Ana
Önleme

Prostat bezinin fibrozu henüz bir cümle değil, çok ciddi bir uyarıdır.

Prostat bezlerinin bağ dokusu vas deferens'i sıkar ve sıkar. Prostat üretra bölümlerine basmaya başlar, mesanenin boynu daralmaya zorlanır. Doktor-ürolog bu tür hastalıklarda tanıyı koyar: “bir prostatın fibrozu”.

Hastalığın nedenleri

Prostattaki sklerotik değişikliklerin ana nedeni, önde gelen uzmanların oybirliğiyle, kronik prostatit neden olur. Ayrıca, hastalığın nedenleri arasında, doktorlar hormonal etkileri, damarların aterosklerozunu, gelişimsel anormallikleri, bez üzerindeki mekanik etkileri tanımlamaktadır.

Hastalık belirtileriniz olduğunu nasıl anlayabilirsiniz?

Ağırlıklı olarak, şimdilik, fibrozis asemptomatik olarak akıtarak kendini göstermez. Görüşte - orta yaştaki erkekler. Hastalığın ana belirtileri şunlardır:

1. Artan idrara çıkma.
2. İdrar yanlış gidiyor.
3. İdrar yaparken yanma hissi.
4. Perine bölgesinde rahatsızlık verici ağrı.
5. Cinsel işlev bozukluğu.

Bu çok önemli! Prostat bezinin fibrozu, aynı zamanda prostatın sklerozu olarak da adlandırılır, cinsel fonksiyon bozukluğuna yol açar. Ama bu en kötü sonuç değil. Bazen böbrek yetmezliğinin hızlı gelişimi başlar - ve bu çok ciddi.

Üroloğa gezi ertelemeyin

Sık sık olduğu gibi doktorun ziyaret etmesini ertelememeye çalışın. Standart bir muayenede bile, bir dijital rektal muayeneyi gerçekleştiren ürolog, düğümler, asimetrik, yoğun demir olmadan pürüzsüzlüğünüzü düzeltiyor. Ayrıca, masaj ile sklerotized bezi prostat bezinin sırrını ayırt etmeyecektir. Sonuç basit: prostat bezi işlevlerini yitirdi.

Fibrozis tanısında paha biçilmez bir rol bugün TRUZI gerçekleştirir. Bu isim bir kısaltmadır. TR - transrektal, ultrason - ultrason. Bu yöntemi kullanarak, prostatik fibrozisin yoğunluğunu ve boyutunu belirleyebilirsiniz. Saygın kliniklerde TRUSI mutlaka manyetik rezonans ve bilgisayarlı tomografi ile birlikte yürütülmektedir.

Hastanın çok ağrılı orgazm ve kuvvetli erektil disfonksiyon varsa, o zaman vazovezikulografii. Sempatik veziküller üzerinde hastalığın yayılma derecesini ortaya çıkaracak ve gelecekte de operasyonel müdahalenin kapsamını belirleyecektir.

Sadece ameliyat

Prostatın sklerozunu ilaç dahil olmak üzere konservatif yöntemlerle tedavi etmek için, sadece ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemlerde mümkündür. Genel olarak, bu yöntemler sadece yardımcı olanlar olarak düşünülmelidir.

Tıbbi gelişimin mevcut aşamasında, cerrahi tedavinin alternatif olmadığını anlamak önemlidir. Operasyonun ana amacı, idrar yolundan idrarın doğal bir çıkışını sağlayacak sklerozlu prostatın çıkarılmasıdır.

Ameliyat için hangi endikasyonlar yapılmalıdır?

Yani, biliyorsunuz ki, fibrotik prostatit, idrar çıkışında sürekli bir gecikme ile birlikte olduğunda ve mesane içinde taş varlığıyla birlikte, mesane hacmi arttığında, ameliyatın önlenemeyeceğini bilmelisiniz. İdrar çıkışının bozulması sonucu hastalık böbrek yetmezliği ve piyelonefritleşir. İdrar seminal vezikülleri girer.

Prostat fibrozunda cerrahi müdahale yöntemleri nelerdir?

  • etkilenen organ transüretral rezeksiyona uğrar
  • krespüsküler prostatektomi
  • Seminal veziküller etkilenir ise, prostatziculoectomy kullanılır
  • adenomoprostatektomi, bezin skar dokusu adenomatöz düğümler içerdiğinde kullanılır
  • Seminal veziküller bir epheme gözlenirse, o zaman bir vesikülektomi yapılır

Modern tıbbın, operasyonun başarılı bir şekilde tamamlanması için oldukça iyi tahminler verdiğini, ancak sadece zamanında yapıldığı durumlarda. Tahminler daha kötümser, daha ihmal edilen hastalık ameliyat masasına ulaşacak. Doktorlar sihirbaz değildir ve hasta kronik böbrek yetmezliği geliştiğinde, ona yardım etmek kolay olmayacaktır.

En etkili hastalık önleme

Fibrotik doku transformasyonunu önlemenin en etkili yolu, mümkün olan en erken tanıdır. Bu nedenle, en küçük bir prostat fibroz şüphesiyle, bir üroloğu ziyaret edin.

Erkekler, genitoüriner sistemdeki herhangi bir rahatsızlığı çok ciddiye almalıdır. Sağlığı ve bazen hayatı kurtarmak için, sadece zamanında tedavi ve prostat fibrozu durumunda, sadece zamanında cerrahi müdahale ile mümkündür.

Prostatın fibrozisi hakkında

Fibrozis genel olarak, normal dokuların sikatrisyel kordlarla yer değiştirdiği patolojik bir süreçtir. Prostat bezi hassas ve savunmasız bir organdır ve eğer bir erkek prostatit atağı geçirmişse, prostatın fibrozisini alma şansı çok yüksektir.

Hastalığın nedenleri ve belirtileri

Uzmanlar, çeşitli etiyolojilerdeki organın enflamatuar hastalıklarının bir sonucu olarak prostat bezinin fibrozunu düşünmektedir. Ayrıca sklerotize alanların görünümünü kışkırtmak, üreme organlarına travmaya, küçük pelviste cerrahi girişimlere neden olabilir. Ayrı ayrı, doktorlar aterosklerozu olan hastaları ayırır. Damarların lümenlerinin tıkanması nedeniyle vücudun kan akışının ihlali prostatta durgun görünüme neden olur.

Lifli dokunun çoğalmasının bir başka olası nedeni, idrarın prostat içine aktarılmasıdır, bu da atrofik alanların ortaya çıkmasına neden olur. Hastalık ilerlediğinde, prostat bezinde boşluklar oluşur. Atrofik boşluklarda idrar birikmesi, taşların gelişimini ve enflamatuar sürecin yoğunlaşmasını teşvik eder.

Lifli kordların ortaya çıkması, vücudun iltihaplı odakları koruma ve enfeksiyonun vücuda yayılmasını önleme çabasıdır.

Prostat fibrozunun semptomları:

 • perine bölgesinde alt karın bölgesinde değişen şiddette ağrı sendromu;
 • ejakülat ve idrarda kan izlerinin görünümü;
 • akut idrar retansiyonu ve böbrek yetmezliğinin gelişmesine kadar idrarın ihlali;
 • ereksiyon sırasında kasık bölgesinde ağrı ve rahatsızlık. Bu semptom yavaş gelişir. Prostat bezinde fibrotik değişikliklerin ilerlemesi ile artacaktır;
 • cinsel ilişkiye karşı tam bir isteksizliğe kadar libidoda bir azalma.

İdrar ve erektil fonksiyonla ilgili belirli bir rahatsızlık olduğunda, bir üroloğa danışmalısınız.

Fibröz prostatit, enflamatuar bir süreç olarak, prostat dokusunda hasara, seröz veya pürülan içeriklerle dolu kistlerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Prostatta fibrotik değişiklik türleri

Prostat bezinin fibrozisi geri dönüşümsüz bir patolojidir. Dokularda aşağıdaki sklerotik değişiklikler vardır:

 1. İnfiltratif-parankimal - bu formda bez dokusunun yapısında bir değişiklik vardır.
 2. İnterstisyel-alternatif - enflamatuar süreçlerin gelişmesiyle birlikte, prostatın septat bölümleri.
 3. Fokal-sklerotik - bağ dokusu büyür. Bir analog karaciğerdeki sirotik tipte değişiklikler olabilir.
 4. Prostatta tamamen sklerotik - sikatrisyel değişiklikler gözlenir. Organın normal çalışması imkansızdır.

Her türlü patolojik süreç prostat bezinin enflamatuar, bakteriyel hastalıkları ile kombine edilebilir. Ayrıca, fibrozisin seyri basit ve karmaşık olabilir.

Tanı ölçütleri

"Prostat fibrozisi" tanısı, hastanın muayenesi ve muayenesi sonrasında ürolog tarafından verilecektir. Rahatsızlığın sebebini kendi belirleme imkansızdır.

Muayene nasıl:

 1. Hastanın sorgulanması.
 2. Prostat suyunun fetal analizi, genel yayma ile rektal dijital muayene. Ek olarak, genel bir analiz ve idrar ve prostatın suyu meyvesi gösterilmiştir. Prostatın fibrozisi açık bir tanı işaretine sahiptir - prostat bezinin büyüklüğünde azalma.
 3. Prostat için üriner sistem ultrasonu, TRUS. Bu yöntemleri kullanarak vücudun hacmini, lifli iplikçiklerin varlığını, taşları, mesanede kalan idrar hacmini ve prostattaki diğer değişikliklerin varlığını belirler.
 4. Vazovezikulografiya - ejakülasyon sırasında ağrılı duyular ile erektil fonksiyonun ihlali için gösterilir.

Tartışmalı olgularda prostat bezinin MRG'si reçete edilir. Ancak fokal fibrozis ultrason muayenesi ile iyi tanımlanmıştır, bu nedenle tomografi oldukça nadirdir.

Terapötik taktikler

Prostat fibrozisin tedavisi sadece cerrahi olarak yapılır. İlaçların kullanımı sadece enflamatuar sürecin durdurulması, ameliyat öncesi idrara çıkmanın iyileştirilmesi için endikedir. Diğer yöntemlerle tedavi edilen fokal fibrozis imkansızdır.

Sadece hastalığın subakut aşamasına geçmesinden sonra, ameliyat günü reçete edilir.

Cerrahi tedavi endikasyonları:

 • Mesanedeki konsantrasyonların varlığı, organın taş duvarının yaralanma riski;
 • mesane büyüklüğünde artış;
 • idrara çıkma anormallikleri veya akut tutulumu;
 • komplikasyonların gelişimi - böbrek patolojisi;
 • idrarın testislere girmesi.

Cerrahi müdahalelerin türleri

Günümüzde prostat bezindeki lifli ipliklerin hızla çıkarılması için çeşitli teknikler geliştirilmiştir. Ancak en iyi sonuçlar transüretral girişim ve vesiküler lösemi ile gösterilmiştir.

İşlemler genel anestezi altında gerçekleştirilir. Müdahaleden sonra, hasta bir süre idrar sondası takmak zorunda kalacaktır.

Transüretral rezeksiyon ile, hastanın üretra içine özel ekipman verilir. Mesanenin duvarından bir elektrik kancası yardımıyla lifli dokular kesilir ve çıkarılır. Lifli kabloların bulunduğu prostat bezinin sadece bir kısmını çıkardı. Aynı zamanda, en yakın gemiler koterize edilir, bu yüzden kanama riski en azdır.

Açıklanamayan bir adenomektomi durumunda, prostat bezine erişim karın boşluğundaki bir kesiktir. Lifli teller çıkarılır.

Prostatit hastalarına önleyici tedbirler genel önerilere indirgenmiştir. Aşırı ıslatmayın, yılda 2 kez ürolog ziyaret edin, reçeteli ilaç alın.

Fibroz, geri dönüşümsüz bir patolojik süreçtir. İnternette ne olduğunu aramanıza gerek yok. Tüm ayrıntılı cevaplar, bir tam zamanlı muayene ve hastanın muayenesi sonrasında bir ürolog tarafından verilecektir.

Prostatın fibrozisi

Prostatın fibrozu, bağ dokusunun aktif büyümesi ile karakterize edilen prostat bezinin kronik bir enflamasyonudur. Büyütülmüş tabaka, bir taşa benzer şekilde, idrar ve seminal organları sıkıştıran bir conta halinde deforme olur. Bu patoloji mesanenin ve erkek genital organlarının çalışmasını olumsuz etkiler.

Hastalığın sınıflandırılması

Prostat bezinin fibrozu genellikle ihmal edilen prostatitin bir sonucudur. Klinik bulgulara göre, 4 aşama olarak sınıflandırılmıştır:

 • İlk aşama - vücuttan idrar atılımı ile ilgili sorunlar vardır, üretra işlevi bozulur.
 • İkinci aşama - fibrotik değişiklikler üst ve alt idrar organlarını (mesane ve üreterler) kapsar.
 • Üçüncü aşama - mesane, üreterler ve kanalın işleyişinde önemli patolojik değişiklikler meydana gelir, iltihaplanma seminal kanalları kapsar.
 • Dördüncü aşama hastanın hayatını tehdit eden bir durumdur. Hücrelerin ölümünün başlangıcı. Vücudun böbrek, idrar ve genital bölgelerinde ciddi hasar.

şekil ve etkilenen doku hacmine bağlı olarak, izole edilir: fokal skleroz - prostatta etkilenen tek tek bölümleri, kistik fibroz - laküner oluşumu transforme düğümleri fibroz BPH ile - hastalıklı doku genişleyen tabaka tümör üretrada oluşumu ve üretral ve eşleme açar Böbrek parankiminin ölümü, prostatın sirozu.

Fokal türlerin fibröz prostatiti 30-50 yaşlarındaki erkeklerde gelişir. Daha yetişkin bir yaştaki insanlar genellikle kistik bir form, parankim veya adenomun atrofisi olan bir hastalık geliştirir.

nedenleri

Prostat fibrozisin gelişiminin kalbinde, vücuda giren bir enfeksiyonun neden olduğu uzun süreli bir enflamatuar süreç vardır. Bu, ihmal edilen prostatitin neredeyse her zaman bir sonucu olan bir hastalık olduğuna dikkat edilmelidir. Ana sebepler arasında şunlar da tanımlanabilir: hormonal bozulmalar, cinsel partnerlerin düzensiz değişimi, çok uzun cinsel yoksunluk, alerjik faktör, immünolojik problemler, ateroskleroz.

Hormonal değişiklikler ve otoimmün hastalıklar tüm vücuttaki başarısızlıkları tetikler ve mevcut inflamatuar süreci komplike hale getiren provokatörler olarak hizmet edebilirler. Ateroskleroz, kan dolaşımını bozarak prostatın işlevini olumsuz etkileyerek iltihaplanmaya neden olabilir.

semptomlar

İlk aşama asemptomatik olabilir. Prostatın iltihaplanması, dokularının fibrozisini provoke eder, özellikle de hastalığın kronik formunda ortaya çıkar. Hastalığın ana belirtileri:

 • İdrar yaparken uzayan ağrı.
 • Cinsel yakınlık veya orgazm sırasında rahatsızlık, bazen ağrı.
 • Ereksiyon ile ilgili sorunlar.
 • İdrarda veya menide kanın kirliliği.
 • Perineal bölgedeki nahoş ve ağrılı duyular, geri ve anal kanal bölgesine geri veriyor.

Hastalık süresi ve uzun birinde teşhis edilmezse, eşlik eden hastalıklar vardır: pyelonefrit, hidronefroz, sistit, böbrek yetmezliği, iktidarsızlık.

Komplikasyonları önlemek için zamanında doktora başvurmak ve hastalığı belirlemek önemlidir. Etkilenen doku hızla büyüyebilir. İdrara çıkmadaki en ufak ihlallerde ve sürekli dolu bir mesane hissinde, hemen doktorlara gitmelisiniz.

Tanı ve tedavi

Belirli bir tanı koymadan önce, hastanın kapsamlı bir muayenesi yapılır. Tanı yöntemleri:

 • Rektal parmak muayenesi - bezin deformitesini, genişlemesini veya küçültülmesini sağlar.
 • Ultrason ile araştırma (sensör rektumdan sokulur) - oluşan yara izlerini ve hacimlerini gösterir.
 • MRG - etkilenen organların durumunu daha doğru bir şekilde belirler.
 • Onkolojik neoplazmları dışlamak için bilgisayarlı tomografi gereklidir.
 • Vauvesiculography - damarların durumunu gösterir, etkili adenom ve fibrozis ortaya çıkarır.
 • Üretroskopi ve sistoskopi, idrar kanalının geçirgenliğini belirler.

Prostatın fibrozisi teşhis edilirse, patolojinin derecesi ve formuna bağlı olarak tedavi reçete edilir.

Prostatın fibrozisi teşhis edilirse, patolojinin derecesine ve formuna bağlı olarak tedavi reçete edilir. Akut ve kronik formlarda, sadece cerrahi müdahale yardımcı olabilir, çünkü konservatif yöntemler prostatta oluşan skarı kaldıramaz.

Ameliyattan önce ve iyileşme döneminde ilaç bazlı tedavi sağlanır. Bunlar şunları içerir: anti-inflamatuar ilaçlar, ateroskleroz ilaçları, kan özelliklerini iyileştirmek ve staz, antibiyotik, vitamin komplekslerini ortadan kaldırmak.

Hazırlık döneminden sonra, devam eden hekim işlemi gerçekleştirir. Tıp prostat fibrozisin tedavisi için çeşitli seçenekler sunar:

 • Etkilenen organın (prostat bezi) tamamen veya kısmen çıkarılması.
 • Seminal veziküllerin çıkarılması (etkilenmiş organla birlikte veya izole edilmiş).
 • Skar dokusu ve düğümlerinin çıkarılması.
 • Üretra yapısının restorasyonu ile adenomun giderilmesi.

Skar bırakmayan en etkili ve koruyucu yöntemler UVT ve lazer cerrahisidir.

UVT gibi lazer tedavisi problemi etkili ve acı çekmeden çözer. Lazer, sağlıklı dokuya dokunmadan etkilenen bölgeyi yakalar. Seans yaklaşık 20 dakika sürmektedir. Doktor, tedavi için en iyi tedavi yöntemidir.

Prostatitin tedavi edilmesinin imkansız olduğunu kim söyledi?

PROSTATE'niz var mı? Zaten çok fazla para yargılanmış ve hiçbir şey yardımcı olmamıştır? Bu belirtiler size kulaktan dolma değil:

 • alt karın, skrotumda sürekli ağrı;
 • idrar zorluğu;
 • cinsel işlev bozukluğu.

Çalışmanın tek yolu var mı? Bekleyin ve radikal yöntemlerle hareket etmeyin. Prostatit CURED olabilir! Bağlantıya gidin ve Uzmanın prostatit tedavisini nasıl önerdiğini öğrenin.

Prostat fibrozu: belirtiler ve majör tipleri

Prostat bezinin bağ dokusu o kadar fazla büyüyebilir ki, seminal kanallar sıkışır. Prostat, idrar sisteminin organlarını presler, böylece mesanenin boynu daralmaya zorlanır. Prostatın fibrozuna skleroz adı verilir. Cinsel işlev bozukluklarına yol açar. Hastalığın bir sonucu böbrek yetmezliği olabilir.

Bez dokularının iltihaplanma süreçlerine bağlı bir rahatsızlık vardır. Gelişim sürecinde yumuşak dokulara güçlü bir hasar vardır. Aynı zamanda, bir kistin oluşumu, sulu içeriklerle doldurulur.

Hastalığın birkaç çeşidi vardır:

 1. infiltratif parankimal form - organın doku yapısında değişiklikler meydana gelir;
 2. interstisyel-alternatif fibrozis - sadece bireysel segmentleri değil, aynı zamanda septayı da etkileyen geniş bir inflamatuar süreç;
 3. fokal-sklerotik tip - lezyonlar prostatın tüm yapılarında görülür;
 4. toplam sklerotik çeşitlilik - prostat patolojik sürece tamamen dahil olur.

Fokal prostat fibrozu

Hastalığın özü, lifli dokunun sadece yerel alanda büyüdüğü gerçeğinde yatmaktadır. Prostat bezinin fokal fibrozisi, inflamatuar bir sürecin varlığına bağlı olarak ilerler. Bakteri veya diğer doğa olabilir. Her zamanki derste, mesanenin boynu, üreteral orifis ve seminal veziküller yer alır. Bu cinsel işlev bozukluğunun gelişimini gerektirir.

Bu hastalığın belirtileri farklıdır. Bazen semptomlar olmadan tamamen olabilir. İkinci durumda, yanlışlıkla bir önleyici muayenede tespit edilir. Enflamatuar süreçte bir artış ile, böyle belirtiler vardır:

 • üzgün idrara çıkma;
 • idrar geçirme işlemlerinin ihlali;
 • yanma, perine bölgesinde ağrı;
 • cinsel bozukluklar.

Prostatik fibroz bölgeleri önce bağ dokusunda oluşturulur. Farklı boyutlarda olabilirler. Bu özelliğe bağlı olarak, bir tedavi rejimi reçete edilir.

Prostatın parauretral fibrozisi

Bu form mekanik hasara neden olabilir. Bunlar daha önce mesane veya üretrada oluşan taşları içerir. Organlara basar ve reflü gelişimine neden olurlar. Prostat bezinin paraüretral fibrozis oluşumu alanında, sadece kist değil, aynı zamanda infiltrat da ortaya çıkabilir. Böyle bir yerde, organın dokuları kuvvetle körelir, epitel hücrelerinden yoksundurlar.

Bu form ayrıca gram pozitif stafilokoklara bağlı olarak oluşur. Muayene sırasında, doktor bez büyüklüğünün büyük ölçüde değiştiğini görebilir. Asimetrik hale gelir. Bir işaret, bir gizlilik olmamasıdır. Tanının doğrulanıp onaylanmadığı bir ultrason zorunludur.

Tanı ve çeşitli fibroz formlarının tespiti

Tanı, hastalığın en net resmini elde etmek için çeşitli yollarla gerçekleştirilir. Sık ve ağrılı idrara çıkma için hastanın şikayetleri, sorunun ilk göstergelerinden biridir. Ürolog farklı yöntemler ve analizler yapar.

Laboratuvar araştırma yöntemleri

Bu tanı için önemli bir aşamadır. Yöntem OAM ve UAC almayı temel alır. Bakteriler veya artmış sayıda beyaz kan hücresi varsa inflamasyon varlığına işaret ederler.

TRUS (transrektal ultrason)

Prostat bezinin hacmini ve yapısını ortaya çıkarır. Doktor mesanede kalan artık idrarın ne kadar kaldığını, mühürlü bölgelerin neler olduğunu öğrenir.

Röntgen

Doğrudan fibrotik değişiklikler de X-ışını kullanılarak tespit edilir. Rektum ile gerçekleştirilir. Bu yöntem sayesinde, hastalığın geliştiği oranın en doğru resmi ortaya çıkar. Ayrıca, X-ışını dokuları incelemeyi mümkün kılar. Ancak MRI olmadan, bezdeki bir artış çalışmayabilir.

Prostat fibrozisin tedavisi

Genellikle, etki muhafazakâr yöntemlerle başlar. İstenilen sonucu vermedikleri zaman, doktorlar bir cerrahi prosedür reçete ederler. Kan dolaşımını hızlandıran antibiyotikler, vitaminler ve preparatlar reçete edilir. Genellikle önerilen prostat masajı ve terapötik lavmanlardır.

Bazı doktorlar, fibröz prostat bezinin sadece cerrahi yöntem olabileceğini düşünmektedir. Yukarıdaki ilaçlar, preoperatif hazırlık sırasında kendi düşüncesinde kullanılmalıdır.

Müdahalenin ana görevi, tüm sklerozlu doku parçalarını çıkarmaktır. Bu, seminal sıvının ve idrarın çıkışını geri yükleyecektir. Operasyon sadece tüm teşhis tedbirlerini uyguladıktan sonra atanır. Cerrahi tedavi endikasyonları şunlardır:

 • idrarın normal çıkışına engeller;
 • artan mesane;
 • idrar çıktısı çalışmalarında hatalar;
 • böbrek yetmezliği;
 • piyelonefrit gelişimi.

Cerrahi tedavi yöntemi hangi alanların etkilendiğine bağlı olarak seçilir. Çoğunlukla transüretral rezeksiyon yapılır. İdrar kanalına özel bir alet yerleştirilir. Küçük bir kanca kullanarak, doku kaldırılır. Serebrovasküler adenomektomi, göbek bölgesinde küçük bir insizyondan oluşur. Mühürlü dokular, içinden çıkarılır. Bu tür bezlerde güçlü bir iltihap varsa kullanılır.

Tedaviye girmezseniz, güçlük bozuklukları, infertilite, daha ciddi hastalıklar geliştirme riski artabilir. Her zaman cerrahi yöntemler bir erkeği tamamen tedavi etmeyi mümkün kılmaz. Özellikle hastalığın ihmal edilmiş bir formu varsa.

Fibroz en ciddi erkek hastalıklardan biridir. Görünüşüne yol açması, prostatın kronik rahatsızlıkları, cinsel ilişkiye dayanan cinsel ilişki veya cinsel temas eksikliği, hormonal başarısızlıklar ve ateroskleroz olabilir. Bu faktörleri ortadan kaldırarak, hastalığın gelişme riskini önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Üroloğa düzenli ziyareti unutma. Enflamasyonun ilk belirtilerinde, tedaviyi reçete edebilir, bu da böbrek yetmezliği de dahil olmak üzere çeşitli komplikasyonların önlenmesi anlamına gelir.

Prostat fibrozu: belirtiler ve tedaviler

Prostat bezi, erkek vücudunda büyük bir rol oynar, çünkü sperm sırrının bileşenlerinden birinin oluşumuna katılır.

Prostat, mesanenin altındaki pelvik bölgede bulunan organdır. Bir erkeğin vücudundaki her şey, serviks ve üretra ve vas deferens bez dokusundan geçecek şekilde düzenlenmiştir. Bu nedenle, bir erkeğin prostatla sorunları olduğunda, cinsel sistem de iltihaplı hale gelir.

Prostatın prostat veya sklerozunun fibrozisi, aynı zamanda denilen, kronik inflamasyonun bir sonucu olarak ortaya çıkar.

prostat fibrotik değişmeler aktif doku birleşme dönüşür ve gizli üretmeyi durdurur gibi vücut, doğrudan işlevleri gerçekleştirmek için sona erer gerçeğine yol açar. Bu, bakteriler veya venöz staz nedeniyle oluşan uzun süreli enfeksiyöz sürece yol açar. Hastalığın seyrinde, bağ dokusu çoğalır, iltihap ile sonuçlanır, sadece daha da şiddetlenir. Bu hastalıktan kurtulmak sadece cerrahi müdahale yardımı ile mümkündür.

Bu hastalığın gelişimine yol açan belirli nedenler vardır:

 • kronik prostatit;
 • farklı partnerlerle düzensiz cinsel yaşam;
 • hormonal sistemde alerji, bozukluklar ve bozukluklar;
 • kan damarlarının arteriosklerozu.

Hastalık vücutta nasıl gelişir? Hastalığın varlığından şüphelenebileceğiniz belirli belirtiler vardır:

 • Hafif ağrı ve idrar yaparken idrar yolunu sıkma hissi;
 • Cinsel ilişki sırasında nahoş hisseler;
 • Zayıf ereksiyonlar ve karşı cinse tam anlamsızlık;
 • Boşalmada kan pıhtıları ve ağrıları;
 • Kasıkta ağrı.

Yeterli bir tedaviyi doğru bir şekilde teşhis edip reçete edebilen bir doktora başvurmadığı zaman, prostat fibrozu en güçlü komplikasyonları sağlayabilir. Çoğu zaman doktor, prostatın sklerozu hakkında bir sonuç verir, bu da kronik prostatitin bir arka planına karşı gelişir ve kolayca tespit edilir. Ve diğer durumlarda, rahatsızlık uzun bir süre boyunca kendini göstermez ve genitoüriner sistemin işlevlerini yavaşça bozar. Fibrozis olası tüm boyutlardadır ve genitoüriner sistemin farklı bölümlerinde oluşturulabilir. Birkaç semptom bulursanız, hemen bir doktora başvurmalısınız. Unutmayın, tedaviye ne kadar erken başlarsanız o kadar kolay olur.

Prostatın fibrozisi: Tedavi nasıl yapılır

Bir tedaviyi reçete etmek için, önce teşhis etmeniz gerekir: ürolog ve prostat TRUS'ta rektal muayene. Tam bir muayene ve fibrotik prostatit teşhisi konulduktan sonra, doktor üretken bir ilaç veya cerrahi tedaviyi reçete edecektir.

Zamanında tedavi ile, bu hastalık konservatif bir yöntemle tedavi edilebilir. Ama bazen ameliyat yapmak zorunda kalırsın.

Hastanın durumunu iyileştirmek için antibakteriyel ve antienflamatuar ilaçlar, vitaminler reçete edilir. Ayrıca bir prostat masajı da vardır. Cerrahi yöntem, taşların çıkarılmasını içerir. Gerekirse, dokunun bir kesiti gerçekleştirilir.

En etkili tedavi yöntemi, hasta için ağrısız olan ve dokulara zarar vermeyen, aynı zamanda hastalığın nedenini ortadan kaldıran lazer terapisidir.

Prostat fibrozisin tedavisi esas olarak cerrahi yöntemlerle gerçekleştirilmekte ve postoperatif dönemde iyileşme ve korunma için konservatif kullanılmaktadır. Bugün, ameliyat alternatifi henüz icat edilmemiştir. Operasyon sırasında, skleroz bezinin eksizyonu gerçekleştirilir, bu da doğal idrar çıkışı akışını geri getirecektir.

Prostatın sklerozu: ana semptomlar

Prostatın sklerozu infravezikal obstrüksiyonla benzer semptomlara sahiptir:

 • İdrar yaparken güçlükler - idrar yaparken ağrı ve sıkma hissi, belki de strangury gelişimi. Kronik formda, idrar retansiyonu belirtileri olabilir;
 • Tamamen kurtarılmamış mesane hissi;
 • Kasık ve perine yanı sıra rektumda ağrı hissi;
 • Erektil disfonksiyonun tezahürü ve libido azalması;
 • Böbrek yetmezliği ve piyelonefrit.

Rektal muayenede, küçük bir prostatı tanımlayabilen palpasyon yapılır. Bu durumda bezin masajı istenen sonuca yol açmaz ve prostatın sırrı tahsis edilmez. Bu prostat bezinin doğru şekilde çalışmayı durdurduğunu gösterir.

Prostatı sklerozunu teşhis etmek için teşhis ederken, ultrason büyük bir rol oynar. Transrektal ultrason prostatın büyüklüğünü ve yapısını belirleyebilir. Bazen ek olarak, prostat BT ve MRI reçete edilir.

Prostatın fibrozisi, klinik görünümü ile uzun süreli kronik prostatitin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu nedenle, yeterli tedaviyi geciktirmek, hayal kırıklığı yaratan sonuçlara yol açar:

Bezin sklerozu, ilaç alarak tedavi edilemeyen çok tehlikeli bir komplikasyondur. Onun akış karakteri daima akut ve ağrılıdır. Bazen uzun süreli vakalarda, operasyon bile sklerozan dokuların durmasını garanti etmez.

Tam yaşamak isteyen ve tüm gücüyle sevinmek isteyen herkes sağlığını izlemeli ve en ufak bir üreme sistemi ile, zamanında tedavi için doktora başvurmalıdır. İlk aşamada, rahatsızlığın üstesinden gelmenin, ciddi komplikasyonlardan daha kolay olduğunu unutmayın.

Prostat fibrozu nedir ve bu patoloji ile nasıl başa çıkılır?

Prostatın fibrozu, kronik prostatit ya da cinsel ilişkiye girmeyen erkeklerde yeterince yaygındır. Bazı doktorlar ayrıca hastalığın alerjik, immünolojik ve hormonal nedenleridir. Genellikle provoke edici bir faktör aterosklerozdur. Prostatın fibroz belirtileri göründüğünde, hemen bir uzmana başvurmalısınız.

Patolojinin özü

Birçok insan konu hakkında endişeli: prostat fibrozu - nedir bu? Bu patoloji, sağlıklı organ dokularının bağ elemanları veya skar yapıları ile yer değiştirmesidir. Bu değişiklikler inflamasyonun uzun süreli etkisi ile ilişkilidir. Sadece erkekler patolojiden muzdariptir.

Bağ doku büyüklüğünün değiştirilmesi veya artması nedeniyle, organ fonksiyonlarının tamamen veya kısmen kaybı gözlenir. Ayrıca kan dolaşımı ve lenf değişiminin ihlali vardır, sır üretilmez ve sperm içine girmez.

Bu üreme fonksiyonlarının kaybına neden olur ve genitoüriner alanda diğer bozuklukları kışkırtır.

Belli hücrelerin çoğalmasıyla prostat büyüklüğü artar. Sonuç olarak, üreterler ve kanalların sıkılmasını kışkırtırlar.

nedenleri

Prostat bezinin fibrozisi, ilacın "prostat sklerozu" olarak adlandırılan bir tür patolojidir. Bazen bu değişiklikler diğer organları ve sistemleri etkiler - kalp ve kan damarları, kemik dokusu, karaciğer.

Fibrozis riskini arttıran bir dizi faktör vardır:

 1. Prostatın iltihabı kronik bir doğadadır. Patolojinin gelişiminde ana faktör, ameliyat müdahalesi gerektiren fibrotik-kalsifiye prostatittir;
 2. Prostatın adenomu;
 3. Düzenli seks eksikliği. Cinsel temasın olmaması ve fibrozisin gelişimi arasında doğrudan bir bağlantı yoktur. Bununla birlikte, cinsiyet yokluğunda, pelvik organlarda kan dolaşımını bozan prostat sekresyonunun dışarı çıkmasıyla ilgili sorunlar vardır;
 4. Pelvik organların damarlarının aterosklerozu;
 5. Hormon dengesindeki değişim. Fazla miktarda dihidrotestosteron, androjen eksikliği ve diğer endokrin sistem bozuklukları fibrozis riskini artırmaktadır.
 6. Kötü huylu organ hasarı;
 7. Cinsel yolla bulaşan patolojilerin bir sonucu olarak bağışıklık sisteminin zayıflaması;
 8. Yanlış yaşam biçimi. Yetersiz motor aktivite, ilaç kullanımı, sigara içmek, alkol almak sorunlara neden olabilir. Sağlıklı bir yaşam tarzının kurallarını takip eden erkeklerin, genitoüriner organların hastalıklarının olması daha az olasıdır.

sınıflandırma

Bu patolojinin, her biri belirli özelliklerle karakterize edilen birkaç gelişim aşaması vardır:

 • İlk aşamada sadece işeme idrara çıkma bozuklukları gözlenir;
 • Bir sonraki aşamada idrar yolunun idrar yolunun üst ve alt kısımlarına geçişinin ihlali vardır;
 • Üçüncü aşama, stabil bir üriner inkontinans bozukluğu ile karakterizedir. Bu nedenle, hasta seminal kanalların ve idrar organlarının yapısında morfolojik rahatsızlıklar ile teşhis edilebilir;
 • Terminal aşaması için, renal parankimde belirgin bir değişiklik, üreterlerin yapısı ve seminifer kanallar karakteristiktir.

Histoloji düzeyinde, prostatta kademeli değişiklikler de vardır:

 1. Erken bir aşamada organın fokal hiperplazisi ve skleroz belirtileri görülür;
 2. Daha sonra atenfik süreçler parankimde başlar ve fibroz gelişir;
 3. Bu sklerozis olgusundan sonra hipertrofi ile takviye edilir;
 4. Bir sonraki aşamada, fibrozisin arka planına karşı kistik dönüşüm gelişir;
 5. Terminal aşaması sirozdur. Bu aşamada hastaya bulaşıcı veya alerjik bir prostat teşhisi konabilir. Atrofik ve distrofik değişiklikler veya konjenital patolojiler de gözlenir.

Klinik resim

Prostatın skleroz belirtileri önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Hastalığı zamanında tanımlamak için, bu tür belirtilere dikkat etmek önemlidir:

 • Bağırsak hareketi veya cinsel ilişki sırasında ortaya çıkan rahatsızlık hissi;
 • Ereksiyonda önemli azalma;
 • Boşalma ile akut ağrı, kanlı akıntı görünümü;
 • İdrar yaparken ağrı;
 • Azalmış libido;
 • Kasık veya perine bölgesindeki ağrı sendromu - bu semptom sürekli olarak mevcuttur.

Bazen prostat fibrozisinin görünümü, durgun fenomenlerin bir arka planına veya organda iltihabın gelişmesine karşı gözlenir. Bu durumda, aşağıdaki belirtiler gözlemlenir:

 1. Dışkı bozuklukları;
 2. Kasık, perine ve koksikseki şiddetli ağrı;
 3. Artan sinirlilik;
 4. Sık idrara çıkma isteği;
 5. Mesanenin boşaltılmasında ağrı.

Patolojinin en sık görülen komplikasyonu kronik prostatittir. Bu durumda, hastalık kolayca teşhis edilebilir. Bununla birlikte, bazen fibrozis uzun bir süre kendini göstermez, genitoüriner sistemin organları üzerinde olumsuz bir etkisi vardır.

Fibrozis farklı boyutlarda olabilir ve farklı alanlarda lokalize olabilir. Çünkü patolojinin belirtileri önemli ölçüde farklıdır.

Tanı Yöntemleri

Prostat bezinin sklerozunu zamanında teşhis etmek için kapsamlı bir yaklaşım uygulamanız gerekir. Başlangıçta, organın parmak muayenesi gerçekleştirilir. Uzman, prostatın mühürleri tanımlamasını istiyor. Ayrıca, bu prosedür ödem tespit etmek, prostat büyüklüğünü ve genişlemesini belirlemek için yardımcı olur.

Zorunlu tanı prosedürü ultrasondur. Bu teknik, ehostrukturnu - doku organlarındaki değişikliklerin belirlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, prostat fibrozu alanlarının belirlenmesine ve eşlik eden hastalıkların teşhis edilmesine yardımcı olur.

Bu yöntemlere ek olarak, aşağıdaki prosedürler gerçekleştirilir:

 • Prostatın manyetik rezonans görüntüleme;
 • Klinik kan testi;
 • Pelvik organların bilgisayarlı tomografisi;
 • sistoskopi;
 • Biyokimyasal araştırmalar;
 • prostatography;
 • Vazovezikulografiya.

Tedavi yöntemleri

Bu patoloji konservatif veya operatif olarak tedavi edilebilir. Ve cerrahi müdahale ana tedavi yöntemidir. Bazen ameliyat ihtiyacı yoktur. Bu genellikle hastalığın erken aşamalarında görülür. Bununla birlikte, çoğu zaman ilaç tedavisi ameliyattan önce ve müdahaleden sonra gerçekleştirilir.

Hastaya antibiyotik ve antiinflamatuar maddeler reçete edilebilir. Bu araçlara ek olarak genellikle vitamin kullanılır. Ayrıca, pelvik organlarda dolaşım sürecini normalleştiren fonların kullanılmasına ihtiyaç duyulabilir. İlaçlara ek olarak, doktorlar genellikle prostat masajı reçete ederler.

Komplikasyon durumunda, aşağıdaki operasyon türleri kullanılabilir:

 • Adenomoprostatektomi - sikatrisyel elementlerdeki adenomatöz nodüller tespit edildiğinde gerçekleştirilir;
 • Yıkıcı prostatektomi - seminal kabarcıklarda multipl sklerozun yayılması ile gerçekleştirilir;
 • Etkilenen prostatın transüretral rezeksiyonu;
 • Semptomların bir ampiyemi tespit edildiğinde Vesiklelektomi yapılır.

Prostat fibrozunun tedavisi, lazer tedavisinin yardımı ile gerçekleştirilebilir. Bu yenilikçi teknik, en etkili ve zararsız seçenek. Ağrıya neden olmaz ve bitişik dokulara zarar vermez. Lazer ışını, hastalığın nedeni ile başa çıkmak ve rahatsızlığı gidermek için kısa sürede yardımcı olur.

Prostattaki fibrotik değişiklikler oldukça yaygındır ve ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Sorunlardan kaçınmak için, doktorunuza zamanında temas etmeli ve önerilerini net bir şekilde izlemelisiniz. Eğer bir ameliyat yapılması gerekiyorsa, bu tedavi yöntemini ihmal etmeniz önerilmez.

Prostatik fibrozisin tedavisi

Prostat, sekretuvar bir işlevi yerine getiren erkek üreme sistemine ait bir organdır. Bezin içinden spermi seyrelten sırlarını salgıladığı vas deferens geçer. Prostat mesanenin yanında bulunur ve üreterlerin etrafında kıvrılır.

Prostatın fibrozisi, fonksiyonel aktivitesinde bir azalma ile bezin parankiminde bağ dokusunun proliferasyonu ile karakterize bir hastalıktır. Bu patoloji ayrıca kronik prostatitin son aşaması olarak da adlandırılmaktadır.

etiyoloji

Prostat bezinin fibrozisi uzun süre kalıcı olarak gelişir. bulaşıcı süreç, organın dokusunu etkiler. Bağ doku odaklarının ortaya çıkması aynı zamanda iltihabın gelişmesine de katkıda bulunur, çünkü patoloji yolunun kapalı (kısır) bir çemberi oluşur. Prostatta fibrozisin görülme nedenleri:

 1. Kronik prostatit.
 2. Damarlarda aterosklerotik değişiklikler.
 3. Uzun süreli cinsel yoksunluk.
 4. Yoğun ve düzensiz samimi yaşam.
 5. Alerjiler.
 6. Otoimmün hastalıklar.
 7. Hormonal dengesizlik.

Bu faktörler arasında, tedavi edilmemiş kronik prostatit bulunur. ilk etapta.

semptomlar

Bu hastalık için klinik tablo, prostatit belirtileri ile aynıdır, bu nedenle patolojiyi ayırt etmek zordur. Prostat fibrozunun en yaygın belirtileri şunlardır:

 • zor veya acı verici idrara çıkma;
 • kasıkta, bazen alt sırt veya anal bölgede perineye yayılan ağrı;
 • erektil disfonksiyon (tam veya kısmi);
 • boşalma sırasında ağrı;
 • Semende kan katkısının varlığı;
 • seks sırasında hoş olmayan duygular.

Hastalık uzun bir süre asemptomatik olabilir, bu da tanımlanmayı zorlaştırır. Bu nedenle, prostatik fibrozis saptanması sıklıkla hastalığın son aşamalarında ortaya çıkar. Temelde, sklerozun kendisini değil, onun komplikasyonlarını teşhis edin:

 • kronik böbrek yetmezliği (CRF);
 • akut ve kronik piyelonefrit;
 • hidronefroz;
 • akut ve kronik idrar tutma;
 • sistit;
 • iktidarsızlık.

En zorlu komplikasyon, böbrek fonksiyonunun tamamen yokluğunu gösteren CRF'dir. Bu problem, dejenerasyon sürecinde prostatın sklerozunun ortaya çıkması ile, yakın organların da dahil olmasıyla ortaya çıkar: mesane (boynu) ve üreterleri, seminal veziküller etkilenebilir.

sınıflandırma

 • Aşama 1 idrarda küçük zorluklarla ilişkilidir;
 • Evre 2, idrarın idrar torbasından ve üreterlerinden ayrılması ile karakterize edilir;
 • Evre 3, seminal veziküllerin prosese dahil olması ve üreterin ve mesanenin parankimindeki patolojik değişiklikler ile karakterize edilir ve idrar çıkarma işlemi de önemli ölçüde bozulur;
 • Evre 4, CRF semptomları, seminal veziküllerin pürülan lezyonu ve hidronefroz ile karakterizedir.

tanılama

 • Prostatın parmak rektal muayenesi.

Bu yöntem, prostat hastalıkları olan hastaların muayenesi için temel oluşturur. Prostat bezinde fibrozis alanları varsa, doktor organın hacminde bir düşüş olduğunu gözlemler, genel bir sıkıştırmadır. Bezin kenarları düzensizdir, ancak düzgün bir kıvamdadır (böylece kanseri ortadan kaldırır). Önemli bir diagnostik özellik, masaj sırasında bezden salgılanmanın olmamasıdır.

Bu teknik, fonksiyonel-aktif doku hacmini tahmin etmek için sıkıştırma bölgelerini ortaya çıkarmaya izin verir. Doktor bez boyutunda belirgin bir azalma görebilir. Şüpheli belirtilerin varlığında veya düğümlerin görünümünde, prostat kanserini kaçırmamak için bilgisayarlı tomografi de yapılmalıdır.

Bu muayene, teşhisi aydınlatmak ve hastalığın yayılma derecesini değerlendirmek için endikasyonlara göre yapılır. Vauvesiculography, damarların işleyişini ve seminal veziküllerin zarar görmesini sağlar. Bu yöntemin sonuçları sayesinde, ileri tedavi taktikleri seçilmiştir.

tedavi

Konservatif tedavi etkisizdir, ancak nadir durumlarda cerrahi müdahale için bir hazırlık olarak kullanılır. Uyuşturucu kullan:

 • anti-enflamatuar;
 • antibiyotikler (enfeksiyöz ajanların kontrolü için);
 • kanın reolojik özelliklerini geliştiren preparatlar (aterosklerozla mücadeleyi amaçlayan durgun fenomenleri ortadan kaldırır);
 • vitamin terapisi (destekleyici bir faktör olarak).

Çoğu prostat hastalığı için kullanılır transrektal masaj Bu durumda kontrendikedir.

Prostatın fibrozunun halk yöntemleriyle tedavisi herhangi bir etki göstermeyecektir, sadece sürecin ve komplikasyonlarının şiddetlenmesine yol açacaktır.

Bu patolojinin ilk belirtilerinde hemen bir doktora başvurmalısınız.

Cerrahi tedavi endikasyonları:

 • komplike idrar retansiyonu (taş, divertikül veya mesane büyümesi);
 • sklerozun neden olduğu üriner sistemin enfeksiyöz hastalıkları;
 • CRF belirtileri;
 • hidronefroz;
 • reflü nedeniyle seminal veziküllerin toplam pürülan lezyonu.

Prostat fibrozisin tedavisinde ameliyat tipleri:

 • skleroz bezinin lezyonlarının rezeksiyonu;
 • prostat bezinin tamamen çıkarılması;
 • İçlerinde patoloji bulguları varlığında prostatın seminal veziküller ile birlikte alınması;
 • pürülan lezyonlarda seminal veziküllerin izole uzaklaştırılması;
 • üreterin posttravmatik daralmasının düzeltilmesi ile prostatın çıkarılması.

Organın bağ dokusuna dejenerasyon prosesi geri dönüşümsüz olduğu için prostatla tedavi edilebilir fibrozisi aramak imkansızdır. Bu patolojiyi önlemek için, bezdeki iltihaplanmayı doğru ve zamanında tedavi etmek yeterlidir.

Fibrozis ve prostatın sklerozu nedenler

Prostatın kronik iltihabı, basit terimlerle, prostatit, günlük hayatta çok fazla rahatsızlığa neden olur.

Hastalık tedavi edilmezse, komplikasyonlar ortaya çıkabilir ve prostat dokusunun yapısındaki değişiklikler, Fibrozis denir.

Lifli değişiklikler vücudun çalışmasını bozar, dokunun çoğalmasına ve cerrahi müdahale ihtiyacına kadar doku çoğalmasına ve işlevlerinin bozulmasına neden olur.

Prostat fibrozu nedir?

Prostat bezinin fibrozu, organın çalışma dokusunun, inflamatuar süreçlerin uzun süreli etkisinden kaynaklanan bağ yapıları veya yara izleri ile yer değiştirmesidir.

Hastalık, farklı yaş gruplarındaki nüfusun yalnızca erkek yarısını etkiler.

Bağ dokusunun yenilenmesi ve çoğalması sonucu demir kısmen veya tamamen işlevini kaybeder, kan ve lenfatik değişimler bozulur, sır üretilmez ve spermlere girmez. infertiliteye yol açar ve genitoüriner sistemdeki diğer bozukluklar.

Dokulardaki güçlü büyüme prostat bezinin büyüklüğünde bir artış ile karakterize edilir, üreterler ve vas deferens sıkmaya başlar.

nedenleri

Fibrozis, tıpta adlandırılan özel bir patolojidir. skleroz. Bu tür değişiklikler sadece prostatı değil, aynı zamanda diğer vücut sistemlerini de (kardiyovasküler, solunum, sinir, kemikler, karaciğer vb.) Etkileyebilir.

Prostat bezinde fibrotik değişikliklerin başlangıcı için itici güç aşağıdaki gibi olabilir:

 • inflamatuar süreçler (kronik bakteriyel prostatit);
 • operasyonlarda travma ve komplikasyonlar;
 • kronik alerjik hastalıklar;
 • dolaşım sisteminin aterosklerozu;
 • düzensiz cinsel yaşam (fazla veya eksik);
 • genital organların bulaşıcı ve zührevi hastalıkları;
 • bağışıklığın zayıflaması;
 • hormonal denge bozar.
içeriğe ↑

sınıflandırma

Lifli değişiklikler ayırt gelişim aşamalarına göre ve histolojik klinik tablo. Hastalığın histolojisi:

 • hiperplazi ile fokal ve ince fokal fibroz;
 • kistik fibroz;
 • parankimin atrofik fibrozisi;
 • parauretral fibroz;
 • prostatit ile birlikte veya olmadan sirotik skleroz.

Hastalığın evreleri, hastanın semptomlarına ve şikayetlerine bağlı olarak farklılaşır, bunları bir sonraki bölümde daha ayrıntılı olarak tartışırız.

Belirtiler ve belirtiler

Bu hastalık sıklıkla arka planda gelişir prostatın enflamatuar süreci. Bu nedenle klinik tablo prostatit ile aynıdır:

 • alt karın bölgesinde, kasıkta ve sırtta ağrı;
 • idrar yaparken ağrı;
 • inkontinans veya sık idrara çıkma, sürecin olası bozulması ile;
 • erken veya gecikmiş boşalma;
 • hematüri ve hemospermi (boşalma sırasında idrarda ve menide kan bulunması);
 • erektil disfonksiyon ve azalmış libido;
 • Enflamatuar-bulaşıcı süreçler nedeniyle zayıflık ve baş ağrıları ile birlikte bir organizmanın genel zehirlenmesi.

üzerinde gelişme aşamaları:

 1. 1-st: hafif idrara çıkma sürecini;
 2. 2-:: üreterlerin gözle görülür fonksiyon bozukluğuna neden olan ve sıvının hareketini kontrol eden fibrozis unsurları vardır;
 3. 3: fibröz inklüzyonlar ultrasonda fark edilir hale gelir ve üreme fonksiyonunu etkilemeye başlar;
 4. 4: hemospermi, üreter ve seminal kanalların sıkışması, mesane ve böbrekleri etkileyen bağ dokusunun yaygın proliferasyonu ile karakterize belirgin bir semptomatoloji.

Hastalığın gelişiminin son aşamasında, değişiklikler zaten geri dönüşümsüzdür. Yakındaki organların atrofisi başlayana kadar bir operasyonel müdahale gereklidir.

Birinci ve ikinci aşamalar iyi tedavi edilebilir ve prostat kademeli olarak işlevlerini tam olarak geri kazanır. Üçüncü aşama eşlik ediyor prostatitin kronik seyri, değişiklikler kısmen geri dönüşümlüdür, ancak nüksetmeyi önlemek için sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzı sürdürmek gereklidir.

tanılama

Hastaların doktora başvurdukları ana şikayetler şunlardır: infertilite, erektil disfonksiyon ve cinsel eylemler sırasında ağrı. Ürolog, semptomların süresi, ilk göründükleri zaman, hangi koşullar altında hastaya açıklayıcı sorular sorar.

Hastalığın ayrıntılı bir anamnezinin toplanması, bir başka muayenenin yapılması için gereklidir - laboratuvar testleri ve enstrümantal muayene.

Laboratuvar testleri lenfositlerin seviyesini, kalsiyum ve diğer vitaminlerin eksikliği veya fazlalığını, enfeksiyonların ve diğer hastalıkların varlığını tespit etmek için kan ve idrar testlerini içerir.

Prostat bezinin iltihaplanmasına neden olabilecek, cinsel yolla bulaşan mantar veya cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları kontrol etmek için üretradan bir yayma alınır.

Prostatın primer muayenesi, palpasyon ile gerçekleştirilebilir, bu da organın büyüklüğünde ve şeklindeki anormalliklerin varlığını belirlemeyi sağlar. Masaj, salgılanmayı uyarmak için kullanılabilir - eğer bu gerçekleşmezse, o zaman bezin işlevselliği bozuldu.

Prostatın teşhisi için en etkili araç ultrasondur. Çoğu zaman kullanılır TRUS yöntemi, Bu, organın rektum yoluyla durumunu görselleştirmek için sensörün transrektal olarak uygulanması anlamına gelir.

tedavi

Hastanın karmaşık tanılarını gerçekleştirdikten sonra, toplanan anamnez, laboratuvar ve enstrümantal muayenelerin tüm verileri dikkate alınarak bireysel tedavi atanır.

Hastalığın gelişiminin ilk aşamalarında, konservatif ilaç tedavisi. Aşağıdaki prosedürleri içerir:

 1. şifalı terapi - antibakteriyel ajanlar, antispazmodikler, vitaminler, bitkisel preparatlar, steroidal olmayan anti-enflamatuar ilaçlar, vb.
 2. fizyoterapi - prostat kas dokusunun elektromanyetik uyarımı;
 3. prostat masajı iyi bir etkiye sahiptir;
 4. Terapötik fiziksel aktivite - Kegel egzersizleri kümesi.

Kegel'in jimnastiği, makalemizde okuduğumuz idrarın idrarını tutamaz.

Ameliyat tedavisi

Eğer fibrotik değişiklikler geri döndürülemez ve prostat adenomu, kanserli büyümeler ile kombine veya diğer organlara yayılır, daha sonra ameliyat veya lazer tedavisi uygulanır. Operasyon için klinik endikasyonlar:

 • idrarı seminal veziküllere atmak;
 • böbrek yetmezliği ve piyelonefrit sonucu idrar bozulması;
 • urelıtıyazıs.

Lazer tedavisi, fibrozu ortadan kaldırmanın en modern ve ağrısız yöntemidir, yüksek verimliliğe ve hastalığın nüksetmesinin küçük bir yüzdesine sahiptir.

Diğer cerrahi müdahale türleri vardır:

 • prostatın rezeksiyonu;
 • prostatektomi;
 • prostatovezikuloektomiya;
 • adenomoprostatektomiya.

Bu prosedürlerin sonucu kısmi veya prostatın tamamen çıkarılması, Erkeklerin üreme işlevini olumsuz yönde etkiler.

Fibrozun önlenmesi için en iyi önlem, değişikliklerin hala geri dönüşlü olması ve cerrahi müdahaleye gerek olmaması durumunda hastalığın erken tanısıdır.

Halk yolları

Hastalığın ilk aşamalarında, konservatif tedavi ile birlikte ek olarak başvurabilirsiniz. geleneksel tıp araçları.

İçerdiği vitamin ve besinlerin çok miktarda olması nedeniyle kabak çekirdeği yemek tavsiye edilir. Ayrıca ballı çay, solucan, dulavratotu, maydanoz ve pelinle birlikte çay içmek için de yararlıdır.

İlaçları ve geleneksel tıbbı kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız.

Tentür ağacı bir ağacın veya yaprakların kabuklarından yapılır. Ne almalı - fark etmez, fark sadece demleme zamanındadır. Bir çorba kaşığı kıyılmış kurutulmuş yaprakları veya kabuğu almanız, bir bardağa dökmeniz, kaynar su dökmeniz ve kapağını kapatmanız gerekir. Suyun infüze edilmesi gerekir 30-60 dakika, Bundan sonra filtrelenmelidir.

Bir ila iki hafta boyunca 1/3 bardak veya kupa yemeden önce tentürü günde 3 kez alın.

Videodan öğrendiğimiz prostatın işlevleri hakkında: