Ana
Analizleri

Kruger'e göre genişlemiş spermogram veya spermogram

Uzatılmış spermogram, normal spermogramın yanı sıra sıkı Kruger kriterlerine göre spermatozoanın ayrıntılı morfolojik değerlendirmesini de içeren ejakülatın çalışmasıdır.

Bu genel Ejakülat (sayımı, motilite, viskozite, asitlik, vb) hakkında bilgi değil, aynı zamanda mükemmel bir morfolojik yapıya sahip erkek sperm sperm bulunan ne kadar sadece belirlemenize olanak sağlar.

Bu gösterge bir yüzde olarak hesaplanır. Paralel olarak, spermatozoaların patolojik formlarının sayısı belirlenir.

Neden analiz yapıyorsunuz?

Genişletilmiş spermogram infertilite tanısı için zorunlu testler listesinde yer almamaktadır. Bu çalışma gerekirse bir doktor tarafından reçete edilir. Spermatozoanın morfolojisinin Kruger kriterlerine göre değerlendirilmesi, bir erkeğin fertilitesinin değerlendirilmesi, infertilite nedenlerinin belirlenmesi ve IVF'ye hazırlık amacıyla gerçekleştirilir.

 1. Erkek fertilitesinin değerlendirilmesi, infertilite nedenlerinin araştırılması.

Farklı yazarların verilerine göre, ejakülatta morfolojik olarak doğru olan spermatozoa sayısı, doğal yollarla fertilizasyon olasılığı için% 40 ila% 60 arasında olmalıdır. Aynı zamanda, WHO standardına göre, erkek mikrop hücrelerinin ideal bir morfoloji ile içeriği, en az% 4'dür. İdeal morfoloji, Kruger kriterlerine göre belirlenir. Sadece sperm başının değil aynı zamanda kuyruk ve boyun yapısının da bir değerlendirmesini içerir.

 • IVF ile fertilizasyon olasılığının değerlendirilmesi.

  Genişletilmiş meni hekim ile bu işleme gerek kalmaksızın gerçekleşti gerekli adam ICSI (intraplasmic sperm enjeksiyonu) olsun veya tüp bebek için tam ejekulat yeterli germ hücreleri belirleyebilir. İdeal morfolojik formların konsantrasyonu% 4'ten az olduğunda, ICSI önerilir.

  İdeal morfolojik yapı için kriterler

  Normal bir spermogramda, sperm normaldir ve kafanın yapısında hiçbir sapma göstermez. Kruger'e göre, ideal yapı erkek cinsel hücresinin tüm bölümlerine sahip olmalıdır. Uzmanın morfolojiyi tanımladığı kriterler:

  • kafa şeklinde ovaldir;
  • Akrozom izole edilir, başın en az% 40'ını kaplar;
  • boyun yaklaşık 1.5 kattan daha uzundur;
  • sperm zarındaki sitoplazmik damlalar başının 1 / 3'ünden daha fazla olmamalıdır;
  • kuyruk bükülmüş değil;
  • Kuyruğun kalınlığı tüm uzunluk boyunca aynıdır (orta kısımda hafif daraltılmasına izin verilir);
  • kafa, kuyruktan yaklaşık 10 kat daha kısadır;
  • kuyruk başa 90 derecelik bir açıda yerleştirilmiştir;
  • kromatin alanında boşluk yoktur.

  Patolojik spermin morfolojisidir, ki bu:

  • başı veya kuyruğu yok;
  • kromatin bölgesinde vakuollar vardır;
  • kafa çok küçüktür;
  • akrozomal bölge çok küçük veya çok büyüktür;
  • çoklu kafalar tanımlanmıştır;
  • bir küp veya çekirdek şeklinde kromatin;
  • kuyruk başa göre dar bir açıda bulunan çok kısa veya çok uzun, bükülmüş;
  • kuyruk düzensiz kalınlığa sahiptir;
  • iki veya daha fazla kuyruk.

  Doğru ve yanlış morfolojik olarak spermatozoa oranını hesaplarken, olgunlaşmamış formlar dikkate alınmaz. Boyun bölgesindeki sitoplazmik damla lokasyonunda farklılık gösterirler.

  Kruger için genişletilmiş spermogram nasıl verilir?

  Analiz mastürbasyon ile yapılır. Semenin dış ortama yabancı madde girmesini önlemek için sperm toplama özel klinik ortamlarında yapılmalıdır. Sperm steril bir kapta toplanır ve bir saat içinde laboratuvarda incelenmelidir.

  Kruger'a göre spermogram yapmadan önce, bir erkeğin boşalmaktan, alkol almaktan, saunaya ve saunadan 4-5 gün beklemekten kaçınması gerekir. Spermin teslim edilmesi için uygun şekilde nasıl hazırlanabilir.

  sperm morfolojisi, aynı zamanda onların gübreleme perspektifi sadece değerlendirmenize olanak sağlar Kruger doktorlar Embriyologlar keşfetmek için VitroKlinik spermogrammu, In.

  Genişletilmiş spermogramın açıklaması

  Elde edilen seminal sıvının incelenmesi, bir elektron mikroskobu altında bir embriyolojik laboratuarda gerçekleştirilir. Genişletilmiş spermogramın sonucu iki şekilde verilir: Kruger'e göre normal spermogram ve spermogram.

  Genişletilmiş spermogram ile değerlendirme aşağıdaki parametrelere göre yapılır:

  1. Ejakülattaki spermatozoa sayısı. Normal olarak, minimum spermatozoa sayısı, seminal sıvının mililitresi başına 40 milyon olmalıdır. Sayıları bu rakamdan daha az ise, bu durumda oligozoospermi denir. Spermatozoanın tamamen bulunmaması durumunda hastanın azospermiye sahip olduğu söylenir.
  2. Sperm motilitesi. Normal olarak, spermin en az% 50'sinin farklı yörüngeler boyunca ilerleyebildiği, fakat çoğunlukla doğrusal olarak bulunabilmesi gerekir. Böyle bir spermatozoa% 40'ın altına düşerse, bu duruma astenozoospermi denir.
  3. Spermatozoanın morfolojisi. Genişletilmiş spermogramdaki en önemli gösterge, morfolojik yapıdaki ideal spermatozoa sayısıdır. Doğru yapıya sahip hücreler% 4'ten az ise, IVF kullanıldığında bile gübreleme şansı düşüktür. Bu durumda, spermleri yumurtanın içine vermek için eşlere ICSI atanır.

  Patoloji ile spermatozoa yüzdesi de yüzde olarak belirlenir:

  Morfolojik özellikleri değerlendirirken spermatozoanın yapısı ve şekli değerlendirilir. Sağlıklı ve verimli spermatozoa, oval bir baş ve hafifçe bükülen bir kuyruğa sahiptir.

  Anormal yapıları nedeniyle spermatozoaların patolojik formları ovumu dölleyemez, bu durumda da kavrama gerçekleşmez.

  Patolojik sperm, herhangi bir erkeğin seminal sıvısındadır, ancak çok fazla olurlarsa, o zaman yumurta başarılı bir şekilde dölleme olasılığı da azalır. Yani, bir erkeğin sıvısındaki daha fazla sperm patolojik spermatozoa içerir, bir kadının gebe kalması daha az olasıdır.

  WHO standartlarına göre, spermde morfolojik olarak normal spermatozoanın% 4'ünden fazlası mevcut olmalıdır. Bu gösterge ile bir erkeğin sperminin dölleme yeteneğine sahip olduğuna inanılmaktadır.

 • Viskozite. Normal olarak, seminal sıvı yaklaşık 40 dakika içinde viskoz kıvamdan sıvı olana değişir. Geçiş süresi 1 saat veya daha fazlaysa, bu bir dizi hastalıkta (vesikülit, prostatit ve benzeri) ortaya çıkabilen inflamatuar sürecin gelişiminin bir işaretidir.
 • Asitlik. Normal olarak bu sperm sayısı 7.2-8 pH olmalıdır. Bu göstergelerden sapmalar varsa, o zaman enfeksiyonun gelişimi konusunda bir soru olabilir.
 • Genişlemiş spermogramın sonuçları infertilite nedenini kesin olarak belirlememize izin vermese de, bazen spermatozoanın morfolojik yapısına dayanılarak varsayılabilir. Örneğin, iki kuyruk veya kafaya sahip çok sayıda germ hücresi genellikle viral bir enfeksiyonu gösterir. Spermatozoaların aşırı sayıda immatür formu varikosel veya çok sık ilişki gösterir. Analiz sonuçlarına dayanarak, bazı genetik patolojileri varsayabiliriz.

  Genişlemiş spermogramda herhangi bir anormallik varsa, doktor genellikle ilkinden 15-30 gün sonra tekrarlanan bir spermogram reçete eder. Sonuçların tekrar tekrar teyit edilmesi durumunda, doktor tedaviyi reçete eder.

  Patoloji tedavi edilemiyorsa, hastaya, örneğin intrauterin inseminasyon veya IVF kullanılarak alternatif bir anlayış yöntemi sunulabilir.

  Genişletilmiş spermogram

  Bu analiz bloğu şunları içerir:

  Ekspres modda analizlerin hazırlık süresi (Cito)

  Analizlerin değeri

  CIR'de spermatoloji - erkek sağlığına uzman bir yaklaşım!
  Ayrıca, birkaç önemli çalışma içeren genişletilmiş bir spermogramı da geçebilirsiniz.
  Genişletilmiş spermogram + video kaydı.
  Günler kapalı ve kayıtsız! Genişletilmiş SG hakkında daha fazla.

  Spermogram, sperm (ejakülat) laboratuvar araştırmalarının sonucudur. Bu analiz, fertiliteyi (dölleme yeteneği) değerlendirmek ve üreme sisteminin hastalıklarını erkeklerde belirlemek için kullanılır.

  CIR laboratuvarında spermogram çeşitleri

  • Temel spermogram temel bir sınavdır, spermogramdaki değişiklikleri değerlendirmek için tedaviyi izlemeniz önerilir.
  • Genişletilmiş spermogram, spermatogramın temel parametrelerini, antisperm antikorların tanımını, spermin tam biyokimyasını içeren ejakülatın tam bir çalışmasıdır. İlk muayene için tavsiye edilir.

  boşalmak - Erkeklerde üreme sisteminin organlarının salgılanmasının bir karışımıdır. Normal olarak, ejakülat, spermatozoa, lökositler, spermatogenez hücreleri içerir. Spermogramda ejakülatın aşağıdaki parametreleri değerlendirilir:

  • Fizikokimyasal parametreler: hacim, kıvam, seyreltme, viskozite, renk, pH ve diğer
  • Doğal (boyasız ilaç) mikroskobik inceleme: spermatozoa sayısı, hareketlilik, spermatozoa, aglütinasyon ve agregasyon, lökositlerin yaşayabilirliği.
  • Spermatozoanın morfolojisini (görünüşü, yapısı) değerlendirmek için renkli bir preparatın mikroskopik incelenmesi. Normal ve patolojik spermatozoa sayısı, spermatogenez hücrelerinin varlığı, olgunlaşmamış spermatozoa ve dejeneratif formlar belirlenir.

  Bu parametreler için bir sonuç yazılır. Laboratuvarımızda yapılan tüm spermogramlara renkli hazırlığın bir fotoğrafı eşlik ediyor. Ayrıca sipariş verebilirsiniz videoda spermogram kaydı (mobil spermatozoa ile ilaç).

  Genişletilmiş spermogram ayrıca biyokimyasal parametrelerin ve MAR testlerinin belirlenmesini de içerir.

  Spermogrammu'ya teslim etmek çiftlerde infertilite şikayeti en gibi genitoüriner sistem şüphelenilen herhangi bir hastalık durumlarında olmalıdır. Böyle testis hasarı gibi erkek kısırlık kutu faktörlerini belirlemek ejakülat küçük hacimli, testis operasyonu zor tolere alerjik reaksiyonlar meni hiçbir sıvılaşma, anatomisini bazı ilaçlar, alkol, sigara, ve anomaliler, sperm endokrin sistem, varikosel, aglütinasyon bozuklukları, idrar yolu enfeksiyonu, zaman ve çiftleştirerek, ateş ve diğerleri sıklığı. Spermogram dağıtımı etkilerini ortaya çıkarmaya yardımcı olacaktır.

  Spermogramın teslimi için hazırlık
  Doğru analiz için, sperm verilmeden önce, 2-4 gün boyunca cinsel kaçınma gereklidir. Hamamları, saunaları, alkollü içecekleri ziyaret etmenin yanı sıra tedavinin geçmişine karşı bir analiz yürütmek de istenmemektedir.

  Sperm koleksiyonu
  Araştırma için ejakülat, özel steril bir kapta mastürbasyon ile toplanır. Spermleri kliniklerde veya laboratuarlarda özel olarak donatılmış bir odada almanız önerilir. Kliniklerimizde sperma teslimi için TSIR, özel literatürle donatılmış rahat odalar ile donatılmıştır.

  meni

  Spermogram, bir erkeğin sperminin analizidir. Erkeklerin üreme kapasitesini değerlendirmek için sperm analizi yapılır.

  Spermogram sonuçlarına göre, androlog gerekli ise tedavi taktikleri geliştirir ya da ART programlarında (suni tohumlama, IVF, ICSI, PIKSI) fertilizasyon yöntemi seçilir.

  Çalışma sırasında spermin makroskopik ve mikroskobik bir değerlendirmesi yapıldı.

  İnfertilite tanısında spermogramın rolü

  Bir erkek üreme merkezinde kısırlığa dönerse, kendisine atanacak ilk analiz bir spermogramdır. Bu çalışmanın yardımıyla bir doktor, bir erkeğin doğurganlığının genel bir değerlendirmesini verebilir.

  Spermogram maliyeti küçüktür ve bilgilendirici analiz çok yüksektir. Çalışma hastanın genital organlarının fonksiyonel durumunu yansıtır ve infertilite nedenini aydınlatmayı amaçlayan daha sonraki tanısal aktivitelerin yönünü belirler.

  Sperm iletimi için nasıl hazırlanılır?

  1. Ejakülatı teslim etmeden önce 2-4 gün boyunca cinsel uzak durmanız gerekir. Artık gerekli değildir - sperm motilitesinde azalmaya ve çok sayıda anormal formun ortaya çıkmasına neden olabilir. Semen analizi, ilişkiden sonraki gün gerçekleştirilirse, ejakülat hacmi düşürülecektir.
  2. Sınava girmeden bir hafta önce, saunayı ziyaret etmek ve hipotermiye gitmek tavsiye edilmez. Uzun süre sıcak bir banyo yapamazsınız. Bunun spermatogenez üzerinde olumsuz bir etkisi vardır.
  3. Spermogramın verilmesinden 4-5 gün önce, alkol almamalı, ilaç almamalı (hayati olanlar hariç), fiziksel yorgunluk geçirmeli ve şiddetli stres geçirmelisiniz. Bu olursa, analiz doktorun kararı ile birkaç gün ertelenebilir.

  Sperm nasıl bağışlanır?

  Spermogramın nerede ve nasıl teslim edildiğini? Çeşitli forumlardaki hastalardan alınan yorumlar ve sorular bize bu analizin her zaman doğru bir şekilde verilmediğini söylemektedir. Yanlış sonuçlar almamak için şunlara ihtiyacınız vardır:

  1. Analiz için en uygun yer özel bir kliniktir. Spermogram evde pes etmez. İlk olarak, sterilite koşullarına uymak gerekir. İkinci olarak - ejakülatın laboratuvara hızlı bir şekilde taşınması için, spermogramın temel göstergelerine ek olarak, doktorlar spermin sıvılaşma zamanını belirlemelidir. Üçüncü olarak, analizleri evde geçirirken, hasta her zaman biyolojik materyali zamanında kliniklere iletmeyi başaramaz ve sonuçlara yansır.
  2. Spermin laboratuvara taşınması spermogramın sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Kabın ejakülat ile titreşimi, hipotermi - tüm bunlar biyomateryalin kısmi ölümüne yol açacaktır ve sonuç tamamen farklı olacaktır.
  3. Teslimat sadece özel plastik bir kapta mastürbasyon ile yapılır. Kesilen bir cinsel ilişki yardımı ile yapılamaz - vajinadaki hücreler sperm içine girer. Bir kondomda sperm toplayamazsınız - bu bariyer kontrasepsiyonu çoğu zaman erkek germ hücrelerini olumsuz etkileyen kayganlaştırıcı içerir.
  4. Güvenilir bir sonuç için, ejakülat analizi 1-2 ay içinde 2-3 kez reçete edilir, çünkü Testislerde spermatogenez "röle üzerinde" gerçekleşir. Bir süre böyle devam başka bağlanıp sonra İlki siteyi çalışır, bu nedenle bir erkeğin ejakulattaki sperm her zaman var ve hasta çalışmalarının problem alanının anda semen analizi üzerinde analiz kaybediyor eğer, meni analizi kalitesi kötü sonuçlar gösterilir.

  Ejakülatın analizi ne gösterir?

  Makroskobik parametreler şunları içerir:

  • Ejakülat hacmi (norm olarak 1,5 ml'den fazla) birkaç bezin çalışmasının sonucudur. ve oluşan elementler spermatozoa (prostat ve testis salgıları tutulumu, sperm bezi kanallarının ve epididimis salgılanması sonucu ortaya çıkan) seminal plazma: ejakülat 2 bölümden oluşmaktadır. Hacim normdan daha az ise, o zaman bazı demir işe yaramaz.
  • Spermin pH'ı (norm 7.2-8.0). Yüksek pH seviyesi akut bir enfeksiyonu, azalmış enfeksiyon seviyesini gösterir - kronik bir enfeksiyon ve sperm açıklığının ihlali.
  • Renk (normal gri-süt). Pembemsi renk, preparasyondaki kırmızı kan hücrelerinin varlığını, gri-transparan - ejakülatta spermatozoanın yokluğunu veya küçük miktarlarını gösterir.
  • Viskozite. Ejakülat kalın bir "top", ve tam bir analiz için spermin sıvılaşmasını beklemek gerekir. Normalde bu, oda sıcaklığında bir saat olur. Artan viskozite evrimsel bir anlama sahiptir. Antik çağda atalarımız tüm bunları "koşarken" yaptılar ve değerli sıvının dökülmemesi çok önemliydi. Bazı patolojilerde, viskozite artabilir veya azalabilir.

  Mikroskobik endeksler:

  Spermogramın analizi, mililitrede spermatozoa konsantrasyonunun belirlenmesini içerir. Aktif olarak hareketli, zayıf mobil ve hareketsiz spermatozoonların yüzdesi hesaplanır. Morfolojik olarak normal spermatozoa yüzdesi belirlenir.

  Kavrama için, ejakülatta, aktif olarak mobil ve morfolojik olarak normal bir spermatozoanın ortalama 5-10 milyon / ml'sinde bulunması gerektiğine inanılmaktadır. Bu nedenle, bir kural olarak, bir gösterge diğerini telafi eder. Örneğin, düşük konsantrasyonda - büyük bir ejakülat hacmi ve bunun tersi olarak, aktif olarak hareketli spermatozoanın yüzdesi azalır, ancak yüksek oranda morfolojik olarak normal bir spermatozoadır.

  Neden sadece bir kişi geçerse bu kadar büyük miktarda sperm gereklidir? Çünkü çok büyük kayıplar var. Bir kadının genital bölgesinde yarılanması, kısmı rahimde sıkışır, bölüm bağışıklığı bozar. Ovule sadece yüz bin gitmek.

  savaşta olduğu gibi tüm a cover grubu, döllenme için gerekli sperm bu kadar büyük sayıda kesin oluştu neden yakalama, grubu ve oyalama elit takımı, bir grup vardır. Ek olarak, spermatozoa benzersiz bir canlılığa sahiptir ve genital bölgede kadınlar 5 güne kadar yaşayabilir.

  Spermogramın sonuçlarına göre embriyologların sonuçlarının çözümlenmesi:

  • Normozoospermia - tüm göstergeler normaldir.
  • Oligospermi - ejakülat hacmi normalin altındadır.
  • Oligozoospermi - spermatozoanın konsantrasyonu normalin altındadır.
  • Astenozoospermi - aktif olarak hareketli spermatozoanın yüzdesi azalır.
  • Teratozoospermi - morfolojik olarak normal spermatozoa azaltılmış yüzdesi.
  • Lökositopermi - spermde lökositlerin varlığı.
  • Hematospermi - spermada eritrositlerin varlığı.
  • Aközozoospermi - tüm spermler hareketsizdir.
  • Nekroz - tüm spermatozoalar öldü.
  • Azoospermi - ejakülatta sperm yokluğu.
  • Aspermia - ejakülatın tamamen yokluğu.

  Genel olarak, spermogram bir sanattır ve birçok klinik kendi analizleri ile kendi laboratuvarlarında yeniden düşünmeyi istemektedir, diğer insanların göstergelerine, kendi gözleriyle söylediklerine inanmazlar. Ve bu kendi gerçekliğine sahip! Ejakülat, yumurtanın döllenmesini gerçekleştiren embriyologlar tarafından değerlendirildiğinde, bu gerçekten başarı şansını artırır!

  DSÖ tarafından kabul edilen normal spermogram indeksleri (normozoospermi):

  Spermogramın maliyeti nedir?

  İnfertilite hakkında VitroClinic'i arayan her erkeğin bir spermogramı olmalıdır. Bu semen analizinin fiyatı çok uygun ve bilişim oldukça yüksek.

  "VitroKlinik" de herhangi bir uygun günde (Pazar hariç) spermogram geçirebilirsiniz. Sonuçlar aynı günde hazır olacak. Çalışma, erkek sperminin fertilizasyona uygun olup olmadığını belirleyecektir.

  İleri spermiogram analizi

  Erkek üreme sistemini olumsuz etkileyen hastalıkları belirlemek için çeşitli tetkik ve testler yazılmaktadır. Bunlardan biri seminal sıvının bileşimini ve kalitesini detaylandıran genişletilmiş bir spermogramdır.

  Analizin hazırlanması ve teslim edilmesi

  Spermin kalitatif kompozisyonunu belirlemek için, erkeğe basit veya genişlemiş bir spermogram verilir.

  Genişletilmiş spermogramma - biyokimyasal terkip ejakülat bir değerlendirme, içinde früktoz, enzimler ve diğer maddelerin konsantrasyonu oluşturan antikorların varlığını tespit etmek ve baz - etkinliğini izlemek için tedavi sırasında gereklidir.

  Sperm durumu hakkında güvenilir bir sonuç elde etmek için analiz şu şekilde hazırlanmalıdır:

  1. 3-4 gün boyunca samimiyetten kaçınmak için;
  2. antibiyotik almak için 2 hafta boyunca;
  3. Alkol, kafein, içecek sigara içmeyi içmek için değil 1-3 günden az olmamalıdır.

  Analiz için seminal sıvı, özel kaplarda, kliniğin ayrı bir ofisinde alınır, ancak kondomda değil, yağlayıcıların varlığı nedeniyle alınır.

  Spermin toplanmasına evde izin verilir, ancak aktivite ve kompozisyon değişene kadar, ancak 40-60 dakika içinde laboratuvara verilirse. Bu durumda, biyomateryal güneş ışığından korunmalıdır, donmuş olmamalıdır.

  Spermogramın ayrıntılı analizini belirleyen parametreler:

  • sperm asitliği, viskozitesi, hacmi, rengi;
  • 1 ml'lik seminal sıvıda spermatozoanın kantitatif bileşimi, hareketliliği;
  • boyut, spermatozoa yapısı, anormal anormallikler;
  • kimyasal madde içeriği (sitrik asit, fruktoz, çinko, vb.);
  • atipik maddelerin varlığı - olgunlaşmamış seks hücreleri, eritrositler.

  Bu tür bir analiz, özellikle, bilinmeyen kaynağın infertilitesinin teşhisi için, eğer IVF'nin başarısız girişimleri varsa, transfer için kullanılan düşük kaliteli embriyoların bulunması durumunda gereklidir.

  Sperm bileşimi

  Çoğu ejakülatta spermatozoaya mobilite sağlayan ve testosteronun temeli olan çinko bulunur. Mineraller ve vitaminler sayesinde, kan damarları genişler ve genital organların kasları büzülmez. Sperm, 40'tan fazla bileşen içeren karmaşık bir bileşime sahiptir.

  Seminal sıvıda neler bulunur:

  1. mineraller - fosfor, kükürt, bakır, magnezyum, kalsiyum, potasyum, sodyum tuzu, çinko bileşikleri;
  2. vitaminler - C, B12;
  3. sitrik asit;
  4. hormonlar - testosteron, prolaktin ve melatonin, serotonin ve oksitosin, estron, kortizol;
  5. enzimler;
  6. fosfolipitler ve yağlı asitler;
  7. karbonhidratlar - fruktoz;
  8. azot, üre, pürin, bikarbonatlar;
  9. Protein.

  Erkek dölleme yeteneği, testosteron hormonunun konsantrasyonuna bağlıdır. Testosteron içeriği ne kadar yüksekse, normal bir kavrama şansı o kadar fazla olur. Ayrıca, fertilizasyon süreci luteinize ve folikül uyarıcı hormonlardan etkilenir.

  Sitrik asit gibi enzimler, spermin sıvılaşmasında rol oynarlar. Düşük konsantrasyonlarında, seminal sıvının viskozitesi artar, bu da spermatozoayı hareket ettirmeyi zorlaştırır. Enzimler yardımıyla hücresel solunum ve metabolizma düzenlenir.

  Spermogramda ne kadar protein var? 5 ml ejakülatta 150 mg protein bulunur. Spermogramdaki enzim aktivitesi altındaki protein, amino asitlere dönüştürülür: glutamin, glisin, lizin ve diğerleri. İçeriği ortalama 0.0125 g / ml'dir.

  Seminal sıvıyı oluşturan tüm bileşenler, belirli bir dereceye kadar, dölleme işlemine katılır, spermatozoanın yaşayabilirliğini sağlar.

  Analizin açıklaması

  Küçük sapmalar her zaman bir patolojiyi göstermediği için karmaşık bir yorum gereklidir.

  Spermogramın ileri analizi infertilitenin bir analizi değildir.

  Normal durumda semen gri-beyazdır ve 15 dakika için oda sıcaklığında seyreltilir. Döllenme için optimal oran genellikle 1.5 ila 5 ml olarak kabul edilir.

  Spermogram şunları belirlemenizi sağlar:

  • kıvam ve viskozite. Artan viskozite ile spermatozoanın motilitesi azalır;
  • hafif alkalik olması gereken asitlik. Artış, bulaşıcı bir hastalığın varlığına işaret eder;
  • spermatozoanın sayısı ve hareketliliği. Düşük aktiviteleri prostatit, üretrit, vesikülit gelişme olasılığını gösterir, normal fertilizasyon olasılığını azaltır;
  • ml başına en az 5 milyon içermesi gereken diğer hücresel elementler veya "yuvarlak hücreler";
  • Spermatozoanın aglütinasyonu, yani birbirine yapışmaları. Böyle bir durum normunda bileşen yoktur;
  • spermatozoanın şekli, boyutu, canlılığı. Normal spermatozoa sayısı toplam sayının% 20'sinden az olmamalıdır ve canlı sperm sayısı en az% 60 olmalıdır.

  Detaylı analiz, erkeklik alanındaki tüm işlev bozukluklarını ortaya çıkarmakta, bulaşıcı ve ürolojik hastalıkları erken bir aşamada ortaya koymaktadır.

  Herhangi bir sapma bulunursa, doktor gerekli tedaviyi reçete eder. Hangi preparatların ilaç olarak alınacağına bağımsız olarak karar vermek imkansızdır.

  sarımsak menü, avokado, muz, kuşkonmaz, domates, istiridye dahil diyet ayarlamalar yapmak durumunda semen kötü performansını artırın, bu mümkün.

  Genişletilmiş spermogramın kod çözme sonuçları ve genişletilmiş analizin fiyatı

  Genişletilmiş spermogram veya genişletilmiş, seminal sıvı bir çalışmadır. Bu çalışma, sperm kalitesini değerlendirmenin en etkili yoludur, çünkü çalışma çok çeşitli parametreler içermektedir. Ayrıca, analiz doğurganlık bozukluğunun şiddetini değerlendirmenize ve üreme sisteminin hastalıklarını tanımlamanıza olanak tanır.

  Nedir ve nasıl hazırlanmalı?

  Spermogramın şüphesiz avantajı, prosedürün basitliği ve prosedürün kullanılabilirliğidir. Modern teşhis merkezleri iki çeşit spermogram sunmaktadır. Bunlar:

  • Temel.
  • Genişletilmiş veya dağıtılmış.

  Tedavinin etkinliğini izlemek için tedavi sırasında temel spermogram reçete edilir. Seminal sıvının durumunun birincil değerlendirmesi için genişletilmiş veya genişletilmiş bir spermogram gösterilir. Yani, bir dizi gerekli ve klinik olarak ilgili göstergeleri içerir.

  Bununla birlikte, temel genişletilmiş semen ana fark, birinci varyasyon sperm bir biyokimyasal analizini içerir ve bu da spesifik antikorların varlığı, çinko, protein, fruktoz, sitrik asit konsantrasyonunu belirlemek için olmasıdır.

  En güvenilir sonuçları elde etmek için doğru preparatın gerekli olduğuna dikkat etmek önemlidir. Ayrıca çalışmanın seminal sıvının elde edildiği andan itibaren üç saat içinde gerçekleştirildiği de unutulmamalıdır. Aksi halde elde edilen sonuçlar güvenilirlik konusunda şüpheler uyandırmalıdır. Sperm tam olarak incelenir. Analiz için biyolojik materyalin hazırlanması için hazırlık olarak, aşağıdaki tavsiyelere uyulmalıdır:

  • 3-4 gün içinde cinsel eylemden uzak durma.
  • Sperm analizi ve antibiyotik alımı arasındaki aralık en az 2 hafta olmalıdır.
  • Malzemenin analiz edilmesinden birkaç gün önce, alkol, kafein, nikotin içmekten kaçınmak, sıcak su, hiperinsurance dahil olmak üzere yüksek sıcaklıklara maruz kalmaktan kaçınmak gerekir.

  Tarif edilen öneriler spermogramdan önce her zaman yapılmalıdır. Araştırma için elde edilen malzemenin kalitesi, preparatın doğruluğuna bağlıdır.

  Testlerin sonuçlarının doğru olması için, prosedür için doğru şekilde hazırlanmanın çok önemli olduğu görülmektedir.

  Nasıl şifre çözülür

  Spermogram genişletilmiş çeşitli göstergeler içerir. Onları aşağıda ele alalım.

  • Cilt. 1.5 ml'den fazla seminal sıvı normal kabul edilir. Ancak çoğu zaman 3-5 ml. 1.4 ml'den daha az hacime oligospermi denir. Üreme sistemindeki organlarda lokalize olan inflamatuar süreçte hacim artışı görülür. Seks hormonlarının dengesizliğindeki, prostat bezinin fonksiyon bozukluğunun, seminal veziküllerin çok az sperminde bulunur.
  • Spermatozoa sayısı ve konsantrasyonu. konsantrasyon 20 milyondan fazla bir ortalama ml ve Ejakulattaki miktar olacaktır -. oligozoospermi - döllenme yeteneğine sahip ve böylece 60 milyondan fazla spermler, en az 15 milyon testis patoloji spermatozoa düşük konsantrasyonuna yol açar olmalıdır.
  • Sperm motilitesi. Hareketlilik derecesiyle, aktif olarak hareketli, inaktif ve hareketsiz spermatozoalar izole edilir. Etkili gübreleme için, aktif miktarı% 25'ten fazla olmalıdır. Düşük hareketlilik astenozoospermi terimi ile belirtilmiştir.
  • Spermatozoanın şekli ve büyüklüğü. Genişletilmiş spermograma göre morfolojik olarak normal spermatozoa sayısı toplam sayının% 20'sinden fazla olmalıdır. Bu göstergenin indirgenmesi teratozoospermia olarak adlandırılır, bu durumun temel etiyolojik faktörü zehirli maddelerin etkisidir, elverişsiz bir ekolojik durumdur.
  • Canlı spermatozoa sayısı. Yaşam standardı% 50'den fazla olmalıdır. Canlı formların düşük konsantrasyonu nekrozpermidir.
  • Renk. Normalde hafif sarımsı veya grimsi bir renk tonu ile beyaz. Besin renkleri, bazı ilaçlar gibi biyolojik sıvıları lekeleyebilen ürünlerin kullanımı ile seminal sıvının renginde değişiklik gözlemlenebilir. Kırmızı, kahverengi genellikle kanın safsızlıklarının varlığını gösterir. Travmalar, genital organların kronik inflamatuvar hastalıkları, neoplazmlarda da benzer bir durum görülmektedir.
  • pH değeri. Normal olarak, spermin pH'ı 7,2 ila 7,8 arasında değişir. Asit-baz dengesindeki değişim, seminal vezikül veya prostat bezinin inflamatuar bir hastalık belirtisi olarak kabul edilir. Aşırı asidik veya alkali bir ortam, spermatozoanın işlevi ve aktivitesinde bir bozulmaya yol açar.
  • Viskozite. Bu gösterge santimetre veya milimetre olarak belirlenir. Bunu yapmak için, sperm içine özel bir pipet veya çubuk batırılır ve boşalma sırasında oluşan ejakülat filaman ölçülür. Genellikle yaklaşık 5 mm'dir. Yüksek viskozite de sperm hareket hızı azalır gibi, döllenme olasılığını azaltır ve asidik vajinal ortamların ile temas süresi sağlar.
  • Sıvılaşma zamanı. Normal durumda - 1 saate kadar. Boşalma sırasında sperm, viskoz bir durumdadır. Bir süre sonra, enzimlerin aktivitesi sayesinde, sıvılaşır, spermatozoa daha hareketli ve aktif hale gelir. Sıvılaşma süresi vezikül ile birlikte yükselir, prostatit ve doğurganlık bozulur.
  • Spermatojen hücreler. Bunlar seminifer tübüllerin epitelyal astarının yıkanmış hücreleridir. Üreme sistemini etkileyen herhangi bir enfeksiyon veya inflamatuar süreç, sayılarında bir artışa yol açar. Normalde, seviye% 2'yi geçmez.
  • Spermatozoanın aglütinasyon ve agregasyonu derecesi. Aglütinasyon, spermatozoanın kendi aralarında yapışmasıdır. Agregasyon, spermatozoanın büyük konglomeralara (demet) bağlanmasıdır. Normalde, aglütinasyon ve agregasyon yoktur. Ve inflamatuar süreçler, otoimmün bozuklukların yanı sıra oluşuma katkıda bulunur.
  • Kan hücrelerinin varlığı - lökositler ve eritrositler. Lökositler, görüş alanında 4'ten fazla olmayan bir miktarda tespit edilebilir. Ancak seminal sıvıda kırmızı kan hücreleri olmamalıdır.
  • Amiloid cisimler ve lesitin taneleri. Bu, prostat sekresyonu ürünüdür. Bu göstergeler tanısal değer infertilitesine sahip değildir, ancak prostat bezinin fonksiyonel durumunu gösterir. Yani, prostatın patolojisinde ve salgı fonksiyonunun ihlali durumunda, amiloid cisimcikleri ve lesitin taneleri az miktarlarda belirlenir.
  • Balçık. Bu, genişlemiş (genişlemiş) bir spermogramda sırasıyla akut iltihabın bir belirtecidir, büyük miktarda mukus her zaman bir patolojidir.
  • Antikorlar (MAR testleri). Erkek infertilite nedenlerini teşhis etmek için önemli bir gösterge. Yardımı ile ortakların immünolojik uyumsuzluğunun sebebi olan antisperm antikorlarının varlığını belirler.
  • Biyokimyasal çalışmalar (fruktoz, çinko, asit fosfataz, prostaglandinler, vb.).
  • Parçalanmış DNA'nın spermatozoadan saptanması. Genişlemiş bir spermogramın sonuçlarına göre anormal zincirlerin ve DNA fragmanlarının belirlenmesi spermi oluşturan hücrelere zarar verdiğini gösterir.

  Spermogramı deşifre etmek için bir doktora danışmanız tavsiye edilir.

  Genişletilmiş spermogramın fiyatı, analizin yapıldığı tıbbi tanı kurumuna bağlıdır. Maliyetin maliyeti, kliniğin bulunduğu bölgenin yanı sıra analizin hızından da etkilenir. Ortalama olarak, genişlemiş veya genişlemiş bir spermogramın fiyatı 1000-2500 ruble.

  Uzatılmış spermogram, erkek infertilitesini ve fertilite düşüşünün nedenlerini teşhis etmek için vazgeçilmez bir çalışmadır.

  Genişlemiş spermogramın analizi sonucunda elde edilen çok çeşitli göstergeler, erkeklerde üreme sisteminin organlarının fonksiyonel durumu hakkında veri elde edilmesini sağlar.

  Spermogram - analiz, göstergeler ve transkript için normlar ve kurallar

  Erkek infertilitesi, infertil evliliğin% 40'ında çocuk eksikliğinin nedenidir. Bu durumu teşhis etmede yardımcı olan ana yöntem spermogramdır. Bu prosedür ne için? Ejakülat veya seminal sıvı çalışması, doktorun infertilite çiftlerinde erkek faktörün rolünü üstlenmesine yardımcı olur.

  Bu analiz, bir yumurtayı dölleyebilmelerine rağmen, sperm hücrelerinin nasıl canlı olduğunu gösterir. Spermogram aşağıdaki durumlarda atanır:

  1. Bir çiftin çocuklarda yokluğu, yıl boyunca düzenli cinsel aktivite ile, hamilelikten korunmadan.
  2. İnfertiliteye yol açan erkek hastalıkları (varikosel, testiküler enflamasyon - orşit, prostatit, genital sistem yaralanmaları, hormonal bozukluklar).
  3. İn vitro fertilizasyon veya suni tohumlama programı çerçevesinde, gebe kalma doğal koşullarda değilken.
  4. Hamileliğin akılcı planlanması.
  5. Bir erkeğin çocuk sahibi olup olmadığını görme arzusu.

  Erkek infertilite nedenleri ve tedavisi hakkında bir sonraki makalede okunabilir.

  Analize alma yöntemleri

  Spermogram için hazırlık, 2-3 gün boyunca ejakülat almadan önce cinsel yoksunluğu içerir, ancak bir haftadan fazla değildir. Meni mastürbasyon ile elde edilir. Bu yöntem, nadir durumlarda da kullanılmakta olan kesintili bir cinsel ilişkiden daha fizyolojiktir. Yağlayıcı ve diğer kimyasalları içermeyen özel bir tıbbi prezervatif kullanabilirsiniz. Laboratuvarda verilir. Seminal sıvı elde etme koşulları: hem laboratuvarda hem de evde daha tanıdık bir ortamda toplanabilir.

  Teslimat şartları: Koleksiyondan en geç bir saat sonra, ejakülat analiz için laboratuvara teslim edilmelidir. Bu zamanda bulunduğu ortamın sıcaklığı, vücut sıcaklığına yakın olmalıdır. Özel bir konteyner kullanmak makul olacaktır - bir termostat. Bununla birlikte, vücudun doğal ısısını kullanarak, sonuçta ortaya çıkan malzeme ile birlikte bir hazneye yerleştirebilirsiniz.

  Spermogram nasıl doğru alınır?

  Aktif banyoları, saunalar, spa küvetleri, olumsuz koşullarda çalışmak - meni analizinden önce dört gün boyunca bira dahil alkol, yanı sıra termal tedavilerin alımı kullanımını yasaktır. Uyku hapı ve yatıştırıcı almayın. Gerisi, bir adam normal bir yaşam sürmeli. Antibiyotikler (son hap veya enjeksiyon alarak) en az iki hafta olmalıdır. Florografinin spermogramın parametreleri üzerindeki etkisinin olmadığı düşünülmektedir.

  Analiz nispeten ucuz, sonuçlar birkaç gün içinde hazır.

  Normal sperm sayımı

  Sağlıklı bir insanın spermogramması (WHO standartları)

  Çalışmanın kapsamına bağlı olarak, aşağıdaki spermogram türleri ayırt edilir:

  • Temel, tüm ana göstergeleri içeren Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre yürütülmektedir;
  • Spermatozoayı yok eden farklı sınıfların antisperm antikorlarının varlığını belirleyen MAR-testi;
  • Kruger'e göre morfolojik analiz veya spermogram.

  Bu üç türün tümü genişletilmiş bir spermogramdır. Genellikle, temelde herhangi bir değişikliğin bulunduğu durumda atanır.

  Bazı durumlarda, doktorunuz reçete edebilir ve biyokimyasal meninin çalışma - onun yapısı fruktoz, L-karnitin, çinko, alfa-glukozidaz içinde belirlenmesi.

  Spermatozoanın yapısını ve işlevini değerlendirmek için, Papainikolaou, Romanovsky-Giemsa, Shorr'da daha az sıklıkla, faz-kontrast mikroskobu ve özel boyalar - hematoksilen kullanın.

  Normun makroskopik göstergeleri

  Spermogramın normu 1999 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlendi. Bunlar aşağıdakileri içerir:

  • Elde edilen sperm hacmi 2 ml'den fazladır;
  • spermi aldıktan hemen sonra viskozdur;
  • sıvılaşma maksimum 30 dakika sonra ortaya çıkar;
  • viskozite 2 cm'den fazla değildir, yani sperm bu mesafe ile bir cam çubuk yardımıyla gerilebilir;
  • beyaz-gri renk;
  • tuhaf bir koku;
  • Spermin alkali reaksiyonunu gösteren pH 7.2 - 8.0;
  • Ejakülat bulanık, ancak içinde mukus görülmez.

  Normun mikroskobik göstergeleri

  Bunlar, materyalin harici muayenesiyle belirlenen makroskopik endekslerdir. Mikroskopik araştırma yöntemlerinin yardımıyla, normal bir spermogramın aşağıdaki parametreleri belirlenir:

  • Bir mililitre ejakülatta 20 milyon spermatozoa içermesi, toplam alınan materyalin 40 milyon erkek cinsel hücreden daha az olmamalıdır;
  • Aktif hareketlilik en az çeyrek (% 25) olmalıdır;
  • Sabit spermatozoa yarıdan daha az olmalıdır (% 50 veya daha az);
  • aglütinasyon ve agregasyon (büyük kümelerin yapıştırılması ve oluşumu) belirlenmemelidir;
  • lökositlerin normu, 1 milyondan fazla değildir;
  • normal spermatozoa, tüm hücrelerin yarısından fazlasını (% 50) hesaba katmalıdır;
  • başın normal yapısı (morfolojisi) olan spermler normal olarak% 30'dan fazladır;
  • ejakülatta spermatogenez hücrelerinin% 2-4'ünden fazlası olamaz (germ hücrelerinin olgunlaşmamış prekürsörleri).

  Spermogram Sonuçları

  Spermatozoa'nın kalitesini ve sayısını gösteren terimleri içerebilirler:

  • aspermi: ejakülat yoktur (yani, boş yemekler konur);
  • oligozoospermi: 20 milyondan az ejakülat 1 ml'de hücre sayısında azalma;
  • azospermi: ejakülatta spermatozoa bulunmadı;
  • kriptozoospermi: tek spermatozoa, santrifüj yoluyla kapsamlı aramadan sonra bulunur;
  • astenozoospermi: spermatozoa inaktiftir;
  • teratozoospermi: spermatozoanın patolojik formları.

  Eğer kötü bir spermogram bulunursa, uygun preparattan iki hafta sonra ve tüm teslimat koşullarına uygunluğu tekrarlamak gerekir. Şüphe durumunda, çalışma üç kez tekrarlanır ve güvenilir sonuç için en iyi sonuç alınır. Aynı laboratuvar doktorunun subjektif değerlendirmesini dışlamak için genellikle farklı laboratuvarlarda tekrarlanan testler yapılması önerilir.

  Spermatozoa Normları ve sapmaları

  Genel olarak, bir süre sonra spermogramın tüm parametreleri değişebilir. Bu nedenle, ortaya çıkan ihlaller, partnerin panik ve temelsiz suçlamalarının bir nedeni değildir.

  Aşağıda ana sonuçları ve normdan sapmaların nedenlerini veriyoruz.

  Spermogrammy kod çözme

  Anketin sonuçları, bir adamdaki diğer klinik verilerle birlikte bir uzman tarafından değerlendirilmelidir. Bununla birlikte, her hasta bağımsız olarak kendi göstergelerini incelemek ve bunları önerilen standartla karşılaştırmak hakkına sahiptir. WHO'nun spermolojik göstergeleri genellikle kabul edilir. Onları daha ayrıntılı olarak ele alalım.

  1. En uygun yoksunluk süresi 2 ila 7 gündür, ideal olarak 4 gündür. Analizin tekrarlanması gerekiyorsa, cinsel uzak durma süresi ilk işlemden önceki ile aynı olmalıdır.
  2. Bir ejakülasyon için elde edilen sperm hacmi 2 ila 5 ml arasındadır. 2 ml daha az ejakülat hacmi, bu "mikrospermiya" olarak adlandırılan ve yeterli aktivite paranazal gonadlar, özellikle prostat gösterir ise. Bundan başka, mikrospermiyu geriye boşalma (mesane içine sperm akışını), tohum azaltılması açıklığını, hipoplazi cinsel özellikleri, perhiz kısa bir süre neden olabilir. WHO normlarına göre, hacim normunun üst sınırı oluşturulmamıştır. Bununla birlikte, bazı uzmanlar 5 ml'nin üzerinde yükselmenin, prostat veya seminal veziküllerin iltihaplanmasının bir işareti olabileceğine inanırlar.
  3. Renk normalde grimsi, ancak sarı renk de kabul edilebilir. Bununla birlikte, spermin sarımsı rengi sarılık belirtisi olabilir veya belirli vitaminlerin (özellikle A vitamini) veya gıdaların (havuç suyu) alımını gösterir. Çoğu durumda, bir spermogramı gerçekleştirirken, rengin tanımı sadece geleneğin bir hatırasıdır.
  4. Asitlik indeksi 7,2'den fazla olmalıdır. Üst limit sınırlı değildir, ancak birçok uzman, pH'ı 7,2'nin altına düşürmenin ve 7.8'den daha fazla arttırmanın prostat enflamasyonu veya seminal vezikül semptomlarının bir belirtisi olduğuna inanmaktadır.
  5. Spermin sıvı hale gelme süresi 60 dakikadan fazla olmamalıdır. Ejakülat uzun süre viskoz kalırsa, spermatozoanın hareketini engeller, onları vajinaya geciktirir ve dölleme özelliklerini keskin bir şekilde azaltır. Ejakülat yavaş sıvılaşma nedenleri - adneks bezlerinin iltihabı (prostatit, vesikülit) veya enzimlerin yetersizliği.
  6. Viskozite ejakülat 2 cm'den fazla değildir pipet ipliği uzunluğu ayrıldığında. Sıvılaştırma sonra bu mesafe 0.5 cm geçmemelidir şekilde olması gerekmektedir. Yükseltilmiş viskositesi sperm verim kapasitesinde önemli bir azalma söz konusu.
  7. 1 ml ejakülatta 20 milyondan fazla sperm bulunmalıdır. 120 milyondan fazla spermatozoa sayısındaki artışa "polipospermi" denir. Bu duruma düşük doğurganlık eşlik eder ve genellikle sayılarında bir azalma ile yer değiştirir. Polyzoospermi gözlem ve tekrarlı analiz gerektirir. Bu durumun nedenleri endokrin bozukluklar, genital organların dolaşım bozuklukları, toksinlerin veya radyasyonun etkisi, inflamasyon, daha az sıklıkla - immün patolojidir.
  8. Toplam spermatozoa sayısı 40 milyon veya daha fazladır ve 1 mililitrelik hücrelerin sayısıdır, ejakülat hacmiyle çarpılır. Aşırı normal sayılar sırasıyla 40-600 milyondur. Bu göstergenin değiştirilmesi için nedenler, önceki paragraftaki ile aynıdır.
  9. Spermatozoanın hareketliliği, hareketlerinin hızı ve yönü ile değerlendirilir. 4 grup vardır: A - aktif, düz hareket, B - düşük hareket kabiliyeti, düz hareket, C - düşük hareket kabiliyeti ve düzensiz hareketler, D - hareket yapmayan. Normal olarak, boşalma grubu A'dan bir saat sonra tüm hücrelerin dörtte birinden fazla veya A ve B gruplarından - bir buçuktan fazladır. C ve D gruplarının içeriği her birinin% 20'sinden fazla değildir. Astenozoosperminin nedenleri tamamen açık değildir. Toksinlerin veya radyasyonun, enflamasyonun, bağışıklık bozukluklarının, kötü çevresel koşulların etkisinden kaynaklanabileceğine inanılmaktadır. Bu ihlal aynı zamanda sıcak dükkanlarda, banyo görevlilerinde, aşçılarda ve yükseltilmiş ortam sıcaklıklarında çalışan diğer kişilerde de görülmektedir. 2010 yılında dört gruba ayrıldı, bunun yerine "ilerici hareketle", "ilerici olmayan hareketle", "sabit" gibi özellikler uygulandı.
  10. Yapısal olarak normal spermatozoanın fertilizasyon kapasitesinin içeriği en az% 15 olmalıdır. Yapının (morfoloji) değerlendirilmesi öznel olup, bu göstergenin birleşik normları spermogram geliştirilmemiştir. Normal olarak, spermatozoa hareketli kuyruklu oval hücrelerdir. Kruger morfolojisini değerlendirirken, başın bir baş bozukluğu veya başın başka bir patolojisi (çok büyük veya küçük, bifurkat, armut şeklinde) veya boyun değişiklikleri belirlenir. Genellikle, normal sperm sayımları tüm hücrelerin% 40 ila 60'ı arasında değişir, ancak bu rakam büyük oranda smear test yöntemine bağlıdır. Teratospermi normal hücrelerin% 20'den az olduğu bir durumdur. Genellikle bu stres, toksinler etkisi altında meydana gelen geçici bir durumdur. Birçok durumda kötü morfoloji, zayıf çevresel koşullara sahip sanayi kentleri sakinleri arasında görülmektedir.
  11. Ejakülattaki canlı spermatozoanın içeriği en az% 50 olmalıdır. Bu göstergenin azalmasına "nekrozpermi" denir. Bazen geçici, toksinler, bulaşıcı hastalıklar veya stres neden olur. Kalıcı nekrozpermi, ciddi sperm eğitim bozukluklarının kanıtıdır.
  12. Her analizde olgunlaşmamış seks hücreleri (spermatogenez hücreleri) bulunur. % 2'den fazla bir artış infertilitenin sekresyon şeklini gösterebilir. Bugüne kadar, bu parametrenin değeri azaldı.
  13. Spermogramda aglütinasyon veya birbirleri arasında spermatozoa yapıştırma yapılmamalıdır. Bu bağışıklık bozuklukları ile ortaya çıkan nadir bir olgudur. Agregasyon - sadece spermatozoa değil, aynı zamanda diğer elementlerden (lökositler, eritrositler) komplekslerin oluşumu. Mukuslu elementlerin yapışması ve tanısal değeri yoktur. Aglütinasyon genellikle antisperm antikorlarının varlığının bir belirtisidir. Bu maddeler hem erkek hem de kadın vücudunda üretilir ve bağışıklık infertilitesine (eşlerin uyumsuzluğu) neden olabilir. Antisperm antikorları immünokimyasal yöntemle belirlenebilir (MAR-testi).
  14. Ejakülattaki lökositler her zaman mevcuttur, ancak bir milyondan fazla olmamalıdır (görüş alanında 3-4). Spermogramda yükselmiş lökositler - cinsel organların iltihaplanmasının bir işareti (prostatit, orşit, vesikülit, üretrit ve diğerleri).
  15. Ejakülattaki eritrositler belirlenmemelidir. Spermogramda kan, genitoüriner sistem, ürolitiazisin tümörleri ile birlikte görülebilir. Bu işaret ciddi dikkat gerektiriyor.
  16. Amiloid cisimciklerinin yokluğu prostat bezinin işlevinde belirli bir azalmaya işaret eder. Lesitin taneleri de prostatın işlevini karakterize eder, yokluğu herhangi bir anormallik gösterir.
  17. Balçık küçük miktarlarda mevcut olabilir. Artan hacimdeki mukus genital bölgede inflamasyonun bir belirtisidir.
  18. Yuvarlak hücreler spermatozoa olmayan, yani flagella olmayan tüm hücresel elementlerdir. Bunlar lökositler ve spermatogenezin olgunlaşmamış hücreleridir. Bu parametrenin değerlendirilmesi bağımsız bir teşhis değerine sahip değildir. lökositler ve olgunlaşmamış hücreler tarafından sunulan yalnızca tüm yuvarlak hücreleri yoksa, bu obstrüktif azospermi (genital sistem tıkanıklığı sonucu sperm olmaması) bahsedilebilir.

  Ejakülatın araştırması bazen özel analizörlerin yardımıyla gerçekleştirilir. Ancak, bu hatalarla dolu. Mikroskobik analiz, bir makine değil, kalifiye bir teknisyen tarafından yapıldığında her zaman tercih edilir.

  Ayrıca kesin olarak (burada kısırlık tanısı diğer tür hakkında) erkeklerin sağlığı mükemmel, mutlak sterilite, ya da tam tersi olarak zorlanan olacak hiçbir semen parametrelerinin unutulmamalıdır. Listelenen tüm göstergelerin analizi, diğer birçok faktörü göz önünde bulundurarak sadece deneyimli bir hekim tarafından gerçekleştirilebilir.

  Neden spermatozoa sayısı azalır?

  Ejakülattaki sperm sayısını azaltmanın başlıca nedenleri:

  • endokrin bozuklukları (diabetes mellitus, adrenal ve tiroid bezi disfonksiyonu, gonadların az gelişmişliği, hipotalamo-hipofiz regülasyonu);
  • urino-genital organların (varikosel, orşit, prostatit, genital sistem yaralanmaları, kriptorşidizm) hastalıkları;
  • genetik bozukluklar (örneğin Klinefelter sendromu);
  • toksinlerin (alkol, steroidler, hipnotikler) etkisi;
  • ateşli durum;
  • yüksek ortam sıcaklığı.

  Sperm motilitesi neden azalır?

  Düşük sperm motilitesinin ana nedenleri:

  • sıkı iç çamaşırı giyiyor;
  • sigara ve alkolizm;
  • beriberi;
  • stres;
  • yağlayıcıların kullanımı;
  • hareketsiz çalışma;
  • elektromanyetik dalgalar ve iyonlaştırıcı radyasyon;
  • antibiyotiklerle tedavi.

  Spermogram nasıl geliştirilir

  Spermogramın kalitesinin iyileştirilmesi aşağıdaki önerilerle mümkündür:

  • Aşırı ısıtmayın;
  • toksinleri (nikotin, alkol, ilaçlar ve diğerleri) ortadan kaldırmak;
  • günün rejimini gözlemleyin, tamamen uyuyun;
  • doğru yer;
  • Her insan için normal cinsel yaşam ritmi sağlamak;
  • karın ve pelvik taban kasları için egzersizler de dahil olmak üzere, egzersiz terapisi yapmak;
  • ürolojik ve endokrin hastalıkları etkili bir şekilde tedavi etmek;
  • spermogram (biyostimulatlar, vitaminler ve diğerleri) geliştirmek için ilaç almak için doktor reçete.

  Diyette fındık, muz, avokado, domates, elma, nar, kabak çekirdeği, kuşkonmaz eklenmesi yararlı olacaktır.

  Sıklıkla, sperm kalitesini artırmak için, doktorlar erkeklere biyolojik olarak aktif takviyeleri, örneğin, Spermactin veya Spemane öneririz. Karnitin de dahil olmak üzere amino asitler ve vitaminler içerirler. Bu gibi katkı maddeleri, şiddetli oligoastenozoospermi tedavisi için in vitro fertilizasyon için hazırlanır. Bağış veya kriyoprezervasyon için kullanılan sperm sayısını arttırırlar (donma).

  Cinsel eylemlerin sıklığı gibi faktörü küçümsemeyin. Her belirli çift için yeterli olmalı, sperm "kaydetmek" gerekmez. Bu durumda, spermiogram çok iyi olmasa bile, kavrama olasılığı artar.

  Kruger yöntemine göre spermogramın gelişmiş analizinin özellikleri

  Erkek sağlığının göstergelerini değerlendirmek için çeşitli analizler kullanılmaktadır. Bunlardan biri, Sperm'in çalışmasıdır - Kruger'e göre genişlemiş bir spermogram.

  Yöntem ne gösteriyor?

  Genişleyen Kruger spergramı, üreme patolojilerinin teşhisinde kullanılan yöntemlerden biridir. Çoğu zaman, bu araştırma yöntemi, hangi sebeple olursa olsun, kavramada zorluk çeken gelecekteki babalara atanır.

  Bu çalışmada erkek cinsiyet hücrelerinin (spermatozoa) morfolojik özellikleri özel kriterler (Kruger ölçeği) kullanılarak analiz edilmiştir. Bu çalışma tüm erkekler için değildir. Davranışı için, bazı tıbbi endikasyonlar vardır. Kural olarak, bu laboratuvar testini yapmak için doktor reproductologists atanır.

  Laboratuarda katı morfoloji elde edilir ve belirli bir erkekten bir kadının hamile olup olmadığının değerlendirilmesine yardımcı olur. Erkek cinsiyet hücrelerinin özelliklerini dikkatli bir şekilde incelemeksizin, bu elde edilemez.

  Bu araştırma yöntemi, 20. yüzyılın sonunda Profesör Krueger tarafından önerildi. Ayrıca geliştirdi ve değerlendirilen özel göstergeler. Yöntem uzun yıllardan beri kullanılmaktadır ve doktorların erkek üreme sağlığının mevcut patolojileri hakkında gerekli bilgileri almasını sağlamaktadır.

  Düzenli bir spermogramdan farklı olan nedir?

  Ejakülat ile ilgili temel bir çalışma, uzmanlara yalnızca erkek üreme sağlığı durumunun yaklaşık bir resmini vermektedir. Çoğu durumda, bu araştırma yöntemini uygulamak yeterlidir. Bununla birlikte, bazen daha kapsamlı bir analiz gereklidir.

  Özellikle “akut” bu soru, erkeğin kavrama ile herhangi bir sıkıntısı varsa. Bu durumda, daha gelişmiş diyagnostikler gereklidir. Zorunlu şartlardan biri Erkek cinsiyet hücrelerinin morfolojisinin (yapı) değerlendirilmesi. Bu Kruger Genişletilmiş Spermogram Yöntemi sayesinde mümkündür.

  Doğal gebelik için normlar

  Kavramlaşmanın gerçekleşmesi için, birçok faktörün "çalışması" gerekir. Bir çok insanın bereketli sağlığına bağlıdır.

  Spermatozoanın morfolojik yapısı, doğal düşüncenin gerçekleşmesi için gerekli olan önemli bir klinik işarettir. Spermatozoonun morfolojisi normu aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

  Tahmini karakteristik

  Anatomik özellikler

  Oval, biraz uzamış. Uzunluk 2.5 mikron, genişlik 4 mikron.

  Baştan kuyruğa bir geçiş şeklidir. Normal boyutlar, kafa hacminin 1.5'ine karşılık gelmelidir.

  Gerilmiş şekil, aktif hareketler yapar.

  Erkek cinsel hücrenin yapısı (morfolojisi) çok önemli bir ölçektir. Bunu yapmak için, baş, boyun ve spermin kuyruğu oranı değerlendirilir. Normalde baş ucu biraz oval bir şekle sahiptir. Kuyruğu aynı anda çok hareketli.

  Muayene sırasında morfolojik bir kusur tespit edilmezse, bu normun bir göstergesidir. Bu durumda, yumurta ile birleşme olasılığı artar.

  Uzmanlar, erkek cinsel hücre başının yapısının çeşitli patolojik varyantlarını tanımlamaktadır. Yani, armut şeklindeki, trapezoid, konik ve yuvarlak formları olabilir. Diğer varyantlar da mümkündür, ancak tıbbi uygulamada oldukça nadirdirler.

  Kafa ile kuyruk arasında doğrudan bir bağlantı olmalı. Böyle bir "etkileşim" ihlal edilirse, o zaman bu patolojinin bir sonucudur. Bu durumda, spermin yörüngesi de bozulabilir.

  Birkaç yıl önce, doktorlar sadece başın anatomik şeklinin patolojisini değerlendirdiler. Günümüzde tüm klinik parametreler değerlendirilmektedir.

  Yapılan araştırmanın sonucunda rakamlar olabilir. Spermin etkilenen bölümlerinin sayısını gösterirler. Bu nedenle, eğer sadece başın patolojisi varsa, o zaman şekil 1 gösterilir.İki anatomik bölünme (baş, boyun ve kuyruk) etkilenirse, şekil 3'tür.

  Spermogram nasıl yapılır?

  Çalışmadan önce, doktorla konuşmalısınız, böylece analize hazırlık için öneriler hazırladı. Bu tür muayeneler, bu testleri yapan herhangi bir sağlık kuruluşunda yapılabilir. Genellikle, bir çocuğun doğumu ile güçlük çeken çiftlerle çalışmanın yapıldığı kliniklerde çalışmalar yapılır.

  Tıp kurumlarında, bir kural olarak, bir erkeğin biyomateryalini güvenli bir şekilde teslim edebileceği ayrı odalar vardır. Modern klinikler bu odayı iyi bir şekilde donatmaya çalışıyorlar, böylece daha güçlü cinsiyet temsilcileri psikolojik olarak rahat olacaktı.

  Biyomateryalin toplanması sırasında hiç kimse erkeği rahatsız etmiyor. Zaman, kural olarak, kesinlikle düzenlenmiş değildir. Ejakülat, çalışma için toplanır. Bu mastürbasyon yöntemi ile elde edilir. Ejakülat, analizden önce bir adama verilen özel bir kapta toplanır.

  Uygun hazırlık

  Analiz sonuçlarının kalitatif ve güvenilir olması için, erkek denek uygun şekilde hazırlanmalıdır. Kural olarak, bu tür çalışmaların yürütüldüğü tüm sağlık kurumlarında özel tavsiyeler ve hatırlatmalar vardır. Anket öncesi kalite eğitimi için yapılması gerekenleri tanımlarlar.

  Laboratuvara gitmeden önce, erkek tam cinsel dinlenme reçete edilir. Bu sadece cinselliği değil, mastürbasyonu da yasaklamak anlamına gelir. Bu, çalışma sırasında spermatozoanın aktif ve hareketli kalması için gereklidir.

  Ayrıca, anketten birkaç gün önce, bir erkek alkol içmemelidir. Alkolün sperm üzerinde olumsuz bir etkisi vardır, bu da çalışmanın güvenilir olmayan sonuçlarına yol açabilir.

  Biyomateryalin teslimi için laboratuvara gitmeden birkaç gün önce sigara içilen sigara sayısını sınırlandırmalıdır. Muayene günü daha iyi, bir erkek sigara içmez.

  Muayene için hazırlık sırasında vücut üzerinde çok yüksek sıcaklıkların etkisi de istenmemektedir. Böyle bir çalışmayı planlayan erkekler, etkinlikten birkaç gün önce sauna ya da saunaya gitmemelidir. Yaz ve sıcak saatlerde, mümkünse, aktif güneşte kalış sürenizi sınırlamak gerekir.

  Transkript nasıl yapılır?

  Çalışma, bir mikroskop altında laboratuar koşullarında yürütülmektedir. Daha sonra, "elinde" bir sonuç çıkardı. Çalışma sırasında elde edilen tüm klinik parametreler dahil edilmiştir.

  Teşhisi kurmak için sadece bir analiz mümkün değildir. Sonuç, herhangi bir fonksiyonel değişimin varlığını gösterir, ancak bir tanı değildir.

  Patolojiyi kurmak için Birkaç doktora danışmak önemlidir. İncelenen insan, kural olarak, bir üreme ve androlog dahil olmak üzere çeşitli uzmanlık doktorları tarafından tavsiye edilir. Bu uzmanlar çalışmanın sonuçlarını değerlendirir ve tanıyı belirler.

  Normal bir ejakülatta, yaklaşık 15 milyon spermatozoa olmalıdır. Bu içerik önemli ölçüde daha az ise, o zaman iki patolojik durum - "azospermi" ve "oligozoospermi" diyorlar. Daha fazla kavrama için elverişsizdir ve dikkatli ilaç düzeltmesi gerektirir.

  Niceliksel hesaplamaya ek olarak, nitel bir analiz de yapılır. Değerlendirilecek parametrelerden biri, erkek cinsiyet hücrelerinin hareket vektörüdür. Çoğu düz bir çizgide hareket etmelidir. Bu biyolojik hareket şekli, anlayışın gerçekleştirilmesi için en işlevsel olanıdır.

  Böyle bir yörünge boyunca hareket eden spermatozoa sayısı yüzde 32'nin altındaysa, bu durum patolojik bir durum olarak düşünülebilir. Tıpta "astenozoospermi" denir.

  Güçlü cinsiyetin neredeyse her üyesi, morfolojik olarak modifiye spermatozoa'ya sahiptir. Bu normaldir: Şekil ve yapıda% 100 ideal spermatozoa yoktur.

  Değişen erkek üreme hücrelerinin sayısını tahmin etmek önemlidir. Çok fazla varsa, doğal anlayış olasılığı önemli ölçüde azalır. Bu durum spermatozoanın dişi yumurtanın döllenmesi için son derece zor olacağı gerçeğine yol açabilir.

  Erkek cinsiyet hücrelerinin morfolojik özelliklerinin önemli ölçüde değiştiği patolojiye "teratozoospermi" ilacı denir. Bu durum güçlü bir şekilde ifade edilirse, bir çiftte doğal bir kavrayış olasılığı önemli ölçüde azalır. Böyle bir durumda, uygun bir muamele olmadan, kural olarak, yapmamak.

  Bu genişletilmiş test ayrıca, spermatozoanın fonksiyonel ve anatomik özelliklerini değerlendirmekle kalmaz, aynı zamanda ejakülatın temel özelliklerini de belirlemenize olanak tanır. Bu yüzden, ayrıca, biyomateryalin viskozitesini, asitliğini, rengini ve miktarını da değerlendirebiliriz.

  Eğer belirli bir muayeneye sahip bir adam kötü sonuç aldıysa, bu durumda doktor onu ikinci bir testin pasajına yönlendirebilir. Bu durum, doktorun elde edilen klinik verilerin güvenilirliğinden şüphe duyma nedenleri varsa da mümkündür.

  Bir erkek muayene sırasında herhangi bir anormallik teşhisi konulduysa, daha kapsamlı bir teşhis yapılır. Kural olarak, belirlenen anormalliklerin çoğu erkek fertilitesini azaltmaya yardımcı olur.

  Tüm olası ihlalleri açıklığa kavuşturmak ve yardımcı çalışmalar yapmak. Dolayısıyla, bu durumda doktor, özel ASAT (antisperm antikorları) tanımlamak için bir test yaptırmasını da tavsiye edebilir.

  Performans nasıl geliştirilir?

  Çoğu zaman, kalıcı olmayan bazı faktörler ve faktörler, göstergelerde bir değişikliğe neden olur. Örneğin, soğuk ya da viral enfeksiyonlarla hasta olan erkeklerde sperm sayımı daha kötü olacaktır.

  Bu durumda, tamamen iyileşmeli ve iyileşmeli ve ancak benzer bir çalışmayı yapmalıdırlar. Bu çalışma için akut sıcaklık periyodu ve biyomateryalin verilmesi arasında daha iyidir. en az iki hafta. Kesin süre, bir klinik muayeneden sonra doktora söyleyecektir.

  Yüksek ateş ve ateşin sperm sayısı üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Ancak, etkilerinin sona ermesinden sonra durum yavaş yavaş iyileşir ve normale döner.

  Antiviral ilaçlar, vücudu daha hızlı geri kazanmanın yanı sıra sıcak bol içmeye yardımcı olur. İyileşme döneminde kompozisyonlarına gerekli tüm vitaminleri ve eser elementleri de içeren fonlara ihtiyaç duyacaktır. Kural olarak, multivitamin kompleksleri şeklinde reçete edilirler.

  Karmaşık tedaviden sonra, iyileşmeden 6 - 6 hafta sonra Kruger için uzatılmış spermogramı tekrarlamak daha iyidir. Bazı durumlarda, daha uzun sürebilir.

  Herhangi bir inflamatuar süreç, beyaz hücrelerin ejakülat - lökositlerde ortaya çıkmasına katkıda bulunur. Bunlar bağışıklık sisteminin önemli bir parçasıdır ve enfeksiyonu ortadan kaldırmak için gereklidir.

  Ejakülatın genişletilmiş bir analizini geçirirken lökosit tehlikesi, güvenilir olmayan sonuçlara yol açabilmeleridir. Bazı durumlarda, tecrübesiz bir araştırmacı onları "inaktif" spermatozoa için alabilir. Ne yazık ki, bu tür vakalar hala tıp pratiğinde ortaya çıkmaktadır.

  Bunları en aza indirmek için, günümüzde laboratuvarlarda özel boyalar kullanılmaktadır. Onların yardımıyla, bir beyaz kan hücresini bir erkek tohum hücresinden ayırt etmek mümkündür. Böyle bir laboratuvar testi doktoru aradı leykoskrin. Bununla birlikte, insan faktörü çalışmanın dışında bırakılamaz.

  Tıbbi uygulamada özel bir terim var. - Dunning-Krueger etkisi. Düşük niteliklere sahip uzmanların hatalar yapabilmelerini ve hatta onları tanımadıklarından oluşur.