Ana
Semptomlar

Prostatit antibiyotiklerin Lifebuoy veya hızlandırılmış bertarafı

Prostatit terimi, seminal vezikül ve tüberkülün enfeksiyonu ile izole edilen veya kombine edilen prostat inflamatuar-enfeksiyöz genesisin bir hastalığı ve üretra (posterior kısmı) anlamına gelir.

Hastalık akut (genellikle 30 ila 50 yıl arasında) ve kronik formda ortaya çıkabilir.

Tedavinin amacı klinik semptomları ortadan kaldırmak ve komplikasyonların riskini azaltmak, aynı zamanda yardımcı işlev ve doğurganlığın tamamen iyileşmesi olacaktır. Prostatit ve adenom için antibiyotikler, etiyolojik bakteriyel faktörü ortadan kaldırmak için reçete edilir. Adenom için antimikrobiyal tedavi, cerrahi bir hastanede planlı hastanede yatış durumunda da kullanılır, bu da postoperatif enfeksiyöz inflamatuar komplikasyonların önlenmesidir.

Prostatitin ana semptomları:

 • keskin değil, ağrıyan, nadiren - alt sırtında rektum, testisler, glans penis, sakrum, yayılan perine, ağrıları çizim;
 • Özellikle sabahları dismik bozukluklar, mesanenin tam olmayan boşalma hissi;
 • işlenmeden sonra bulaşmamış sırrının geri çekilmesi;
 • oturma pozisyonunda uzamış kalışlarda ağrı ve yürüme sonrası azalmaları;
 • erektil disfonksiyon, erken boşalma, iktidarsızlık;
 • genel durumun ihlali, sinirlilik, verim azaldı, uykusuzluk.

Teşhisi doğrularken, parmak muayenesi sonuçları, genel kan ve idrar analizi göstergeleri, prostat bezinin salgılanması, masaj sonrası 2-cam örneği, spermogram, hormonal profil, ultrasona dayanır. Difüzyona ihtiyacınız varsa. Adenom tanısı bir biyopsi.

Erkeklerde prostatit için tercih edilen ilaçlar veya en iyi antibiyotikler

Tedavinin "altın standardı", florokinolonlardır.

Siprofloksasin (Cyphran, Cyphran OD, Ciprobai vb.)

Antimikrobiyal etkili geniş spektrumlu antibakteriyel madde, patojenik mikroorganizmaların DNA girazlarını inhibe etme kabiliyetinden dolayı, deponun sentezini bozar. DNA ve mikrobik duvar ve hücre ölümlerinde geri dönüşü olmayan değişikliklere yol açar.

Siprofloksasin, ureaplasma, treponema ve clostridium difficile'yi etkilemez.

Antibiyotik kontrendikedir:

 • onsekiz yıla kadar;
 • anamnezde antimikrobiyal ajanların alınmasıyla oluşan kolit varlığında;
 • florokinolonlara bireysel aşırı duyarlılık durumunda;
 • porfiri, ağır böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalar;
 • Tizanidin ile eşzamanlı olarak;
 • epileptikler ve merkezi sinir sistemi ciddi lezyonları olan kişiler;
 • serebral dolaşım bozukluğu ile;
 • Tendon hasarı olan hastalarda, ilgili florokinolonlar.

Siprofloksasin randevusunun özellikleri

Yan etki riskini azaltmak için, tedavi süresi için tavsiye edilir:

 • fiziksel aktiviteyi ve aşırı güneş ışınlarını dışlamak;
 • yüksek SPF'li krem ​​kullanın;
 • içme rejimini arttırmak.

Siprofloksasin, yüksek nöbet riski nedeniyle non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar ile birleşmez. Ayrıca, Ciclosporin böbrekler üzerindeki toksik etkisini artırabilir.

Tizanidin ile birleştirildiğinde, tansiyona kadar ve buna dahil olmak üzere kan basıncında keskin bir düşüş mümkündür.

Tedavide antikoagülan kullanımı kanamaya neden olabilir. Şeker azaltıcı tabletlerin etkisini güçlendirir, hipoglisemi riskini artırır.

Glukokortikosteroidlerle kombine edildiğinde, tendon üzerindeki florokinolonların toksik etkisi artar.

Beta-laktamlar, aminoglikozitler, metronidazol ve klindamisin ile kombinasyon halinde sinerjik bir etkileşim gözlenir.

Tedavinin istenmeyen etkileri

 • sindirim sisteminin bozulması;
 • nevroz, anksiyete, halüsinasyonlar, kabuslar, depresyon;
 • tendon, artralji, miyalji rüptürü;
 • aritmi;
 • tadın sapkınlığı, koku duyusunun azalması, görme keskinliğinde bozulma;
 • nefrit, bozulmuş böbrek fonksiyonu, kristalüri, hematüri;
 • Kolestatik sarılık, hepatit, hiperbilirubinemi;
 • trombosit, lökosit, hemolitik anemi sayısında azalma;
 • ışığa;
 • işitme kaybı (tersine çevrilebilir);
 • kan basıncının düşürülmesi;
 • kolit ve ishal.

Doz ve tedavi süresinin hesaplanması

Günde iki kez 500 ila 750 miligram. Uzun süreli etki gösteren ilaçları kullanırken (Tsifran OD 1000 mg), tek bir doz mümkündür. Maksimum günlük doz 1.5 gramdır.

Hastalığın şiddetli bir formu ile terapi, intravenöz uygulama ile başlar ve oral girişe daha fazla geçiş yapar.

Tedavi süresi hastalığın şiddetine ve komplikasyonların varlığına bağlıdır. Standart tedavi yöntemi on ila 28 gündür.

Antibiyotikli erkeklerde bakteriyel prostatit (akut ve kronik) nasıl tedavi edilir?

Patojenin ortadan kaldırılması ve enflamatuar sürecin ortadan kaldırılması için, en yaygın patojenlere karşı çalışan geniş spektrumlu ilaçlar kullanılır.

Önerilen kullanım:

I) Florokinolonlar:

 • Norfloksasin (Nolisin, Norbaktin);
 • Siprofloksasin (Ciprolet, Ciprobai, Cyphran OD, Ciprinol, Quintor, Quipro);
 • Levofloksin (Tavanik, Glevo, Levolet R);
 • Ofloksasin (Tarivid, Zanonin OD);
 • Moksifloksasin (Avelox).

II) kombinasyon halinde Florokinolonlar (karışık enfeksiyonun neden olduğu prostatit için en iyi antibiyotikler):

 • Ofloksasin + Ornidazol (Ofor, Polymik, Combiflox);
 • Siprofloksasin + Tinidazol (Cyphran ST, Ciprolet A, Ciprotin, Zoxan TZ);
 • Siprofloksasin + Ornidazol (Orcipol).

III) Sefalosporinler:

 • Cefaclora (Werzef);
 • Sefuroksim-aksetil (Zinnat);
 • Sefotaksim (Cefabol);
 • Seftriakson (Rofecin);
 • Sefoperazone (Medotsef, Cefobit);
 • Ceftazidime (Fortum);
 • Sefoperazon / sulbaktam (Sulperazone, Suslentsef, Bakperazone, Sulzef);
 • Sefixim (Suprax, Sorcef);
 • Ceftibuten (Tzedek).

IV) İnhibe dayanıklı penisilinler (Axicillin / Clavulanic acid):

V) Makrolidler:

 • Klaritromisin (Crixane, Fromilid, Clacid);
 • Azitromisin (Azivok, Azitrocin, Zimaks, Zitrolit, Azitrus, Sumamed forte);
 • Roxitromisin (Roxid, Rulid).

VI) Tetrasiklinler (Doksisiklin)

VII) Sülfonamidler (Sülfametoksazol / trimetoprim):

Prostatit ile Sumamed: Randevu ve tedavi rejiminin özellikleri

İlaç bakterilerin ribozomlarının 50S alt birimlerine geri dönüşümsüz bağlanması ve mikrobik duvarın yapısal bileşenlerinin sentezinin inhibisyonu nedeniyle geniş bir bakterisit aktivitesi spektrumuna sahiptir. Yüksek inflamatuar konsantrasyonlar inflamasyonun odak noktasına ulaştığında, antibiyotik bakterisidal etki etmeye başlar.

Azitromisin (aktif madde) sadece erken evrelerde, hastalığın hafif seyrinde veya diğer antibiyotiklere kontrendikasyonların varlığında reçete edilir.

Sumamed, metisiline duyarlı stafilokok suşlarına, penisilin duyarlı streptokok suşlarına, gram negatif aerob, klamidya, mikoplazmaya karşı etkilidir.

Azitromisinin etkisi metisiline dirençli stafilokoklara, penisilin dirençli streptokoklara, enterokoklara, eritromisine dirençli gram pozitif mikroplara dirençlidir.

Azitromisin tedavi rejimi

Sumamed yemekten bir saat önce veya iki saat sonra alınmalıdır.

Beş günlük bir kursla, ilk günde bir antibiyotik dozu bir gramdır. Ayrıca dört gün boyunca 500 miligram atar.

Üç günlük bir tedavi ile üç gün boyunca bir gram Sumamed alınır.

İlaç reçete edilmez:

 • Makrolidlere bireysel aşırı duyarlılığı olan kişiler;
 • Şiddetli böbrek ve karaciğer hastalıkları;
 • ergotamin ve dihidroergotamin kullanımının arka planına karşı;
 • şiddetli aritmilerle.

myastenia gravis olan hastalarda dikkatle, kalp yetmezliği ve hipomagnezemi, hafif veya orta şiddetli böbrek ve karaciğer çalışma ile kullanılır.

Maddenin yan etkisi

Gastrointestinal hazımsızlık doğa, karaciğer enzimleri, sarılık, aşırı çoğalma geçici artış, mukoza, uykusuzluk, baş ağrısı, alerjik reaksiyonlar, photosensitivity mantar enfeksiyonu hastalıkları vardır.

İlaç kombinasyonları

Alkol, yiyecek ve antiasitler Sumamed'in biyoyararlanımını azaltır. Antikoagülan alan kişilerin atanması önerilmez. Oral şeker indirgeyici ajanlarla kötü bir şekilde kombine edildiğinde, hipoglisemi riski vardır. Lincosamides ile antagonistik etkileşim sergiler ve Chloramphenicol ve Tetracycline ile sinerjistik gösterir. Bir çiftliği var. heparin ile uyumsuzluk.

Akut ve kronik prostatit için diğer antibiyotikler

Biseptol

Bu sülfonamidler grubundan sülfametoksazol ve trimetoprim içeren bir kombine ajandır. Biseptol belirgin bir bakterisidal aktiviteye sahiptir ve geniş bir etki spektrumuna sahiptir.

Sülfametoksazid, para-aminobenzoik asit ile yapısal benzerliğe sahiptir, bu nedenle dihidrofolik asitin sentezini inhibe eder. Bu mekanizma, bir mikrobiyal hücrede protein metabolizmasını ve fisyon süreçlerini bozan Trimethoprim'in hareketiyle güçlendirilir.

Kombine kompozisyon, Biseptol'ün, sülfonamidlere dirençli bakterilere göre bile etkinliğini sağlar. Mikobakteriler, Pseudomonas ve spiroketlere karşı aktif değildir.

Biseptol kontrendikedir:

 • karaciğer parankimindeki yapısal değişikliklerin varlığı;
 • kreatinin klirensi 15 ml / dakikadan az olan ciddi böbrek yetmezliği;
 • kan hastalıkları (aplastik, megaloblast, B12 ve folik eksikliği anemisi, agranülositoz ve lökopeni);
 • artan bilirubin seviyesi;
 • glukoz-6-fosfat dehidrojenaz eksikliği
 • bronşiyal astım;
 • tiroid bezinin hastalıkları;
 • ilaç bileşenlerinin bireysel hoşgörüsüzlüğü.

Uygulamadan istenmeyen etkiler:

 • gastrointestinal sistemin bozulması;
 • lökosit, trombosit, granülosit sayısında azalma;
 • periferik nöropatiler;
 • baş ağrısı, baş dönmesi, karışıklık;
 • ishal ve psödomembranöz kolit;
 • aseptik menenjit;
 • bronkospazm;
 • anormal karaciğer fonksiyonu;
 • interstisyel nefrit ve toksik nefropati;
 • alerjik belirtiler;
 • hipoglisemik durumlar;
 • ışığa.
Dozajların hesaplanması

Prostatit tedavisi için günde 4 kez 480 mg dozunda 4-re tabletler için bir antibiyotik reçete edilir.

Şiddetli hastalık durumunda, dozaj altı tablete çıkarılabilir. Biseptol günde iki kez, yemekten sonra bol miktarda soğutulmuş kaynatılmış su ile tüketilmesi tavsiye edilir. Tedavinin seyrine bağlı olarak tedavi süresi 10 gün veya daha fazladır.

Biseptol'ün diğer ilaçlar ile etkileşimi
 • Tiyabid sayısında azalma nedeniyle yüksek kanama riski nedeniyle tiazid diüretikler ile uyumlu değildir. Ayrıca dolaylı antikoagülanlarla kombinasyon önerilmemektedir.
 • Şeker azaltıcı tabletleri alan diabetes mellitus hastalarını atarken, hipoglisemik durumların gelişme olasılığı artar.
 • Barbitüratlarla kombine edildiğinde folik yetmezlik anemisi riski artar.
 • Askorbik asit veya diğer idrar asitleyici ilaçlarla randevu nedeniyle, kristalüri oluşabilir.

Biseptolum uygulaması sırasında içme rejimini arttırmak ve diyet lahanası, ıspanak, havuç ve domatesleri dışlamak gerekir. Uzun süreli tedavi uygulandığında veya yaşlılarda ilacı kullanırken ek folik asit takviyesi tavsiye edilir.

Ek tedaviler

Uzun süreli antimikrobiyal tedavi uygulanması gerekiyorsa, Intrakonazol oral solüsyonunun uygulanması, yedi gün boyunca günde 400 miligramın hesaplanmasından endikedir.

Tamsulosin kullanımı çok etkilidir.

Bu, prostat bezinin düz kaslarının alfa 1-adrenerjik reseptörlerinin spesifik bir engelleyicisidir. İlacın etkisi kas tonusunda bir azalmaya yol açar (tıkanıklığı azaltır) ve idrar çıkışını iyileştirir.

Ayrıca iyi kanıtlanmış organotropik ilaçlar. En yaygın kullanılan Prostacol. İnsan prostat dokularında bir tropizme sahip olan bir hayvan kökenli polipeptit ajandır. Prostacol ödemin şiddetini azaltır, ağrı ve rahatsızlığı ortadan kaldırır, inflamatuar cevabı azaltır ve bezin kendi hücrelerinin fonksiyonel aktivitesini artırır. Ayrıca, küçük pelvik damarların trombozu için profilaksi görevi gören trombositlerin agregasyonunu azaltır.

İyileşmeyi hızlandırmak için ek bir tedavi olarak, vücudun bakterilere karşı direncini arttırın ve enflamatuar reaksiyonun şiddetini azaltın, immünoterapi (Timalin) reçete edilir.

Durgun olayları ortadan kaldırmak ve prostat fonksiyonunu düzeltmek için prostat masajı ve pelvik taban egzersizleri kullanılır.

Papatya veya adaçanın et suyuları ve% 1-2 novokain ilavesi ile sıcak ses banyosu da etkilidir.

Müstahzarlar nasıl seçilir?

soruyu cevaplamak için: antibiyotikler bakteriyel prostatit tedavi kadarıyla, ana patojen ve enfeksiyon yolunun aralığını belirlemek için gereklidir.

Hastalığın etiyolojisi ve terapinin özellikleri

inflamasyon en yaygın nedeni şunlardır: Escherichia coli ve Pseudomonas, üzümsü ve Enterokoklar, Klebsiella, Proteus, bazen klamidya ve UREAPLASMA.

masaj sonra elde edilen prostat salgılama vakaların çoğunda, izole edilmiş karma (karışık) enfeksiyonu anaerobik ve aerobik patojenler hem de ilişkili. Bu mikrobik derneklerin en yaygın bileşeni stafilokoklardır.

Patojenlerin kombinasyonu, tedavi sürecini karmaşıklaştırır ve enflamatuar özelliklerin karşılıklı olarak güçlendirilmesine ve patojenik floranın ilaç direncine yol açar.

Bu nedenle, böyle bir durumda, kombine antibakteriyel tedavinin kullanılması tercih edilir.

Ayrıca, bezin enfeksiyon yollarını dikkate almak önemlidir:

 • hematojen (uzak bir pürülan-septik odak varlığında);
 • lenfojen (rektumdan enfeksiyon almak);
 • kanaliküler (üretranın arkasından enfeksiyonun penetrasyonu).

Makale bulaşıcı bir hastalık doktoru tarafından hazırlanmıştır.
Chernenko A.L.

Sağlığınızı profesyonellere emanet edin! Şu an şehrinizde bulunan en iyi doktor için randevu alın!

İyi bir doktor, belirtilerinize dayanarak, doğru bir tanı koyabilecek ve etkili tedavi önerecek olan bir generalisttir. Portalımızda, Moskova, St. Petersburg, Kazan ve Rusya'nın diğer şehirlerindeki en iyi kliniklerden bir doktor seçebilir ve girişte% 65'e varan indirim alabilirsiniz.

* Düğmeye tıklamak, sitenin özel bir sayfasına bir arama formu ve ilginizi çeken profilin uzmanına bir kayıtla götürecektir.

* Mevcut yerler: Moskova ve bölge, St. Petersburg, Ekaterinburg, Novosibirsk, Kazan, Samara, Perm, Nizhny Novgorod, Ufa, Krasnodar, Rostov-on-Don, Chelyabinsk, Voronezh, Izhevsk

Erkeklerde prostatit tedavisinde antibiyotik ihtiyacı

gerek antibiyotik tedavisi Şiddetli semptomları olan akut bir bakteriyel prostatit şekli şüphenin ötesindedir.

Ama alınması tavsiye edilir antibiyotikler prostatın kronik ve nonspesifik inflamasyonu ile? Prostatit tedavisinde antibakteriyel ilaç grupları arasında fark var mıdır?

Makalede erkeklerde prostatitin nasıl tedavi edileceği hakkında konuşacağız antibiyotikler ve kabul için kontrendikasyonlar nelerdir. Ayrıca aşağıda bir liste bulacaksınız antibiyotikler prostatit ile.

Erkeklerde prostatit için antibiyotikler: Her zaman onları almanız gerekiyor mu?

Prostatit tedavisinin amacı, patojenin zorunlu olarak ortadan kaldırılmasıyla prostat ve üretranın normal işlevinin restorasyonudır. Bu patojenin ortadan kaldırılması içindir ve tedavi reçete edilir antibiyotikler erkeklerde prostatit ile.

antibiyotikler Akut bakteriyel ve kronik enfeksiyöz prostatit için ve aynı zamanda prostatın iltihaplanması için bir test terapisi olarak kesinlikle endikedir.

Prostatitin uzun süreli tedavisinden beri antibiyotikler Bağışıklık sistemini, sindirim organlarını, karaciğeri ve böbrekleri olumsuz olarak etkiler, tedavi süreci 2 haftayı geçmemelidir.

Prostatın kronik enflamasyonunda, tedavinin ilk aşamasından sadece 6 hafta sonra tekrarlayan antibiyotik tedavisi mümkündür.

Tedavi artıları antibiyotikler erkeklerde prostatit açık:

 • prostat bezi, üretradaki patojenik mikroorganizmaların büyümesini bastırırlar;
 • Hastalığın arka planı (infertilite, üretrit, epididimit) karşı komplikasyonların gelişimini önlemek;
 • Kronik prostatit ile tekrarlanan seyrinde sıklıkla komplikasyonlar ile dolup taşan alevlenmelerin gelişmesini engeller.

Ancak, prostatit tedavisine başlamaya karar verirseniz antibiyotikler Evde, antibiyotikler hastalığı, flora ve patojen algılama çalışmanın laboratuvar tanısı sonrası reçete edilebilir unutmayın.

Spesifik olmayan prostatit (etiyolojisi bilinmeyen inflamatuar süreç) antibiyotik tedavisi sadece verimsiz değil, aynı zamanda gelişme riskini artırır dysbiosis, ve ayrıca prostat bezinin mikotik (fungal) lezyonlarının gelişimini provoke ederek hastalığın seyrini de kötüleştirebilir.

Seçim de önemlidir antibiyotik erkeklerde prostatit tedavisi için, enfeksiyonun etken maddesi ile ilişkili olarak en aktif.

Ayrıca birçok antibiyotikler prostat bezine zayıf bir şekilde nüfuz eder, konsantrasyonları bakteriyi etkilemek için yetersizdir, bunun bir sonucu olarak bu ilaca karşı direnç gelişir.

belirgin belirtileri ile ortaya çıkan, akut prostatitte: perineumda zehirlenmesi, ateş, ağrı, ağrılı işeme ve yetersizlik yüksek bir ilaç konsantrasyonu elde etmek için prostatit antibiyotik tedavisi ve damar içine verilmesine gereksinim duymuştur.

Son yıllarda, bakterilerin belirli ilaçlara olan direnci, tedaviye başlamadan önce önemli ölçüde artmıştır. antibiyotikler erkeklerde prostatit ile birlikte, tüm grup için hastayı incelemek gerekir STI, ve bazı mikroorganizmaların belirli ilaçlara karşı direncinin belirlenmesi ile patojenik flora.

neyi antibiyotikler prostatit tedavisi için? Aşağıdaki antibakteriyel ilaç grupları vardır (prostatit için en iyi antibiyotikler):

 1. penisilinler - ampisilin, amoksiklav, amosin, amoksisilin. Geçmişte, aktif Penisiline karşı negatif bakterilerin daha fazla sayıda hemen hemen, klinik önem kayıp en aktif antimikrobik madde ile birlikte, prostat iltihabı, bu antibiyotikler kullanılır.
 2. tetrasiklinler - Vibromisin, tetrasiklin, doksisiklin. Gonokoklara, klamidyaya, mikoplazmalara karşı aktiviteye sahip olur. Daha sıklıkla, yukarıdaki patojenlerin neden olduğu kronik enfeksiyöz prostatit tedavisinde kullanılır.
 3. makrolidler - eritromisin, josamisin, azitromisin, roksitromisin, klaritromisin. Prostatitli bu antibiyotikler geniş bir etki spektrumuna ve düşük toksisiteye sahiptir.
 4. sefalosporinler - sefotaksim, seftriakson, sefiksim. Akut bakteriyel prostatitin akut formlarının tedavisinde aktif olarak kullanılır. Bunlar prostatit için iyi antibiyotiklerdir, patojenik bakterilerle ilişkili olarak geniş bir etki spektrumuna ve yüksek aktiviteye sahiptirler.
 5. fluorokinolonlardır - siprofloksasin, ofloksasin, lomefloxacin, levofloksasin. Bunlar genellikle prostatın kronik enflamasyonunun karmaşık tedavisi ve prostatın akut komplike olmayan inflamasyonu için kullanılır (% 100'e kadar etkinlik). Yüksek aktiviteye ve düşük toksisiteye sahiptirler (bağırsak mikroflorasını rahatsız etmezler).

antibiyotikler erkeklerde prostatit - adı, prostatitin antibiyotiklerle tedavi şeması ve eylem spektrumu:

enjeksiyonları

ne antibiyotik Prostatit ile daha mı iyi? Enflamatuar süreçlerin belirgin semptomları olan, bakteriyel prostatitin akut bir formuna sahipseniz, grup antibiyotiklerin intramüsküler uygulanması sefalosporinler - sefotaksim, seftriakson.

Bu ilaçlar, enfekte prostatın dokularına etkili bir şekilde nüfuz eder ve inflamasyonun odağını ortadan kaldırır.

İlacın kas içi enjeksiyonu, günde bir kez dispanserde bir sağlık çalışanı tarafından gerçekleştirilir.

Enjeksiyonları kendinize koyun yasak.

Akut prostatitin karmaşık seyrinde semptomların acil olarak rahatlatılması için ilacın intravenöz enjeksiyonları sumamed, kural olarak, bir hastanede.

Antibiyotik tedavisi için öneriler

Prostatitin erkeklerde antibiyotiklerle tedavi edilmesi sırasında, bunların etkilerini hesaba katmak gerekir. spermatogenez, Bu nedenle tedaviden sonraki 4 ay boyunca anlayışı planlamak yasaktır.

Antibiyotik ilaçları olan erkeklerde prostatit alımı ve tedavisi için öneriler:

 1. İlacın uygulanması kesinlikle doktor tarafından ve sadece laboratuar teşhisi sonuçlarından sonradır.
 2. Mümkünse, kronik prostatit ile almak daha iyidir fluorokinolonlardır, geniş bir etki spektrumu, yüksek aktivite ve düşük toksisiteye sahiptir. Bağırsak mikroflorasını değiştirmezler ve immünomodülatör bir etkiye sahiptirler.
 3. Tedavi süresi doktor tarafından belirlenir ve kesinlikle gözlenir.
 4. İlaç alımı sırasında, karaciğer üzerindeki yükü hafifletmek için yağlı, aşırı tuzlu, baharatlı ve tatlı yiyeceklerden uzak durmalısınız. Gerekirse antihistaminiklerin uygulanması öngörülebilir.
 5. Antibiyotik tedavisinden sonra, bağırsak mikroflorasını 3 ila 4 hafta arasında normalleştirmek için eubiyotikler almanız önerilir.

Prostatın kronik ve akut inflamasyon tedavisinde antibiyotikler sadece anti-enflamatuar ve analjezik ilaçlar, fizyoterapi, prostat masajı, fitoterapi olmak üzere kompleks terapinin bir bileşenidir. Kronik prostatitli hastaların etkili sanatoryum tedavisi.

En etkili nedir antibiyotik prostatitte mi? Hepsi bedeni farklı ve her bir duyarlılığı etkiler, bu yüzden en iyisini seçmek imkansızdır.

Kontrendikasyonlar

karmaşık antibiyotikler Bir prostatiste, sadece teşhis edilen tanı ve hastalık teşhisi konmuş patolojide görevli doktor tarafından atanır.

Etiyolojisi bilinmeyen prostatit ile antibiyotikler yasaklanmıştır.

Çünkü bu sadece hastalığın seyrini arttırabilir.

resepsiyon antibakteriyel ilaçlar Aktif maddeye karşı aşırı duyarlı kişiler için yasaklanmıştır.

Bu, şiddetli formda böbrek ve karaciğer yetmezliği olan erkekler için geçerlidir.

Böyle hastalar reçete prostatit tedavisi yapılmalıdır antibiyotiksiz. GI organlarının hastalıkları ile, bir doktor gözetiminde antibiyotik tedavisi yapılır.

doğal

Akut evre tedavisinde bakteriyel prostatitte antibakteriyel ilaçlar bu gereklidir ve alternatif tedavi yöntemlerine sahip değildir. Ile ilgili olarak doğal antibiyotikler Prostatit ile birlikte, fitoterapi, yardımcı tedavi olarak kronik prostatit için endike olabilir.

Şimdi ne olduğunu biliyorsun antibiyotikler Prostatit alındığında. Unutmayın, prostatitin nedensel ajanı ise bakteriler, Tek etkili tedavi yöntemi antibiyotik tedavisidir.

Ancak, tam bir iyileşme etkisi elde etmek için, karmaşık tedavi, antienflamatuar ilaçlar, prostat masajı, fizyoterapi, refleksoloji dahil.

Prostatit için antibiyotiklere genel bakış

Prostatit, prostat bezinin iltihaplanması sonucu başlayan yaygın bir hastalıktır. Sadece erkeklerde görülür. Patojenin türüne ve semptomların seyrinin doğasına bağlı olarak belirlenen 7 hastalık sınıfı vardır. Prostatit ve adenom, bulaşıcı olmayan veya doğada bulaşıcı olabilir.

İlk durumda, etken maddeler, örneğin fiziksel aktivite, hipotermi, sık sık, aşırı alkol eksikliği, uzun süreli, perhiz ve dış faktörler vardır. İkinci durumda, hastalık nedeniyle mikroplar, virüsler, mantarlar ve bakteriler olumsuz etkileri görünür. prostatit bakteriyel bir hastalık sitesi, özel hazırlıkların bir kursla atanan tedavi ise. Prostatit için bir antibiyotik seçmek daha iyidir, materyalimizde okuyun.

Doğru ilaç nasıl seçilir?

Bu hastalığın antibiyotiklerle tedavisi ciddi bir yaklaşım gerektirir çünkü genitoüriner sistemin sağlığı ve normal işleyişi doğrudan tüm organizmanın durumunu etkiler. Prostatit tedavisi için antibiyotiklerle bağımsız olarak reçete yazılması yasaktır. Erkeklerde prostatit için hangi antibiyotikler var? Özel tıbbi bilgiye sahip olmayan bir kişi, hastalığın odağını doğru bir şekilde tanımlayamayacaktır. İlaveten, uygunsuz ilaçları kullandıktan sonra, güçlü yan etkiler gelişebilir ve bu durum, erkeklerde prostatit tedavisi ile önemli ölçüde bozulabilir. İlaçlar sadece bir doktora danışıldıktan sonra seçilmelidir. Yani, prostatitin ilk belirtilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, gereklidir:

 1. Bir prostatın sırrının mahsulü üzerinde analiz yapmak için.
 2. Ağrı sendromunu düşüren, iltihap ve şişmeyi hafifletenler hariç, test sonuçlarını almadan önce herhangi bir ilaç almayın.
 3. organizma, kalp hastalığının tipi ve meydana doğası hesap bireysel özellikleri dikkate alınarak, ders ilaçlar almak için antibiyotiklere bitki ve duyarlılık analizlerin sonuçları sonra uzman bir doktor sonuca göre.
 4. Evde prostatit tedavisine başlanması kesinlikle tavsiye edilen üroloğun dozunu ve ilaç alma süresini takip etmelidir.
 5. Komplikasyonlar, alevlenmeler veya yan etkiler durumunda derhal bir doktora danışın.

Prostatit için antibiyotikler

Erkeklerde prostatit ile hangi antibiyotikler alınır? Çoğunlukla hastaya makrolidlerin grubuna ait ilaçlar reçete edilir - doğal kaynaklı en güvenli ve düşük toksik bileşikler. Prostatit için hangi antibiyotik daha iyidir? İlaçlar vücut üzerinde genel ve yerel bir etkiye sahip olabilir, tabletler şeklinde serbest bırakılabilir veya erkeklerde prostatit için fitiller olabilir. En iyilerinin listesi aşağıda okunabilir.

Genel etki anlamına gelir

 • Josamisin, makrolid ve azalidelerin grubuna aittir. Doğrudan iltihap kaynağında patojenlerin ölümüne neden olur ve etkilerinin etkilerini de ortadan kaldırır. Hastalığın semptomları, işlemin başlamasından 3-4 gün sonra azalır. Yan etkiler arasında, bazı hastalar iştah, uyuşukluk, mide bulantısı, mide ekşimesi kaybına dikkat çeker.
 • Roxithromycin yarı sentetik bir makroliddir. Bu antibiyotiğin prostatitten ilk kez alınmasından 2 saat sonra, aktif madde, en büyük birikiminin olduğu yerde bakterileri etkilemeye başlar. İlacın alınmasının bitiminden sonra, tamamen yok edilir ve geri çekilir. Vücutta birikecek özellik yoktur. Yan etkiler arasında mide bulantısı, ishal, iştah kaybı, baş ağrısı, döküntü olabilir.
 • Doksisiklin, tetrasiklin grubunun yarı sentetik antibiyotik grubuna aittir. Bakteriyostatik özelliklere sahiptir, bakteriyel patojenleri hızla yok eder. Yutulduktan hemen sonra harekete başlar. Bu tavsiyeyi görmezden gelirseniz, ilaç yedikten sonra tüketilmelidir, o zaman tedavi için antibiyotik etkisi yavaşlatacaktır. Bazıları, kullanım sonrası yan etkiler arasında, bir alerji, döküntü, baş ağrısı, iştahsızlık, iştahsızlık hissi olduğunu belirtmektedir.
 • Bir prostat adenomunda erken aşamada doktorlar, Cefotaxime adı altında aracı kabul etmeyi önerirler. Bu antibiyotik çok geniş bir etki alanına sahiptir, en dayanıklı bakteri ve mikroorganizmaların yanı sıra anaeroblar üzerinde yıkıcı bir etkiye sahiptir. İç uygulama ile 1 saat sonra ve kas içi - 1.5-2 saat sonra hareket etmeye başlar. En yaygın yan etkilerden biri: alerji, baş ağrısı, deride kaşıntı, bulantı, ishal, kusma, aritmi. Bazı durumlarda, anafilaktik şok meydana gelebilir.
 • Siprofloksasin üroloji, genellikle kronik bakteriyel prostatit için reçete. Genel tüketici için geleneksel tabletler şeklinde üretilmektedir. Sadece aktif değil, aynı zamanda pasif patojen enfeksiyonlarını da ortadan kaldırmak için farmakolojik bir yeteneği vardır. Bazı durumlarda asemptomatik olarak ortaya çıkan prostatitin eliminasyonu sırasında kullanılır. Tedavi yemeden önce başlanmalıdır. Diğer maddelerin etkilerine her zaman duyarlıdır, bu nedenle kullanmaya başlamadan önce doktorunuza uyum konusunda danışmanız gerekir. bulantı, ishal, hipereksitabilite, eklem ağrısı, anemi, ödem, terleme: siprofloksasin yan etkileri.
 • Gram-pozitif ve Gram-negatif bakteriyel mikroorganizmaların yanı sıra antibiyotikli erkeklerde aerobların yok edilmesi için iyi bir çözümdür, Ceftriaxone. Sefalosporinler olarak adlandırılan grubun üçüncü kuşağına aittir. Aktif maddenin yan etkileri şunlardır: döküntü, alerji, ateş, ateş, baş ağrısı.
 • Azitromisin en etkili antibiyotiklerden biri olarak kabul edilir. Hastalıkta geniş bir etki spektrumuna sahip yarı-sentetik bir maddedir. Bu ilacın ayırt edici özelliği, çok yönlülüğüdür. Temelde testlerin sonuçları çok sayıda lökosit ve patojen varlığını gösterdikten sonra reçete edilir. Kas dokusunda kademeli olarak biriken farmakolojik özelliklere sahiptir, bu nedenle bakteriler üzerindeki etkisi uzun süre devam eder. Etkinliğin zirvesi, prosedürün başlamasından sadece 3 gün sonra elde edilir. Ishal, mide bulantısı, kusma, uyku bozuklukları, kabızlık, vb. Görünümünü kışkırtabilir.
 • Çoğu zaman ürologlar, bakterisit etkisi olan amoksisilin ile yarı sentetik bir antibiyotik reçete ederler. Asitli koşullara dayanıklı, mideye hızla emilir. Madde, bakterilerin ölümünü provoke eden hücre duvarlarına etki eder. Yan etkiler alerji, konjonktivit, kurdeşen, rinit, eklem ağrısı, anafilaktik şok olabilir.
 • Bakterisidal bir etkiye sahip başka bir ilaç ise Lomeofloxacin'dir. Florokinollerin grubuna ait. Doğrudan bakterileri etkiler, DNA'larını içeriden tahrip eder. Tipik olarak, doktorlar, patojenler üzerinde çalışmak gerektiğinde bu antibiyotikleri prostatite atfeder. Baş ağrısı, kabızlık, terleme, spazm, titreme, halüsinasyonlar artırabilir. İlacın ciddi böbrek, karaciğer ve kalp hastalığı formlarında uygulanması önerilmez.
 • Ofloksasin, geniş bir etki spektrumuna sahip evrensel bir antibiyotik olarak kabul edilir. Prostat adenomu için de reçete edilir. Semptomların tedavisi bakterisidal ve antimikrobiyal özelliklerden dolayı ortaya çıkacaktır. Kronik prostat iltihabından kurtulmak ve nüksü önlemek için enjeksiyonlar veya tabletler şeklinde atar. Farklı bir özellik, patojenlerin içlerinden istikrarsızlaştırılmasıdır. Aktif madde, mikropların DNA yapısını yok eder, sonra ölürler. Bununla birlikte, eğer kişi ciddi kalp hastalığı, kardiyovasküler sistem veya geçmişte kraniocerebral travma geçirmişse, bunu kullanmak yasaktır. Yan etkiler baş ağrısı, hazımsızlık, bulantı ve kusma, görme bozukluğu ve duyma, bazı durumlarda konvülsiyonlardır.
 • prostatit antibiyotik blister içinde 4 safocid tabletler tedavisi flukonazol, azitromisin ve 2 doz sekindazola bir kombinasyonunu içerir. Bu oran, hızlı bir şekilde patojenleri yok etmenizi, inflamasyonu hafifletmenizi ve ağrı sendromlarını azaltmanızı sağlar.
 • Seftriakson, prostatit tedavisinde en iyi antibiyotiklerden biridir. Patojenler üzerinde geniş bir etki alanı vardır. Enjeksiyon için bir çözelti formunda mevcuttur. Prostat adenomuna yönelik antibiyotikler, enfeksiyonun odağına çok hızlı bir şekilde maruz kalmasıyla karakterizedir, ilacı kullandıktan 1 gün sonra, hasta, ağrı sendromunun rahatlamasını ve azalmasını hisseder. Pürülan, akut ve kronik bakteriyel prostatit tedavisinde etkilidir. Günde sadece bir enjeksiyon kullanmak yeterlidir. Kullanım sırasında, lokal anestezikler - novokain veya lidokain ile birleştirilmelidir. Hazımsızlık, bulantı, kabızlık, uyku, görme ve işitme bozukluklarına neden olabilir.
 • Amoksiklav, geniş bir etki spektrumuna ve kombine antibakteriyel etkiye sahip olan ajanları ifade eder. "Yeni nesil" prostatit ile tabletlerde sözde antibiyotiklere aittir. Bileşim, iki aktif madde - amoksisilin ve klavulanik asitin bir kombinasyonuna sahiptir. Geniş bir etki spektrumunda etkili kombine antibakteriyel antibiyotik. Prostatın iltihaplanması ile birlikte ağrılı semptomlar, ilacın kullanımının başlamasından 2-3 gün sonra azalır. Ürünü yedikten sonra kullanmanız önerilir. Bir enjeksiyon sıvısı, süspansiyonu veya tabletleri şeklinde üretilebilir. Kronik bakteriyel prostatit tedavisinde kullanılır.

Yerel etki araçları

Bir hastalık hapı olmadan nasıl tedavi edilir? Ürologların çoğu, antibiyotiklerle prostatit için özel süpozituvarları, basit tabletlerden daha etkili bir ilaç olduğunu düşünmektedir. Buradaki nokta, rektum ve prostatın birbirine çok yakın olmasıdır, bu yüzden aktif madde, hastalığın kaynağına serbestçe nüfuz eder.

Doktorlar sıklıkla hastalarına Proctosedil isimli bir ilaç önermektedir. Erkeklerde prostat bezinin inflamasyonunu hızla ortadan kaldıran, patojenleri yok eden, ağrı ve kaşıntıyı azaltan ve aynı zamanda hasarlı yumuşak dokuların hızlı rejenerasyonuna yardımcı olan 6 etkili bileşenden oluşur. Ek olarak, prostatit antibiyotikli bu rektal fitiller daima gastrointestinal sistemin sağlıklı çalışmasını normalleştirir.

En iyi ve en güvenli olanlardan biri prostatitis Eritromisin için etkili antibiyotiklerdir. Bakteriyel prostatitin tezahürlerini azaltmak ve ortadan kaldırmak için, bu maddeyi içeren özel mumlar açığa çıkarıldı. Yumuşak dokularda dolaşımdaki artmış dolaşım süreciyle bile dolaşım, bu ilacın ayırt edici bir özelliğidir. Erkekler 3 tablette prostatit gelen antibiyotik alımı 1 gün için yeterli olacaktır. Bu, yan etkilerin neredeyse tamamen yokluğudur. Sadece bazı durumlarda bulantı, baş ağrısı, uyku ve işitme bozukluğu vardır.

Akut prostatit için bir antibiyotik ile Levomisetin fitilleri reçete edilir. Patojenlerin hücre duvarlarını etkiler, bu da onların yok olmasına neden olur. Hasta, ilacın başlamasından sonraki 2-3 gün içinde semptomların azaldığını hisseder. Her türlü bakteri üzerinde pratik etki yapabilir. Bazı durumlarda prostatit ve adenom için antibiyotikler, deride hazımsızlık, kızarıklık ve kaşıntıya, disbiyoz, sık idrara çıkmaya neden olabilir.

Bu listeden antibiyotik Synthomycin ile prostatit gelen mumlar prostatit belirtilerini karmaşık bir şekilde etkiler. Birincisi, mikroorganizmaların hücresel epitelyumunu daima yok ederler, ikincisi, vücutta daha fazla ilerlemesini engellerler. Farklı bir özellik dirençli bakteri ile ilişkili olarak artan etkinliktir. Bu nedenle, bu ilaç relapslar ile uzun süreli enflamatuar süreçlerin tedavisi için uygundur.
Önemli! Hiçbir durumda keyfi olarak uyuşturucu kullanamazsınız. Prostatitin antibiyotiklerle tedavi rejimi, amaçlanan amaç için ve doktorun sıkı gözetimi altında tek tek siparişte kesinlikle reçete edilir.

Bitkisel antibiyotikler

Prostatın iltihaplanmasını tedavi etmek için mi? Bazıları antibiyotiklerin prostatit ile yardım etmediğine inanmaktadır. Kural olarak, bu bir yanılsamadır. Bununla birlikte, eğer kişi doğal olan her şeyin yapışık olması durumunda, o zaman bir doktora danıştıktan sonra, bakteriyel prostatitin doğal tedavi yöntemleriyle tedavi edilmesine çalışmalıdır. Bazı bitkiler, akut ve kronik hastalığın belirtilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olacak güçlü bir terapötik etkiye sahiptir. Prostatit tedavisinde ucuz doğal antibiyotikler içerirler, ki bunlar patojenleri tamamen yok etmedikleri takdirde vücut üzerinde yardımcı ve onarıcı etkiye sahip olurlar.
Doğal maddelerin prostatit listesi için antibiyotikler

John's wort alkollü tentür

Bu alacak: 110 gram ince doğranmış bitkiler; 0, 25 litre votka.

Bu, hastalığı iyileştirmek için iyi bir adamın çaresidir. Doğranmış St. John's wort'un votka ile dökülmesi gerekir, bundan sonra karanlık ve tenha bir yere 3 günden az olmamak şarttır. Yarım çay kaşığı için tentür günde 3 kez olmalıdır.

Zencefil limon karışımı

Antik çağlardan beri zencefil, erkeklerde prostatit tedavisi için bir anti-enflamatuar ve yatıştırıcı madde olarak bilinir. Günlük kullanımda bakterileri yok etmek ve ağrıyı hafifletmek için yardımcı olacaktır.

İhtiyacınız olacak: 50 gram taze sürülmüş kök zencefil, 50 gram taze bal (Mayıs'tan daha iyi), 50 gram taze sıkılmış limon suyu.

Tüm malzemeler iyice karıştırılmalıdır. Günde 3 kez 1 yemek kaşığı uygulayın. Ilaç buzdolabında saklayın. Antibiyotik olmadan prostatit tam iyileşme sağlanana kadar uygulanması tavsiye edilir.

Bal ve arı ürünleri

Antik çağlardan bu yana, bu ürün onun etkili bakterisit özellikleri ile ünlü oldu. Kronik prostatit tedavisinde ödem ve inflamasyonu iyi bir şekilde giderir ve ayrıca ağrı sendromlarını azaltır ve genel yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. İstenen aksiyona ulaşmak için günde 1 çorba kaşığı bal tüketmek yeterlidir. Propolis de aynı özelliklere sahiptir. Alerji ya da bireysel hoşgörüsüzlük alevlenmeleri için arıcılık ürünlerinin kullanılması yasaktır. Prostatit antibiyotik üzerinde çok etkilidir.

Prostatitli doktorlar tarafından reçete edilen popüler antibiyotikler

Prostatit, gezegenimizin erkek popülasyonunun neredeyse yarısını etkileyen bir hastalıktır. Bir erkek, büyük ihtimalle daha sonra, semptomlar göz ardı eder ciddi ve onarılamaz sonuçlara yol açacaktır çeşitli, ihlallerin bir sürü olacak eğer, aksi takdirde çok tehlikeli ve kapsamlı ve hızlı tedavi uzmanları gerektirir.

prostatit için Antibiyotikler - bu tam öncelikle patojenin doğası ve farklı ilaca hassasiyetini öğrenmek gerektiği gibi, problemlidir bakteriyel patojen ile başa yardımcı olabilir, ancak bunları alabilirsiniz ilaçtır.

Kendi kendine tedavi tehlikesi

Kendi başınıza antibiyotik almayı denerseniz ve prostat bezini yardımlarıyla tedavi ederseniz, o zaman hiçbir şey yapamazsınız. Gerçek şu ki, bir ilaç bir tür prostatit ile mükemmel bir şekilde yardımcı olabilir, ancak diğerini etkilemeyecek hiçbir şey yoktur. Bu nedenle, büyük olasılıkla gerçekleşecek olan yanlış seçim, kayda değer bir zaman kaybına yol açacak ve durum daha da kötüleşecek!

Tıbbi antibiyotikler

Bir uzmanla temasa geçerseniz, önce durumsal olarak da atanan özel teşhis yöntemleri uygulayacaklardır. Kesin olarak bilinen tek şey, eczanelerde satılan tıbbi antibiyotiklerin tedavi için kullanılacağıdır.

ofloksasin

Bu ilaç, evrensel olarak kabul edilen güçlü bir antibiyotiktir. Sadece prostatit ile değil aynı zamanda prostat adenomuyla da etkili olabilmesi için böyle bir özelliği dikkate almaya değer.

Üreticiye göre, eşzamanlı olarak vücut üzerinde bakterisit ve antimikrobiyal etkiye sahiptir. Bu ilacın bileşenleri, bakterilerin bunlara uyum sağlayamayacağı şekilde seçilir. Ancak, böyle bir evrensel ilacın tek başına atanması bile iyi bir şeye yol açmaz, büyük olasılıkla olmaz, çünkü bir uzman bile bir tıbbı test sonuçlarını incelemeden doğru bir şekilde seçemez.

yani tabletler şeklinde, intramusküler ve intravenöz konabilir enjeksiyonların formu, sindirilmesi amaçlanan - Ancak bir uzman size ofloksasin atandı, bunu iki seçenek mevcuttur bilmelidir.

güçlü bir antibiyotik ana aktif maddeleri önemli ölçüde prostatit neden DNA şeridi çok patojenik enfeksiyonların kararsız hale getirebilir. Bu nedenle antimikrobiyal ve antibakteriyel özelliklerin elde edilmesi mümkündür. Ofloksasiline mükemmel bir ilaçtır ve piyelonefrit, ama hatta böyle bir çare kontrendikasyonlar belli sayıda olduğunu da unutmayın, ihmal edilmesi halinde tatsız ve hatta tehlikeli yan etkileri çok fazla gelişebilir, burada kontrendikasyonlar listesi aşağıdadır:

 • Inme sonrası inme;
 • Kranyoserebral karakterin ertelenmiş travması;
 • Beyinde lokalize dolaşım sürecinin ihlali.

Ama ilacı aldıktan sonra ortaya çıkabilecek ana yan etkilerin listesi:

 • Hastada görülen mide bulantısı veya kusma;
 • Dışkı ile ilişkili çeşitli bozukluklar;
 • Kalıcı baş dönmesi;
 • Farklı bir doğanın baş ağrıları;
 • Genel durumun bozulması;
 • Hafif işitme kaybı;
 • Kokunun hafif bozulma;
 • Nadir durumlarda, bacaklarda veya konvülsiyonlarda uyuşma meydana gelebilir.

Kontrendikasyonları dikkatlice incelerseniz ve ilacı yalnızca doktorun kurduğu şemaya göre alırsanız bu yan etkiler önlenebilir.

Ofloxacin'in herhangi bir tıbbi preparatla birleştirilebileceğinden, bu durumda olumsuz sonuçların büyük olasılıkla olmayacağından bahsedelim.

amoxiclav

Bu antibakteriyel ajan, sadece kombine etkisi ile değil, aynı zamanda geniş etki alanıyla da ünlüdür. Uzmanlar Amoxiclav'ın yeni nesil bir ilaç olduğunu düşünüyor, ana bileşenleri:

 • Klavulanik asit;
 • Amoksisilin.

Önceki preparat gibi, Amoksiklav nispeten geniş bir uygulamaya sahiptir, ancak sadece prostatit tedavisinde kullanılır. İlacın popülaritesi prostat bezinin tedavisi için mükemmel olduğu gerçeğinden kaynaklanmaktadır, ancak aynı zamanda küçük bir maliyeti vardır. Doktorlar Amoxiclave'in birkaç gün içinde çalışmaya başladığını söylüyor, ancak bu ancak ilaç doğru seçilmişse gerçekleşir.

Ne yazık ki böyle bir antibiyotik bile her durumda işe yaramıyor. Kullanım yemekten sonra ortaya çıkmalıdır.

İlacın şekli için, sadece enjeksiyonlar ve tabletlerde değil, aynı zamanda özel süspansiyonlarda da dağıtılmaktadır. Çare de bazı tavsiyelere sahiptir, çünkü enjeksiyonlar sadece hastalığın kronik bir formuna sahip olan kişilere reçete edilir. İlaç için kontrendikasyonlar da mevcuttur, bunların özü, ana aktif bileşenlerin bireysel hoşgörüsüzlüğünde yatmaktadır. Karaciğerle ilgili hastalıkların bir geçmişi varsa, özü tedaviden önce erkeklerin kabul edilmemesi olan bir başka önemli kısıtlamadan bahsetmeye değer. Bir kez daha, ilacın sadece uygulama durumunda, aynı zamanda dozda da etkili olacağından bahsederiz - tüm bunlar bir uzman tarafından belirlenir.

siprofloksasin

Ciprofloxacin gibi güçlü bir antibiyotiği unutmamalıyız. Bu geniş uygulama, birçok kronik hastalık formundan kurtulmak ve sadece tablet şeklinde siprofloksasin salmak için mükemmeldir.

Üreticiye göre, bu ilaç, bileşenlerinin sadece aktif bir enfeksiyonu değil, aynı zamanda "uykuda" olan, yani aktif olmayan ve negatif semptomlara neden olmayan çeşitli bakterileri de tanıması bakımından tüm rekabetçi araçlardan farklıdır. Bu nedenle siprofloksasin, hastalığın asemptomatik formunu tedavi etmek için mükemmeldir.

Çare için kontrendikasyonlar da mevcuttur, ancak önceki ürünlerde açıklananlardan biraz farklıdır. Doktorlar 18 yaşına kadar siprofloksasin reçete etmez, aynı zamanda kolit için de kullanılamaz. Kontrendikasyonlar arasında, Ciprofloxacin'in ilacın aktif bileşenlerinin bireysel olarak tolere edilebilirliği durumunda kullanılmaması da önemlidir. Uzman, hastanın anamnezde hangi hastalıklara sahip olduğunu bulmalı, bu, olumsuz yan etkileri önceden önlemek için önemlidir.

Aşırı su ile içilmesi ve ayrıca gün içinde bol miktarda sıvı içmeniz önemlidir, çünkü sadece bu şekilde iyileşmenizi hızlandırabilirsiniz (böylece bakteriler yavaş yavaş yıkanır)! Hastalar, bu antibiyotiği kullanmaya başladıktan birkaç gün sonra önemli gelişmeler kaydettiler.

seftriakson

Seftriakson da oldukça geniş bir uygulama yelpazesine sahip olabilen mükemmel bir ilaçtır. Çeşitli patojenik enfeksiyon türlerini, özellikle de bu bakterileri yok edebilir. Daha sonra sadece prostatit için değil, bu etki solunum organları ile ilişkili hastalıkların varlığında olacağı için de kullanılabilir.

Söz konusu duruma gelince, ilaç akut formda kronik olarak eşit derecede etkilidir, sadece enjeksiyon için bir çözüm olarak kullanılabilir. Ceftriaxone'un süresi bir gündür, bu nedenle günde sadece bir enjeksiyon yapmak yeterlidir ve aktif bileşenlerin etkisi hemen hemen anında gerçekleşir. Uzmanlar, kasıkta lokalize ağrıyı ortadan kaldırmak ve idrar yapma sürecini önemli ölçüde iyileştirmek için preparat için sadece 12 saatlik bir sürenin gerekli olduğunu belirtir.

Birçok doktor, pürülan bir prostatitin tedavisi için seftriakson kullanımını önermektedir ve bu durumda tedavi şeması, örneğin inflamasyonun tipinin yanı sıra hastanın yaşı ve bazı ilişkili patolojik süreçler gibi birçok faktöre bağlı olmalıdır. Bu ilacın şöhreti, yüksek verim ve çok az fiyattan kaynaklanmaktadır, ancak çok sık kullanılmamaktadır. Gerçek şu ki, daha önce de bahsedildiği gibi, Seftriakson sadece bir formda üretilir - oldukça ağrılı olan enjeksiyonlar şeklinde, aynı antibakteriyel ilaç enjeksiyonları için söylenebilir. Bazı durumlarda, acıyı azaltmak için Lidokain veya Novocaine'yi ek olarak bıçaklamak gerekir.

Kontrendikasyonlar arasında, karaciğer ve böbrekler ile ilişkili hastalıkların yanı sıra, etki eden bileşenlerin herhangi bir bireysel hoşgörüsüzlüğüne dikkat çekmeye değerdir. Yan etkilere gelince, onlar da mevcut olabilir, en sık olanların listesi:

 • Özü, dışkıdaki ağır bozukluklarla ilişkili problemler;
 • Kalıcı baş dönmesi;
 • Mide bulantısı, daha az sıklıkta - kusma.

Doktor bu ilacı reçete ettiyse, vücudunuzun özelliklerine ve analiz sonuçlarına odaklanarak, çoğu durumda bu yan etkiler meydana gelmeyecektir. Üreticiye göre, her durumda çok nadirdir!

Doğal antibiyotiklerin hazırlanması

Daha önce de belirtildiği gibi, evde hazırlanan doğal bileşenler temelinde oluşturulan antibiyotikler vardır. Prostatitin tedavisi için çok etkilidirler, ancak sadece erken dönemlerde. Prostatiti bu şekilde tedavi etmeye çalışırsanız ve özellikle - bir uzmana danışmadan ve daha sonraki aşamalarda sağlığınıza ciddi zararlar verebilirsiniz, çünkü bu antibiyotikler bu tür rahatsızlıklarla baş edemez.

Bu ilaçların ilaca ek tedavi için kötü olmadığının, fakat hepsinin değil, belirtilmesi önemlidir. Bu nedenle, bir uzman ile aşağıdaki doğal antibiyotiklerden birinin kullanımını tartışmak önemlidir.

Burada evde hazırlanabilecek benzer bir etkiye sahip ana araçlar.

Bu seçenek farklı bir şey yapmanız gerekmediğinden farklıdır. Bal önemli bir anti-enflamatuar etkiye sahip hazır ve çok güçlü bir doğal antibiyotiktir ve bu çok önemlidir. Bal, günde sadece bir kaşık doluyken bile bakterileri öldürmenize yardımcı olacaktır.

Arıcılık ürünlerine karşı toleransınız yoksa kullanmayın.

Votka temelinde St. John's wort tentürü

Bu tentür ayrıca güçlü antibakteriyel özelliklere de sahiptir. Bitkinin 250 ml votka 250 gramını alın ve öğütün. Bunu karıştırırken, tentürü en az üç gün boyunca serin ve karanlık bir yerde bırakmalısınız. Ürünü günde 3 kez yarım çay kaşığı için uygulayın.

Uçucu Yağlar

Uçucu yağlar iyi antibakteriyel özellikler ile ünlüdür, ancak içlerinde kullanılamazlar. Tepsiler ve losyonlar formunda etkilidirler ve uygulama özel esansiyel yağa bağlıdır. Çoğu zaman biberiye, karanfil, adaçayı ve ayrıca çay ağacından kullanılırlar.

propolis

Propolis - bu prostatitin varlığında yardımcı bir tedavi olarak kullanılan başka bir araçtır. Arıcılık ürünlerine karşı toleransınız yoksa kullanılamaz.

Bu kural, tıbbi ürünler ve doğal antibiyotikler için geçerlidir, çünkü daha önce düşünülen kontrendikasyonları bile vardır. Pek çok durumda ciddi ilaç kullanmadan mümkün olamayacağından, halk ilaçlarının kullanımı konusunda istişarede bulunmanın ısrar edemeyeceğini anlamak önemlidir.