Ana
Nedenleri

Alfa blokerleri: prostatit tedavisinde kullanılan ilaçlar

Alfa adrenoblocker adrenerjik sinapstan geçen sinir uyarılarını yavaşlatan ilaçlar olarak adlandırılır. Eylemlerinin kalbinde adrenerjik reseptörlerin (alfa-1 ve alfa-2) geçici bir blokajı vardır. Bu özellik kardiyolojide (kan damarlarının kan basıncını düşürmek için) ve ürolojide kullanılır.

Prostatit ile birlikte alfa blokerler gibi ilaçların kullanılması prostatın iltihaplanması nedeniyle bozulan idrara çıkma durumunu geri getirebilir.

Alfa blokerleri ne için kullanılır?

Sinir sistemi, insan organlarının çalışması ve kasların kontrolü ile doğrudan ilgilidir. Bir kişi sağlıklı olduğunda, bu mekanizma başarısız olmaz. Bununla birlikte, prostatit ile iltihaplı süreçler sinir sisteminin çalışması üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Her şeyden önce, bu idrar yolu spazmı ve mesanenin düz kaslarını provoke eden reseptörlerin çalışmalarından anlaşılmaktadır. Bu nedenle, bir adam normalde tuvalete gidemez ve idrara çıkma sürecinin ihlali, bu prostatın iltihaplanmasının ana belirtilerinden biridir.

Alfa adrenoblocker, prostat iltihabının tedavisinde ilaç olarak kullanılır. Yönlendirildikleri gibi davranırlar, idrarın bölümlerinin dışarı çıkmasıyla birlikte hem prostat hem de mesanenin boynu olan düz kas dokusunu gevşetmeye yardımcı olurlar. Bu durumda, prostat büyümesinin belirgin semptomlarında belirgin bir azalma vardır.

İlaç rejiminde, kullanılan ana ilaçların etkinliğini artırmak için tedavide alfa blokerler uygulanır. Bu nedenle, tıbbi tedavide, gerekli olduğunda, ikinci sıradaki ilaçlara atıfta bulunurlar:

 • üretradaki iç basıncı azaltmak;
 • prostatın düz kaslarının ve mesanenin boynunun tonunu azaltın;
 • zayıflatılmış mesanenin tonunu arttır.

Prostat bezinin patolojisindeki alfa blokerler, hastalığın seyrini hafifletmek için tasarlanır, ancak tedavi edilmez. Bu tamamen semptomatik tedavidir. Uygulamalarından sonra, aşağıdaki etkiler gözlemlenir:

 • İdrar çıkışının normalleşmesi;
 • Ağrıda azalma ile düz kasların gevşemesi;
 • cinsel arzunun geri dönüşü;
 • pelviste kan stazının ortadan kaldırılması;
 • benign organ hiperplazisinin azalmış bulguları.

Alfa blokörlerinin sınıflandırılması

Bu ilaçlar ayrılır:

 • alfa-1 ve alfa-2 adrenerjik reseptörlerini (fentolamin, fenoksibenzamin) bloke eden seçici olmayan ilaçlar;
 • sadece alfa-1 reseptörlerini (prazosin) bloke eden seçici kısa etkili ajanlar;
 • sadece alfa-1 reseptörlerini (terazosin, doksazosin, alfuzosin) bloke edebilen seçici uzun etkili ajanlar;
 • üroleptik ilaçlar (tamsulosin).

Seçici araçlar, ön hazırlık gerektirmez ve sadece nadir durumlarda hafif yan etkilere neden olur. Önemli avantajlara rağmen, bu türün üreme çağındaki erkekler için dikkate alınması gereken bir özelliği vardır.

Retrograd ejakülasyonun, ilacın aktif bileşenlerinin etkisi altında geliştiği tespit edilmiştir. Bu çalışmada, seminal sıvının, üretrada değil, mesanede ortaya çıktığı görülmektedir. Prostat bezi patolojilerinin tedavisinde kullanılan tüm preparatları daha ayrıntılı olarak ele alalım.

Bununla birlikte, uzmanların çoğu, seçici ilaçların seçici olmayanlardan daha iyi olduğu konusunda hemfikirdir, çünkü bunlar ikincil olarak mesane ve sinir sistemi üzerinde daha güçlü bir etkiye sahiptir.

tamsulosin

En çok kullanılan ilaçlardan biri. Erkek bezinde, mesanenin boynunda ve üretranın prostatik kısmında reseptörler üzerinde seçici bir etkiye sahiptir. Tüm blokörlerin ana özelliklerine ek olarak, organdaki enflamatuar yanıtı ve obstrüksiyon olgusunu da azaltabiliyor.

30 adet kapsül şeklinde mevcuttur. Ana madde dozu ile kaplanmış ambalaj - 0.4 mg. Prostatit tedavisi için kahvaltı sırasında günde 1 kapsül 1 kez alınmalıdır, 150 ml su veya süt ile yıkayarak.

Tedaviye devam eden hekimin reçetelerine göre tedavi süresi 2-3 aydır. İlk etki, ilacı kullanmanın 2 haftasından sonra ortaya çıkar.

 • baş dönmesi;
 • taşikardi, ortostatik reaksiyonlar;
 • iştah kaybı, mide bulantısı, kusma, kabızlık;
 • prematüre veya retrograd ejakülasyon;
 • kaşıntı, deri üzerinde kızarıklık.
 • ajanın bileşenlerine aşırı duyarlılık;
 • bilinç kaybıyla hipotansiyona eğilim;
 • şiddetli karaciğer yetmezliği.

Şu anda Tamsulosin, grubunun doktorları arasında en popüler temsilcisi.

doksazosin

Alfa-1 reseptörlerinin başka bir seçici antagonisti. Önceki ilaç ile benzer bir etkiye sahiptir. Bu aracın daha az popüler kullanımının ana farkı ve nedeni, uygulama sırasında titrasyona ihtiyaç duyulmasıdır.

Paket başına 1, 2, 4, 8 mg 30 tablet tabletlerde üretilmiştir. Ortalama günlük doz 4 mg'dır. Yemekle günde 1 tablet 1 kez kullanmanız gerekir. İlk hafta 7 gün sonra, 1 mg'lık bir doz atar - 2 mg ve böylece 4 mg ortalamaya kadar. Tedavi süresi 3 aydır.

 • uyuşukluk, baş ağrısı, asteni (zayıflık);
 • rinit, periferik ödem oluşumu;
 • mide bulantısı, kusma, ishal;
 • son derece nadiren - üriner inkontinans.

Kontrendikasyonlar - ilacın bileşenlerine alerjiler.

Hastalığın akut seyrinde alfa-adrenoblockerlerin kötü bir sonuç verdiğini söylemeye değer. Bu, ilk etkilerin başlangıcından kaynaklanmaktadır. Doksazosin kullanıldığında, etkileri sadece 14 gün sonra ortaya çıkar, bu da akut belirtiler sırasında kesilemeyecek kadar uzundur.

alfuzosin

Tek popüler ve yaygın olarak kullanılan seçici olmayan α-reseptör blokeri. Analogları ile aynı özelliklere sahiptir, ancak ürolojide daha az kullanıldığı için bir takım dezavantajlara sahiptir.

Bu, esas olarak vücuttaki tüm alfa reseptörleri üzerinde bir etkidir. Sonuç olarak - damarların (hipotansiyon), bağırsakların (kabızlık) ve solunum yollarının düz kaslarının gevşemesi.

5 mg'lık tabletler halinde üretilmiştir. Hastalığın ciddiyetine ve doktorun reçetesine bağlı olarak günlük 7.5-10 mg doz. 200 ml su içtikten sonra, yemekle birlikte günde 3 kez 1/2 tablet (2.5 mg) alın. Terapi süreci - 2-3 ay. Bu ilacı aynı gruptan diğer ilaçlarla birleştiremezsiniz. Bu durumda, her ikisinden de etki düzleşir.

 • halsizlik, uyuşukluk, kulak çınlaması, baş dönmesi;
 • taşikardi, ortostatik hipotansiyon, anjina pektorisin alevlenmesi;
 • ağız kuruluğu, mide bulantısı, kusma, kabızlık;
 • ciltte kaşıntı ve döküntü.
 • ilacın bileşenlerine alerji;
 • böbrek ya da karaciğer yetmezliği;
 • anamnezde bir hipotansiyon atakları.

terazosin

İlaç, seçici olmayan ajanlara karşılık gelir ve günlük dozajda kademeli bir artış gerektirir. İlk alım sırasında aktif madde miktarı 1 mg'ı geçmemelidir. Yavaş yavaş, prostat iltihabı tedavisi sırasında doz, idame tedavisi ve 20 mg'a kadar 10 mg'a çıkarılır. İlk sonuçlar, kursun başlamasından 14 gün sonra hissedilir. Stabil bir klinik etki elde etmek için, 1-1.5 ay sürer.

Terazozin tablet şeklinde mevcuttur. Yatmadan önce akşamları içmek tavsiye edilir. Bu yan etki olasılığını azaltacaktır.

 • asteni;
 • görmenin bozulması;
 • Solunum sisteminin mukoza zarının şişmesi;
 • cinsel işlev ihlalleri.
 • ilacın bileşenlerine alerji;
 • böbrek ya da karaciğer yetmezliği;
 • kardiyovasküler sistem patolojisi.

Sonuç

Bu grubun ilaçları, prostat bezinin iltihabının ana semptomlarının giderilmesinde çok etkilidir. Yine de, sadece ana tedaviye ek olarak sunulabileceklerini anlamak gerekir.

Uzun süreli etkilerinden dolayı, kronik prostatit gibi ilaçlar, hastalığın akut fazından çok daha etkilidir. Bu fonların alınması, ciddi advers reaksiyonların gelişmesini önlemek için, sadece ilgilenen doktor tarafından atanmalıdır.

Prostatitli alfa blokerler

Prostatit, prostat bezini etkileyen inflamatuar bir hastalıktır. Patoloji, özellikle prostat enfeksiyonuna girmek veya küçük pelviste durgun süreçler nedeniyle çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. İkincisi, yaşlılık grubunun hastaları için tipiktir.

Prostatit belirtileri oldukça spesifiktir, bunlar idrarın ihlali, kasıktaki ağrıdır. Hastalık tedavi edilmezse, idrar tutamama ve üreme fonksiyonunun kaybına yol açar.

Bu nedenle, prostat iltihabının ilk belirtilerinde, bir doktora danışılması tavsiye edilir. Uzman muayene yapacak ve gerekli hazırlıkları yazacaktır. Genellikle prostatit ve prostat adenomu ile alfa-adrenoblockatotrans reçete edilir.

Alfa blokerler: etki mekanizması

Prostatit ile, özellikle kronik formuyla, idrara çıkma sürecinde bir ihlal vardır. Normal olarak, idrar çıkışı sırasında, üretradaki basınç azalır, daha sonra mesane kaslarının kasılması ve dış sfinkter gevşer. Böylece normal idrara çıkma süreci düzenlenir.

Prostatit ile bu sürecin çeşitli ihlalleri vardır, özellikle mesane yeterince azaltılmamıştır ve sfinkter gevşememektedir, idrar yolundaki basınç azalmaz. Sonuç olarak, mesanenin boşaltılması zorlaşır, hasta itmeye başlar. Daha fazla ihmal edilen durum, bir erkeğin idrar birikiminden kurtulmasının daha zor olmasıdır.

Son çalışmalar pelvik taban kaslarının kesilmesini prostatit görünümü ile ilişkilendirmektedir. Üriner sistemin arızalanmasının bir sonucu olarak, idrar yolunun tıkanması ve idrarın ihlali, ardından idrarın prostat ve iltihap kanallarına atılmasıdır.

Kas dokusunun çalışmasını normalleştirmek ve alfa blokerler reçete etmek. Bu ilaçlar, hücrelerdeki alfa adrenoreseptörlere bağlanır ve spazmodik ve vazokonstriktif bir etkiye sahiptir.

Prostatitli alfa-adrenoblockerler, ilacın tipine bağlı olarak farklı davranırlar. Seçici ve seçici olmayan alfa blokerler vardır. Seçici idrar yolunda aşırı spazmı hafifletir, bu da normal bir idrar çıkışı sağlar. Seçici olmayan, mesanenin aşırı rahatlamasına neden olabilir, ki bu onların dezavantajıdır.

Prostatit ile alfa blokerler preparatlarının listesi

Halen prostatit için kullanılan oldukça geniş bir alfa adrenoblocker listesi bulunmaktadır. Bu tür ilaçları kendiniz seçmemelisiniz çünkü ciddi yan etkileri vardır. Alfa-blokerleri atayın, doktorun veroloğun hastanın muayenesinin sonuçları üzerine olmalıdır.

Ayrıca, bu tür ilaçların sadece karmaşık tedavide kullanıldığını da belirtmek gerekir. Örneğin, bir enfeksiyon iltihaplanma sürecine katılmışsa, alfa-adrenoblocker'lar sadece semptomatik bir etkiye sahip olacak, patojenden kurtulmaya yardımcı olmayacaktır. Bu durumda, doktor da bir antibiyotik reçete edecektir.

Prostatitli alfa-adrenoblocker ilaçları:

 • Tamsulosin (Omnik, Fokusin, Proflosin);
 • Doksazosin (Cardura, Artesin, Kamiren);
 • alfuzosin;
 • Prazosin.

Sıklıkla ilk iki aktif maddeyle birlikte reçeteli ilaçlar.

Tamsulosin seçici alfa blokerler aittir. İlaç, tıkanıklık belirtileri kurtulmak ve idrar atılımı sürecini normalize yardımcı olur, ancak almanın etkisi 2 haftadan daha erken değildir.

Doksazosin daha az etkili değildir. Böyle bir ilaç semptomatik tedavi olarak prostatit ve prostat adenomu için reçete edilir. Doksazosin, benign prostat hiperplazisinin tüm belirtilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Prostatitlerde alfa blokör kullanımı

İlacın dozu, hastanın ihmaline ve ilaç tipine bağlı olarak doktor tarafından ayrı ayrı reçete edilir. Genellikle prostat adenomu ile, amaca göre tamsulosin veya doksazosin bir tableti belirtilir. İlaçları, sabahları yeterli suyla birlikte, aynı zamanda içilmelidir. Kapsül veya tabletin, ilacın emilim sürecinin bozulmasına yol açabileceğinden, çiğnenmesi önerilmez.

Alfa blokerler genellikle hastalar tarafından iyi tolere edilir. Ancak özel durumlarda, yan etkiler, en sık arteriyel hipotansiyon belirtileri, yani basınçta azalma olabilir. Sonuç olarak, hasta zayıflık ve baş dönmesi, artan yorgunluktan şikayetçidir.

İlacın bileşenleri hoşgörüsüz ise, alerjik reaksiyonlar, özellikle deri döküntüleri, burun kanaması ve ağızda kuruma hissi mümkündür. Yan etkiler telaffuz edilirse, bir doktora danışın.

Sonuç

Alfa-adrenoblocker'lar prostatit ve prostat adenomunda kullanılan oldukça etkili bir ilaç grubudur. Ancak bu tür bir tedavi semptomatik bir etkiye sahiptir ve hastanın doktorun ziyaretini ihmal etmesi ve kendi kendine ilaç tedavisine girmesi durumunda prostatitin sonsuza dek ortadan kaldırılmasına yardımcı olmaz.

Hangi alfa-adrenoblockerler prostat inflamasyonu için tedavi edilir?

Ürolojide en zor problem prostat hastalıklarının tedavisidir. Prostatit ve prostatın diğer hastalıklarından, çeşitli kaynaklara göre, yetişkin erkek popülasyonunun üçte bir oranında acı çeker. Yaygın prevalansa ek olarak, bu patolojilerin de konservatif olarak tedavi edilmesi zordur. Bununla birlikte, etkili ilaçlar vardır. Bir örnek daha fazla bilgi edinmek için yararlı olacak bir alfa blokerler grubu olarak hizmet edebilir.

Norm ve patoloji

Normal olarak, prostat bezi erkek vücudunda sadece iki işlevi yerine getirir: spermi seyrelten bir sır geliştirir ve bir ereksiyon sırasında idrarın idrar akışına engel olmasını sağlar. Organın kendisi mesanenin altında bulunur ve üretrayı halka ile sarar.

Prostat sadece erkek bir organdır ve kadın bedeninde yoktur.

Prostatit ile prostat bezinin dokularında inflamatuar değişiklikler gelişir. Bu hastalığın gelişimi için teşvikler, sık stresli durumlara veya ağır fiziksel emek (sedanter çalışmaları, hareketsiz yaşam tarzı, düzensiz cinsel ilişki için) (anal seks cinsel yolla bulaşan hastalıklar için veya sonra) enfekte prostat mikroorganizmalar, pelvis kanın durgunluk haline gelebilir. Bu nedenle, sempatik ve parasempatik sinir sistemleri arasındaki denge bozulur, bu da prostat bezinin, kan damarlarının ve mesane tonunun artmasına neden olur.

Prostatitin tezahürleri yoğunlukta farklılık gösterebilir, ancak bunların çoğu benzerdir ve şunları temsil eder:

 • perine ve anal bölgede ağrı;
 • artan vücut ısısı;
 • küçük porsiyonlarda sık idrara çıkma;
 • tuvalette gece idrara çıkma;
 • ereksiyon ile ilgili sorunlar.

Akut prostatit genellikle inflamasyonun belirgin semptomları ile karakterize edilirken, bu hastalığın kronik formu oldukça fark edilmeden akabilir ve insana sadece küçük bir rahatsızlık verir. Yine de, zaman içinde bir doktora danışmak önemlidir, çünkü prostat bezinde başlatılan iltihaplanma süreci tedavi etmek çok daha zordur.

Alfa-blokör kullanımının özellikleri

Prostat iltihabının tedavisi için kullanılan başlıca vasıtalar antimikrobiyal ajanlar ve anti-enflamatuar ilaçlar olup, alfa-adrenoblockerler ikinci tedavi dizisine aittir. Bununla birlikte, kronik prostatitin tedavisindeki en büyük etki, aynı zamanda üç ilaç grubunun da uygulanması ile sağlanabilir.

Prostatit tedavisinde alfa blokerler, adrenaline duyarlı reseptörleri bloke ederek sempatik sinir sisteminin çalışmasını normalleştirir.

Seçici ve seçici olmayan alfa-adrenoblocker vardır. Prostat ve genitoüriner sistemde yer alan ilk seçici olarak blok alfa-1-adrenerjik reseptörler, ikincisi ise her tip alfa reseptörünün adrenaline olan duyarlılığını etkiler.

Prostat dokusu antibiyotik ve anti-enflamatuar ilaçlar artan nüfuz neden prostat ve beslemek gemilerin, prostat düz kas tonu bir azalma alfa blokerleri kullanılması yoluyla. Bu, hastalığın semptomlarının daha hızlı bir şekilde gerilemesine ve hastanın genel refahında bir iyileşmeye yol açar.

Seçici olmayan alfa blokerler alt grubundan gelen preparatlar sadece ürolojik uygulamada değil, aynı zamanda diğer hastalıkların tedavisinde de kullanılır.

tamsulosin

Seçici eylemin alfa-blokeri. Genitoüriner sistemin adrenoreseptörlerini seçici olarak etkiler, böylece idrar yolu, mesane ve prostatın düz kaslarının tonunu azaltır.

Günde bir kez 0.4 mg'lık bir dozda alınır, tedavi süresi doktor tarafından belirlenir. Yan etkileri arasında büyük olasılıkla baş dönmesi, hipotansiyon, çarpıntı, daha az sıklıkla - bulantı, alerjik reaksiyonlar, kabızlık vardır. Tamsulosin pratik olarak antihipertansif, antiaritmik, hemorajik ilaçlar ile etkileşmez.

Prostatitli bu alfa-bloker, iki hafta içinde prostatitin ağrı ve diğer tezahürlerini önemli ölçüde azaltabilir.

doksazosin

İlaç sadece prostatit ve prostat hiperplazisini tedavi etmek için değil, aynı zamanda hipertansiyondaki arteryel kan basıncını düzeltmek için de kullanılabilir.

Ek olarak, doksazosin orta derecede antiagregan bir etkiye sahiptir ve kan kolesterol seviyesini düşürür. Bu, kalp ve kan damarlarının eşlik eden hastalıkları olan hastalarda tercih edilen ilacı yapar.

Doksazosin ile tedavi edildiğinde, optimal dozaj titrasyonla ve kan basıncını (BP) izleyerek seçilmelidir.

İlaç 1 ila 8 mg aktif bileşen dozunda günde bir kez alınır. Mesanede mevcut taşlarla kontrendikedir. Yan etkiler nadiren görülür, genellikle kan basıncı, baş dönmesi, abdominal rahatsızlık, öksürük, alerjik reaksiyonlarda azalma ile hasta endişelenebilir. Katarakt operasyonları yaparken de iris atonisi vardı.

terazosin

Doksazosin gibi bu seçici olmayan ilaç, sadece prostatit tedavisinde değil, aynı zamanda hipertansiyon tedavisinde de kullanılabilir.

Terazosin belirgin bir hipotansif etkiye sahiptir, bu nedenle ilk dozda kan basıncında keskin bir düşüşe neden olabilir. Dozu kademeli olarak 1 mg ila 10 mg arasında ve bazı durumlarda günde 20 mg'a kadar arttırmak gerekir. Prostatit alma süresi en az 1 ay sürer, hastalar tedavi başlangıcından 10-14 gün içinde fark edilebilir etki gösterir.

Yan etkiler arasında sıklıkla baş dönmesi ve kan basıncında keskin bir azalma meydana gelir, ayrıca alerjik reaksiyonlar, periferik ödem, taşikardi, burun tıkanıklığı, bronşit ve çift görme saptandı. Koroner kalp hastalığı, insüline bağımlı diyabet veya inme öyküsü olan hastalarda dikkatli kullanılır. Diğer antihipertansif ajanlara veya etanole paralel olarak kullanıldığında hipotansiyon gelişmesi olasılığı artar.

alfuzosin

Güçlü hipotansif etki nedeniyle doktorlar tarafından daha az reçete edilir.

Günde 1-2 kez, günlük doz - 10 mg uygulanır. Alfuzosin anestezik ve antihipertansif ilaçlar, hem de belirli antifungaller (ketokonazol, itrakonazol, ve diğerleri.) Ve nitrogliserin ile birleştirmek için tavsiye edilmez. Ayrıca, ağır böbrek yetmezliği ve kronik böbrek hastalığında işlevlerinde azalma ile kontrendikedir.

Genel bilgi

Prostatit tedavisinde kullanılan Alfa-adrenoblockerler, her derde deva olarak isimlendirilemezler, ancak hastalığın karmaşık tedavisinde kullanımı gereklidir. prostat ve mesane boynunun düz damar kas gevşemesi semptomların daha hızlı bir şekilde rahatlama sağlar ve hasta tedavi, anti-inflamatuar ilaçlar ve antimikrobik maddelerin etkinliğini arttırmaktadır.

Aynı zamanda, bu ilaçlar da olumsuz niteliklere sahiptir. Hipotansiyona eğilimli erkeklerde prostatit olmayan selektif alfa blokerleri ortostatik kollaps gelişimini önlemek için kullanılmaz.

Bu sınıfın birçok temsilcisi, diğer ilaçların kullanımı ile birleşmez ve uygun bir dozun uzun bir seçimini gerektirir.

Adrenoreseptör blokerler sınıfının en modern temsilcisi, en az kontrendikasyonları olan Tamsulosin olarak adlandırılabilir, terapötik dozun bireysel olarak seçilmesini gerektirmez ve pratik olarak diğer ilaçlar ile etkileşime girmez. Aynı zamanda, seçici olmayan alfa blokörlerin kullanımı, eşlik eden hipertansif hastalığı olan hastaların tedavisinde tamamen doğrulanmaktadır.

Adrenoblocker'ların tüm avantaj ve avantajlarına rağmen, kullanım gereksinimlerine dair karar sadece ürolog tarafından yapılmalıdır. Bu ilaçlar ile kendi kendine ilaçlama sonrasında bilinç kaybı, inme veya ölüme kadar ciddi sonuçlara yol açabilir.

Videodan, üroloğun prostatit tedavisinde alfa-adrenoblocker kullanımı hakkındaki fikirlerini öğreneceksiniz:

Prostatitli alfa adrenoblockerler. Prostatitli hastalarda alfa blokör kullanımının özellikleri

Prostatitli alfa blokerler, tedavinin oldukça etkili olması için sıklıkla gereklidir. Bu ilaçlar ikinci tıbbi tedavi hattına başvurabilir.

Alfa blokerler üç vakada yazılmalıdır:

 • intraüretral basınç azalır;
 • Mesane boynunun tonunun yanı sıra prostatın düz kasları gevşer;
 • Mesane tonu zayıflar.

Hastaların% 48 - 80'inde pozitif bir etki elde edilir.

Alfa-adrenoblocker türleri

Seçmek için kullanılan seçici alfa-adrenoblocker tamsulosin (en popüler), önemli avantajlara sahiptir. Bu ilaçlar titrasyon gerektirmez; Çok nadir görülen yan etkilere neden olur. Fonların sıklıkla retrograd ejakülasyona yol açabilmesi için ahlaki olarak hazırlanmalıdır. Bu bağlamda, seçici alfa-adrenoblockerler seçici olmayanlardan (terazosin, doksazosin, alfuzosin) daha iyidir. Uzmanlar, seçici olmayan ajanların mesane ve hatta merkezi sinir sistemi üzerinde daha belirgin bir etkiye sahip olduğunu öne sürmektedir.

Tamsulosin en iyi alfa blokerlerinden biridir

Tamsulosin, prostatın düz kaslarının adrenoreseptörlerini, üretranın prostatik kısmını ve mesanenin boynunu selektif olarak postsinaptik - etkileyebilen bir ilaçtır. Bu, oluşumların düz kaslarının tonunun azalmasına ve idrar çıkışının normalleşmesine yol açar. Ek olarak, tıkanıklık ve iltihap belirtileri daha az fark edilir hale gelir. Terapötik etki Tamsulosin başlangıcından iki hafta sonra fark edilebilir. Terapötik etkinin hemen fark edilmemesine rağmen, Tamsulosin genellikle prostatitin en iyi alfa blokerlerine sevk edilir. Bu, bu ilacın genellikle doktorlar tarafından reçete edilmesine yol açar.

Tamsulosinin, bu ilaca karşı aşırı duyarlı olan erkeklerde, arteriyel hipotansiyona eğilimde ve karaciğerde işleyişin ciddi şekilde ihlal edildiğinde tavsiye edilmediğini belirtmek önemlidir.

Tamsulosin, kahvaltıdan sonra dört yüz mikrogram için günde bir kez alınmalıdır.

Terazosin ne kadar etkilidir?

Terazosin seçici olmayan alfa adrenoblocker'ları ifade eder, fakat ait olduğu grubun çoğu ilaçları gibi belirgin taşikardiye neden olmaz. Terazosin, venöz damarların tonunda azalmaya ve kalpte önyükde bir azalmaya neden olabilir.

Terazozin, prostatit için çok etkili kılan idrarı normalleştirmeyi sağlar. Bu ilaç, düz kasların postsinaptik adrenoreseptörlerini bloke edebilir, daha sonra idrar akışı daha serbest hale gelir ve direnç ortadan kaldırılır.

Prostatitli alfa adrenoblocker'lar sadece doktorlar tarafından reçete edilebilir, çünkü doğru dozu seçmek çok önemlidir. Doğru dozajın yan etki risklerinden kaçınmasına ve hatta en olumlu sonuca ulaşma şansını artırdığına dikkat edilmelidir. Terazozin, minimum bir mg'lık dozla başlatılmalı, sonra yavaş yavaş arttırılmalıdır. Haftada bir kez dozda bir artış mümkündür. Bakım dozu günde bir ila on mg arasında olmalı ve maksimum doz 20 mg olmalıdır. Terazozinin, ilaç alındıktan birkaç saat sonra yatağa girmeden önce, yatmadan hemen önce kullanılması gerektiği unutulmamalıdır.

Doksazosin prostatit için etkili bir ilaçtır

Doksazosin en iyi alfa blokerlerden biridir, çünkü idrar çıkışını yeniden sağlamanın yanı sıra ürodinamiği iyileştirir, iyi huylu prostat hiperplazisinin herhangi bir tezahürünü azaltır. Bütün bunlar ilacın yüksek düzeyde etkinliğini doğrular.

Başlangıç ​​dozu günde bir mg olmalıdır. Birinden -
iki hafta, günde iki mg'a kadar artırılabilir, bunu takiben daha fazla bir artış. Ortalama olarak, günlük doz iki ila dört mg arasında olmalıdır. Doktorlar bu durumda terapötik etkinin optimal olabileceğini not eder. Maksimum günlük doz günde 16 mg'dır.

Tedavinin süresi doktor tarafından belirlenmelidir, çünkü hastanın durumunun özelliklerini dikkate almak ve yan etkilerin rahatsız edilmemesini sağlamak önemlidir.

Alfuzosin kullanmaya değer mi?

Alfuzosin, sıklıkla prostatit olan erkeklere reçete edilen, iyi bilinen bir nonselektif alfa blokörüdür. Bu ilaç, tüm modern araçlar arasında layık bir pozisyon alabilmesi nedeniyle yüksek bir verimlilik seviyesi ile karakterizedir.

Alfuzozin, idrar yolundaki basıncı düşürmenize, idrar akışına karşı herhangi bir direncinizden kurtulmanıza, kolay idrara çıkmanızı sağlar, disüriyi ortadan kaldırır. Bu sonuçlara ulaşma olasılığı, yüksek verimlilik düzeyinin doğrudan doğrulanmasıdır.

Alfuzosin diğer alfa blokerler ile uyumlu değildir. Aksi halde hipotansif etki artabilir. Ek olarak, ciddi bir postüral hipotez riski vardır.
Alfuzozin sabah ve akşam içinde beş mg, sıvı içinde kullanılmamalıdır. Akşam resepsiyonda tedaviye başlanması tavsiye edilir. Gerekirse, günlük doz günde mg (daha fazla değil) olabilir.

Zamanımızda, prostatitli alfa blokerler hastalığın tedavisinde önemli bir yer tutmaktadır, ancak kendi kendine ilaç tedavisi kontrendikedir. İstenen iyileşmeyi sağlamak ve ciddi zorluklardan kaçınmanın mümkün olmasını sağlamak için, deneyimli bir tıp doktoru ile ön istişareye gidilmesi ve daha sonra önerilerine tam olarak uyulması gerekmektedir. Sadece bu durumda prostatitin etkili tedavisini ve normal, tanıdık hayata dönme fırsatını dikkate alabilirsiniz!

Prostatitli alfa blokerler grubundan hazırlıklar: En etkili ajanların listesi ve kullanımlarının nüansları

Bazı durumlarda prostatit tedavisinin etkinliğini sağlamak için alfa blokerler kullanılır. Kural olarak, doktorlar onları hastalığın kronik, akut bir formu için reçete.

Zamanında başvuru sayesinde, bu ilaçlar belirgin idrara çıkma bozukluklarında bile cerrahi müdahaleden kaçınmaya yardımcı olurlar.

Bu gruptaki ilaçlar, kasların ve kan damarlarının büzülmesinden sorumlu reseptörler üzerinde aktif bir etkiye sahiptir. Yavaş yavaş, işlevselliği iyileşmeye başlar.

Tedavi özellikleri

Deneyimli doktorlar prostatitin idrar yaparken erkekleri etkilediğini biliyorlar. Mesanenin duvarları şişmiş prostat bezi tarafından sıkıştırılır. Böylece içerideki basınç yükselir, çünkü bunun sonucu olarak dışarı akış ihlali söz konusudur.

Prostatit şu şekilde kendini gösterir:

 • idrar oranı düşüktür;
 • Mesanenin boynu tam olarak açılmaz;
 • Üretra kapatıldığında, basınç yükselir.

Prostatitli alfa-adrenoblocker, yukarıda tarif edilen bozuklukları ortadan kaldırabilir.

Kursun başlangıcından kısa bir süre sonra, idrar çıkışı normalleşir. İlacın düzenli olarak alınması durumunda, mükemmel bir terapötik etki sağlar.

Sınıflandırma, fon türleri

Ürolojik alanda, alfa blokerler genellikle gruplara ayrılır. Bu ilaç listesi sayesinde çok uzun değil. Sınıflandırma, fon seçimini önemli ölçüde kolaylaştırabilir. Bu süreç, kursun ciddiyetini, hastanın yaşını ve durumunu da dikkate alır.

Toplamda, 4 bloker grubu vardır, yani:

 • seçici olmayan blokerler;
 • üroselektik blokerler;
 • seçici kısa etkili ajanlar;
 • seçici uzun etkili ilaçlar.

Araç, ilgilenen doktor tarafından reçete edilen diğer farmasötik ürünlerle birlikte sarhoş olmalıdır.

Resepsiyon mesane güçlendirilmesini sağlar, ayrıca tonunu arttırır.

Bu tabletlerin avantajı, uygun bir alım şeması sağlamalarıdır.

Sağlık üzerindeki etkisi

Çoğu hasta bu grubun ilaçlarıyla iyi tedavi edilir. Bununla birlikte, tedavi süresi uzatılabilir.

Bazı vakalarda hasta yan etkilerden endişe duyuyor: baş dönmesi, halsizlik ve geçici bir verim kaybı.

Alfa-blokerler ile tedavi çoğu durumda semptomatiktir ve ayrıca anestetiktir. Bu araçların çalışma mekanizması, mesanenin boynunun kaslarına uygulanan rahatlatıcı etkiye dayanmaktadır. Prostatite eşlik eden semptomlar (hızlı ve ağrılı idrara çıkma) bundan dolayı kolaylaştırılmaktadır.

Alfa blokerler - ilaçlar

Prostatit bu ajandan korkuyor, ateş gibi!

Sadece başvurmalısın.

Daha sonra, hastalığın akut ve kronik formlarını tedavi etmek için en popüler ve etkili araçlar açıklanacaktır. Lider uzmanlar, bunların oldukça etkili olduğunu düşünüyor.

tamsulosin

Bu tedavi genellikle reçete edildiği zaman bu ilaçtır. En popüler seçeneklere başvurur. İlaç, prostatın, mesanenin boynunun ve üretranın kaslarını seçici olarak etkiler.

Yatıştan birkaç gün sonra kas tonusu azalır. Bundan dolayı, idrar çıkışı normalize edilir. Bu ilacın seyrini takiben, enflamatuar süreçler, ayrıca tıkanıklık belirtileri, daha az fark edilir hale gelir.

Kural olarak, ilk gelişmeler, çekildikten birkaç hafta sonra gelir. Deneyimli uzmanlar, Tamsulosin'i prostatit tedavisine yönelik en iyi ilaçlardan biri olarak adlandırırlar.

Bir erkeğin bileşenlere karşı kişisel hoşgörüsüzlüğü varsa, almayı reddetmelisiniz. Bir tablet için günde bir kez ilacı al. Optimal zaman - sabahları yemek yedikten hemen sonra.

doksazosin

Bu, tanımlanan grupta yer alan daha az etkili ilaç değildir.

Doksazosin, idrar çıkışını geri yükler ve ayrıca iyi huylu hiperplazinin tezahürlerini azaltmaya da izin verir.

Birincisi, doktor günde 1 mg'dan fazla olmayan fon kullanımını öngörür. Bir hafta sonra, doz 2 mg'a yükselir. Daha sonra günlük doz 4 mg'dır.

Bu dozajda, optimal terapötik etki gözlenir. En büyük hacim günde 16 mg'dır. Bununla birlikte, her hasta için sadece bir doktor belirleyebilir.

alfuzosin

Bu ilaç seçici olmayan bir gruba aittir. Sıklıkla doktorlar prostatit için reçete ederler. İlaç etkilidir. Bu nedenle, bezin işlevlerini geri yüklemek için en etkili araç olarak kabul edilir.

Aktif bileşenlerin etkisi nedeniyle, üretradaki basınç azalır. Aynı zamanda idrar akımına karşı herhangi bir direncin ortadan kaldırılmasına da izin verir. Bu ilacı alan hastaların disüri ortadan kaldırılması garantilidir, kolay idrara çıkma sağlanır.

Alfuzonin, eylemin basitliğini değiştirir. Bu ilacın Kabulü böbrek hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olur, ağrıyı ortadan kaldırır.

Ek olarak, üretradaki enflamatuar süreç azalır, işeme süreci normale döner. İlaç yaşlı bir hastaya reçete edilirse dikkatli olunmalıdır. Sonuçta, böbrek yetmezliği durumunda alfuzonin kullanamazsınız.

Yukarıdaki ilaçları sadece bir doktora danıştıktan sonra kullanabilirsiniz. Aşırı dozdan sonra genellikle tehlikeli sonuçlara neden olur. Bu durumda, tedavinin etkinliği azalır.

Buna göre, hastalığın kronik formu oluşmaya başlar. Modern ilaçların etkisine karşı daha dirençli olduğu bilinmektedir. Bu prostatitin iyileştirilmesi çok daha zordur.

avantajları

Bu gruptaki ilaçların sahip olduğu avantajlar açıktır. Bunlar terapötik etkiyi içerir.

Alfa-blokörlerin terapötik etkisi şöyledir:

 • tuvalete dürtü sıklığı azaldı;
 • üretra kapatıldığında basınç azalır;
 • jetin akış hızı idrar sırasında artar;
 • Ağrılı veya bozulmuş idrara çıkma ile ilişkili akut semptomlar ortadan kaldırılır.

Alfa-blokörlerin çoğu erkek tarafından iyi tolere edilmesine rağmen, yan etki riski vardır. Kural olarak, sadece hastaların% 10-15'inde görülürler.

Çoğu durumda, baş dönmesi endişesi, daha az sıklıkta basınç sıçramaları ve kalp atışı bozukluklarıdır.

İlgili Videolar

Video, idrar bozukluklarını düzeltmede bir alfa-adrenoblocker seçmeye yönelik özellikler ve kriterler hakkında modern fikirler sunmaktadır:

Alfa-adrenoblockerler, akut prostatis formlarının yanı sıra kronik olarak da önerilir. Bu fonların alımı semptomatik tedavi için gerçekleştirilir. Sonuçta, analjezik etkisi çok belirgin. Engelleyiciler, sorunlu idrara çıkmayı engellemeye yardımcı olur.

Bu tezahür, erkek hastalığın karakteristiğidir. Alfa blokerleri, genitoüriner sistemin diğer önemli organlarının yanı sıra, gerginliği, mesanenin kaslarının büzülmesini azaltır. Bu ilaçların kendi kendine yönetimi, erektil fonksiyonun, idrara çıkma sürecinin sürekli ihlallerine yol açar.

Bez iltihabı karmaşık tedavi gerektirir. Kural olarak, terapi şeması, tıbbi ve ilaçsız metotlardan oluşmaktadır. İdrarla ilgili problemler durumunda, bir kişi kendi kendine ilaç tedavisi almamış bir doktora başvurmalıdır.

 • Dolaşım bozukluklarının nedenlerini ortadan kaldırır
 • Aldıktan sonra 10 dakika içinde iltihap hafifçe rahatlatır.

Prostatitden alfa blokerler seçimi

Prostatit en yaygın hastalık olarak adlandırılabilir. Patolojinin özelliğinden dolayı, hastalar genellikle semptomların tedavi olmaksızın kendiliğinden azalacağını umarak hastalığa başlarlar. Elbette, belli bir süre sonra rahatlama geliyor, ama sadece prostatitin kronik aşamaya geçtiğini gösteriyor. Bundan kurtulmak çok daha zor olacak.

Kural olarak, prostatit tedavisinde antibakteriyel ilaçlar kullanılır. Ama sadece sınırlı olmamalılar. Entegre bir yaklaşım sağlamak önemlidir: antibiyotikler, analjezikler ve anti-inflamatuar ilaçlar. Son olarak, prostatitli alfa adrenoblockerler sıklıkla kullanılır.

Ilacın etkinliği

Bu grubun ilaçları iltihaplı odağı ortadan kaldırmak ve işemizi kolaylaştırmak için kullanılır. Aktif bileşenler, mesanenin ve sfinkterlerin duvarlarının büzülmesinden sorumlu reseptörleri uyarır. Bu nedenle idrar durgunlaşmaz ve intraprostatik reflüye neden olabilecek tersine çevrilme ortadan kalkar.

Alfa-adrenoblockerler, hoş olmayan semptomların giderilmesine ve hastanın durumunu iyileştirmeye katkıda bulunur. Aynı nedeni ortadan kaldırmak sadece antibakteriyel ilaçlara yardımcı olacaktır.

Uygulamanın sonucu aşağıdaki durumlardır:

 • semptomların şiddetinde azalma;
 • kanalın duvarlarındaki basınç derecesinde azalma;
 • geliştirilmiş idrar çıkışı;
 • inflamasyonun tamamen ortadan kaldırılması.

Alfa blokerler sınıflandırması

Tedavide kullanılan birkaç alfa-AB grubu vardır. Seçici olmayan, özellikle kronik bir süreçte sıklıkla reçete edilir. Kesilmiş eylemin seçici biçimleri nadiren kullanılır ve sadece karmaşık terapinin bir parçası olarak kullanılır.

En yararlı olanları seçici alfa-AB uzun etkilidir. Çoğunlukla ürologlar tarafından kronik bir süreçte atanırlar. Bu ilaç grubu hızla iltihabı giderir ve ağrıyı giderir.

Selektif alfa-adrenoblocker kullanımı ile, prostat ve genital organların fonksiyonu geri yüklenir. Bu sadece hastalığın semptomlarını ortadan kaldırmaya değil aynı zamanda komplikasyonları önlemek için de izin verir.

Bu grubun ilaçlarını kullanırken, genellikle yan etkilere neden olduklarını düşünmek önemlidir. Bu nedenle onları sadece bir doktora danıştıktan sonra alabilirsiniz.

Bir sonraki grup üroselektik alfa blokerlerdir. Bu grubun temsilcileri ayrıca prostatit tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. İlaçlar seçici olarak değişir ve sadece prostat dokusunu ve sfinkter kasını etkiler. Sonuç olarak, spazm elimine edilir ve durgunluk ortadan kaldırılır. Bu tür fonlar uzun bir süre için kabul edilir. İhmal edilen kronik prostatit formuyla, iki hafta sonra belirgin bir etki ortaya çıkar.

Alfa-adrenoblocker hem akut hem de kronik prostatit için kompleks tedavinin bir parçası olarak kullanılabilir. Doğru ilacı seçmek önemlidir. Sıklıkla bez iltihabı tedavisinde kullanılır Alfuzozin, Doksazosin, Tamsulosin ve Terazozin.

İlaç seçiminin özellikleri

Alfuzosin özellikle hızlı davranır. Üretradaki basıncı azaltmaya ve idrara çıkma sürecini normalleştirmeye yardımcı olur. Bu komplikasyon riskini azaltır, yani sistit ve piyelonefrit. Kas dokuları gevşer, böylece ağrıyı azaltır. Alfuzosin ve bu grubun diğer ilaçlarının kullanımının aynı anda kategorik olarak yasaklandığına dikkat etmek önemlidir.

Doksazosin sıklıkla Finasteride ile eşzamanlı olarak reçete edilir. Bu nedenle idrar atılımını olumlu yönde etkileyen idrar yollarının duvarlarından spazm çıkarılır. Tedavi altı aya kadar sürebilir. Bu, idrarı tamamen normale döndürmeye ve bezi büyütme sürecini durdurmaya izin verir. Bu iki ilacın yetkin bir kombinasyonu, yan etki olasılığını en aza indirir.

Doksazosinin önemli bir avantajı, aşağıdaki durumdaki iyileşme belirtilerinin ortaya çıkmasıdır:

 • ağrı sendromunun ortadan kaldırılması;
 • cinsel işlevin kalitesini arttırmak;
 • mesane mukozasının duyarlılığının normalleştirilmesi;
 • yanlış arzuların sıklığında azalma.

Bu ilacın yardımıyla, kronik prostatit ile bile, bir erkeğin yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirmek ve kayıp fonksiyonları geri yüklemek mümkündür.

Tamsulosin, özellikle ağrıyı hafifletme kabiliyeti nedeniyle faydalıdır. Bu, ağrı kesici ilaç dozunu azaltmayı mümkün kılar. Aktif bileşenler pürüzsüz kaslar üzerinde hareket eder, rahatlatır. Paralel olarak, iltihap kaldırılır ve salgının dışarı akışı artar. İlaç, en az bir ay uzun bir süre için alınır. İyileşmenin ilk belirtileri 4-5. Günlerde gözlenir ve tedaviye başladıktan iki hafta sonra nahoş semptomların giderilmesi tamamlanır.

Prostatın iltihabı için kullanılan bir başka ilaç Terazosin'dir. Bu ilacın bir özelliği, venöz duvarın gerginliğini gidermek ve kalpteki yükü azaltmaktır. Aynı zamanda düz kas spazmı ve idrar çıkışında bir iyileşme meydana gelir.

Listelenen ilaçları sadece doktora danıştıktan sonra kullanın. Aşırı doz, tehlikeli sonuçlara neden olabilir. Ayrıca, tedavinin etkinliği azalır, bu da kullanılan ilaçlara dirençli bir kronik form oluşturma olasılığının arttığını gösterir. Böyle bir prostatitin ortadan kaldırılması daha zor olacaktır.

Prostatit için hangi ilaçlar reçete edilir - bu aşağıda açıklanacaktır:

Prostatın iltihaplanması için kompleks tedavide alfa-adrenoblockerlerin rolü

Alfa-adrenoblocker yardımıyla idrara çıkma bozuklukları ortadan kaldırılır, ağrılar kesilir ve güç arttırılır. Bu grubun ilaçları, tedavinin temeli değildir, ancak kronik prostatit ve prostat adenomu için giderek daha fazla reçete edilmektedir. Terapi süreci uzun ve 4 ila 8 hafta arasında değişmektedir.

Prostatiti tedavi eden ilaçlar

Prostatit tedavisi, hastalığın evresine, formuna ve semptomlarına bağlı uzun bir süreçtir. Tek başına ilaç reçete edilmez. Katılan hekim, inflamasyonla mücadele planını ancak tanıdan sonra ve patolojinin nedenlerini ortaya çıkararak belirleyebilir.

Prostatit tedavisinde kullanılan ilaçlar:

 1. Alfa-blokerler. Ilaçlar idrara çıkmayı amaçlamaktadır. Uygulamadan sonra, genişlemiş prostat tarafından sıkılan idrar torbasından çıkarılır.
 2. Antibiyotikler. Bakteriyolojik prostatit teşhis edilirse, patojenik mikroorganizmaların gelişimini baskılamak için ilaçlar reçete edilir. Rektal fitiller ve enjeksiyonlar kullanılır.
 3. NSAID. Patolojinin gelişmesini önlemek ve inflamatuar süreci durdurmak için atanırlar. İdrar yaparken ağrı ve rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olur.
 4. Antispazmodik. Onların yardımıyla, prostat ve mesane kaslarının spazmı çıkarılır. Bir adam tuvalete ağrı olmadan gidebilir ve seks yapabilir ve prostat suyunun dışarı akışını da kolaylaştırabilir.
 5. Hormonal preparatlar. Hormonal arka plan normalize, kan dolaşımını artırmak, şişlikleri ortadan kaldırmak için atayın.
 6. Fitoterapötik preparatlar. Bu ilaç grubu bitki bileşenlerine dayanmaktadır. Eylemleri daha az agresiftir ve şişlik sendromunu hafifleterek ve patolojinin yayılmasını önleyerek, şişlik ve iltihaplanmayı gidermeyi amaçlamaktadır.
 7. Vitamin Kompleksleri. Lokal bağışıklığı geliştirmek ve metabolik süreçleri normalleştirmek için tasarlanmıştır.
 8. Kas gevşeticiler. Onların yardımı ile prostatın sekresyonunun dışarı akışını iyileştirir, mesanenin duvarlarının stresini azaltır.

Prostatit tedavisi kapsamlı olmalı, ancak bu tüm ilaçları bir kerede almanız gerektiği anlamına gelmez. İlaç tedavisine fizyoterapi, fizyoterapi prosedürleri eklenir. Ayrıca, zararlı ürünleri hariç tutmak gerekir.

Genel alfa blokerler fikri

Prostatit tedavisinde alfa blokerler ikinci basamak ilaçlardır. Antibiyotiklere, antiinflamatuar ve analjeziklere ek olarak reçete edilirler. Bu grubun fonları, idrar yaparken ağrıyı ortadan kaldırmak ve inflamasyonu azaltmak için kullanılır.

Adrenoblockerler, adrenalin ve noradrenalin üretimini azaltır ya da durdurur, bunlardan sorumlu olan reseptörleri nötralize eder. İlaçları aldıktan sonra, aşağıdaki etki gözlenir:

 • prostat ve mesane kas tonusunun ortadan kaldırılması;
 • vazodilatasyon ve kan dolaşımının iyileştirilmesi;
 • kan basıncını düşürmek;
 • kan şekerinde düşüş.

Ayrıca, ilaçlar kardiyovasküler hastalıkları tedavi etmek için kullanılır. Kronik prostatit ile hastaların% 50'den fazlası tedavi seyrinin 5. gününde pozitif bir etkiye sahiptir.

Prostat adenomu ile, bu ilaçlar cerrahi müdahaleyi önlemeye yardımcı olur. Neoplazmdaki azalma tedavide 2. haftada gözlemlenmiştir ve semptomlar ilk dozdan sonra kaybolur.

İlaç çeşitleri ve kullanım amacı

Belirli bir alfa blokör sınıflandırması vardır. Doktor, patoloji ve hastanın genel sağlığına bağlı olarak ilacı reçete eder.

 1. Non-selektif. Semptomiyoloji çok belirgin olmadığı zaman, hastalığın kronik bir formu için reçete edilir ve remisyon döneminde hemen hemen hiç rahatsızlık yoktur. Bu ilaçlar, mesane ve sinir sisteminin kaslarını kuvvetli bir şekilde etkiler ve bir takım yan etkilere neden olur.
 2. Seçici. Şişliği ve hassasiyeti hızlı bir şekilde ortadan kaldırmak için bu tip adrenoblockerler alınır. Kısaltılmış ve uzun süreli maruz kalma ilaçlarına ayrılırlar. Kronik prostatit ile ikincisi en etkilidir. Bununla birlikte, cinsel ilişki boşalma ile bitmediğinde, bunların kullanımı retrograd ejakülasyona neden olabilir.
 3. Uroslekticheskie. İlaçlar prostat dokusunun kas tonunu ortadan kaldırır, sfinkterin fonksiyonunu normalleştirir. Uzun resepsiyon için tayin edilir. Etki sadece iki haftalık bir tedaviden sonra gözlemlenir.

Söz konusu ilaçlar, idrarı iyileştirmeyi, ağrıyı ve idrarın tutulmasını önleyerek, reflü önlenmesini amaçlamaktadır. Güçlenmeyi arttırmak, baş ağrılarını azaltmak ve beyin damarlarını genişletmek için başka bir grubun adrenolikleri atandı: beta blokerleri.

Bu ilaç grubunun prostat iltihabı üzerindeki etkileri

Alfa blokerleri mesane ve üretrayı etkiler, prostat ödemini azaltır. Hangi enzimin engellendiğine bağlı olarak, iki mekanizma ayırt edilir, bu da etki mekanizmasında farklılık gösterir:

 1. 5-alfa redüktaz inhibitörleri. Erkek vücudunda hormon dihidrotestosteron üretimi azalır, bu da prostatın patolojik genişlemesini etkiler. İlacın aktif bileşenleri yavaş yavaş toplanır, bu nedenle bu tedavi altı aya kadar sürebilir. Bu sınıfın engelleyicileri, potensi ve sperm üretimini etkileyebilir.
 2. Alfa-1-bloke edicilerdir. İlaç prostat bezinde ve mesanenin mukoza zarında inflamatuar sürecin yayılmasını engeller. Eylemleri, resepsiyonun başlamasından birkaç gün sonra başlıyor. Enfeksiyöz prostatit için reçete edilmez, aynı zamanda ciddi patolojiler için de reçete edilir. Erkeklerin% 90'ının terapiden hiçbir yan etkisi yoktu.

Şiddetli prostatit formlarında, inhibitörler reçete edilir. Tedavi sırasında, gücü artıran ilaçlar alınmamalıdır.

En sık kullanılan ilaçların listesi, uygulama özellikleri

Alfa blokerler semptomatolojiye bağlı olarak prostatit için reçete edilir. Farklı aktif madde bileşimlerine sahip birçok çeşit vardır.

Bir ilacın seçiminde önemli bir faktör, olası alerjik reaksiyonlar, arteriyel hipotansiyon, karaciğer hastalığı veya bir elemente karşı bireysel hoşgörüsüzlüktür. Aşağıda bu grubun en etkili ve popüler uyuşturucularının bir listesi.

"Tramsulozin"

Bu ilaç genellikle idrar rahatsızlıkları eşlik eden kronik prostatit ve adenom için reçete edilir. "Tamsulosin", seçici olarak prostatın kas kaslarına etki eder ve tonu ortadan kaldırır. Ayrıca, inflamatuar süreci durdurur, mesane ve üretrayı da olumlu etkiler.

Tıbbi form - bir kabuk ile kaplanmış kapsüller. Bir paket 30 gün için tasarlanmıştır. Tedavinin seyri 4 ila 6 haftadır. İlaç en güvenli ve etkilidir, ancak bunu kendiniz reçete etmeniz tavsiye edilmez.

Her sabah bir kapsül alır, 7-8 saat sonra en yüksek aktif madde konsantrasyonuna ulaşılır. Ağrılı semptomların giderilmesi ve hastanın sağlığının iyileştirilmesi 7-10 gün sonra ortaya çıkar.

"Tamsulosin" aşağıdaki yan etkilere neden olabilir:

 • hazımsızlık bozukluğu;
 • dışkı ihlali;
 • boşalma ihlali: onun tamamen yokluğu;
 • alerjik reaksiyon.

Bu ilacın en popüler analogu "Omnik" dir, özdeş bileşenler içerirler. İsim ve fiyattan bağımsız olarak, uygulamanın etkisi aynıdır.

"Terazosin'dir"

Bu ilaç, genitoüriner sistemin organlarını seçici olarak etkileyen terazosin maddesine dayanır. Kullanımı, ödemin azaltılmasını, kan damarlarının genişlemesini ve prostat bezinin kan dolaşımını iyileştirmeyi mümkün kılar, bu da hızlı bir iyileşmeye katkıda bulunur. Sadece inflamasyon için değil aynı zamanda iyi huylu tümörler için reçete edilir.

İlaç dozaj formu 1, 2, 5, 10 mg terazosin içeren bir tablettir. Asgari tedavi süresi, dozun kademeli olarak arttığı bir aydır. Başlangıçta, yatmadan önce 0.5-1 mg kullanılması tavsiye edilir, kurs sonunda, 20 mg'a kadar bir artış mümkündür.

Tedavinin yan etkileri:

 • kan basıncının düşürülmesi;
 • hızlı darbe;
 • vücutta sıvı tutma;
 • mide bulantısı ve baş ağrısı.

"Terazozin" adrenoblokatorami grup beta, potens, inhibitörleri artıran ilaçlar ile reçete değildir. Kendini tayin ve dozaj tespiti sadece istenen etkiyi getirmez, aynı zamanda sağlığa da zarar verebilir.

"Alfuzosin"

"Alfuzozin" bir grup seçici olmayan ilaç anlamına gelir. Bununla birlikte, diğer alfa blokerlerden daha az popüler değildir. Prostatit, adenom, idrar fonksiyonunun ihlaline yol açan diğer ürolojik hastalıklar için reçete edilir. Uygulama sırasında prostat bezindeki basınç azalır, şişkinliği azalır, mesaneyi yükten serbest bırakır.

Dozaj formu, her biri 2 veya 5 ml alfuzosin hidroklorür içeren, sarı veya beyaz bir zar ile kaplanmış bir tablettir. Günde birkaç kez, maksimum günlük dozda 10 mg alınır. Tedavinin seyri 4 ila 6 haftadır.

Aşağıdaki yan etkiler nadir durumlarda ortaya çıkar (bunların görünümü aşırı dozdan kaynaklanabilir):

 • Düşük tansiyon;
 • zehirlenme belirtileri, ağız kuruluğu;
 • halsizlik, baş dönmesi;
 • taşikardi.

Farklı grupların adrenoblocker'larını aynı anda almak yasaktır. Farklı ilaçların bileşenleri vücut üzerindeki etkilerini etkilediğinden, bu tür tedaviden etkililik yoktur.

"Doksazosin"

Önceki adrenoblockerlere karşı alerjik reaksiyon durumunda "Doksazosin" reçete edilir. Onun eylemi, erkek hormonunun üretimini ve kandaki kolesterol seviyesini engellemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle ağrı sendromu sabittir, idrara çıkma sorunu ortadan kalkar, prostat bezinin şişmesi giderilir. Prostatit gelişimin ilk aşamasında tespit edilirse ilaç, ek ilaçlar olmaksızın kullanılabilir.

Dozaj formu, her biri 1 ila 8 ml aktif maddeden oluşan bir beyaz toz içeren bir tablet veya kapsüldür. Ortalama olarak, tedavi 6 haftadır, bu süre boyunca her 7 günde bir ilacın dozu giderek artmaktadır.

Doz aşımı durumunda, diğer adrenoblockerlere benzer yan etkiler görülür: mide bulantısı, kusma, dikkat eksikliği, halsizlik. Rinit gelişmesinden dolayı yüzün şişmesi olabilir. Aşırı durumlarda, sfinkter ve mesanenin kas tonusunu kaybederek idrar tutamamaya neden olur.

"Doksazosin" 5-alfa redüktaz inhibitörleri ile birleştirilmesi tavsiye edilir. Tedavi daha etkili olacaktır, üçüncü veya dördüncü günde patolojik semptomlar ortadan kaldırılabilir.

Tedavi hakkında geribildirim

"Kronik prostat iltihabı teşhisi konduğunda, doktor aralarında bir adrenoblocker bulunan pek çok ilaç reçete etti. Yaklaşık 2 yıldır alevlenmeler sırasında "Tramzulosin" aldım. Çok etkili bir ilaç, sonunda tedavinin ilk gününden sonra yardım etmeye başladı. Ancak şimdi harekete geçmiştir. Ürolog, vücudun aktif maddelere tepki gösterip etmediğini ve bu nedenle "Terazozin" reçete ettiğini söyledi.

"Bir doktorun tavsiyesi üzerine Omnik'i kabul ediyorum." Kendimi daha iyi hissediyorum: acı ve yanma gitti, güç geri döndü. Ancak sperm üretimi belirgin bir şekilde azaldı. Endişelenmeyin, çünkü diğer erkeklerin İnternet incelemelerinde bu geçici bir fenomen olduğunu okudum. Bir sonraki kurs için "Tramzulosin" satın almayı planlıyorum çünkü fiyatının yarısı kadar. "

“Fiziksel aktiviteyi arttırdığı söylendi, aksi halde ilaç tedavisinin etkisi olmayacak. Ancak, saldırılar sırasında, tuvalete gitmek için neredeyse hiç zorlanmadım. İki hafta süren Doksazosin uygulamasından sonra, temiz havada daha fazla yürümeye başladım. Ve dersin sonunda sabah koşabilirim. "

"Alfa-adrenoblockerlar prostatit ile kurtarılan ilaçlardır. 5 yıllık hastalık için alternatif olarak "Terazozin" ve "Alfuzozin" içtim. Her ikisi de bana yaklaştılar: herhangi bir yan etkiye neden olmadılar ve seks hayatımı restore ettiler. ”

Alfa-adrenoblockerlar prostatitleri tedavi etmez. İdrarın işlevi bozulduğunda, kronik formların zorunlu tedavisinin bir parçasıdırlar. İlaçlar güvenlidir ve vakaların sadece% 10'unda yan etkilere neden olur. Bununla birlikte, tek başına dozajı reçete etmek ve gücü arttırmak için araçlar ile birleştirmek tavsiye edilmez.