Ana
Önleme

Kronik abakteriyel prostatit: semptomları ve tedavisi

Kronik abakteriyel prostatit veya kronik pelvik ağrı sendromu, erkeklerde yaygın, yaygın bir prostatit kategorisidir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya uzmanlarının beşte biri bu hastalığı teşhis ediyor. Genellikle ürolojik bir karaktere sahip veya ekstragenital hastalıkların bir belirtisidir, çok nadiren psikolojik bir bozukluk olarak ortaya çıkar.

Uzmanların kronik abakteriyel prostatiti tedavi etmek için kullandıkları çok çeşitli tıbbi tekniklere rağmen, sonuçlarından tamamen kurtulmak oldukça zordur.

Kronik pelvik ağrının bu kadar tehlikeli sendromu nedir? Gelişimin erken aşamalarında nasıl teşhis edilir? Hangi yöntemler ve tıbbi yöntemler sonuçlarından kaçınacaktır? Anlamaya çalışalım.

Hastalığı erken aşamalarda nasıl tanıyabilirim?

Kronik abakteriyel prostatit, mikrobiyolojik çalışmaların olumsuz sonuçları ile uzun süreli (3-6 ay) pelvik ağrı sendromunun varlığı ile karakterize bir hastalıktır. Kronik pelvik ağrı sendromunun ortaya çıkmasına ve hastanın mevcut şikayetlerine neden olan nedensel nedensel ajan yoktur.

Abakteriyel prostatit ile ağrı farklı derecelerde şiddet ve lokalizasyona sahiptir. Lokalizasyona bağlı olarak, pelvik ağrı, üretra ve mesanede ağrı, skrotum ve testiste ağrı, cinsel organlarda ağrı vardır. Sık görülen durumlarda, ayrıca boşalma sırasında da ortaya çıkar.

Abakteriyel prostatit, cinsel fonksiyonun ihlali ile eşlik eder ve çeşitli cinsel rahatsızlıklara yol açar. Semptomları, etiyolojisi, sonuçlara göre oldukça çeşitlidir. Kronik pelvik ağrı ya da iskelet dışı prostatit sendromunun tıbbi bir tanımını verelim.

Hoş olmayan bir boğazın tıbbi tanımı

Abakteriyel prostatit, pelviste, bağırsaktan, alt üriner sistemden ve bir erkeğin genital organlarından kaynaklanan disfonksiyon semptomlarının eşlik ettiği sürekli veya sürekli bir ağrıdır. Bir hastalığa - iltihap veya tümörlere - işaret eden açık patolojik süreçler hastada tanımlanmamıştır, bu nedenle teşhis edilmesi zordur.

Ürolojik rahatsızlık tedavi etmek zordur, yetersiz fiziksel durumun sebebidir, cinsel güçlüklere ve bir erkeğin sağlığı ile ilgili diğer sorunlara neden olur. Kronik pelvik ağrı sendromunun çeşitli tipleri ve kategorileri vardır. Gelişim aşamaları ve karşılık gelen semptomları vardır.

Kronik nevroz ya da non-iterial prostatit tezahürlerinde sınıflandırılır:

 • pelvik ağrı - inguinal bölgelerdeki ağrılı duyular, alt karın, alt sırt, neredeyse bir erkeği rahatsız eden ve hipotermi ve uzamış fiziksel efor ile artan;
 • dismenore - idrar yaparken ağrı;
 • Derin dyspareunia - ağrılı cinsel eylemler.

İnflamatuar ve noninflamatuar kronik pelvik ağrı sendromu vardır. Birinci kategorinin hastalığı için, prostatın, ejakülatın ve idrarın sekresyonundaki inflamatuar değişiklikler, 2. kategorinin ürolojik bir hastalığı için - listelenen örneklerde bir mikrobiyal ajan ve enflamatuar süreçlerin yokluğu için karakteristiktir.

Bakteriyel olmayan kronik prostatit veya pelvik nevroz, tipine ve kategorisine bakılmaksızın 3 gelişim aşamasına sahiptir.

Kronik pelvik ağrı sendromunun evreleri

Modern tıpta, kronik abakteriyel prostatit gelişiminin 3 aşaması vardır:

 • İlk (orijinal) evre, komşu organların yanından uyku bozukluklarına eşlik eden pelvik bölgedeki epizodik lokal ağrı görünümü ile karakterizedir. Ağrılı duyuların bu aşamadaki tezahür derecesi, büyük ölçüde venöz tıkanıklık derecesinin şiddetine bağlıdır;
 • 2. (süpernatan) evre, üst batıda irradyasyon ağrısının ortaya çıkması, patolojik süreçte yakın vertebral ve aortik sinir oluşumlarının tutulumu ile karakterizedir. Hastalığın karakteristik semptomları: pelviste şiddetli ağrı ve cinsel işlevlerin ihlali;
 • Üçüncü (polisaktik) evre, patolojik, metabolik ve atrofik süreçlerin proliferasyonu, pelvik organların ve dokuların çeşitli kısımlarını kapsayan ve süreçteki sinir iletiminin bölümlerini içeren proliferasyon ile karakterizedir. Zamanla, cinsel işlev bozuklukları, bağırsak ve diğer pelvik organların bozulması, listelenen bozukluklarla ilişkilidir ve metabolizma kötüleşir. Hastalığın bu gelişim aşamasında teşhis edilmesi sadece hastanın tıbbi geçmişine dayanabilir.

Hastalığın ana nedenleri

Kronik abakteriyel prostatitin başlıca nedenleri şunlardır:

 • pelvik tabanın tendon ve bağlarının iltihaplanması - enfeksiyonların (sistit, prostatit, bağırsağın iltihaplanması) yakınlığıyla meydana gelen inflamatuar süreçlere romatizmal bir reaksiyon. Pelvisin kaslarında ve bağlarında belirgin gerilme sonucu, karın, kasık bölgesi ve anüs bölgesinde şiddetli ağrı gelişir;
 • Pelvik taban sıkışmak sinirler - skrotum içine karın gitmek sinirler yakınında bulunan bağ iltihabı, bir tepki ve sakrum ve ayaklar. Kabarmış ve boyut olarak artan, bunlar skrotum, penis, bacaklar, tailbone, bel verilen, kendi sırasında ağrıya neden marjinal sinirlerin çevresinde bulunan sıkıştırmak;
 • artan ağrı algısı - uzun süreli ağrının arka planına karşı sinir sisteminin tükenmesi ile ilişkili bir reaksiyon. Beyin, yeni gelen ağrı dürtülerini bloke etmek için çok zaman harcıyor, tükeniyor ve ağrıyı engelleme yeteneğini yitiriyor, sonuç olarak - gece ağrısı ve ağrı kesici ilaçların zayıf bir etkisi.

Ayrıca hastalığa kalıcı stres, depresyon, prostat bezinde dolaşım bozuklukları, enfeksiyon, yorgunluk, omurga travmasına yol açabilir.

Kronik Pelvik Nöroz Belirtileri

Abakteriyel prostatit semptomları sistemiktir ve şu şekilde ortaya çıkar:

 • dış genital organlarda alt karın, perine, pelvik bölge, akut ağrı - penis ve skrotum;
 • sık sık bozulmuş idrara çıkma ve cinsel işlev bozukluğu ile ilişkili uzun süreli kalıcı pelvik ağrı monotonluğu;
 • gevşeklik, yaşamdaki ilgi kaybı, zayıf fiziksel iyi oluş, sürekli sinir gerilmesi ve bozulmalar.

Hastalığın en etkili tedavisi

nonbakteriyel prostatit tedavisi kapsamlı bir yaklaşım gerektirir ve uzmanlar, şiddetlenmesine katkıda bulunan faktörler belirtmek mümkünse hasta, ağrının altında yatan nedeni anlamaya yardımcı olacaktır farmakolojik ajanların sayısı etkisiz ve gereksiz ortadan kaldırarak, kullanılan en aza indirmek için uygun olduğu ilkelere dayanmaktadır.

Bu durumda, tedavi yöntemlerini basitleştirmek, ilaç dozunu sınırlı yan etkilerle faydalı etkilere ulaşacak bir değere düşürmek gerekir.

ilaç, fizik tedavi prostatın masaj, transüretral prostat rezeksiyonu, lazer terapisi: modern tıpta yaygın olarak birçok kronik pelvik ağrı sendromu tedavisi için yöntemler kullanılır. Her yöntemin artılarını ve eksilerini öğrenelim.

Ilaç etkisi

antibiyotikler, alfa-bloker, steroidal olmayan anti-enflamatuar ilaçlar, cytomedines, antispazmodikler, analjezikler, bitkisel preparatlar, kas gevşeticiler, antidepresanlar ve anksiyolitikler: Kronik bakteriyel olmayan prostatit farmakolojik grupları aşağıdaki maddeleri ile muamele edilir.

Hastalığın özelliklerini ve hastaların tıbbi göstergelerini göz önünde bulundurarak her bir tıbbi ürün ayrı ayrı tayin edilir. İlaç tedavisinin maksimum etkisi sadece diğer yöntemlerle kombinasyon halinde mümkündür.

Prostat masajı

Prostat masajı kronik abakteriyel prostatitin tedavisinde uygulanan terapötik bir ölçüdür. Ağrı semptomlarını azaltmaya yardımcı olur, hastanın sağlığını ve fiziksel durumunu iyileştirir, prostatta normal kan dolaşımını geri getirir ve içindeki gizli çıkış akışını ortadan kaldırır.

Bu yöntemle ürologlar hastalığın evresini daha doğru bir şekilde teşhis edebilirler. Prostat masajı, diğer işlemler ile kronik pelvik ağrı sendromunun tedavisinin etkinliğini önemli ölçüde artırır.

Fizyoterapi teknikleri

Fizyoterapi, ana avantajları iyi tolere edilebilirlik, alerjik reaksiyonların olmaması ve yan etkilerin olduğu kronik pelvik ağrı sendromunun umut verici ve etkili bir tedavi yöntemidir.

Bu anti-enflamatuar ve analjezik aktivitesi, iyileşmeyi hızlandırmak metabolizmasını uyaran kan akışını arttırmak, mikroorganizmaların büyümesini engelleyen ve hasara karşı direnci arttırır, iltihap ve ödem durgun azaltır Venöz ve lenfatik drenajı için, kan dolaşımı ve mikro sirkülasyonu artırır.

Fizyoterapi elektro galvanik, perkütan epidural stimülasyon, segmental elektroanaljezi, transüretral termoterapi ve ozon tedavisini içerir.

Lazer tedavisinin uygulanması

Lazer tedavisi - yüksek penetrasyon gücüne sahip bir kızılötesi lazer ışını ile prostat bezi üzerindeki etki. yenilenme işlemleri hızlı faz değişimi çıkış çoğalma fazı, önemli ölçüde dozunu azaltabilir ilaçların güçlendirilmesi hareket ivmesini - bir sonucu olarak, hücrelerin mitokondri enerji üretimini arttırır metabolik süreçleri geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Kronik abakteriyel prostatitin iyileştirilmesi için kişinin kendine güvenini kaybetmemesi, depresif durumla aktif olarak mücadele etmesi, doktorun reçetelemesine uyması ve tıbbi prosedürlere zamanında girmesi gerekir.

hisse Onunla arkadaşlarınla ​​ve kesinlikle seninle ilginç ve yararlı bir şeyler paylaşacaklar! Çok kolay ve hızlı, kolay basın En sık kullandığınız hizmetin düğmesi:

Kronik abakteriyel prostatit

Prostatit veya prostat bezinin iltihabı, birçok erkeğin karşılaştığı bir hastalıktır. En yaygın şekli, kronik abakteriyel prostatittir, bu da kendini ağrı ve idrara çıkma ile ilgili sorunları hissettirir.

Kronik abakteriyel prostatit görünümünün nedenleri

Çoğu zaman, erkeklerde kronik abakteriyel prostatit, spinal yaralanmalar, kalıcı stres, kronik yorgunluk ve sinir sisteminin tükenmesi nedeniyle oluşur. Bazen prostatın iltihaplanması, üretrit, sistit veya bağırsak enfeksiyonları ile iltihaplanma sürecinin bir sonucu olabilir.

semptomlar

Kronik abakteriyel prostatitin yaygın semptomları:

 • dış genital bölgede, alt karın bölgesindeki perinumda akut ağrı;
 • idrara çıkma sorunları;
 • cinsel işlev bozuklukları;
 • zayıflık, sürekli sinir gerginliği, fiziksel yorgunluk.

Kronik abakteriyel prostatitin diğer belirtileri genel zayıflık, sinirsel aşırı yüklenme ve yetersiz sağlık durumudur.

Kronik abakteriyel prostatit tedavisi

Kronik bakteriyel prostatit gibi, hastalığın bakteriyel olmayan formu tedavi etmek zordur ve bir doktorun sıkı gözetimi altında gerçekleştirilmelidir. Uzmanlar genellikle prostatit için aşağıdaki ilaçları reçete eder: antispazmodikler, alfa blokerler, kas gevşeticiler.

Bazı durumlarda, doktorlar güvenlik için antibiyotik reçete eder. Çok sayıda çalışma yaptıktan sonra bile, tespit edilemeyen prostat iltihabına neden olan mikroorganizmalar vardır. Hala uzmanlar, istenmeyen anestezi alan ve spazmolitik etki yaratan hastalara anestezikler yazıyor.

Kronik abakteriyel prostatit tedavisi bireysel bir yaklaşım gerektirir - hepsi hastanın durumuna, hastalığın seyrinin özelliklerine bağlıdır. Kronik abakteriyel prostatitin nasıl tedavi edileceğine dair soruya cevap verirsek, prostat bezinin masajından söz edemeyiz. Bu prosedür, ağrıyı azaltmak ve prostatta kan dolaşımını artırmak için tasarlanmıştır. Kronik abakteriyel prostatit için ilaçlar gibi, masaj bireysel olarak reçete edilir.

Kronik abakteriyel prostatitin mümkün olduğunca çabuk nasıl tedavi edileceğini bilmek ister misiniz? Bu basit: Bir doktor tarafından reçete edilen kronik abakteriyel prostatit için bir çare, halk ilaçları ile birleştirilmelidir, örneğin, düzenli olarak papatya veya adaçayı ile sıcak banyoları alın.

Hastalığın alevlenmesi

Kronik abakteriyel prostatitin alevlenmesi, yılda yaklaşık 3 kez görülen yaygın bir olgudur. Hastalığın alevlenmesi durumunda, alkol içmeyi reddet ve birkaç günlüğünü ertele. Hastalıkla mücadele etmek için tüm önlemleri alın - doktorunuza başvurun, belirtilen ilacı alın.

Prostatitin olası komplikasyonları

Bakteriyel olmayan prostatit tedavi edilmezse, bu durum aşağıdakilere yol açar:

Kronik abakteriyel prostatit için profilaktik önlemler

Kronik abakteriyel prostatitin profilaksisi, doğru diyeti, üroloğa düzenli ziyaretleri gözlemlemekten ibarettir. Hastalanmamak için, spor için gidin ve bağışıklık sistemini zayıflatan hipotermiden kaçının.

Zamanla hastalığı nasıl tanıyabiliriz: abakteriyel prostatit semptomları ve tedavisi

Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerine göre, erkek nüfusunun her beşinci temsilcisi 30 yaşına kadar kronik bir formda zaten var. abakteriyel prostatit.

Ve maalesef hastalık giderek daha fazla genç insanı etkiliyor ve bu da ürolojik sorun hakkında toplumsal olandan daha az şey ifade ediyor.

Abakteriyel prostatit nedir?

Bir erkeğin ikinci kalbi özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin - prostat bezi burada. Ve burada hastalığın prostatitiyle tanışacaksınız.

Abakteriyel prostatit Genitoüriner sistemin erkek hastalığıdır. Bu hastalığın tek işareti, açıklanamayan lomber bölgede travmatik bir ağrı olarak hizmet edebilir.

Ana belirtiler ve semptomların benzerliğiyle, bu tür prostatit bulaşıcı bir hastalık değildir. Bazen de denir: antibakteriyel, bakteriyel olmayan prostatit.

Çoğu zaman bu hastalık kroniktir. Ve sonra teşhis böyle geliyor: kronik abakteriyel prostatit.

Abakteriyel prostatit, semptomları ve tedavisi hakkında daha fazla bilgi edinin.

sınıflandırma
Resmi ilaç iki ana tip abakteriyel prostatiti tanımlar:

 1. iltihaplı. Bu form hastalandığında, hasta idrarda ve kanda çok yüksek miktarda beyaz kan hücresine ve analizde artmış bir ESR'ye sahiptir.
 2. Nonenflamatuvar. Bu tip prostatitte, genel testler hastalığın seyrini tespit etmediğinden ve sadece ultrasonla tespit edilebildiğinden, bunu tanımak çok zordur. Hastalar pelvik ağrı ve bazı durumlarda cinsel ilişki sırasında ağrıdan şikayet etmeye devam etmektedir.

nedenleri

Bu rahatsızlığın nedenleri ürolojik veya ekstragenitaldir, bu cinsel alana bağlı değildir.

Ayrıca fonksiyonel bozuklukların da ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Bunlar şunları içerir:

 • Vücudun otoimunnye reaksiyonları, bunun sonucu olarak yabancı değildir ve hücreleri bağışıklık sistemine saldırmak için bir hedef haline gelir.
 • Idrar prostat içine kazara penetrasyon.
 • Prostatın çalışmasından sorumlu sistemin kas ve sinir işlerinin ihlali.
 • Pelvik bölgede kıkırdak dokularının iltihaplanması.
 • Küçük pelvisin sıkışmış lifleri.

semptomlar

Bu hastalığın belirtileri oldukça çeşitlidir. Abakteriyel prostatitin ilk ve ana semptomu kalıcı bir doğada pelvik ağrıdır., 3 ay ila altı ay sürer. Ağrı, farklı bir doğada ve lokalizasyonun lokasyonudur.

Abakteriyel prostatit ekspresyonu yapan üç ana faktör:

 1. Pelvik ağrı.
 2. İdrar yapma sürecinde ağrı.
 3. Cinsel ilişki ağrı ile eşlik etti.

Hastalığın seyri özellikleri

Bu hastalık sırasında, her biri kendine has özellikleri olan üç aşama ayırt edilir:

 • Orijinal sahne. Pelviste ağrı ve uyku bozukluğu ile karakterizedir.
 • Sorunlu Aşama. Bu aşamada, ağrı artmaya başlar. Birincil cinsel işlev bozukluğu ve ilgili işlevlerin ihlali vardır.
 • Içinde üçüncü aşama bağırsakta bozulma, metabolizmada azalma ve sürecin organlara yayılması ve küçük pelvis bölümleri eklenmiştir.

Ağrıyı nasıl hafifletirim?

Abakteriyel prostatit, yanı sıra ciddi ağrı ataklarının eşlik ettiği bakteriyeldir. Saldırının acısını hafifletmek için hap ve uyuşturucu kullanmadan, sıcak su ile bir havzada kısa bir daldırma yardımcı olacaktır. Su kalçayı örtmeli ve 35 derecenin üzerinde olmalıdır.

Bakteriyel olmayan prostatit ve semptomları ile tanıştıktan sonra tedaviye dönüyoruz.

tanılama

Teşhis gerekli testlerin toplanmasıyla başlar. Doktor, hastalığın semptomlarını erken bir aşamada gözden kaçırmamaya dikkat etmelidir.

Gerekli teşhis şunları içerir:

 1. Prostatın parmaklarla muayenesi rektaldir.
 2. Genel kan, idrar, sperm testleri.
 3. Patolojik değişiklikleri saptamak için idrar sisteminin incelenmesi.
 4. Üroflowmetri, idrar akışındaki değişikliklerin bir özelliğidir.

Mikrobiyolojik araştırmalarda, sonuç genellikle olumsuzdur. Bu durumda, bir tanı yapılır - kronik abakteriyel prostatit ve doktor uygun tedaviyi reçete eder.

tedavi

Hastalığa ağrılı ataklar ve idrara çıkma zorluğu eşlik ettiği için, doktor kompleksin içinde gerekli olan ilaçları reçete eder:

 • antibiyotikler, Bu inflamasyon nedenini ortadan kaldırır.
 • Nonsteroid preparatları, anti-inflamatuar, antipiretik ve analjezik etkileri vardır.
 • Alfa-blokerler, Mesanenin sfinkterinin kasılmasını kolaylaştırır, böylece idrarı kolaylaştırır.
 • antispazmodikler, ağrılar halinde spazmları ortadan kaldırır.
 • antidepresanlar, yumuşak bir yatıştırıcı etkiye sahiptir.
 • Fizyoterapötik prosedürler.
 • dactylar masaj prostat kanseri.
 • Halk ilaçları

  Prostatit tedavisi için halk ilaçları kullanımı ile ilgili olarak, resmi ilaç bu oldukça kuşkucu, ama insanlar çok popülerdir.

  Bunların en yaygın olanları:

  • Demlemek ve maydanoz tohumları ve küçük dozlarda yemek yemeden önce günde üç kez içilir.
  • armut ayrıca AP'yi kolaylaştıran özelliklere sahiptir. Taze veya kuru halde pişirilir ve çay şeklinde tüketilir.
  • Bal ve yumurta, propolis ve tereyağı ile yapılan mumlar.
  • Kabak çekirdeği Taze sıkılmış meyve sularını önlemek için değil, bu hastalık ile yiyecek almak için tavsiye.

  diyet

  Keskin, kızarmış ve tuzlu yiyecekler hastalığın gelişimini olumsuz yönde etkiler. ve saldırgan olarak davranır, bu nedenle karmaşık tedavide, bu tür gıdalar diyetlerinden en iyi şekilde hariç tutulur.

  İdrar yoğunlaşmış ise ağrılı idrara çıkma kötüleşebilir. Günde büyük miktarda sıvı sarhoş, Mesaneden zararlı mikroorganizmaların yıkanmasına yardımcı olur.

  Hastanın diyetinde lif, hububat ve çinko içeren ürünler de bulunmalıdır.

  fizyoterapi

  Prostat hastalığının tedavisinde en popüler fizyoterapi yöntemi lazer radyasyondur. Lazer yönteminin ana avantajları, kalıcı etkisi ve yan etkisi olmayan ağrısız ve hızlı bir tedavidir.

  Lazerin yardımıyla, küçük pelvis organlarındaki kan dolaşımı artar, bunun sonucunda metabolizma gelişir ve inflamatuar süreç belirgin şekilde azalır. Bu ağrı ve spazmları azaltır.

  Abakteriyel prostatit tedavisinde en etkili yöntem mevcut değildir. Bu hastalığın tedavisi sadece fizyoterapi, ilaçlar ve diyet içeren karmaşık tedavide hızlı ve pozitif bir etkiye sahiptir.

  Abakteriyel prostatit ile LFK

  Kronik bakteriyel olmayan prostatit tedavisinde terapötik fiziksel egzersizler güçlendirme ve tonlama karakterine sahiptir.

  Kalça eklemlerinin kaslarını eğitmek, omurganın esnekliğini vurgulamak için önerilen egzersizler. Bunlar virajları, eğimleri, germe içerir. Egzersizler maksimum hareket genliği ile yapılmalıdır.

  Hastanın durumu izin verdiğinde, egzersizler karın egzersizleri ve pull-up içerir.

  önleme

  Abakteriyel prostatitin ortaya çıkma riskini en aza indirmek için belirli bir yaşam tarzına bağlı kalmanız gerekir.

 • Raslantıdan kaçının.
 • Spor yapın, kötü alışkanlıklardan kurtulun.
 • Doğru ve sağlıklı yiyecekleri yiyin, tuzlu, füme ve baharatlı yiyeceklerden uzak durun.
 • Bağışıklık bozukluğuna neden olan hipotermiye izin vermeyin.
 • Ürologda en az altı ayda bir önleyici muayene yapın.
 • Olası sonuçları

  Abakteriyel prostatit tedavi edilmezse, bazı komplikasyonlar alabilirsiniz:

  • disfonksiyon ve böbrek fonksiyonu;
  • cinsel alanda sorunlar;
  • seminal veziküller içinde oluşan inflamatuar süreç;
  • prostat adenoması;
  • infertilite ve cinsel istek azalmıştır.

  Antibakteriyel prostatitin kronik evresi, bir sürü komplikasyona ve sonuçlara sahiptir. Bir hastalığı tedavi etmek başlangıçta her zaman daha kolaydır, ancak ihmal edilen aşamalar, doğru yaklaşım ve tüm tavsiyelerin uygulanması ile başarılı tedaviye uygundur.

  Hastanın doğrudan ve hızlı bir şekilde iyileşmesi, hastanın kendi isteğindeki tedavi ve organizasyonda olduğu gibi doktor tavsiyelerine bağlı değildir.

  Kronik bakteriyel olmayan prostatit

  Prostatit, prostatın enflamatuar bir hastalığıdır. Çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir, akut veya kronik olabilir (patolojik sürecin süresi üç aydan fazla bir süre için ölçüt olarak kabul edilir) ve her zaman gücün azalması ve idrara çıkma ihlali eşlik eder. Enflamatuar sürecin nedeni, örneğin, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ile bakteriler olabilir, ancak çoğu zaman abakteriyel prostatit gelişir.

  Nedenleri ve patogenez

  Abakteriyel prostatitin ana nedeni, prostat bezinin dokularında tıkanıklıktır. Bir prostatın bir sırrının uzun cinsel çekimden uzak durması ve bir kanın ve bir lenfin durgun bir yaşam biçiminde durgunlaşması olabilir. Durgunluk, damarların duvarları içinden sıvının prostat dokusuna salınmasına yol açar, ödem ve bezin iltihaplanması oluşur. Prostat, üretranın lümenini daraltarak, boyut olarak artar.

  Kronik non-bakteriyel prostatit genellikle kırk ya da elli yıl sonra erkeklerde gelişir, ancak son zamanlarda, özellikle erkeklerde, diğer birçok kronik hastalığın yanı sıra, "gençleştirmek" için bir eğilim olmuştur. Yetersiz beslenme, yağlı yiyeceklerin bolluğu ve vitamin, lif ve su eksikliği ile alkol gibi gelişim faktörlerine katkıda bulunun; sağlıksız yaşam tarzı - istikrarsız günlük rejim, sedanter çalışma, fiziksel efor eksikliği, duygusal aşırı çalışma; cinsel yaşam bozukluğu - düzensiz iletişim, uzun süre yoksunluk, kesintiye uğramış ve aşırı sıkışık cinsel eylemler. İnguinal alanın aşırı ısınması veya aşırı ısınması, tek başına samimi hijyenin gözlenmemesi abakteriyel prostatise neden olmaz, ancak gelişmesine büyük ölçüde katkıda bulunabilir.

  semptomlar

  Abakteriyel prostatit semptomları, idrar ve ağrı sendromuyla ilişkili cinsel işlevle ilişkili üç büyük gruba ayrılabilir.

  • Cinsel işlevle ilişkili semptomlar:
   • azalmış güç,
   • orgazm veya ağrılı orgazmın imkansızlığı.
  • İşeme ile ilişkili belirtiler:
   • idrar yapma zorluğu, tuvalete gitme sıklığı
   • ağrı, ağrı, idrara çıkma ile yanma.
  • Ağrı sendromu farklı tezahürlere sahip olabilir:
   • genitalji - penis ve testislerde ağrı,
   • kalça ağrısı - perine içinde ağrı, uyluğun içinden, bazen geri verir. Ağrı, hipotermi ve fiziksel efor ile artar.
   • Karın ağrısı, esas olarak alt karın lokalize edilir.

  Kronik abakteriel prostatit, akut alt şiddeti genellikle farklı, ama belirtilerin daha uzun süre - idrar ve boşalma esnasında karın ağrısı alışılmış hale gelir ve hasta o zaman başlamış tedavisi önemli ölçüde artırır hakkında, süreç kendi akışına izin doktora onlarla bir acelem yok durumu.

  komplikasyonlar

  Prostattaki kronik inflamatuar süreç, yapısında kalıcı değişikliklere yol açar - skleroz, kist ve taş oluşumu. Prostatın sklerozu, glandüler dokunun bir sır üretemeyen bir bağ dokusu ile yer değiştirmesidir. Bu süreç iltihaplanma ile eşzamanlı olarak başlar ve skleroz oluşumu anını sadece semptomlarla izlemek imkansızdır - aynı kalırlar. Sadece, inflamasyonun aksine, skleroz geri dönüşümsüzdür. Salgı mikrolitlerinin kanallarındaki ilk durağan fenomenler oluşmaya başlar ve sonunda taşlaşır ve taşlaşır. Taşlar böbrek ve karaciğer taşları ile olduğu gibi prostattan çıkamazlar, fakat kanalın lümenini tıkarlar, kist oluşumuna neden olurlar, şiddetli ağrıya neden olurlar. Bütün bunlar birlikte tedavisi zor olan kısırlığa yol açabilir ve her zaman tamamen iyileşmez. Ek olarak, güç ihlalleri nevrozların sebebidir ve bazen daha ağır zihinsel hastalıkları tetikler.

  Yukarıdakilerin tümüne rağmen, yaşam ve iş kapasitesinin prognozu olumludur. Prostatit hastalığa yakalanan hastalıkları belirtmez ve cinsel işlev üzerindeki olumsuz etkisi en aza indirgenebilir.

  tanılama

  Prostatit belirtileri olması durumunda abakteriyel prostatit tanısı konur, ancak enfeksiyonun odağı yoktur. Prostatit belirtileri şunlardır:

  • karakteristik şikayetler - ağrı, idrara çıkma ihlali, cinsel işlevin ihlali,
  • genel bir kan testinde lökositoz varlığı, olgun nötrofil ve makrofajların baskınlığı ile (kronik inflamasyon belirtileri),
  • genel idrar analizinde ölü epitel ve lökositler - genitoüriner sistemdeki enflamatuar sürecin bir belirtisi,
  • biyokimyasal kan analizinde kronik inflamasyon ve prostat lezyonlarının protein belirteçleri,
  • Dijital rektal muayenede prostatın artması ve ağrıları,
  • Ultrason ile prostat dokusunun yapısında büyüklükte bir artış ve bir değişiklik.

  Prostat ultrason mesane dolumu yapılan ve prostatit, adenom ve prostat kanserinin belirtilerini tespit etmek olanak tanır. ABD'nin resmini tahrif ve yanlış teşhis ve tedaviye yol açabilir prostat mikrotravmirovaniya riskini sahip olduğundan Dijital rektal muayene daima ABD'den sonra yapılır.

  tedavi

  Bakteriyel olmayan prostatit hasta dışında tedavi edilir - doktor durgun fenomeni ortadan kaldırmaya yardımcı olan bir rejim ve diyet reçete eder. Prostatit tedavisi için çeşitli ilaç grupları kullanılır:

  • inflamasyonu azaltmak ve ağrıyı hafifletmek için steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar,
  • etkisiz NSAID'lere sahip anti-inflamatuar steroidler,
  • prostattan sekresyonların çıkışını iyileştirmek için antikolinerjik ilaçlar
  • mikrovasküler rüptürün önlenmesi için anjiyoprotektörler,
  • kan akışını iyileştirmek için vazodilatatörler,
  • otoimmün inflamasyonu önlemek için immünomodülatörler,
  • Bazı durumlarda - bakteriyel komplikasyonların önlenmesi için antibiyotikler.

  Son zamanlarda sık sık blokerler, sitokinler ve ürat, immünsüpresifler alışverişini etkileyen ilaçlar reçete, - bu ilaçların tüm prostatit tedavisi için kullanılmamış, ama bunlar son araştırma önemli ölçüde belirtileri hafifletmek ve bunun sonucu olarak, iyileşmeyi hızlandırabilir.

  Bazı durumlarda cerrahi tedaviye başvurmak gereklidir - Kronik bakteriyel olmayan prostatit prostat skleroz, mesane boynu, üretra veya tohum tüberküle yol açarsa. Operasyon için bir başka gösterge, komşu dokuların beslenmesini bozan ve prostat sekresyonunun dışarı akışını engelleyen büyük taşlardır. Bu tür taşlar bağımsız olarak emekli edilemez ve birinin parçalanmasına başvurmak zorundadır. Operasyon sırasında, genellikle endoskopik yöntem - transüretral elektrocerrahi kullanın, bu olası yöntemlerin en az travmatik. endoskop üretra içine yerleştirilir ve daha sonra ultrason altında yapılır gerekli manipülasyonlar (rezeksiyonu gibi taşlar, kırma, kısım skleroz) ve daha sonra çıkarılır ve bir veya iki saat sonra, hasta ev gidebilir. Operasyon lokal anestezi altında yapılır, iyileşme süresi yaklaşık bir gün sürer ve hastanede çok gün kalmaya ihtiyaç duymaz.

  Belirtileri ve kronik abakteriyel prostatit tedavisi

  Kronik abakteriyel prostatit kendini kronik pelvik ağrı sendromu olarak gösterir. Prostatta zararlı mikroorganizmaların etkisi ile ilişkili olmayan yaygın bir inflamatuar süreç türüdür. Prostat bezindeki hastalık, durgun süreçler gözlenir.

  Hastalık, başarısız olmaksızın kapsamlı tedavi gerektirir. Bir absteral prostatit sonrası komplikasyonlar meydana geldiğinde, bir erkeğin potensi ve infertilite ihlali vardır.

  Hastalık neden oluşur?

  Kronik abakteriyel prostatit çeşitli faktörler tarafından provoke edilir. Önceden açıklığa kavuşturulması gerekir, çünkü ortaya çıkış nedenleri tıbbi randevuların niteliğini değiştirebilir.

  Hastalığın özellikleri ve semptomları

  Patolojinin semptomları geliştiğinde ve vücutta enfeksiyon bulunmadığında, bir erkeğe kronik abakteriyel prostatit teşhisi konulabilir. Doktorlar buna pelvik ağrı sendromu derler.

  Abakteriyel prostatitin belirtileri

  Hastalığın fizyolojik bir özelliği vardır. Bir erkeğin ekstragenital sorunları olduğunda görülür. Ancak bazen psikolojik bozukluklardan etkilenir. Bu nedenle, tedaviye başlamadan önce, provoke edici bir faktör tanımlamak gerekir.

  Bu formda prostatit ciddi pelvik ağrıda kendini gösterir. Hoş olmayan duyular ve rahatsızlık açıktır. Dönem boyunca 3 aydan 6 aya kadar rahatsız edebilirler.

  Hastalığın önemli bir özelliği vücudun enfeksiyonu olmamasıdır. Mikrobiyolojik bir çalışma yürüterek bu ihtiyacı laboratuar ortamında doğrulayın. Hastalık patojen mikrofloranın etkisinden kaynaklanıyorsa, tedavi farklı şekilde reçete edilir.

  Ağrı sendromu çeşitli derecelerde kendini gösterir. Her özel vakada hoş olmayan duyumların bireysel bir karakteri vardır. Ağrı aşağıdaki alanlarda ortaya çıkabilir:

  Hoş olmayan duyular ağrılı ejakülasyonun ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu belirti adamı uyarmalı. Bir doktora görünmek için acil.

  Abakteriyel prostatit teşhisi ve saptanması

  Abakteriyel prostatitin aşamaları

  HAIB birkaç aşamada ortaya çıkabilir. Prostatit ne kadar erken tespit edilirse, tedavi etmek o kadar kolay olur.

  1. Orijinal prostatit, pelviste periyodik ağrı şeklinde kendini gösterir. Bir adamın damarlarının durumu nedeniyle bazı özellikleri olabilir.
  2. Prostatitin aşırı büyümesi olduğunda, ağrı irradyasyondur. Üst batında, aortik ve yakın vertebra bölgelerinde görülürler. Pelvik bölge ve uyluklarda güçlü bir ağrı sendromu vardır. Cinsel işlevlerde önemli bir azalma var.
  3. Polisistemik prostatit, bozulmuş metabolik süreçlerle karakterizedir. Bunlar küçük pelvis organlarında ve penisin cildinin yüzeyinde görülür.

  Prostatit tedavisine zamansız başlanırsa, çeşitli vücut sistemlerinde anormallikler olabilir. Bunlar cinsel alanı, sindirim sistemini ve değişim sistemini içerir.

  Hastalığın tedavisi

  Abakteriyel prostatit tedavisi karmaşıktır. Çeşitli ilaçların, fizyoterapötik etkilerin ve prostat masajının alınmasını içerir.

  ilaçlar

  Prostatitin abakteriyel formunun, patojenik mikroflorayı değil, çeşitli faktörlerin etkisinin sonucu olmasına rağmen, doktorlar antibiyotik kullanımını önermektedir. Sonuçta, mikroskopta görülmeyen mikroorganizmaların etkisiyle enflamatuar süreç oluşturulabilir. Daha sonra antibiyotiksiz terapi çalışmayacaktır.

  Abakteriyel prostatit için ilaç

  En sık reçete edilen ilaçların tedavisinde:

  Belli bir zaman diliminde alınmalıdırlar. Hastalığın belirtilerinin kaybolması durumunda, ders kesilemez.

  Erkek vücudunda özel bir etki alfa blokerler tarafından sağlanır. Prostatın mesaneyle temas ettiği bölgedeki mesane boynunu ve kas liflerini gevşetir. Bu gruptaki herhangi bir ilaç idrarı normalleştirir ve ağrısız hale getirir. Terapi yardımı ile yapılabilir:

  Non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar kullanarak inflamasyonu ortadan kaldırın. Acı sendromunu ortadan kaldırıyorlar. Doktor tedaviyi reçete edebilir:

  Etkili, çelişkili görüşlere rağmen, homeopatik ilaçlar vardır. Uzun süre alınmaları gerekiyor, o zaman olumlu bir etki hissedebilirsiniz. Bu grubun kaynakları arasında:

  Rektal fitiller abakteriyel prostatit tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Prostat ve rektumun yakınlığı nedeniyle etkilenen organı hızlı bir şekilde etkiler. Terapi kullanılarak gerçekleştirilir:

  İnflamasyon ve ağrı sendromunu ortadan kaldırırlar.

  Mumlar, tabletlerin ve enjeksiyonların aksine, daha yumuşak preparatlardır. Prostatı daha hızlı etkilemeye başlarlar. Etki 20 dakika sonra kaydedilebilir.

  Rektal fitiller tanıtılması yöntemi

  Abakteriyel prostatitin akut formu kolayca kronik olana geçebilir. Bu nedenle, hastanın bağışıklık sistemini korumaya ihtiyacı vardır. Vücudun iltihapla savaşmasına yardım et:

  Herhangi bir ilacın bir doktor tarafından reçete edilmesi gerektiğini hatırlamaya değer. Sonuçta, hastalık alevlenme ve remisyon dönemleri olabilir. Bu nedenle, tedavi prostatit aşamasına bağlı olarak değişecektir.

  fizyoterapi

  Tedavinin önemli bir aşaması fizyoterapi prosedürlerinin geçişidir. Vücudun durumunu koruyarak iyileşme sürecini hızlandırmaya yardımcı olurlar. Bu tür tedavilerin bazı olumlu yönleri vardır.

  1. Fizyoterapi yöntemleri, kan dolaşımının iyileştirilmesi yoluyla, ilaçların inflamasyonun odağına hızlı bir şekilde ulaştırılmasına yardımcı olur.
  2. Lenf akışının normalleşmesiyle, zararlı toksik maddeler vücuttan daha çabuk ortadan kaldırılır.
  3. Kan ve lenf akışının restorasyonu nedeniyle, durgunluğun rezorpsiyonu oluşur.
  4. Metabolizma iyileştikçe prostat bezinin dokular daha hızlı iyileşmeye başlar.
  5. Yararlı prosedürler, gücü ve ereksiyonu normalleştirmeye yardımcı olur.
  Prostatit tedavisinde fizyoterapi prosedürleri

  Abakteriyel prostatit etkilidir:

  • galvanizleme (küçük voltaj ve kuvvetin etkisi);
  • elektroforez (ilaçların tanıtımı ile doğru akım);
  • elektrostimülasyon (impuls akımı etkisi);
  • darsonvalizasyon (hızlı bozunan yüksek frekanslı akımın uygulanması);
  • UHF (bir elektrik alanın etkisi);
  • Mikrodalga (elektromanyetik alan kullanımı);
  • manyetoterapi (düşük frekanslı ve kalıcı manyetik alanların uygulanması);
  • ultrason (yüksek frekanslı dalgaların uygulanması);
  • ultrafonoforez (ilaçlarla birlikte);
  • düşük yoğunluklu lazer;
  • hidroterapi (terapötik banyoların atanması);
  • otlar decoctions ile mikrokütleler.

  Hekim, her hasta için ayrı ayrı bir fizyoterapi aracı seçmelidir. Yöntemin seçimi, semptomatolojiye ve hastalığın derecesine bağlıdır.

  masaj

  Abakteriyel prostatit tedavisinde önemli bir işlem prostat masajıdır. Bir doktor, tek başına ya da cinsel bir partner tarafından gerçekleştirilir.

  Prostat masajı tekniği

  Masaj, hem hastalık durumunda hem de önleyici amaçlar için faydalıdır. Doktorlar 20 yıldan sonra düzenli olarak prosedürleri başlatan erkeklerin prostat ve seks hayatında sorun yaşamadıklarını söylüyor.

  Abakteriyel prostatit masajı ile son derece önemlidir. Hastalığın diğer formlarından farklı olarak, tedavi sırasında, vücudun enfeksiyonu olmadığı için çözülür. İşlemlerin yararlı etkilerini erkek sağlığı durumuna tahsis eder.

  1. Masaj yardımıyla, prostat bezinde neoplazmların varlığını tespit etmek için erken bir aşamada mümkündür.
  2. Birikmiş seminal sıvı ve durgun kanın etkisi altında vücuttan ayrılır.
  3. Bezin kasları gevşer.
  4. Prosedür organdaki kan dolaşımını düzeltmeye yardımcı olur.
  5. İşlemlerden sonra ağrı sendromu ortadan kalkar.

  Bir erkeğin prostatın durumunu tamamen düzeltmek için yaklaşık 10-12 seansa ihtiyacı vardır.

  Kronik abakteriyel prostatit

  Kronik abakteriyel prostatit, uluslararası sınıflandırmaya göre prostatın iltihaplanma tiplerinden biridir. Bununla birlikte başka bir akut ve kronik bakteriyel prostatit ve asemptomatik form izole edilir. Abakteriyel, hastalığın nedeninin patojen mikroorganizmalar olmadığı anlamına gelir; Kurtulmaları zor. Bu tip bir patoloji en sık erkeklerde sık görülür ve gençlerde strese sürekli maruz kalma, düşük aktivite yaşam tarzı nedeniyle bir eğilim de ortaya çıkmıştır.

  Abakteriyel prostatit tedavisi için, ilk aşamalardaki en zayıftan, ihmal edilmiş vakalarda en güçlü ilaçlara kadar çeşitli ilaç türlerini kullanabilirsiniz. Halk ilaçları, fiziksel egzersizler, diyet beslenme yardımı ile teşhisten kurtulabilirsiniz. Çoğu durumda, tüm teknikler hastayı hızlı bir şekilde normal hayatına geri döndürmek için kullanılır.

  Klinik resim

  Prostatit erkekler için en istenmeyen hastalıklardan biridir. cinsel ödeme güçlüğü üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Semptomların neredeyse yokluğu nedeniyle kronik abakteriyel formu tespit etmek zordur. Bazen, bazı faktörler nedeniyle, iltihap kötüleşir ve daha sonra prostatit fenomenleri için tipiktir:

  • Pelvik bölgede ağrı sendromu (dış genital bölgede, perine, anüs, sakrumda)
  • İdrar yaparken ağrı
  • Tuvalete gitme arzusunun artması "küçük bir şekilde"
  • Prostat büyümesi nedeniyle defekasyon sırasında ağrı
  • İmmün impuritelerin idrardaki görünümü, kan
  • Düşük performans, kalıcı zayıflık

  Çoğunlukla, hastalığın varlığı sadece iltihap kaynağından uzaklaşabilen ağrı ile belirlenir. Skrotum, testisler, penis, bel, anüs, hatta alt ekstremitelerde bile hissedebilirler. Stres test edildiğinde ve yeterli olmadığı zaman, semptomun aktivitesi, cinsel ilişki sırasında, kuvvetli fiziksel efor sırasında artar.

  Prostatit - prostat bezinin inflamatuar bir lezyonu olup, aktivitesini etkilemekte ve diğer bazı sistemlerin çalışmalarını olumsuz yönde etkilemektedir.

  Prostatitin bu formunu bakterilerden ayırt etmek nasıl? İkinci klinik tablo daha canlıdır ve belirtiler birkaç hafta boyunca ortadan kalkmaz. Diğerlerinde ortak olarak çok fazla - sağlıksız, cinsel istek azalmış. Abakteriyelde, sadece "pelvik ağrı sendromu" olarak adlandırılan başka bir şey nedeniyle sadece pelvik ağrılar her zaman mevcut olabilir. Onların tezahürlerinde, 3 aşamadan geçerler:

  1. Ağrıları sadece uyku bozuklukları, komşu organlar alanında prostat ile ilgili bazı acı duyumları eşlik eden, epizodik
  2. Burada ağrı, karın üst kısımlarında görünmeye başlar. ilgili durgun ve inflamatuar olaylar nedeniyle vertebral ve yakın aortik nöral oluşumlar söz konusudur. Pelviste ağrı büyük ölçüde güçlendirir, çünkü erektil fonksiyon acı çeker
  3. Üçüncü aşamada, ağrı pelvis, mide ve alt sırt, bacaklar, sindirim bozukluğu, cinsel işlev bozukluğu çeşitli bölümlerine yayılır.

  Son aşamada, prostatit tezahürlerinin çeşitliliği nedeniyle, tanı koymak zordur, hastanın kendi doğasını anlamak için çok sayıda çalışma geçirmesi gerekir. Pelvik ağrı olmadığında dismenore (idrar tahliyesinde ağrı) veya disperavinin (yakın temasta ağrı) ortaya çıkabilir.

  Abakteriyel formun nedenleri

  Patojenik bakteriler ve mikroplar hariç, en çeşitli faktörlerin ortaya çıkış nedenleri. Enfeksiyöz prostatitlerden daha zor onları tanımlayın çünkü Bu durumda sadece içlerindeki patojenleri görmek için idrar ve seminal sıvı analizi yapmalısınız. Hastalığın parazitleri her ikisi de ürolojik alanla ilgili olabilir ve ona bağlı değildir. En sık inflamasyona neden olan nedir?

  • Vücudun kendi hücrelerine otoimmün reaksiyonları
  • Reflü idrarı, tuvalete gittikten sonra mesaneye geri döndüğünde ve yol boyunca küçük bir kısmı prostata girer.
  • Komşu organlarda sistit, üretrit, vesiculitis ve diğer inflamatuar patolojilerin varlığı
  • Kan dolaşım bozukluğu prostat
  • Omurga ya da pelvis yaralanmaları
  • Yanlış beslenme, sigara içme, alkol kötüye kullanımı

  Genitoüriner sistem durumu üzerinde büyük bir etki psikosomatik faktör tarafından sağlanır. Burada, depresyon ve stres, aşırı duygusal aşırı yüklenme, olumsuz etkileyebilir. Ek olarak, küçük bir pelvis ameliyatı, uzun süreli cinsel ilişki yokluğu, düşük aktivite yaşam tarzı üzerinde yapılan hipoterminin nedenlerini gösterirler. Eğer nedenleri bulamazsanız ve tedaviye başlamazsanız, prostat, pürülan oluşumlar, çeşitli yaralar ve yapışıklıklar, kistlerdeki kalsifikasyonların (taşların) ortaya çıkmasına neden olabilir.

  Nasıl tedavi edilir?

  Kronik abakteriyel prostatit tedavisi, ilaçlar ve fizyoterapi prosedürleri kullanılarak gerçekleştirilir. Bu tür hastalıkların avantajlarından biri de, bağışıklık sistemine zarar verebilecek antibiyotiklerin alınması ihtiyacının eksikliğidir. İnflamasyonu ortadan kaldırmak için NSAID'ler kullanılır, ardından ilaçlar semptomlara uygun olarak dizilir - disurik bozukluk, cinsel iktidarsızlık, şiddetli ağrı, depresyon.

  Tedavinin başlangıcından önce, prostatta malign neoplazmlar veya benign doku proliferasyonunun ortaya çıktığı, aynı semptomları olan eşlik eden hastalıkların bulunup bulunmadığını anlamak için ayrıntılı bir teşhis yapılır. Bunu yapmak için kan ve idrar testlerini, prostat bezinin salgılanmasını, ultrason yapmasını sağlayın. Alınan verilere dayanarak, hasta reçete edilebilir:

  1. Steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar
  2. Alfa adrenolytics
  3. Kas gevşeticileri veya antispazmodikler

  Bu ilaçlar, tabletler ve kapsüller, kas içi enjeksiyon, rektal fitiller için enjeksiyonlar şeklinde üretilebilir. Hangi rejimin seçileceğine ve tedavi rejimi ile izin verilen doza karar veren doktordur. En çok kullanılan araçlardan bazılarını hayal edin:

  • Prostatilen. Rektal fitiller torpido şekilli, cinsel olgun boğaların prostatından ekstrakte edilen peptitlerden yapılır. Aktif maddenin doğal kaynağı nedeniyle, preparat hemen hemen hiçbir kontrendikasyon ve yan etkisi yoktur. 1 adet mum kullanın. sabah ve akşam, bundan önce tuvalete gider veya temizlik lavmanı yapar. İlacın anüse girmesinden sonra, istirahatte karın üzerinde en az 30 dakika yapılmalıdır.
  • Diklofenak. Oral olarak alınabilen, bir enjeksiyon ile enjekte edilen, bir krem ​​olarak uygulanan veya anüse enjekte edilen bir anti-enflamatuar ilaç. Başvurusu için endikasyonlar arasında prostatit bulunan çok sayıda patoloji olabilir. Bir gün 100 mg veya 2 ila 50 mg 1 fitil kullanabilir, tabletler 50-150 mg içer, her iki durumda da tedavi süresi bireysel olarak belirlenir.
  • Alfuzosin. Mesanenin boynuna yakın bölgede ve idrar yolunun içinden geçtiği prostatın bir kısmında bulunan alfa-adrenerjik reseptörlerin aktif blokeri. Alfuzozin düz kas dokularını gevşeterek çalışır, ancak işlemin başlamasından 1-2 hafta sonra çalışmaya başlar. Günde iki kez 5 mg alınan bazı yan etkilere neden olabilir

  Doğal ilaçlar hakkında konuşursak, ana bileşenin aynı isme sahip olduğu propolis mumlarından (DN) bahsedebiliriz. Kompozisyonunda, etkilenmiş dokulara yararlı olacak birçok önemli kitleler, vitaminler ve eser elementler, amino asitler bulunur. Ve onlara ulaşmak için tüm vücuda gitmeleri gerekmez, çünkü fitiller kullanıldığında rektumun ince bir duvarı tarafından prostattan ayrılırlar. Propolis NAM'in olumlu etkileri arasında, lokal immünitenin, antiinflamatuar ve bakterisit etkinin güçlenmesi, tümör süreçlerinde tıkanıklık, ödemin kaldırılması sayılabilir.

  Kontrendikasyonlar sadece bileşenlerin bireysel hoşgörüsüzlüğü ve onlara karşı artan duyarlılıktır. Günde 3 mum kullanın, önerilen tedavi süresi 10 gündür. Tamamen doğal ilaçlar ile tedavi edilmek isteniyorsa, halk hekimliğine başvurulur, ancak abakteriyel kronik prostatit ile baş edemez. En önemlisi, erken aşamaların tedavisi veya hastalığın önlenmesi için uygundur.

  İlaç üretmek için hangi şifalı bitkiler kullanılabilir? St John's wort, ısırgan otu, calendula, dulavratotu, motherwort, bearberry, kırlangıçotu vs. olabilir. Bunlar hem tek olarak hem de bitkisel preparatların bir parçası olarak demlenir veya ısrar edilir. Bazı fonlar eczanede hazır formda bulunabilir ve maliyetleri çok düşük olacaktır. Yararlı özellikler eklemek için arıcılık ürünleri, sarımsak, maydanoz, zencefil kullanımı tavsiye ederiz.

  Herhangi bir ilacın etkinliğini artırmak için fizyoterapi prosedürlerini mümkün olduğunu unutmayın: lazer ve manyetik terapi, elektroforez, prostat masajı, lazerle maruz kalma, hidroterapi. Bunların hepsi kan dolaşımını, metabolik süreçleri olumlu etkilemekte, ilaçların dokuların geçirgenliğini arttırmakta, ereksiyonu normalleştirmekte ve cinsiyet hormonlarının gelişmesine yardımcı olmaktadır. Onlarla birlikte durgun fenomenlerin profilaksisi gerçekleşir ve çeşitli akışkanların dışarı akışı daha iyi yapılır. Tüm bu etkileri elde etmek için bir terapi seansı yeterli değildir, en az yaklaşık 5-10 prosedüre ihtiyacınız vardır.

  Hastalığın önlenmesi

  Abakteriyel prostatitin profilaksisi bile gençlerin hayatında mevcut olmalıdır, tk. Her yaşta kazanabilirsin. Cinsel iktidarsızlıktan ve erken boşalmadan muzdarip olmak istemiyorsanız, zayıf bir ereksiyona sahip olsanız veya hatta cinsel ilişkiye giremiyorsanız, aşağıdaki bilgileri okuduğunuzdan emin olun. Prostatit yaşlılarda daha kolay görünür, bu nedenle sağlıklarını yakından izlemeleri gerekir. Hangi önerilere dikkat edilmelidir:

  • Zararlı ürünleri bırakarak dengeli beslenme başlayın
  • Düzenli spor oynamak
  • Herhangi bir hastalığın belirtileri göründüğünde, doktorları haplarla durdurmak yerine hemen doktora başvurunuz.
  • Düzenli seks yapabilecekleri sürekli bir partneriniz olsun
  • Ürogenital hastalıkların önlenmesi için halk ilaçları alın
  • Asemptomatik prostatit bulmak için her yıl bir doktora katılın.

  Herhangi bir enfeksiyon ve virüs en sonunda tedavi edilmelidir, aksi takdirde prostat bezinin iltihaplanması için doğrudan bir neden olabilirler. Ayrıca, vitaminler almanız gerekir, böylece bağışıklık her zaman en üstte olur. Fiziksel aktivite, durgun fenomenlere ve metabolik bozukluklara karşı korur. Toksik maddelerin etkisinden sadece sigarayı, alkolü, zararlı gıdaları durdurabilir.

  40 yıl sonra erkekler için, yılda 2 kez, daha sık doktor ziyaret etmek için tavsiye edilir, çünkü yaş değişiklikleri prostatın çalışması üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir.

  Halk ilaçları, vücudun koruyucu işlevini arttırmak için gücü arttırmak için çeşitli işlevlerle alınabilir. Her birinin hala bir sürü ek olumlu özelliği var. Genitoüriner sistemin aktivitesine bilinçli bir şekilde yardım etmek istiyorsanız, herhangi bir eczanede çok fazla bulunan bir besin takviyesi veya bitkisel preparat seçebilirsiniz. Stresli durumlardan, duygusal aşırı yüklenmekten, daha fazla dinlenmeye ve iyi uyuyabilmeniz önerilir. Dışarıda daha fazla zaman harcamak, kontrast duş almak veya sertleşmek zarar vermez.