Ana
Semptomlar

Erkekler için prostatitin sonuçları

Prostat bezinin iltihaplanması tehlikeli bir hastalıktır, ancak tüm erkekler olası risk ve komplikasyonların farkında değildir. Enflamatuar süreç tedavi edilmelidir. Prostatitin sonuçları, hastalık ihmal edilirse, bütün organizmanın işini bir bütün olarak etkiler.

Prostat dokusunda değişiklikler

Prostatit belirtileri - ağrı sendromu, idrara çıkma ihlali, ereksiyon zayıflaması. Hastalığın bu belirtileri doğrudan inflamatuar sürecin arka planında ortaya çıkan prostat bezindeki değişikliklerle ilgilidir.

Prostatit ile prostat bezi tahriş ve şişmiş. Organın büyüklüğündeki artış ve idrar yolunun sıkışması ve dokuların yakınında bulunan ağrı reseptörlerinin tahrişine bağlı olarak spesifik semptomlara neden olur.

Bu durumda prostatitin sonuçları cerrahi müdahale olmaksızın geri dönüşümsüzdür. Prostat dokusunda sklerotik değişikliklerin belirtileri:

 • mesanenin tam boşalmasının imkansızlığı;
 • mesane ve seminal vezikül iltihabı;
 • perine akut ve kesik ağrısı;
 • erektil disfonksiyon.

Prostat sklerozunu tedavi etmek için tek yöntem cerrahi

Hastalığın tedavisi zordur. Bezin sklerozunun tehlikeli sonuçlarından biri, böbreklere giren ve enfeksiyonlarını kışkırtan rezidüel idrar oluşumudur. Rahatsızlık ve ereksiyon eksikliğine ek olarak, patoloji akut böbrek yetmezliğinin gelişmesine yol açabilir. Prostatitin bu tür komplikasyonları, hastalığın başlangıcından sonra 5-10 yıl sonra gözlenir. Prostatın prostatitin bir arka planına karşı skarlaşmasına predispozan faktörler daha büyük yaş, kan damarlarının arteriosklerozu, dolaşım bozuklukları, hipertansiyondur.

Bu patolojiyi tedavi etmek için, minimal invaziv cerrahi yöntemler, örneğin bağ dokusunun lazerle buharlaştırılması kullanılır. Prosedür sırasında, vücudun değişen kısımları, lazerle temas nedeniyle tam anlamıyla buharlaşır.

Kronik prostatit

Prostatın akut inflamasyonu spesifik semptomlarla karakterizedir. Hastalık, antibiyotiklerle başarılı bir şekilde tedavi edilir, ancak semptomlar ortadan kaldırıldıktan sonra, hastalara prostatın işlevini geri kazandırmak için uzun süreli bakım tedavisi gösterilir.

Birçoğu ilgileniyor: prostatit tedavi etmiyorsanız ne olacak ve bu hastalığın tehdidi nedir?

Zamanla prostatın iltihaplanması tedavisinin tamamlanmamış tedavisi, kronik idrar torbasının gelişimine doğru gelişir. Hastalığın bu formunun semptomları zayıf bir şekilde ifade edilir ve çoğu zaman tuvalete sık sık dürtü verir. Kronik prostatit, kendini göstermemek ve bir erkeği rahatsız etmemek için uzun bir süre dayanabilir, ancak prostat bezinde bu durum değişecektir. Zamanla hastalık her zaman semptomların aniden alevlenmesiyle kendini hissettirir. Bu, akut ağrı, idrar durgunluğu, artan vücut ısısı ile kendini gösterir. Muayene sırasında organdaki değişiklikler genellikle belirtilir - dokularda yaralar, iritasyon, prostat büyümesi. Prostatit ve sonuçları hemen ortaya çıkmayabilir, ancak kendini hastalığın başlamasından yıllar sonra hissettirir.

Kronik prostatit, vücudun işlev bozukluğuna yol açar. Bu, bir erkeğin hormonal arka planını ve refahını olumsuz yönde etkiler. Her şeyden önce, üreme fonksiyonu uğrar. Hastalığın bu formunu tedavi etmek çok zordur, tedavi semptomların kötüleşmesini engellemek için azaltılır.

Prostatit, iyi oluş ve cinsel yaşamı kötüleştirir

Adenom ve malign neoplazmlar

Prostatitin sonuçları her zaman prostat adenomunun gelişmesiyle ortaya çıkmaz - bu hastalık bağımsız bir patoloji olarak kabul edilebilir. Her şeyden önce, adenomun gelişmesi, dihidrotestosteron üretiminin artmasına bağlı olarak, testosteron sentezinde aynı anda azalmaya neden olmaktadır. Predispozan faktörler ayrıca genetik yatkınlık ve organizmanın doğal yaşlanmasıdır.

Bununla birlikte, kronik prostatitin adenom gelişimi ile ilişkisi açık bir şekilde izlenmektedir. Yavaş enflamatuar süreç prostat bezinin disfonksiyonuna yol açar. Prostat hormona bağımlı bir organdır, bu yüzden eğer çalışmasının ihlali varsa, cinsiyet hormonlarının gelişimi ve asimilasyonunda bir başarısızlık vardır. Aynı zamanda androjenlerin sentezinde bir artış var. Dihidrotestestron prostat bezi için bir tür yakıt görevi görür, bu yüzden fazlalığı bez dokusu tarafından emilir. Bu arka plana karşı, benign hiperplazi veya adenom olarak bilinen organın dokularında prostat ve yapısal değişiklikler hızlı bir artış vardır.

Adenomun belirtileri, ilk etapta, idrar ve mesane fonksiyonunun çıkışının ihlali ile ilişkilidir. Çoğu zaman erkekler, idrar yapma imkansızlığına bakarlar. Akut idrar retansiyonunun gelişmesi, hastaneye yatışı ve bir kateterin takılmasını gerektirir.

Prostatın adenomu tedavi edilmez. Radikal prostatektomi dışında, cerrahi müdahale bile gelecekte relaps yokluğunu garanti etmez. Prostatın lazer cerrahisinden sonra bile, erkekler hiperplazinin yeniden gelişmesini önlemek için androjenlerin üretimini engelleyen ömür boyu haplar almaya zorlanırlar.

Prostat kanseri ve prostatit arasındaki bağlantı belirsizdir. Bir yanda, yaşamlarında hiç prostatit geçirmemiş erkeklerde onkopatoloji ortaya çıkmaktadır, ancak diğer yandan prostatın iltihaplanmasına maruz kalan hastalar arasında kanser oranı daha yüksektir. Böylece doktorlar prostatitin kanser garantisi olmadığını kabul ederler, ancak prostatta malign neoplazmın ciddi bir ön koşulu vardır. Prostatitin bu tür sonuçları çok tehlikelidir, bir erkeğin hayatını önemli ölçüde kısaltır ve bazı durumlarda ölüme yol açar.

Prostatit prostatta provoke edici bir neoplazm faktörü olarak kabul edilir.

Üriner sistemin ihlali

Erkekler için kronik prostatitin sonuçları genellikle idrar sisteminin bozulmasına neden olur. Üretra'nın şişmiş prostatla sabit sıkışması, lümeninin daralmasına yol açar. Bu, mesanenin normal boşalmasını önler. Bu durumun belirtileri:

 • idrar yapmak için sürekli dürtü;
 • mesanenin eksik boşalma hissi;
 • İdrar yaparken kasık germek gerekir;
 • zayıf idrar jeti;
 • üretrada yanma ve diş çekme.

Prostatit komplikasyonları ile böbrek fonksiyon bozukluğu riski vardır. Bu, patojenik mikroorganizmaların yeniden üretimi için uygun bir ortam olan disfonksiyonu nedeniyle mesanede kalan idrarın durgunluğuna bağlıdır. Enfekte idrarda, patojenik ajanlar enfeksiyonlarına neden olan böbreklere atılır. Böbreklerin iltihaplanması, işlev bozukluklarına, yetersizliğin gelişimine kadar, ciddi bir bozukluğa yol açabilir.

Mesanenin tam olarak boşaltılmadığı bu durumu ortadan kaldırmak için, bir valfin monte edildiği, idrar sisteminin stabil çalışmasını sağlayan bir operasyon gerçekleştirilir. Bu aşırı bir ölçüdür, genellikle mesaneyi boşaltmak için bir kateter kullanılır.

Üreme sistemi disfonksiyonu

Her şeyden önce, güçlük çeker. Genellikle bu, fizyolojik değişimlere değil, prostatitin spesifik semptomlarına bağlı psikolojik strese bağlıdır. Zamanla, prostat suyunun kalınlaşması ve üretranın lümeninin azaltılması nedeniyle, boşalma ile ilgili sorunlar vardır - hasta ya çok hızlı boşalır ya da seks yaparken orgazma ulaşamaz. Tüm bunlar sonunda cinsel iktidarsızlığı tamamlamak için bir ereksiyon yol açar.

Doğurganlığın azalması, prostat suyunun bileşimindeki değişikliklerden kaynaklanır. Kronik prostatise yol açan ilk şey sperm motilitesinin ihlalidir. Bu prostatın sekresyonunda lesitin tanelerinin sayısındaki azalmadan kaynaklanır. Hastalık ilerledikçe, bu protein bileşikleri tamamen kaybolur, bu nedenle zaman içinde bir adam dölleme yeteneğini kaybeder ve infertilite teşhisi konur.

Prostatit ile gebe kalma kabiliyeti azalır

Bu tür sonuçları önlemenin tek yolu, prostatitin karmaşık tedavisinin zamanında yapılmasıdır. Altta yatan hastalığın tedavisinden sonra, bir erkeğin ereksiyon ile ilgili sorunları varsa, ek terapinin cinsel işlevi yeniden sağladığını gösterir. Hatırlamak önemlidir: hastalığın seyrini sürdürmesine izin vermezseniz, hemen hemen her türlü komplikasyon önlenebilir. Erektil disfonksiyon belirtileri, karşı cinse veya erkeklerde prostatitin diğer sonuçlarına olan ilginin azalması, doktora yapan doktorla tartışmak için zamanında sunulmalıdır.

Sinir sistemi komplikasyonları

Ürogenital sistemin işleyişindeki fonksiyonel bozukluklara ek olarak, tedavi edilmemiş prostatitin bir sonucu olarak sinir sistemi problemleri vardır. Bu tür komplikasyonlar arasında:

Sinir sisteminin işleyişindeki bu tür ihlaller her zaman bilişsel işlevlerde bir düşüşe yol açar - hafıza, dikkat, zihinsel yetenekler. Aynı zamanda, hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen çalışma kapasitesi de çeker.

Sinir sistemindeki bozukluklar, prostatit semptomlarına eşlik eden sürekli stres ve psiko-duygusal aşırı gerilmeden kaynaklanır. Tuvalete girmek için sürekli dürtü nedeniyle, adam yeterli uyku almaz ve bu sinir bozukluklarının hızlı oluşumunu gösteren ilk alarm sinyali olur.

Bir psikoterapist ve bir nörolog bu tür komplikasyonları tedavi edebilir. Bunun için sinir sistemini normalleştiren ve stresle başa çıkma ve zihinsel stresin artmasına izin veren ilaçlar almak gerekir. Prostatitin alevlenmesinden sonra bırakılan depresyona özellikle dikkat edilmelidir. Bu sinir sistemini ve insan ruhunu yıkıcı bir şekilde etkileyen tehlikeli bir durumdur.

Depresyon ile bir uzman yardımı olmadan yapamazsınız

Akut bakteriyel inflamasyonun komplikasyonları

Kronik prostatitin tedavisinde hastanın hayatını zorlaştıran ve radikal olarak değiştiren komplikasyonlar gözlenir. Kural olarak, bu tür sonuçlar yıllar içinde gelişir, ancak bir günde görünmez. Aynı zamanda, akut enfeksiyöz prostatit acil yatış gerektirecek ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Prostatın apsesiyle ilgili - prostat bezinde irinle dolu bir oyuğun oluştuğu ve nekrotik doku değişikliklerinin başladığı tehlikeli bir patoloji. Bu durum tüm vücudun enfeksiyonuna yol açabilir. Apse rüptürü, zamanında hastaneye yatırılmadan ölüme neden olabilir.

Prostatit, tüm vücudu etkileyen ciddi sonuçlara yol açan tehlikeli bir patolojidir. Komplikasyonları önlemek için sadece bu hastalığın zamanında tedavisine izin verir.

Herhangi bir doktor, prostatitin önemsiz ve etkisizden radikal tedaviye kadar birçok yolunu size sunacaktır.

 • tabletleri ve rektal masajı ile düzenli olarak bir tedavi alabilir ve her altı ayda bir geri dönebilirsiniz;
 • İnsanların araçlarına güvenebilir ve bir mucize inanabilirsiniz;
 • ameliyata git ve seks hayatını unut...

Kronik prostatit: nedenleri, belirtileri, etkileri ve tedavisi

Prostatit, inflamatuar olan prostat bezinin ürolojik bir hastalığıdır. Onun görünüşü orta yaşlı ve yaşlı erkeklere en duyarlı.

Prostatit akut ve kronik seyreder, ancak en sık görüleni hastalığın kronik formudur.

Kronik prostatit

Kronik prostatit, prostat bezinin uzamış enflamatuar bir hastalığı olup, erkeklerin genitoüriner sisteminin çalışmasında işlev bozukluğuna yol açar.

Hastalık birkaç yıl boyunca (çok kaygıya yol açmadan) yavaş yavaş gelişir, bu nedenle erkekler sadece bir alevlenme sırasında doktora dönerler ve buna eşlik eden genel durum kötüleşir.

Kronik prostatit ikiye ayrılır: bulaşıcı ve bulaşıcı değildir.

Enfeksiyöz form, enfeksiyöz ajanların vücuda girmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Enfeksiyöz olmayan form, pelvik organlarda kan dolaşım bozukluğu olduğunda oluşur ve prostatta gizli kalır, bu da inflamatuar sürece katkıda bulunur.

nedenleri

Kronik prostatitin görünümünü provoke edebilen çeşitli faktörler vardır.

Bunlardan en önemlisi:

 • Cinsel yaşamın ritmini ihlal ediyor.
 • İlişkilerin kesilmesi ve uzaması.
 • Prostatitin yanlış ve zamansız tedavisi.
 • Pelvik organların patolojisinin varlığı.
 • Patojenler ile enfeksiyon cinsel yolla bulaşır.
 • İç organların iltihaplı hastalıkları.
 • Vücudu alt soğutma.
 • Düşük aktivite yaşam tarzı.
 • Alkol ve sigara kullanımının kötüye kullanılması.
 • Sinirlerin aşırı çalışması.
 • Aşırı fiziksel efor (ağırlık kaldırma dahil)
 • Sıkı iç çamaşırı giyiyor.
 • Vücudun savunmasının zayıflaması.

Klinik belirtiler

Kronik prostatitin alevlenmesi sırasında, bu tür semptomların varlığı mümkündür:

 • Perine, lumbosakral, skrotumda rahatsızlık hissi ve ağrı hissi.
 • İşeme sürecinin ihlali (sık arzu, sarkık veya aralıklı idrar akımı)
 • Bir erkeğin cinsel işlevinin kalitesindeki düşüş (zayıf ereksiyon, cinsel isteksizlik, erken orgazm vb.)
 • Alt karındaki keskin ağrı.
 • Boşalma sonrası hoş olmayan duygular.

Özellikleri ile kronik prostatit, genitoüriner sistemdeki diğer hastalıklara benzer. Hastalığın kesin varlığını belirlemek için kesin bir inceleme gereklidir.

Hastalığın sonuçları

Kronik prostatit, yeni hastalıkların gelişimine yol açan ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Zamansız veya eksik tedavi görülebilirse:

 • Sistit ve piyelonefrit - üriner sistemde enflamatuar-bulaşıcı süreçler.
 • Vesiculitis - seminal veziküllerin iltihabı (ürogenital sistemin infertilitesine ve iltihabına yol açar)
 • Ortoepididimit, testislerin ve eklerinin iltihaplanmasıdır.
 • Prostatın apsesi prostat dokularında irin birikmesidir (fistül oluşumuna ve dışkıyla idrar yolunun tıkanmasına neden olabilir)
 • Prostatın sklerozu, prostatın glandüler dokusunun bir bağ ile değiştirilmesidir, bu da prostat büyüklüğünde bir azalmaya ve işleyişinin tamamen durmasına yol açar (ameliyatı tedavi etmenin tek yolu)
 • Uzun süreli kronik inflamasyon nedeniyle prostatta görülen kistler ve taşlar (cerrahi çıkarılması);
 • Cinsel fonksiyon bozukluğu (infertiliteye kadar).

Tanı ölçütleri

Tanı aşağıdaki yöntemler kullanılarak gerçekleştirilir:

 1. Hastanın görsel muayenesi (deri döküntülerini tanımlamak ve üretradan taburcu etmek için cinsel organların muayenesi);
 2. Rektal muayene (yapının, kıvamın, ağrının ve prostatın sekresyonunun saptanması için);
 3. Üretradan bir yaymanın bakteri muayenesi;
 4. Kan ve idrar testlerinin laboratuvar çalışması.
 5. Bazı durumlarda, daha doğru bir teşhis elde etmek için ultrason (ultrason veya ekografi) reçete edilir.

iltihap derecesi yaklaşık bireysel bölümleri ekojenitesinde değişikliği kaynaktan, kronik prostatit ehopriznaki tespit prostat büyüklüğü artış, bunun yapısını, dokuda patolojik oluşumların varlığını değiştirmek yayılır.

En açık ifade edilen ekografik işaretler transrektal ultrason. Transabdominalden daha bilgilendirici ve güvenilir olarak kabul edilir.

Ultrasonda kronik prostatit belirtileri:

 1. Prostat hacminde 20 cm3'ü aşan bir artış.
 2. Dokunun yapısındaki değişim (eşit olmayan bir yara dokusu olur)
 3. Prostatın şişmesi varlığı.
 4. Prostatta fibrozis ve kalsifikasyon varlığı.

Kronik prostatit tedavisi

Bu hastalık için tedavi uygulamak zahmetli ve uzun bir süreçtir ve bir doktor tarafından sıkı bir şekilde denetlenmelidir.

İlaç kullanımı ile karmaşık yöntemlerle gerçekleştirilir:

 • Teşhis endikasyonlarına bağlı olarak çeşitli grupların antibiyotikler (Oksasilin, Gentamisin, Azitromisin, Doxycilin, Amoksiklav). 10-14 gün için kabul edin (hastalığın şiddetine bağlı olarak).
 • Antienflamatuar tablet, iğne (Movalis, diklofenak, ibuprofen, meloksikam, nimesulid ve diğ.) Ve rektal fitiller (Vitaprost, prostatilen), ağrıyı azaltmada enflamasyonun azaltılması;
 • İmmünomodülatörler (Galavita, Immunofana, Polyoxidonium) vücudun savunmasını ve hücrelerin işleyişindeki olumlu etkileri arttırır.
 • idrar akışını iyileştirmek Alfa-blokerler (tamsulosin, terazosin, doksazosin), spazmlar ve mesane ve üretra kas gerginliği rahatlatmak.

Uygun tedaviyle, hastanın tam remisyonu olmalıdır (uzun bir süre boyunca hastalığın belirtileri yoktur).

Önleyici tedbirler

Prostat hastalığının profilaksisi şunları içerir:

 1. Diyet ve içme rejimine uyum.
 2. Normal vücut ağırlığını korumak.
 3. Düzenli beden eğitimi ve spor.
 4. Artan bağışıklık.
 5. Sinir sisteminin güçlendirilmesi.
 6. Zararlı gıda ürünlerinin kullanımından istisna.
 7. Alkol kullanımının kısıtlanması ve bırakılması.
 8. Düzenli cinsel yaşamın tanıtımı;
 9. İnflamatuar ve bulaşıcı hastalıkların zamanında tedavisi;
 10. Sıkı iç çamaşırı giyen istisnai.
 11. Vücudun hipotermi kaçınmak.
 12. Ürologda yıllık önleyici muayeneler.

Unutmayın ki, kronik prostatit, rahatsızlık verici bir hastalıktan muzdarip olmak için uzun yıllar boyunca (belirli kurallara uyulmasını) önlemek için daha kolaydır.

prostatit

prostatit - erkeklerde en sık görülen genitoüriner sistem hastalığı olan prostatın enflamatuar hastalığıdır. Prostatit akut veya kronik olabilir. Çoğu zaman 25-50 yaşlarındaki hastaları etkiler. Çeşitli verilere göre, 30 yaşın üstündeki erkeklerin% 30-85'i prostatitten muzdariptir. Prostatit belirtileri arasında ağrı, zorluk ve ağrılı idrara çıkma, cinsel işlev bozukluğu bulunur. Prostatit teşhisi ürolog veya androlog tarafından tipik bir klinik tabloya daha sık konulur. Ek olarak, prostat, bakoposev prostatik sekresyon ve idrarın bir ultrasonu.

prostatit

prostatit - Seminal (prostat) bezi - prostat iltihabı. kanla karışık kendini gösteren sık idrara çıkma, idrarda irin penis, testis torbası, rektum, cinsel işlev bozukluğu ağrısı (ereksiyon bozukluğu, erken boşalma, vs.), bazen, idrar tutma. infertilite tehdit Belki prostat abse oluşumu, testis ve ekleri iltihabı. enfeksiyon Tırmanma genitoüriner sistem (sistit, piyelonefrit) üst bölümlerinin enflamasyona neden olur.

Prostatit ürogenital sistem (üretra, idrar torbası), ya da uzak bir enflamatuar odak (pnömoni, grip, anjin, çıban) Prostat dokusu girer bulaşıcı madde, penetrasyonu sırasında gelişir. Prostatit gelişme olasılığını artıran bir dizi risk faktörü vardır.

Predispozan faktörler

Prostatit riski, hipotermi, spesifik enfeksiyon ve durumların anamnezinde, prostat dokularında durgunluk ile birlikte artmaktadır. Prostatit olasılığını artıran aşağıdaki faktörleri tahsis edin:

 • Genel aşırı soğutma (çalışma koşullarıyla ilgili tek veya kalıcı).
 • Hareketsiz bir yaşam tarzı, bir kişiyi oturma pozisyonunda uzun süre oturmaya zorlayan bir uzmanlık (bilgisayar operatörü, sürücü, vb.).
 • Sürekli kabızlık.
 • Cinsel aktivitenin normal ritminin ihlali (aşırı cinsel aktivite, uzun süreli yoksunluk, duygusal olarak yoksun bırakılmış "alışkanlık" cinsel ilişki sırasında eksik boşalma).
 • kronik hastalık (kolesistit, bronşit) ya da kronik bulaşıcı odaklar gövdesinde (kronik osteomiyelit, muamele edilmemiş çürükleri, bademcik iltihabı, ve böyle devam eder. D.) varlığı.
 • Eritilmiş ürolojik hastalıklar (üretrit, sistit, vb.) Ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar (klamidya, trikomoniyazis, gonore).
 • Bağışıklık sisteminin baskılanmasına neden olan durumlar (kronik stres, düzensiz ve yetersiz beslenme, düzenli uyku eksikliği, sporcularda aşırı zorlanma durumu, vb.).

Prostatit riskinin kronik zehirlenmelerle (alkol, nikotin, morfin vb.) Arttığı varsayılmaktadır. Üroloji alanında yapılan bazı çalışmalar, prostatit oluşumunda predispozan bir faktörün, motoristler, motosikletçiler ve bisikletlilerde kronik bir perineal yaralanma (titreşim, titreme) olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, çok sayıda uzman, bu faktörlerin hepsinin prostatın gerçek nedenleri olmadığını, ancak sadece prostat dokularındaki latent inflamatuar sürecin alevlenmesine katkıda bulunduğuna inanmaktadır.

Prostat dokularındaki durgun olaylar, prostatın ortaya çıkmasında belirleyici bir rol oynar. Kılcal kan akımının ihlali lipit peroksidasyonunda, ödemde, prostat dokusunda eksüdasyonda artışa neden olur ve enfeksiyöz sürecin gelişmesi için gerekli koşulları oluşturur.

etiyoloji

Akut prostatit enfeksiyöz ajan Staphylococcus aureus (Staphylococcus aureus), enterokok (Enterococcus), Enterobacter (Enterobacter), Pseudomonas aeruginosa (Pseudomonas) Proteus (Proteus), Klebsiella (Klebsiella) ve Escherichia coli (E. coli) hareket edebilir olarak. Mikroorganizmaların çoğu şartlı patojenik bitki ile de ilgilidir ve prostatit diğer faktörlerin arasında, sadece varlığı neden olmaktadır.

Kronik prostatitde inflamasyon genellikle polimikrobiyal ilişkilerden kaynaklanır.

Prostat iltihabı belirtileri

Akut prostat iltihabı belirtileri

Belli bir klinik tablo ve morfolojik değişikliklerin varlığı ile karakterize olan, akut prostatitin üç aşaması vardır:

 • Akut catarrtal prostatit. Hastalar sık ​​sık, genellikle ağrılı idrara çıkma, sakrum ve perinumda ağrıdan şikayetçidir.
 • Akut foliküler prostatit. Acı daha yoğun hale gelir, bazen anüse doğru yayılır, defekasyonla daha da kötüleşir. İdrar zor, idrar ince bir akıntı izler. Bazı durumlarda idrarda bir gecikme olur. Subfebril veya ılımlı hipertermi.
 • Akut parankimal prostatit. Belirtilen genel zehirlenme, 38-40 ° C'ye kadar hipertermi, titreme. Diskoik bozukluklar, sıklıkla akut idrar retansiyonu. Perineumda keskin, zonklayıcı ağrı. Defekasyon eyleminin zorluğu.
Kronik prostatit belirtileri

Nadir durumlarda, kronik prostatit bir akut sürecin sonucu haline gelir, ancak, kural olarak, silinmiş semptomları olan primer kronik prostatit gelişir. Sıcaklık bazen subfebril değerlerine yükselir. Kronik prostatitli bir hasta, perine içinde hoş olmayan duyumlar veya zayıf ağrı, idrara çıkma ve defekasyon eylemi sırasında hoş olmayan duyumlara dikkat çeker. Kronik prostatitin en karakteristik semptomu, idrar yolundan dışkılama eylemi sırasındaki yetersiz boşaltımdır.

Primer kronik prostatitin hatırı sayılır bir süre boyunca geliştiği unutulmamalıdır. Prostattozdan (kılcal damarlarda kanın durması), yavaş yavaş abakteriyel prostatite (inflamasyonun başlangıç ​​aşamasına) dönüşür.

Kronik prostatit genellikle belirli bir enfeksiyonun (klamidya, trikomonas, ureaplasma, gonokokus) neden olan etkeninin neden olduğu kronik enflamatuar sürecin bir komplikasyonudur. Belirli bir enflamatuar sürecin belirtileri birçok durumda kronik prostatitin tezahürlerini maskelemektedir. İdrar yaparken ağrıda hafif bir artış, perinumda zayıf ağrı, dışkılama sırasında üretradan yetersiz akıntı. Klinik tablodaki küçük bir değişiklik ve kronik prostatitin eklenmesi genellikle hasta için fark edilmez.

Kronik prostatit, üretra ve perinum, dizüri, cinsel işlev bozukluğu ve genel yorgunlukta yanma hissi ile kendini gösterir. Potansiyel ihlallerinin (veya bu bozuklukların korkusunun) sonucu genellikle zihinsel depresyon, endişe ve sinirlilik olur. Kronik prostatitin klinik tablosu her zaman dahil değildir, istisnasız olarak listelenen semptom grupları, farklı hastalara göre değişir ve zamanla değişir.

Kronik prostatitin üç ana sendromu vardır:

 • Kronik prostatitli ağrı sendromu

Prostat dokusunda ağrı reseptörü yoktur. Kronik prostat iltihabındaki ağrı nedeni, pelvik organların bolca inervasyonu, sinir yollarının iltihaplanma sürecine dahil olması nedeniyle neredeyse kaçınılmazdır.

Kronik prostatitli hastalar, şiddetli, ağrılı, yoğun ve rahatsız edici uykudan, değişen yoğunluktaki ağrıdan şikayetçidir. Boşalma, aşırı cinsel aktivite veya cinsel kaçınma sırasında ağrının doğuşunda (alevlenme veya zayıflama) bir değişiklik vardır. Ağrı, skrotum, sakrum, perine, bazen lomber bölgeye yayılır. Alt sırttaki ağrının sadece prostatit ile birlikte ortaya çıktığı akılda tutulmalıdır. Bu bölgedeki ağrı nedeni osteokondroz ve bir dizi başka hastalık olabilir.

 • Dizüri sendromu (idrara çıkma bozukluğu)

Kronik prostat iltihabının bir sonucu olarak, üreteri sıklaştıran prostat hacmi artar. Üreter lümeni azalır. Prostatitli bir hastada, sık idrara çıkma idrarı, mesanenin eksik boşaltılması hissi. Kural olarak, disurik fenomenler kronik prostatitin erken aşamalarında ifade edilir. Daha sonra mesane ve üreterin kas tabakasının kompensatuvar hipertrofisi gelişir. Bu dönemde dizüri belirtileri zayıflar ve adaptasyon mekanizmalarının dekompansasyonu ile tekrar büyürler.

 • Kronik prostatitte cinsel bozukluklar

Kronik prostatitin ilk aşamalarında, farklı hastalarda kendini farklı şekilde gösteren bir rahatsızlık gelişebilir. Hastalar sık ​​görülen nokturnal ereksiyonlar, silinmiş orgazmlar veya bozulmuş ereksiyonlar hakkında şikayette bulunabilirler. Hızlandırılmış ejakülasyon, orgazm merkezinin merkezinin eşik seviyesinde bir azalma ile ilişkilidir. Boşalma sırasında ağrılı duyular, prostatit hastasının cinsel aktiviteden reddedilmesine yol açabilir. Daha sonra cinsel bozukluklar daha belirgin hale gelir. Kronik prostatitin ileri evrelerinde iktidarsızlık gelişir.

Kronik prostatitin cinsel rahatsızlık derecesi, cinsel anayasa ve hastanın psikolojik havası gibi birçok faktör tarafından belirlenir. Potansiyel ve dizüri ihlallerine, prostat bezindeki değişikliklerin yanı sıra, kronik prostatitinde ortaya çıkarsa cinsel işlev bozukluğu ve idrara çıkma bozukluklarının kaçınılmaz gelişimini beklediği hastanın önerilebilirliği neden olabilir. Özellikle psikojenik disfoni ve dizüri sıklıkla düşündürücü hastalarda gelişir.

Prostatit hastalarında iktidarsızlık ve bazen de olası cinsel işlev bozuklukları tehdidi ağır bir şekilde tolere edilir. Çoğunlukla karakterde bir değişiklik, sinirlilik, çaresizlik, kişinin kendi sağlığı için aşırı endişe ve hatta “hastalığa geri çekilme” söz konusudur.

Prostat iltihabı

Akut prostat iltihabı komplikasyonları

Akut prostatitin zamanında tedavisinin yokluğunda, prostatın apse olmasının önemli bir riski vardır. Prostat bezinde pürülan bir odak oluşumu ile hastanın vücudunun sıcaklığı 39-40 ° C'ye yükselir ve telaşlı bir karakter kazanabilir. Isı periyodları belirgin titreme ile dönüşümlüdür. Perinedeki keskin ağrılar idrar yapmayı zorlaştırır ve defekasyonu imkansız kılar. Prostat bezinin uzun süreli şişmesi idrarda akut bir gecikmeye neden olur. Nadir durumlarda, apse kendiliğinden üretraya veya rektuma açılır. Üretra idrar yolunda açıldığında, pürülan bulanık idrarda hoş olmayan keskin bir koku görülür, rektumda açıldığında dışkı pus ve mukus içerir.

Kronik prostat iltihabı komplikasyonları

Kronik prostatit için, uzamış remisyon dönemleri ile dalga benzeri bir seyir karakteristir, bu süreçte prostattaki enflamasyon latent olarak ilerler veya aşırı zayıf semptomlarla kendini gösterir. Herhangi bir şey tarafından rahatsız edilmeyen hastalar genellikle tedaviyi keser ve sadece komplikasyonların gelişmesi ile tedavi edilir.

Kronik prostatit ile idrar yolu boyunca enfeksiyonun yayılması piyelonefrit ve sistit oluşumuna neden olur. Kronik prostatitin en sık görülen komplikasyonu, testislerin ve epididimisin (epididimorsit) iltihaplanması ve seminal veziküllerin (vesikülit) iltihaplanmasıdır. Bu hastalıkların sonucu genellikle kısırlıktır.

Prostatit teşhisi

Tipik bir klinik tablo akut ve kronik prostatit için tanı sürecini basitleştirir. Prostatit şüphesi varsa, prostatın prostat muayenesi zorunludur ve ürolog prostat bezinin salgılanmasını sağlar. Mikrofloranın duyarlılığı belirlenir (prostat sekresyonunun ekilmesi ve idrarın baklası).

Prostat bezinin prostat bezinin diğer hastalıklarından yapısal değişikliklerin (tümörler, kistler, adenomlar vb.) Ve prostatitin farklılaşmasının saptanması. Kısırlık gelişimini dışlamak veya onaylamak için bir spermogram sağlar.

Prostatit tedavisi

Akut prostatit tedavisi

Komplike olmayan akut prostatiti olan hastalar ürolog veya androlog polikliniklerinde tedaviye tabi tutulurlar. Salgılanan zehirlenmede, pürülan işlem yatışına dair şüphe gösterilmiştir. Akut prostatit hastaları antibakteriyel tedaviye tabi tutulur. Enfeksiyöz ajanın duyarlılığı dikkate alınarak preparasyonlar seçilir. Prostat dokusuna (siprofloksasin vb.) Iyi nüfuz edebilen yaygın olarak kullanılan antibiyotikler. Prostatik apsenin gelişmesi ile apse ait endoskopik transrektal veya transüretral açıklık yapılır.

Akut prostatit, kronik olarak belirgin bir eğilime sahip bir hastalıktır. Zamanında yeterli tedavi ile bile, hastaların yarısından fazlasında akut bir sürecin sonucu kronik prostatit haline gelir.

Kronik prostatit tedavisi

Her zaman değil, iyileşme sağlanabilir, ancak doktor tavsiyelerinin yeterli ve tutarlı bir şekilde tedavi edilmesi ve uygulanması ile prostatitin hoş olmayan semptomlarını ortadan kaldırmak ve uzun süreli bir remisyon elde etmek mümkündür.

Kronik prostatit tedavisi kapsamlı olmalıdır. Hasta uzun süreli antibakteriyel ilaçlar (4-8 hafta) için reçete edilir. Prostat masajı, fizyoterapi, bağışıklığın düzeltilmesi. Hastaya yaşam tarzı değişiklikleri için öneriler verilir.

 • Kronik prostatit tedavisinde antibakteriyel tedavi

Antibakteriyel ilaçların tipinin ve dozajının seçilmesi ve ayrıca tedavi sürecinin süresinin belirlenmesi ayrı ayrı gerçekleştirilir. İlaç, idrar kültürü sonuçlarına ve prostatın sekresyonuna dayanarak mikrofloranın duyarlılığına dayanılarak seçilir.

 • Kronik prostatit için prostat masajı

Prostat masajı, etkilenen organ üzerinde karmaşık bir etkiye sahiptir. Masaj sırasında, prostat bezinde biriken iltihaplı sır, kanallara sıkışır, daha sonra idrar yoluna girer ve vücuttan çıkarılır. Prosedür, prostattaki kan dolaşımını iyileştirir, bu da durgun fenomenleri en aza indirmeye yardımcı olur ve antibakteriyel ilaçların etkilenen organın dokusuna daha iyi nüfuz etmesini sağlar.

 • Kronik prostatit için fizyoterapi

Kan dolaşımını iyileştirmek için, lazer maruziyeti, ultrasonik dalgalar ve elektromanyetik salınımlar kullanılır. Fizyoterapik prosedürler uygulamak mümkün değilse, hastaya sıcak tıbbi mikro maskeler reçete edilir.

 • Kronik prostatit için immünokorez

Genel bağışıklığın azaltılması, genellikle kronik prostatit gelişme riskini artıran predispozan faktörlerden biridir. Ayrıca, tekrarlanan uzun süreli antibiyotik tedavisi ile bağışıklık bozuklukları daha da şiddetlenmektedir. Kronik, uzun süreli güncel bir prostatitle, immüno-düzeltici tedavinin taktiklerini seçmek için bir immünologun konsültasyonu gösterilir.

 • Kronik prostatit ile yaşam tarzını ve alışkanlıkları değiştirmek

Kronik prostatitli bir hastanın yaşam tarzındaki bazı değişikliklerin tanıtımı hem iyileştirici hem de önleyici bir ölçektir. Hasta uyku ve uyanıklık rejimini normalize etmeli, diyet rejimini ayarlamalı ve ılımlı fiziksel aktiviteye yol açmalıdır.

Prostat iltihabı

Prostatitin profilaksisi risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasını içerir. Hipotermiden, alternatif sedanter çalışmalardan ve fiziksel aktivite dönemlerinden düzenli olarak ve tamamen yemek yemekten kaçınmak gerekir. Kabızlık için laksatifler kullanılmalıdır. Prostatit önleyici tedbirlerden biri cinsel aktivitenin normalleşmesidir, çünkü aşırı cinsel aktivite ve cinsel yoksunluk prostatit gelişiminde risk faktörleridir. Ürolojik veya zührevi hastalığın belirtileri ortaya çıktığında, bir doktora zamanında başvurmanız gerekir.

Prostatit - erkeklerde işaretler, tedavi ve semptomlar

Prostatit, 30 yıl sonra erkeklerde en sık görülen ürolojik hastalıklardan biridir. Güçlü cinsiyetin her üyesi prostatitin ne olduğunu bilir ve herkes hoş olmayan bir hastalığın onu baypas edeceğini umar.

Prostatit prostat bezinin iltihaplanmasıdır, sadece ilaç yardımı ile değil aynı zamanda zaman içinde test edilen bazı halk ilaçlarıyla da tedavi edilir. Sırasıyla, prostat bezi veya prostat, mesane bölgesinde bulunan ve idrara çıkmayı kontrol eden ve spermi sıvı kıvamına veren özel bir sır salgılayan erkeklerde glandüler bir kas organıdır.

Kökenine bağlı olarak, hastalık, akut veya kronik seyrinin yapısında, bakteriyel veya bakteriyel olmayan olabilir. Akut prostatit çoğunlukla gram-negatif bakterilerden kaynaklanır, kolayca tanınır ve antibiyotiklerle tedavi edilir.

Prostatitin ana semptomları arasında ağrı, zorluk ve ağrılı idrara çıkma, cinsel işlev bozukluğu yer alır. Semptomatikler çok hoş değildir, bu nedenle ilk belirtiler bulunduğunda prostatit tedavisi gereklidir.

nedenleri

Prostatitin ana nedeni, küçük pelviste prostatın yeri tarafından büyük ölçüde kolaylaştırılan bezin içine enfeksiyonun girmesidir.

Prostatta enfeksiyonun ana yolları:

 • inen - enfeksiyon idrarla prostat bezine girer.
 • Artan - enfeksiyon, üretra tarafından prostat bezine girer.
 • hematojen - enfeksiyon, kan akışı ile prostat bezine girer.
 • Lenfojen - enfeksiyon, prostat bezine lenf akımıyla girer.

Erkeklerde prostatitin başlıca nedenleri ve risk faktörleri:

 • Hareketsiz yaşam tarzı, fiziksel aktivite eksikliği (prostat bezinde kan durgunluğu).
 • cinsel aktivite normal ritim ihlalleri - düzensiz cinsiyet, uzun süreli yoksunluk.
 • Çocukluk, ergenlik veya yetişkinlikte hipotermi (özellikle vücudun karşılık gelen kısmı).
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (klamidya, trichomoniasis, gardnerellez veya gonore).
 • Başka bir neden, küçük pelvisin dokularına ve organlarına travma olabilir.
 • Erkeklerde, erkeklerde ve erkeklerde bağışıklığın azaltılması.
 • Dengesiz gıda (kızartılmış, yağlı, tatlı yiyecekler diyetin% 70'idir). Aşırı alkol kullanımı.

Tüm bu koşullar hem mikropların prostat bezine nüfuz etmesine katkıda bulunabilir, hem de durgun süreçlere, kanın pelvik organlara verilmesinin bozulmasına neden olur ve bu da mikroorganizmaların sayısında ve enflamasyonun ilerlemesinde bir artışa yol açar. Bu bağlamda, prostatitin zamanında tedavi edilmesi gerekir, daha sonra komplikasyonlar sizi rahatsız etmeyecektir.

Erkeklerde prostatit belirtileri

Sık idrara çıkma ile idrara çıkma ve işlem sırasında keskin bir insizyon, vücut ısısında yükselme, perineal bölgede yanma, ağrılı dışkılama erkeklerde akut prostatitin ilk belirtileridir. Ayrıca bu klinik semptomatolojiye dikkat etmek gerekir:

 • aralıklı ve zor idrara çıkma;
 • ereksiyon mekanizmasının ihlali;
 • üretrada ve perine içinde yanma görünümü;
 • bağırsak hareketi için artan aciliyet;
 • üretradan boşaltım gerilmesi;
 • idrarda yüzen lifler;
 • uzun ereksiyon, hızlandırılmış boşalma;
 • silinmiş bir formda orgazm tezahürü;
 • genel vücut yorgunluğunda artış;
 • anksiyete, zihinsel depresyon;
 • Potansiyelde önemli bir azalma.

Kronik prostat iltihabında belirtilerin hiç ortaya çıkmayabileceğini ve ek belirtilerin eklendiğini belirtmek gerekir.

Prostat iltihabı belirtileri

Çoğu vakada, akut prostatit, ateş belirtileri ile birlikte 39-40 ° C, ateş ve titreme ile başlar. İşeme zor ve acı verici. Prostat şişmesi, idrarda akut bir gecikmeye neden olabilir. Ek olarak, kasık bölgelerine verilen perinedeki ağrılar oldukça parlaktır.

Kronik prostatit gelince, nadir durumlarda akut bir sürecin sonucu olur, ancak, kural olarak, silinmiş semptomatoloji ile birincil kronik prostatit gelişir. Akut kronik formdan farklı olarak, belirgin belirtiler olmaksızın, yani belirsiz semptomlar olmadan gizlidir.

Prostatitin alevlenmesi sırasında hastalar, perine ve anüste basınç hissi semptomları, sakrum, perine, rektum, kasık bölgesini veren ağrılı ağrıdan rahatsız olurlar.

Erkeklerde kronik prostatit belirtileri:

 • ereksiyonda belirgin bozulma;
 • azalmış libido;
 • idrar yaparken jetin zayıflaması;
 • perine, sakrum, rektumda ağrıyan ağrılar;
 • idrarda hoş olmayan duyumlar ve yanma;

Bazen hastalar prostat adenomunun varlığını ümit ederek prostat iltihabının belirtilerini ihmal ederler. Bu, hiçbir zaman tolere edilmemelidir, çünkü adenomanın tedavisi prostatitin nasıl tedavi edileceğinden temel olarak farklıdır.

etkileri

Prostatiti antibiyotik ve başka yollarla tedavi etmezseniz ne olur? Bu tür komplikasyonları bekliyorsunuz:

 • azalmış potens;
 • kısırlık;
 • perine bölgesinde tükenme ağrısı;
 • depresyon vb

Prostatitin etkilerini önlemek için, sağlığınıza daha fazla dikkat göstermeniz, bir ürologda zamanında taranması ve tedavi edilmesi gerekir.

Prostatit tedavisi

Salgılanan zehirlenmede, pürülan işlem yatışına dair şüphe gösterilmiştir. Komplike olmayan akut prostatiti olan hastalar ürolog veya androlog polikliniklerinde tedaviye tabi tutulurlar.

Prostatiti tedavi etmek için, birbirini sürekli olarak değiştiren özel olayların tümüne bağlı kalmanız gerekir. Bir prostatiti tedavi etmekten ziyade, ilk etapta atanan ya da atanan ilaçlar - antibiyotikler, özellikle de hastalığın bulaşıcı bir kökenine dair bir soru ise.

İlaç tedavisi, bu ilaçların atanmasından oluşur:

 • antibakteriyel ilaçlar - enfeksiyonu öldürmek için tedavi yapılır;
 • Anti-inflamatuar ilaçlar, bu hastalık için tipik olan inflamasyonu hafifletmek için kullanılır;
 • kan dolaşımını iyileştiren ilaçlar;
 • üretra spazmını rahatlatan ilaçlar;

Ek olarak sık sık reçete edilen prostat masajı. Hızlandırılmış bir iyileşmeyi ve ağrıda bir azalmayı teşvik eder. Geri bildirime göre, bu çok yararlı bir işlemdir. Ürogenital kanalın daralması ve prostatik adenomun çıkarılması durumunda cerrahların müdahalesi önerilmektedir.

Prostatit kompleksi nasıl tedavi edilir? Bunu yapmak için, tüm olası yöntemleri kullanın, belirtin:

 • diyet, yaşam tarzı değişikliği;
 • ilaç tedavisi;
 • fizyoterapötik prosedürler;
 • prostat masajı ve egzersiz terapisi;
 • semptomatik tedavi;
 • prostatit için halk ilaçları
 • Eşzamanlı patolojinin tedavisi;
 • psikoterapi.

Ayrıca prostatitin halk ilaçları ile tedavisinin sadece ana tedavi ile bağlantılı olarak iyi sonuçlar verdiğini unutmayın. Bu nedenle evde kendi kendine ilaç kullanmamanız tavsiye edilir.

Antibiyotiklerle tedavi

Antibiyotikler, akut ve kronik bakteriyel prostatit için, düşük semptomlu bir kursta bile ve prostatitin enfeksiyöz olmayan doğasında bir deney terapisi olarak bir test terapisi olarak gereklidir. Bu nedenle, bir tedaviye başlamadan önce, bir test yaptırmanız ve patojen tipini belirlemeniz gerekir.

Prostatitin ilaç tedavisi, geniş çapta çeşitli etki gösteren çeşitli antibiyotiklerin kullanımını içerir:

 1. Makrolidler (Zitrolide, Fromilid, Sumamed).
 2. Tetrasiklinler (Doksisiklin).
 3. Penisilinler (Amoksiklav, Augmentin, Flemoclav, Flemoxin Solutab).
 4. Sefalosporinler (Supraks, Sefotaksim, Kefadim, Cefspane).
 5. Florokinolonlar (Ciprinol, Ofloksin, Eleflox, Zanocin, Tavanic)

Tedavi rejiminin, bir antibiyotik kullanımının zincirin önde gelen bağlantılarından birini aldığı bir uzman tarafından kesinlikle reçete edildiğini hatırlamakta fayda vardır.

Evde prostatit nasıl tedavi edilir

Prostatitin evde tedavi edilmesi kronik formda önerilebilir. Bu durumda, halk ilaçları ile tedavi, vücudun genel direncini artırmaya ve ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir.

 1. 2-3 gram kuru, toz halindeki yumru kökleri alın, az miktarda su koyun, sonra 500 ml kaynar su dökün ve küçük bir ateşte 10 dakika kaynatın. Sonra 30 dakika ısrar edin, gergin ve yarım fincan için günde üç kez alın.
 2. Althea kökünden kaynatma - 40 gram 200 mililitre su ile doldurulur ve yarım saat kaynatılır, günde 3 kez 60 mililitre alınır.
 3. Propolis özü kötü değildir. 0.2 gram% 96 alkol içinde 40 gram propolis buharlaştırılarak elde edilir. 0.1 gram ekstrakt ve 2 gram kakao yağı mumları yapın ve bunları günde bir kez rektal yolla girin. Kurs süresi ayda kesintilerle 2-3 aydır.
 4. Kereviz - 20 gram 200 mililitre su ile doldurun ve 12 dakika kaynatın, günde 3 ila 4 kez 100 mililitre içilir.
 5. Bir yardımcı unsur olarak, halk hekimliği, bazı bitkilerden tohum kullanımını tavsiye eder. En kullanışlı olanı, kabak çekirdeğidir, çünkü vücudunuzu linoleik asit ve çinko ile zenginleştirir. Prostatit ile uzaklaşmaya karar verirseniz, haşhaş, susam ve ayçiçeği çekirdeği tohumlarını kullanın.

Ayrıca, halk ilaçları ile tedavi, alkolün tamamen reddi anlamına gelir.

Prostat iltihaplı mumlar

Prostatitin ilk aşamada tedavisi için evde kendinize yapabileceğiniz propolisli özel mumları kullanabilirsiniz.

Bunu yapmak için 50 g toprak propolis alın ve 50 mg% 96 etil alkol dökün. 2 hafta boyunca tenha bir yerde ısrar etmek, günlük çalkalamayı unutmayın. Dönemin sonunda, propolis infüzyonu, kahverengimsi sarı renk elde edilene ve balın kıvamına gelinceye kadar bir su banyosunda buharlaştırılır.

Paralel olarak, 20 g kakao yağı bir su banyosunda eritilir ve elde edilen 1 g propolis ile karıştırılır. Elde edilen kütlenin 10 rektal mumu yapılır ve bir buzdolabında depoya gönderilir. Her gün bir mum gece de rektal olarak enjekte edilir. Uygulama süresi 30-35 gündür. 30-60 gün arayla 3-4 arasında bir ara ile geçilmesi önerilir.

Prostatitin nedenleri, belirtileri ve semptomları

Prostatit nedir?

Prostatit, prostat adı verilen prostat bezinin iltihaplanmasıdır. Prostat bezi, erkek üreme organlarının ikincil bir parçasıdır. Mesane altında, boynunun etrafında bulunur. Gerçekte, üretranın prostattan geçtiği, yani prostatın, idrar tüpünün etrafında bulunduğudır. Bundan dolayı, prostat genişlediğinde idrar yolu sıkışır ve bu da idrarın geçişini engeller.

35 yaşın üstündeki erkeklerde prostat sıklıkla artar. Bu tipik bir fenomendir. 50 yaşın üstündeki erkeklerde görülen hastalıkların çoğu sadece genitoüriner sistemin bozulmasının bir sonucudur, yani prostat bezinin iltihaplanması sonucu oluşur. Daha fazla prostat bezinin, daha fazla idrarın bloke edileceği hatırlanmalıdır, böylece vücut bu idrarla giderek daha fazla zehirlenecektir.

Hastalık oldukça yaygındır ve erkeklerin% 80'inden fazlasında teşhis edilir, bunların yaklaşık% 30'u yaş grubunda 20 ila 40 yıl arasında tespit edilir. İstatistiksel çalışmalardan bahsedersek, her 10 hastada prostatitin tespit edildiğini söyleyebiliriz.

Prostatit nedenleri

Prostatitin nedenleri şöyledir:

Prostatitin ana nedeni, prostatta artışa yol açan kan dolaşımının ihlalidir. Kan dolaşımının ihlali nedeni, hareketsiz bir yaşam tarzının yanı sıra büyük bir ağırlıktır.

Prostatitin başka bir nedeni de enfeksiyondur. Genellikle bir enfeksiyon boğaz ağrısı, grip, tüberküloz komplikasyonlarının bir sonucu olarak, daha az sıklıkla gonore ya da üretrit sonucu olabilir.

Bakteriyel bir karakterin prostatının iltihaplanması, enfeksiyöz karşı hücrelerin prostat bezine kan, lenf yoluyla, korunmasız ilişki sırasında, başka bir deyişle vücudun biyolojik sıvıları yoluyla girmesiyle başlar. Bir kişinin cildinde veya hatta karın boşluğunun organlarında, örneğin bağırsakta kalıcı olarak bulunan çeşitli mikroorganizmalar, belirli koşullar altında hastalığın gelişimini tetikleyebilir.

Küçük pelvisin organlarına ve yumuşak dokularına yapılan yaralanmalar, dolaşımlarının ihlaline genellikle prostatite neden olur. Kural olarak, en önemlisi, işleri profesyonel tehlikelerle bağlantılı olan sürücülerle ilgilidir - sürekli titreşimler, titreme, perine kaslarına yük artışı.

Ayrıca, hastalığın gelişimi sık hipotermi ve düşük fiziksel aktivite, genitoüriner kürenin kronik hastalıklarının varlığı veya hormonal dengenin bozulması, gecikmiş idrara çıkma ve düzenli cinsel yaşam tarafından kolaylaştırılır.

Şiddetli cinsel aktivite ile, erkekler hızla sinir ve fiziksel yorgunluk alırlar, hormonal sistemin çalışması, seks bezlerinin salgılanması, güçte kademeli bir azalmaya yol açar, bozulur. En iyi yol, erkeklerin sağlığını ve cinsel ilişkiyi kesintiye uğratmaz.

Hareketsiz bir yaşam tarzı, endokrin, sinir ve kardiyovasküler sistemlerin çalışmasını etkiler. Pelvik konjestif kanlanmasının kötüleşmesi, anoksi prostat dokuları - Tüm bu sırayla prostatit gelişmesine sebebiyet verebilir patojenik mikroorganizmaların, büyüme ve üreme için açmaları. Bütün bu faktörler, enflamatuar sürecin oluşumunun temel nedeni değildir, fakat enfeksiyonun prostat içine girmesi için giriş kapıları olarak hizmet eder.

mikropların mikropların enfekte idrar prostat girmek dış üretral kanalı veya uydu-yer hattı, yukarı yükseltilir ise yukarı bağlantı türü - rektum veya üretra enflamasyonun varlığının genellikle prostat ikincil enfeksiyon nedenidir.

Prostatit gelişimi için predispozan faktör, kronik olan kabızlıktır. Dışkıda görülen sabit bozukluklar, prostatta iltihaba yol açabilir.

Bu hastalığın gelişimindeki son rol, bağışıklık sistemi tarafından oynanmaz. Çünkü kötü alışkanlıklar, duygusal sıkıntı, kötü beslenme, fiziksel yorgunluk, bağışıklık sistemini zayıflatır ve insan vücudu prostat bezinin iltihabı neden dahil çeşitli bulaşıcı ajanlara karşı savunmasız hale gelir.

Prostatitin nedenleri arasında, ürolojik enfeksiyonlar ve bazı ilerlemiş veneryal hastalıklar, örneğin gonore veya üretrit bulunmaktadır. Bronşit, bademcik iltihabı, tedavi edilmemiş çürük dişler gibi vücuttaki bu tür kronik hastalıklar bile bu hastalığın nedeni olabilir.

Prostatit belirtileri

Akut prostat iltihabı belirtileri keskin ve zayıf bir basınç ile birlikte vücut ısısı ve sık idrara çıkma artışıdır. Ayrıca prostatit bulguları, defekt sırasında rektumda perinenin ve ağrının yanmasıdır. Pürülan iltihaplanma aşamasında, apsenin kendiliğinden diseksiyonu ve idrar yolundan veya rektumdan irin çıkması olasıdır.

Kronik prostatitin bir işareti üretra ve perineumda yanma, defekasyon veya idrara çıkma eyleminin sonunda irin salınması, artan yorgunluk ve bedenin rahatsızlığıdır.

Prostatit, idrara çıkma zorluğu için çok tehlikelidir, bu da zamanında tedavi olmadığında idrarın akut tutulmasına neden olabilir.

Erkekler bir libido tam ya da kısmi azalma, hızlı boşalma, geceleri bazen ağrılı, uzamış ereksiyon olarak prostatit böyle dolaylı işaretleri, göz ardı edilmemelidir. Tüm bu semptomlar, komplikasyonsuz bir aşamada bile prostat bezinin iltihaplanması için tipiktir ve yeterli tedaviye uygundur.

Görünen hatta uzman olmayan belirtilerden bahsedersek, çoğu durumda, hastalar özellikle sabahları farkedilen ve idrardaki beyaz pul ve ipliklerin varlığında, idrar yolundan açık veya bazen pürülan akıntı olduğunu fark ederler.

Prostat iltihabı belirtileri

Akut formu. Birçok hastalık gibi, prostatit akut ve kronik olarak ayrılır. Genel semptomatoloji, hastalığın akut formunun ortaya çıkışı için karakteristiktir.

Hasta genel halsizlik geliştirir, bariz huzursuzluk

Genellikle vücut ısısında bir artış eşlik eder, baş ağrısı

Kural olarak, perinedeki ağrı açıkça belirgindir, inguinal bölgeyi kapsar ve idrar veya defekasyon sırasında güçlendirilir.

Mesanenin eksik boşaltılması nedeniyle rahatlama getirmeyen tuvalete gitme sıklığı hissi, hastaların artan sinirlilik ve sinir uyarımına yol açar. Ağır vakalarda akut idrar retansiyonu gelişir.

Kronik formu. Akut formdan farklı olarak, kronik prostatit formu asemptomatik seyreder ve latent olarak ilerler (belirgin karakteristik belirtiler olmadan). Klinik tablo genellikle hafif semptomlarla hastalar bariz rahatsızlık yeterince dikkat etmeyin ve gerekli son derece tehlikelidir prostat adenom, prostatitler belirtileri kafa karıştırıcı, tıbbi yardım aramak olarak görmediği, bulanık. Bu hastalıkları tedavi etme prensipleri, istenmeyen sonuçlarla olası komplikasyonlar gibi tamamen farklıdır.

Çoğunlukla, genel esenliğin bozulması, güç ve sinir bozuklukları ile ilgili sorunlar, erkekler yorgunluk ve dinlenmenin yokluğu için yazmaktadırlar, yani bir kişi hasta olduğunu ve tedaviye ihtiyacı olduğunu anlamak istemez. Bu hastalığın zamanında saptanmasında önemli bir rol, yıllık önleyici muayenelere sahip olup, en erken aşamalarda tanı koymanıza olanak tanır.

Prostatın enflamasyonunun kronik formu hızla geçmekte, perinumdaki hafif ağrılarda, kasık bölgesinde ve kasıkta eksprese edilmektedir. Kural olarak, cinsel ilişki süresi hem uzama yönünde hem de tam tersi yönde ve cinsel duyguların parlaklığına göre değişir. Üretradan, özellikle sabahları taburcu olur, ya da çıplak gözle idrarda beyaz pullar görülür.

enflamatuar süreç üretra daralmış lümen, orada işeme gerçeğine götürür beri, insanlar, ilk etapta dikkat etmelidir: İdrar akışı zayıf olur, başında veya sonunda bir damla idrar veya zorluk olabilir. Birçok hastada mesanenin eksik boşaltılması veya kontrolsüz idrar kaçağı hissi vardır.

Enflamatuar süreç sinir uçlarını irritatif olarak etkiler, özellikle geceleri, genellikle küçük porsiyonlarda hızlı idrara yol açar. Bütün bu belirtiler açıkça patolojik sürecin gelişimi hakkında konuşmak ve doktora acil tedavi gerektirir. Doğru tanıyı kurmak ve doğru tedaviyi atamak sadece bir uzman olabilir. Ne yazık ki, bu belirtiler prostat kanseri gibi korkunç bir hastalığı gizleyebilir.

Prostat bezinin iltihaplanma süreci, tedaviye başladığı zamanla, cinsel alanda ciddi ihlallere yol açmaz. Ancak, tedavinin yokluğunda, çoğu kez üreme çağındaki erkeklerde cinsel istek ve infertilite baskılarına neden olur. Tedavi edilmeyen prostatitin sık görülen komplikasyonları arasında, çeşitli ikincil idrar yolu enfeksiyonları izole edilir, kronik böbrek yetmezliği gelişebilir. Mesanenin taşları ve idrarın gelişmiş akut tutulumu daha az tehlikeli değildir.

Hastalık ilerler, mesaneyi kaplar - dolaşımın bozulmasına bağlı olarak, duvarların idrar ve sklerozun dışarı çıkma ihlali vardır, bu patolojik değişiklikler geri dönüşümsüzdür.

Akut ve kronik prostatit tedavisi

Prostatit gibi hastalık uzun zamandır bilinen ve her yaştan erkeklerde yaygın olmasına rağmen, tedavi edilmesi zor olabilir.

Akut prostatit tedavisi sırasında, bir kural olarak, hiçbir komplikasyon ortaya çıkmazsa, kronik prostatit düzeltmesi her zaman mümkün değildir. Ve bilim insanlarında prostat bezinin kronik iltihaplanmasının nasıl tedavi edileceğine dair birçok bakış açısı vardır.

Ancak, aşağıdaki paragraflarda uzmanların hiçbir anlaşmazlığı yoktur:

Tedavinin etkinliği doğrudan doğruya başlangıcına bağlıdır.

Terapi, bireysel hastanın tüm spesifik sağlık koşullarını dikkate alarak bir kompleks halinde yapılmalıdır. Patolojinin gelişmesine yol açan sebebin hesaplanması son derece önemlidir.

Tek ilaç ve tedavi taktiği yok. Bir hastaya ne yardımcı oldu, ikincisi zarar verebilir.

Kendini teşhis ve kendi kendine tedavi kesinlikle yasaktır.

Akut bakteriyel prostatit tedavisi

Akut bakteriyel prostatitin tedavisi doğrudan hastalığın semptomlarının ne kadar belirgin olduğuna bağlıdır. Bazen hastanın durumu, vücudun zehirlenmesiyle ortaya çıkan aşırı derecede zordur.

Hastalığı keskin bir şekilde tezahür ettirir, keskin bir şekilde vücut ısısını artırır, pelvik bölgede ağrı, belde, perinumda ağrı vardır. Bulantı ve kusmayı takmak, mesanenin kesilmesi, yanma hissi, vb. Ile ilgili bir ihlalin ihlali mümkündür. Böyle bir durum komplikasyonları nedeniyle tehlikelidir. Bakteriyel enfeksiyonun olası eklenmesi, prostatik apsenin gelişimi, septisemi ve septikozemi. Daha sıklıkla komplikasyonlar halihazırda var olan kronik hastalıkların, örneğin diyabetes mellitusun varlığına karşı ortaya çıkmaktadır.

Hastalık akut ise, bir erkeğin ürolojik profil bölümünde hastanede yatması zorunludur. Bu mümkün değilse, hasta genel cerrahi bölümünde tanımlanır.

Akut prostatitli hastaları yönetmek için genel bir tedavi stratejisi vardır:

Yatak istirahatına uygunluk.

Antibakteriyel ilaçların amacı.

Prostat bir sırrı elde etmek için bile bir prostat masajının yasaklanması. Yasak, sepsis gelişimi için yüksek riskten kaynaklanır.

İlaçların amacı kan mikrosirkülasyonunu normalleştirmeyi, akışkanlığını ve viskozitesini arttırmayı amaçlamaktadır. Bunun için Detralex, Pentoxifylline, Cavinton, Trental gibi intravenöz ilaçlar uygulanır. Bu ilaçların etkisine bağlı olarak, lenf ve venöz kanın iltihaplı bezden dışarı çıkmasına, toksik belirtilerin azaltılmasına ve çürüme ürünlerinin vücuttan çıkarılmasına olanak sağlanır.

Oral NSAID: Ketoprofen, İndometasin, İbuprofen, Piroksikam. Ağrılı hisleri azaltmak için reçete edilirler.

Nimesil, Naise, Tempalgin, Ketanov gibi diğer analjeziklerin kullanılması mümkündür. Ağrıyı azaltmanın yanı sıra, bu ilaçlar bir dereceye kadar iltihabı ortadan kaldırır. Onların uygulamalarında, ürologlar ve androloglar inflamasyonu azaltmak için analjezik bir etki sağlamak için yaygın olarak rektal fitiller kullanırlar. Tabletli preparatlarla aynı içerikleri içerirler, ancak lokal uygulamadan dolayı etki arttırılır. Propolisli prostatit mumlarını kullanabilirsiniz.

hastanın şiddetli zehirlenme hastası ise, reolojik çözeltiler, örneğin, Hemodez veya Neokompensan yanında arındırma maddeleri ve elektrolitler, giriş göstermektedir arasında Disol çözeltiler Trisol, Laktosol, Ringer çözeltisi, ilave glükoz ile, potasyum klorür çözeltisi bulunmaktadır.

Mesanenin kendiliğinden boşaltılamaması veya prostat apsesinin oluşma olasılığının bulunmaması durumunda operasyonel müdahale gereklidir.

Bakteriyel prostatit tedavisi için antibiyotik kullanımı zorunludur. Hastalık akut olarak başlarsa, zehirlenme belirtileri vardır, daha sonra antibakteriyel ilaçlar en kısa sürede reçete edilir, bu durumda bakteriyel flora için yapılan testlerin sonuçlarının beklenmesi uygun değildir ve tehlikelidir.

İlaçlar, florokinolonlar grubundan seçilir. Levofloksasin, Ofloksasin, Siprofloksasin (Ciprobai, Cyprobel) olabilir. Benzer ampirik tedavi, florokinolonların bakterilere karşı aktiviteye sahip olmasından kaynaklanmaktadır, en yaygın provoke prostatit, gram-negatif patojen flora ve enterokoklardır. Ek olarak, fluorokinolonlar, gram-pozitif ve anaerobik bakterilerin yanı sıra klamidya gibi atipik enfeksiyöz ajanlar üzerinde zararlı bir etkiye sahiptir. Bakterilerin protein metabolizmasının metabolik süreçlerine girerek, antibiyotik, mikroorganizmanın ölümüne yol açan çekirdeğini yok eder.

Yine de, birkaç bilim adamı, analizlerin sonuçları elde edilene kadar florokinolonların atanmasına karşıdır. Bakteriyel prostatitin bir Koch stickinden kaynaklanması durumunda, bunun stabilitesine, mutasyonlarına ve kurtulmak çok zor olan yeni, daha patojen bir flora oluşumuna yol açacağına işaret ederler. Bu nedenle vücutta tüberküloz bakterisi olmadığından emin olmak önemlidir.

Florokinolonlar, Koch'ın değneğiyle savaşmaya yardımcı olurlar, ancak sadece diğer anti-tüberküloz ilaçları kullanarak kapsamlı bir tedavinin bir parçası olarak reçete edilirlerse. Her türlü tüberkülozun tedavisinde florokinolonlar da DSÖ tarafından önerilmektedir.

Ayrıca, bu ilaçlar prostat iltihabının tedavisinde çok etkilidirler, çünkü prostat bezinin dokularına ve seminal veziküllere hızlıca nüfuz edebilmekte ve yüksek konsantrasyonlarda birikmektedirler. Terapötik etki, iltihaplı durumda prostatın çok yüksek bir geçirgenliğe sahip olması gerçeği ile de arttırılır.

hastalığın klinik resme bağlı olarak, fluorokuinolonlar damardan veya kas içi enjeksiyon olarak tayin edilebilir. Karaciğer ve böbreklerde ihlali durumunda yan etki riski 3-17% 'dir. Ancak hastaların çoğunda sindirim süreçlerin bir ihlali şikayet ve merkezi sinir sisteminin belirli bozuklukları yaşamaya. Hedef Fluorokinolonların bu seyrek komplikasyonu tamamı ve onlar vakaların fazla 1% meydana - kan şekeri seviyelerinde düşme, fotosensitivite gelişmesi, kalp ritm bozuklukları (ultraviyole cildin duyarlılığını artmış).

laboratuvar sonuçları elde edilecek olduğunda tespit uyarıcı iltihabı florokinolonlara bir hassasiyete sahip ise, terapötik düzeni düzeltilebilir. ilaçların bu gruba değiştirilmesi hastanın durumunun alımı başlangıcından itibaren 24-48 saat artmadı durumunda konu olan, ya da bunları tolere değilse. Bu durumda tercih edilen ilaçlar makrolitten haline gelmektedir (azitromisin, Sumamed) Trimetoprim, Doksisiklin, sefalosporin grubu antibiyotikler (cefepime, Sefotaksim, Kefzol, sefazolin, sefpirom).

İlacın başlamasından itibaren 14 gün sonra iyileşme olmazsa, tedavi rejimi tekrar ayarlanmalıdır.

Önde gelen Rus ve yabancı ürologların tedavi zamanlaması konusunda ortak bir bakış açısı vardır. 14-30 günden az sürmeyeceğini iddia ediyorlar. Antibakteriyel ilaçların alınmasından sonra, prostatın ultrasonu ile tekrarlanan derinlemesine bir tanı ve prostat bezinin bir bakteri kültürüne salgılanması başarısız olmaksızın gerçekleştirilmelidir. Tespit edilen mikroflora alınan ilaçlar yardımıyla kontrol edilebiliyorsa ve hasta kendini iyi hissediyorsa, tedavi 14-30 gün daha uzar. Sonuç olarak, toplam antibiyotik süresi bir aydan ikiye çıkar. Enflamasyon tamamen ortadan kaldırılamadığında, tedavi taktiklerini değiştirmek tavsiye edilir.

Şiddetli hastalıkları olan hastalar yoğun bakım ünitesinde yatmaktadır.

Kronik prostatit tedavisi

Kronik prostatit tedavisi direkt olarak hastalığın evresine bağlıdır. Hastalık kötüleşirse, tedavi akut bakteriyel prostatit tedavisine benzerdir.

Hastalık remisyondayken, adam aşağıdaki semptomları deneyimleyecektir:

Küçük ağrı nadiren görülür, ancak düzenli olarak;

Genital bölgede prostat, lumbosakral bölge bölgesinde ağırlık hissi;

Bazı durumlarda, disurik bozukluklar ile ilişkilidir: idrara çıkma isteğinin artması, mesanenin boşaltılması sırasında rezi, vb.

Belki de psikolojik stresin kötüleşmesi, cinsel başarısızlıkların ortaya çıktığı depresif duygudurumlar.

Kronik inflamasyon tedavisinde birtakım çelişkiler vardır. Bilim adamları henüz antibiyotiklerin reçete edilip edilmeyeceği konusunda mutabakata varmamışlardır ya da buna gerek yoktur. Antibakteriyel ilaçlar almakta ısrar eden uzmanlar, analiz için alınan sırtaki bakteriyel floranın kolayca elde edilemeyeceğine inanırlar.

Bir diğeri, çoğu bilim adamı, antibiyotiğin sadece bakteriyel flora izole edildiğinde alınması gerektiğini gösterir. Antibakteriyel ajan belirtisi olmayan abakteriyel prostatit tedavi edilmez.

Hastalar için aşağıdaki taktikleri önerirler:

NSAID'lerin ders alımı.

Lenf çıkışını normalleştirmek ve vücuttaki kanın mikrosirkülasyonunu iyileştirmek için fonların atanması.

Uyuşturucu, immünomodülatörler. Timolin, Vitaprost, T aktivin, timosin: Bu gibi bir araç olabilir. Kan dolaşımını normale, pıhtı oluşumu riskini azaltmak, lökosit atlama ortadan kaldırmak, prostat dokusu ile şişme çıkarın ve Prostatilen Vitaprost yardımcı olur. Bu etkiler etkileri İmmünmodülatör paralel olarak elde edilir, bu nedenle belirlenen bu iki fon ürologlar daha sık pratik. Buna ek olarak, araştırma verileri O hastaların (hastaların% 97) çoğunda Vitaprost prostatilen ve ağrıyı çekerken 3,2 kez daha az belirgin hale belirtiyor Profesör Tkachuk VN yürütülen vardır. idrar bozuklukları 3,1 kat azaldı. Aynı zamanda rektal fitil formunda ilaç konunun çok uygun formudur. Bu hatta hastaneye değildi bu hastalar için onları atamak için izin verir. Tedavinin gidişatı 21 ila 30 gün arasında olmalıdır.

Ereksiyon ile ilgili sorunları gidermek için antidepresan ve sedatif kullanımı endikedir.

, Pelvik kasları güçlendirmek düzenli egzersiz yardım etmek kan dolaşımını normale. fiziksel terapi hazırlanmış seti özel olarak ise çok iyi olur.. Iyi bir etki fizyoterapi sağlamaktadır - Bu çok etkilidir vb Rektal elektroforezi, transrektal mikrodalga hipertermi, UHF, manyeto-lazer tedavisi, bu tedaviler pelvik ağrı sendromu kurtulmak için yardımcı olur.

Kronik prostatit tedavisinin somut bir örneği

Kronik prostatit tedavisi uzun bir süreçtir ve entegre bir yaklaşım gerektirir. Ardından, bu hastalıktan kurtulma yöntemi sunulacaktır. Tıbbi tavsiye olmadan uygulamayı bağımsız olarak uygulayın, yapmamalı. Gerçek şu ki, böyle bir tedavi ancak hastaya konjestif prostatit teşhisi konulduğunda, yani enfeksiyon olasılığının dışlanması durumunda etkili olacaktır. Prostat bezinin salgılanması, kalitatif epitel tabakasının çıkarılması (vakaların% 10-15'inde infeksiyöz prostatit teşhisi konulur) ile kalitatif bir tanı koyduktan sonra bundan emin olabilirsiniz.

Bu durgun prostatitin antibiyotik tedavisi gerektirmediğini hatırlamak önemlidir. Prostat bezinin iltihabı enfeksiyöz bir doğaya sahip olduğunda, prostatit için antibiyotikler.

Kronik konjestif prostatit çoğunlukla hekimler tarafından rektal masaj yöntemi ile tedavi edilir. Yürütülmesinin anlamı, kanın mikro dolaşımını iyileştirmeye, metabolik süreçlerin normalleşmesine, durgun fenomenlerin ortadan kaldırılmasına indirgenir. Bununla birlikte, bu teknik genellikle hastalara sadece fiziksel değil aynı zamanda psikolojik rahatsızlık da verir. Bu nedenle, erkekler kasten doktor ziyaretini geciktirir ve hastalığın seyrini ağırlaştırır.

Aşağıda sunulan teknik prostat rektal parmak masajı olmadan durgun prostatit kurtulmak için izin verir.

Kronik prostatit tedavisi planı

Terapiye başlamak için önceden hazırlanmanız gerekir, bunun için satın almanız gerekir:

İntramüsküler enjeksiyon ve enjeksiyon için su için ilaç Prostatilen. Tam kurs, ilacın iki paketini gerektirecektir.

Akustik Terapi Aparatı.

Rektal fitiller şeklinde Vitaprost. Bir paket için yeterli olacaktır.

Wobenzym - tabletler 90 adettir. Tedavinin tam akışı 2 tam paket ve üçüncü çeyreğin bir çeyreğini gerektirecektir.

Kapsüllenmiş beş E vitamini - Viardo paketi.

Tabletlerde Spemane - paketleme.

Vitafon aparatı hakkında önceden rezervasyon yaptırmak gereklidir. Bu cihaz, doktorun parmağını, prostat bezinin masajı sırasında kullandığı ve anal açıklığa yerleştirdiği parmağın yerini alacak. Cihazın herhangi bir yere yerleştirilmesine gerek yoktur, terapötik etki prostat bezindeki akustik dalgaların etkisi ile sağlanır. Dışarıdan uygulanır.

Fiyat gelince, ortalama olarak, 1500 ruble. Ancak, harcanan zaman, cihazı yıllarca kullanmak mümkün olacaktır. Kronik prostatitin alevlenmesi sırasında inflamasyonu ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Cihaz kullanım talimatlarına eşlik eder. Cihazın kullanımı sırasında yönlendirilmelidir.

Dikkat lütfen! Tamamen bireysel olmasına rağmen önemli bir uyarı var. Talimatlar, cihazı kullanmanın ilk yedi günü sırasında, etkinin arttırılması için midenin iyot ile bulaşması gerektiğini söylemektedir. Uygulamada, vücut için böyle bir miktar iyotun aşırı olduğu ve böbreklerde kusma ve ağrı ile zehirlenmesine yol açtığı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, istenmeyen semptomlar varsa, iyotu reddetmek en iyisidir.

İlaçlar nasıl alınır?

Tedavi, tüm bileşenlerin satın alındığı gün başlar:

Prostatilen günde 1 kez kalçaya enjekte edilir. Bu şekilde boşanmak gereklidir: İlacın 2 ampulü için 1-2 ml su alınır. Enjeksiyonlar çok acı veriyorsa, Novokain'de üreyebilirsiniz. Enjeksiyonlar dersi - 10 gün.

Spemane günde 2 kez 2 tablet almalıdır. Tedavinin tam süresi 25 gündür, eğer 100 tabletin ambalajını hesaba katarsanız, tamamen geçer.

Wobenzym günde 3 kez 3 tablet alır. Bu yemekten 40 dakika önce yapılmalıdır. Tam tedavi süresi 10 gündür. Gerekli olacak tablet sayısı gelince: bir paket 40 adet, yani, 2 tam paket ve 10 parça daha gerekiyor. Eczacıdan ayrı olarak satmalarını isteyebilirsiniz, birçoğu buluşmaya gider. Eğer reddettiyseniz, kendinizi 2 paketle sınırlayabilirsiniz, çünkü ilaç oldukça pahalıdır. 10, ama 9 gün içersen, o zaman korkunç bir şey olmaz.

Viardo 20 gün boyunca yemek sırasında 5 kapsül alır.

Geceleri, 1 Vitaprost mum eklemeniz gerekir. Bağırsaklar daha önce temizlenmiş ise mükemmel. Kurs 10 gündür.

Vitafon kullanım talimatlarına göre kullanılmalıdır. 2 ila 3 seans akustik tedaviden geçirilmesi tavsiye edilir. Bu durumda, seansın ortasında kronik prostatitin alevlenmesi hissedilirken tedaviyi durdurmayın. Olması gerektiği gibi, bu kuraldır. Kurs kurtarma ile sona erecek.

Önerilen programdan sapmadığınız takdirde, hastalıktan uzun süre kurtulmak mümkün olacaktır. Ancak, alkol almayı kesmelisiniz. Aynı zamanda, cinsel yaşam sonuna kadar devam edecek.

Tedavi sırasında prostatın hipotermisini tolere etmek mümkün değildir, bu nedenle pantolonlar sıcak ve ceket uzun olmalıdır. Yaz aylarında soğuk suda yüzmekten kaçınmak gerekir.

Kan mikro sirkülasyonunu iyileştirmek, durgun süreçlerden kurtulmak için mümkün olduğunca hareket etmelisiniz. Bunu yapmak için, sedanter yaşam tarzını terk edin, koşmaya başla, yürüyün.

Konjestif prostatit tedavisinin şemaları çoktur ve her uygulayıcı ürolog tekniğini kullanır. Kural olarak, hepsi etkilidir, ana şey prostat bezinde enfeksiyonun olmadığını doğrulamaktır. Bu durumda, başarı garanti edilir.

Prostatit tedavisi hakkında bazı soruların cevapları

Prostatiti tedavi etmezseniz ne olur? Özel tedavi olmaksızın herhangi bir akut prostatit her zaman kronik bir form haline gelir. Ancak her halükarda tedavi olmaksızın, hem akut hem de kronik prostatit, prostat abse, sistit, piyelonefrit, vesiculitis ve hatta prostat adenoma neden olabilir. Ve biraz sonra, çok zor, uzun ve pahalı tedavi edilecek iktidarsızlık ve infertilite olacaktır.

Prostatitin otlar ile tedavi edilmesi mümkün mü? Belki. John's wort, meyan kökü, ekinezya, goldenrod gibi bitkiler olabilir. Bu bitkilerin bileşimi, asemptomatik akışa ait bakteriyel olmayan prostatit ile yardımcı olan bileşenleri içerir. Belki de bu bitkilerin özleri olan kompozisyonda rektal fitillerin edinilmesi.

Kronik prostatit ne zaman prostatın rektal masajını yapmak gerekiyor? Bu prosedürden yurtdışında ürolojik kliniklerin ezici çoğunluğu, daha etkili olan fizyoterapötik tedavi lehine reddetti. Buna ek olarak, bu rektal masaj fizyolojik ve psikolojik rahatsızlığa neden olur, sadece prostatın alt kısmında çalışmanıza izin verir. Yine de, Rusya'da ürologların ezici çoğunluğu bu tekniği uyguluyor.

Hirdoterapi, akupunktur yardımcı olur mu? Enerji alanları ve noktaları üzerindeki etki teorisini dikkate alırsak, bu yöntemin işe yarayacağını söyleyebiliriz. Ancak, etkinliği haklı göstermek için atıfta bulunulabilecek çalışmalar mevcut değildir. Söylenebilecek tek şey ağrıda hafif bir azalma ve idrara çıkma bozukluğunun azalmasıdır. Hirudoterapi, prostat dokusundan ödemlerin giderilmesine, vücutta mikrodolaşımın normalleşmesine, iltihaplanmanın azaltılmasına yardımcı olur. VA Savinov ve MI Kuznetsov'a göre bu, sülüklerin tükürüklerinde bulunan enzimler sayesinde mümkündür. Bununla birlikte, geleneksel olmayan herhangi bir tedavi yöntemi, ilgili hekim ile anlaşılmalıdır. Devam eden geleneksel terapi ile yerini alamazlar.

Kronik prostatit prostat kanserini tahrik edebilir mi? Prostat kanserinin prostat iltihabının nedeni olduğu söylenebilir. Prostat bezinin iltihaplanması, üretral darlık, prostat apsesi, organ sklerozu gibi komplikasyonlara neden olur. Onkolojiye gelince, böyle bir veri yoktur. Ancak, bir erkeğe prostatit teşhisi konulursa, formundan bağımsız olarak, ürolog tarafından düzenli olarak muayene edilmeli ve gerekirse tedavi edilmelidir.

Önleyici tedbirler

Kronik prostatitin önlenmesine yönelik önlemler öncelikle ağırlığını önlemeyi amaçlamaktadır. Bunun zaten gerçekleşmiş olması durumunda, iltihap mümkün olan en kısa zamanda kaldırılmalıdır.

Nüks riskini en aza indirmek için, aşağıdaki olumsuz faktörlerin etkisini tamamen terk etmek veya en aza indirmek için gereklidir:

Alkol tüketimi. Bu, tamamen vazgeçmeniz gerektiği anlamına gelmez, ancak kendinizi sınırlandırmanız gerekir. Kimse bir bardak kırmızı şarabı yasaklamaz, ama bütün bir şişeyi içmeye değmez.

Sigara. Prostat bezi, zayıf kan akımı nedeniyle sürekli oksijen soluması yaşayan organdır. Tütün dumanını teneffüs ederken, kan damarlarının spazmı vardır ve kanın mikrosirkülasyonu daha da bozulur. Ayrıca, tüm sigara içenler er ya da geç yüksek tansiyondan zarar göreceklerdir.

Hareket eksikliği. Kendinizi koltuğunuzdan koparmaya ve hareket etmeye başlamaya zorlamalısınız.

Stres. Gün boyunca alınan tüm olumsuz düşüncelerinizi aklınızdan çıkarmayı öğrenmelisiniz. Bu durumda aile en iyi antidepresan olacak. Akrabaların yakınında düzenlenen hafta sonları herhangi bir yatıştırıcının yerini alacak.

Aşırı soğuma, soğuk algınlığı. Bu negatif faktörler prostat bezini doğrudan etkiler. Bir araba varsa, koltuğun ısıtıldığından emin olmak için dikkatli olunmalıdır.

Fiziksel tükenme, hareket eksikliğinden daha az tehlikeli değildir. Vücut buna hazır değilse, ağırlığı kaldırmayın.

Erkek sağlığını güçlendirecek çeşitli öneriler de vardır:

Fiziksel aktivite. Jimnastik yapmak için sabah saatlerinden en az 10 dakika önce vermelisiniz. Eğitimde ağır egzersizlere ihtiyaç yoktur. Durmaksızın kanı dağıtmak için kolay bir jimnastik olsun. Aynı kural, sedanter çalışma için de geçerlidir.

Kontrast duş da sağlığınızı iyileştirmek için mükemmel bir yoldur. Cinsel ilişkiden önce onu almak çok etkilidir. Ve suyun tüm vücuda ve prostat bezine olan etkisi önemlidir. Bu konuda hamamı ziyaret etmek yararlıdır. Ancak buhar odasını hemen buzlu su dökmeyin - sadece zarar verir.

Gıdaya gelince, diyetinizdeki çiğ kabak çekirdeği, bal, sarımsak, kuru erik, maydanoz, ceviz ekmelisiniz.

Özellikle turşu ürünleri, özellikle sirke - mayonez, ketçap, turşu, turşu, vb eklenmesi ile farklı soslar için geçerlidir.

Cinsel yaşam iyi ayarlanmalıdır. Çok tatsız seks eylemleri, gerçekleşmemiş ereksiyonlar çok zararlıdır. Durağan sekresyonlardan kurtulmak, uzun süre durgun bir prostatit tedavisinden daha iyidir.