabilir.

Terazozin, prostatit için çok etkili kılan idrarı normalleştirmeyi sağlar. Bu ilaç, düz kasların postsinaptik adrenoreseptörlerini bloke edebilir, daha sonra idrar akışı daha serbest hale gelir ve direnç ortadan kaldırılır.

Prostatitli alfa adrenoblocker'lar sadece doktorlar tarafından reçete edilebilir, çünkü doğru dozu seçmek çok önemlidir. Doğru dozajın yan etki risklerinden kaçınmasına ve hatta en olumlu sonuca ulaşma şansını artırdığına dikkat edilmelidir. Terazozin, minimum bir mg'lık dozla başlatılmalı, sonra yavaş yavaş arttırılmalıdır. Haftada bir kez dozda bir artış mümkündür. Bakım dozu günde bir ila on mg arasında olmalı ve maksimum doz 20 mg olmalıdır. Terazozinin, ilaç alındıktan birkaç saat sonra yatağa girmeden önce, yatmadan hemen önce kullanılması gerektiği unutulmamalıdır.

Doksazosin prostatit için etkili bir ilaçtır

Doksazosin en iyi alfa blokerlerden biridir, çünkü idrar çıkışını yeniden sağlamanın yanı sıra ürodinamiği iyileştirir, iyi huylu prostat hiperplazisinin herhangi bir tezahürünü azaltır. Bütün bunlar ilacın yüksek düzeyde etkinliğini doğrular.

Başlangıç ​​dozu günde bir mg olmalıdır. Birinden -
iki hafta, günde iki mg'a kadar artırılabilir, bunu takiben daha fazla bir artış. Ortalama olarak, günlük doz iki ila dört mg arasında olmalıdır. Doktorlar bu durumda terapötik etkinin optimal olabileceğini not eder. Maksimum günlük doz günde 16 mg'dır.

Tedavinin süresi doktor tarafından belirlenmelidir, çünkü hastanın durumunun özelliklerini dikkate almak ve yan etkilerin rahatsız edilmemesini sağlamak önemlidir.

Alfuzosin kullanmaya değer mi?

Alfuzosin, sıklıkla prostatit olan erkeklere reçete edilen, iyi bilinen bir nonselektif alfa blokörüdür. Bu ilaç, tüm modern araçlar arasında layık bir pozisyon alabilmesi nedeniyle yüksek bir verimlilik seviyesi ile karakterizedir.

Alfuzozin, idrar yolundaki basıncı düşürmenize, idrar akışına karşı herhangi bir direncinizden kurtulmanıza, kolay idrara çıkmanızı sağlar, disüriyi ortadan kaldırır. Bu sonuçlara ulaşma olasılığı, yüksek verimlilik düzeyinin doğrudan doğrulanmasıdır.

Alfuzosin diğer alfa blokerler ile uyumlu değildir. Aksi halde hipotansif etki artabilir. Ek olarak, ciddi bir postüral hipotez riski vardır.
Alfuzozin sabah ve akşam içinde beş mg, sıvı içinde kullanılmamalıdır. Akşam resepsiyonda tedaviye başlanması tavsiye edilir. Gerekirse, günlük doz günde mg (daha fazla değil) olabilir.

Zamanımızda, prostatitli alfa blokerler hastalığın tedavisinde önemli bir yer tutmaktadır, ancak kendi kendine ilaç tedavisi kontrendikedir. İstenen iyileşmeyi sağlamak ve ciddi zorluklardan kaçınmanın mümkün olmasını sağlamak için, deneyimli bir tıp doktoru ile ön istişareye gidilmesi ve daha sonra önerilerine tam olarak uyulması gerekmektedir. Sadece bu durumda prostatitin etkili tedavisini ve normal, tanıdık hayata dönme fırsatını dikkate alabilirsiniz!

Prostatitli alfa blokerler grubundan hazırlıklar: En etkili ajanların listesi ve kullanımlarının nüansları

Bazı durumlarda prostatit tedavisinin etkinliğini sağlamak için alfa blokerler kullanılır. Kural olarak, doktorlar onları hastalığın kronik, akut bir formu için reçete.

Zamanında başvuru sayesinde, bu ilaçlar belirgin idrara çıkma bozukluklarında bile cerrahi müdahaleden kaçınmaya yardımcı olurlar.

Bu gruptaki ilaçlar, kasların ve kan damarlarının büzülmesinden sorumlu reseptörler üzerinde aktif bir etkiye sahiptir. Yavaş yavaş, işlevselliği iyileşmeye başlar.

Tedavi özellikleri

Deneyimli doktorlar prostatitin idrar yaparken erkekleri etkilediğini biliyorlar. Mesanenin duvarları şişmiş prostat bezi tarafından sıkıştırılır. Böylece içerideki basınç yükselir, çünkü bunun sonucu olarak dışarı akış ihlali söz konusudur.

Prostatit şu şekilde kendini gösterir:

 • idrar oranı düşüktür;
 • Mesanenin boynu tam olarak açılmaz;
 • Üretra kapatıldığında, basınç yükselir.

Prostatitli alfa-adrenoblocker, yukarıda tarif edilen bozuklukları ortadan kaldırabilir.

Kursun başlangıcından kısa bir süre sonra, idrar çıkışı normalleşir. İlacın düzenli olarak alınması durumunda, mükemmel bir terapötik etki sağlar.

Sınıflandırma, fon türleri

Ürolojik alanda, alfa blokerler genellikle gruplara ayrılır. Bu ilaç listesi sayesinde çok uzun değil. Sınıflandırma, fon seçimini önemli ölçüde kolaylaştırabilir. Bu süreç, kursun ciddiyetini, hastanın yaşını ve durumunu da dikkate alır.

Toplamda, 4 bloker grubu vardır, yani:

 • seçici olmayan blokerler;
 • üroselektik blokerler;
 • seçici kısa etkili ajanlar;
 • seçici uzun etkili ilaçlar.

Araç, ilgilenen doktor tarafından reçete edilen diğer farmasötik ürünlerle birlikte sarhoş olmalıdır.

Resepsiyon mesane güçlendirilmesini sağlar, ayrıca tonunu arttırır.

Bu tabletlerin avantajı, uygun bir alım şeması sağlamalarıdır.

Sağlık üzerindeki etkisi

Çoğu hasta bu grubun ilaçlarıyla iyi tedavi edilir. Bununla birlikte, tedavi süresi uzatılabilir.

Bazı vakalarda hasta yan etkilerden endişe duyuyor: baş dönmesi, halsizlik ve geçici bir verim kaybı.

Alfa-blokerler ile tedavi çoğu durumda semptomatiktir ve ayrıca anestetiktir. Bu araçların çalışma mekanizması, mesanenin boynunun kaslarına uygulanan rahatlatıcı etkiye dayanmaktadır. Prostatite eşlik eden semptomlar (hızlı ve ağrılı idrara çıkma) bundan dolayı kolaylaştırılmaktadır.

Alfa blokerler - ilaçlar

Prostatit bu ajandan korkuyor, ateş gibi!

Sadece başvurmalısın.

Daha sonra, hastalığın akut ve kronik formlarını tedavi etmek için en popüler ve etkili araçlar açıklanacaktır. Lider uzmanlar, bunların oldukça etkili olduğunu düşünüyor.

tamsulosin

Bu tedavi genellikle reçete edildiği zaman bu ilaçtır. En popüler seçeneklere başvurur. İlaç, prostatın, mesanenin boynunun ve üretranın kaslarını seçici olarak etkiler.

Yatıştan birkaç gün sonra kas tonusu azalır. Bundan dolayı, idrar çıkışı normalize edilir. Bu ilacın seyrini takiben, enflamatuar süreçler, ayrıca tıkanıklık belirtileri, daha az fark edilir hale gelir.

Kural olarak, ilk gelişmeler, çekildikten birkaç hafta sonra gelir. Deneyimli uzmanlar, Tamsulosin'i prostatit tedavisine yönelik en iyi ilaçlardan biri olarak adlandırırlar.

Bir erkeğin bileşenlere karşı kişisel hoşgörüsüzlüğü varsa, almayı reddetmelisiniz. Bir tablet için günde bir kez ilacı al. Optimal zaman - sabahları yemek yedikten hemen sonra.

doksazosin

Bu, tanımlanan grupta yer alan daha az etkili ilaç değildir.

Doksazosin, idrar çıkışını geri yükler ve ayrıca iyi huylu hiperplazinin tezahürlerini azaltmaya da izin verir.

Birincisi, doktor günde 1 mg'dan fazla olmayan fon kullanımını öngörür. Bir hafta sonra, doz 2 mg'a yükselir. Daha sonra günlük doz 4 mg'dır.

Bu dozajda, optimal terapötik etki gözlenir. En büyük hacim günde 16 mg'dır. Bununla birlikte, her hasta için sadece bir doktor belirleyebilir.

alfuzosin

Bu ilaç seçici olmayan bir gruba aittir. Sıklıkla doktorlar prostatit için reçete ederler. İlaç etkilidir. Bu nedenle, bezin işlevlerini geri yüklemek için en etkili araç olarak kabul edilir.

Aktif bileşenlerin etkisi nedeniyle, üretradaki basınç azalır. Aynı zamanda idrar akımına karşı herhangi bir direncin ortadan kaldırılmasına da izin verir. Bu ilacı alan hastaların disüri ortadan kaldırılması garantilidir, kolay idrara çıkma sağlanır.

Alfuzonin, eylemin basitliğini değiştirir. Bu ilacın Kabulü böbrek hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olur, ağrıyı ortadan kaldırır.

Ek olarak, üretradaki enflamatuar süreç azalır, işeme süreci normale döner. İlaç yaşlı bir hastaya reçete edilirse dikkatli olunmalıdır. Sonuçta, böbrek yetmezliği durumunda alfuzonin kullanamazsınız.

Yukarıdaki ilaçları sadece bir doktora danıştıktan sonra kullanabilirsiniz. Aşırı dozdan sonra genellikle tehlikeli sonuçlara neden olur. Bu durumda, tedavinin etkinliği azalır.

Buna göre, hastalığın kronik formu oluşmaya başlar. Modern ilaçların etkisine karşı daha dirençli olduğu bilinmektedir. Bu prostatitin iyileştirilmesi çok daha zordur.

avantajları

Bu gruptaki ilaçların sahip olduğu avantajlar açıktır. Bunlar terapötik etkiyi içerir.

Alfa-blokörlerin terapötik etkisi şöyledir:

 • tuvalete dürtü sıklığı azaldı;
 • üretra kapatıldığında basınç azalır;
 • jetin akış hızı idrar sırasında artar;
 • Ağrılı veya bozulmuş idrara çıkma ile ilişkili akut semptomlar ortadan kaldırılır.

Alfa-blokörlerin çoğu erkek tarafından iyi tolere edilmesine rağmen, yan etki riski vardır. Kural olarak, sadece hastaların% 10-15'inde görülürler.

Çoğu durumda, baş dönmesi endişesi, daha az sıklıkta basınç sıçramaları ve kalp atışı bozukluklarıdır.

İlgili Videolar

Video, idrar bozukluklarını düzeltmede bir alfa-adrenoblocker seçmeye yönelik özellikler ve kriterler hakkında modern fikirler sunmaktadır:

Alfa-adrenoblockerler, akut prostatis formlarının yanı sıra kronik olarak da önerilir. Bu fonların alımı semptomatik tedavi için gerçekleştirilir. Sonuçta, analjezik etkisi çok belirgin. Engelleyiciler, sorunlu idrara çıkmayı engellemeye yardımcı olur.

Bu tezahür, erkek hastalığın karakteristiğidir. Alfa blokerleri, genitoüriner sistemin diğer önemli organlarının yanı sıra, gerginliği, mesanenin kaslarının büzülmesini azaltır. Bu ilaçların kendi kendine yönetimi, erektil fonksiyonun, idrara çıkma sürecinin sürekli ihlallerine yol açar.

Bez iltihabı karmaşık tedavi gerektirir. Kural olarak, terapi şeması, tıbbi ve ilaçsız metotlardan oluşmaktadır. İdrarla ilgili problemler durumunda, bir kişi kendi kendine ilaç tedavisi almamış bir doktora başvurmalıdır.

 • Dolaşım bozukluklarının nedenlerini ortadan kaldırır
 • Aldıktan sonra 10 dakika içinde iltihap hafifçe rahatlatır.

Prostatın iltihaplanması için kompleks tedavide alfa-adrenoblockerlerin rolü

Alfa-adrenoblocker yardımıyla idrara çıkma bozuklukları ortadan kaldırılır, ağrılar kesilir ve güç arttırılır. Bu grubun ilaçları, tedavinin temeli değildir, ancak kronik prostatit ve prostat adenomu için giderek daha fazla reçete edilmektedir. Terapi süreci uzun ve 4 ila 8 hafta arasında değişmektedir.

Prostatiti tedavi eden ilaçlar

Prostatit tedavisi, hastalığın evresine, formuna ve semptomlarına bağlı uzun bir süreçtir. Tek başına ilaç reçete edilmez. Katılan hekim, inflamasyonla mücadele planını ancak tanıdan sonra ve patolojinin nedenlerini ortaya çıkararak belirleyebilir.

Prostatit tedavisinde kullanılan ilaçlar:

 1. Alfa-blokerler. Ilaçlar idrara çıkmayı amaçlamaktadır. Uygulamadan sonra, genişlemiş prostat tarafından sıkılan idrar torbasından çıkarılır.
 2. Antibiyotikler. Bakteriyolojik prostatit teşhis edilirse, patojenik mikroorganizmaların gelişimini baskılamak için ilaçlar reçete edilir. Rektal fitiller ve enjeksiyonlar kullanılır.
 3. NSAID. Patolojinin gelişmesini önlemek ve inflamatuar süreci durdurmak için atanırlar. İdrar yaparken ağrı ve rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olur.
 4. Antispazmodik. Onların yardımıyla, prostat ve mesane kaslarının spazmı çıkarılır. Bir adam tuvalete ağrı olmadan gidebilir ve seks yapabilir ve prostat suyunun dışarı akışını da kolaylaştırabilir.
 5. Hormonal preparatlar. Hormonal arka plan normalize, kan dolaşımını artırmak, şişlikleri ortadan kaldırmak için atayın.
 6. Fitoterapötik preparatlar. Bu ilaç grubu bitki bileşenlerine dayanmaktadır. Eylemleri daha az agresiftir ve şişlik sendromunu hafifleterek ve patolojinin yayılmasını önleyerek, şişlik ve iltihaplanmayı gidermeyi amaçlamaktadır.
 7. Vitamin Kompleksleri. Lokal bağışıklığı geliştirmek ve metabolik süreçleri normalleştirmek için tasarlanmıştır.
 8. Kas gevşeticiler. Onların yardımı ile prostatın sekresyonunun dışarı akışını iyileştirir, mesanenin duvarlarının stresini azaltır.

Prostatit tedavisi kapsamlı olmalı, ancak bu tüm ilaçları bir kerede almanız gerektiği anlamına gelmez. İlaç tedavisine fizyoterapi, fizyoterapi prosedürleri eklenir. Ayrıca, zararlı ürünleri hariç tutmak gerekir.

Genel alfa blokerler fikri

Prostatit tedavisinde alfa blokerler ikinci basamak ilaçlardır. Antibiyotiklere, antiinflamatuar ve analjeziklere ek olarak reçete edilirler. Bu grubun fonları, idrar yaparken ağrıyı ortadan kaldırmak ve inflamasyonu azaltmak için kullanılır.

Adrenoblockerler, adrenalin ve noradrenalin üretimini azaltır ya da durdurur, bunlardan sorumlu olan reseptörleri nötralize eder. İlaçları aldıktan sonra, aşağıdaki etki gözlenir:

 • prostat ve mesane kas tonusunun ortadan kaldırılması;
 • vazodilatasyon ve kan dolaşımının iyileştirilmesi;
 • kan basıncını düşürmek;
 • kan şekerinde düşüş.

Ayrıca, ilaçlar kardiyovasküler hastalıkları tedavi etmek için kullanılır. Kronik prostatit ile hastaların% 50'den fazlası tedavi seyrinin 5. gününde pozitif bir etkiye sahiptir.

Prostat adenomu ile, bu ilaçlar cerrahi müdahaleyi önlemeye yardımcı olur. Neoplazmdaki azalma tedavide 2. haftada gözlemlenmiştir ve semptomlar ilk dozdan sonra kaybolur.

İlaç çeşitleri ve kullanım amacı

Belirli bir alfa blokör sınıflandırması vardır. Doktor, patoloji ve hastanın genel sağlığına bağlı olarak ilacı reçete eder.

 1. Non-selektif. Semptomiyoloji çok belirgin olmadığı zaman, hastalığın kronik bir formu için reçete edilir ve remisyon döneminde hemen hemen hiç rahatsızlık yoktur. Bu ilaçlar, mesane ve sinir sisteminin kaslarını kuvvetli bir şekilde etkiler ve bir takım yan etkilere neden olur.
 2. Seçici. Şişliği ve hassasiyeti hızlı bir şekilde ortadan kaldırmak için bu tip adrenoblockerler alınır. Kısaltılmış ve uzun süreli maruz kalma ilaçlarına ayrılırlar. Kronik prostatit ile ikincisi en etkilidir. Bununla birlikte, cinsel ilişki boşalma ile bitmediğinde, bunların kullanımı retrograd ejakülasyona neden olabilir.
 3. Uroslekticheskie. İlaçlar prostat dokusunun kas tonunu ortadan kaldırır, sfinkterin fonksiyonunu normalleştirir. Uzun resepsiyon için tayin edilir. Etki sadece iki haftalık bir tedaviden sonra gözlemlenir.

Söz konusu ilaçlar, idrarı iyileştirmeyi, ağrıyı ve idrarın tutulmasını önleyerek, reflü önlenmesini amaçlamaktadır. Güçlenmeyi arttırmak, baş ağrılarını azaltmak ve beyin damarlarını genişletmek için başka bir grubun adrenolikleri atandı: beta blokerleri.

Bu ilaç grubunun prostat iltihabı üzerindeki etkileri

Alfa blokerleri mesane ve üretrayı etkiler, prostat ödemini azaltır. Hangi enzimin engellendiğine bağlı olarak, iki mekanizma ayırt edilir, bu da etki mekanizmasında farklılık gösterir:

 1. 5-alfa redüktaz inhibitörleri. Erkek vücudunda hormon dihidrotestosteron üretimi azalır, bu da prostatın patolojik genişlemesini etkiler. İlacın aktif bileşenleri yavaş yavaş toplanır, bu nedenle bu tedavi altı aya kadar sürebilir. Bu sınıfın engelleyicileri, potensi ve sperm üretimini etkileyebilir.
 2. Alfa-1-bloke edicilerdir. İlaç prostat bezinde ve mesanenin mukoza zarında inflamatuar sürecin yayılmasını engeller. Eylemleri, resepsiyonun başlamasından birkaç gün sonra başlıyor. Enfeksiyöz prostatit için reçete edilmez, aynı zamanda ciddi patolojiler için de reçete edilir. Erkeklerin% 90'ının terapiden hiçbir yan etkisi yoktu.

Şiddetli prostatit formlarında, inhibitörler reçete edilir. Tedavi sırasında, gücü artıran ilaçlar alınmamalıdır.

En sık kullanılan ilaçların listesi, uygulama özellikleri

Alfa blokerler semptomatolojiye bağlı olarak prostatit için reçete edilir. Farklı aktif madde bileşimlerine sahip birçok çeşit vardır.

Bir ilacın seçiminde önemli bir faktör, olası alerjik reaksiyonlar, arteriyel hipotansiyon, karaciğer hastalığı veya bir elemente karşı bireysel hoşgörüsüzlüktür. Aşağıda bu grubun en etkili ve popüler uyuşturucularının bir listesi.

"Tramsulozin"

Bu ilaç genellikle idrar rahatsızlıkları eşlik eden kronik prostatit ve adenom için reçete edilir. "Tamsulosin", seçici olarak prostatın kas kaslarına etki eder ve tonu ortadan kaldırır. Ayrıca, inflamatuar süreci durdurur, mesane ve üretrayı da olumlu etkiler.

Tıbbi form - bir kabuk ile kaplanmış kapsüller. Bir paket 30 gün için tasarlanmıştır. Tedavinin seyri 4 ila 6 haftadır. İlaç en güvenli ve etkilidir, ancak bunu kendiniz reçete etmeniz tavsiye edilmez.

Her sabah bir kapsül alır, 7-8 saat sonra en yüksek aktif madde konsantrasyonuna ulaşılır. Ağrılı semptomların giderilmesi ve hastanın sağlığının iyileştirilmesi 7-10 gün sonra ortaya çıkar.

"Tamsulosin" aşağıdaki yan etkilere neden olabilir:

 • hazımsızlık bozukluğu;
 • dışkı ihlali;
 • boşalma ihlali: onun tamamen yokluğu;
 • alerjik reaksiyon.

Bu ilacın en popüler analogu "Omnik" dir, özdeş bileşenler içerirler. İsim ve fiyattan bağımsız olarak, uygulamanın etkisi aynıdır.

"Terazosin'dir"

Bu ilaç, genitoüriner sistemin organlarını seçici olarak etkileyen terazosin maddesine dayanır. Kullanımı, ödemin azaltılmasını, kan damarlarının genişlemesini ve prostat bezinin kan dolaşımını iyileştirmeyi mümkün kılar, bu da hızlı bir iyileşmeye katkıda bulunur. Sadece inflamasyon için değil aynı zamanda iyi huylu tümörler için reçete edilir.

İlaç dozaj formu 1, 2, 5, 10 mg terazosin içeren bir tablettir. Asgari tedavi süresi, dozun kademeli olarak arttığı bir aydır. Başlangıçta, yatmadan önce 0.5-1 mg kullanılması tavsiye edilir, kurs sonunda, 20 mg'a kadar bir artış mümkündür.

Tedavinin yan etkileri:

 • kan basıncının düşürülmesi;
 • hızlı darbe;
 • vücutta sıvı tutma;
 • mide bulantısı ve baş ağrısı.

"Terazozin" adrenoblokatorami grup beta, potens, inhibitörleri artıran ilaçlar ile reçete değildir. Kendini tayin ve dozaj tespiti sadece istenen etkiyi getirmez, aynı zamanda sağlığa da zarar verebilir.

"Alfuzosin"

"Alfuzozin" bir grup seçici olmayan ilaç anlamına gelir. Bununla birlikte, diğer alfa blokerlerden daha az popüler değildir. Prostatit, adenom, idrar fonksiyonunun ihlaline yol açan diğer ürolojik hastalıklar için reçete edilir. Uygulama sırasında prostat bezindeki basınç azalır, şişkinliği azalır, mesaneyi yükten serbest bırakır.

Dozaj formu, her biri 2 veya 5 ml alfuzosin hidroklorür içeren, sarı veya beyaz bir zar ile kaplanmış bir tablettir. Günde birkaç kez, maksimum günlük dozda 10 mg alınır. Tedavinin seyri 4 ila 6 haftadır.

Aşağıdaki yan etkiler nadir durumlarda ortaya çıkar (bunların görünümü aşırı dozdan kaynaklanabilir):

 • Düşük tansiyon;
 • zehirlenme belirtileri, ağız kuruluğu;
 • halsizlik, baş dönmesi;
 • taşikardi.

Farklı grupların adrenoblocker'larını aynı anda almak yasaktır. Farklı ilaçların bileşenleri vücut üzerindeki etkilerini etkilediğinden, bu tür tedaviden etkililik yoktur.

"Doksazosin"

Önceki adrenoblockerlere karşı alerjik reaksiyon durumunda "Doksazosin" reçete edilir. Onun eylemi, erkek hormonunun üretimini ve kandaki kolesterol seviyesini engellemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle ağrı sendromu sabittir, idrara çıkma sorunu ortadan kalkar, prostat bezinin şişmesi giderilir. Prostatit gelişimin ilk aşamasında tespit edilirse ilaç, ek ilaçlar olmaksızın kullanılabilir.

Dozaj formu, her biri 1 ila 8 ml aktif maddeden oluşan bir beyaz toz içeren bir tablet veya kapsüldür. Ortalama olarak, tedavi 6 haftadır, bu süre boyunca her 7 günde bir ilacın dozu giderek artmaktadır.

Doz aşımı durumunda, diğer adrenoblockerlere benzer yan etkiler görülür: mide bulantısı, kusma, dikkat eksikliği, halsizlik. Rinit gelişmesinden dolayı yüzün şişmesi olabilir. Aşırı durumlarda, sfinkter ve mesanenin kas tonusunu kaybederek idrar tutamamaya neden olur.

"Doksazosin" 5-alfa redüktaz inhibitörleri ile birleştirilmesi tavsiye edilir. Tedavi daha etkili olacaktır, üçüncü veya dördüncü günde patolojik semptomlar ortadan kaldırılabilir.

Tedavi hakkında geribildirim

"Kronik prostat iltihabı teşhisi konduğunda, doktor aralarında bir adrenoblocker bulunan pek çok ilaç reçete etti. Yaklaşık 2 yıldır alevlenmeler sırasında "Tramzulosin" aldım. Çok etkili bir ilaç, sonunda tedavinin ilk gününden sonra yardım etmeye başladı. Ancak şimdi harekete geçmiştir. Ürolog, vücudun aktif maddelere tepki gösterip etmediğini ve bu nedenle "Terazozin" reçete ettiğini söyledi.

"Bir doktorun tavsiyesi üzerine Omnik'i kabul ediyorum." Kendimi daha iyi hissediyorum: acı ve yanma gitti, güç geri döndü. Ancak sperm üretimi belirgin bir şekilde azaldı. Endişelenmeyin, çünkü diğer erkeklerin İnternet incelemelerinde bu geçici bir fenomen olduğunu okudum. Bir sonraki kurs için "Tramzulosin" satın almayı planlıyorum çünkü fiyatının yarısı kadar. "

“Fiziksel aktiviteyi arttırdığı söylendi, aksi halde ilaç tedavisinin etkisi olmayacak. Ancak, saldırılar sırasında, tuvalete gitmek için neredeyse hiç zorlanmadım. İki hafta süren Doksazosin uygulamasından sonra, temiz havada daha fazla yürümeye başladım. Ve dersin sonunda sabah koşabilirim. "

"Alfa-adrenoblockerlar prostatit ile kurtarılan ilaçlardır. 5 yıllık hastalık için alternatif olarak "Terazozin" ve "Alfuzozin" içtim. Her ikisi de bana yaklaştılar: herhangi bir yan etkiye neden olmadılar ve seks hayatımı restore ettiler. ”

Alfa-adrenoblockerlar prostatitleri tedavi etmez. İdrarın işlevi bozulduğunda, kronik formların zorunlu tedavisinin bir parçasıdırlar. İlaçlar güvenlidir ve vakaların sadece% 10'unda yan etkilere neden olur. Bununla birlikte, tek başına dozajı reçete etmek ve gücü arttırmak için araçlar ile birleştirmek tavsiye edilmez.