Ana
Güç kaynağı

Prostat bezinde yapısal değişiklikler: nedenleri, etkileri ve tedavisi

Prostat büyük bir kestane şekline sahiptir. Glandüler yapıya sahip eşleşmeyen bir organdır. Parametrelerinin aralığı sadece yaşa bağlı değil, aynı zamanda fizyolojik özelliklere de bağlıdır. Prostattaki yapısal değişiklikler genellikle yaşlanma sürecinde ortaya çıkar. İnflamasyon, bir tümör veya bir apse görünümü ile ilişkili distrofik yapısal hasar ile temsil edilirler.

Ultrason yardımıyla yapısal değişiklikler tespit edildi. Bu sayede sadece bezin yoğunluğunu değil, temel parametrelerini de değerlendirebilirsiniz. Sayıda, bez hacmi 25 mm'nin üzerinde olmamalıdır.

Prostatta neden yapısal değişiklikler var?

Hemen hemen her hastalık yapı ve dokularda rahatsızlığa yol açabilir. Bunun nedeni şunlar olabilir:

 • hücresel düzeyde metabolik süreçler ile;
 • dokunun büyümesi ile;
 • vücuda kan akışının ihlali ile;
 • doku sıkılaşmasına yol açan iltihaplanma ile;
 • eğitimin ortaya çıkmasıyla birlikte.

Değişimin türüne bağlı olarak, birkaç çeşit patoloji vardır. Bir displazi hakkında konuşmak gerekirse, eğer kumaşların gelişmesi konusunda bir sorun varsa. Atrofi, prostatın parametrelerinde bir azalma ile ilişkilidir ve hiperplazi, yapının kendisindeki değişiklikleri gösterir.

Ultrason yardımıyla hiper veya hipoplazi belirtileri tespit edilebilir. İlk durumda, sağlıklı hücrelerin alanları prostat için karaktersiz, melezleşir. Displazi hafif, hafif, şiddetlidir. Tedavi edilmezse, tümör süreçlerinin oluşma riski vardır.

Prostat bezinde ne gibi değişiklikler olabilir?

Erkeklerin prostat bezinde fibrotik değişiklikler gösteren kliniklere gelmeleri genellikle yeterlidir. Bunlar bağ dokularındaki contaların görünüşü olarak anlaşılır, bunun sonucunda yumuşak dokularda skar izleri görülür. Çoğu durumda, problem inflamatuar bir kronik sürecin oluşumu ile ilişkilidir.

Bu tür patolojilerin belirtileri şunlardır:

 • alt karın bölgesinde keskin ve keskin ağrı,
 • idrarda kanın safsızlığının ortaya çıkması,
 • Cinsel ilişki sürecinde kasık bölgesinde hoş olmayan duyumlar.

Bu formun uygun şekilde tedavi edilmemesi durumunda, böbrek yetmezliğinin gelişmesi için tüm önkoşullar vardır.

Prostat bezindeki konjestif değişiklikler, durgun fenomenlere ve prostatit gelişimine yol açan bir inflamasyondur. Bu değişikliklerin tanımlanması çok zordur, çünkü inflamasyonun ana belirtileri idrarda görünmez, sperma.

Durgun olaylar, prostat fonksiyonunun bozulmasına yol açar. Boşalması kısmen oluşur, bu yüzden çoğu zaman kan ile aşırı doymuş kalır. Bu durum iltihaplı bölgelerin oluşumuna yol açar. Esas olarak bu hastalık, pasif bir yaşam tarzı yöneten erkekleri etkiler.

Bu değişikliğin semptomatolojisi:

 • azaltılmış ereksiyon;
 • alt karın ağrısı;
 • artan vücut ısısı.

Prostatın yapısında bir değişiklikle hangi hastalıklar ilişkilidir?

Prostat bezindeki değişiklikler çeşitli rahatsızlıklarla birlikte olabilir:

Akut prostatit şekli genellikle oldukça aktif bir cinsel yaşamı olan gençlerde görülür. Prostattaki yapısal değişikliklere, ateş ve titreme gibi idrara çıkma ile birlikte güçlü ağrılı bir süreç eşlik eder. Tanı, lökositiyi ve bakteri varlığını gösteren bir idrar testi ile zarar görür.

Adenom, 50 yaşından büyük erkeklerde daha sık görülür. Bu, organın boyutunda bir artışa yol açan yaygın bir değişikliktir. Mesaneden sıvının dışarı akışının işlevinin ihlali oluşumu vardır. Yapısal değişiklikler, yayılmaya eğilimli olan bireysel bölgelerin varlığını yansıtır.

Bazen bir kistin oluşumu nedeniyle değişiklikler meydana gelir. Bu patolojik durum, içinde içinde sıvı bulunan yapılar (kapsüller) vardır.

Tümör değişiklikleri, yukarıda tarif edilen hastalıkların aksine, başlangıç ​​aşamalarında herhangi bir semptom göstermez. Bu nedenle, hücresel yapıların geri dönüşümsüz dönüşümü, tek bir şekilde - organın durumunun izlenmesi yoluyla - görülebilir.

Bazen yapısal değişiklikler kalsifikasyonlara neden olur. Onlar olgun yaştaki erkeklerin patolojileridir. Kanallardaki katı birikintileri temsil ederler. Çoğu durumda, tedavinin yokluğunda, akışın kalıcı formunun iltihaplanmasının gelişimi gözlenir.

Prostat bezinde yapısal değişiklikler nasıl bulunur ve tedavi edilir?

Pratik olarak tüm bu dönüşümler echopriznacam üzerinde ultrason ile görülebilir:

 1. azalmaları akut prostatit ile gözlenir;
 2. hipoekoik ile kombine edilen anektojen bölgeler, bir apse derken;
 3. artmış ekojenite kronik bir prostatit şeklini gösterir;
 4. anektojenik alanlar bir kist ile belirlenir.

Normal kumaşlar homojenliği, simetrisi ve konturların netliği ile karakterize edilir. Değerlendirme için parankim hakkında elde edilen veriler de kullanılır. Anomaliler veya patolojilerde, homojen olmayan bir yapıya sahip şekil değiştirir. Boyut olarak büyütülebilir.

Bezin büyüklüğünü ve hacmini değil, aynı zamanda yapısını da belirlemek önemlidir. Normal olarak, bez, dışarı akış kanallarına sahip 30-50 lobüllerden oluşur. Normalde, yapı simetriktir ve palpasyonla, bir karga ile ayrılan iki yarım tanımlanır. Yapı normal olarak farklı inklüzyonlar, kistler ve tümörler olmadan tamamen homojen olmalıdır.

Çoğu durumda tedavi şunlardan oluşur:

 • etiyotik etkiler;
 • Fizyoterapi.

İlk durumda, antiviral ve çeşitli antifungal ilaçlar reçete edilir. Antibiyotikler reçete edilebilir. Daha hızlı iyileşme için, fizyoterapi reçete edilir. Anti-ödem ve anti-inflamatuar prosedürleri, bağışıklığı uyaran ve ilaçların emilimini arttıran teknikleri içerir.

Bazen ameliyat olmaksızın prostat bezindeki değişikliklerin tedavisi veya kemoterapi veya radyoterapi gibi ciddi tedavilerin uygulanması tam değildir. Bunlar çoğunlukla kanserle ilgilidir.

Diffüz prostat değişiklikleri: nedir?

Prostat bezindeki zorlayıcı değişiklikler, bez dokularında inflamatuar bir sürecin veya tümörlerin varlığını gösterir. Transrektal ultrason tanının ayırt edilmesine yardımcı olabilir, hastanın hangi hastalığa sahip olduğunu öğrenebilir.

Patolojik değişiklikler tek bir yerde bezlerinde lokalize edilebilir ve bunlar "dağınık", o zaman denir "odak" olarak adlandırılan veya tüm dokulara dağıtılır. Palpasyon yöntemi, bezin hacmini ve yaklaşık yoğunluğunu belirlemek için kullanılabilir, ancak bu, ultrason yardımıyla dokuların incelenmesi kadar bilgi verici değildir. TRUS şunları tespit etmeye yardımcı olur:

 • inflamatuar süreç, prostatit, apse, infiltrat;
 • iyi huylu neoplazm, adenom, kist;
 • malign neoplazm, kanser.

Çoğu zaman ultrasonun sonunda, tanı "prostat bezinin parankiminde yaygın değişiklikler" dir. Bu nedir? Tıbbi terminolojide parankim, belirli bir organı oluşturan tüm dokulara karşılık gelir. Yani, bu tanı, istenmeyen değişikliklerin istisnasız tüm bezi tamamen etkilediği anlamına gelir, tek bir sağlıklı bölge yoktur. Bu nasıl kötü, ürolog anlamaya yardımcı olacak.

Değişiklik türleri

Her hastalık için üroloğun tedaviyi reçete ettiği tipik bir klinik tablo vardır. Normalde prostat bezi aşağıdaki parametrelere sahiptir:

 • yaklaşık 20 gram ağırlık;
 • 25 cm3 hacim;
 • uzunluk 4 - 4,5 cm;
 • genişlik 2,5 - 3 cm;
 • 1,4 - 2 cm kalınlığında;
 • form simetriktir;
 • Yapı homojen, mühür ve düğüm oluşumu yok;
 • seminal veziküller görselleştirilir;
 • TRUZI'de ehogennost ince taneli, ortalama;
 • Kapsül glandüler dokudan ekomolarite ile ayrılır, kontürler net ve eşittir.

Bu göstergelerden sapma, ürolojik bir hastalıktan şüphelenmeyi sağlar. Prostatta en yaygın yaygın değişiklikler hiperplazi, yani bezin hücresel kompozisyonunda bir değişiklik, üretra yakın alandaki fibroepitelyal hücrelerin görünümüdür. İdrar yolundaki basınç arttıkça benign hiperplazi idrar çıkışında zorluklara neden olabilir.

Alt taraftaki organın hacmindeki değişime atrofi denir, konjenital hipoplazi hipoplazi olarak adlandırılır. Prostat bezinin parankimi tübüler alveoler loblar, damarlar, bağ dokusu içerir. Bezin salgılanması, idrar yolu boyunca düz kasların kasılmasıyla atılır. Prostat hastalığına sıklıkla boşalma ve idrara çıkma ihlali eşlik eder. TRUS, bezin kan kaynağını değerlendirmenizi sağlar. Venöz pleksusun incelenmesi varisli damarları ortaya çıkarır.

Verilerin şifresini çözme

TRUSI sensörü, bez dokusundan serbestçe geçen ultrasonik dalgaları yayar. Ekojenite, bir nesnenin ultrason için geçirgenlik derecesidir. Patolojik salmastralar dalgaların bir kısmını tutar ve sağlıklı dokulardan daha koyu renkte görüntülenir. Ultrason kaçırmayan nesneler eko negatif olarak adlandırılır. Kist veya absenin sıvı içeriği ultrasonu kaçırır, bu nedenle daha hafif, ekopozitif görünür. TRUS verileri, tüm anahtar parankimal yapıların ekojenitesi hakkında bilgi içerir.

Veriler bir ürolog tarafından deşifre edilmelidir, çünkü bu bilgiye dayanarak profesyonel bilgi olmadan tanı koymak imkansızdır. Teşhisin formüle edilmesinde, sadece değişikliklerin doğası değil, hastanın şikâyet ettiği semptomlar bütünü de dikkate alınır. Prostat bezinin en sık görülen hastalıkları ve belirtileri:

 1. Prostatit. Bez iltihabı akut ve kronik olabilir. Hasta alt karın bölgesindeki idrar yaparken yanma ve güçlük, alt sırttaki ağrılı duyular, perineden şikayetçidir. TRUZI demir ile hacim arttıkça yapısal değişiklikler mümkündür, infiltrasyon, şişme oluşumu.
 2. Adenom. TRUS ile iyi huylu bir tümör, yaygın hiperplazi bulunur. Anamnezde: sık idrara çıkma, mesanenin eksik boşaltılması, idrarın inkontinansı.
 3. Kanser. Malign tümör, TRUS, heterojen yapı, parankim periferisi boyunca düzensiz şekilli düğümler, yeni büyümenin sağlıklı çevre dokularına çimlenmesi ortaya çıkar.

İstisnasız tüm, prostat hastalıkları TRUS ile tespit edilebilen patolojik değişiklikler sağlar. İddia edilen tanıyı onaylamak veya çürütmek için ürolog ek çalışmalar öngörür:

 • prostat spesifik antijen (PSA) için bir kan testi;
 • prostat biyopsisi ve materyalin histolojik incelemesi;
 • Doppler.

Zamanında tedaviye başlanması, bir adamın bir hastalıktan alacağı zararı azaltmaya yardımcı olacaktır. İyileşme prognozu, her hasta için ayrı ayrı ürologdur.

Prostat bezinin parankiminde diffüz değişiklikler - nedir?

Bir erkeğin ultrason muayenesi bir ön tanı koyarken, prostatta yaygın değişiklikler gibi ses çıkardığında, çoğu söyleneni gerçekten anlamıyor. Böyle bir teşhis, hem çok zararsız problemleri hem de erkek vücudundaki ciddi değişiklikleri gösterebilir.

Bu nedir?

Prostat, üç önemli fonksiyondan sorumlu bir erkek organdır:

 1. sperm kaynağı
 2. idrar tutulması
 3. doğru idrara çıkma.

Prostatın gelişmesindeki en ufak sapma iktidarsızlık ve kanserli tümörler dahil olmak üzere önemli sorunlara yol açar.

Prostatın diffüz değişiklikleri altında, bazı durumlarda prostat bezinin parankiminin ihlali anlamına gelir: iltihaplanma, çeşitli neoplazmlar, hatta malignanlar. Parankimdeki bu değişiklikler sadece ultrasonda görülebilir, bu yüzden pek çok erkek, kendisini aktif olarak göstermeye başlayana kadar hastalıkları anlamına gelmez.

Prostat parankimindeki değişikliklerle karakterize edilen her hastalık için.

Uzmanlar, bu değişikliklerin birkaç çeşidini ayırt etmeye meyillidir ve zaten onlara bağlı olarak, teşhisler gerçekleştirirler.

 1. Atrofi meydana geldiğinde prostatik parankimal durumunun azalması;
 2. Parenkima hücrelerinde patolojik değişiklikler;
 3. Hipoplazi veya organ gelişimi patolojisi;
 4. Dokulardaki yapısal durumdaki değişiklik hastanın prekanseröz ve kanserli durumuna yakındır.

En yaygın olarak displazi veya hiperplazi vardır.

Hiperplazi prostatta en yaygın yaygın değişikliklerden biridir

Prostatın parankimindeki yaygın değişiklikler organın iyi olmadığını, içindeki tüm hücrelerin hasta olduğunu gösterir.

nedenleri

Patolojinin en sık nedenleri arasında şunlar vardır:

 • Bakteri enfeksiyonu. Çeşitli malign çubuklar prostatın gelişimini etkileyebilir. Bu E. coli, enterococcus.
 • Zührevi hastalıklar: klamidya, ürelazmoz.
 • Gonokokal çubukların, tüberküloz bakterilerinin, Trichomonas'ın etkisinin hastalığa neden olan etkisi.
 • Değişen şiddetli genitoüriner sistem hastalıkları.

tanılama

Prostat bezi ile sorunu tanımlamanın en bilgilendirici yolu ultrasondur. Tedavi üroloğu tarafından dikkate alınan ana parametreler tabloda verilmiştir.

Prostatta yaygın değişiklik nedir?

Prostat bezindeki diffüz değişiklikler, herhangi bir hastalığa bağlı olarak prostat parankiminin yapısında (inflamasyon, malignite, apse, vb.) Distrofik bozukluklardır.

Ultrason ile dokudaki patolojik odakları belirlemek mümkündür. Bu yöntem sayesinde doktor kisti kanserden, akut prostatitten kronik bir süreçten, adenom apsesinden ayırabilir. Her bir hastalık prostatta ultrason kriterlerine göre farklı (patognomonik) yaygın değişikliklere sahiptir.

Prostatın yapısı nasıl değişiyor?

Genitoüriner sistemin çoğu hastalığı, doku yapısında bir bozulmaya yol açar. Yeniden yapılanma mekanizması aşağıdakilerle bağlantılıdır:

 • hücresel düzeyde metabolik değişiklikler;
 • bağ dokusunun proliferasyonu;
 • vücuda engelli kan akımı;
 • doku sıkılaşmasına yol açan iltihap;
 • neoplazmaları sağlıklı dokuya filizlendirmek.

Bozukluğun tipine bağlı olarak, aşağıdaki yaygın değişiklikler ayırt edilir: atrofi, displazi, hipoplazi, hiperplazi.

Çoğu zaman ultrasonun sonuçlanmasında, bağımsız hastalıklar olmayan "displazi" ve "hiperplazi" kavramları vardır, ancak sadece patolojik bir sürecin varlığını gösterirler.

Prostat bezinin displazisi, hücresel seviyede normal sağlıklı dokunun, bu organın özelliği olmayan atipik bir yapıya yeniden yapılandırılması işlemidir.

Değişim derecesine bağlı olarak displazi hafif, orta ve şiddetli olarak sınıflandırılır. İlk iki tür uzun iltihaplanma sürecini karakterize eder ve ikincisi prostat bezinin prekanser durumunun habercisidir.

Zamanla, displazi gerileyebilir. Ancak patolojik süreç etkilenmezse, kanser geliştirme riski vardır.

Sağlıklı doku UZ-kriterleri

Prostat bezinin değişmemiş parankimi aşağıdakilerle karakterizedir:

 • simetri
 • homojen yapı;
 • net kontürler;
 • 25 cm'ye kadar hacim;
 • enine boyut 30-45 cm, anteroposterior - 13-25 cm;
 • 5 bölgeye bölünme;
 • seminal veziküllerin görselleştirilmesi;
 • normal yoğunluk.

Bir ölçüt değiştiyse, prostatta yaygın odak değişikliklerinin varlığı hakkında konuşmalıyız.

UZ-patolojik süreç kriterleri

Doku durumunu değerlendirmek için, yoğunluk, yapı ve tekdüzeliğe ek olarak, ultrasonun daha doğru bir şekilde yapılmasına yardımcı olan yaygın değişikliklerin yankıları kullanılır.

Her hastalık ekojenlerin varlığı ile karakterizedir:

 • Akut prostatit ile ekojenite önemli ölçüde azalır;
 • bir apse varlığında, hipoekoik bölgeler anehogennye ile birleştirilir;
 • Kronik prostatit için artmış ekojenite vardır;
 • anastomoz bölgeleri kistlerde belirlenir.

Çoğu hastalığın ultrasonu, fibrozis, kalsifikasyonlar, ödem, infiltrasyon, pus varlığı ile ilişkili olan, dokuda heterojen bir yapı gösterir.

Önemli bir nokta, prostat kanseri tanısıdır. Belli bir ultrason resmiyle karakterizedir - periferde hipoekoik bölgenin varlığı. Ancak ekojenitenin ilk aşamalarında değişmez, bu da görselleştirmeyi zorlaştırır.

Kronik prostatit, farklı ekojenitenin zonal formasyonları, kanallarda kalsifikasyon varlığı, kapsülün yoğunlaşması ve genişlemesi, damarların genişlemesi, sklerozan büyüme ile karakterizedir.

Parankimal prostatit ile küçük püstüller olan heterojen eko-pozitif oluşumlar ortaya çıkar. Bez, sürecin akut seyrini, enflamatuar ödem varlığını gösteren büyüklükte büyütüldü. Prostatın konfigürasyonu değiştirilir, histoarkitektonik (doku yapısı) bozulur.

Prostatitin erken teşhisi apselerin gelişmesini engeller. Yaygın odakların geç aşamalarında değişiklikler gelişebilir, bu da sonuçta geniş çaplı iltihaplanmalara yol açar.

Ultrason, genitoüriner sistem hastalıkları için zorunlu manipülasyonların zorunlu bir listesidir. Bununla birlikte, ultrason ölçütlerinin tanıyı kesin olarak doğrulayamadığı veya reddettiğini hatırlamakta fayda var, sadece doktora organın fonksiyonel ve yapısal durumu hakkında bilgi veriyorlar.

hisse Onunla arkadaşlarınla ​​ve kesinlikle seninle ilginç ve yararlı bir şeyler paylaşacaklar! Çok kolay ve hızlı, kolay basın En sık kullandığınız hizmetin düğmesi:

Bezler hakkında her şey
ve hormonal sistem

Prostatı ultrason ile incelerken, organın dokularındaki yaygın değişiklikler görülebilir. Bu ne anlama geliyor? Bu süreçler inflamasyon veya diğer patolojilerin gelişimini gösterir ve bu nedenle özel dikkat ve acil cevap gerektirir.

Erkeklerin% 50'den fazlası prostat sorunlarından muzdarip

Tezahür belirtileri

Prostattaki diffüz değişiklikler uzun süre kendini gösteremez. Çoğu erkeklerde gelişen hastalığın türüne bağlıdır. O ilerledikçe, karakteristik belirtiler ortaya çıkar.

Prostat bezindeki yaygın değişikliklerin ana belirtileri:

 • idrara çıkma ihlali;
 • tuvalete gitmek için sık sık dürtü;
 • anuria;
 • dışkılamada ağrı;
 • cinsel ilişki sırasında hoş olmayan duygular;
 • uyku bozuklukları;
 • kasık bölgesinde ve perine bölgesinde ağrı;
 • hormonal bozukluklar;
 • azalmış libido;
 • erektil disfonksiyon;
 • genel sağlık bozulumu.

Üriner sistem bozuklukları hastalığın belirtileri olabilir.

Önemli! Organ, üreme ve endokrin sistemlerinde önemli bir rol oynar ve bu nedenle prostat bezinin parankimindeki yaygın değişiklikler kaçınılmaz olarak işlevlerini etkileyecektir. Üriner sistem de acı çeker.

Gelişim nedenleri

Prostat bezinde hiperplazi ve diffüz değişiklikler vücudun işleyişindeki anormalliklere bağlı olarak gelişir. Aşağıdaki gibi tezahür edebilirler:

 • bağ dokusunun genişlemesi;
 • inflamatuar süreç;
 • Vücudun hücrelerinde metabolik bozukluk;
 • Tümör süreci;
 • dolaşım bozukluğu.

Bu tür faktörler böyle süreçleri tahrik edebilir:

 • organ yapısının konjenital anomalileri;
 • düzensiz cinsel yaşam;
 • komşu dokularda tümör süreci;
 • kötü alışkanlıklar;
 • sedanter yaşam tarzı;
 • travma;
 • kalıtsal yatkınlık;
 • hormonal bozukluklar;
 • diğer hastalıkların etkisi;
 • yaşlılık

Yaşla birlikte, bu tür patolojileri geliştirme riski artar

Patolojinin tipleri ve ultrason bulguları

Prostat patolojilerinin özel bir sınıflandırması vardır. Prostat bezinde bu tür yaygın değişiklikler vardır:

Değişiklikler üç derecelik olarak ortaya çıkabilir:

Prostat bezindeki diffüz odak değişimleri, organ içindeki bir bölgenin oluşması ile karakterizedir ve bu yapı onu çevreleyen sağlıklı dokudan farklıdır. Prostat bezindeki difüziv-nodal değişikliklerin, glandüler dokunun tek tek bölümlerinde değişiklikler olduğu ve bunları ayıran bir membranı olduğu görülmektedir.

Problemi daha ayrıntılı olarak ele alırsak, her tip prostat bezindeki yaygın değişikliklerin ultrason bulgularını ayırt edebiliriz:

 • Artan ekojenite. Kronik prostatit gösterir. Resim, sağlıklı prostat dokusunun karakteristiğinden daha açık tonlu alanları göstermektedir.
 • İndirgenmiş ekojenite. Hipoekoik alanlar akut prostatit gösterir. Enflamatuar süreç vücudun etkilenen kısımlarını hafifçe koyulaştırır.
 • Anekojen alanlar. Organdaki bu tür koyu lekeler, süngersi bir neoplazm - kist veya pürülan apse olduğunu gösterebilir.

Ultrasonografide anekojen alan kistin bir belirtisidir.

Ultrason muayenesi ile sadece organın yapısını değil, aynı zamanda büyüklüğünü de değerlendirebilirsiniz. Normalde, prostat 25 cu kaplar. hacim cm.

Önemli! Bu göstergede hafif bir artış ve karakteristik belirtilerle prostatit teşhisi konur. Benign dokunun hiperplazisi varsa, adenomun gelişimi hakkında konuşurlar. Ayrıca, onkolojik sürecin gelişme risklerini dışlamamalıyız.

Adenom iyi huylu bir tümördür

tedavi

Prostat bezinde yaygın değişiklikler için tedavi bireysel olarak belirlenir. Her bir patoloji tipi için, bir dizi ilaç ve çeşitli prosedürlerin bir cephanesi vardır.

İltihap ve adenomu gidermek için, analjezik ve anti-enflamatuar ilaçlar, masajlar, alfa-adenobloklayıcılar reçete edilir, özel egzersizler yapılması tavsiye edilir. Prostat bezindeki ılımlı diffüz değişiklikler, konservatif yöntemler ile tamamen ortadan kaldırılabilir, ancak aşırı organ genişlemesi ve idrar yapma fonksiyonunda zorlukla, ameliyattan kaçınılamaz.

Eğer kist veya apse gibi yabancı tümörler varsa, cerrahi tedavi veya en az bir ponksiyon gereklidir. Ancak, onkolojinin saptanması durumunda, prostatın çıkarılması ve ek antikanser prosedürlerinin geçmesi ile karmaşık bir tedavi yöntemi reçete edilir.

Tedavi sadece uzman bir hekim tarafından yazılmalıdır.

Önemli! Bazen prostat bezindeki yaygın değişikliklerle kalsifikasyonlar organın kanallarını tıkar ve bu da hemen harekete geçilmesini gerektirir. Bazı taşlar ilaçla çözülebilir veya lazerle ezilebilir, ancak diğerleri, örneğin, kalsiyum, sadece operasyon sırasında çıkarılır.

önleme

Yaşla birlikte prostatta patolojik değişiklikler geliştirme riski artar. Buna ek olarak, modern insanların yaşam tarzı ve çevrenin etkisi, erkek sağlığının korunmasına katkıda bulunmaz. Tehditleri en aza indirgemek ve ihlallerin gelişimini yavaşlatmak için, mümkün olduğunca erken önleme ile ilgilenmek gerekir. Bunu yapmak için şu yönergeleri izleyin:

 • sigarayı bırakmak;
 • alkolü kötüye kullanmayın;
 • doğru yer;
 • ılımlı egzersiz girmek;
 • kendinize tam bir dinlenme sağlayın;
 • Kendinizi fiziksel ve duygusal olarak aşırı yormayın;
 • tam bir cinsel yaşam sürdürmek;
 • vücudu enfeksiyonlardan ve virüslerden korumak;
 • Travmatik yaralanmalara izin vermeyin;
 • aşırı soğuma yapmayın;
 • Bağışıklık güçlendirmek.

Erkek sağlığını korumak için kötü alışkanlıklardan vazgeç

Anormallikleri zamanında tespit etmek ve tam tedavi şansını arttırmak için, ürolog ile düzenli olarak kontrol etmeli ve bir hastalık belirtisi varsa tedaviyi geciktirmemelisiniz.

Prostatta diffüz değişiklikler

Bir erkeğin "ikinci kalbi", prostat bezindeki yaygın değişiklikleri belirlemek için zamanında dikkatli ve dikkatli bir inceleme gerektirir. Daha doğru bir teşhis sadece ultrason yardımıyla sağlanabilir. Ultrason diagnostiği uzmanları sıklıkla bu problem hakkında fikir verir. Bu tanı belirsizdir ve prostat bezinin tedaviye ihtiyacı olduğunu düşündürmektedir. Nedir ve ne anlama geliyor?

Bezin yapısı nasıl değişebilir?

Odak değişikliklerini belirlemek sadece ultrason kullanıyor olabilir. Her hastalık patognomonik değişiklikler ile karakterize olduğundan, bu prostat zonunun, kistin onkolojiden, akut veya adenomdan apseden gelen kronik prostatitden ayırt edilmesine yardımcı olacak bir inceleme metodudur.

 • prostat hücre seviyesinde metabolik değişiklikler;
 • bağ dokusunun genişlemesi;
 • bezin kan akışında bir arıza;
 • doku çoğalmasına neden olan inflamatuar süreç;
 • etkilenmemiş dokular bölgesinde neoplazmların görünümü.

Aşağıdaki melez değişimler, dönüşüm türlerine göre ayırt edilir:

 • atrofi (tükenme);
 • displazi (dokuların gelişiminde patoloji);
 • hipoplazi (gelişimdeki malformasyon);
 • hiperplazi (dokuların yapısal değişimi).

Çoğu zaman, ultrason muayenesi displazi ve hiperplazi ile teşhis edilir. Kendi başlarına patolojiler değil, sadece belli bir sürece işaret ederler.

Prostatın displazisi ile, sağlıklı hücrelerin bölgeleri anormal, karakteristik olmayan bezlere yeniden düzenlenir.
Dönüşüm displazisi derecesi ile ayrılır:

Ve, eğer yumuşak ve ılımlı bir iltihaplanma sürecini gösterirse, ifade edilen, salgı bezinin prekanseröz durumu hakkında konuşabilir.

Er ya da geç displazi azalabilir, ancak tedaviyi bağlamazsanız, o zaman gerçek bir malign tümör tehdidi vardır.

Bezin ultrason muayenesi

Sağlıklı bir insanda prostat bezi bu parametrelere sahiptir:

 • Eşit mesafe;
 • homojen yapı;
 • farklı anahatlar;
 • norm - 25 cm3'e kadar;
 • büyüklük - 30-45 cm, anteroposterior - 13-25 cm;
 • boyut - 3 '3' 5 cm;
 • bölgeler - 5;
 • seminal veziküllerin net bir görünümü;
 • yoğunluk normaldir.

Bu parametrelerdeki herhangi bir değişiklik, diffüz odak değişikliklerinin prostatta gerçekleştiğini göstermektedir. Ek olarak, ultrason tanısının sadece bezin yapısı ve hayatı hakkında konuştuğunu, ancak tanıyı çürütmediğini veya teyit etmediğini akılda bulundurmak gerekir.

Prostat bezinde yaygın değişiklikler varsa ve hangi hastalıklar varsa ultrasonda görülebilir:

a) bastırılmış ekojenite - akut prostatit;

b) aşırı ekojenite - kronik prostatit;

c) anektojen ve hipoekoik zonlar - apse (suppürasyon);

d) anektojen bölgeler - kist.

Bu eğitim programı, herkesin ultrason sonuçlarını "okuyabileceği" ve tedaviye zamanında başlayabilmesi için tasarlanmıştır. Örneğin, bir teşhisin zamanında kurulması bir apse gelişimini engelleyebilir.

Yaygın değişikliklerle bildirilen hastalıklar

Araştırmanın sonuçlarına dayanarak, doktor bir tanı kurabilir ve yeterli tedaviyi önerebilir. Hangi değişimler görülebilir, ne karakterize edilir ve hangi hastalıklardan bahseder?

 1. Prostatit. Oldukça ciddi bir bez hastalığı. Ana sinyaller: idrara çıkma ve boşalma ile yanma ve hoş olmayan duygular, cinsel aktivitede aksamalar, tuvalete sık sık geziler. Ultrasonografide, büyük partideki veya taraftaki prostat büyüklüğünün değiştiği görülür.
 2. Adenom (benign değişim). Ayrıca prostatit gibi, bezin büyümesi de eşlik eder. Tedaviye zamanında başlanmazsa, adenom boşalmanın imkansız olduğu noktasında bile ciddi bir üriner çıkış bozukluğuna yol açabilir. Eşzamanlı işaretler: boşaldıktan sonra bile mesanenin dolgunluk hissi, zayıf idrar ile sık idrar çıkışı, daha sonra - ağrılı idrar tutma. Ultrasonda, bez hacminde ve bazı adenomatöz düğümlerde belirgin bir artış göze çarpmaktadır.
 3. Kist. Genellikle kronik prostatit sonucu oluşur ve sıvı ile dolu küçük bir niş biçiminde bir oluşumdur. Ultrason kistin büyüklüğünü ve net yerini gösterir.
 4. Kanser. Ağırlıklı olarak 60 yaşından büyük erkeklerde gelişen malign oluşum. Uzun bir süre boyunca asemptomatik ve ağrısız bir şekilde geçerler, bu da geç tanı ve gecikmiş tedaviye yol açar. İstenmeyen sonuçları önlemek için, 50 yaşından sonra tüm güçlü cinsiyet temsilcilerinin, yılda en az bir kez prostatın ultrasonu geçirmesi önerilir.

Yaygın değişikliklerden korkmaya değer mi

Bir adam, ultrason sonuçları ellerine geçtikten sonra, problemin anlaşılamaz bir açıklamasıyla ("OOM 21" gibi) "yaygın değişimler" kaydını fark ettiğinde, bunun ne kadar tehlikeli olduğunu kendisi sorar. Sonuçta, prostat bir erkeğin ikinci kalbi, ve bölgedeki her türlü değişiklik oldukça ciddi korkuyor. İnternette ve arkadaşlarınca cevaplar için ağrılı bir arama başlatırlar.

Uzmanlar güven vermek için acele ederler: eğer ürolog muayene sırasında "her şey yolunda" dedi, o zaman gerçekten öyle. Ultrason prostatta gözlenen tüm parametreleri tarar. OOM, örneğin, "artık idrar" anlamına gelir. Ve eğer gösterge belirtilirse, mesane asla kurumadığı için bu norm olabilir.

Ve prostat bölgesinin gelecekteki patolojisinden korkmamak için, yaşam tarzınızda bir çeşitlilik getirmeye değer: ayağa kalk, akşam gezintileri yap, asansörde yükselme, ama merdivenlerde, egzersizleri yap. Ve sonra uzun süreli ve pahalı tedaviye ihtiyacınız olmayabilir.

Ultrason, genitoüriner sistem rahatsızlıklarının prosedürlerinin zorunlu bir listesidir. Korkmak ve bundan kaçınmak için gerekli değildir. Artık kayıtlara "yaygın değişiklikler" e yeterince cevap vermeyi biliyorsunuz.

Prostat bezinde yaygın değişiklikler - tipleri ve tanıları, nedenleri ve tedavisi

Eğer erkek organizmada bir hastalık gelişirse, ki bu prostat bezindeki yaygın değişikliklerden kaynaklanırsa - bu ne anlama geliyor? Ultrason ve tedavi eden doktor size, etkilenen prostat dokusunun ilaçla tedavi yöntemiyle verimli bir şekilde iyileşmesini sağlayacaktır. Hastalık ölümcül değildir, ancak zamanında tedavi edici önlemlerin yokluğunda, sadece üreme sisteminin değil tüm organizmanın ciddi komplikasyonlarını tetikleyebilir. Prostat bezinin parankimindeki diffüz değişiklikler bir sonucudur, patolojinin nedenini bulmak ve zamanında ortadan kaldırmak önemlidir.

Prostatta yaygın değişiklik nedir?

Prostat parankiminin yapısı, provoke edici faktörlerin etkisi altında değişirse, bir erkeğin üreme aktivitesini olumsuz yönde etkileyen geniş bir patoloji olduğu anlamına gelir. Bu tür distrofik değişiklikler, yaygın değişiklikler olarak adlandırılır, ayrıntılı teşhis ve daha fazla düzeltme gerektirir. Karakteristik bir hastalıktan korkmak gerekli değildir, bunu zamanında tanımak önemlidir - ultrason yöntemi ile. Erkeklerde prostat bezindeki yaygın değişiklikler birkaç hastalık tipini içerir ve şiddet derecesi her klinik resim tarafından ayrı ayrı belirlenir.

Prostatın yapısı nasıl değişir?

Karakteristik hastalık, erkek vücudunda enflamatuar sürecin baskın olduğunu ve ilerlediğini kesin olarak ispatlar. Daha sıklıkla üst yaşta ortaya çıkar, doktorlar bile risk grubundan hastaları tanır. Zaman iyileşirse, üreme sistemi ve cinsel alan için olumsuz sonuç riskinin minimal olduğu anlamına gelir. Prostat bezindeki yaygın değişikliklere, vücutta aşağıdaki anormallikler eşlik eder ve bu da hayati aktivitesini azaltır:

 • hücresel düzeyde metabolik bozukluklar;
 • dokuların daha sonra yoğunlaşması ile iltihaplanma, fibroz odaklarının oluşumu;
 • bağ, glandüler dokunun proliferasyonu;
 • benign ve malign doğanın neoplazmları;
 • Cinsel organın sistemik kan akışının ihlali.

Patolojide, mesane yer alabilir, bu da enflamatuar sürecin, idrar yapma, ereksiyon ve boşalma ile artan ağrılı ağrıların varlığı ile karakterize olduğu anlamına gelir. Prostatın apsesi veya adenomunun gelişmesini önlemek için, ayrıntılı tanı için bir dizi laboratuvar testine tabi tutulması için gönüllü rıza göstermesi gerekir. Bunlar arasında, hipotetik bezin bir ultrasonu, patoloji bölgesini görselleştirmek ve daha da koruyucu bir tedavi rejimi reçete etmek için memnuniyetle karşılanmaktadır.

Bezin ultrason muayenesi

Ultrason daha sık yapıldıktan sonra, doktor, sağlıklı hücrelerin bölümleri, prostat hücresi için karakteristik olmayan hibrid yapılara dönüştürüldüğünde, hoş olmayan atrofi, hiperplazi ve displazi belirtileri ortaya çıkarır. Bu, her iki hastalığın da sağlık açısından tehlikeli olduğu anlamına gelir, çünkü ölümcül bir tanı koyma riskini önemli ölçüde artırırlar, prostat kanseri oluşumu. Hücre düzeyinde sağlıklı bir organizmanın bezlerinin karakteristik ultrason kriterleri aşağıda sunulmuştur:

 • homojen yapı;
 • lekelerin tahsisi;
 • 25 cm'ye kadar hacim;
 • açıkça belirlenmiş sınırlar;
 • simetri
 • izin verilen yoğunluk;
 • Değiştirilebilir vesiküllerin görselleştirilmesi.

Bir patoloji varsa, ultrason parametreleri norm sınırlarına uymaz, ek muayene gereklidir. İltihaplı prostatın ultrason testleri diffüz değişikliklerle aşağıda sunulmuştur:

 • kist gelişimi sırasında yankısız bölgelerin görünümü;
 • lifli alanların gelişimi;
 • patolojik azalma veya ekojenitenin artışı;
 • hipoekoik ve anekojen bölgelerin bir kombinasyonu;
 • heterojen kumaş yapısı, bulanık hatlar;
 • fibrozis, ödem, kalsifikasyon, infiltrasyon, pus varlığı.

Prostatta yaygın değişiklik türleri

Modern tıpta, prostat hücrelerinin böyle bir patolojik durumu, klinik olarak çalışılmıştır ve tedavi, zamanında başlanması için önemlidir. Örneğin, prostatın yaygın hiperplazisi kronik akıma eğilimlidir, bu yüzden karakteristik bir rahatsızlığın patojenezi hemen belirlenmelidir. Erkek vücudunda, başka bir apse ve prostatit ile patojenik bir enfeksiyon meydana gelebilir. Ayrıca, karakteristik bir sağlık problemi, genellikle kabul edilen normdan sapma gösteren kanser - malign neoplazmlardan önce gelir.

nedenleri

Prostat bezinin yaygın değişikliklerini ilaçların yardımıyla çıkarmadan önce, bu tür bozuklukların ana nedenlerini belirlemek gerekir. Dokuların yapısındaki anormallikler, erkek vücudunun yetersiz miktarda testosteron ürettiği hormonların dengesizliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Bu, ana nedenlerden biridir, ancak, mezunları prostat bezinde yaygın değişikliklere neden olabilen bir takım patojenik faktörleri ayırt eder. Bunlar:

 • bakteriler ile enfeksiyon, diğer patojenik mikroorganizmalar;
 • gonokok, Trichomonas, tüberküloz bakterilerinin zararlı etkileri;
 • zührevi hastalıklar.

tanılama

Klinik muayene ana yöntemleri - ultrason ve TRUS. İlk durumda, prostat bezinin gerçek durumu, farklı boyutlardaki yeni "yapıların" deformasyonu ve görünümü için incelenir. TRUS uygulandığında, patolojinin odakları gösterilmeyecektir, çünkü incelemenin amacı durgun olayların varlığını belirlemek için karakteristik bölgenin sistemik kan akışının özelliklerini incelemektir. Akut fazda, hastanın biyokimyasal ve genel kan testi yapması, idrarı laboratuar testine geçirmesi gerekir. Ancak bundan sonra doktor tedavi önerebilir.

Yaygın değişikliklerle bildirilen hastalıklar

Karakteristik semptomlar ve ultrason ekranındaki değişiklikler ile, prostat bezinde yaygın değişiklikler anlamına gelen mantıklı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Daha ileri tedavi konservatif veya ameliyat edilebilir olabilir ve daha güçlü bir cinsiyetli bir hasta için klinik sonuç tamamen bir dizi faktöre bağlıdır. Hasta kendi kendine ilaç tedavisine başvurmamalı, katı tıbbi gözetim altında kalır. Aşağıda, prostatta yaygın değişikliklerin neler olabileceğini açıklayan tanılar bulunmaktadır:

 1. Prostatit. Bu prostat durumunda iltihaplı anlamına gelir ve hasta ereksiyon ve tuvalete gitmek sırasında idrar zorluğu, kaşıntı, yanma, potens sorunları, rahatsızlık şikayet ediyor. Geçirilen analizlerin sonuçlarına göre, prostat bezi patolojik olarak artmaktadır.
 2. Kist. Bu, prostat bezi alanında, doğada sadece iyi huylu bir sıvı ile doldurulmuş bir boşluk bulunduğu anlamına gelir. Büyüklüğü ve lokalizasyonunu belirledikten sonra ultrasonun konservatif veya cerrahi tedaviye başlamaması, kanser hücrelerinin gelişmesinin mümkün olduğu anlamına gelir.
 3. Prostatın adenomu. Tümör doğada iyi huyludur ancak hızlı büyümeye eğilimlidir. Komşu organlarda komplikasyonları önlemek için, zamanında uzaklaştırılmalıdır. Hastalığın belirtileri, ilerleyen prostatit ile olduğu gibi, bu sadece komplikasyonlar çok daha ciddi.
 4. Kötü huylu tümör. Bu durumda diffüz değişiklikler, hastalığın ileri evrede baskın olduğu anlamına gelir. Bu patolojik süreç yetişkinlerde ortaya çıkmasına, yani 50 yıl sonra sağlık tatsız sorunlarla karşı karşıya kalmamak için her altı ayda bir, ABD geçmesi gerekir sonra kuvvetli ocağın predstatel olasılığı daha yüksektir.

Video: yaygın prostat değişiklikleri

Bu yazıda sunulan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Makalenin malzemeleri bağımsız tedavi gerektirmemektedir. Sadece yetkili bir doktor, bireysel hastanın bireysel özelliklerine dayanarak tedavi konusunda tavsiyede bulunabilir ve tavsiyede bulunabilir.

Prostat parankiminde diffüz değişiklikler: işaretler, tedavi

Prostat dokusunda patolojik bozukluklar sadece ultrason muayenesi sırasında görüldüğü zaman saptanabilir ve prostat bezinde diffüz değişiklikler olarak tanımlanır.

Bu değişikliklerin doğasına göre, semptomların varlığı dikkate alınarak, erkek genitoüriner sistemin bir veya daha fazla hastalığı teşhis edilir.

epidemioloji

Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından sağlanan bilgilere göre, erkeklerin% 5-10'u prostatitle karşı karşıyadır ve kistlerin - genellikle prostatik inflamasyon sonucu - hastaların% 10-20'sinde saptanmaktadır.

Avrupa Üroloji Derneği'ne göre, 20-40 yaşlarındaki erkeklerin yaklaşık% 25'inde prostat bezinde kalsifikasyonlar ile yaygın değişiklikler mevcuttur. Diğer verilere göre, orta yaşlı erkeklerin yaklaşık% 75'inde ve benign prostat hiperplazisi (adenom) olan hastaların% 10'unda kalsifikasyon mevcuttur. Bu hastalık 30-40 yaşlarında 12 hastanın birinde teşhis edilir; 50-60 yaşlarındakilerin yaklaşık dörtte biri ve on üç kişiden 65-70 yaş büyük. Klinik olarak anlamlı adenom, hastaların% 40-50'sinde görülür.

Prostat kanseri riski, erkek nüfusun% 14'ü tarafından tehdit edilmektedir. Olguların% 60'ında onkoloji, 65 yaşındaki çizgiyi geçmeyen ve nadiren 40 yaşında olan erkeklerde tanımlanmıştır. Prostat kanseri tanısı sırasındaki ortalama yaş 66 yıldır.

Prostatta yaygın değişikliklerin nedenleri

Ana nedenleri, prostat ürologlar neden olan parankimi uzun meydana gelen ateşli süreçler ile bağlantılı değişikliklerin genitoüriner enfeksiyonlar (Chlamydia, gonokok, Ureaplasma, Trichomonas, vs.) yayılır.

Prostatın glandüler, fibröz veya kas dokularının yaygın değişikliklerinin gelişmesine de neden olur:

 • hücre içi metabolizmanın ihlalleri;
 • Prostatta kan dolaşımındaki bozulma ve dokularının trofizmi;
 • prostatın skleroz gelişimi ile yaşa bağlı bezi inversiyonu sürecinde lifli dokuların yer değiştirmesi;
 • Malign neoplazmlar ve prostata metastazlar.

Prostat dokusunun dejenerasyonundaki kalsifikasyonlar, ultrasonun sonuçlarına göre kalsifiye (kalsifiye) bölgelerin oluşumu ile prostat bezinde kalsine olan diffüz değişiklikler olarak tanımlanır. Ve artan sekresyon ve staz nedeniyle oluşan kistleri görselleştirirken, ultrason diyagnostiği prostat bezindeki yaygın odak değişikliklerini tespit eder.

Prostat bezindeki bu tip morfolojik diffüz değişiklikleri aşağıdaki gibi ayırın:

 • atrofi - salgılama ve kontraktil fonksiyonunda bir azalma ile hücre sayısı ve bez hacminde sınırlı veya yaygın bir azalma;
 • hiperplazi - çoğalmaları nedeniyle toplam hücre sayısında bir artış;
 • displazi - hücrelerin fenotip ihlali ile dokunun anormal modifikasyonu.

Atrofik süreçler yeterli uzun bir süre için ortaya çıkar ve prostat bezinde yaygın olarak heterojen değişiklikler gibi görünebilir.

İyi huylu prostat hiperplazisi veya prostat adenom hastalığı stromal ve ayrı büyük nodüllerin oluşumuyla sonuçlanan epitel hücreleri, artış, genellikle boydan boya üretra geçen yakın olarak lokalize olan en yaşı. Ve bu, ultrason görüntüsünün prostatında, prostat bezindeki yaygın nodal değişiklikler olarak belirlenebilir. Yayında daha fazla - Prostat adenomunun nedenleri ve patogenezi

displazi olarak en elverişsiz bir, ve yapısal değişiklikler, örneğin yaygın prostat - hücresel düzeyde derecesi ve basamak değişikliklere bağlı olarak -, hafif, orta ve şiddetli ayrılmıştır. İlk iki tür uzun bir enflamasyon işaret eğilimi - kronik prostatit, dokuların şişmesi ile birlikte ve bir abse yol açabilir, ama tedavinin etkisi altında gerileme olabilir. Ancak, onkologların prostat hücrelerinin önemli bir modifikasyonu, bazal hücreli karsinom veya prostat bezinin adenokarsinomunun gelişiminin öncüsü olarak kabul edilmektedir.

Risk Faktörleri

Prostat bezindeki yaygın değişiklikler için risk faktörleri arasında inflamatuar ürogenital enfeksiyonlar; testis yaralanmaları (testisler); alkol kötüye kullanımı; paraziter hastalıklar; tiroid bezi ve hipofiz bezi patolojisi; herhangi bir lokalizasyonun onkolojisinde kemoterapi ve radyasyon tedavisi; Bazı farmakolojik ilaçların kullanımı (antikolinerjik, dekonjestanlar, kalsiyum kanal blokerleri, trisiklik antidepresanlar).

obezite, Tip II diabetes mellitus, yüksek kan trigliserid ve düşük yoğunluklu kolesterol ve hipertansiyon: Prostat hiperplazisi metabolik sendrom ile iletişimin kanıt yoktur.

Ancak ana risk faktörü uzmanları, yaş ve ilişkili testiküler atrofi ve testis erkek seks hormonu tarafından üretilen düşük testosteron seviyelerini ararlar. Testosteron üretimindeki yaşla ilgili düşüş 40 yılda yaklaşık% 1-1,5 oranında başlar.

patogenez

Patogenez yaygın değişiklikler prostat prostatit lenfositleri, plazma hücreleri, makrofajlar ve iltihaplı doku bozunma ürünleri prostat dokusunun infiltrasyonu ile kaynaklanır. İltihaplı glandüler doku alanlarının pürülan bir erimesi, nekrotik kitleler ile doldurulmuş boşlukların oluşmasına ve bunların daha sonraki skarlaşmasına, yani normal fibröz dokunun değiştirilmesine yol açar.

Prostat bezi, androjenik steroidlere bağımlı bir organdır. yaşla birlikte, enzimlerin artan aktivitesi aromataz ve yardım 5a-redüktaz, bunlardan östrojen ve dihidrotestosteron (DHT, bunun ön maddesi olan testosteron daha güçlü) androjenlerin bir dönüşümdür. Hormonların metabolizması testosteron düzeylerinde bir azalmaya yol açar, ancak prostat hücrelerinin büyümesinde önemli bir rol oynayan DHT ve östrojen içeriğini arttırır.

yaşlı erkeklerde prostat difüz parenkimal değişiklikler patogenezi tekli ve çoklu miyom oluşumu, hem de prostat stromal asinüs patolojik proliferasyonunda bağlantı glandüler dokusu yerine ile ilişkilidir.

Prostat bezinde kalsifikasyonlar ile diffüz değişiklikler doku dejenerasyonu ve çözünmeyen fibröz proteinlerin (kollajen) ve sülfatlanmış glikozaminoglikanların birikmesine bağlı olarak ortaya çıkar. Calcinates, parankimde prostat sekresyonunun birikmesi nedeniyle de oluşabilir. Kalsifikasyon atipik adenomatöz hiperplazi vakalarının üçte birinde ve prostat bezinin adenokarsinom vakalarının% 52'sinde görülür. Kalsifikasyonun daha sonraki bir aşaması, sağlıklı erkeklerde asemptomatik olarak bulunabilen taşların oluşmasıdır.

kistler tesadüfen bulunmuştur prostat dağınık odak değişikliği, üroloji göre, kendi oluşum mekanizması prostat atrofi, kendi enflamasyon, ejakülasyon kanal ve neoplasyazın tıkanması ile ilişkilidir.

Prostatta diffüz değişiklikler belirtileri

Uzmanlara göre, prostat bezindeki yaygın değişiklik semptomlarının sadece bir ultrason muayenesi sırasında tespit edildiği hastalıkların bir belirtisi olarak ortaya çıkabileceği anlaşılmalıdır.

Çoğu durumda, prostatitin ilk belirtileri, ultrasonda prostat bezinde orta derecede yaygın değişiklikler tespit edilebilir, üşüme ve daha sık idrara çıkma ile kendini gösterir. Çok hızlı idrara çıkma ağrılı hale gelir - yanma hissi veya kesik ile; Hastalar geceleri tuvalete gitmeye zorlanır ve ağrı kasık, bel ve kasık bölgesini ele geçirmeye başlar. Sık görülen semptomlar genel halsizlik, artmış yorgunluk, eklem ağrısı ve kas ağrısıdır.

ilk etapta BPH ile birlikte prostat parankiminde yaygın değişikliklerden olarak, aynı zamanda ihlal edilmektedir idrar yapma: Sık aciliyet (gece dahil), zorlukla atılır karın kasları idrar önemli gerginliğe rağmen (mesanenin kas üzerinde işeme basıncındaki düşüşü etkiler) ve idrar atılımı süreci beklenen rahatlamayı getirmez. Daha az hoş olmayan semptom enürezis değildir.

Doktorlara göre, prostat bezinde kalsine edici maddelerle yaygın değişiklikler genellikle semptomlara neden olmaz ve pek çoğu onların varlığından haberdar değildir. Taşlar sorunlu hale gelir ve tekrar eden iltihap kaynağı ise, prostatise yol açabilir. Hasta antibiyotik alsa bile, bezlerdeki kanal tıkanıklığı kalır ve bu nedenle iltihaplanma süreci devam eder ve prostatit semptomlarının ortaya çıkmasına neden olabilir.

Nerede acıyor?

Komplikasyonlar ve sonuçları

Prostat bezinde yaygın değişiklik gösteren yukarıdaki hastalıkların tümü, aşağıdaki gibi etki ve komplikasyonlara neden olabilir:

 • kronik ishuri (idrar retansiyonu);
 • sistit ve / veya piyelonefrit;
 • sepsis gelişme riski olan bir apse;
 • fistül oluşumu;
 • mesane duvarının çıkıntısı (divertikül);
 • ürolitiyaz;
 • böbrek parankiminin atrofisi ve kronik yetersizlikleri;
 • ereksiyon ile ilgili sorunlar.

Prostatta yaygın değişikliklerin teşhisi

Gerçekte, prostat bezindeki yaygın değişikliklerin tanısı, patojen olarak değiştirilmiş dokuların, bu organın yapısını ve boyutlarını, ayrıca homojenliği / heterojenliği, yoğunluğu ve vaskülarizasyon derecesini değerlendirmeyi sağlayan transrektal ultrason yardımıyla saptanmasıdır.

Farklı akustik yoğunluğuna (ekojenite) bağlı olarak belirlenen dokularının durumu görsel olarak gösterilmeksizin, prostat hastalıklarının doğru bir şekilde teşhis edilmesi imkansızdır - ultrasonik dalganın darbeli bir ultrasonik sinyale yönlendirme derecesi.

Prostat bezinde yaygın değişikliklerin bazı ekoları vardır.

Belirgin diffüz değişikliklerin olmaması, ekografik görüntüde gri renkte görülen izo-yanlılık olarak tanımlanır.

Ultrason repelememe, yani antojenite, boşluk oluşumlarında, özellikle de kistlerde içseldir: ekogramda bu yerde tek tip bir siyah nokta olacaktır. Aynısı bir apse mevcudiyetinde "resim", sadece ultrasonun zayıf bir yansımasıyla birlikte - gipoehogennostyu (koyu gri bir görüntü veren) olacaktır.

Çoğu durumda, gipoehogenicity prostat bezinin akut inflamasyonunda olduğu gibi inflamatuar süreçlerin kanıtıdır. Ayrıca dokuların şişmesi, glandüler dokuların fibroidlerle kalsifikasyonu veya değiştirilmesi söz konusu olduğunda, hipotansiyon bölgeleri ile prostat bezindeki yaygın heterojen değişiklikler görselleştirilir.

Ancak hiperekoik durum - ultrasonik dalgaların beyaz lekeler biçimindeki ekipman yansıması tarafından açıkça yansıtılır - taş veya kronik prostatit tanısı koymaya zemin verir.

Ultrason tanısı için kullanılan kriterlerin kesin olarak doğrulanamadığı ya da reddedilemeyeceği unutulmamalıdır: bunlar sadece prostat bezinin yapısal ve fonksiyonel durumu hakkında doktora bilgi verir. Doğru tanı prostatın rektal muayenesini içerir (palpasyon); kan testleri (genel, biyokimyasal, prostat kanseri), idrar, seminal sıvı.

Buna ek olarak, diğer araçsal teşhis de kullanılır: mikrozionnaya ABD-sistotomi, üroflowmetri, dopplerografi, prostat bilgisayarlı tomografi, MRI.