Ana
Güç kaynağı

Prostat kanserinin prognozu. Prostat kanseri ile kaç kişi yaşıyor?

Bugün, prostatın habis tümörleri arasında, doktorlar beş derece prostat kanseri ayırmaktadır. Tümör araştırmaları sırasında, onkologlar sadece tanıyı doğru bir şekilde teşhis etmekle kalmaz, aynı zamanda tedavi için öngörüleri de formüle eder ve etkili terapötik taktikleri seçer.

Prostat bezinin hemen hemen tüm malign neoplazmaları, bu bez alanının dışına yayılmadan önce tespit edilir. Bu durumda Hastalık son aşamada tespit edilmezse, hastaların yüzde 99'u 5 yıldan fazla yaşayabilir.. Tabii ki, eğer bu tümör zaten diğer organlara metastaz yapmışsa, sağkalım prognozu önemli ölçüde kötüleşmektedir.

Tedaviden bir yıl sonra, prostat kanseri tekrar kendini hissettirdi, sonra bir nüks meydana geldi. Genellikle, hastalık prostat bezinde tekrarlanır, ancak bazen diğer organlara veya kemiklere yayılır. Kural olarak, relaps daha önce orijinal tümörün tedavisinde kullanılmamış olan diğer yöntemlerle tedavi edilir.

Prostat kanserinin prognozu ve tedavisi

Kanserin 3. ya da 4. evresinde metastaz saptanması durumunda, öngörülen hallerde daha ağır tedavi gereklidir.

Metastazları saptamada tedavi yöntemleri

 • Hormonal tedavi reçete ederken, prostat bezi ve bölgesel lenf düğümleri uzaktan ışınlama.
 • İlaç veya cerrahi kastrasyon. İlk durumda ilaç kesildikten sonra ters etki olacaktır.
 • Erken bir aşamada metastaz varlığında, kanserler kemoterapi ekleyebilir.

Kemiklerde veya pelvik bölgenin ötesinde iç organlarda bulunan metastazlı ileri kanser formu ile semptomatik tedavi önerilmektedir. Radyasyon ve hormon tedavisi genellikle hastaların ömrünü uzatmak için kullanılır.

Tedavinin prognozu doğrudan tümör saldırganlığı indeksine, onkolojik sürecin derecesine ve etkili terapinin seçimine bağlı olacaktır.

Prostat kanseri 1. derece prognozu

Görsel ile muayene ve bir röntgen bir tümör tespit edemez. Glandüler hiperplazi için cerrahi müdahale sırasında alınan doku örneklerinde kanser hücreleri bulunur. Ayrıca biyopsi ile de saptanabilirler, bunun nedeni kandaki prostat spesifik antijen içeriğinin artmasıdır.

 • Kanser hücreleri dokunun yüzde beşinden daha azında bulunursa, Gleason skorunda yediden daha düşük bir puan verilir.
 • Bu tür hücreler, dokunun yüzde beşinden daha fazlasında bulunursa, bir tahmin yediden büyüktür.
 • Kanser hücreleri, delme yöntemiyle alınan dokuda bulunabilir.

Bu aşamada, kanser izole edilir, hastalık sadece prostat bezinde lokalize edilir. Tümör dokuya nüfuz etmeden sadece organın yüzeyinde büyür. 10 yıl hayatta kalma oranı yüksektir - yaklaşık yüzde 95-100.

Oluşan tümör problanabilir, salgı bezi çevresinde büyüyen kapsül alanının ötesine gitmez.

 • Neoplazm bezin bir yarısının yüzde 50'sinden daha azını alabilir.
 • Bezin yüzde 50'den fazlasını kaplar.
 • Prostat bezinin iki yarısında bulunur.

İkinci aşamada, kanser izole edilir, tümör bezin içine derinlemesine nüfuz ederken, bezinde lokalize edilir. 10 yıl boyunca hayatta kalma oranı 60'tır.

Bu durumda ameliyat olmadan yapamaz, ışınlama ve hormonal tedavi. Tedavi, malign sürecin büyümesini azaltmayı ve ağrılı semptomları hafifletmeyi amaçlamaktadır. Etkin bir tedavi seçerken onkologlar organizmanın bireysel özelliklerini dikkate alırlar.

Sağkalımın prognozu, hastalığın evresine ve tümör tipine bağlı olacaktır. Ne yazık ki, üçüncü aşamada bu tahmin elverişsizdir, 5 yıl boyunca hayatta kalma oranı 50-60'dır.

Tamamen ortadan kaldırmak hastalıkların gelişimi imkansız. Kanseri erken dönemde belirlemek için, 45 yıldan sonra yılda bir kez önleyici kontrol yaptırılması önerilir. Böylece başarılı bir tedavi şansı yakalayabilirsiniz. Tarama, bezin rektal muayenesi, ultrason ve PSA'nın saptanmasını içerir.

Üçüncü aşamada hastalık bölgesel lenf düğümlerine de yayılan pelvik organlara metastaz verir.. Ortalama hayatta kalma oranı yüzde 60'ın altındadır.

4. ve 5. Derecede Prostat Kanserinin Prognozu

Hastalığın gelişiminin 4. ve 5. evrelerinde, metastazlar birkaç gün içinde çok hızlı bir şekilde kendini gösterir ve bu belki de kanserin tek klinik belirtisidir.

Malign hücreler kan ve lenfatik sisteme yayılır. Hipogastrik, iliak ve obturatif lenf düğümlerinin bir yenilgi vardır. Metastazların çoğalması nedeniyle, cinsel organların ve alt ekstremitelerin şişmesi gözlenebilir. Metastazlar kemik dokusuna nüfuz ederse, kanserin varlığına işaret eden şiddetli ağrı ortaya çıkar. Genellikle kalça, kranial, pelvik, vertebral ve kosta kemikleri etkilenir.

Metastazlar iç organları etkilediğinde, adrenal bezler, karaciğer ve akciğerler ilk acı çekenlerdir.

Yanlış tedavi seçilirse, sağkalım oranı 50 ila 5 yıldan azdır.

Sonuç

Bir erkeğin dördüncü veya beşinci derecede prostat kanseri teşhisi konması durumunda, yaşam beklentisi ile ilgili prognoz son derece elverişsizdir. Hastayı modern tıbbi yöntemlerle tamamen tedavi etmek mümkün değildir.

Yaşam beklentisi, hastalığın gelişim aşaması ve tedavisinin seyri ile belirlenecektir. Kanser ne kadar erken teşhis edilirse, tam ya da kısmi iyileşme şansı o kadar artar.

Kanser gelişimi sırasında yakın ve uzak organlarda metastaz gelişirse, hastalığı tedavi etmek ve kontrol etmek çok daha zordur.

Prostat kanseri varlığında hayatta kalma için ne gibi bir prognoz

Erkekler arasındaki en yaygın malign hastalık prostat kanseridir. 45 yaşına ulaştıktan sonra hastalık teşhis edilir. Hastalığın gelişme doruğuna 65-70 yaşlarında ulaşılır. Patojenik hücreler oldukça yavaş büyür, bu nedenle karakteristik bir semptomatoloji olmayabilir.

semptomlar

Prostat bezinin onkolojisinin varlığında prognoz farklıdır. Her şey tedavi aşamasına ve tedavi sürecinin başlangıcına bağlıdır. Hastalığın varlığını zamanında tespit etmek için, bu tür karakteristik belirtilere dikkat edin:

 1. Geceleri, hasta idrara çıkma konusunda yoğun bir dürtü hisseder. Erkekler, jelin baskısı, işeme sırasında olası kesintileri bir rahatsızlık bildirir. Arzuları gündüz artıyor, aynı zamanda 10 - 20 kez uzanıyor.
 2. İdrar tam olarak serbest bırakılmaz.
 3. İdrarın geçişi sırasında, hasta tatsız hislerden, şiddetli yanıklardan muzdariptir.
 4. Hoş olmayan duyular, ağrı anüste lokalizedir.

Erkekler cinsel alandaki değişiklikleri gözlemler. Bu, ereksiyon ile ilgili zorlukların olduğu, iktidarsızlığı için geçerlidir. Diğer bir karakteristik semptom hemospermidir. Bu durumda, spermde kan bulunur.

Boşalma ile adam acı verir.

Tümör büyüdükçe, üreterde daha fazla bastırır, böylece yaşar. Bu sırada hasta oldukça hoş olmayan belirtilerle karşılaşır:

 • idrar atılımının aralıklı karakteri;
 • boşalma son derece tatsız, acı verici duygular verir;
 • İdrar damlar.

Dahası, neoplazma üreteri küçültür, hasta tuvalete kendi başına gitmez. İdrar böylece durgunlaşır. Ayrıca renal pelvis büyümesi, üreter, hasta alt sırt ağrısı lokalizasyonu muzdarip. Bütün bunların arka planı karşısında, bir adam sıklıkla bir üretrit geliştirir.

Doktorlar bir takım komplikasyonları ayırt eder:

 • sadece bacakların değil, aynı zamanda genitallerin şişmesi;
 • idrarda kan görünür;
 • cinsel cazibe yok olur;
 • sık görülen komplikasyonlar, kabızlık ve ayrıca bağırsak boşalması sırasında artan ağrıdır;
 • ilaç kullanımından sonra bile gitmeyen kuru bir öksürük vardır;
 • Acı lokalizasyonunun yeri karaciğerdir;
 • Bazı durumlarda sarılık gelişir.

Hastalığın son aşamaları için kemik dokusu hasarı karakteristiktir. Hasta omurganın yanı sıra pelvik kısımda şiddetli ağrıya sahiptir.

Yukarıdaki belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, yardım isteyin. Rahatsız edici hislerin nedenini bulmak için zamanında bir konsültasyon yardımcı olacaktır, doğru bir şekilde belirlenmiş tedavi yöntemi, hızlı bir şekilde kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

Bilim adamları, prostat kanserinde sağkalım prognozunun, cerrahinin hastalığın 1 ya da 2 evresinde gerçekleştirilmesi durumunda olumlu olduğunu kanıtlamıştır.

tanılama

Hastalığı teşhis etmek için adım adım bir inceleme süreci gerçekleştirin.

 1. İlk olarak, rektal bir dijital muayene yapın. Onkolog prosedürü yerine getirir. Bundan sonra, prostatın yumuşak dokularındaki düğümlü değişiklikleri belirler.
 2. Sonra ultrasonun dönüşü geliyor. Bu yöntem oldukça bilgilendiricidir, bunun yardımıyla bir ön tanı oluşturulmuştur.
 3. Büyük önem taşıyan, oncomarkers'a kan bağışlama prosedürüdür. Bu şekilde elde edilen bilgiler en güvenilir olarak kabul edilir. Bu şekilde teşhisin temeli, belirli elementlerin kandan izole edilmesine dayanır. İnsan vücudundaki kanser hücrelerinin varlığını işaret ediyorlar.
 4. Biyopsi prensibi, küçük bir patolojik doku alanı olan bir çitin ömrü boyuncadır. Ayrıntılı histolojik ve sitolojik analizleri yürütmek için gereklidir.
 5. Hastalığın ilk aşamasında neoplazm hala küçüktür. Dokunuşu tanımlamak imkansızdır, prostat bezinin sınırlarının ötesine gitmez.
 6. İkinci aşamada, hasta çoğu durumda herhangi bir semptomatik bulgu hissetmez. Neoplazm hafifçe büyür. Ultrason muayenesi sırasında görülebilir. Prostat bezinin sınırları ortaya çıkmaz.
 7. Patojenik hücrelerin en büyük dağılımı üçüncü aşamada gözlenir. Bezin sınırının ötesine geçer, diğer komşu organlarda değişiklikler görülebilir. Öncelikle vas deferens, pelvik organlar ve inguinal lenf nodları görülür.
 8. Hastalığın gelişiminin dördüncü aşamasında, eğitim prostatın sınırlarını aşar. Kan akışının yardımı ile agresif hücreler vücuda yayılma sürecine başlar, vücudun tüm dokularında filizlenirler. Daha büyük ölçüde, omurgada veya karaciğer dokusunda akciğerlerde, pelvik kemiklerde veya kaburgalarda bulunabilirler.

Aşamaları

Bir hastanın yaşam beklentisi belirli faktörlerden etkilenir:

 • Hastalığın teşhis edildiği dönem, aşama;
 • metastazların varlığı veya yokluğu büyük önem taşımaktadır;
 • Tedaviden sonraki yaşam beklentisi, doktorun tüm önerilerinin uygulanmasından etkilenir;
 • ek rahatsızlıklar mevcut;
 • Bir insanın ruh hali, iradesinin gücü ve yaşama arzusu da önemlidir.

tahminleri

Doktorlar farklı tedavi yöntemleri kullanırlar. Her şey, hastalığın aşamasına ve tahminlere bağlıdır.

Ana tedavi yöntemi, ameliyat müdahalesi, radyasyon terapisinin ve klinik gözlemin kullanılmasıdır. Listeyi hormonal enjeksiyon, kemoterapinin randevu kursu yardımı ile tamamlayın.

Hastalığın birinci veya ikinci aşamasında, çoğunlukla ilk yöntemdir, yani cerrahi müdahale. Bu süreçte prostat bezi çıkarılır. Bir alternatif, kanser dokularının bez ile birlikte çıkarılması için endoskopik bir teknik olacaktır.

Olumlu olan şey, erken evrelerde malign elemanların demir kapsülü ötesine yayılmadığı, yavaş büyümeyle karakterize olduklarıdır.

Hastalar prostat kanserinde sürekli hayatta kalmalarını sormaktadır. 2 derecelik tedavide, örneğin, hastalar ameliyattan sonra 10-15 yıldan fazla yaşarlar. Tahminler bu durumda neredeyse her zaman olumludur.

Daha sonraki aşamalarda, operasyonu gerçekleştirmek daha zordur. Bunun başlıca nedeni, patojenik kanser hücrelerinin lezyonun başlangıç ​​bölgesinden daha fazla yayılmasıdır. Durum komşu, sağlıklı bölgelerde infiltratif büyüme ile karakterizedir. Genellikle malign neoplazmlar pelvik organların sınırlarının ötesine yayılır.

Operasyonun başarısı, patojenik hücrelerin eksizyon derecesine bağlıdır.

Genel olarak, prostat, karsinom, rp (prostat kanseri) tümörleri - tahmin uygun değildir. Ameliyattan sonra doktorların göstereceği maksimum sağkalım süresi 3 - 6 yıldır. Operasyona ek olarak, hastanın hormonu - testosteronu bloke etmek için hormonal ilaç alımı ile bir tedavi süreci geçirmesi gerekir. Bu durumda, oldukça aktif X-ışını radyasyonu yardımı ile ışınlama yapılması tavsiye edilir.

Radyasyon tedavisi metastatik kanser hücrelerini yok edebilir. Modern radyasyon ekipmanı sayesinde, gerekli dozda bir tümör tedavi ile tedavi edilir. Hoş olmayan semptom riski en azdır.

Prostat kanserinin gelişiminin 4 aşaması için prognoz çok olumsuzdur. Sonuçta, bu vakadaki metastazlar kemik sistemine, akciğerlere ve karaciğere yayıldı. Palyatif yöntemler tedavi süresince kullanılır. Bunlar, kemoterapötik ilaçların sınırlandırıcı dozlarını ve ayrıca hormon tedavisinin kullanımını içerir.

Önleyici tedbirler

Öngörülen tedaviye ek olarak, temel önleyici tedbirleri hatırlayın.

 1. Kötü alışkanlıklardan tamamen vazgeçmek önemlidir. Bu, sigara içen tütün ürünlerinin yanı sıra alkol içilmesi için de geçerlidir. Yaşam tarzınızı değiştirin, en az minimum fiziksel aktivite ekleyin. Hastanın vücudu üzerindeki yararlı etki, temiz havadır, sizin için en uygun hızda yürümektir.
 2. Diyetinizde bazı ayarlamalar yapın. Daha taze sebzeler, meyveler, vitaminler eklemek en iyisidir.

Hastanın beslenmesi önemli ölçüde değişmelidir. Yani, süt ürünleri, az yağlı deniz balıklarının tüketimini artırmalısınız.

Hayvansal yağların yanı sıra baharat ve baharat tüketimini en aza indirmek gerekir. Yasağın altında kızartılmış yemekler yanı sıra füme et vardır.

Kırmızı et kullanımının bırakılması, koruma.

Sonuç

Her zaman hastalığa semptomatik belirtiler eşlik etmez. Bu nedenle, doktorlar ürologda özellikle 45 yaşına ulaştıktan sonra zorunlu muayene yapılmasını tavsiye etmektedir. Zamanla, uygun işaretleyicilerin varlığı için bir kan testi yapın.

Erken teşhis ile, zamanında tedavi tahminleri uygundur.

Önleyici tedbirler önemlidir. Sonuçta, kanser belirtileri prostat adenomuna benzer. Her iki durumda da idrar yaparken ağrılı, nahoş hislerle kendini gösterir.

Prostat kanseri olan hastaların sağkalımı

Teşhis edilen prostat kanseri olan hastalar, hastalıkla mücadele için gerekli önlemleri almaları koşuluyla, sağkalım prognozuyla ilgilenirler. Doktor kemoterapi veya hormon tedavisini, radikal prostatektominin kullanımını veya kanserin gelişimini izlemeyi önerebilir. Doğru tedavi seçimi seçenekleri hastanın yaşam beklentisine bağlıdır.

Hastalığın farklı evrelerinde hastaların sağ kalımına ilişkin istatistiksel veriler, büyük bir artışa sahiptir, ancak faktörleri göz önüne alarak, hastanın yaşını, hastalığın evresini, tedavi yönteminin seçimini dikkate alarak, yaşam beklentisinde azalma veya artış eğilimi gösterebilir.

Kanser aşamaları

Prostat kanseri, genellikle 60 yaşın üstündeki erkekleri etkileyen bir hastalıktır. Sağkalım prognozu en iyimser olduğunda, özgüllüğü gelişimin erken evrelerinde asemptomatik seyrektir. Prostat kanserini 1-2 evrede tanımlamak, sadece analojiyi - prostat spesifik antijenin (PSA) düzeyini belirlemek için analizleri geçerek mümkündür. Prostat kanserinin gelişimi 4 aşamalıdır.

Ilk aşama

İlk aşamada tümör, X ışını incelemesi veya rektal muayene ile tespit edilemeyecek kadar küçüktür. Kanser tespiti aşağıdaki durumlarda mümkündür:

 • prostatik adenoma kaldırmak için ameliyat sonrası dokuları incelerken;
 • artmış PSA düzeyi ile şüpheli prostat kanseri ile yapılan biyopsi sonucu.

Bu aşamada tümör prostat bezinin kapsülü içinde bulunur, komşu organlara yayılmaz ve metastaz yapmaz. Böyle bir tümör, 10 yıla varan yavaş bir artışla karakterize edilir, bu nedenle ileri yaştaki erkekler veya cerrahi kontraendikasyonları olan kişiler dış radyasyon terapisi veya brakiterapi, beklenen yönetim kullanımı için davet edilir.

Hastalığın erken evrelerinde savaşmanın en yaygın yolu, prostat bezini - radikal prostatektomi- kaldırmaktır. Bu alandaki devrim, 1983'ten beri sinir koruyucu konservatif ameliyatların tutulmasıydı, bu da gücün korunmasına izin veriyordu. Aşama tedavisi ile evre 1'in prostat kanserinde 5 yıllık sağkalımın prognozu% 94, 10 yaşında -% 87'dir. Radikal prostatektomi sonrası 10 yıllık sağkalım oranı% 90-95, 15 yıl -% 82'dir.

Ikinci aşama

Prostat kanserinin ikinci aşaması, tümör boyutunda bir artış ile karakterize edilir, böylece palpe edilebilir, ancak bu aşamada, henüz metastaz yapmamış ve prostatın kapsülü içinde lokalize edilmiştir. Tümör prostat bezinin iki lobundan birinde olabilir veya prostat dokusunun% 50'sinden fazlasını kaplayan bir alanı kaplayabilir. Bu aşamada tedavi mümkün olduğunca çabuk başlamalıdır. Bununla birlikte, terapötik tedaviye veya cerrahi müdahaleye kontraendikasyonları olan hastalar için, beklenmedik yönetimin kullanımı dışlanmamaktadır.

Kanser 2 aşamada bu tür tedavi yöntemleri sunulabilir:

 • lenf nodlarının çıkarılması ile radikal prostatektomi yapılması;
 • harici radyasyon tedavisi;
 • prostatın brakiterapi;
 • kombine radyasyon tedavisi;
 • kriyoterapi.

Prostat kanseri gelişiminin bu aşamasında hayatta kalma oranları, Aşama 1'inkilere yakındır. Prostatı çıkarmak için ameliyat yapılması,% 99'luk 5 yıllık sağkalım,% 90'ı - on yıl ve% 82'si - onbeş yıl verir.

Lokalize bir kanser formuna sahip Brakiterapi, etkili bir tedavi yöntemidir. Tümör düşük derecede progresyon gösterirse, 10 yıllık sağkalım olasılığı% 96-98'dir. Kanser hücrelerinin hızlı yayılmasına yönelik bir eğilim ile, gösterge% 80'e düşürülür.

Olguların% 50'sinde, tanı zorlukları nedeniyle prostat kanseri aşaması yanlış tespit edilebilir. Radikal prostatektomide rekürrens riskini azaltmak için aynı zamanda radyoterapi de kullanılabilir.

Kriyoterapide sağkalım güvenilir bir şekilde araştırılmamıştır, çünkü yöntem ilk kez sadece 1996'da kullanılmıştır. İşlemden sonraki vakaların% 97'sinde 1 yıl boyunca hastalığın sürdürülme belirtilerinin bulunmadığına dair veriler vardır. Nüks olmaksızın 5 yıllık sağkalım olasılığı% 82'dir.

Üçüncü aşama

Bu aşamada onkobrazovanie prostat bezinin kapsülünün ötesine uzanır. En yaygın olanı, tümörün seminal veziküllere yayılmasıdır. Bölgesel lenf düğümlerine ve diğer organlara metastaz yoktur. Bir hekim tarafından tedavi yönteminin seçimi, PSA, Gleason skoru, PSA'nın büyüme oranı ile ilgili veriler dikkate alınarak seçilir. Doktor atayabilir:

 • ilaçla kombine radyoterapi;
 • hormon tedavisi;
 • Lenf bezlerinin çıkarılması ve hormonal ilaçların atanması ile radikal prostatektomi.

Beklenen taktikler, ancak yukarıdaki tedavi yöntemlerinden biri kullanılamazsa kullanılır.

Prostat kanseri evre 3'te 5 yıllık sağkalım prognozu% 50-60'tır.

Dördüncü aşama

Prostat kanserinin 4 aşamasında, kanser hücrelerinin organlara kontrolsüz yayılması gerçekleşir. Malign tümörlerin birçok yeni oluşumu oluşur. Her şeyden önce, prostata yakın organların dokuları etkilenir: mesane, rektum, üretranın sfinkteri. Metastazların daha fazla yayılması, lenfatik ve dolaşım sistemlerinde gerçekleşir. Prostat kanserinde çoğunlukla pelvik kemik, omurga ve kafatası, kaburgalar, akciğerler, karaciğer, lenf düğümlerini etkiler.

Hastanın durumu keskin bir şekilde bozulur. Prostat kanserinin 4. evresini tedavi ederken, doktorlar hastanın ömrünü mümkün olduğunca uzatmaya çalışırlar. Tedavi hormon tedavisi ve radyasyon tedavisine indirgenir.

4. Sınıfta tanı konmuş prostat kanserinde 5 yıllık bir sağkalım oranı% 20-30'dur. Yabancı uygulamada, radyasyon tedavisi ve kemoterapinin etkilerini azaltmaya yönelik prosedürlerin kullanımı ile hastanın durumunu izleme yöntemi yaygındır, ancak hastaların yaşam beklentisi 1.5-2 yılı aşmamaktadır.

Prostat kanseri teşhisi ile, kanser hücrelerinin agresifliğini azaltmak için, hayvansal yağ alımını ve karsinojen içeren yiyecekleri sınırlamak tavsiye edilir: kızarmış gıdalar; açık ateşte pişirilen ürünler; fast food; füme ürünler; margarin veya onun yerine kullanılan, transjenik yağların kullanıldığı üretim.

Prostat kanserinin daha fazla gelişmesini önlemek için yardımcı araçlar, likopen yüksek gıdaların düzenli kullanımıdır. Bunlar: domates, kayısı, greyfurt, papaya. 40 yaşın üzerindeki erkekleri önlemek için üroloğu yılda bir kez ziyaret etmeniz ve özellikle de ailede prostat kanseri olan kişiler varsa PSA düzeyini belirlemek için kan vermeniz önerilir. Hastalığın başlangıç ​​aşamasında saptanması, kaliteyi korurken yaşam beklentisinin en olumlu prognozunu verir.

Prostat kanseri ile kaç kişi yaşıyor

Vücut kanser nedir ve nasıl tedavi edilebilir hangi aşamada da tümör süreci savaşır, ancak şu anda prostat kanseri için hayatta kalma prognoz, zamanında yapılan nasıl tedavi önlemlerinin bağlıdır.

Okuyucularımız tavsiye

Düzenli okuyucumuz, PROSTATIT'ten etkin bir yöntemle kurtuldu. Kendi kendine kontrol etti -% 100 sonucu - prostatitin tamamen atılması. Bu doğal bal bazlı bir ilaçtır. Yöntemi kontrol ettik ve size tavsiyede bulunmaya karar verdik. Sonuç hızlıdır. ETKİLİ YÖNTEM.

Sağkalımın prognozu

Prostat kanserinin bulunduğu aşamaya bağlı olarak, yaşam beklentisi için bir tahmin yapabilirsiniz. Tehlikeli bir komplikasyonun ortadan kaldırılmasına yardımcı olacak zamanında tedaviyi yürütmek önemlidir.

1. aşamada

Hastalığın gelişiminin bu aşaması genellikle tespit edilmesi çok zordur. Bu, tümörün genellikle prostat bezinin ötesine yayılmadığı, üroloğun bunu hissedemediği bir resepsiyondan kaynaklanmaktadır. Ultrason tanısı da tümörlerin varlığını belirleyememektedir.

Bu aşamadaki hastalığı tanımlamak, yalnızca antijen veya oncomarkers için kan akışkanının düzenli önleyici muayenesi yoluyla olabilir. Eğer kan sıvısında antijen konsantrasyonu aşılırsa, onkolojik süreçlere yatkınlık hakkında konuşabiliriz veya vücudun hastalığın ilk aşamasını geliştiririz.

Bu gelişim aşamasında patolojinin zamanında teşhisi ile, yaşam beklentisini 17 yıldan fazla artırabilirsiniz. Genellikle bu aşamada ölüm tahmin edilmez. Metastazın yokluğunda, patoloji tedavi edici etkilerle kolaylıkla tedavi edilebilir.

POTANSİYELLERİ ARTTIRMAK İÇİN kanıtlanmış bir ev ilaçları:

 • inanılmaz bir sonuç
 • Düşük maliyet
 • tam güvenlik,
 • fazlalığa sebep olmaz.

Bu aşamada malign bir neoplazmdan sağkalım yüzdesini saptamak doğru bir tanı konması sorunlu olduğundan kolay değildir. Bu evre, patolojik sürecin izolasyonu ve genital organın farklı düzlemlerindeki patojenik ajanların yeri ile karakterizedir. Genellikle lokalizasyonun odak noktası bezin yüzeyidir, patolojik süreç henüz organa dahil değildir. Bu aşamada hayatta kalma oranı yüksektir. On yıl boyunca hastaların% 95'inden fazlası tanı konulduktan sonra yaşayabilir.

2 aşamada

Bu hastalık gelişim derecesi, vücutta hızlı ilerleme ile karakterizedir. Prostatik rahatsızlık, organın ultrason muayenesi ile zaten teşhis edilebilir. Zamanında inceleme ve zamanında tedavi ile onkolog gelecek beş yıl içinde ölümcül bir sonucun ortadan kaldırılmasını öngörür.

Bu aşamada, neoplazm, doktorun bunu hissedebileceği ölçüde artar, ancak bu aşamada henüz metastaz yoktur, prostat bezinin dokularında tümör bulunur. Genellikle bu dönemde vücut dokularının yaklaşık% 50'sini alır. Operasyon ve tedavi mümkün olduğunca çabuk gerçekleştirilmelidir. Neoplazmın çıkarılması ve sonraki tedavi, metastazların veya başka bir hastalığın ortaya çıkmasını engelleyecektir.

Bazı vakalarda onkoloji, radikal veya konservatif bir etkiye karşı herhangi bir kontraendikasyona sahip olan bir hasta için beklenen bir yönetim önermektedir.

Bu aşamada, altta yatan rahatsızlığı ortadan kaldırmak için önerilen seçenekler vardır:

 • lenf düğümlerinin eksizyonu ile radikal prostatektomi;
 • maruziyet;
 • brakiterapi;
 • karmaşık ışınlama;
 • kriyocerrahi.

Bu aşamada ölmek, bir insanın yaşına rağmen olmamalıdır. Prostatektomi ile sağkalım oranı beş yıl için% 99, 10 yıl için% 90, 15 yıl için% 85'dir. Brakiterapi prosedürü patoloji ile mücadele için etkili bir seçenektir. Hastalık yavaş ilerlerse, prognoz 10 yıllık sağkalımın% 95'idir. Kanser hücreleri hızla yayılırsa, bu göstergeler% 80-85'e düşer.

Hastalığın radikal olarak alınmasıyla hastalığın geri dönüş riskini azaltmak için onkologlara paralel olarak kompleks radyoterapi önerilmektedir. Gerçekleştirilen kriyo-yıkımı için hayatta kalma tahminlerinin güvenilirliği henüz gösterilmemiştir. Nüks yokluğunun, hastaların% 80'inde 5 yıldır gözlendiği bilinmektedir.

3 aşamada

Bu aşamada, birçok durumda, görünüm olumsuzdur. Tümör prostat kapsülünün sınırlarının ötesine uzanır, seminifer tübüllere geçer. Ancak metastazlar henüz mevcut değildir. Terapötik etkinin yöntemi, doğrudan teşhis önlemlerinin sonuçları ile belirlenir. Bu süre zarfında tedavi varsayılmaktadır:

 1. Karmaşık radyal ve ilaç etkisinin uygulanması.
 2. Hormonal yöntemler alarak tedavi.
 3. Lenf nodlarının eksizyonu ile radikal prostatektomi.

Bekleme taktikleri yok. Üçüncü aşamada, beş yıllık hayatta kalma tahmini yaklaşık% 50'dir. Uzmanların ana görevi, vücuttaki malign süreçlerin yayılmasının önlenmesi ve belirgin semptomatolojinin giderilmesidir. Terapi taktiklerini seçmek, doktorlar hastanın vücudunun tüm göstergelerini ve bireysel özelliklerini hesaba katar.

Son aşamalarda

Hastalığın gelişimi 4 ve 5 derece olumsuz bir sonuç ile karakterizedir. Bu dönemde çoğalma diğer organlara yayılır. Bazı durumlarda, bir günde oluşturulabilirler. Kan ve lenf sıvısı ile kanser ajanları taşınır. Bu bölgesel ve merkezi lenf düğümlerine zarar verir. Pre-fantal dönemde metastaz yoğun bir şekilde büyüdüğü için, hasta ağır bir şişlik geçirir. Metastazlar kemik dokulara nüfuz ettiğinde, bu acı verici hislerle kendini gösterir, kraniyal, femoral, vertebral, kosta kemikleri etkilenir.

Yaşam süresinin ne olacağı üzerinde, seçilen tedavinin ve her bir hastanın organizmasının bireysel özelliklerinin doğrudan etkisi. Yakın veya uzak organlarda metastaz varsa, hastalık ile savaşmak çok daha zorlaşır. Prostat kanseri, 4. ve 5. aşamalarda teşhis edildiğinde, genellikle tahminler elverişsizdir. Ve ne tür bir terapinin bir onkolog tarafından seçildiğine bakılmaksızın, hastalıktan tamamen kurtulmak imkansızdır. Ve eğer tedavi yanlış seçilirse, genel hayatta kalma oranı 5 yıl içinde% 30'dan fazla değildir. Tedavi seçeneklerinin herhangi biriyle tedavi edilme olasılığı yoktur.

Hastalığın gelişiminin bu aşamalarında, metastazların ve kanser hücrelerinin vücutta yayılmasını kontrol etmek imkansızdır. Patolojik süreçlerin çoklu yeni odakları vardır. Prostat bezinin yakınında bulunan organların dokuları etkilenir - mesane, rektum, üretral sfinkter. Hastanın genel durumu keskin bir şekilde bozulur. Bu aşamalarda doktorların görevi hastanın ömrünü uzatmaktır. Tedavinin varyantları - hastanın durumunu hafifletmeyi ve yaşam uzantısını maksimize etmeyi amaçlayan radyasyon ve ilaç tedavisi.

Semptomlara prognoz bağımlılığı

Gelişimin ilk iki aşaması, tümör büyümesi ile karakterize edilir, metastazlar yoktur. Üçüncü aşamada zaten filizlenme var. Kişi güçlü bir acı hisseder.

Dördüncü ve beşinci aşama metastazların diğer organlara yayılması ile karakterizedir. Metastazlı kanser ile yaşam süresi ve süresi azalır. Patolojik süreç hızlı bir şekilde organ ve sistemlere yayılırsa, hastanın yaşam beklentisi iki yıldan fazla olamaz.

Tahmini Etkileyen Risk Faktörleri

Yaşam beklentisi bu faktörlerden etkilenebilir:

 • tedavi zamanlaması;
 • hasta kişinin yaş kategorisi;
 • büyümenin varlığı veya yokluğu;
 • doğru ya da yanlış bir yaşam tarzını sürdürmek;
 • hasta beslenmesi;
 • seçilen terapötik etkinin varyantı;
 • organizmanın bireysel özellikleri;
 • patolojik süreçlerin yayılma oranı;
 • doğru tanı.

Hayatta kalma şansı nasıl artar

Sağkalımın prognozu patolojinin gelişim evresine ve tespit edilen tümör tipine bağlıdır. Tabii ki, patolojik bir sürecin gelişmesini önlemek mümkün değildir. Fakat 45 yaşında bir yıl sonra bir ürolog ile önleyici muayene yaptırmak önemlidir. Böylece patolojiyi gelişimin ilk aşamalarında tanımlayabilir ve onunla etkili bir şekilde başa çıkabilirsiniz.

Ultrason geçirdi ve prostat taraması zamanla, organın dokularındaki en ufak değişiklikleri belirleyebilirsin. Doğru seçilmiş bir tedavi, hayatta kalma şansını artırmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, üreme sisteminin organlarının iltihabı, doğası ne olursa olsun, zamanla tedavi edilmelidir. Bir insan, bir ürolog, bir onkolog olan androlog ile temas kurmak için hastalık belirtisini görmezden gelmemelidir.

Prostat kanseri teşhisi konduğunda, kanser hücrelerinin üremesini ve agresifliğini azaltmak için doktorlar, karsinojen ve hayvansal kaynaklı yağ içeren diyet ürünlerini dışlamanızı tavsiye eder:

 • Kızarmış yiyecekler;
 • açık ateşte pişirilen ürünler;
 • fast food;
 • yağlı yiyecekler;
 • füme ürünler;
 • margarin.

Gelecekte patolojinin gelişmesini önlemek için doktorlar, domates, greyfurt, kayısı, papaya gibi likopen içeren ürünlerin sistematik kullanımını önermektedir.

Prostatitin tedavi edilmesinin imkansız olduğunu kim söyledi?

PROSTATE'niz var mı? Zaten çok fazla para yargılanmış ve hiçbir şey yardımcı olmamıştır? Bu belirtiler size kulaktan dolma değil:

 • alt karın, skrotumda sürekli ağrı;
 • idrar zorluğu;
 • cinsel işlev bozukluğu.

Çalışmanın tek yolu var mı? Bekleyin ve radikal yöntemlerle hareket etmeyin. Prostatit CURED olabilir! Bağlantıya gidin ve Uzmanın prostatit tedavisini nasıl önerdiğini öğrenin.

Prostat Kanseri - Sağkalımın Prognozu

Morbidite ve mortalite tahmini

DSÖ Avrupa Ofisi'ne göre, Avrupa'nın en büyük beş ülkesinde, her yıl yaklaşık 80100 yeni prostat bezi malign neoplazması vakası kaydedilmektedir. Ne yazık ki, vakaların% 55-60'ında bu patoloji geç aşamalarda saptanmaktadır. Dünyada her yıl 200250 prostat hastalığı vakası kayıtlıdır. Hastaların% 70-80'inde patolojik süreç ilerlemeye eğilimlidir.

Prostat kanseri, Batı Avrupa'da erkek üreme organlarının onkolojik hastalıkları ve ABD'de ilk sırada yer almaktadır. Çoğu ülkede bu oldukça yaygın olan tümör, erkeklerde malign tümörler ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sıklık bakımından ikinci üçte sıradadır. Rusya Federasyonu'nda, Ukrayna'da 25000 ve Avrupa Birliği'nde - 86000 yılda 1500 yeni malign tümör vakası kaydedilmiştir.

Prostat kanseri insidansı, erkeklerin etnisitesinden etkilenir. Böylece, Negroid ırkı temsilcilerinin bu hastalığa en duyarlı oldukları ve Doğu Asya eyaletlerinde (Çin, Japonya) en düşük insidans oranının kaydedildiği tespit edilmiştir.

Prostat kanserinden ölüm oranı, tümörün tespit edildiği hastalığın evresine ve tedavinin yeterliliğine bağlıdır. Maalesef, hastaların sadece% 30'unun birinci veya ikinci aşamada teşhis edildiği bilinmektedir. İlk kez bir hastalığı olan erkeklerin% 65-80'inde prostat bezinden kanser hücrelerinin metastazları bulunur.

Bazı araştırmacılar, elli yıl sonra erkeklerin% 33'ünde latent bir prostat kanseri olduğunu göstermektedir. Hastalığın gizli seyrine rağmen, bu kişilerin% 1'i birincil tanıdır. Yaşlı erkeklerin% 76'sı iyi huylu prostat hiperplazisine sahip olduklarından, kanser olduklarının bilinmesi karmaşık bir süreçtir.

Prostat kanseri insidansının prognozunu etkileyen risk faktörleri

Prostat kanseri gelişme olasılığını artıran bazı risk faktörleri vardır:

A. Yaş. 50 yıl sonra prostat kanseri% 75 oranında tespit edilir.

B. Tartıldı. Eğer akrabada bir hastalık varsa, risk 2 kat artar ve eğer kanser 3 yakın insanda teşhis edilirse, o zaman hastalık riski 9 kat artar.

C. Etnik köken. Siyah Afrikalı Amerikalılar, beyaz erkeklere göre prostat kanseri geliştirmede 1,5-2 kat daha fazladır.

D. Beslenme. Bir hayvanın erkekte 3 kez beslenmesinde yüksek bir miktar, morbidite riskini artırır. Aksine, soya ürünlerinin kullanımı PCa'nın gelişmesini ve ilerlemesini önler. E vitamini, morbidite riskini 1/3 ve selenyumla azaltır - 2 / 3'e kadar. Karotenoidler ayrıca prostat kanseri riskini de azaltır.

Hastalığın doğal seyrinde mortalite büyük ölçüde tümör hücrelerinin farklılaşma derecesine bağlıdır. Böylece, düşük farklılaşmalarıyla, 10 yıl içinde ölme olasılığı% 10'dur ve yüksek oranda kanser dokusu farklılaşmasıyla, bu gösterge% 60'a çıkar. Hasta daha sonraki aşamalarda prostat hastalığı teşhisi konduğunda 30 ila 35 ay arasında yaşayabilir. Beş yıl içinde hastaların% 75'i prostat kanserinin üçüncü ve dördüncü aşamalarında ve 10 yıl -% 90'ında ölmektedir.

Hastalığın semptomlarına bağlı olarak sağkalım prognozu

Prostat kanseri hastalığın erken belirtilerini gösterir. Bu ağrı (% 99), idrar yolunun tıkanması (% 54) veya hematüri (% 87) olabilir. Bununla birlikte, bu semptomlar prostatın diğer hastalıkları için tipiktir, bu yüzden görünüşleri onkolojik uyanıklığa neden olmaz. Olguların% 43'ünde prostat kanserinin ilk belirtileri, tümör metastazlarının varlığını gösteren kemik ağrısıdır.

Hastalığın saptanabilirliği, özellikle PSA (prostat spesifik antijen) olmak üzere onkolojik işaretleyicileri kullanarak tarama programlarını geliştirdi. PSA tanımının tarama programına girilmesinden önce, vakaların% 33'ünde ve% 60'ında -% 70'inde lokalize prostat kanseri formları saptanmıştır.

Prostat dokusunun neoplazisinin karakteristik özelliği, prostat bezinin punktatındaki deoksiribonükleik asidin anöploididir. Prostat kanserlerinin% 50'sinde bulunur. Tanımı, hastaların neredeyse% 50'sinde malign neoplazmı saptamayı mümkün kılmaktadır.

Prostat kanseri taraması programı, hastaları incelemek için bu yöntemleri içerir:

dijital rektal muayene hastaların% 87'sinde prostat kanserini tanımlamak için hastaların% 37'sinde prostat hiperplazisini, düğümlerin varlığını, yoğunluğunu ve yüzeyin yapısını değerlendirmek için izin verir;

PSA testinin duyarlılığı% 95'e ulaşır;

TRUS yöntemi 605 vakada bilgilendirici;

PSA + TRUS yönteminin kombinasyonu olguların% 80'inde ve PSA + PRI'nin hastaların% 83'ünde etkilidir;

Neoplazmın delinme biyopsisi, PSA seviyesinde izole bir artışa sahip olan hastaların% 15'inde ve rektal muayene + PSA seviyesinin belirlenmesinde erkeklerin% 80'inde tanıyı doğrulamaktadır;

prostatın rektal bir sensörle yapılan ultrason muayenesi kanseri açığa çıkarır;

Prostatın transüretral biyopsisi hastaların% 81'inde bilgilendirici;

aspirasyon biyopsisi, parmak muayenesi sırasında palpe edilebilen küçük boyutlu düğümlerden gerçekleştirilir;

CT ve MRI, tümör metastazlarını belirlemede% 100 duyarlılığa sahiptir.

Farklı tedavi yöntemleri ile sağkalım

Prostat kanserinin cerrahi tedavisi yöntemlerinden biri radikal prostatektomidir. Son zamanlarda, vakaların% 93'ünde, bir laparoskop ile gerçekleştirilir. Ameliyat sonrası mortalite% 0 ile% 1.2 arasında değişir. Ameliyattan sonraki ilk 6-7 haftada, striktür hastaların% 8'inde gelişir. Stres üriner inkontinans uygulanan hastaların% 6'sında, pedlerin kullanımını gerektiren fiziksel efor zamanı. Sinir koruyucu teknolojilerin ameliyat sırasında kullanılması, ameliyat edilen erkeklerin% 60-80'inde bir potens kalmasına neden oldu.

Bir kaç hasta 2. derece prostat kanseri teşhisi konur. Prognoz şu şekildedir: Bu ameliyattan sonra hastaların beş yıllık sağkalım oranı% 99, 10 yaşında -% 90 ve on beş -% 82 idi. Operasyon 3. derece prostat kanseri teşhisi konmuş hastalar için yapıldıysa, prognoz biraz farklılaşır. On yıllık bir sağkalım oranının göstergesi% 79'u geçmez.

Prostat kanserinin ameliyat sonrası üçüncü aşamasında olan hastalar, kemoterapötik ilaçlarla adjuvan tedavi olarak gösterilmiştir. Lokal tümör rekürrensi riskini% 70 oranında azaltır ve sağkalım oranlarını artırır.

Hormonal ilaçlarla adjuvan tedavi lenf nodu metastazı olan hastalarda endikedir. Postoperatif dönemde, radyoterapi ile kombine edilen antiandrojenler ile adjuvan monoterapi, 3 yıllık bir takipte% 65'lik bir sağkalımı artırmaktadır.

Radyasyon tedavisinin randevusu için endikasyonlar 1 ve 2 derece prostat kanseridir, tahmin iyimserdir, fakat cerrahi müdahaleye karşı ameliyat edilmek veya kontraendikasyona sahip olmak istememektedirler. Üçüncü derece prostat kanseri için endikedir. Radyoterapiden sonra hastaların% 98'i kalın bağırsak ve idrar yolundan reaksiyon göstermediler. Hastaların% 55-60'ında azalma ya da güçsüzlük var. Hastaların% 6'sında ishal,% 13 oranında intestinal kanama,% 10'unda hematüri ve% 14'ünde üretral darlık vardır.

Brakiterapi radyasyon tedavisinin alternatif bir yöntemidir. Bu yöntemin uygulanması ile hastaların% 99'unun sağlıklı dokulara zarar vermemesi. 1 ve 2 derece prostat kanseri durumunda brakiterapiyi iyi gerçekleştirme öngörüsü. Kurtarma, vakaların% 95'inde gerçekleşir.

3. derece kanser tanısı alan hastalarda prognoz daha kötüdür; Brakiterapi dış ışınlama ile birleştirilmelidir. 4. derece prostat kanseri olan erkeklerde prognoz daha kötüdür. Semptomatik tedavi de dahil olmak üzere karmaşık bir tedavi gösterilmiştir.

Prognozu zamanla bozulabilen, 4. derece prostat kanseri teşhisi konan hastalar, ağrı rahatlamasına ihtiyaç duyabilirler. Büyüyen ağrılar üç seviyeli programa göre tedavi edilir:

a. 1 seviyesi - ifade edilmemiş ağrı sendromunun varlığında ağrı arabulucularının sentezini bloke eden narkotik olmayan analjezikler atar;

b. 2 seviye - orta derecede ağrılı, opioid olmayan ilaçların ve zayıf opioidlerin atanması;

c. Seviye 3, ağrı arttığında ve analjezi etkisiz olduğunda kullanılır; Güçlü opioidlerle opioid olmayan analjeziklerin bir kombinasyonunu reçete edin.

Tedavi edilemeyen hastalarda yapılan radyasyon tedavisi, hastaların% 36-% 70'inde ağrının şiddetini azaltır ve% 36-65'inde tamamen yok olmasına neden olur. Prostat kanserli hastaların tedavisinde termoterapinin etkinliği% 79, standart ışınlama -% 48'dir. Prognozunu düzeltebilen 4. derece prostat kanserinden muzdarip olan hastalara kombine radyasyon tedavisi ve östrojen tedavisi önerilmektedir. Verimliliği% 96'dır.

Bazı onkologlar, prostat kanserinin estrojen tedavisiyle birlikte bir radyoterapi kombinasyonu ile tedavi edilmesinin özel etkinliğine işaret etmektedir. Olguların% 96'sında pozitif etki elde edilir ve kombine radyoterapi, polemoterapi ve östrojen tedavisi olduğunda, etkinlik% 93 olarak bulundu. Hastaların% 87'sinde tümörün tamamen gerilemesi sağlandı. 3 yıl içinde relapsları yoktu.

Prostat kanserinde tümör nüksü esas olarak ameliyattan sonraki ilk yıl içinde ortaya çıkar. Patolojik sürecin aşaması arttıkça artar. Örneğin, prostat kanserinin ilk aşamasında, hastaların% 90-% 100'ünde relaps görülmez ve ikinci aşama kanserin tedavisinde bu rakamlar daha kötüdür (% 69-% 79).

Yapılan prostatektominin radikalitesi için önemli bir kriter postoperatif dönemde düşük bir PSA düzeyidir. PSA seviyesi keskin bir şekilde artarsa ​​hastalığın tekrarlanması yargılanabilir. Bu, sadece son iki analizde PSA konsantrasyonunun ilk çalışma ile karşılaştırıldığında 2 katın aşıldığı durumlarda kesinlik ile söylenebilir. Prostat kanserinin ilerlemiş aşamaları olan hastaların% 25'inde epikistektomi içeren palyatif cerrahi uygulanmaktadır.

Prostat kanseri varlığında görülen yanardönerlik beklentilerine rağmen, yerel şekli bile insan yaşamı için bir tehdittir ve gelecekte ölümlere yol açabilir. PSA için serum incelendiğinde, tanı 6-7 yıl önce yapılabilir ve bu, sağkalımın prognozunu önemli ölçüde artırır. Hastalığın zamanında teşhisi ile radikal prostatektomi yapılır ve 15 yıl boyunca hayatta kalma oranı çok yüksektir. Endoskopik cerrahi, postoperatif rehabilitasyon süresini önemli ölçüde azaltır.

Prostat kanserinde sağkalım prognozu

Erkeklerin en yaygın ve tehlikeli hastalığı prostat kanseridir, bununla birlikte sağkalım prognozu yine de çok olumlu olabilir.

Bir erkeğin sağlığı için prostat kanseri için tehlikeli olan nedir?

Prostatın malign tümörü oluşumu erkekler arasında en sık görülen hastalıktır. Son zamanlarda, prostat kanseri gençleşti, 40 yıl sonra erkeklerde görülür.

Hastalığın erken aşamalarında seyri yavaş ve gizlidir. Gelişimin ilk aşaması, sadece antijen PSA için özel bir kan testi ile tespit edilebilir. Daha sonra, tümör mesane ve bağırsak üzerinde büyüdüğünde ve bastığında, erkekler rahatsızlık hissetmeye başlar, sonra ağrı:

 • idrar yapma sayısı gündüz artar - 10'a kadar ve bazen 20 kez;
 • geceleri en az üç kez idrar yapmak için uyanmak gerekir;
 • zor ve bazen de imkansız olan ani arzular;
 • İdrar yaparken kesikler ve idrar kesesinde;
 • anüste ağrı var.

Giderek, tümör üretra üzerinde, onun tarafından deneyimli presler. Bu durumda, hasta deneyimler:

 • boşaltma başlangıcındaki zorluklar;
 • idrar aralıklı olarak takip eder;
 • boşalmanın bitmediğine dair bir his var, idrar damlar.

Hastalığın daha da gelişmesiyle, tümör üreteri tamamen sıkıştırdığında, adam kendini boşaltamaz, idrar durgunlaşır. Böbrek pelvis ve üreter dilate, alt sırtında ağrı var, böbrek üretriti gelişir.

Gelecekte, aşağıdaki komplikasyonlar mümkündür:

 • idrarda kan var;
 • şişmiş cinsel organlar ve bacaklar;
 • çürüme karşı cinsi çeker;
 • bağırsak hareketi sırasında kabızlık ve ağrı;
 • Karaciğerde ağrı, sarılık gelişimi;
 • kalıcı olmayan kuru öksürük.

Hastalığın gelişiminin son aşamasında, genellikle kemik dokusu etkilenir. Omurga ve pelvik bölgede şiddetli ağrı var.

Prostat kanserinde sağkalımın aşamalarla prognozu

Yaşam beklentisi aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

 • Hastalığın teşhis edildiği evre;
 • hasta önerilerine ve tedaviye bağlılık;
 • Eşzamanlı hastalıkların varlığı;
 • Hastanın iradesini, kanseri yenme arzusu.

Yoğun muayene klinik bir tabloyu gösterir. Buna dayanarak, her bir hastanın hayatta kalma prognozu yapması mümkündür. Prostat kanseri için ortalama sağkalım oranları şöyledir:

Erken dönemde görülen hastalık, hasta için büyük bir başarıdır. Bu durumda kanser tedavisi etkilidir, çoğunluk için prognoz pozitiftir. Kanserli bir hasta tam bir tedavi sürecine girerse, doktorun tüm tavsiyelerini yerine getirecektir - beş yıllık sağkalım oranı% 100'dür. Tedaviye konu olan 10 yıllık gösterge% 90'a yaklaşırken% 75'in altına düşmemektedir.

Hastalık sadece bu aşamada tespit edilse bile, tedavi etkilidir ve olumlu sonuçlara yol açar. İkinci aşamada terapötik tedavi beş yıllık bir süre içinde% 100'e ve% 90'dan daha az olmamak üzere sağkalımı sağlayabilir. On yıllık bir süre içinde hayatta kalma oranı% 60-65'dir. Hastalığın gelişiminin bu aşamasında, prostat ve bitişik dokuların bazıları genellikle tamamen uzaklaştırılır.

Bu aşamadan başlayarak, sağkalım prognozu pozitif bir eğilim kaybeder, radyoterapi ve hormon tedavisi kullanılır, bunlar vazgeçilmezdir. Işınlama metastatik kanser hücrelerini yok etmeyi amaçlamaktadır. Bazı durumlarda,% 100 tedavi garantisi olmayan, ancak hastanın durumunu iyileştiren cerrahi yapılır. Beş yıl hayatta kalma -% 50-55.

Bu geç aşamada kanserin saptanması hayal kırıklığı yaratan tahminler verir. Tedavi hastanın yaşam kalitesini iyileştirmeyi ve uzamayı amaçlamaktadır. Hormonoterapi gerçekleştirin ve kemoterapötik ajanları tedavi edin. Beş yıl boyunca hayatta kalma tahmini yaklaşık% 30'dur. Hastalık bu aşamada tedavi edilmezse, hasta en az iki yıl yaşayacaktır.

Metastazlı prostat kanseri

Malign tümör benign (adenom) ile karşılaştırıldığında metastaz varlığı ile karakterizedir. Kanser hücreleri vücudun her tarafına yayılarak çeşitli organları etkiler.

Hastalığın gelişiminin ilk iki aşamasında, tümör büyür, ancak metastaz olmaz. Üçüncü aşamada, ilk metastazlar ortaya çıkar. Şiddetli ağrıları vardır, ancak analjezikler tarafından bastırılabilirler.

Dördüncü aşamada, kanser hücreleri bölünür, kan ve lenf vücut boyunca taşır. Birincisi, prostat bezinin yanındaki organlar etkilenir, o zaman kemikler, böbrekler. Akciğerler ve beyin nadiren etkilenir, çünkü hastalar genellikle böbrek yetersizliğinden önce ölür.

Metastazlı prostat kanseri yaşam süresini ve süresini kısaltır. Bunlar tümörün ne kadar ilerlediğine, onkosel sayısına, lokalizasyonuna bağlıdır. Tedaviden beş yıl sonra ölüm oranı% 30'a ulaşır. Altta yatan hastalığın neden olduğu komplikasyonların ölümcül sonuçları dikkate alınmaz.

Çok sayıda metastaz ile dördüncü aşamada, hastalar bir ila üç yıl yaşarlar. Yetkili tedavi uygulanırsa, yaşam süresi bir veya iki yıl uzatılır. Kemik metastazlarının penetrasyonu, yaşam beklentisini bir yıla indirir.

Hayatta kalma şansı nasıl artar?

Bir hastanın tedavi yöntemi tümör gelişimi, yaş ve genel sağlık, hasta tercihlerinin aşamasına bağlıdır. Öncelikle tanı gerçekleştirilir.

Yakın zamana kadar, prostat kanseri için geleneksel tedavi iki yolla sınırlıydı: prostat bezinin çıkarılması ve harici (radyoterapi) veya internal (brakiterapi) ışınlama. Yöntemler oldukça etkilidir, ancak yaşam kalitesini olumsuz etkileyen yan etkilere neden olurlar. Bunlar arasında:

 1. idrara çıkma ile ilgili sorunlar (inkontinans veya zorluk);
 2. iltihaplı mesane veya rektum;
 3. daha kötü cinsel istek.

Kompleks bir karın operasyonu gerçekleştirilir, prostat bezi ve testisler tamamen çıkarılır, idrar yolları mesaneye yeniden bağlanır. Ameliyattan sonra, çıkarılmış dokunun patolojik analizi yapılır, bu da yaşam şansını değerlendirmenizi sağlar.

Ameliyattan sonra, hastaneye yatış gerekli, bazen kan transfüzyonu gerekli ve üç hafta boyunca bir kateter takılmalıdır. Yaşlı erkekler için olası komplikasyonlar nedeniyle ameliyat önerilmemektedir. Yan etkileri vardır: idrara çıkma -% 5 ve ereksiyon - yaklaşık% 70.

Prostatın içinde bir radyoaktif radyasyon kaynağı tanıtıldı. Lokalize formdaki kanserlerin tedavi edilmesi için erken aşamalarda kullanılır. Yöntem ilk olarak 1910'da uygulanmıştır. Amerikan klinikleri, hastaların% 79'unun önümüzdeki 10 yıl boyunca yaşadığını iddia ediyor. Brakiterapiden sonra yan etkiler minimaldir: idrar kaçırma - en fazla% 4, iktidarsızlık - en fazla% 15. Birkaç gün sonra hasta normal bir yaşam sürmeye başlar.

Cerrahi girişim kontrendike olduğunda, prostat içinde lokalize bir tümörün yok edilmesi için kullanılır. Hastaya üç boyutlu bir görüntü ileten bir ultrason probu verilir. Işınlar tüm prostat bezinden geçerek tamamen yok eder.

Prosedür 2-4 saat sürer, normal bir sonuçla hasta ertesi gün taburcu edilir. Hızlı bir şekilde geçen küçük ağrı, idrara çıkma, üretra, mesane ile ilişkili bazı komplikasyonlar olabilir.

Kombine tedavi için kullanılır, diğer yöntemlerle iyi bir şekilde bir araya getirir, onları tamamlar. 7-8 hafta boyunca haftada 5 kez tutulur. Radyasyonun dozu, sağlıklı dokulara verilen zararı en aza indirmek için küçüktür. Komplikasyonlar daha az yaygındır: ereksiyon -% 50'ye kadar, idrara çıkma -% 4'e kadar. Doktorlar genellikle bu yöntemi yaşlı erkeklere tavsiye eder.

Cyberknife kullanımı ile Radyocerrahi tedavi

Bu ameliyat için modern bir alternatiftir, aşağıdaki avantajlara sahiptir:

 • yan etkileri olmayan ağrısız ve kansız bir yöntem;
 • Sağlıklı dokular minimal hasar görür;
 • küçük dozlarda en doğru radyasyon yönü;
 • Ameliyatta kontrendike olan ağır hastalar için kullanılabilir;
 • anestezi uygulamayın.

Diğer tedaviler arasında geleneksel tıp kemoterapi ve hormon tedavisi de kullanıyor.

Geleneksel tedavi yöntemleri

Halk metotlarının kullanımı, öncelikle besinlerin normalleşmesini ifade eder. Diyet olmalı:

 • süt ürünleri, sebzeler, meyveler, yeşillikler;
 • az yağlı deniz balığı;
 • hayvansal yağlar, baharatlar, baharatlar - minimum düzeyde kullanın;
 • kızarmış yemekleri ve füme ürünleri hariç tutmak;
 • koruma, kırmızı et, sigara, alkol terk.

Sıcak bir sulu soda çözeltisi yemekten önce içilir. Böyle bir alkali solüsyon kanser hücrelerinin büyümesine izin vermez, hastalığın gelişimini yavaşlatır. Gastrointestinal sistemin diyabet veya ülseratif hastalıkları için kullanılmaz.

Süt suyu ile işleme

Serum, bağışıklığı iyileştirmeye yardımcı olan mineraller ve amino asitler içerir. İçerdiği maddeler, kanser hücrelerinin çoğalmasını destekleyen glutatyonu aktif olarak bastırır. Günde bir bardak kemoterapinin terapötik etkisini arttırır.

Kayısı kemikleri ile tedavi

Kayısı kemiklerinde anti-kanser özellikli bir çok B17 vitamini bulunur. Bir tentür olarak kullanılır.

Birçok onkolog, bitkilerin kullanımının iyileştirici etkisini kabul eder. Kanseri tedavi etmek için, pelin ve kırlangıçotu, oncocelllerin büyümesini büyük ölçüde sınırlandıran en uygun olanlardır.

Kuru wry pelin, bir bardak kaynar su, filtre, karanlıkta 40 dakika ısrar ediyor. Bir gün içinde su ile yemeden önce 3 damla 15 damla alın. 10 gün sonra 2 hafta ara verin.

Bir litre kavanoza koyun, ince dilimlenmiş bir çiçekli kırlangıçotu toplayın, tıbbi alkolle dökün, 2 hafta karanlık bir yerde ısrar edin. İlk haftada ilk 5 damla alın. Her bir sonraki doz ikiye katlanır ve 50'ye ayarlanır. Tedavinin seyri, zehirlenme olmadan 6 aydır.

Halk ilaçları tamamen iyileşmez, ancak geleneksel tıbbın kombinasyonları hastalığın seyrini kolaylaştıracaktır. Geleneksel yöntemler, halk yöntemleriyle birleştirildiğinde, tamamen iyileşmemişse, en azından yavaş prostat kanseri, çoğu durumda sağkalım prognozu çoğunlukla olumludur.